Ứng dụng phần mềm gcadas xây dựng cơ sở dữ liệu hiện trạng sử dụng đất từ cơ sở dữ liệu địa chính tại xã yên trạch, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên

26 28 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 23:06

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Tên đề tài: “ỨNG DỤNG PHẦN MỀM GCADAS XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TỪ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH TẠI YÊN TRẠCH, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN” GV hướng dẫn: PGS.TS Phan Đình Binh • Đặt vấn đề • Tổng quan tài liệu nghiên cứu • Đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu • Kết nghiên cứu • Kết luận, kiến nghị PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI • Quản lý tình hình sử dụng đất vấn đề quan trọng, làm sở cho việc lập quy hoạch, sử dụng đất, phát triển kinh tế hội cần phải thực tốt việc thống kê, kiểm kê xây dựng sở liệu trạng sử dụng đất • Luật đất đai 2013 quy định số điểm nhằm thực cách hiệu công tác quản lí sử dụng đất Để đáp ứng mục tiêu cần phương pháp hiệu thống kê, kiểm kê đất đai Đòi hỏi phần mềm phù hợp gCadas, Microstation V.8i… • Gcadas phần mềm phát triển tính xây dựng đồ sở liệu thuộc tính, phù hợp với yêu cầu kì kiểm kê 2015 => Vì em lựa chọn thực đề tài “Ứng dụng phần mềm gcadas xây dựng sở liệu trạng sử dụng đất từ sở liệu địa yên trạch, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên” 1.2 Mục tiêu đề tài Mục tiêu tổng quát đề tài Mục tiêu cụ thể Điều tra đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất Yên Trạch Xây dựng sở liệu trạng sử dụng đất năm 2015 Tổng diện tích tự nhiên Hiện trạng đất nông nghiệp Hiện trạng đất phi nông nghiệp Hiện trạng đất chưa sử dụng nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đất đai, nâng cao hiệu sử dụng đất  Bản đồ kết điều tra  Bản đồ trạng sử dụng đấtDữ liệu trạng sử dụng đất  Liệt kê khoanh đất  Biểu kiểm kê đất đai PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 sở khoa học đề tài Khái niệm thống kê, kiểm kê đất đai Nội dung thống kê, kiểm kê đất đai Thu thập số liệu diện tích đất đai theo mục đích sử dụng theo đối tượng sử dụng; số liệu đối tượng sử dụng đất; số liệu việc chuyển mục đích sử dụng đất địa bàn đơn vị hành Xử lý số liệu thu thập để số liệu tổng hợp, từ rút kết luận cấu sử dụng đất theo mục đích sử dụng theo đối tượng sử dụng thời điểm thực thống kê, kiểm kê; Lập báo cáo thống kê, kiểm kê đất đai  sở lí luận Làm tốt công tác kiểm kê đất đai định kỳ nhiệm vụ quan trọng cấp, ngành để phục vụ công tác quản lý đất đai toàn Huyện theo quy định pháp luật, bảo vệ tài nguyên đất, cải tạo môi trường sinh thái nhằm phát triển sử dụng đất bền vững Cơ sở pháp lí Các văn nhà nước • Luật đất đai • Các nghị định phủ quy định cơng tác quản lí, sử dụng đất • Các định, thị thủ tướng phủ kiểm kê đất đai, lập đồ trạng sử dụng đất • Các thơng Tài nguyên Môi trường quy định kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng Các văn đạo, hướng dẫn địa phương 2.2 Các quy định pháp luật đất đai thống kê, kiểm kê đất đai Quy định Luật Đất đai năm 2003 Quy định Luật Đất đai năm 2013 Một số quy định kiểm kê lập đồ trạng sử dụng đất năm 2014 Nội dung, đối tượng kiểm kê trạng sử dụng đất năm 2014 Lập đồ trạng sử dụng đất Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đến năm 2014 Xây dựng báo cáo kết kiểm kê trạng sử dụng đất đai năm 2014 Quy định thời gian sản phẩm kết kiểm kê đất đai Thời điểm kiểm kê thời hạn hoàn thành cấp: Sản phẩm kết kiểm kê đất đai Tổ chức thực hiện; Kế hoạch tiến hành PHẦN III ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Hiện trạng sử dụng đất địa bàn Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 3.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành từ tháng 02 - tháng 05 năm 2015 Nghiên cứu tiến hành thực Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên hoàn thành báo cáo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 3.3 Nội dung nghiên cứu Điều kiện tự nhiên kinh tế-xã hội Kiểm kê trạng sử dụng đất Thuận lợi khó khăn số giải pháp 3.4 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp Phương pháp thống kê xử lý số liệu cấp Phương pháp điều tra thực địa Phương pháp xây dựng sở liệu kiểm kê đất đai Cập nhật biến động hoàn thiện thơng tin đất đồ địa đồ lâm nghiệp; Tạo khoảnh đất từ đồ địa chính; Tạo đồ kết điều tra Tạo đồ trạng sử dụng đất Xuất số liệu kiểm kê Hoàn thiện báo cáo PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế hội Yên Trạch Vị trí địa lý Yên Trạch vùng sâu nằm phía Bắc huyện Phú Lương cách trung tâm huyện 22 km Địa giới hành tiếp giáp với Yên Ninh, Yên Đổ huyện phú lương Phú tiến, Phượng Tiến, Trung Hội, Tân Dương huyện Định Hóa  Khí hậu  Mang tính chất khí hậu chung khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm miền Bắc nước ta  Địa hình  Yên Trạch vùng sâu nằm huyện Phú Lương, độ cao trung bình so với mực nước biển 300 m Địa hình chủ yếu đồi núi phức tạp chia làm khu vực  Dân số lao động Hiện địa bàn 12 xóm với 1552 hộ dân với 6270 nhân Với đặc thù sản xuất nông nghiệp nông Lực lượng lao động địa bàn tương đối lớn, với 3898 lao động chiếm 62,17% dân số toàn  Đời sống hội  Đời sống hội nhân dân dần nâng cao, dịch vụ y tế, giáo dục hồn thiện Các phong trào văn hóa, thể dục thể thao, văn nghệ đẩy mạnh thực  Đảm bảo giữ vững an ninh quốc phòng 4.2 Kiểm kê trạng sử dụng đất Yên Trạch huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên 4.2.1 Thực trạng kiểm kê tổng diện tích đất tự nhiên Năm2010 Loại đất Diện tích (ha) Tổng diện tích đất tự % So với tổng diện tích tự nhiên Năm 2014 %So với Diện tích tổng diện (ha) tích tự nhiên 3007,02 100,00 3005,57 100,00 Đất nông nghiệp 2505,50 83,32 2721,79 90,56 Đất phi nông 412,90 13,73 242,4 8,07 88.62 2,94 41,37 1,38 nhiên nghiệp Đất chưa sử dụng 4.2.2 Thực trạng kiểm kê đất đai theo mục đích sử dụng Bảng 4.1 : Thống kê diện tích loại đất theo mục đích sử dụng Thứ tự (1) LOẠI ĐẤT (2) Tổng diện tích đất đơn vị Ihành (1+2+3) 1Đất nơng nghiệp 1.1Đất sản xuất nông nghiệp 1.1.1Đất trồng hàng năm 1.1.1.1 Đất trồng lúa 1.1.1.2 Đất trồng hàng năm khác 1.1.2Đất trồng lâu năm 1.2Đất lâm nghiệp 1.2.1 Đất rừng sản xuất 1.2.2 Đất rừng phòng hộ 1.2.3 Đất rừng đặc dụng 1.3Đất nuôi trồng thủy sản 1.4Đất làm muối 1.5Đất nông nghiệp khác 2Đất phi nông nghiệp 2.1Đất 2.1.1 Đất nông thôn 2.1.2 Đất đô thị Tổng diện tích loại đất đơn vị hành Mã (3)   NNP SXN CHN LUA HNK CLN LNP RSX RPH RDD NTS LMU NKH PNN OCT ONT ODT (4)=(5)+(15) 3005.57 2721.79 860.51 399.61 342.87 56.74 460.90 1722.70 1722.70     CDG 134.53 2.2.1 Đất xây dựng trụ sở quan TSC 0.74 2.2.2 Đất quốc phòng CQP 43.71 2.2.3 Đất an ninh CAN 2.2.4 Đất xây dựng cơng trình nghiệp DSN 3.98 2.2.5 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 0.32 2.2.6 Đất mục đích cơng cộng CCC 85.78     242.40 72.31 72.31   2.3 Đất sở tôn giáo TON   2.4 Đất sở tín ngưỡng Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 2.5NHT TIN   NTD 3.19 2.6Đất sơng, ngòi, kênh, rạch, suối SON 17.22 2.7Đất mặt nước chun dùng MNC 15.13 2.8Đất phi nơng nghiệp khác PNK 0.03 CSD 41.37 3.1 Đất chưa sử dụng BCS 19.75 3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 21.62 3.3 Núi đá khơng rừng NCS   IIĐất mặt nước ven biển (quan sát) MVB   Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản MVT   Đất mặt nước ven biển rừng Đất mặt nước ven biển mục đích khác MVR MVK     Đất chưa sử dụng 138.58   2.2Đất chuyên dùng (Nguồn: biểu 01/TKĐĐ – Thống kê, kiểm kê diện tích đất đai Yên Trạch năm 2015) 4.2.3 Thực trạng kiểm kê cấu diện tích theo mục đích sử dụng đất đối tượng sử dụng đất Diện tích đất kiểm kê theo nhóm đối tượng giao sử dụng: 2842,27 ha, chiếm 94,6% so với tổng diện tích tự nhiên tồn Trong đó: Giao cho hộ gia đình, cá nhân nước sử dụng: 2794,13 ha, chiếm 93% so với tổng diện tích tự nhiên tồn Giao cho tổ chức kinh tế sử dụng: 0,36 ha, chiếm 0,01% so với tổng diện tích tự nhiên tồn Giao cho quan đơn vị nhà nước sử dụng: 45,32 ha, chiếm 1,5% so với tổng diện tích tự nhiên tồn Giao cho tổ chức nghiệp công lập sử dụng: 2,47 ha, chiếm 0,1% so với tổng diện tích tự nhiên tồn  Diện tích đất kiểm kê theo nhóm đối tượng giao để quản lý: 163,3 ha, chiếm 5,4% so với tổng diện tích tự nhiên tồn Trong đó:  Giao cho UBND cấp quản lý: 151,67 ha, chiếm 5% so với tổng diện tích tự nhiên tồn  Giao cho cộng đồng dân cư tổ chức khác quản lý: 11,63 ha, chiếm 0,4% so với tổng diện tích tự nhiên tồn 4.2.4 Thực trạng thống kê biến động đất đai Yên Trạch - Huyện Phú Lương Bảng 4.2: Thống kê biến động đất đai LOẠI ĐẤT (1) Tăng (+), giảm(-) so với năm trước (ha) Diện tích Diện tích (4) năm 2010 năm 2014 (ha) (ha) (2) (3) 2014/2010) (2) (3) (4) 99,21 134,53  35,32  Đất xây dựng trụ sở quan 0,60 0,74  0,14  Đất quốc phòng 9,03 43,71  34,68  Đất xây dựng cơng trình nghiệp 5,56 3,98 -1,58  0,32 0,32  (1) Đất chuyên dùng Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp I Đất nông nghiệp 2505,50 2721,79 216,29 Đất sản xuất nơng nghiệp 619 ,07  860,51  241,44 Đất mục đích cơng cộng 84,02 85,78  1,76 Đất trồng hàng năm 395,34  399,61  4,27 Đất sở tín ngưỡng 0,09 -0,09  Đất trồng lúa 346,48  342,87  -3,61 56,74  7,88  2,96 3,19  0,23  Đất trồng hàng năm khác 48,86  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT Đất trồng lâu năm 223,73 460,90  237,17 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 17,67  17,22  -0,45  Đất lâm nghiệp 1746,49 1722,70  -23,79 Đất mặt nước chuyên dùng 17,61 15,13  -2,48  1746,49 1722,70 -23,79 0.03  0,03  Đất nuôi trồng thủy sản 139,94 138,58  -1,36 88,62 41,37  -47,25  II Đất phi nông nghiệp 412,90 242,40  -170,50  Đất chưa sử dụng 36,21 19,75  -16,46  Đất 275,36 72,31  -203,05 Đất đồi núi chưa sử dụng 52,41  21,62  -30,79 275,36 72,31  -203,05  Núi đá khơng rừng 0 0 0 Đất rừng sản xuất Đất nông thôn Đất đô thị Đất phi nông nghiệp khác III Đất chưa sử dụng (Nguồn: biểu 12/TKĐĐ – Biến động diện tích theo mục đích sử dụng đất Yên Trạch năm 2014 so với năm 2010) 4.2.5 Kết cập nhật biến động xây dựng liệu, thông tin đất đồ địa Bảng 4.3: Kết khoanh đất xây dựng STT (1) Loại đất (2) Mã loại đất (3) Số khoanh (4) Diện tích (ha) (5) (1) (2) (3) (4) (5)  14 Đất sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,24  15 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 0,08  1 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 774 238,36  2 Đất trồng lúa nước lại LUK 965 104,52  3 Đất trồng hàng năm khác BHK 959 56,74  16 Đất giao thông DGT 108 66,55  4 Đất trồng lâu năm CLN 983 241,78  17 Đất thủy lợi DTL 265 17,81  5 Đất rừng sản xuất RSX 207 1722,70  18 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 13 0,86  6 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 881 138,58  7 Đất nông thôn ONT 173 6,97  19 Đất cơng trình bưu chính, viễn thông DBV 0,04  8 Đất nông thôn mục đích phụ trồng lâu năm ONT+CLN 596 284,46  20 Đất chợ DCH 0,51  21 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT NTD 37 3,19  9 Đất xây dựng trụ sở quan TSC 0,74  10 Đất quốc phòng CQP 43,71  22 Đất sơng, ngòi, kênh, rạch, suối SON 42 17,22  11 Đất xây dựng sở y tế DYT 0,23  23 Đất mặt nước chuyên dùng MNC 15,13  12 Đất xây dựng sở giáo dục đào tạo DGD 2,23  24 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,03  25 Đất chưa sử dụng BCS 1553 19,75  13 Đất xây dựng sở thể dục thể thao DTT 1,51  26 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 49 21,43 (Nguồn: Phụ lục số 03 – Bảng liệt kê danh sách khoanh đất thống kê, kiểm kê đất đai Yên Trạch năm 2015)  Những biến động thông tin đất thu thập được, cập nhật vào đồ Hình 4.1 Chỉnh lý, cập nhật biến động đồ địa Hình 4.2 Bản đồ tạo khoanh đất sau ghép từ đồ địa 4.2.6 Kết xây dựng đồ, kết điều tra Kết thể rõ đồ điều tra, thể diện tích, số mục đích sử dụng loại đất Hình 4.3 Bản đồ kết điều tra Yên Trạch Hình 4.4 Một phần đồ kết điều tra  Hoàn thiện bảng biểu kết điều tra  Bao gồm bảng biểu 01-TKDD ,02-NN ,03-PHINN ,11-COCAU ,12BIENDONG năm 2014 Bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định thống kê kiểm kê đất đai việc thành lập đồ trạng sử dụng đất (tất bảng đưa xuống phần phụ lục) Từ đồ kết điều tra tiếp tục xây dựng biên tập đồ trạng tính phần mềm gCadas Microstation v.8i Hình 4.9 Biên tập đối tượng đồ trạng sử dụng đất Hình 4.10 Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2015 hoàn chỉnh 4.2.7 Thuận lợi khó khăn, việc thực thống kê, kiểm kê thành lập đồ trạng sử dụng đất Yên Trạch 4.2.7.1 Thuận lợi Tài liệu, số liệu phục vụ cho công tác kiểm kê đất đai xã, thu thập, tổng hợp đầy đủ theo quy định Phần mềm gCadas tính vượt trội so với phần mềm trước tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực công tác kiểm kê Sự hỗ trợ phần mềm TK giúp cho tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai dễ dàng nhanh chóng Việc ban hành văn pháp luật biểu mẫu thống kê, chế độ báo cáo thống kê tạo điều kiện thuận lợi cho việc thống kê đất đai Đây động lực thúc đẩy công tác thống kê nhanh chóng hồn thành đạt hiệu cao 4.2.7.2 Khó khăn Hệ thống hồ địa chính, đồ địa chưa cập nhật biến động thường xuyên, đầy đủ; số khu vực biến động lớn, nhanh chóng dẫn đến tình trạng lạc hậu hồ địa chính, đồ địa Một số đổi theo Thông số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường nên cán thực kiểm kê lúng túng việc thực Huyện Phú Lương chưa thống kê đất đai theo thổ nhưỡng theo hạng đất Bên cạnh huyện thống kê biến động theo mục đích sử dụng mà chưa thống kê biến động theo đối tượng sử dụng Theo quy định thời gian gửi kết kiểm kê đất quốc phòng, đất an ninh cho UBND thời điểm xong kết kiểm kê cấp xã, nhiên phải thống số liệu ngành với cấp nên ảnh hưởng tới tiến độ kiểm kê cấp PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Đề tài kiểm kê thành lập đồ trạng sử dụng đất theo tỷ lệ 1:10.000 từ 112 mảnh đồ địa Yên Trạch – huyện Phú Lương – tỉnh Thái Ngun Thơng qua q trình thực bước xây dựng chuyên đề đưa đánh giá công việc đạt Thu thập số liệu điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội Yên Trạch – huyện Phú Lương – tỉnh Thái Nguyên Thu thập tài liệu, số liệu, hồ địa bao gồm: Bản đồ địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê Thu thập tài liệu số liệu báo cáo thuyết minh công tác thống kê kiểm kê năm trước Xây dựng hồn thiện bảng biểu theo Thơng số 28/2014/TTBTNMT Xây dựng thành lập hoàn thiện đồ trạng từ đồ địa Yên Trạch phần mềm Microstation.v.7, Microstation.v.8.i  Kết việc xây dựng đồ trạng sử dụng đất năm 2015 Yên Trạch giúp địa phương nắm quỹ đất loại hình sử dụng đất để hướng đề xuất, bố trí hợp lý phục vụ cho việc phát triển kinh tế hội; đồng thời nguồn tài liệu kế thừa cho công tác thống kê, kiểm kê đất đai cho năm  Ứng dụng phần mềm Gcadas phần mềm chuyên thành lập đồ trạng, quy hoạch sử dụng đất Chạy môi trường đồ hoạ MicroStation.v.8.i Phần mềm tạo điều kiện thuận lợi lớn việc xây dựng đồ trạng, khơng tiết kiệm mặt thời gian mà tiết kiệm lớn mặt chi phí cơng trình nhiều đơn vị thành lập đồ trạng sử dụng đất 5.2 Đề nghị Để đẩy mạnh phát triển việc ứng dụng phần mềm tin học vào công tác thành lập đồ trạng, đề tài số kiến nghị sau: Bổ sung thêm Cán địa cấp sở nắm rõ phần mềm chuyên ngành đồ địa Nâng cao trình độ cho đội ngũ cán địa cấp sở Hệ thống phần mềm Microstation cần phải hoàn chỉnh nâng cấp mặt cấu trúc chức làm việc Các lỗi chương trình cần khắc phục triệt để, tạo tính ổn định cao cập nhật liệu dung lượng lớn Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm cần chi tiết cập nhật kịp thời để tạo thuận lợi cho người dùng cuối, nhằm góp phần nhanh chóng phổ cập diện rộng thực phần mềm chuẩn thống nước ... 2015 => Vì em lựa chọn thực đề tài Ứng dụng phần mềm gcadas xây dựng sở liệu trạng sử dụng đất từ sở liệu địa xã yên trạch, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên 1.2 Mục tiêu đề tài Mục tiêu tổng... thực trạng tình hình sử dụng đất xã Yên Trạch Xây dựng sở liệu trạng sử dụng đất năm 2015 Tổng diện tích tự nhiên Hiện trạng đất nông nghiệp Hiện trạng đất phi nông nghiệp Hiện trạng đất chưa... hoàn thiện đồ trạng từ đồ địa xã Yên Trạch phần mềm Microstation.v.7, Microstation.v.8.i  Kết việc xây dựng đồ trạng sử dụng đất năm 2015 xã Yên Trạch giúp địa phương nắm quỹ đất loại hình sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng phần mềm gcadas xây dựng cơ sở dữ liệu hiện trạng sử dụng đất từ cơ sở dữ liệu địa chính tại xã yên trạch, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên , Ứng dụng phần mềm gcadas xây dựng cơ sở dữ liệu hiện trạng sử dụng đất từ cơ sở dữ liệu địa chính tại xã yên trạch, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên , 2 Mục tiêu của đề tài, 2 Các quy định của pháp luật đất đai về thống kê, kiểm kê đất đai, Dân số và lao động, Những biến động và thông tin của từng thửa đất đã thu thập được, đều được cập nhật vào bản đồ., Từ bản đồ kết quả điều tra tiếp tục xây dựng và biên tập được bản đồ hiện trạng bằng các tính năng của phần mềm gCadas và Microstation v.8i., PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay