Thiết kế thi công giếng khoan n0 203b RC 2 mỏ rồng

128 20 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 09:48

EBOOKBKMT.COM – Cộng đồng chia sẻ tài liệu kỹ thuật MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ ĐỊA CHẤT VÙNG MỎ 1.1 Vị trí địa lý 1.2 Cấu tạo địa chất mỏ Rồng……………… 1.3 Các điều kiện địa chất có ảnh hưởng đến công tác khoan CHƯƠNG LỰA CHỌN PROFILE VÀ TÍNH TỐN CẤU TRÚC GIẾNG KHOAN .7 2.1 Mục đích yêu cầu giếng khoan .7 2.2 Lựa chọn tính tốn profile giếng khoan .7 2.3 Lựa chọn tính tốn cấu trúc giếng khoan 11 CHƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH DUNG DỊCH KHOAN 33 3.1 Lựa chọn hệ dung dịch khoan cho khoảng khoan 33 3.2 Tính tốn thơng số cơng nghệ dung dịch .34 3.3 Gia công hóa học dung dịch cho khoảng khoan 38 CHƯƠNG CHẾ ĐỘ KHOAN 44 4.1 lựa chọn choòng khoan phương pháp khoan……………………… 4.2 lựa chọn thông số chế độ khoan………………………………………… CHƯƠNG LỰA CHỌN THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ KHOAN 17 5.1 thiết bị khoan……………………………………………………………… 5.2 Chọn dụng cụ khoan …………………………………………………… 5.3 Tính tốn lựa chọn ống chống 30 CHƯƠNG CHỐNG ỐNG VÀ TRÁM XI MĂNG 54 6.1 mục đích, yêu cầu 6.2 Chống ống giếng khoan ……………………………………………… 6.3 Trám xi măng giếng khoan ………………………………………… 6.4 Tính tốn trám xi măng …………………… CHƯƠNG KIỂM TOÁN DỤNG CỤ, THIẾT BỊ KHOAN 65 7.1 Kiểm toán bền cột ống chống 7.2 Kiểm toán cột cần khoan 70 7.3 Kiểm toán thiết bị nâng thả 79 EBOOKBKMT.COM – Cộng đồng chia sẻ tài liệu kỹ thuật 7.4 Kiểm toán máy bơm khoan 80 7.5 Kiểm toán máy bơm trám .81 CHƯƠNG PHỨC TẠP, SỰ CỐ TRONG KHOAN…………… 82 8.1 Những phức tạp công tác khoan 82 8.1 Những cố công tác khoan 82 CHƯƠNG TỔ CHỨC THI CƠNG VÀ TÍNH TỐN GIÁ THÀNH 92 9.1 Tổ chức thi cơng 92 9.2 Tính tốn giá thành .95 CHƯƠNG 10 AN TỒN VÀ BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG……………… 10.1 Cơng tác an tồn lao động vệ sinh mơi trường ………………… 10.2 Vệ sinh mơi trường q trình thi cơng giếng khoan …… KẾT LUẬN 96 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TRONG ĐỒ ÁN STT SỐ HÌNH VẼ TÊN HÌNH VẼ 1.1 Vị trí địa lí mỏ Rồng 1.2 Cột địa tầng 2.1 Các dạng profile thơng dụng cơng ngiệp dầu khí 2.2 profin giếng 2.3 cấu trúc giếng khoan 5.1 Tháp khoan 5.2 Tời khoan bàn điều khiển 5.3 Động Top drive 5.4 Máy bơm khoan 10 6.1 trám xi măng tầng hai nút TRANG EBOOKBKMT.COM – Cộng đồng chia sẻ tài liệu kỹ thuật 11 6.2 trám xi măng phân tầng 12 6.3 trám xi măng lửng 13 9.1 Sơ đồ tổ chức XNLD Vietsovpetro 14 9.2 Sơ đồ tổ chức Xí nghiệp Khoan Sửa giếng 15 9.3 Biểu đồ phân bố thời giant hi công DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU TRONG ĐỒ ÁN STT SỐ HIỆU TÊN BẢNG BẢNG 2.1 Bảng thông số Profile giếng khoan 2.2 Bảng cấu trúc giếng khoan N0 203b-RC-2 3.1 Lựa chọn hệ dung dịch cho khoảng khoan 3.2 Thông số chất lượng dung dịch cho khoảng khoan giếng 3.3 Lượng dung dịch, sét nước cho khoảng khoan 3.4 Đơn pha chế, gia cơng hóa học dung dịch khoan 4.1 Bảng phân chia khoảng khoan giếng khoan N0 203b-RC-2 4.2 Bảng lựa chọn phương pháp khoan cho khoảng khoan 4.3 Bảng lựa chọn loại choòng cho khoảng khoan 10 4.4 Lưu lượng bơm dung dịch khoảng khoan TRANG EBOOKBKMT.COM – Cộng đồng chia sẻ tài liệu kỹ thuật 11 4.5 Tải trọng đáy cho khoảng khoan 12 4.6 Tốc độ quay chng cho khoảng khoan 13 4.7 Bảng thơng số chế độ khoan cho giếng khoan 14 5.1 Bảng thông số máy bơm NATIONAL - 12P – 160 15 5.2 Bảng thông số máy bơm trám Fracmaster Triplex Pump 16 5.3 Chỉ dẫn tỷ lệ đường kính chng cần nặng 17 5.4 Lựa chọn đường kính cần nặng cho khoảng khoan 18 5.5 Chỉ dẫn tỉ lệ đường kính ống chống cần khoan 19 5.6 Thơng số kĩ thuật cần khoan 127 mm 20 5.7 Cấu trúc khoan cụ cho khoảng khoan ÷ 250 m 21 5.8 Cấu trúc khoan cụ cho khoảng khoan từ 250 1020 m 22 5.9 Bộ khoan cụ cho khoảng khoan 1020 1900 23 5.10 Bộ khoan cụ cho khoảng khoan 1900 2290 24 5.11 Bộ khoan cụ cho khoảng khoan 2290 2340 25 5.12 Bảng thông số ống chống 508 mm 26 5.13 Bảng thông số ống chống 340 mm 27 5.14 bảng thông số ống chống 245 mm 28 5.15 bảng thông số ống chống 178 mm 29 6.1 Kết tính tốn trám xi măng cột ống chống EBOOKBKMT.COM – Cộng đồng chia sẻ tài liệu kỹ thuật 30 8.1 Phân cấp tình trạng nước 31 8.2 Các biện pháp xử lý nước 32 9.1 Bảng thời gian thi công giếng khoan số N0 203b-RC-2 EBOOKBKMT.COM – Cộng đồng chia sẻ tài liệu kỹ thuật LỜI MỞ ĐẦU Hiện nước ta, cơng tác thăm dò khai thác dầu khí phát triển nhanh chóng trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn kinh tế quốc dân, góp phần quan trọng đưa đất nước tiến lên đường cơng nghiệp hóa, đại hóa Ngành dầu khí ngành cơng nghiệp đại, có tính chun mơn hóa nên đòi hỏi đội ngũ cán phải có trình độ khoa học kĩ thuật trình độ chun mơn cao Do cơng nghệ khoan khai thác dầu khí chủ yếu nhập từ nước phát triển ngày mạnh mẽ nên phải phấn đấu làm chủ kĩ thuật, công nghệ xây dựng công nghiệp dầu khí lớn mạnh với chuỗi liên hồn từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác chế biến sản phẩm dầu khí Trong cơng việc quan trọng có tính chất định thi cơng giếng khoan Để thực tốt công tác khoan cho giếng khoan dầu khí, giếng khoan điều kiện địa chất phức tạp, đòi h ỏi công tác thiết kế thi công giếng khoan phải tiến hành chuẩn xác, đáp ứng đầy đủ yêu cầu kĩ thuật kinh tế Trong khuôn khổ đồ án tốt nghiệp chuyên nghành Khoan – Khai thác dầu khí, với đề tài “Thiết kế thi cơng giếng khoan N0 203b-RC-2 mỏ Rồng ”, thân c ố gắng tìm hiểu, xem xét sử dụng tài liệu thực tế kiến thức hạn chế nên đồ án chắn không tránh khỏi thiếu sót, mong q thầy bạn đọc bảo, giúp đỡ để đồ án hồn thiện Qua em xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy cô giáo môn Khoan Khai thác, đặc biệt thầy giáo hướng dẫn GVC Nguyễn Thế Vinh tập thể cán công nhân XNLD Vietsovpetro bạn đồng nghiệp giúp em hoàn thành đồ án EBOOKBKMT.COM – Cộng đồng chia sẻ tài liệu kỹ thuật CHƯƠNG VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ ĐỊA CHẤT VÙNG MỎ 1.1 Vị trí địa lý Mỏ Rồng mỏ nằm khu vực mỏ Rồng thềm lục địa phía nam nước ta, mỏ nằm ranh giới lơ 09.1 09.3 có diện tích khoảng 4.487 km2, cách Vũng Tàu 135 km, cách b biển chỗ gần 110 km Hình vẽ 1.1 Vị trí địa lí mỏ Rồng 1.2 Cấu tạo địa chất mỏ Rồng Dựa vào đặc điểm thạch học, cổ sinh, tài liệu Karota giếng khoan mỏ Rồng, nhà địa chất phân chia gọi tên phân vị địa tầng theo tên địa EBOOKBKMT.COM – Cộng đồng chia sẻ tài liệu kỹ thuật phương cho cấu tạo địa chất vùng mỏ Từ xuống cột địa tầng tổng hợp mỏ Rồng 1.2.1 Trầm tích Neogen Đệ Tứ * Trầm tích Plioxen - Đệ Tứ (Điệp Biển Đơng): Trầm tích Biển Đơng phủ bất chỉnh hợp lên trầm tích Mioxen Thành phần thạch học gồm cát, sét sét bột xen kẽ sỏi đá màu xám, màu vàng màu vàng xanh Thường gặp nhiều mảnh vôi sinh vật biển Lên thành phần gồm cát bở rời xen kẽ với sét màu xám sáng xám xanh với mác nơ, có số lượng lớn foraminifera Chiều dày điệp từ 600 ÷ 700 m * Phụ thống Mioxen (Điệp Đồng Nai): Điệp Đồng Nai gồm lớp cát bở rời cát không gắn kết màu xanh lẫn sét nhiều màu Chiều dày điệp từ 500 ÷ 800 m Bề dày tăng dần phía cánh lớp cấu tạo phủ dày lên trầm tích Điệp Cơn Sơn * Phụ thống Mioxen trung (Điệp Côn Sơn): Phần điệp cấu tạo lớp hạt thô màu xám xám trắng với sét màu nâu đỏ, sét có lớp kẹp than Đây đất đá lục nguyên dạng khối, bở rời Thành phần thạch anh chiếm 80%, Fenspat đá phun trào, xi măng sét sét vơi có màu loang lổ, bở rời mềm dẻo Đất đá thành tạo điều kiện biển nơng, độ muối trung bình, chịu tác động dòng biển, nơi lắng đọng gần nguồn vật liệu Bề dày điệp từ 400 ÷ 800 m * Phụ thống Mioxen (Điệp Bạch Hổ): Điệp Bạch Hổ xen kẹp lớp cát, sét sét bột, cát xám sáng, xẫm, sét màu sặc sỡ loang lổ kết dính dẻo (đặc biệt tầng điệp - tầng sét Rotalia) Đá bột xám, nâu đỏ phần điệp Đây tầng đá chắn mang tính chất khu vực tốt Đá bột kết xám nâu đỏ Ở phần điệp chiều dày lớp kẹp cát kết tăng lên, tầng sản phẩm chứa dầu 23, 24, 25 Căn vào đặc điểm thạch học cổ sinh người ta chia Điệp Bạch Hổ thành phụ điệp: Phụ điệp Bạch Hổ phụ điệp Bạch Hổ Phụ điệp Bạch Hổ – sét chiếm ưu thế, phụ điệp Bạch Hổ xen kẽ cát kết sét kết, ưu cát tăng lên Bề dày điệp thay đổi từ 300 ÷ 1200 m 1.2.2 Các trầm tích Paleogen EBOOKBKMT.COM – Cộng đồng chia sẻ tài liệu kỹ thuật * Tập trầm tích Oligoxen thượng (Điệp Trà Tân): Trầm tích bao gồm lớp cát kết hạt mịn đến trung, màu xám sáng xen kẽ với tập dày sét kết màu nâu chuyển dần sang đen phía Đặc biệt phát hi ện tầng trầm tích thân đá phun trào có thành phần thay đổi Độ dày lớp trầm tích Trà Tân giảm dần phần vòm cấu tạo mỏ Rồng tăng đột ngột phần cấu tạo Trong Điệp Trà Tân có tầng sản phẩm bão hoà dầu là: IB, IA, I, II, IV, V Chiều dày trầm tích điệp thay đổi từ 50 ÷ 1000 m * Tập trầm tích Oligoxen hạ (Điệp Trà Cú): Trầm tích bao gồm lớp cát – sét xen kẽ hạt trung hạt nhỏ màu nâu xám lẫn với bột kết màu nâu đỏ bị nén chặt nhiều nứt nẻ Ở đáy điệp gặp sỏi kết mảnh đá móng tạo thành tập lót đáy lớp phủ trầm tích Bề dày tập lót đáy biến đổi giếng khoan từ ÷ 170 m, tăng dần theo hướng lún chìm móng vòm vắng mặt hoàn toàn Người ta nhận dầu tập lót Ngồi phát lớp kẹp đá phun trào số giếng khoan Tầng địa chấn phản xạ 11 trùng với Điệp Trà Cú Các tầng cát kết chứa dầu công nghiệp (từ xuống): VI, VII, VIII, IX, X đư ợc xác định Đó tập cát kết màu xám sáng, độ hạt từ trung bình đến mịn, độ chọn lựa tốt, có độ rỗng biến đổi từ 10 ÷ 20% 1.2.3 Đá móng trước Kainozoi Đá móng trước Kainozoi chủ yếu thể xâm nhập granitoit, granit granodiorit Thành phần khoáng vật chủ yếu thạch anh (10 ÷ 30%), Fenspat (30 ÷ 50%), Mica Amphibol (từ tới 7%) khoáng vật phụ khác Tuổi đá móng Jura muộn Kreta sớm (tuổi tương đối từ 107 ÷ 108 triệu năm) Đá móng có bề dày phân bố khơng khơng liên tục địa hình Bề dày lớp phong hố lên tới 160 m Kết phân tích khơng gian rỗng đá móng cho thấy độ rỗng đá phân bố khơng đều, trung bình từ ÷ 5% Quy luật phân bố độ rỗng phức tạp Dầu tự phun với lưu lượng lớn từ đá móng tượng độc đáo, giới gặp số nơi như: Bombay (Ấn Độ), High (Libi) Để giải thích cho tượng trữ dầu thơ đá móng kết tinh, người ta tiến hành nhiều nghiên cứu đưa kết luận hình thành khơng gian rỗng chứa dầu đá móng granitoit mỏ Rồng tác động nhiều yếu tố địa chất khác EBOOKBKMT.COM – Cộng đồng chia sẻ tài liệu kỹ thuật 1.3 Các điều kiện địa chất có ảnh hưởng đến cơng tác khoan Như trình bày phần trước, điều kiện địa chất mỏ Rồng phức tạp gây nhiều khó khăn cho cơng tác khoan như: - Đất đá mềm, bở rời từ tầng Mioxen trung (Điệp Cơn Sơn) trở lên gây sập lở thành giếng khoan; - Các đất đá trầm tích nhiều sét tầng Mioxen tầng Oligoxen gây bó hẹp thành giếng khoan trương nở sét; - Dị thường áp suất thấp tầng Oligoxen gây bó hẹp thành giếng khoan phức tạp đáng kể khác; - Tầng đá móng có gradien áp suất thấp gây dung dịch khoan thụt cần khoan gặp phải hang hốc; - Các đứt gãy kiến tạo mỏ gây dung dịch khoan làm lệch hướng lỗ khoan 10 EBOOKBKMT.COM – Cộng đồng chia sẻ tài liệu kỹ thuật - Khơng bơm rót dung dịch vào giếng kéo cần vỉa m Giếng khoan dừng lâu mở tầng sản phẩm không bơm rửa; - Tăng hàm lượng khí dung dịch q trình khoan; - Khơng áp dụng biện pháp đóng kín miệng giếng có dấu hiệu xuất dầu khí Các biện pháp phòng chống: - Sử dụng dung dịch có trọng lượng riêng với trọng lượng riêng thiết kế; - Luôn theo dõi thông số dung dịch, thấy tượng phải điều chỉnh lại thông số dung dịch, phải tăng trọng lượng riêng, độ nhớt ứng suất cắt tĩnh; - Thường xuyên kiểm tra lại mặt bích thiết bị chống phun; - Khi kéo thả cần phải thường xuyên rót dung dịch vào giếng; - Khi thấy xuất dầu khí phải nhanh chóng đóng đối áp làm kín miệng giếng; - Lúc kéo thả, thấy xuất dầu khí phải dừng kéo thả đóng kín miệng giếng 8.2 Các cố khoan 8.2.1 Đứt tuột cần khoan Gãy cần khoan, cần nặng, cần chủ đạo, đứt pe re khốt, đầu nói da mốc phần nhiều nguyên nhân sau: Do chế tạo làm việc không phù hợp, Cần khoan bị khuyết tật trình sản xuất nên có tập trung ứng suất đến đứt tuột ren cần, Do tượng mỏi sinh có lặp lại tải trọng kéo,xoắn uốn cộng với chuyển động cột cần khoan q trình làm việc Do tượng ăn mòn c chất hóa học hóa chất sinh dung dịch khoan Để tránh tượng dung dịch khoan phải chứa 7% NaCl Vì dung dịch NaCl 7% có khả ăn mòn lớn Thời gian làm việc cần khoan 114 EBOOKBKMT.COM – Cộng đồng chia sẻ tài liệu kỹ thuật mơi trường ăn mòn s ẽ giản khoảng 11 lần so với mơi trường khơng ăn mòn Cột cần khoan bị mài mòn chất mài mòn có dung dịch, có ma sát cần khoan thành lỗ khoan trình làm việc Để tránh tượng dung dịch phải lọc chất có độ nhám lớn, giứ thẳng đứng giếng khoan.tải trọng đayws phải bé 80% tải trọng cần nặng để tránh cho cột cần khoan không bị cong ổn định Do trình đ ộ kỹ thuật kíp trưởng yếu kém,khơng kiểm tra thao tác tháo vặn cần, không điều chỉnh thông số chế độ khoan phù hợp 8.2.2 cố với choòng khoan Sự cố với choòng khoan thường xảy tác dụng lên choòng tải trọng lớn choòng làm việc lâu đáy giếng khoan Do chng khoan bị honge hóc khuyết tật q trình chế tạo, chop xoay bị kẹt ổ đỡ choòng Các dạng cố choòng khoan thường bị vỡ choòng tiện đứt thân, vỡ vòng bi, trượt đầu nối nhiều đayws giếng khoan, mòn ổ tựa ngõng trục 8.2.3 Rơi dụng cụ xuống đáy giếng Sự rơi vãi d ụng cự xuống đáy gây nên hậu nặng nề trình khoan Những vật rơi xuống cần khoan, cần nặng, perekhốt, choòng khoan hay dụng cụ kim loại khác búa, cà lê, chấu chèn … Những cố gio nhiều nguyên nhân gây nên: - Các dụng cụ bị hỏng trình làm việc - Không giữ cẩn thận miệng giếng thời gian nâng thả kéo hết cần khoan khỏi giếng - Thao tác sai trình nâng cần tháo cần - Làm việc thiếu ý miệng giếng khoan Cột cần khoan bị rơi trình nâng thả, êlevatơ bị hỏng Hay qua trình nâng thả khơng ý đóng êlevatơ Cũng thao tác nâng thả sai làm cần khoan bị tháo ren Khi rơi, choòng khoan bị cắn xuống đayws giếng 115 EBOOKBKMT.COM – Cộng đồng chia sẻ tài liệu kỹ thuật bị cong, có trường hợp khơng thể lấy lên Cần nặng rơi khơng sử dụng chấu chèn đặc biệt CHƯƠNG TỔ CHỨC THI CƠNG VÀ TÍNH TỐN GIÁ THÀNH 9.1 Tổ chức thi cơng 9.1.1 Cơ cấu tổ chức XNLD Vietsovpetro 116 EBOOKBKMT.COM – Cộng đồng chia sẻ tài liệu kỹ thuật 117 EBOOKBKMT.COM – Cộng đồng chia sẻ tài liệu kỹ thuật Hình vẽ 9.1 Sơ đồ tổ chức XNLD Vietsovpetro 9.1.2 Cơ cấu tổ chức Xí nghiệp Khoan Sửa giếng 118 EBOOKBKMT.COM – Cộng đồng chia sẻ tài liệu kỹ thuật Hình vẽ 9.2 Sơ đồ tổ chức Xí nghiệp Khoan Sửa giếng 9.1.3 Tổ chức sản xuất * Tổng số công nhân viên giàn ca sản suất lớn nhất: 90 người * Cơ cấu tổ chức ca sản xuất giàn khoan Tam Đảo - 01: Mỗi ca sản xuất giàn khoan kéo dài 14 ngày tổ chức sau: - Một giàn trưởng (hoặc giàn phó quyền giàn trưởng); - Một thuyền trưởng; - Đội khoan bao gồm: đội trưởng, đội phó, đốc cơng, kíp trưởng phụ khoan Đội khoan chia thành hai kíp khoan, kíp khoan làm việc 12 ngày nhiệm vụ thành viên đội sau: + Đốc công khoan: Chịu trách nhiệm đạo việc thi cơng giếng khoan; + Kíp trưởng: Thực cơng tác khoan kéo thả khoan cụ; + Công nhân khoan: Gồm thợ làm việc cao, phụ trách dung dịch hai thợ sàn khoan thực công tác tháo vặn cần, dọn dẹp sàn khoan,… - Cùng làm việc với đội khoan có đội khác như: Đội khí phụ trách máy móc giàn, đội địa vật lý, đội bơm trám, đội thuỷ thủ,… để thực công tác phụ trợ cho công tác khoan giàn 9.1.4 Tổ chức đạo sản xuất cung cấp vật tư Căn vào định mức kinh tế kỹ thuật xí nghiệp Vietsovpetro, lịch thi cơng giếng khoan số 404 xây dựng sau: Bảng 9.1 Bảng thời gian thi công giếng khoan số N0 203b-RC-2 Nội dung Thời gian, ngày đêm Di chuyển giàn đến vị trí cần khoan Chuẩn bị công tác khoan Khoan choòng 660,4 mm Chống ống 508 mm Khoan choòng 444,5 mm 18 119 EBOOKBKMT.COM – Cộng đồng chia sẻ tài liệu kỹ thuật Chống ống 340 mm Khoan choòng 311,1 mm 17 Chống ống 245 mm Khoan choòng 215,9 mm Chống ống 178 mm Khoan choòng 165,1 mm 14 Gọi dòng thử vỉa Tổng thời gian thi cơng 86 9.2 Tính tốn giá thành Tổng chi phí cho việc thi công giếng khoan số N0 203b-RC-2 bao gồm: * Chi phí khấu hao tài sản cố định giàn khoan (T1): - Khấu hao tài sản cố định ngày 30.000 USD - Khấu hao tài sản cố định thời gian thi công T1 = 86 x 30.000 = 2.580.000 USD * Tổng chi phí vật tư, nhiên liệu cho giếng khoan: T2 = 6.500.000 USD * Chi phí dịch vụ sản xuất (T3): Chi phí chiếm khoảng 10% tổng chi phí vật tư nhiên liệu T3 = 10% x T2 = 650.000 USD * Chi phí dịch vụ vận tải tơ (T4): Chi phí chiếm khoảng 3% chi phí vật tư nhiên liệu T4 = 3% x T2 = 195.000 USD * Chi phí dịch vụ vận tải biển (T5): Chi phí chiếm khoảng 30% tổng chi phí vật tư nhiên liệu T5 = 30% x T2 = 1.950.000 USD * Chi phí cho thiết kế, giám sát điều hành: T6 = 1.000.000 USD 120 EBOOKBKMT.COM – Cộng đồng chia sẻ tài liệu kỹ thuật * Tiền lương cho cán công nhân viên giàn khoan: - Tiền lương trung bình cho cán b ộ cơng nhân viên giàn khoan (bao gồm: tiền lương, tiền cơng tác ngồi biển, tiền bảo hiểm xã hội, tiền phụ cấp làm thêm,…) tháng vào khoảng 800 USD - Tiền phải trả tính trung bình cho cán công nhân viên thời gian thi công giếng khoan (93 ngày = khoảng tháng): x 800 = 2.400USD - Tổng chi phí tiền lương T7 = Số nhân công x 2.400 T7 = 180 x 2400 = 432.000 USD Như vậy, tổng chi phí phải bỏ thi công giếng khoan N0 203b-RC-2 là: T = T1 + T2 + … +T7 = 13.307.000 121 EBOOKBKMT.COM – Cộng đồng chia sẻ tài liệu kỹ thuật Hình 9.3: Biểu đồ phân bố thời gian thi công 122 EBOOKBKMT.COM – Cộng đồng chia sẻ tài liệu kỹ thuật CHƯƠNG 10 AN TỒN VÀ BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG 10.1 Cơng tác an tồn lao động vệ sinh môi trường 10.1.1 Các yêu cầu biện pháp kỹ thuật phòng chữa cháy an tồn lao động - Việc tổ chức cơng tác bảo vệ lao động kỹ thuật an toàn giàn khoan, thực theo quy chế giàn khoan soạn thảo dựa yêu cầu hệ thống quản lý bảo hộ lao động công nghiệp dầu khí; - Vấn đề an tồn công tác giàn khoan phải thực theo quy chế hành an toàn lao động cơng nghiệp dầu khí, quy chế thăm dò khai thác d ầu khí thềm lục địa Trên sở quy chế xem xét điều kiện cụ thể việc thăm dò khai thác nước ta mà đưa hướng dẫn an tồn lao động cụ thể cơng tác khoan biển; - Trên giàn khoan phải trang bị phương tiện kỹ thuật an toàn đại báo trước cố xẩy giàn khoan, bảo đảm vệ sinh công nghiệp, ngăn ngừa bệnh nghề nghiệp công nhân nhân viên giàn, đồng thời giàn khoan phải trang bị phương tiện cấp cứu tập thể; - Việc huấn luyện kỹ thuật an toàn phải tiến hành thường xuyên thực theo điều lệ; - Hệ thống ánh sáng phải đảm bảo cho cơng nhân viên giàn Do tính liên tục q trình cơng nghệ khoan biển mà cơng tác khoan đòi hỏi cao độ sáng nơi làm việc; - Tiếng ồn độ rung: nơi làm việc việc xếp hợp lý độ sáng thích hợp, cần phải giải vấn đề có liên quan đến việc giảm tiếng ồn độ rung đến mức tiêu chuẩn cho phép Các phương tiện bảo vệ viện nghiên cứu an toàn lao động Liên Bang Nga quy định nhằm giảm tiếng ồn độ rung nơi làm việc; - Việc phân bố thành phần số lượng phương tiện cấp cứu xử lý cố phải tương ứng với điều kiện giàn; - Các công tác bốc dỡ hàng phải thực đạo người có trách nhiệm; 123 EBOOKBKMT.COM – Cộng đồng chia sẻ tài liệu kỹ thuật - Phòng cháy chữa cháy giàn phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu quy chế an toàn thăm dò khai thác dầu khí thềm lục địa Việt Nam, giàn phải có đội động hoạt động theo kế hoạch xử lý cố Trên giàn * Trước khoan giếng phải lắp thiết bị đối áp miệng giếng thiết bị phải đảm bảo độ an toàn trình làm việc; * Kiểm tra lại ròng rọc tĩnh, ròng r ọc động, đầu xa - nhích thiết bị khác Cần đặc biệt ý đến việc gia cố phận chúng, bulông nối thiết bị cần phải hãm chặt; * Khi khoan có khả xuất dầu khí, kíp trưởng phải biết giàn khoan có hai van ngược ép thử có điều kiện phù hợp với điều kiện cần khoan sử dụng; * Nếu trước khoan tiến hành công tác sửa chữa trước lúc cho máy chạy phải dọn hết đồ vật không cần thiết (Bulông, ecu, dụng cụ cầm tay…) từ thiết bị sửa chữa 10.1.2 Những nhiệm vụ biện pháp đơn vị khoan có báo động cháy Nhiệm vụ kíp khoan: - Khi có xuất dầu khí phun phải nhanh chóng làm kín miệng giếng, sau ÷ 10 phút phải ghi lại áp suất dư bên ngồi cần, áp suất dư cần, thể tích dung dịch bể chứa; - Công việc tiến hành theo lệnh đốc công, kỹ sư trưởng hay giàn trưởng Biện pháp ca xuất dầu khí, nước khoan kéo thả cần: - Kíp trưởng: Ngừng tuần hồn, kéo cần đến đầu nối với cần vuông lên khỏi bàn roto Lắp van bi xoay vào cần khoan (khi cần vng khơng có) mở van thuỷ lực đường Manhephone bơm dung dịch khoan Bố trí theo dõi ghi lại áp suất cần Trường hợp áp suất ống cao áp suất cho phép, theo lệnh kỹ sư giàn trưởng, xả áp suất dư đồng thời bơm dung dịch nặng 124 EBOOKBKMT.COM – Cộng đồng chia sẻ tài liệu kỹ thuật - Phụ khoan: Tham gia lắp bi xoay vào cần khoan, đóng van trước điều khiển, sau đóng van dập giếng Chuẩn bị phương tiện tách khí hoạt động đánh dung dịch nặng - Thợ dung dịch: Theo dõi tuần hoàn dung dịch khoan, đo thơng số dung dịch khoan, thơng báo cho kíp trưởng đốc công biết diện dầu, khí nước Biện pháp ca xuất dầu khí, nước giếng khoan trống: - Khi khoan, đo địa vật lý bắn mìn phải ngừng cơng việc lại đóng đối áp vạn năng; - Công việc làm theo lệnh cán kỹ thuật Các trường hợp đặc biệt: - Mọi công việc khác với trường hợp phải tiến hành tuân theo kế hoạch lãnh đạo; - Khi nhận tín hiệu đóng đối áp, kíp trưởng bàn điều khiển thuỷ lực, mở van điều khiển thuỷ lực đường xả đóng đối áp 10.2 Vệ sinh môi trường trình thi cơng giếng khoan Nội dung biện pháp bảo vệ thiên nhiên, môi trường cho giai đoạn khác trình xây dựng giếng sau: Sử dụng chất pha chế dung dịch có khả loại trừ nhiễm bẩn nước ngầm tuần hồn dung dịch thân giếng khơng chống ống; Lựa chọn chế độ rửa giếng thông số công nghệ dung dịch khoan (lưu biến, tỷ trọng, độ thải nước) đảm bảo ngăn ngừa tiêu hao dung dịch độ thẩm thấu, phun dung dịch chất lỏng từ vỉa; Nghiêm chỉnh chấp hành quy định công nghệ rửa giếng, dung dịch thời gian khoan, gia c ố giếng; Lựa chọn cấu trúc giếng đảm bảo cách ly tầng bị nhiễm bẩn mạnh; Sử dụng công nghệ trám xi măng đảm bảo vành xi măng nâng tới vị trí thiết kế loại trừ vỉa vùng trao đổi nước mạnh sau trám xi măng; 125 EBOOKBKMT.COM – Cộng đồng chia sẻ tài liệu kỹ thuật Sử dụng paker ngồi ống chống để ngăn ngừa khả dòng ch ảy vỉa giếng, số có vỉa gần tầng chứa nước dầu – khí; Sử dụng ống chống đầu ren nối có độ kín cao để loại trừ khả xâm nhập tác nhân tuần hoàn vào tầng nước giếng; Sử dụng định tâm thiết bị chuyên dụng ống chống gia cố giếng để tăng chất lượng trám xi măng; Sử dụng xi măng chống mòn gỉ để trám đảm bảo độ bền vững thành giếng; Thiết bị miệng giếng thiết bị chặn chuyên dụng; Sử dụng van ngược để loại trừ phun qua cột ống chống; Xây dựng hố tích trữ phù hợp với khối lượng chất thải tạo thành; Sử dụng hệ thống ống cơng trình đ ể thu gom chất thải khoan; Tổ chức tốt phận thu bảo quản chất thải khoan; Loại trừ xâm nhập chất thải khoan vào địa phận khoan từ điểm tạo thành; Thu hồi dầu chảy hầm chứa tận thu; Sử dụng lại dầu để gia cơng dung dịch khoan; Bơm vào ống thu góp dầu tới địa điểm chuẩn bị thu hồi dầu; Xử lý lại đối tượng thiên nhiên bị nhiễm bẩn; Bơm chất thải lỏng vào lỗ khoan nước (chôn ngầm); Sử dụng contenor để thu hồi vận chuyển chất thải khoan; Sử dụng thiết bị dung lượng để thu hồi bảo quản chất thải khoan; Nghiêm chỉnh chấp hành quy phạm tiến hành công tác khoan phù hợp với quy định công nghệ tài liệu định mức kỹ thuật hành KẾT LUẬN Qua q trình tính tốn lựa chọn, ta đưa nhận xét việc thiết kế thi công giếng khoan số N0 203b-RC-2 mỏ Rồng: Giếng khoan thi cơng vùng mỏ có m ột số giếng thăm dò từ trước Vì nhà địa chất tổng kết đặc trưng trầm tích thạch học, điều kiện áp suất, nhiệt độ vỉa, tính chất chất lưu, tính chất lý đất đá dự đốn cố xảy trình khoan Dựa vào tài liệu thống 126 EBOOKBKMT.COM – Cộng đồng chia sẻ tài liệu kỹ thuật kê giếng khoan lân cận có điều kiện địa chất, kết hợp với tính tốn ta đưa số liệu kỹ thuật tối ưu cho việc thiết kế giếng khoan số N0 203b-RC-2 Giếng khoan số N0 203b-RC-2 mỏ rồng giếng khoan khai thác, khoan xiên qua địa tầng có điều kiện phức tạp nhiệt độ giếng khoan cao, chiều dài thân giếng lớn, đặc biệt xảy cố q trình cắt xiên…nên đòi hỏi thiết bị khoan phải có cơng suất lớn, trình đ ộ kỹ thuật đội khoan cao để đảm bảo thi công tốt nhất, cơng tác an tồn phải đặt lên hàng đầu, hạn chế tối đa cố, tai nạn xảy Sau q trình nghiên cứu, tìm tòi hướng dẫn tận tình thầy giáo hướng dẫn GVC Nguyễn Thế Vinh thầy cô giáo mơn Khoan – Khai thác, em hồn thành đồ án Tự nhận thấy thân nhiều hạn chế cần tiếp tục học hỏi, bổ sung kiến thức để nâng cao trình độ cá nhân Trường học môi trường giáo dục cho sinh viên cách học tập, cách suy nghĩ, cách giải vấn đề, để từ bước ngồi thực tế khơng bị bỡ ngỡ mà tự tin, bình tĩnh đối mặt với vấn đề chưa có lời giải sẵn Kết thúc khóa học năm trường, khơng phải hồn thành việc học, mà mở trình học tập mới, cấp độ yêu cầu Em tiếp tục học tập để nâng cao trình đ ộ giải đáp yêu cầu thực tế gặp phải TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] GVC Lê Văn Thăng, Bài giảng Công nghệ khoan, Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội [2] TS Phạm Quang Hiệu, Bài giảng Khoan định hướng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội [3] PGS TS Trần Đình Kiên (2002), Giáo trình Dung dịch khoan vữa trám, Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội [4] PGS TS Hoàng Dung, Bài giảng Nguyên lý phá hủy đất đá [5] PGS TS Cao Ngọc Lâm (2002), Bài giảng Khoan khai thác đại cương, Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội [6] GVC Trần Văn Bản, Bài giảng Thiết bị khoan dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội [7] GV Nguyễn Trần Tuân, Bài giảng An toàn lao động vệ sinh môi trường [8] TSKH Trần Xuân Đào (2007), Thiết kế công nghệ khoan giếng dầu khí, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội 127 EBOOKBKMT.COM – Cộng đồng chia sẻ tài liệu kỹ thuật [9] J.P Nguyễn, Lê Phước Hảo dịch (1995), Kĩ thu ật khoan dầu khí, Nhà xuất giáo dục [10] A.G Kalinin, R.A Gandzumian, A.G Messer, Cẩm nang kỹ sư – Công nghệ khoan sâu, Bản dịch Trương Biên, Nguyễn Xuân Thảo, Phạm Thành, Trần Văn Bản, Nhà xuất khoa học kỹ thuật 128 ... 25 0 1 020 m 22 5.9 Bộ khoan cụ cho khoảng khoan 1 020 1900 23 5.10 Bộ khoan cụ cho khoảng khoan 1900 22 90 24 5.11 Bộ khoan cụ cho khoảng khoan 22 90 23 40 25 5. 12 Bảng thông số ống chống 508 mm 26 ... cơng nghệ có Giếng N0 20 3b- RC- 2 thi t kế giếng khoan xiên định hướng nên profile giếng phải thỏa mãn yêu cầu sau: Đảm bảo thi công giếng đạt đến độ sâu khoảng lệch đáy theo thi t kế với chất lượng... (h.nh 2- 1 c, 1d, 1e): Được sử dụng trường hợp mở vỉa sản phẩm thân giếng phải thẳng đứng thi t kế giếng khoan sâu (chiều sâu thẳng đứng gần 5000m) 2. 2.1 .2 Yêu cầu thi t kế profile giếng khoan Thi t
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế thi công giếng khoan n0 203b RC 2 mỏ rồng, Thiết kế thi công giếng khoan n0 203b RC 2 mỏ rồng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay