Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THCS Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên theo định hướng đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)

151 36 0
  • Loading ...
1/151 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 08:26

Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THCS Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên theo định hướng đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THCS Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên theo định hướng đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THCS Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên theo định hướng đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THCS Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên theo định hướng đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THCS Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên theo định hướng đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THCS Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên theo định hướng đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THCS Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên theo định hướng đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THCS Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên theo định hướng đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THCS Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên theo định hướng đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN QUẢN GIÁO DỤC HỒNG XN HIẾN QUẢNHOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CÁC TRƢỜNG THCS HUYỆN PHÙ CỪ, TỈNH HƢNG YÊN THEO ĐỊNH HƢỚNG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quảngiáo dục Mã số: 60 14 01 01 LUẬN VĂN THẠCQUẢNGIÁO DỤC Giảng viên hướng dẫn khoa học: TS TRỊNH VĂN CƢỜNG Hà Nội - 2016 LỜI CẢM ƠN Tác giả luận văn chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Khoa sau đại học trường Học viện Quản Giáo dục, phòng Giáo dục Đào tạo huyện Phù Cừ cho phép, tạo điều kiện thuận lợi để tác giả hoàn thành chương trình Cao học Quảngiáo dục hồn thành luận văn Tác giả bày tỏ lòng tri ân đến q thầy, tận tình truyền đạt kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm hướng dẫn cách thức nghiên cứu, tìm kiếm tri thức khoa học Trong trình khảo sát, nghiên cứu đề tài, tác giả nhận hỗ trợ tận tình lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục Đào tạo; lãnh đạo, giáo viên trường THCS huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho tác giả tiến hành khảo sát thực tế, thu thập tài liệu Đặc biệt, tác giả xin gửi đến TS Trịnh Văn Cường lòng biết ơn sâu sắc bảo, hướng dẫn tận tình, chu đáo hiệu Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 11/2016 Tác giả luận văn Hoàng Xuân Hiến MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu 5.1 Khách thể nghiên cứu 5.2 Đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phương pháp nghiên cứu 7.1 Nghiên cứu tài liệu 7.2 Phương pháp quan sát 7.3 Điều tra - Khảo sát 7.4 Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động 7.5 Tổng kết kinh nghiệm quản lí 7.6 Phương pháp phân tích tổng hợp 7.7 Phương pháp chuyên gia 7.8 Phương pháp thống kê toán học Những đóng góp đề tài Cấu trúc luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢNHOẠT ĐỘNG TỔ CHUN MƠN TRƢỜNG THCS THEO ĐỊNH HƢỚNG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các nghiên cứu giới 1.1.2 Các nghiên cứu Việt Nam .10 1.2 Một số khái niệm 12 1.2.1 Quản lí .12 1.2.2 Tổ chuyên môn, hoạt động tổ chuyên môn, Ban nghiệp vụ 15 1.2.3 Quảnhoạt động tổ chun mơn 17 1.2.4 Quảnhoạt động tổ chuyên môn theo định hướng đổi 17 1.2.5 Biện pháp quảnhoạt động tổ chuyên môn 18 1.3 Hoạt động tổ chuyên môn trường THCS 19 1.3.1 Xây dựng thực kế hoạch hoạt động tổ 19 1.3.2 Hướng dẫn xây dựng quản lí kế hoạch hoạt động cá nhân tổ viên 19 1.3.3 Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thực chuyên đề 20 1.3.4 Tổ chức dạy học kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng phát triển lực, phẩm chất 20 1.3.5 Tham gia đánh giá, xếp loại thành viên tổ 21 1.3.6 Giới thiệu tổ trưởng, tổ phó; đề xuất khen thưởng, kỉ luật giáo viên 21 1.4 Định hướng đổi Giáo dục 21 1.4.1 Quan điểm Đảng Nhà nước đổi Giáo dục 21 1.4.2 Định hướng đổi giáo dục THCS đổi hoạt động tổ chuyên môn .22 1.5 Quảnhoạt động tổ chun mơn trường THCS theo định hướng đổi giáo dục 25 1.5.1 Chỉ đạo, kiểm tra việc xây dựng thực kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn trường THCS 26 1.5.2 Quản lí việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thực chuyên đề tổ chuyên môn trường THCS 28 1.5.3 Quản lí việc đổi sinh hoạt tổ chuyên môn trường THCS 30 1.5.4 Quản lí điều kiện phục vụ cho việc dạy học tổ chuyên môn trường THCS .37 1.5.5 Quản lí việc đánh giá, xếp loại thành viên tổ chuyên môn trường THCS 38 1.5.6 Quảnhoạt động khác tổ chun mơn trường THCS 40 1.6 Các yếu tố ảnh hưởng tới việc quảnhoạt động tổ chuyên môn trường THCS theo định hướng đổi giáo dục 41 1.6.1 Nhận thức chung ý nghĩa, vai trò tổ chun mơn 41 1.6.2 Năng lực quảntổ trưởng, tổ phó chun mơn .41 1.6.3 Cơ chế sách 41 Kết luận Chƣơng 42 THỰC TRẠNG VỀ QUẢNHOẠT ĐỘNG TỔ CHUN MƠN CÁC TRƢỜNG THCS HUYỆN PHÙ CỪ, TỈNH HƢNG YÊN THEO ĐỊNH HƢỚNG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 44 2.1 Khái quát khảo sát thực trạng 44 2.1.1 Mục đích, yêu cầu khảo sát 44 2.1.2 Nội dung khảo sát .44 2.1.3 Đối tượng địa bàn khảo sát 44 2.1.4 Phương pháp điều tra, khảo sát 45 2.1.5 Tiến hành khảo sát 46 2.1.6 Phương pháp xử lí số liệu 46 2.1.7 Tiêu chí đánh giá 47 2.2 Sơ lược đặc điểm kinh tế, trị, văn hóa, giáo dục huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 48 2.2.1 Đặc điểm lịch sử, địa lí 48 2.2.2 Đặc điểm kinh tế, xã hội 49 2.2.3 Tổ chức máy trường THCS huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên .50 2.2.4 Thực trạng giáo dục trường THCS huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên năm qua .50 2.2.5 Kế hoạch, mục tiêu giáo dục trường THCS huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 53 2.3 Thực trạng nhận thức vai trò, tầm quan trọng hoạt động tổ chuyên môn 53 2.4 Thực trạng hoạt động tổ chuyên môn trường THCS huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 55 2.4.1 Thực trạng nhận thức tầm quan trọng đánh giá chung chất lượng hoạt động tổ chuyên môn trường THCS huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 55 2.4.2 Thực trạng việc xây dựng thực kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn tổ viên 56 2.4.3 Thực trạng tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thực chuyên đề 57 2.4.4 Thực trạng việc thực đổi hình thức tổ chức sinh hoạt tổ chun mơn 59 2.4.5 Thực trạng việc tổ chức dạy học kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng phát triển lực, phẩm chất 61 2.4.6 Thực trạng việc tổ chức vận dụng phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực giảng dạy 63 2.4.7 Thực trạng việc nghiên cứu, viết sáng kiến kinh nghiệm 64 2.4.8 Thực trạng tham gia đánh giá, xếp loại thành viên tổ .65 2.4.9 Thực trạng việc giới thiệu tổ trưởng, tổ phó; đề xuất khen thưởng, kỉ luật giáo viên 65 2.5 Thực trạng quảnhoạt động tổ chuyên môn trường THCS huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên theo định hướng đổi giáo dục 66 2.5.1 Thực trạng công tác đạo, kiểm tra việc xây dựng thực kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn trường THCS 68 2.5.2 Thực trạng công tác quản lí việc tổ chức bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ thực chuyên đề tổ chuyên môn trường THCS 69 2.5.3 Thực trạng công tác Quản lí việc đổi hình thức tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn trường THCS 70 2.5.4 Thực trạng việc quảntổ chức dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực, phẩm chất học sinh .71 2.5.5 Thực trạng việc quảntổ chức vận dụng phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực giảng dạy .73 2.5.6 Thực trạng công tác quảnhoạt động nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm 74 2.5.7 Thực trạng công tác Quản lí việc đánh giá, xếp loại thành viên tổ chuyên môn trường THCS 76 2.5.8 Thực trạng cơng tác Quản lí điều kiện phục vụ cho việc dạy học tổ chuyên môn trường THCS 77 2.6 Khảo sát tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc thực đổi hoạt động tổ chun mơn thường gặp nhiều khó khăn 77 2.7 Đánh giá ưu điểm, nhược điểm nguyên nhân dẫn đến hạn chế hoạt động tổ chuyên môn trường THCS huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên theo định hướng đổi giáo dục 78 2.7.1 Ưu điểm .79 2.7.2 Hạn chế 79 2.7.3 Nguyên nhân .80 Kết luận Chƣơng 82 CHƢƠNG 83 BIỆN PHÁP QUẢNHOẠT ĐỘNG TỔ CHUN MƠN CÁC TRƢỜNG THCS HUYỆN PHÙ CỪ, TỈNH HƢNG YÊN THEO ĐỊNH HƢỚNG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 83 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 83 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích cơng tác quảnhoạt động tổ chun mơn theo định hướng đổi giáo dục 83 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học .83 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống, đồng 84 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 84 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 84 3.1.6 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 85 3.2 Một số biện pháp quảnhoạt động tổ chuyên môn trường THCS huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên theo định hướng đổi giáo dục 85 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho cán quản lí, giáo viên vai trò tầm quan trọng tổ chun mơn 85 3.2.2 Biện pháp 2: Tăng cường công tác quy hoạch, tham mưu bổ nhiệm, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ quản lí nhà trường THCS, tổ chun mơn đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 88 3.2.3 Biện pháp 3: Chỉ đạo, định hướng gắn liền nội dung thực chuyên đề tổ chuyên môn với nhiệm vụ đổi giáo dục vào họat động hội giảng giảng dạy thường ngày 91 3.2.4 Biện pháp 4: Quản lí sinh hoạt chun mơn theo định hướng nghiên cứu học sinh hoạt chuyên môn trang trường học kết nối 93 3.2.5 Biện pháp 5: Tăng cường vai trò Ban nghiệp vụ chun mơn việc đầu thực hoạt động đổi giáo dục 96 3.2.6 Biện pháp 6: Tập huấn nâng cao lực khai thác, ứng dụng CNTT quản lí dạy học đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 97 3.2.7 Biện pháp 7: Tăng cường trao đổi, giao lưu chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 100 3.2.8 Biện pháp 8: Đổi kiểm tra, giám sát, đưa hoạt động tổ chuyên môn vào nề nếp đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 102 3.3 Mối quan hệ biện pháp 104 3.4 Khảo nghiệm cần thiết tính khả thi biện pháp quảnhoạt động tổ chun mơn trường THCS theo định hướng đổi giáo dục 105 3.4.1 Các bước tiến hành khảo nghiệm 105 3.4.2 Kết khảo nghiệm 106 Kết luận chƣơng 112 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 114 TÀI LIỆU THAM KHẢO 117 PHỤ LỤC DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT Nội dung Chữ viết tắt Cán quản lí CBQL Chủ nghĩa xã hội CNXH Chuyên mơn CM Cơng nghệ thơng tin CNTT Cơng nghiệp hố - Hiện đại hố CNH-HĐH Điểm trung bình ĐTB Giáo dục Đào tạo GD-ĐT Giáo dục thường xuyên GDTX Giáo viên GV Học sinh HS Mầm non MN Nghị NQ Phổ cập giáo dục PCGD Phương pháp PP Quyết định QĐ Thủ tướng TTg Trung học sở THCS Trung học phổ thơng THPT Trung ương TW Xóa mù chữ XMC Cơ sở vật chất CSVC ... hoạt động tổ chuyên môn 17 1.2.4 Quản lí hoạt động tổ chuyên môn theo định hướng đổi 17 1.2.5 Biện pháp quản lí hoạt động tổ chun mơn 18 1.3 Hoạt động tổ chuyên môn trường THCS ... pháp quản lí hoạt động tổ chuyên môn trường THCS huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên theo định hướng đổi giáo dục 85 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho cán quản lí, giáo viên vai trò tầm quan trọng tổ chuyên. .. 1.5.2 Quản lí việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thực chuyên đề tổ chuyên môn trường THCS 28 1.5.3 Quản lí việc đổi sinh hoạt tổ chuyên môn trường THCS 30 1.5.4 Quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THCS Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên theo định hướng đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ), Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THCS Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên theo định hướng đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay