nước cần cho sự sống 4

34 53 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 09:01

VỊNG TUẦN HỒN CỦA NƯỚC TRONG TỰ NHIÊN Mây trắng Mây đen Mưa Bay Cây tưới thiếu nước Cây tưới đủ nước Khoa học: Bài 24: NƯỚC CẦN CHO SỰ SỐNG Vai trò nước sống người, động vật thực vật Khoa học: Bài 24: NƯỚC CẦN CHO SỰ SỐNG Tranh vẽ nội dung gì?  Quan sát tranh THẢO LUẬN NHĨM Nhóm 1+2 Nhóm 3+4 Nhóm 5+6 Điều xảy sống người thiếu nước? Điều xảy cối đất thiếu nước ? Nếu khơng có nước, sống động vật ? Khoa học: Bài 24: NƯỚC CẦN CHO SỰ SỐNG Nhóm1,2: Điều xảy sống người thiếu nước? *Nếu thiếu nước, người : - Khát - Không hấp thụ chất dinh dưỡng hoà tan lấy từ thức ăn - Không thải chất thừa, chất độc hại khỏi thể CHẾT Nhóm 3,4: Điều xảy cối đất thiếu nước? - Nếu thiếu nước, cối bị khô héo, không lớn, không nảy mầm được, chết - Đất đai khơ cằn, nứt nẻ Nhóm 5,6: Nếu khơng có nước, sống động vật sao? - Nếu thiếu nước, động vật chết khát Một số lồi sống mơi trường nước : cá, cua, tôm,… bị chết Nước dùng sản xuất công nghiệp Nước dùng ngư nghiệp Nuôi trồng đánh bắt cá, tôm,… Khoa học: Bài 24: NƯỚC CẦN CHO SỰ SỐNG Khoa học: Bài 24: NƯỚC CẦN CHO SỰ SỐNG Liên hệ Con Con người người cần cần nước nước vào vàorất rấtnhiều nhiềuviệc việc.Vậy Vậytất tấtcả chúng ta hãy giữ giữ gìn gìn và bảo bảo vệ vệ nguồn nguồn nước nước ngay chính gia giađình đìnhvà vàtại tạiđịa địaphương phương Lật số Giải câu hỏi Đốn hình 53401269 78 Chúc mừng bạn ! Không sử dụng nước Tiết kiệm bảo vệ nguồn nước cho Chỉ dùng nước để uống Để nguồn nước không bị cạn kiệt ta nên làm ? 7853401269 Tiết kiệm nước sinh hoạt ngày để góp Chúc mừng bạn ! phần bảo vệ nguồn tài nguyên nước Tiết kiệm nước sản xuất nông nghiệp cơng nghiệp để góp phần bảo vệ nguồn tài ngun nước Tất ý Bảo vệ nguồn nước trách nhiệm ? 7584031269 Của Chúc người làm công tác môi trường mừng bạn ! Của quyền địa phương Của tất người, kể học sinh Làm để nguồn nước không bị ô nhiễm? 53401269 78 Không đổ rác, vứt xác súc vật xuống sông, rạch, ao,hồ, … Không làm cầu tiêu sông Tất ý Chúc mừng bạn ! ... công nghiệp Nước dùng ngư nghiệp Nuôi trồng đánh bắt cá, tôm,… Khoa học: Bài 24: NƯỚC CẦN CHO SỰ SỐNG Khoa học: Bài 24: NƯỚC CẦN CHO SỰ SỐNG Liên hệ Con Con người người cần cần nước nước vào vàorất... lồi sống mơi trường nước : cá, cua, tôm,… bị chết Khoa học: Bài 24: NƯỚC CẦN CHO SỰ SỐNG Hãy quan sát hình ảnh sau cho biết sống ngày người sử dụng nước vào việc ? Khoa học: Bài 24: NƯỚC CẦN CHO. .. CỦA NƯỚC TRONG TỰ NHIÊN Mây trắng Mây đen Mưa Bay Cây tưới thiếu nước Cây tưới đủ nước Khoa học: Bài 24: NƯỚC CẦN CHO SỰ SỐNG Vai trò nước sống người, động vật thực vật Khoa học: Bài 24: NƯỚC CẦN
- Xem thêm -

Xem thêm: nước cần cho sự sống 4, nước cần cho sự sống 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay