Quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học Yên Xá Thanh Trì Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

107 29 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 09:35

Quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học Yên Xá Thanh Trì Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học Yên Xá Thanh Trì Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học Yên Xá Thanh Trì Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học Yên Xá Thanh Trì Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học Yên Xá Thanh Trì Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học Yên Xá Thanh Trì Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học Yên Xá Thanh Trì Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học Yên Xá Thanh Trì Hà Nội (Luận văn thạc sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN QUẢN GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ HOÀNG HẢI QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THANH TRÌ NỘI Chuyên ngành: Quản giáo dục Mã số: 60.14.01.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Quang Trình Nội - 2016 i LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, xin trân trọng cảm ơn Ban giám đốc thầy, cô giáo Học viện Quản giáo dục, thầy cô trực tiếp tham gia giảng dạy quản tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn tốt nghiệp Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS TS Phạm Quang Trình tận tâm hướng dẫn, bảo, giúp đỡ nhiều suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin cảm ơn lãnh đạo giáo viên trường tiểu học Yên nơi công tác, tham gia đóng góp ý kiến, cung cấp thơng tin cho tơi q trình điều tra, nghiên cứu Nhân dịp này, xin gửi lời cảm ơn tới đồng nghiệp, bạn bè người thân yêu gia đình tạo điều kiện cho học tập, nghiên cứu, giúp đỡ hồn thiện luận văn hồn thành khóa học Do lực nghiên cứu có phần hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận quan tâm, bảo nhà khoa học, thầy giáo, cô giáo bạn bè đồng nghiệp để kết nghiên cứu trọn vẹn Nội, tháng 11 năm 2016 Tác giả Nguyễn Thị Hồng Hải ii LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu thân tôi, không trùng lặp với kết nghiên cứu có Số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực Tôi xin cam đoan kết trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc rõ tài liệu tham khảo Nội, tháng 11 năm 2016 TÁC GIẢ Nguyễn Thị Hoàng Hải iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm 10 1.2.1 Quản 10 1.2.2 Chức quản 12 1.2.3 Quản giáo dục 15 1.2.4 Quản nhà trường 16 1.1.5 Hoạt động dạy học 17 1.1.6 Quản hoạt động dạy học 20 1.2 Hoạt động dạy học trường tiểu học 21 1.2.1 Cấp tiểu học hệ thống giáo dục Quốc dân 21 1.2.2 Mục tiêu giáo dục tiểu học 21 1.2.3 Nội dung giáo dục tiểu học 22 1.2.4 Nhiệm vụ Hiệu trưởng trường tiểu học 22 1.2.5 Yêu cầu đổi giáo dục tiểu học 25 1.2.6 Đặc điểm, yêu cầu quản hoạt động dạy học trường tiểu học 27 1.3 Nội dung quản hoạt động dạy học tiểu học 30 1.3.1 Quản hoạt động dạy giáo viên 30 iv 1.3.2 Quản hoạt động học học sinh 36 1.3.3 Quản sở vật chất phục vụ cho dạy học 36 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động dạy học trường tiểu học 37 1.4.1 Các yếu tố chủ quan 37 1.4.2 Các yếu tố khách quan 37 Chương THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THANH TRÌ NỘI 41 2.1 Khái quát tình hình địa phương nhà trường 41 2.1.1 Tình hình địa phương 41 2.1.2 Tình hình nhà trường 42 2.3 Thực trạng hoạt động dạy học trường Tiểu học Yên 44 2.3.1 Thực trạng hoạt động giảng dạy giáo viên 44 2.3.2 Thực trạng hoạt động học tập học sinh 48 2.4 Thực trạng quản hoạt động dạy học trường Tiểu học Yên 50 2.4.1 Thực trạng nhận thức CBQL GV tầm quan trọng quản hoạt động dạy học 50 2.4.2 Thực trạng quản hoạt động dạy giáo viên 51 2.4.3 Thực trạng quản hoạt động học học sinh 53 2.4.4 Thực trạng quản công tác kiểm tra đánh giá 55 2.4.5 Thực trạng quản điều kiện hỗ trợ hoạt động dạy học 57 2.5 Đánh giá chung thực trạng quản hoạt động dạy học trường Tiểu học Yên 59 2.5.1 Những mặt mạnh 59 2.5.2 Những hạn chế 60 2.5.3 Nguyên nhân thành công tồn quản hoạt động dạy học trường tiểu học Yên 60 Chương BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THANH TRÌ NỘI 64 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 64 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 64 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 64 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 64 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 65 3.2 Các biện pháp quản hoạt động dạy học trường Tiểu học Yên 65 v 3.2.1 Bồi dưỡng nâng cao lực quản đội ngũ CBQL 65 3.2.2 Nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho GV 67 3.2.3 Tăng cường đạo đổi PPDH ứng dụng CNTT vào DH 70 3.2.4 Tăng cường điều kiện sử dụng hiệu sở vật chất, thiết bị dạy học 74 3.2.5 Đổi công tác kiểm tra, đánh giá sở vận dụng sáng tạo Thông tư 30/2014/TT- BGDĐT Thông tư 22/2016/ TT- BGDĐT 77 3.2.6 Quản tốt nề nếp học tập, thái độ học tập, đổi phương pháp học tập học sinh 81 3.3 Mối quan hệ biện pháp 85 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp đề xuất 86 3.4.1 Đối tượng khảo nghiệm 86 3.4.2 Nội dung khảo nghiệm 86 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 89 Kết luận 89 Khuyến nghị 90 2.1 Đối với Sở GD&ĐT 90 2.2 Đối với Phòng Giáo dục Đào tạo Huyện Thanh Trì- Nội 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung CBQL Cán quản CNTT Công nghệ thông tin CSVC Cơ sở vật chất DH Dạy học GDTH Giáo dục tiểu học GV Giáo viên HĐDH Hoạt động dạy học HS Học sinh HSTT Học sinh tiến tiến HT Hiệu trưởng PHHS Phụ huynh học sinh PPDH Phương pháp dạy vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Đánh giá CBQL GV thực trạng hoạt động dạy học giáo viên 44 Bảng 2.2 Đánh giá học sinh thực trạng hoạt động học tập học sinh 48 Bảng 2.3 Đánh giá CBQL GV thực trạng hoạt động học tập học sinh 49 Bảng 2.4 Thực trạng nhận thức CBQL GV tầm quan trọng quản hoạt động dạy học 50 Bảng 2.5 Thực trạng quảnhoạt động dạy giáo viên 52 Bảng 2.6 Thực trạng quản hoạt động học học sinh 54 Bảng 2.7 Thực trạng quản công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học 55 Bảng 2.8: Cơ sở vật chất lớp học từ 2013 đến 2015 57 Bảng 3.1 Tính cấp thiết tính khả thi biện pháp quản hoạt động dạy học trường tiểu học Yên Thanh Trì Nội 87 MỞ ĐẦU chọn đề tài Sự nghiệp giáo dục có vị trí quan trọng chiến lược xây dựng người, chiến lược phát triển kinh tế - hội đất nước Chăm lo phát triển Giáo dục Đào tạo chìa khóa để phát huy nguồn nhân lực người, yếu tố phát triển nhanh, bền vững Nghị số 29 Hội nghị Ban chấp hành TW8 Khóa XI Đổi toàn diện giáo dục đào tạo rõ: Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân Đầu tư cho giáo dục đầu tư phát triển, ưu tiên trước chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - hội Mục tiêu giáo dục giai đoạn xác định là: Tạo chuyển biến bản, mạnh mẽ chất lượng, hiệu giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày tốt công xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nhu cầu học tập nhân dân Giáo dục người Việt Nam phát triển toàn diện phát huy tốt tiềm năng, khả sáng tạo cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt làm việc hiệu Xây dựng giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản tốt; có cấu phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng hội học tập; bảo đảm điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, đại hóa, dân chủ hóa, hội hóa hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục đào tạo; giữ vững định hướng hội chủ nghĩa sắc dân tộc Phấn đấu đến năm 2030, giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến khu vực Trong năm gần công đổi mới, cải cách giáo dục diễn diện rộng, đem lại kết đáng ghi nhận Tuy vậy, tồn hạn chế có hạn chế công tác quản giáo dục đào tạo, đội ngũ nhà giáo cán quản giáo dục bất cập chất lượng, số lượng cấu; phận chưa theo kịp yêu cầu đổi phát triển giáo dục, thiếu tâm huyết, chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp Hoạt động dạy học nhà trường phổ thông giữ vị trí trung tâm chiếm hầu hết thời gian, khối lượng cơng việc thầy trò năm học; tảng quan trọng để thực thành cơng mục tiêu giáo dục tồn diện nhà trường; đồng thời, định kết đào tạo nhà trường Cùng với lịch sử phát triển ngành giáo dục, việc nâng cao chất lượng dạy học coi nhiệm vụ bản, đầu tiên, quan trọng nhà trường, điều kiện để mơ hình nhà trường tồn phát triển Thực chất công tác quản nhà trường quản hoat động dạy học công việc tiến hành thường xuyên, liên tục qua dạy, qua học kỳ năm học, điều kiện tiên để đảm bảo chất lượng đào tạo nhà trường đáp ứng yêu cầu mục tiêu đào tạo Trong hệ thống giáo dục quốc dân, Giáo dục Tiểu học có vị trí đặc biệt quan trọng, bậc học “nền móng” để xây dựng “ngơi nhà - người mới” Đối tượng bậc học trẻ em chập chững, cắp sách đến trường để học lễ nghi, ứng xử nhà trường, gia đình hội; kiến thức văn hố khoa học Hoạt động dạy học trường tiểu học có ý nghĩa quan trọng với người học bậc học mà cấp học sau Trong bối cảnh đổi giáo dục nay, nhiều mơ hình, phương pháp dạy học áp dụng nhà trường tiểu học Điều tạo điểm thay đổi tích cực chất lượng giáo dục trường tiểu học mà đặt nhiều thách thức cho cơng tác quản giáo dục nói chung công tác quản hoạt động dạy học nói riêng Trường Tiểu học n Thanh Trì thành lập năm 2011, qua năm xây dựng phát triển, nhà trường đạt được nhiều thành tích ... hoạt động dạy học trường Tiểu học - Nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động dạy học trường Tiểu học Yên Xá – Thanh Trì – Hà Nội 4 - Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy học trường Tiểu học Yên. .. Nguyên nhân thành công tồn quản lý hoạt động dạy học trường tiểu học Yên Xá 60 Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN XÁ – THANH TRÌ – HÀ NỘI 64 3.1 Nguyên... Hoạt động dạy học trường Tiểu học 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Quản lý hoạt động dạy học trường Tiểu học Yên Xá – Thanh Trì - Hà Nội Nhiệm vụ nghiên cứu - Xác định, tìm hiểu sở lý luận quản lý hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học Yên Xá Thanh Trì Hà Nội (Luận văn thạc sĩ), Quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học Yên Xá Thanh Trì Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay