NGHIÊN cứu BIỂU HIỆN LYSIN của BACTERIOPHAGE CHỦNG k đặc HIỆU staphylococcus aureus ở escherichia coli

17 57 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 23:06

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHOA CNSH - CNTP BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: “NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN LYSIN CỦA BACTERIOPHAGE CHỦNG K ĐẶC HIỆU Staphylococcus aureus Escherichia coli” Nội dung PHÂN 1: MỞ ĐÂU PHÂN 2: TỔNG QUAN TAI LIỆU PHÂN 3: NÔI DUNG VA PHƯƠNG PHAP NGHIÊN CƯU PHÂN 4:KÊT QUA VA THAO LUÂN PHÂN 5: KÊT LUÂN TỒN TẠI VA KIÊN NGHI Phần 1: Mở đầu Đặt vấn đề Gây viêm, nhiễm trùng, gây ngộ độc thực phẩm Tỷ lệ kháng kháng sinh đa kháng thuốc ngày tăng Hình thái S aureus Giải pháp thay kháng sinh Peptide kháng khuẩn Liệu pháp kháng thể Liệu pháp thực khuẩn thể lysin ưu điểm liệu pháp lysin Tác dụng kháng khuẩn cao Khơng có tượng kháng thuốc An tồn với người, vật ni Phần Đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu 3.1 Đối tượng, vật liệu -Gen mã hóa lysin thể thực khuẩn đặc hiệu tụ cầu vàng tách dòng thành cơng vector tách dòng pCR2.1 - Sử dụng vector biểu pET32a(+) chủng E.coli BL21 star DE3 cho mục đích biểu protein tái tổ hợp tốt Nội dung nghiên cứu  Thiết kế vector biểu mang gen mã hóa lysin thực khuẩn thể đặc hiệu tụ cầu vàng  Biểu lysin tái tổ hợp E coli BL21 starTM (DE3)  Nghiên cứu điều kiện tối ưu biểu lysin phage E.coli 3.2 phương pháp nghiên cứu lys K Biểu Tối ưu điều kiện biểu nhiệt độ nồng độ chất cảm ứng Phần Kết nghiên cứu thảo luận 4.1 Kết thiết kế vector pET32a(+) mang gen lysK ĐC ĐC: đối chứng pET32 a(+) gốc Giếng 1- 5: dòng plasmid có khả mang gen Hình 4.1: Kết sàng lọc dòng pET32 mang gen lysk 4.1 Kết thiết kế vector pET32a(+) mang gen lysK L: ladder DNA PCR: đối chứng (+) Hình 4.2 Kết chọn lọc dòng vector tái tái tổ hợp pE- lysK lập đồ giới hạn Kết kiểm tra chiều gắn vector pp giải trình tự - Trình tự gen lysk vector biểu giống với trình tự lysk tách dòng -kết dịch mã: có mã mở đầu mã kết thúc, khơng có điểm kết thúc vùng khởi động -Khi so sánh đoạn gen ngân hàng gen cho độ tương đồng 100% so với endolysin phage K ( KF761114.1) -Vậy đoạn chèn gắn chiều, đảm bảo cho trình biểu protein diễn thơng suốt Kết giải trình tự gen lysk 4.2 Kết biểu lysin E coli ĐC M: thang protein chuẩn (Understained); ĐC 1: không cảm ứng IPTG ĐC 2: cảm ứng IPTG 4.3 Kêt tối ưu điều kiện biểu lysin 4.3.1 kết tối ưu điều kiện nhiệt độ M : thang chuẩn protein NC: nuôi cùng, không cảm ứng D: dịch D1, D2: dịch sau siêu âm C: cặn 4.3 Kết tối ưu điều kiện biểu lysin 4.3.2 Kết qủa tối ưu nồng độ chất cảm ứng IPTG NC: nuôi D: dịch C: cặn Phần Kết luận kiến nghị 5.1 Kết luận •Thiết kế thành cơng vector biểu pET32a(+) mang gen lysK có kích thước 1488 bp • Biểu thành cơng protein tái tổ hợp - lysin phage dung hợp với đuôi trxA vi khuẩn E.coli chủng BL21 StarTM (DE3) với kích thước khoảng 70 kDa • Bước đầu tối ưu hóa điều kiện biểu lysin tái tổ hợp để nâng cao hiệu suất biểu lysin tái tổ hợp biểu trạng thái hòa tan biểu 180C 1mM chất chất cảm ứng IPTG thu mẫu sau 16 cảm ứng 5.2 Kiến nghị • Tiếp tục nghiên cứu tinh sạch, thử hoạt tính, tìm điều kiện tối ưu cho hoạt động lysin tiêu diệt tụ cầu vàng • Sản xuất lượng lớn lysin tái tổ hợp nhằm ứng dụng vào thực tiễn sống ... Nghiên cứu điều kiện tối ưu biểu lysin phage E .coli 3.2 phương pháp nghiên cứu lys K Biểu Tối ưu điều kiện biểu nhiệt độ nồng độ chất cảm ứng Phần K t nghiên cứu thảo luận 4.1 K t thiết k vector pET32a(+)... đích biểu protein tái tổ hợp tốt Nội dung nghiên cứu  Thiết k vector biểu mang gen mã hóa lysin thực khuẩn thể đặc hiệu tụ cầu vàng  Biểu lysin tái tổ hợp E coli BL21 starTM (DE3)  Nghiên cứu. .. khuẩn E .coli chủng BL21 StarTM (DE3) với k ch thước khoảng 70 kDa • Bước đầu tối ưu hóa điều kiện biểu lysin tái tổ hợp để nâng cao hiệu suất biểu lysin tái tổ hợp biểu trạng thái hòa tan biểu 180C
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu BIỂU HIỆN LYSIN của BACTERIOPHAGE CHỦNG k đặc HIỆU staphylococcus aureus ở escherichia coli , NGHIÊN cứu BIỂU HIỆN LYSIN của BACTERIOPHAGE CHỦNG k đặc HIỆU staphylococcus aureus ở escherichia coli , 1 Kết quả thiết kế vector pET32a(+) mang gen lysK

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay