ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN học và PHƯƠNG PHÁP TOÀN đạc điện tử đo đạc CHỈNH lý bản đồ địa CHÍNH tờ số 27 tỷ lệ 1500 PHƯỜNG QUANG TRUNG THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

24 44 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 23:06

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHOA QUẢN TÀI NGUYÊN - - Tên đề tài: “ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ TIN HỌC PHƯƠNG PHÁP TỒN ĐẠC ĐIỆN TỬ ĐO ĐẠC CHỈNH BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 27 TỶ LỆ 1:500 PHƯỜNG QUANG TRUNG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN” PHẦN 1: MỞ ĐẦU PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU BỐ CỤC PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN PHẦN 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ Tính cấp thiết đề tài Hiện hoạt động người thay đổi tự nhiên làm cho đất đai có biến đổi khơng ngừng Bản đồ địa tài liệu cần thiết, nguồn tài liệu sở cung cấp thông tin cho người quản lý, sử dụng đất đai, đồng thời tài liệu hồ địa mang tính pháp cao Với tính cấp thiết việc phải xây dựng hệ thống đồ địa cho khu vực phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, hệ thống liệu mang tính khoa học kĩ thuật cao, theo quy định Bộ tài nguyên môi trường “Ứng dụng công nghệ tin học phương pháp toàn đạc điện tử đo đạc chỉnh đồ địa tờ số 27 tỷ lệ 1:500 phường Quang Trungthành phố Thái Nguyên” PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học việc thành lập Bản đồ địa Khái niệm: Bản đồ địa tài liệu hồ địa chính, mang tính pháp cao phục vụ chặt chẽ quản đất đai đến đất, chủ sử dụng đất Nhiệm vụ đồ địa chính: - Thống kê đất đai - Giao đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp - Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà - Xác nhận trạng theo dõi biến động quyền sử dụng đất - Lập hồ thu hồi đất cần thiết - Giải tranh chấp đất đai PHẦN ĐỐI TƯỢNG,NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng - Đối tượng nghiên cứu: Sử dụng máy toàn đạc điện tử, phần mềm Microstation, famis .để xây dựng lưới khống chế đo vẽ đo vẽ chi tiết xây dựng đồ địa - Phạm vi nghiên cứu: Đo vẽ chi tiết, sử dụng phần mềm tin học xây dựng đồ địa địa bàn phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên 3.2 Nội dung • 3.3.1 Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội phường Quang Trung: • + Điều kiện tự nhiên • + Điều kiện kinh tế xã hội • 3.3.2 Thành lập lưới khống chế đo vẽ: • + Cơng tác ngoại nghiệp • + Cơng tác nội nghiệp • 3.3.3 Thành lập mảnh đồ địa phường từ số liệu đo chi tiết: • - Thành lập biên tập đồ phần mềm MicroStation, phần mềm FAMIS 3.3 Phương pháp nghiêm cứu + Phương pháp khảo sát, thu thập số liệu: Thu thập số liệu từ quan chức UBND phường Quang Trung, Sở TN & MT tỉnh Thái Nguyên điểm độ cao, địa có, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực + Phương pháp đo đạc: Đề tài sử dụng máy toàn đạc điện tử LEICA TCR407 POWER để đo đạc lưới khống chế đo vẽ + Phương pháp xử số liệu: Sử dụng phần mềm DP Survey để tính tốn, bình sai dạng đường chuyền + Phương pháp đồ: Đề tài sử dụng phần mềm Microstation kết hợp với phần mềm Famis PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 4.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA PHƯỜNG QUANG TRUNG Phường Quang Trung nằm trung tâm thành phố, có tổng diện tích tự nhiên 201,24 - Phạm vi hành chính: + Phía Tây Bắc giáp phường Quang Vinh; + Phía Đơng Nam giáp phường Đồng Quang; + Phía Đơng Đơng Bắc giáp phường Hồng Văn Thụ; + Phía Tây giáp phường Tân Thịnh xã Quyết Thắng BBản đồ phường Quang Trung Quang Trung 4.2 Điều kiện kinh tế- xã hội Trong năm gần kinh tế phường Quang Trung có bước chuyển biến tích cực Tốc độ tăng trưởng hàng năm lớn, năm sau tăng so với năm trước, tiêu kế hoạch đặt cho ngành kinh tế vượt tiêu Tổng thu ngân sách năm 2015 đạt 102% kế hoạch Đời sống nhân dân cải thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng rõ rệt, số hộ giàu tăng nhanh, giảm tỷ lệ nghèo theo tiêu chuẩn 0,25% tổng số hộ năm 2015 4.3 Cơng tác thành lập lưới khống chế đo vẽ phường Quang Trung đồ lưới kinh vĩ I - Được thiết kế với 30 điểm có ký hiệu từ KV1-1 đến KV1-30 điểm gốc địa hạng cao - Mật độ điểm, độ xác mạng lưới tuân thủ theo thiết kế kỹ thuật xây dựng lưới kinh vĩ khu đo - Lưới xây dựng theo phương pháp toàn đạc sử dụng máy đo GPS South đo đảm bảo theo quy trình, quy phạm Bộ Tài ngun Mơi trường - Tổng số điểm địa chính: - Tổng số điểm lưới kinh vĩ: 86 điểm 4.4 Đo vẽ chi tiết biên tập đồ phần mềm Microstation Famis 4.4.1 Đo vẽ chi tiết: - Sau xác định ranh giới hành chính, ranh giới đất ta tiến hành dùng máy LEICA TCR407 POWER để đo vẽ chi tiết ranh giới đất, cơng trình xây dựng đất 4.3.2 Ứng dụng phần mềm FAMIS Microstation thành lập đồ địa Sau hồn thành cơng tác đo vẽ thực địa, tiến hành hoàn chỉnh sổ đo vẽ chi tiết vẽ họa Tiếp theo nhập số liệu vào máy tính Q trình tiến hành sau: -Trút số liệu: Sử dụng phần mềm trút số liệu từ máy đo điện tử LEICA TCR407 POWER -Xử số liệu: + ta khởi động phần mềm GSI.EXE để chạy file.DAT + khởi động phần mềm TDO.EXE nhập thông số theo mẫu chạy, ta file số liệu có dạng TXT Nhập số liệu đo Khi xử File số liệu điểm chi tiết có txt ta tiến hành triển điểm lên vẽ Mở ứng dụng Famis vào sở liệu trị đo→ Nhập số liệu→Import ( tìm đường dẫn đến ổ, thư mục, file chứa số liệu cần triển điểm lên vẽ ) Hiển thị trị đosở liệu trị đo→Hiển thị→Tạo mô tả trị đo→chọn thông số hiển thị Thành lập vẽ Ta sử dụng công cụ vẽ đường thẳng Place Smartline chọn lớp cho đối tượng chương trình Micorstation để nối điểm đo chi tiết Sửa lỗi cho mảnh đồ vừa tạo Từ menu phần mềm trước tiên vào Cơ sở liệu đồ / Tạo Topology / Tự động tìm sửa lỗi (CLEAN) Vào Parameters đặt thơng số cần thiết cho chức MRFClean để tự sửa lỗi Tự động tìm, sửa lỗi Clean Các đất sau sửa lỗi Tạo vùng Từ cửa sổsở liệu đồ → Tạo Topology → Tạo vùng Tạo vùng xong ta vào Cơ sở liệu đồ → quản đồ → kết nối với sở liệu Thửa đất sau tạo tâm Đánh số Từ menu Cơ sở liệu đồđồ địa → đánh số tự động hộp thoại đánh số tự động Đánh số tự động Gán liệu từ nhãn Từ menu Cơ sở liệu đồ → Gán thơng tin địa ban đầu → Gán liệu từ nhãn Ta gán thông tin từ nhãn lớp 53 cho hai loại thông tin (họ tên chủ sử dụng đất, loại đất, địa ), gán địa chủ sử dụng đất lớp 52, vvv gán xong lớp thông tin ta phải kết nối với sở liệu đồ Thửa đất sau gán liệu từ nhãn Vẽ nhãn Từ menu Cơ sở liệu đồ → Xử đồ → Vẽ nhãn Vẽ nhãn Sửa bảng nhãn Từ menu Cơ sở liệu đồ →Gắn thơng tin địa ban đầu→Sửa bảng nhãn Sửa bảng nhãn Tạo khung đồ địa Từ menu chọn Cơ sở liệu đồBản đồ địa → Tạo khung đồ Khi ta ấn vào nút ‘ Chọn đồ ‘ chọn điểm hình toạ độ góc khung đồ lên Tạo khung đồ địa Tờ đồ sau biên tập hoàn chỉnh PHẦN KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Bản đồ địa phường Quang Trung năm 1996 số hóa chỉnh năm 2006 đo vẽ thô q cũ có nhiều thay đổi khơng đáp ứng nhu cầu quản đất đai phường Bản đồ địa phường Quang Trung, thành phố Thái Ngun Cơng ty cổ phần Trắc địa Địa Xây dựng Thăng Long đo đạc chỉnh hoàn thành, sản phẩm bao gồm: - Thành lập lưới đo vẽ bao gồm: 03 điểm địa 86 điểm lưới kinh vĩ có độ xác tương đối cao - Thành lập mảnh đồ địa 1:500 thuộc phường Quang Trung – tỉnh Thái Nguyên, số hiệu tờ đồ thành lập đề tài tờ 27 số 45 tờ đồ, tờ đồ đo đạc, xử lý, biên tập theo phần mềm MicroStationSE, FAMIS đạt kết tốt 5.2 Kiến nghị -Phát triển nguồn nhân lực cho ngành địa chính, đào tạo kỹ thuật viên sử dụng thành thạo phần mềm MicroStation, Famis modul, phần mềm khác có liên quan đến thành lập, biên tập đồ không ngừng phổ biến, ứng dụng khoa học công nghệ -Đổi mới, đại hố cơng nghệ đo đạc đồ Các đồ nên xử lý, biên tập Famis để có hệ thống liệu thống nhất, đảm bảo cho việc lưu trữ, quản khai thác -Nhà nước cần quan tâm bồi dưỡng đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho tất đội ngũ làm công tác quản đất đai cấp, tạo điều kiện phát triển ngành Quản đất đai để bắt kịp tiến độ cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước ... pháp toàn đạc điện tử đo đạc chỉnh lý đồ địa tờ số 27 tỷ lệ 1:500 phường Quang Trung – thành phố Thái Nguyên PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học việc thành lập Bản đồ địa Khái niệm: Bản. .. đáp ứng nhu cầu quản lý đất đai phường Bản đồ địa phường Quang Trung, thành phố Thái Ngun Cơng ty cổ phần Trắc địa Địa Xây dựng Thăng Long đo đạc chỉnh lý hoàn thành, sản phẩm bao gồm: - Thành. .. thống đồ địa cho khu vực phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, hệ thống tư liệu mang tính khoa học kĩ thuật cao, theo quy định Bộ tài nguyên môi trường Ứng dụng công nghệ tin học phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN học và PHƯƠNG PHÁP TOÀN đạc điện tử đo đạc CHỈNH lý bản đồ địa CHÍNH tờ số 27 tỷ lệ 1500 PHƯỜNG QUANG TRUNG THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN , ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN học và PHƯƠNG PHÁP TOÀN đạc điện tử đo đạc CHỈNH lý bản đồ địa CHÍNH tờ số 27 tỷ lệ 1500 PHƯỜNG QUANG TRUNG THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN , PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU, 3 Phương pháp nghiêm cứu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay