Xịnh ca trong đám cưới của người cao lan ở yên bình, yên bái

196 35 0
  • Loading ...
1/196 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 02:04

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HẠ C NG V N TH Y NH C T NG ĐÁ C I IC N YÊN NH YÊN ÁI UẬN VĂN THẠC SĨ NG N NG V VĂN H Thái Nguyên - 2016 VI T N ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HẠ C NG V N TH Y NH C T NG ĐÁ C I IC N YÊN NH YÊN ÁI Chuyên ngành: V V N Mã ngành: 60 22 01 21 UẬN VĂN THẠC SĨ NG N NG NG V VĂN H IH NG N HOA HỌC: PGS TS NGUY N H NG H Thái Nguyên - 2016 VI T N NG i IC Đ N Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng Các kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Thái Nguyên, tháng 07 năm 2016 Tác giả luận văn V T ii IC N Trong trình học tập nghiên cứu hoàn thành đề tài luận văn tốt nghiệp, đ nhận nhiều quan tâm đ ng viên gi p đ qu báu Đầu tiên xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến qu Thầy Cô tham gia giảng dạy lớp Cao học Văn Yên Bái khóa qu Thầy Cơ cơng tác Phòng Sau Đại học Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường THPT Trần Nhật Duật Yên Bình Yên Bái bạn đồng nghiệp đ tạo điều kiện gi p đ tơi suốt q trình học tập vừa qua Đặc biệt xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến PGS.TS Nguy n H ng Phương Cơ đ tận tình hướng dẫn gi p đ tơi suốt q trình chuẩn bị nghiên cứu hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi xin g i lời cảm ơn đến ông bà nghệ nhân Cao an Yên Bình Yên Bái - đặc biệt nghệ nhân ạc Tiên Sinh đ gi p đ nhiệt tình cung cấp nhiều tài liệu thơng tin qu báu Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên tháng 07 năm 2016 Tác giả Phạm Vân Th y iii C C Trang ời cam đoan i ời cảm ơn ii Mục lục .iii Đ U 1 í chọn đề tài ịch s vấn đề Đối tượng mục tiêu nghiên cứu Nhiệm vụ phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Đóng góp luận văn 10 Cấu tr c luận văn 10 CH NG 1: HÁI UÁT V NG I C N YÊN NH YÊN ÁI V TS UẬN IÊN U N Đ N Đ T I 11 11 C Y Y 11 111 i n v ng i n n 11 1.1.2.T ng u n v ng i n u n n n n 13 1.2 121 122 Error! Bookmark not defined ni n c 23 gu n g c c n c 25 1.3 N C Y Y 28 ác ng i cv u n c c i 28 1.3.2 n c ng c i 35 CH NG 2: CÁC ẠNG TH C V H NG TH C I N NG NH C T NG ĐÁ C I C NG I C N YÊN NH YÊN ÁI 38 2.1 C 211 212 ác ác ng ng 2.2 C Y Y c c 38 n c c i n c cu c 38 n c c i i u c n i ung 43 C 51 iv 221 n c ải – g 222 n 223 n 224 n c l n n c ải c n c u ng vậ c n l 25 i 51 c c á u c u – g 24 l i 59 c i c u ng c u n c c ng– g 81 i 61 c n g 68 i 63 CH NG 3: N I UNG V NGH THUẬT NH C T NG ĐÁ C IC NG IC N YÊN NH YÊN ÁI 67 31 N 67 311 ản án i ng in c ng ng 67 312 ản án n u il v v ng n c 69 313 i c l v n in n 73 3.2 N 81 321 T 81 322 cấu 83 323 V nv n 86 3.2.4 g n ng 91 3.2 ác i n u 94 T UẬN 103 T I I U TH H C H Đ U Từ muôn đời xưa sức sống v đ p tâm hồn người Việt Nam ta lưu gi kho tàng văn hóa văn học đồ s 54 dân t c anh em c ng chung sống xây đắp hòa bình miền q T quốc đ p tươi Trên v ng đất Tây Bắc h ng v thơ m ng Yên Bái biết đến mảnh đất giàu truyền thống lưu gi nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, có sức hấp dẫn lơi với bao người Yên Bái t nh miền n i n m c a ngõ miền Tây Bắc T quốc nơi giao thoa văn hóa mang đặc trưng v ng Đơng Bắc Tây Bắc miền n i trung du Bắc B Nơi lưu vực hai sông lớn sông Hồng sông Chảy với nhiều giá trị văn hóa trải dài suốt trình lịch s n Bái có 30 dân t c anh em c ng sinh sống đoàn kết có 12 t c người địa cư tr lâu đời tạo nên nh ng sắc thái làng đặc trưng hình thành nên ti u v ng văn hóa: v ng văn hóa Mường ò n m phía Tây t nh Yên Bái với đặc trưng văn hóa người Thái Mơng Dao; v ng văn hóa sơng Hồng n m trung tâm mang đặc trưng văn hóa người Kinh; v ng văn hóa sơng Chảy với đặc trưng mang đậm dấu ấn người Tày, N ng Cao an, tất góp phần tạo nên m t t nh miền n i có văn hóa phong ph đa dạng Cao Lan m t t c người địa cư tr lâu đời Yên Bái hình thành nên nhiều c ng đồng làng sinh sống tập trung nhiều địa bàn huyện Yên Bình có nhiều x n Bình có đơng người Cao an sinh sống: Tân Hương Đại Đồng Tân Nguyên V nh Kiên Vũ inh Truyền thống văn hóa dân gian lưu gi nhiều giá trị c truyền đặc sắc kho truyện c truyền thuyết Cao an l h i dân gian nh ng phong tục đ p hát Xịnh ca đồng bào Cao an nơi gi gìn truyền lại cho cháu nh ng n t đ p không th l ng quên dân t c Cao an Xịnh ca n t đ p văn hóa đặc sắc kho tàng văn hóa người Cao an m a xuân l tết hay vào dịp l cưới hỏi ời hát Xịnh ca với âm điệu tr tình dịu dàng ấm áp lòng người Khi hát Xịnh ca đồng bào s dụng ngôn ng dân t c kết hợp c ng trang phục truyền thống điệu m a dân vũ uy n chuy n nhịp nhàng đem đến khơng khí vui tươi cho người dịp l tết cưới hỏi Đám cưới người Cao an t chức đ c đáo mang nhiều ngh a Đám di n với nhiều thủ tục nghi l : l đặt trầu l dạm ngõ thách cưới l đặt gánh l nhận tình cuối c ng l cưới đón dâu bên nhà gái Trong ngày cưới có m t số phần l quan trọng đ c đáo người Cao an đặc biệt coi trọng là: l bảo h mở đường cho đoàn rước dâu nhà trai thầy Săn S i thực hiện, với ngh a xua đu i tà ma che chở cho đồn suốt hành trình đón dâu Thứ hai l c ng gia tiên- giống phong tục dân t c khác phần l khơng th thiếu gia đình Cao an đặc biệt dịp cưới hỏi Họ c ng đ xin t tiên ph h đường đón dâu xin t tiên ph h cho đôi bạn tr cho gia đình có dâu gi p gia đình nối dõi tông đường, cầu cho người mạnh khỏe làm ăn phát đạt, Hoạt đ ng đặc biệt hấp dẫn l cưới người Cao an Xịnh ca đối đáp nghi l chặn đường nhà gái Đoàn nhà trai c người hát đ giải nh ng câu đố mà họ nhà gái đưa th tài Và sau nh ng lời hát Xịnh ca họ nhà trai th đ thuyết phục nhà gái mở đường cho vào đón dâu Trước đầy đủ quan viên hai họ thầy Săn S i làm l xe duyên cho cô dâu ch r Sau l xe duyên người mắt chào hỏi k m theo kh c hát riêng đ ch c cho hạnh ph c đôi tr ch c phụng quan viên hai họ tất người Cu c hát đối đáp k o dài đêm không ch đem đến không khí tươi vui đ m thắm tình tứ cho đám cưới mà mang ngh a thắt chặt tình thân hai họ Người Cao an gặp hát với hát hát lại dan díu tình cảm qua m t đêm thành tình thân ời ca đ m thắm yêu thương tình cảm qu mến cách thức giao đ i trang trọng nh ng n t đ p truyền thống tạo nên n t văn hóa đ c đáo hấp dẫn hài hòa gi a nghi l với thơ ca dân t c Cao Lan Xịnh ca m t hình thức sinh hoạt văn hóa đặc sắc th tính c ng đồng gắn kết người Cao an, nh ng năm gần Yên Bình Yên Bái nh ng nghi l đ p với câu hát Xịnh ca giao dun tình tứ dịp cưới hỏi khơng ph biến r ng đời sống người Cao an với c ng đồng dân t c khác lại biết Ch nh ng người già 60 tu i tiếc nuối xót xa dự l cưới cháu người Cao an mà khơng nghe hát Xịnh ca thấy lạc lõng buồn trước nh ng tiếng xập xình nh ng th loại nhạc đại lấn át văn hóa truyền thống ơng cha Trong sâu th m cõi lòng cụ ln tâm niệm r ng phải truyền lại cho hệ tr nh ng câu hát Xịnh ca nh ng l nghi tốt đ p m t thời truyền thống cha ông Ông ục Tiên Sinh năm 66 tu i x Tân Nguyên huyện Yên Bình Yên Bái c ng nh ng người yêu Xịnh ca yêu văn hóa truyền thống Cao Lan đ cất công sưu tầm ghi ch p dành bao tâm huyết đ truyền dạy lại cho hệ tr nh ng Xịnh ca dân t c Trước nguy mai m t n t văn hóa truyền thống người Cao an chi h i Nhà văn Sông Chảy, iên hiệp H i Văn học Nghệ thuật t nh Yên Bái đ phối hợp với Khoa văn hóa- Trường Cao đ ng Văn hóa Nghệ thuật n Bái tìm hi u lập hồ sơ trình T chức Trung tâm trao đ i giáo dục với Việt Nam - m t t chức quốc tế (CEEVN) Ngồi việc phối hợp với truyền hình VOV dàn dựng công phu l cưới đặc sắc người Cao an x Tân Nguyên huyện Yên Bình, n Bái vừa tun truyền đ người Cao an hi u trân trọng n t văn hóa đặc sắc dân t c đồng thời góp phần gi gìn tiếng nói người Cao an, trì hoạt đ ng hát Xịnh ca dịp l tết cưới hỏi địa phương nh m thu h t người dân thiếu niên Cao an tích cực tham gia học hát, bảo tồn phát huy giá trị loại hình sinh hoạt dân ca đa dạng văn hóa dân t c mảnh đất Yên Bái Bản thân m t giáo viên trực tiếp giảng dạy ngơi trường THPT trung tâm huyện n Bình t nh Yên Bái gần gũi với địa bàn có đơng người Cao an sinh sống Ngồi cơng tác giảng dạy nhiều năm làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, thường xuyên tiếp x c với học sinh phụ huynh học sinh có m t số đồng bào Cao Lan Tơi may mắn có dịp biết đến đám cưới đặc sắc dân t c Cao an cảm nhận nhiều chiều sâu văn hóa Cao an qua nh ng lời giao duyên đối đáp nam n niên tâm tình sâu sắc đại diện hai họ Từ tiếp x a ban đầu với nh ng ấn tượng tốt đ p đ thơi th c tơi tìm hi u chiều sâu văn hóa n t đ p đám cưới truyền thống người Cao Lan Yên bình Yên Bái Việc nhận diện đầy đủ nghiên cứu chuyên sâu có hệ thống đám cưới truyền thống người Cao an Yên Bình Yên Bái s góp phần làm cho sắc văn hố Việt Nam thêm rõ n t “đa dạng thống nhất” Qua luận văn cung cấp nh ng luận khoa học gi p cấp quyền địa phương nhận rõ nh ng giá trị đích thực văn hóa dân t c Cao an đ có hướng bảo tồn kế thừa phát huy m t cách ph hợp giá trị văn hoá truyền thống nh m phục vụ việc xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh sở Đồng thời góp phần vào việc xây dựng phát tri n văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân t c bối cảnh đẩy mạnh cơng nghiệp hố đại hoá đất nước h i nhập quốc tế Với nh ng lý trên, chọn Xịnh ca đám cưới truyền thống người Cao an huyện Yên Bình t nh Yên Bái làm đề tài luận văn thạc s văn học 2.1 Nghiên c u v V V S C - Cao Lan Văn hố văn học Sán Chay (nói chung) người Cao Lan (nói riêng) vấn đề nhiều nhà nghiên cứu quan tâm Đ có khơng nh ng cơng trình sưu tầm, nghiên cứu, h i thảo khoa học cấp nh ng báo cáo , bàn nh ng vấn đề Sự nghiên cứu thảo luận chủ yếu văn hoá truyền thống Sán Chay quan hệ gi a hai nhóm Cao Lan Sán Ch dân t c Sán Chay Có th k đến m t số cơng trình nghiên cứu như: - Hợp n Văn c dân gian dân t c Tày - Nùng - Sán Chay (1994), Nxb Văn hoá dân t c Hà N i - Phù Ninh, Nguy n Thịnh (1999), Văn u n th ng Cao Lan, Nxb Văn hoá dân t c, Hà N i - Kh ng Di n (2003), Dân t c Sán Chay Vi t Nam, Nxb VH dân t c, HN - Lâm Quý (2003), Văn n, Nxb Khoa học Xã h i, Hà N i - Đặng Chí Thơng ễ i u n ng c ng i n Tu n Quang luận án Tiến s Học viện khoa học- x h i Hà N i 2013 Căn vào cơng trình có th khái quát: nghiên cứu đ tập trung làm sáng tỏ nh ng n i dung c i r nguồn gốc trình di dân lập ấp lập dải đất hình ch S nh ng n t đặc sắc lưu gi văn hóa Cao an Người tiên phong người đ lại dấu ấn cống hiến đậm n t cho sắc Cao an không khác cố nhà thơ âm Qu 2.2 Nghiên c u v dân gian C Trong kho tàng văn nghệ dân gian Cao Lan, Xịnh ca (xình ca sình ca sịnh ca) coi mảng văn nghệ đặc sắc nhất, giá trị Xịnh ca xem làm nên n t “bản sắc văn hố” người Cao Lan, nghệ nhân Cao Lan nhà nghiên cứu đặc biệt ý Cuối kỷ XX đầu kỷ XXI, việc sưu tầm, biên soạn, dịch Xịnh ca đ t chức tiến hành với quy mô r ng t nh miền núi phía Bắc nơi có đồng bào Cao Lan sinh sống Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Giang, Phú Thọ Thái Nguyên M t số cơng trình, báo văn nghệ dân gian Cao an đ công bố như: - Phương B ng (1981), Dân ca Cao Lan Nxb Văn hóa Hà N i nc n n ng v c i n nv uá ă 2000 - iá c S Văn ó n n ng i n Tơi n in i un i i ul i n c Cao Lan; v i c c c n n i n n i n i cấ i ấ i ợc n u n, ông Hà n n i u ản c ng c ậ l i ăng c ng i ng i u ng ng c ản c c lễ i ng c cl n c c v c lễ i T ó ă 2009 n có n i u n c c ng T n u ng Vinh – iá cS T n n n n c ng i i n i giao l u c ỏi n : S n ng Hàm Yên– Tuyên Quang, Thái Nguyên, c i ng i u ản c c ng v ng i n T 11/2009 c c u i gi l u i n u u l c in T ác i thôn Khe Gày, gi l u gi i v ngTuyên Quang – Yên Bái c ng l n n i n gi c anh e ul n i u n c n ng T n u ng Vin T n nn ng i c c ợc n i u cu c gi l u c ỏi n ” Sau quan tâm Đảng quyền đoàn th x phát đ ng phong trào thực NQ TƯ khóa VIII Đảng “V vi c ả n u ản c văn ó n c” Ông Sinh đ t chức lớp truyền dạy thơn Khe Gày Ngòi Vồ Khn Giỏ Khn a: có 70 thành viên tham gia, từ cháu nhỏ 12 tu i đến cụ già 80 tu i; xây dựng t hát Xịnh ca Cao an thơn Khe Gày sinh hoạt thường xun, có nề nếp nhiệt tình sơi n i Được quan báo đài làm nhiều phóng đưa tin ghi nhận: + Đài Truyền hình Yên Bái: g vậ i gi l n c n + Sở Văn hóa Th thao Du lịch Yên Bái: ả n c n + VTC 10: g i n u gi lin n n c n ản c văn ó i n + Truyền hình An ninh Nhân dân: S c án c i g u – T c u n c ng i n- T n ng (Chương trình đ bảo tàng Dân t c học Việt Nam ghi nhận) + B Văn hóa th thao du lịch: ng ĩ ngu n g c n c n ng c lễ c ic ng i n + Báo Yên Bái – Văn nghệ Yên Bái đ đăng tin phong trào hát Xịnh ca Cao an người sưu tầm ơng ạc Tiên Sinh Ơng ạc Tiên Sinh nói nguyên nhân đạt nh ng thành tích sau: “ ản n i u ng c n i c n c n c i ng ợc n i u vui l c ng n ợc Tôi l i c c ác c u ó c ỏi i u ản c n c ng c ậ uán ng v ng i n c có l i i ă u n n T gu n n ó gi i i u cán ả ng n c c T gu n c ng ng T i ấ vui v n c ng có óng gó c c văn ó n c n R i l i ợc u n c ảng c n u n n c u nc u n n; S ng n i n c c c c n n n ng n c áu i u n i n c gi gi u i c c có n giả n ng ả ng ng ng v i n n u nl T iv n ẽ i c i u u ng n n ng c ậ uán c ng i n c n c khác n i n ng văn ó văn ng c u ng” * Ông Đặng Trung Sơn- năm 80 tu i ơng Hồng Ngọc Minh- 70 tu i sinh sống thôn Khuôn Giỏ x Tân Hương nh ng người Cao an ln u qu tự hào văn hóa phong tục dân t c Ơng Sơn nhiều lần tâm sự: “T n c n n c ấ c ấ ấ i gi n i l n c ỏ u n c ẳng ấ i i n ấ i c uá gi c ng n u c l i n i u u i ấ vui c ng l gi l i ợc un i c ng v ác c ng c n gi ợc n gi u l ná i n i u n n c c ợc n i c ác c ng i ng i ng u l c n u ” * Nghệ nhân a Thị Cầu – sinh sống thôn Đá Trắng x Vũ inh Năm đ ngồi 70 tu i giọng hát tình u với Xịnh ca khơng l c dứt Bà tâm nhiều ca Xịnh ch mong sao: “c i ợc l n n ng i c ng i n” * C ng với phong trào “T n n n ng i ng văn ó u n c ”, điệu Xịnh ca điệu m a duyên dáng người Cao Lan quan tâm phát tri n bảo tồn Nhiều thôn xóm Cao an n Bình đ trở thành xóm văn hóa tiêu bi u, có phong trào văn hóa văn nghệ phát tri n mạnh, đ tham dự nhiều h i di n văn nghệ nhiều kênh truyền thơng tìm đến viết đưa hình Đến với bu i sinh hoạt văn hóa văn nghệ thơn Khe Gày ch ng cảm nhận m t không khí thực vui tươi hấp dẫn Ấn tượng có l thấy cụ già lưng còng chân yếu chống gậy nghe hát đơi mắt chăm ch sáng lấp lánh: cụ ông ạc Văn Hạnh năm đ 83 tu i; bà Trần Thị Thạch năm 78 tu i đối diện nh ng người có lòng u văn hóa dân t c thật trân trọng biết bao! Có nhiều em nhỏ có mặt đ i hát từ hồi đầu câu lạc b thành lập em hát hay giọng hát say mê đáng yêu Gặp g trò chuyện với đ i văn nghệ nhí đáng yêu đáng mến tiêu bi u em Hoàng Thị inh Hà Văn Đức Hoàng Th y Quỳnh em c ng chung m t : “ ấ c n c ấ ấ ” Hỏi người thầy truyền dạy em Ngọc Bảo nói: “ ợc ng Sinh ấ c ng n ả i c l n ng c ợc n ng i i” Sự có mặt nhóm Xịnh ca nhí khiến khơng khí Câu lạc b trở nên thật tr trung Đây m t thành tích n i bật n a nghệ nhân ạc tiên Sinh ông đ làm hai nhiệm vụ then chốt vừa bảo tồn vừa phát tri n văn hóa Cao an mà nơi làm Câu lạc b dân ca dân t c x Tân Hương ơng Sinh làm chủ nhiệm năm 2015 có 76 thành viên tham gia với ba dân t c: Cao an Kinh Dao Câu lạc b hoạt đ ng đặn có hiệu cấp địa phương cơng nhận bi u dương thành tích: nhiều lần t chức nh ng tiết mục văn nghệ đặc sắc đóng góp vào phong trào văn hóa văn nghệ chung toàn huyện 31 C n Y , Yên Bái n văn Ảnh tác giả chụp: Cảnh làng ven hồ Thác Bà thôn Khe Gày x Tân Hương (tháng 01/ 2016) Ảnh sưu tầm: Không gian làng quê thôn Đá Trắng x Vũ inh Yên Bình [56a] Ảnh sưu tầm: Quang cảnh l h i đình làng ngày xuân x Tân Hương [56k] (M ng tết tháng Giêng năm 2016) Ảnh tác giả chụp: Cảnh nghệ nhân c ng C B đến nhà văn hóa thơn Khe Gầy (5/03/2016) Sưu tầm: Bàn thờ gian gi a người Cao an [56e] Ảnh tác giả chụp: M t góc bếp người Cao an x Tân Hương (Tháng 3/ 2016) Sưu tầm: Phụ n Cao an x Tân Hương may áo váy chuẩn bị đón tết [56h] Ảnh tác giả chụp: M t bu i sinh hoạt văn hóa câu lạc b x Tân Hương (5/03/2016) 3.2 r n n v t o u nv n m Sưu tầm: Cảnh trai gái hát đố giao duyên đường h i xuân 2016 (Ví đám) [56k] Sưu tầm: Cảnh trai gái hát giao dun ngồi đường h i xn 2016 (Ví l ) [56k] Sưu tầm: Nhà trai gánh l vật đến, gặp vật chắn c a ải chân cầu thang đám cưới Yên Bình [56b] Sưu tầm: Cảnh nhà gái hát đố chân cầu thang đám cưới Yên Bình, Yên Bái [56b] Sưu tầm: Gặp vật chắn lên nhà m t người ngồi câu cá gi a nhà [56b] Sưu tầm: Hát mời trầu rượu đám cưới Yên Bình Yên Bái [56b] 3.3 H T S Ảnh tác giả chụp : Nghệ nhân ạc tiên Sinh thôn Khe Gày (Tháng 3/ 2016) Ảnh tác giả chụp: Nghệ nhân ạc tiên Sinh thôn Khe Gày ch p, dịch hát (Tháng 3/ 2016) Ảnh tác giả chụp: Nghệ nhân truyền dạy hát cho hệ tr nhà sàn văn hóa thơn (Tháng 3/ 2016) Ảnh tác giả chụp: Nghệ nhân truyền dạy hát cho hệ tr (Tháng 3/ 2016) T ĐẠI HỌC THÁI NGUY N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VIỆT NAM NG ĐẠI HỌC H HỌC Đ - Tự - H T gu n ng 06 07 nă 2016 Á CÁ GI I T NH CÁC N I UNG C N Ổ SUNG CHỈNH SỬ UẬN VĂN THE T UẬN C H I ĐỒNG CHẤ UẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: V T uận văn: i Cao Lan Y Chuyên ngành: V Y V N - M số: 60.22.01.21 Quyết định thành lập H i đồng chấm luận văn thạc s số 422 /QĐ-ĐHKH ngày 08 tháng 06 năm 2016 Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên Sau nghiên cứu nh ng kiến trao đ i phản biện thành viên H i đồng kết luận Biên họp H i đồng chấm luận văn thạc s năm 2016 khóa 2014-2016 phiên họp ngày 27 tháng 06 năm 2016 đối chiếu nh ng n i dung luận văn tơi xin trình bày chi tiết nh ng n i dung đ b sung ch nh s a kiến bảo lưu với nh ng l giải b sung vào nh ng vấn đề chưa rõ nh m làm sáng tỏ kết nghiên cứu đề tài luận văn sau: Ý - ế T T T ên Thai - 1: kiến 1: Về Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn dựa vào tài liệu số 36 nghệ nhân ạc Tiên Sinh Vậy nên dành m t phần dung lượng đ mơ tả tài liệu (vì chưa xuất bản); m t số trích dẫn chưa xác cần s a ch a Giải trình sau: kiến trao đ i Ts B i Thị Thiên Thai xác đáng tác giả luận văn xin tiếp thu đ tiến hành di n giải rõ tài liệu ông ạc Tiên Sinh Việc trích dẫn tài liệu âm Qu chủ yếu phương diện lời dịch phần dịch tài liệu ông TS đôi chỗ dịch chưa dịch thành lời thơ M t số sai sót q trình đánh số thứ tự trích dẫn đ s a ch a xác - kiến 2: S dụng phương pháp so sánh: uận văn đ có nh ng so sánh nghi l nhân người Cao an với người Tày N ng Dao nhiên nh ng so sánh lời ca nh ng l giải tương đồng khác biệt sơ sài Giải trình sau: Tác giả đ b xung n i dung so sánh mục 2.2.1.; 2.2.3.; 3.1.3 - kiến 3: M t số lỗi văn bản: lỗi c pháp lỗi lặp đoạn (Tr.3 42); m t số di n giải tối ngh a Giải trình sau: Tác giả luận văn tiếp thu Ý - ế T N H - kiến đ rà soát s a lỗi 2: kiến 1: Cần làm rõ l thuyết phần di n giải đối sánh tư liệu với thực tế Xem lại cách phân định: sở l thuyết khái niệm “Phương thức di n xướng” chương nên đưa vào chương - Giải trình sau: Về n i dung di n giải phần tư liệu đối sánh kiến cô B i thị Thiên Thai tác giả đ có điều ch nh (Trình bày trên) Về kiến: nh ng l luận liên quan đến đề tài nên đ chương tác giả tiếp thu kiến đ có điều ch nh sau: chuy n mục 2 n m p n t n n chương lên cuối chương thành mục 1.3.2.2 P ng c iễn ng n c ng c i nhận thấy tính logic hợp l xếp - kiến 2: Cách s dụng thuật ng làm đề mục chương phần n i dung Xịnh ca đám cưới: nêu bốn n i dung thuật ng s dụng làm ti u mục chưa hợp l nên chọn nh ng thuật ng mang tính khoa học Giải trình sau: Trong việc xác định n i dung Xịnh ca đám cưới tác giả luận văn đ lựa chọn tiêu mục mang tính dân gian đ gọi tên n i dung cách đặt tên không mang tính mơ phạm song gợi tính chất hồn nhiên giản dị d hi u văn văn học dân gian Tuy nhiên nh ng gợi Ts Huy B nh cho thấy tính khoa học mơ phạm cách thức lựa chọn thuật ng làm tiêu đề cho luận văn khoa học Do tác giả điều ch nh sau: Từ bốn n i dung (3 1 312 n n tn n s n v n n u v n m o 314 n n tn o v n t Ý ế - kiến 1: p n H u n n n t t o n p nn t ch nh thành n i dung sau: 3.1.1 n ; 312 s n v pv n vu o n t 313 n t n n s n sn tv n n p ) điều o t n 313 t :Ý ế GS TS N T H ế- C cụm từ n uận văn đ d ng từ “người”; “t c người” song lại chọn c thay cho từ ng i” Nên trở lại với từ “người” c ng đồng Cao an chưa công nhận m t dân t c việc gọi hay ng i n c n n chưa ng ngũ Giải trình sau: Tác giả tiếp thu kiến đ điều ch nh cách gọi chọn cụm từ “người Cao an” thay cụm từ “dân t c Cao an” Trên tồn b giải trình học viên kiến đóng góp thành viên H i đồng Xin trân trọng cảm ơn! H GS TS VĂN – Ã H I T T CÁN H NG N HỌC VIÊN V T ... thêm hát dịch tư liệu Xịnh ca Cao an Xịnh ca đối đáp giao duyên Xịnh ca đám cưới Yên Bình Yên Bái; - Phân tích giá trị n i dung nghệ thuật hát Xịnh ca người Cao an Yên Bình Yên Bái; - Khái quát nh... p sức hấp dẫn Xịnh ca đám cưới người Cao an Yên bình Yên Bái; - Bước đầu thấy nh ng giá trị văn hóa văn học hát Xịnh ca đám cưới dân t c Cao an t nh Yên Bái - Góp phần cung cấp sở khoa học cho... riêng Xịnh ca đám cưới người Cao an; ch nh ng biến đ i Xịnh ca đám cưới truyền thống người Cao an trình giao lưu tiếp biến 32 - Tìm hi u nh m ch nh ng giá trị n i dung nghệ thuật Xịnh ca Cao an
- Xem thêm -

Xem thêm: Xịnh ca trong đám cưới của người cao lan ở yên bình, yên bái , Xịnh ca trong đám cưới của người cao lan ở yên bình, yên bái

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay