Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)

172 54 0
  • Loading ...
1/172 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 08:34

Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ) BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HỌC VIỆN QUẢN GIÁO DỤC - - PHẠM ĐỨC HẠNH QUẢN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TẠI TRUNG TÂM DẠY NGHỀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN SI MA CAI, TỈNH LÀO CAI Chuyên ngành: Quản giáo dục số : 60 14 01 01 LUẬN VĂN THẠC QUẢN GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phó Đức Hòa HÀ NỘI - 2016 i LỜI CẢM ƠN Trong q trình học tập, nghiên cứu hồn thiện luận văn tốt nghiệp, tác giả nhận giúp đỡ, động viên quý báu nhiều đơn vị trường học cá nhân Trước tiên, tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc quý thầy, cô trường Học viện quản giáo dục; quý thầy, cô Hội đồng khoa học trực tiếp giảng dạy, giúp đỡ tác giả suốt trình học tập nghiên cứu Đặc biệt tác giả xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Phó Đức Hòa - người thầy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả trình thực hoàn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn đồng chí lãnh đạo, cán chuyên viên phòng GD&ĐT huyện Si Ma Cai tạo điều kiện cung cấp số liệu cần thiết cho đề tài; xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc, giáo viên trung tâm DN&GDTX huyện Si Ma Cai động viên giúp đỡ, tạo điều kiện, cung cấp chia sẻ tư liệu cần thiết trình tác giả nghiên cứu luận văn Tuy cố gắng, song chắn luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận góp ý kiến q thầy, bạn đồng nghiệp Hà Nội, Ngày 05 tháng năm 2016 Tác giả Phạm Đức Hạnh ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả Phạm Đức Hạnh iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii CÁC CHỮ, KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN vi DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN VĂN vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ TRONG LUẬN VĂN viii MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC TẠI TRUNG TÂM DN&GDTX 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm 18 1.2.1 Quản lý, quản giáo dục 18 1.2.2 CNTT Quản CNTT 20 1.2.3 Quản hoạt động dựa CNTT 25 1.2.4 Quản hoạt động trung tâm DN&GDTX 28 1.3 Nội dung ứng dụng CNTT hoạt động dạy học trung tâm DN&GDTX 33 1.3.1 CNTT xây dựng thiết kế học 33 1.3.2 CNTT trình tổ chức hoạt động dạy học 37 1.3.3 CNTT học viên trung tâm 40 1.3.4 CNTT trình sinh hoạt chuyên môn 41 1.3.5 CNTT quản hoạt động dạy học 41 1.3.6 CNTT khai thác tài nguyên mạng 47 1.3.7 CNTT trình kiểm tra đánh giá học viên 48 1.4 Nội dung quản ứng dụng CNTT hoạt động dạy học trung tâm DN&GDTX 48 iv 1.4.1 Lập kế hoạch 49 1.4.2 Tổ chức quản 51 1.4.3 Chỉ đạo quản 53 1.4.4 Kiểm tra, đánh giá 53 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản ứng dụng CNTT hoạt động dạy học trung tâm DN&GDTX 54 1.5.1 Công tác quản lý, sinh hoạt chuyên môn trung tâm DN&GDTX 54 1.5.2 Trình độ CNTT giáo viên nhà quản 55 1.5.3 Hạ tầng kỹ thuật CNTT trung tâm DN&GDTX 56 1.5.4 Quản hoạt động chuyên môn trung tâm DN&GDTX 57 1.5.5 Nhận thức trình độ Tin học học viên trung tâm 58 Kết luận chương 60 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN ỨNG DỤNG CNTT TRONG DH TẠI TRUNG TÂM DN&GDTX HUYỆN SI MA CAI, TỈNH LÀO CAI 61 2.1 Khái quát trình phát triển trung tâm DN&GDTX huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai 61 2.1.1 Quy mô thành tựu 61 2.1.2 Đặc điểm quản chuyên môn trung tâm 68 2.1.3 Quản ứng dụng CNTT nhà quản trung tâm 68 2.1.4 Việc triển khai thực thị, nghị quyết, chủ trương, sách Đảng, Nhà nước điều kiện để ứng dụng CNTT dạy học trung tâm 71 2.2 Thực trạng ứng dụng CNTT dạy học trung tâm DN&GDTX huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai 73 2.2.1 CNTT xây dựng thiết kế học 76 2.2.2 CNTT trình tổ chức hoạt động dạy học 78 2.2.3 CNTT học viên học trung tâm 80 2.2.4 CNTT trình sinh hoạt tổ chuyên môn 81 2.2.5 CNTT trình kiểm tra đánh giá học viên 82 2.2.6 CNTT trình quản hoạt động dạy học 83 2.2.7 CNTT khai thác tài nguyên mạng 85 2.3 Thực trạng quản ứng dụng CNTT dạy học trung tâm DN&GDTX huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai 88 2.3.1 Thực trạng lập kế hoạch 88 v 2.3.2 Thực trạng tổ chức 88 2.3.3 Thực trạng đạo 89 2.3.4 Thực trạng kiểm tra, đánh giá 90 2.4 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng tới ứng dụng CNTT dạy học trung tâm 92 2.5 Đánh giá chung thực trạng quản ứng dụng CNTT dạy học trung tâm DN&GDTX huyện Si Ma Cai 93 2.5.1 Thuận lợi 93 2.5.2 Hạn chế 94 2.5.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản ứng dụng CNTT dạy học 95 Kết luận chương 96 CHƯƠNG BIỆN PHÁP QUẢN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC TẠI TRUNG TÂM DN&GDTX HUYỆN SI MA CAI, TỈNH LÀO CAI 98 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 98 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 98 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 98 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 99 3.1.4 Nguyên tắc chun mơn hóa 99 3.2 Đề xuất biện pháp quản nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT công tác DH trung tâm DN&GDTX huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai 100 3.2.1 Nâng cao nhận thức ứng dụng CNTT DH cho giáo viên 100 3.2.2 Tổ chức khóa bồi dưỡng cho giáo viên sử dụng ứng dụng CNTT vào dạy học 103 3.2.3 Quản lý, đầu tư sở vật chất, thiết bị dạy học đại, xây dựng phòng học đa phương tiện để phục vụ dạy học 108 3.2.4 Chỉ đạo quy trình thiết kế sử dụng giáo án dạy học tích cực có 115 3.2.5 Tạo động lực nhằm khích lệ GV ứng dụng CNTT vào dạy học 123 3.2.6 Giám sát, kiểm tra trình kết thực việc ứng dụng CNTT dạy học trung tâm DN&GDTX huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai 126 3.3 Mối quan hệ biện pháp 130 Kết luận chương 139 TÀI LIỆU THAM KHẢO 141 vi DANH MỤC Stt CÁC CHỮ, KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN Phần viết tắt Phần viết đầy đủ Ghi BTVH Bổ túc văn hóa CBQL Cán quản CLDH Chất lượng dạy học CNTT Công nghệ thông tin CSVC Cơ sở vật chất DH Dạy học DN&GDTX Dạy nghề Giáo dục thường xuyên ĐPT Đa phương tiện GAĐT Giáo án điện tử 10 GADHTC Giáo án dạy học tích cực 11 GDTX Giáo dục thường xuyên 12 GĐ Giám đốc 13 GV Giáo viên 14 HV Học viên 15 ICT Công nghệ thông tin truyền thông 16 KHCN Khoa học công nghệ 17 PPDH Phương pháp dạy học 18 PMDH Phần mềm dạy học 19 QLGD Quản giáo dục 20 SGK Sách giáo khoa 21 TBDH Thiết bị dạy học 22 THCS Trung học sở 23 THPT Trung học phổ thơng 24 XMC Xóa mù chữ vii DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN VĂN Stt Tên bảng Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 10 Bảng 2.10 11 Bảng 2.11 12 Bảng 3.1 13 Bảng 3.2 14 Bảng 3.3 Ý nghĩa bảng Số lượng CBQL, GV trung tâm địa bàn tỉnh Lào Cai Đánh giá mức độ ứng dụng CNTT DH GV Thực trạng sở vật chất trung tâm DN&GDTX huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai Tổng hợp ý kiến hình thức ứng dụng CNTT để thiết kế DH đội ngũ GV trung tâm Tổng hợp ý kiến hình thức ứng dụng CNTT trình DH đội ngũ GV trung tâm DN&GDTX huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai Thực trạng việc ứng dụng CNTT quản hoạt động dạy học trung tâm DN&GDTX huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai Tổng hợp ý kiến hình thức ứng dụng CNTT để khai thác tiện ích mạng Thái độ HV tham gia học tập hình thức giảng dạy đội ngũ GV trung tâm DN&GDTX huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá ứng dụng CNTT vào DH trung tâm Đánh giá thuận lợi việc quản ứng dụng CNTT vào DH Hạn chế việc quản ứng dụng CNTT vào DH trung tâm DN&GDTX huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai Kết đánh giá mức độ cần thiết biện pháp quản ứng dụng CNTT DH trung tâm DN&GDTX huyện Si Ma Cai Kết đánh giá mức độ khả thi biện pháp quản ứng dụng CNTT DH trung tâm DN&GDTX huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai Mối tương quan mức độ cần thiết khả thi biện pháp quản ứng dụng CNTT DH trung tâm Trang 63 75 76 77 78 84 85 86 90 94 95 132 135 137 viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ TRONG LUẬN VĂN Stt Tên hình Sơ đồ 1.1 Sơ đồ 2.1 Ý nghĩa Quan hệ tương tác diễn q trình DH GADHTC có ứng dụng CNTT Nhận thức đội ngũ GV ứng dụng CNTT DH Trang 38 74 Mơ hình đồng hóa tích hợp liệu Sơ đồ 3.1 trung tâm việc khai thác tiện ích 111 mạng Internet Sơ đồ 3.2 Mối quan hệ biện pháp 139 MỞ ĐẦU chọn đề tài 1.1 Ngày nay, công nghệ thông tin (CNTT) phát triển với tốc độ nhanh CNTT phát triển góp phần làm thay đổi mặt xã hội Việt Nam Trong xu tồn cầu hóa, bước vào kỷ nguyên ngành CNTT với phát triển kinh tế tri thức, đòi hỏi người thời đại phải có nhiều kỹ việc ứng dụng CNTT phải có nhiều kỹ năng, thái độ tích cực để đón nhận làm chủ tri thức, làm chủ khoa học công nghệ cách sáng tạo Đứng trước phát triển ứng dụng CNTT, yêu cầu giáo dục đào tạo (GD&ĐT) phải đổi để tạo nên biến đổi sâu sắc cho giáo dục giới giáo dục Việt Nam theo hướng cơng nghệ hóa, đại hóa Trước yêu cầu ngày cao xã hội, Đảng Nhà nước ta đưa sách mang tầm vĩ mơ, tập trung đầu tư cho giáo dục Điều khẳng định Nghị Đại hội Đảng lần thứ X: “Về giáo dục đào tạo, phấn đấu để lĩnh vực với khoa học công nghệ thực quốc sách hàng đầu, thông qua việc đổi toàn diện giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chấn hưng giáo dục Việt Nam” Trong công đổi nay, nhận thức vai trò to lớn CNTT trình DH, Đảng Nhà nước ta quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo Hiến pháp nước CNXHCN Việt Nam năm 1992 ghi rõ: “Giáo dục Đào tạo quốc sách hàng đầu”; Chỉ thị số 58/CT-TW ngày 17/10/2000 Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương đẩy mạnh ứng dụng phát triển CNTT phục vụ nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước; Chỉ thị số 29/2001/CT-BGD&ĐT ngày 30/7/2001 Bộ Trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo tăng cường giảng dạy, đào tạo ứng dụng CNTT ngành giáo dục; Đặc biệt với công tác quản lý, Nghị lần thứ hai ... công tác quản lý dạy học Trung tâm Dạy nghề Giáo dục thường xuyên tỉnh Lào Cai nhiều hạn chế Chính tơi lựa chọn đề tài: Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Trung tâm Dạy nghề Giáo dục. .. dục thường xuyên huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp quản lý việc ứng dụng CNTT dạy học Trung tâm Dạy nghề Giáo dục thường xuyên huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. .. Ma Cai, tỉnh Lào Cai 5.3 Đề xuất biện pháp quản lý ứng dụng CNTT dạy học trung tâm DN&GDTX huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Tại trung tâm DN&GDTX huyện Si Ma Cai, tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ), Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay