Quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của Hiệu trưởng các trường mầm non thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (Luận văn thạc sĩ)

110 55 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 08:42

Quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của Hiệu trưởng các trường mầm non thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của Hiệu trưởng các trường mầm non thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của Hiệu trưởng các trường mầm non thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của Hiệu trưởng các trường mầm non thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của Hiệu trưởng các trường mầm non thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của Hiệu trưởng các trường mầm non thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của Hiệu trưởng các trường mầm non thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của Hiệu trưởng các trường mầm non thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (Luận văn thạc sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN QUẢN GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ THÁI HẰNG QUẢN HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC - GIÁO DỤC TRẺ CỦA HIỆU TRƢỞNG CÁC TRƢỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ GIANG, TỈNH GIANG Chuyên ngành: Quản giáo dục Mã số: 60.14.01.01 LUẬN VĂN THẠCQUẢN GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN THỊ MINH HẰNG NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các liệu kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Học viên Nguyễn Thị Thái Hằng LỜI CẢM ƠN Trong trình làm luận văn, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Trần Thị Minh Hằng người trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình tơi suốt q trình thực đề tài Tơi chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, thầy, cô Học viện Quản Giáo dục trang bị kiến thức tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian học tập thực luận văn Tôi trân trọng cảm ơn lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Giang, Ban Giám hiệu giáo viên trường mầm non thành phố Giang nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành việc thu thập số liệu phục vụ luận văn Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn tới người thân gia đình, bạn bè ln bên cạnh quan tâm, giúp đỡ tơi suốt q trình làm luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Nội, tháng 11 năm 2016 Ngƣời thực Nguyễn Thị Thái Hằng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CS-GD : Chăm sócgiáo duc GD & ĐT : Giáo dục Đào tạo GDMN : Giáo dục mầm non ĐTB : Điểm trung bình Nxb : Nhà xuất TB : Thứ bậc MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng khách thể nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn NỘI DUNG Chƣơng CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC - GIÁO DỤC TRẺ CỦA HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG MẦM NON 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các nghiên cứu nước 1.1.2 Các nghiên cứu Việt Nam 1.2 Các khái niệm 11 1.2.1 Quản 11 1.2.2 Quản giáo dục 13 1.2.3 Khái niệm quản trường mầm non 14 1.2.4 Khái niệm hoạt động 15 1.2.5 Khái niệm chăm sócgiáo dục 16 1.2.6 Khái niệm hoạt động chăm sócgiáo dục trẻ trường mầm non 16 1.2.7 Khái niệm quản hoạt động chăm sócgiáo dục trẻ trường mầm non hiệu trưởng 16 1.3 Hoạt động chăm sócgiáo dục trẻ trường mầm non 17 1.3.1 Hoạt động chăm sóc trẻ trường mầm non 17 1.3.2 Hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non 19 1.4 Quản hoạt động chăm sócgiáo dục trẻ trường mầm non hiệu trưởng 21 1.4.1 Nội dung quản hoạt động chăm sócgiáo dục trẻ trường mầm non hiệu trưởng 21 1.4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản hoạt động chăm sócgiáo dục trẻ trường mầm non hiệu trưởng 27 Tiểu kết chương 30 Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ CỦA HIỆU TRƢỞNG CÁC TRƢỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ GIANG, TỈNH GIANG 31 2.1 Khái quát hoạt động giáo dục mầm non thành phố Giang 31 2.1.1 Mạng lưới trường, lớp mầm non 31 2.1.2 Đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên mầm non 31 2.1.3 Chất lượng hiệu hoạt động giáo dục mầm non 33 2.2 Tổ chức nghiên cứu 34 2.2.1 Mẫu nghiên cứu 34 2.2.2 Quy trình tổ chức khảo sát 34 2.3 Thực trạng hoạt động chăm sócgiáo dục trẻ trường mầm non thành phố Giang 35 2.3.1 Nhận thức tầm quan trọng hoạt động chăm sócgiáo dục trẻ trường mầm non thành phố Giang 35 2.3.2 Thực trạng hoạt động chăm sóc trẻ trường mầm non thành phố Giang 36 2.3.4 Thực trạng hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non thành phố Giang theo đánh giá cán quản giáo viên 39 2.4 Thực trạng quản hoạt động chăm sócgiáo dục trẻ hiệu trưởng trường mầm non thành phố Giang, tỉnh Giang 41 2.4.1 Nhận thức tầm quan trọng quản hoạt động chăm sócgiáo dục trẻ 41 2.4.2 Thực trạng lập kế hoạch quản hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ hiệu trưởng 42 2.4.3 Thực trạng tổ chức thực hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ hiệu trưởng 46 2.4.4 Thực trạng đạo thực hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ hiệu trưởng 50 2.4.5 Thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ hiệu trưởng 53 2.5 Đánh giá chung thực trạng quản hoạt động CS - GD trẻ trường mầm non thành phố Giang, tỉnh Giang 57 2.6 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản hoạt động chăm sócgiáo dục trẻ hiệu trưởng trường mầm non thành phố Giang, tỉnh Giang 58 Tiểu kết chương 62 Chƣơng BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ CỦA HIỆU TRƢỞNG CÁC TRƢỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ GIANG, TỈNH GIANG 63 3.1 Những nguyên tắc đề xuất biện pháp 63 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính giáo dục 63 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 63 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thống 63 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 64 3.2 Đề xuất số biện pháp tăng cường quản hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ hiệu trưởng trường mầm non thành phố Giang, tỉnh Giang 64 3.2.1 Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán quản lý, giáo viên mầm non 64 3.2.2 Xây dựng kế hoạch quản tạo chủ độngtrong việc tổ chức hoạt động chăm sócgiáo dục trẻ 67 3.2.3 Chỉ đạo đổi phương pháp chăm sócgiáo dục trẻ theo hướng an toàn, hiệu quả, chất lượng 71 3.2.4 Tạo môi trường thuận lợi tạo động lực thúc đẩy giáo viên phát huy lực chăm sóc, giáo dục trẻ 73 3.2.5 Chỉ đạo kiểm tra, đánh giá hoạt động chăm sócgiáo dục trẻ 75 3.3 Mối quan hệ biện pháp 79 3.4 Khảo nghiệm nhận thức mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp 80 3.4.1 Tính cần thiết biện pháp đề xuất 80 3.4.2 Tính khả thi biện pháp đề xuất 82 Tiểu kết chương 83 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85 Kết luận 85 Kiến nghị 86 Hướng nghiên cứu 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1 Mạng lưới trường, lớp mầm non thành phố Giang 31 Bảng 2.2 Đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên mầm non 32 Bảng 2.3 Chất lượng hiệu hoạt động giáo dục mầm non 33 Bảng 2.4 Đối tượng khảo sát thực trạng quản hoạt động bồi dưỡng chuyên môn giáo viên mầm non trường công lập thành phố Giang, tỉnh Giang 34 Bảng 2.5 Bảng quy đổi điểm theo mức độ thang đo 35 Bảng 2.6: Thực trạng nhận thức tầm quan trọng hoạt động chăm sócgiáo dục trẻ trường mầm non thành phố Giang 36 Bảng 2.7: Thực trạng việc thực hoạt động chăm sóc trẻ 37 Bảng 2.8 Thực trạng hực hoạt động giáo dục trẻ 40 Bảng 2.9: Đánh giá tầm quan trọng công tác QL hoạt động CS - GD trẻ hiệu trưởng 41 Bảng 2.10: Thực trạng lập kế hoạch quản hoạt động CS - GD trẻ hiệu trưởng 42 Bảng 2.11: Thực trạng tổ chức thực hoạt động CS – GD trẻ 47 Bảng 2.12 Thực trạng đạo thực hoạt động CS - GD trẻ hiệu trưởng 50 Bảng 2.13 Thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động CS - GD trẻ hiệu trưởng 54 Bảng 2.14: Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản hoạt động CS – GD trẻ hiệu trưởng trường mầm non thành phố Giang 59 Bảng 3.1 Kết mức độ cần thiết biện pháp quản hoạt động CS – GD trẻ 81 Bảng 3.2 Kết kiểm chứng tính khả thi biện pháp quản hoạt động chăm sócgiáo dục trẻ 82 Sơ đồ 3.1 Mối quan hệ biện pháp 80 Biểu đồ 3.1 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản hoạt động CS – GD trẻ trường mầm non thành phố Giang 83 MỞ ĐẦU chọn đề tài Giáo dục mầm non cấp học hệ thống giáo dục quốc dân, đặt móng cho phát triển thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội thẩm mỹ cho trẻ em Những kiến thức kỹ mà trẻ tiếp thu qua chương trình giáo dục mầm non tảng cho việc học tập, thành công trẻ sau Theo Luật giáo dục sửa đổi 2009, giáo dục mầm nọn thực nhiệm vụ chăm sóc - giáo dục trẻ em từ ba tháng đến sáu tuổi (điều 21) Mục tiêu giáo dục mầm nọn giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố cuả nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp Một (điều 22) [31] Trong năm gần đây, Đảng Nhà nước có sách cụ thể nhằm phát triển giáo dục mầm non như: Đầu tư xây dựng trường lớp, sở vật chất; đổi phương pháp giảng dạy; cải tiến chế độ tiền lương giáo viên mầm non; xã hội hóa giáo dục mầm non… Trẻ lứa tuổi mầm non thời kỳ tăng trưởng thể phát triển trí tuệ, tình cảm, xã hội diễn nhanh, nói thời kỳ tăng trưởng phát triển nhanh so với giai đoạn sau đời người Những thành tựu khoa học nghiên cứu trẻ em cho thấy: Có tới 50% phát triển trí tuệ người diễn lứa tuổi từ bào thai đến tuổi Từ tuổi đến tuổi đạt 30% tiếp tục hoàn thiện đến tuổi trưởng thành tốc độ chậm dần sau 18 tuổi Do đặc điểm phát triển thể tâm lý, trẻ độ tuổi mầm non cần quan tâm chăm sóc - giáo dục định hướng để phát triển tốt nhất, có khả đảm nhận trọng trách xã hội giao cho sau Để phát triển bậc mầm non theo định hướng chất lượng hoạt động, vai trò quản hiệu trưởng trường mầm non quan trọng ... nhà tường xã hội Với lý trên, chọn đề tài: Quản lý hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ hiệu trưởng trường mầm non thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Là hiệu trưởng trường mầm non thành phố Hà Giang, . .. trình quản lý hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ hiệu trưởng trường mầm non thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 4.2 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản lý hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ hiệu trưởng. .. lý quản lý hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ hiệu trưởng trường mầm non 3.2 Khảo sát, phân tích thực trạng quản lý hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ mầm non hiệu trưởng trường mầm non thành phố
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của Hiệu trưởng các trường mầm non thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (Luận văn thạc sĩ), Quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của Hiệu trưởng các trường mầm non thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay