Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố yên bái giai đoạn 2011 2013

34 11 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 23:07

BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: “Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất địa bàn Thành Phố Yên Bái giai đoạn 2011-2013.” BỐ CỤC ĐỀ TÀI Phần I: MỞ ĐẦU Phần II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU Phần III: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phần IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Phần V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ PHẦN 1: MỞ ĐẦU Đặt vấn đề •Nhà nước vừa quản lý tốt thị trường bất động sản, vừa nhà đầu tư bất động sản lớn nhất, hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh bất động sản •Những năm gần để nâng cao hiệu quản lý sử dụng đất, Tp Yên Bái- tỉnh Yên Bái thực chủ trương Nhà nước với hai hình thức đấu thầu dự án đấu giá quyền sử dụng đất •Xuất phát từ quan điểm trên, phân công khoa Quản lý tài nguyên - Trường ĐH Nơng Lâm TN, trí phòng TN & MT Tp Yên Bái với hướng dẫn trực tiếp thầy giáo Th.s Trương Thành Nam – cán giảng dạy khoa QLTN – Trường ĐH Nông Lâm TN, em tiến hành nghiên cứu đề tài : “Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất thành phố Yên Bái giai đoạn 2011-2013” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Mục tiên tổng quát Mục tiêu cụ thể - Đánh giá điều kiện tự nhiên, - Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất địa bàn thành phố Yên Bái, Việt Nam - Đề suất giải pháp nhằm khắc phục hoàn thiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất kinh tế - xã hội sử dụng đất địa bàn thành phố Yên Bái - Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái - Nêu thuận lợi, khó khăn cơng tác đấu giá quyền sử dụng đất đề giải pháp nhằm khắc phục khó khăn TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU * Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài là: công tác đấu giá quyền sử dụng đất Thành phố Yên Bái giai đoạn 2011-2013 * Nội dung nghiên cứu Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội sử dụng đất địa Thành phố Yên Bái Tình hình đấu giá quyền sử dụng đất địa bàn Thành phố Yên Bái Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất thành phố Yên Bái Thuận lợi khó khăn giải pháp Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp Phương pháp thống kê phân tích Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp Phương pháp tham vấn KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội TP Yên Bái -Thành phố Yên Bái thị miền núi phía bắc, giữ vị trí cửa ngõ vào khu Tây Bắc tỉnh Yên Bái nước, có toạ độ địa lý 21040’-21016’độ vĩ bắc; 104050’08’’-104058’15’’ độ kinh đơng -Phía Bắc, phía Tây, phía Nam giáp huyện Trấn Yên tỉnh Phú Thọ -Phía Đơng, Đơng Bắc giáp huyện n Bình Giá trúng đấu giá (ng.đ/m Số người STT Địa điểm Số lơ tham gia Diện tích Giá sàn TB/lơ lơ (m2) (ng.đ/m2) Cao Thấp MCL1 MCL2 MCL3 Trung bình (lần) (lần) (lần) (người) Tổ 16,17,21,26 P Nguyễn Phúc, 5,5 192,5 1800 2020,2 1919,8 1970 1,12 1,07 1,09 9,5 979,5 5200 7570 5390 6480 1,46 1,04 1,25 21 2744,9 1000 1500,8 1150,7 1214,4 1,5 1,15 1,21 33 15 3135 3500 16800 3694,1 10247,05 4,8 1,06 2,93 TPYB Tổ 17A, P Nguyễn Thái Học, TP YB Tổ 29, Tổ 38, P Nguyễn Phúc, TP Yên Bái Tổ 05, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái Bảng 4.5: So sánh giá trung đấu giá giá sàn năm 2013 TP Yên Bái Số người STT Địa điểm Số lô tham gia TB/lô (người) Giá trúng đấu giá (ng.đ/m Diện tích lơ Giá sàn (m2) (ng.đ/m2) Cao Thấp MCL1 MCL2 MCL3 Trung bình (lần) (lần) (lần) xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái 22 10 1469,5 3550 4901,2 3701,3 4301,25 1,38 1,04 1.21 Tổ 06, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái 11 613,9 10000 10303,2 10303 10303,1 1,03 1,03 1,03 19 2489 400 3801,3 412,2 2106,75 9,5 1,03 5.26 12.5 1275,5 1400 4991,6 1585,5 3288,55 3,56 1,13 2,35 Tổ 01, phường Đồng Tâm, Tổ 12B, phường Yên Thịnh   Tổ 01, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái Tổ 12A, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái 32 3554,7 4400 7778,6 4546,3 6162,45 1,77 1,03 1,4 Tổ 12A, Tổ 36A, phường Yên Thịnh, TP Yên Bái 550 7000 7576 7573 7574,5 1,08 1,08 1,08 Tổ 19, phường Trung Tâm, thành phố Yên Bái 11 1781 7200 7778,2 7374,4 7576,3 1,08 1,02 1,05 Tổ 29, Tổ 38, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái 25 15 2645 1000 3631,1 1150,3 2390,7 3,63 1,15 2,39 Tổ 46, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái 54 5.5 6755,2 3200 5555,7 3536 4545,85 1,74 1,10 1,42 10 Tổ 08, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái 520,6 4800 5556,5 5411,8 5484,15 1,16 1,05 1,14 Bảng 4.6: Tổng hợp kết đấu giá quyền sử dụng đất dự án năm 2011 STT Địa điểm Số lô Tổng diện tích (m2) Số tiền ước tính thu (1000đ) Số tiền thu sau Số tiền chênh đấu giá lệch (1000đ) MCL (lần) (1000đ) Xã Tân Thịnh, TP Yên Bái 26 2549,5 9,465,300 10,312,990 847690 1.01 P Yên Thịnh, TP Yên Bái 24 3518,5 10,340,200 11,527,800 1,187,600 1.11 46 5584 19,420,000 20,536,800 1,116,800 1.06 Tổ 01, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái Bảng 4.7: Tổng hợp kết đấu giá quyền sử dụng đất dự án năm 2012 STT Địa điểm P n Thịnh, TP n Bái Số lơ Tổng diện tích (m2) Số tiền ước tính thu (1000đ) Số tiền thu sau Số tiền chênh đấu giá lệch (1000đ) MCL (lần) (1000đ) 17 4473 8,640,100 10,050,700 1,410,600 1.16 445,8 2,030,000 2,738,200 708,200 1.35 755 4,960,000 5,797,253 837,253 1.17 479,1 2,790,560 4,797,000 2,006,440 1.72 Tiểu khu DC tập trung 01, P Đồng Tâm, Tổ 12B, P Yên Thịnh, TP Yên Bái Xã Tân Thịnh, TP Yên bái Tổ 12, P Hồng Hà, TP Yên Bái STT Địa điểm Tổ 16,17,21,26 P Nguyễn Phúc, TPYB Tổ 17A, P Nguyễn Thái Học, TP YB Số lơ Tổng diện tích (m2) Số tiền ước tính thu (1000đ) Số tiền thu sau Số tiền chênh MCL đấu giá lệch (1000đ) (lần) (1000đ) 192,5 350,000 379,500 29,500 1.08 979,5 4,120,300 5,687,090 1,566,790 1.38 21 2744,9 2,800,000 3,333,340 533,340 1.19 33 3135 18,560,000 21,508,860 2,948,860 1.16 Tổ 29, Tổ 38, P Nguyễn Phúc, TP Yên Bái Tổ 05, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái Bảng 4.7: Tổng hợp kết đấu giá quyền sử dụng đất dự án năm 2013 STT Địa điểm xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái Tổ 06, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái Tổ 01, phường Đồng Tâm, Tổ 12B, phường Yên Thịnh Tổ 01, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái Tổ 12A, phường Yên Thịnh, thành phố n Bái Số lơ Tổng diện tích (m2) Số tiền ước tính Số tiền thu thu sau đấu giá (1000đ) (1000đ) Số tiền chênh lệch (1000đ) MCL (lần) 22 1469,5 5,560,700 6,829,400 1,268,700 1.23 613,9 4,360,500 6,325,100 1,964,600 1.45 2489 3,210,000 3,841,600 631,600 1.2 1275.5 4,600,650 5,959,600 1,358,950 1.3 32 3554,7 16,230,000 19,712,100 3,482,100 1.21 STT Địa điểm Tổ 12A, Tổ 36A, phường Yên Thịnh, TP Yên Bái Tổ 19, phường Trung Tâm, thành phố Yên Bái Tổng diện tích Số tiền ước tính Số tiền thu sau Số tiền chênh lệch (m ) thu (1000đ) đấu giá (1000đ) (1000đ) 550 2,980,600 4,166,800 1,186,200 1.4 11 1781 10,780,500 13,522,200 2,741,700 1.25 28 2645 3,100,300 4,523,100 1,422,800 1.46 54 6755,2 26,500,000 28,266,563 1,766,563 1.06 520,6 2,510,000 2,817,100 307,100 1.22 Số lô MCL (lần) Tổ 29, Tổ 38, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái 10 Tổ 46, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái Tổ 08, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái Yếu tố vị trí Các yếu tố khác Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết đấu giá quyền sử dụng đất Yếu tố quy hoạch 4.5 Đánh giá hiệu công tác đấu giá quyền sử dụng đất 4.5.1 Hiệu kinh tế 4.5.2 Hiệu xã hội 4.5.3 Đánh giá hiệu công tác quản lý sử dụng đất đai 4.6 Những tồn công tác đấu giá quyền sử dụng đất - Hình thức đấu giá tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín hai lần - Việc xác định mức giá sàn số khó khăn đội ngũ cán cơng chức làm công tác định giá đất kiêm nhiệm nhiều việc, chưa đ ược đào tạo chuyên nghiệp - Việc bồi thường giải phóng mặt số dự án sử dụng quỹ đất để đầu tư sở hạ tầng nhiều bất cập - Về mức tiền bảo lãnh (tiền đặt cọc) qui định thấp 5% tổng giá trị lô đất theo giá sàn thấp 4.7 Một số đề xuất công tác đấu giá quyền sử dụng đất -Phương thức đấu giá theo lơ lớn hình thức “bán buôn” -Thống quy chế đấu giá dự án để người dân đỡ cơng tìm hiểu tham gia dự án khác -Cần thay đổi số phương thức định giá sàn đấu giá để đảm bảo công mở rộng đối tượng tham gia - Thành phố cần bước tiến hành quy hoạch chỉnh trang đô thị để nâng cao hiệu sử dụng đất, qua đố thiết lập hệ thống sở hạ tầng đồng - Khi có kế hoạch đấu giá thức phải sớm thông báo rộng rãi, thông tin - Các quy trình dự án đấu giá QSDĐ cần xử lý nhanh 5.1 Kết luận 1.Thành phố Yên Bái trung tâm kinh tế, văn hố, tr ị c t ỉnh Yên Bái Nằm đầu mối trục giao thơng ,có vị trí thu ận l ợi cho vi ệc giao l ưu, trao đổi hàng hoá Sau nhiều năm thực Luật đất đai 1993 Luật đất đai 2003 Cơng tác quản lí đất đai địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực Từ kết nghiên cứu, đánh giá công tác đấu giá QSDĐ địa bàn Thành phố Yên Bái cho thấy: Đấu giá QSDĐ thực chất hình thức chuyển nhượng QSDĐ đặc biệt, Nhà nước tham gia trực tiếp vào thị trường với tư cách bên đ ối tác giao dịch BĐS Kiến nghị - Nghiên cứu ban hành đồng văn pháp luật chế độ quản lý, sử dụng đất, Tp Yên Bái - Đầu tư lập quy hoạch chi tiết sử dụng đất đến xã, phường, tạo lập nguồn quỹ đất để tiến hành lập dự án có nhu cầu - Cần nghiên cứu áp dụng đồng giải pháp kỹ thuật để đánh giá tình hình cung cầu sử dụng đất khu vực đấu bên - Xây dựng ”sàn giao dịch quyền sử dụng đất” để tiến tới hình thành chợ giao dịch, bước tập trung công tác đấu giá đất đầu mối - Đối với dự án đấu giá đất cần quảng cáo mạnh hơn, nhiều phương tiện thông tin đại chúng để thu hút thên nhiều nguời tham gia - Quy định dãn thời gian nộp tiền để người tham gia đấu giá có thêm thời gian thu xếp, chuẩn bị tiền - Quy trình lập dự án đấu giá, thực dự án đấu giá cần có giám sát chặt chẽ quan quản lý, có chế kiểm tra chéo, tăng cường giám sát người dân quan báo chí, từ ngăn chặn hành vi tiêu cực xảy EM XIN CHÂN THÀNH CÀM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE ... công tác đấu giá quyền sử dụng đất Thành phố Yên Bái giai đoạn 2011- 2013 * Nội dung nghiên cứu Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội sử dụng đất địa Thành phố Yên Bái Tình hình đấu giá quyền sử dụng. .. thành phố Yên Bái, Việt Nam - Đề suất giải pháp nhằm khắc phục hoàn thiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất kinh tế - xã hội sử dụng đất địa bàn thành phố Yên Bái - Đánh giá công tác đấu giá quyền. .. Thành phố Yên Bái Bảng 4.2: Tình hình đấu giá quyền sử dụng đất giai đoạn 2011- 2013 TP Yên Bái Bảng 4.3: So sánh giá trung đấu giá giá sàn năm 2011 TP Yên Bái Bảng 4.4: So sánh giá trung đấu giá giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố yên bái giai đoạn 2011 2013 , Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố yên bái giai đoạn 2011 2013

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay