HIỆU QUẢ sử DỤNG VACCINE PHÒNG BỆNH VIÊM RUỘT HOẠI tử ở lợn CON

25 22 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 23:07

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI: “HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VACCINE PHÒNG BỆNH VIÊM RUỘT HOẠI TỬ Ở LỢN CON ” PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG PHẦN KHÓA LUẬN PHẦN PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Lợn bị bệnh tụ huyết trùng Lợn rừng bị tiêu chảy PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Xuất phát từ tình hình thực tế nhằm đáp ứng nhu cầu phòng điều trị bệnh tạo tiền đề cho ngành chăn nuôi lợn ngày đứng vững thị trường nước giới Đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng Được giúp đỡ thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Trần Văn Phùng, tiến hành thực đề tài: “HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VACCINE PHÒNG BỆNH VIÊM RUỘT HOẠI TỬ Ở LỢN CON ” PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.2 Mục đích - Đánh giá thực trạng nguyên nhân gây nên bệnh viêm ruột hoại tử lợn - Thử nghiệm vắcxin phòng bệnh viêm ruột hoại tử lợn rừng giai đoạn theo mẹ PHẦN 1: MỞ ĐẦU Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU Em trình bày cụ thể báo cáo từ trang - 16 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 ĐỐI TƯỢNG & PHẠM VI NGHIÊN CỨU Vi khuẩn Clostridium perfringens typ A C Vi Khuẩn Clostridium perfringens gây VRHT Lợn Vi khuẩn Clostridium perfringens Gây ngộ độc thực phẩm người 3.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3.3 phương pháp nghiên cứu PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Công tác phục vụ sản xuất Bảng 4.1 Kết cơng tác tiêm phòng cho đàn lợn Kết Số lượng STT Nội dung công việc (con) Số lượng (con) Tỷ lệ (%) Dịch tả lợn 175 172 98,28 Phó thương hàn lợn 171 170 99,42 Tụ dấu lợn 160 160 100 Tai xanh (PRRS) 180 180 100 Lở mồm long móng 179 179 100 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Công tác phục vụ sản xuất Bảng 4.2: Kết công tác điều trị bệnh cho đàn lợn Kết Số lượng STT Nội dung công việc (con) Số lượng (con) Tỷ lệ (%) 11 0 1 100 Hội chứng đường hô hấp 65 54 83,08 Bệnh phân trắng lợn 123 98 79,67 Viêm ruột hoại tử lợn Viêm tử cung PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.2 Kết chuyên đề nghiên cứu khoa học Bảng 4.3: Kết nghiên cứu tỷ lệ mắc số bệnh lợn rừng theo mẹ STT Tổng số điều tra Số mắc bệnh Tỷ lệ mắc bệnh (con) (con) (%) Tên bệnh Bệnh PTLC 151 57 37,75 Bệnh tiêu chảy 151 41 27,15 Bệnh viêm ruột hoại tử 151 11 7,28 Bệnh viêm khớp 151 3,31 Bệnh viêm phổi 151 23 15,23 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.2 Kết chuyên đề nghiên cứu khoa học Bảng 4.4: Triệu chứng, bệnh tích lợn mắc bệnh viêm ruột hoại tử Số có biểu STT Triệu chứng, bệnh tích Tỷ lệ (%) (con) Giảm ăn, bỏ ăn (bú) 11 100 Mệt mỏi, ủ rũ, lười vận động 11 100 Bụng chướng 81.82 Phân màu nâu đỏ, máu 11 100 Lợn gầy, sút cân nhanh 11 100 Cơ quan tiêu hóa bị xung huyết, xuất huyết 11 100 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.2 Kết chuyên đề nghiên cứu khoa học Bảng 4.5: Tỷ lệ mắc bệnh viêm ruột hoại tử đàn lợn rừng lai giai đoạn theo mẹ sau cai sữa thời gian thực tập Số lượt lợn theo dõi Số lợn mắc bệnh Tháng Tổng Tỷ lệ mắc (%) (con) (Con) Tháng 12/2015 33 0,00 Tháng 01/2016 30 3,33 Tháng 02/2016 71 4,23 Tháng 03/2016 114 2,63 Tháng 04/2016 106 1,89 Tháng 05/2016 65 3,08 419 11 2,63 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.2 Kết chuyên đề nghiên cứu khoa học Bảng 4.6: Tỷ lệ nhiễm bệnh viêm ruột hoại tử đàn lợn rừng lai theo theo lứa tuổi Lô TN STT Lô ĐC Tuổi lợn SL % SL % SS - 21 ngày 50,00 55,56 22 - 35 ngày 50,00 33,33 36 - 56 ngày 0,00 11,11 Tổng cộng 100 100 4.2 Kết chuyên đề nghiên cứu khoa học Bảng 4.7: Tỷ lệ mắc bệnh viêm ruột hoại tử lợn thí nghiệm STT Chỉ tiêu ĐVT Lơ TN Lơ ĐC Số ổ lợn nái theo dõi ổ 10 10 Số lợn theo dõi Con 80 71 Số lợn mắc viêm ruột hoại tử Tỷ lệ mắc % 2,50 12,68 Số lợn chết viêm ruột hoại tử Tỷ lệ lợn chết viêm ruột hoại tử % 100 100 4.2 Kết chuyên đề nghiên cứu khoa học Bảng 4.8: Tỷ lệ nuôi sống lợn thí nghiệm STT Chỉ tiêu ĐVT Lơ TN Lô ĐC Số lợn nái theo dõi Con 10 10 Số lợn đẻ Con 84 76 Số lợn để nuôi Con 80 71 Số sống đến cai sữa (35 ngày) Con 73 61 Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa % 91,25 85,91 Số sống đến 56 ngày tuổi Con 71 57 Tỷ lệ nuôi sống đến 56 ngày tuổi % 88,75 80,28 So sánh % 100 90,46 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN  Lợn rừng lai giai đoạn theo mẹ sau cai sữa nhiễm bệnh đường tiêu hóa cao (37,75% lợn mắc bệnh PTLC; 27,15% bị bệnh tiêu chảy; 7,28% bị bệnh viêm ruột hoại tử)  Tỷ lệ mắc bệnh viêm ruột hoại tử lợn thí nghiệm xuất hầu hết tháng theo dõi, cao tháng tháng với tỷ lệ 3,33% 4,23% PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN  Tỷ lệ lợn mắc viêm ruột hoại tử giảm dần theo lứa tuổi, giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi lợn có tỷ lệ mắc cao (50% lô TN; 55,56% lô ĐC) Lợn bị nhiễm viêm ruột hoại tử có tỷ lệ chết cao (lên đến 100%)  Sử dụng vắc xin để phòng bệnh viêm ruột hoại tử lợn rừng lai giai đoạn theo mẹ sau cai sữa có tác dụng làm giảm tỷ lệ lợn mắc bệnh (Lô TN tỷ lệ mắc 2,50%; lô ĐC 12,68%), làm tăng tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa 56 ngày tuổi PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN  Qua thời gian thực tập sở, cá nhân em rèn luyện tay nghề, nâng cao kỹ nghề nghiệp PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.2 Tồn  Do thời gian nghiên cứu có hạn, số lượng lợn thí nghiệm chưa nhiều, số liệu lặp lại ít, quan sát triệu chứng chẩn đốn dựa dấu hiệu bên ngồi nên khó đánh giá cách khách quan 5.3 Kiến nghị  Cần có thời gian nghiên cứu dài hơn, số lượng động vật thí nghiệm nhiều để đánh giá khách quan hiệu sử dụng vắc xin giúp cho cơng tác phòng bệnh đạt hiệu cao  Tiếp tục nghiên cứu thêm bệnh tích đại thể vi thể lợn mắc viêm ruột hoại tử, từ có tranh hoàn chỉnh tổn thương bệnh lý lợn bị viêm ruột hoại tử  Sử dụng vắc xin Litterguard để phòng bệnh viêm ruột hoại tử cho lợn rừng lai giai đoạn theo mẹ sau cai sữa, góp phần nâng cao tỷ lệ ni sống lợn CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE ... “HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VACCINE PHÒNG BỆNH VIÊM RUỘT HOẠI TỬ Ở LỢN CON ” PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.2 Mục đích - Đánh giá thực trạng nguyên nhân gây nên bệnh viêm ruột hoại tử lợn - Thử nghiệm vắcxin phòng bệnh. .. điều tra Số mắc bệnh Tỷ lệ mắc bệnh (con) (con) (%) Tên bệnh Bệnh PTLC 151 57 37,75 Bệnh tiêu chảy 151 41 27,15 Bệnh viêm ruột hoại tử 151 11 7,28 Bệnh viêm khớp 151 3,31 Bệnh viêm phổi 151 23... mắc bệnh viêm ruột hoại tử lợn thí nghiệm STT Chỉ tiêu ĐVT Lô TN Lô ĐC Số ổ lợn nái theo dõi ổ 10 10 Số lợn theo dõi Con 80 71 Số lợn mắc viêm ruột hoại tử Tỷ lệ mắc % 2,50 12,68 Số lợn chết viêm
- Xem thêm -

Xem thêm: HIỆU QUẢ sử DỤNG VACCINE PHÒNG BỆNH VIÊM RUỘT HOẠI tử ở lợn CON , HIỆU QUẢ sử DỤNG VACCINE PHÒNG BỆNH VIÊM RUỘT HOẠI tử ở lợn CON , PHẦN 1: MỞ ĐẦU, 3 phương pháp nghiên cứu, PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay