Phương Pháp Giải Nhanh Và Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 12

27 39 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 22:21

Huongdanvn.com –Có 1000 sáng kiến kinh nghiệm hay SƠ LƯỢC LỊCH KHOA HỌC I THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN 1) Họ Tên: PHAN ANH NGỌC 2) Ngày tháng năm sinh: 16/06/1979 3) Dân tộc: kinh - Tơn giáo: khơng - Giới tính: nam 4) Địa chỉ: 330C/A3, Tam Hòa, Hiệp Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai 5) Điện thoại nhà trường: 0613.812250 – Điện thoại riêng: 0933675343 6) E-mail: anhngoclqd@gmail.com.vn 7) Chức vụ : Tổ trưởng chuyên mơn vật lí 8) Đơn vị cơng tác: TRƯỜNG THPT LÊ Q ĐƠN-BIÊN HỊAĐỒNG NAI II TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO 1) Trình độ chun mơn: Cử nhân vật lí – Tốt nghiệp năm 2003 2) Chuyên môn đào tạo: ngành vật lí GV: PHAN ANH NGỌC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT 12 I LÍ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ Trong năm qua, nhận thấy học sinh học vật em khó nhớ cơng thức kĩ làm trắc nghiệm Những trăn trở em học đến đâu, tóm tắt kiến thức học, có bí để học nhanh hoàn thiện kiến thức thời gian ngắn không? Để chia sẻ lo âu em học sinh, sở bám sát chương trình, nội dung thi, chuẩn kiến thức, tơi viết chun đề phương pháp giải nhanh tập trắc nghiệm vật 12 gồm hai phần Phần 1: PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP Phần 2: HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GV: PHAN ANH NGỌC II NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ Cơ sở lý luận: Trong kì thi kì thi tốt ngiệp THPT, cao đẳng đại học mơn vật lí mơn em phải làm thi dạng trắc nghiệm Nhằm giúp em học tốt đạt kết khả quan kì thi Tơi đưa chun đề phương pháp giải nhanh tập trắc nghiệm với mục tiêu: Tóm tắt cơng thức, phương pháp giải nhanh để em học sinh dễ học dễ nhớ không phức tạp mà đầy đủ Bên cạnh phương pháp giải nhanh giúp cho học sinh có kĩ giải tập đạt hiệu cao GV: PHAN ANH NGỌC Nội dung, biện pháp thực hiện các giải pháp CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ BÀI 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM: Dao động cơ: Là chuyển động qua lại quanh vị trí cân Dao động tuần hồn: Là dđộng lặp lặp lại cũ sau khoảng thời gian Định nghĩa dao động điều hồ: Là dao động li độ vật hàm cosin hay sin theo thời gian Phương trình dao động điều hồ là: x  A cos(t   ) ; Trong A , w, φ số Các đại lượng đặc trưng của dao đợng điều hòa a) Chu kì (Kí hiệu T), đo đơn vị (s) Chu kì dao động khoảng thời gian để vật thực dao động tồn phần Hay chu kì khoảng thời gian ngắn sau trạng thái dao động lặp lại cũ b) Tần số (f ), đơn vị tần số Héc (Hz) Tần số dao động điều hoà số dao động thực giây Công thức: f = T 2  2 f c)Cơng thức liên hệ tần số góc, chu kì tần số:   T d) x li độ dao động, đo cm m e) A biên độ dao động, (A = xmax li độ cực đại) Biên độ dao động luôn dương f)  tần số góc dao động, có đơn vị rad/s g) (  t +  ) pha dao động thời điểm t, có đơn vị rad Cho phép xác định trạng thái dao động vật ở thời điểm t h)  pha ban đầu dao động (rad), dương, âm k) Vận tốc: v = x’ =  A sin(t   ) +) Ở vị trí biên theo chiều dương x = +A v = +) Ở vị trí biên ngược chiều dương x = -A v = +) Ở VTCB x = vmax=  A Kết luận: Vận tốc đại lượng biến thiên điều hòa theo hàm sin l) Gia tốc: a = v’ =  A cos(t   ) hay a = - w2 x +) Ở VTCB, x = a = hợp lực F = +) Ở vị trí biên theo chiều dương, x = +A a = - w2 A < +) Ở vị trí biên ngược chiều dương, x = -A a = + w2 A > Vậy: Gia tốc luôn ngược dấu với li độ có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ +) Độ lớn gia tốc cực đại: amax = w2 A GV: PHAN ANH NGỌC B PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH: I DẠNG TỐN TÌM ĐẠI LƯỢNG LI ĐỘ, VẬN TỐC GIA TỐC DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA: VTCB Biên x = -A V= amax   A x=0 Vmax =  A a=0 Biên x = +A V= a max   A II DẠNG TỐN TÌM CÁC ĐẠI LƯỢNG T, f, A,  ,  : t 1) Tìm chu kì T: T  đó t là khoảng thời gian, N là số dao động N N 2) Tìm tần số f: f  tần số là số dao động thực hiện một giây t 3) Tìm biên độ dao đợng: Tùy theo kiện tốn cho, ta dựa vào cơng thức sau A vmax amax L v2 A  A  hay hay ( L chiều dài quỹ đạo) hay A  x   2  4) Tìm tần sớ góc: Tùy theo kiện tốn cho, ta dựa vào cơng thức sau  a v 2 a hay   2 f hay   max hay   max hay   max vmax T A A III DẠNG TOÁN VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG: Viết phương trình dao động x  A cos(t   ) thực chất tìm A,   1) Tìm biên độ dao động: Tùy theo kiện tốn cho, ta dựa vào công thức sau A vmax a L v2 A  hay A  max hay ( L chiều dài quỹ đạo) hay A  x   2 2 2) Tìm tần số góc: Tùy theo kiện toán cho, ta dựa vào cơng thức sau  a v 2 a hay   2 f hay   max hay   max hay   max vmax T A A GV: PHAN ANH NGỌC 3) Tìm pha ban đầu: a Trường hợp đặc biệt: VTCB Biên     Biên    0  b Phương pháp chung: � x  A.cos  � � v   A.sin  � IV DẠNG TỐN TÌM THỜI GIAN ĐỂ VẬT ĐI TỪ LI ĐỘ X1 ĐẾN LI ĐỘ X2: 1) Các trường hợp đặc biệt: Biên x A x VTCB t A T 12 t t t t Biên T T a Thời gian ngắn để vật từ biên độ tới biên độ t T ứng với    b Thời gian ngắn để vật từ vị trí cân tới biên hoặc ngược lại t T  ứng với   c Thời gian ngắn để vật từ x  t GV: PHAN ANH NGỌC A tới biên hoặc ngược lại T  ứng với   TT 66 2) Tổng quát: t  T 2 V DẠNG TOÁN SO SÁNH SỰ LỆCH PHA: 1) So sánh độ lệch pha của vận tớc và li đợ: Ta có phương trình li độ x  A cos(t   )  Phương trình vận tốc v =  A sin(t   )   A cos(t    ) Vậy vận tốc biến đởi điều hòa sớm pha  so với li độ x 2) So sánh độ lệch pha của gia tốc và vận tốc  Phương trình vận tốc v =  A sin(t   )   A cos(t    ) Phương trình gia tốc a =  A cos(t   )   A cos(t     ) Vậy gia tốc biến đởi điều hòa sớm pha  so với vận tốc v 3) So sánh độ lệch pha của gia tốc và li đợ Ta có phương trình li độ x  A cos(t   ) Phương trình gia tốc a =  A cos(t   )   A cos(t     ) Vậy gia tốc biến đởi điều hòa ngược pha so với li độ x GV: PHAN ANH NGỌC BÀI : CON LẮC LÒ XO A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM: Tần số góc lắc lò xo ( ) , đo (rad/s): w = k m Chu kì dao động lắc lò xo (T), đo giây (s): T  2 m  2  k +) Chu kì lắc lò xo phụ thuộc khối lượng m độ cứng k +) Chu kì lắc lò xo khơng phụ thuộc biên độ dao động gia tốc trọng trường +) Chu kì lắc lò xo khơng phụ thuộc điều kiện kích thích ban đầu +) Chu kì lắc lò xo tỉ lệ thuận với m tỉ lệ nghịch với Tần số dao động lắc lò xo (f), đo héc (Hz): f  Lực k 1 k  T 2 m kéo về: +) Lực hướng VTCB gọi lực kéo +) Lực kéo có độ lớn tỉ lệ với li độ , lực gây gia tốc cho vật dao động điều hoà +) Lực kéo phụ thuộc độ cứng k li độ x +) Lực kéo không phụ thuộc vào khối lượng vật +) Công thức lực kéo tác dụng vào lắc lò xo F = - k.x Biên độ dao động của lắc lò xo: +) Biên độ dao động phụ thuộc vào điều kiện kích thích ban đầu +) Biên độ dao động không phụ thuộc khối lượng m, độ cứng k gia tốc g Động lắc lò xo: 1 Wđ  m.v  m. A2 sin (.t   )  k A2 sin (.t   ) 2 Trong động Wđ : (Jun), v vận tốc(m/s), m khối lượng(kg) 2 Thế lắc lò xo : Wt  k x  k A cos (.t   ) 2 Trong Wt : (Jun), x li độ vật, k độ cứng lò xo đơn vị (N/m) 1 2 Cơ lắc lò xo: Wtđ  W t  W  k A  m. A 2 a) Cơ bảo toàn bỏ qua ma sát b) Cơ lắc lò xo tỷ lệ với bình phương biên độ dao động GV: PHAN ANH NGỌC B PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH: I CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CỦA CON LẮC LÒ XO: VTCB Biên x = -A V= amax   A Biên x=0 Vmax =  A a=0 1 Wđ  m A2  k A2 2 Wt = W = Wđ max F=0 Wđ  1 Wt max  k A2  m. A2 2 W = Wt max Fmax  k A Wt max x = +A V= amax   A Wđ  1  k A2  m. A2 2 W = Wt max Fmax  k A II DẠNG TỐN TÌM CÁC ĐẠI LƯỢNG  , T , f Con lắc lò xo nằm theo phương ngang k a) Tần số góc:   m b) Chu kì dao động: T  2 b) Chu kì dao động: m k c) Tần số dao động: f  Con lắc lò xo treo phương thẳng đứng k g a) Tần số góc:    m l 2 k m T  2 c) Tần số dao động: f  2 m l  2 k g k  m 2 g l III DẠNG TỐN TÌM CÁC ĐẠI LƯỢNG vmax , amax , Fmax Con lắc lò xo nằm theo phương ngang Con lắc lò xo treo phương thẳng đứng Tốc độ cực đại: vmax   A Gia tốc cực đại: amax   A Lực đàn hồi cực đại: Fmax = k.A Lực đàn hồi cực đại: Fmax  k ( l  A) IV DẠNG TOÁN VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG x  A cos(.t   ) : Bài tốn thực chất tìm A,  ,  1) Tìm biên độ dao động: Tùy theo kiện tốn cho, ta dựa vào công thức sau vmax a L 2W v2 hay A  max hay hay A  hay A  ( L chiều dài quỹ đạo) A  x  2   k  GV: PHAN ANH NGỌC A 2) Tìm tần số góc: Tùy theo kiện toán cho, ta dựa vào cơng thức sau  v 2 a hay   2 f hay   max hay   max T A A hay   amax k g hay   hay   vmax m l 3) Tìm pha ban đầu a) Trường hợp đặc biệt: Biên   VTCB     Biên   0 b) Phương pháp chung: � x  A.cos  � � v   A.sin  � V DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN THẾ NĂNG, ĐỘNG NĂNG CƠ NĂNG: 1) Thế lắc lò xo: 1 1  cos(2t  2 ) � � k x  k A2 cos (.t   )  k A2 �  sin (.t   ) �  k A2 � � � � 2 2 � � 2) Động lắc lò xo: 1 1  cos(2t  2 ) � � Wđ  m.v  k A2 sin (.t   )  k A2 �  cos (.t   ) �  k A2 � � � � 2 2 � � 3) Cơ lắc lò xo: 1 1 W  Wđ  Wt  m.v  k x  k A2  m. A2 2 2 Kết luận: T , +) Động biên thiên điều hòa với  ,  2 hay f ,  f hay T  so với vận tốc v T , +) Thế biên thiên điều hòa với  ,  2  ,  2 hay f ,  f hay T  so với li độ x +) Cơ bảo toàn bỏ qua ma sát tỷ lệ với bình phương biên độ dao động Wt  VI DẠNG TỐN TÌM LI ĐỘ X HOẶC TÌM BIÊN ĐỘ A KHI BIẾT Wđ  nWt : t Theo tốn ta có Wđ  nW 1 2 Mặt khác W  Wđ  Wt  Wt (n  1) � k A  k x (n  1) 2 A � �x  � n 1 � �A  x n  � GV: PHAN ANH NGỌC BÀI 4: TỔNG HỢP HAI DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ CÙNG PHƯƠNG CÙNG TẦN SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ FRE-NEN A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM: 1) Tởng hợp hai dao động điều hồ phương tần số Dao động tổng hợp hai dao động điều hoà phương, tần số dđộng điều hoà phương, tần số với hai dao động x1  A1 cos(t   ) x  A2 cos(t   ) thành dao động tổng hợp x  A cos(t   ) Phương trình dao động điều hồ tởng hợp: x = A cos (wt + φ) a Biên độ dao động tổng hợp: A  A12  A2  A1 A2 cos(2  1 ) b Pha ban đầu dđ tổng hợp: tan   A1 sin 1  A2 sin  A1 cos 1  A2 cos  2) Ảnh hưởng độ lệch pha +) Biên độ tổng hợp A phụ thuộc biên độ thành phần A1, A2 độ lệch pha φ2 – φ1 dao động thành phần +) Nếu dao động thành phần, pha, tức  = φ2 – φ1 = 2n.л, với (n = 0,  1,  2, ) biên độ tổng hợp lớn A  A1  A2 +) Nếu dđ thành phần, ngược pha tức  = φ2 – φ1 = (2n +1)л (với n = 0,  1,  2, ) biên độ tổng hợp có giá trị nhỏ A  A1  A2 +) Nếu dao động thành phần vuông pha tức     (2n  1)  biên độ dao động tổng hợp A  A1  A2 B PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH: 1) Nếu   1 tức là cùng pha thì  A A1  A2  2 1 2) Nếu    ;1  hoặc   0; 1   tức là ngược pha thì 3) Nếu     ; 1  hoặc   0; 1  tức là vuông pha thì 2 4) Nếu độ lệch pha bất kì thi: A1  A2 �A �A1  A2 GV: PHAN ANH NGỌC � �A A1  A2 �tan   A1 sin 1  A2 sin 2 � A1 cos1  A2 cos 2 � �A A12  A22 �tan   A1 sin 1  A2 sin 2 � A1 cos1  A2 cos 2 CHƯƠNG III:DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU BÀI ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU I KHÁI NIỆN VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Khái niệm: Dòng điện xoay chiều dòng điện có cường độ biến thiên tuần hoàn theo quy luật hàm số sin hay côsin thời gian Dạng tổng quát: i  I cos(t   ) Trong đó: +) i: cường độ dòng điện tức thời, có đơn vị (A) +) I0: cường độ cực đại, có đơn vị (A); I0 > +)  : pha ban đầu, có đơn vị (rad) +) ω: tần số góc (rad/s); ω > +) ωt +  : pha i (rad) 2 +) Chu kì: T=   +) Tần số: f= = T 2 Khniệm cường độ dđiện hiệu dụng được xây dựng dựa vào: Tác dụng nhiệt dòng điện 4.Dòng điện xoay chiều : +) Gây từ trường biến thiên +) Gây tác dụng nhiệt điện trở +) Khơng dùng dòng điện xoau chiều để đúc điện mạ điện Dòng điện xoay chiều có tần số f thì giây nó đổi chiều : Số lần đổi chiều = 2xf ( với f tần số dòng điện) II NGUYÊN TẮC TẠO RA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Dòng điện xoay chiều tạo máy phát điện xoay chiều, dựa tượng cảm ứng điện tư III GIÁ TRỊ HIỆU DỤNG Cường độ dòng điện hiệu dụng: I  I0 I I 2 Trong đó: I0: cường độ cực đại (A); I: cường độ hiệu dụng (A) Điện áp hiệu dụng (hiệu điện hiệu dụng): U  U0 Trong : U0: điện áp cực đại (v); U: điện áp hiệu dụng (v) Suất điện động hiệu dụng: E  E0 Trong đó: E0 suất điện động cực đại (v); E suất điện động hiệu dụng (v) GV: PHAN ANH NGỌC Những đại lượng đo giá trị hiệu dụng: + Cường độ hiệu dụng + Điện áp hiệu dụng (hiệu điện hiệu dụng) + Suất điện động hiệu dụng Những đại lượng không phải đo giá trị hiệu dụng: +) Tần số góc, tần số chu kì +) Pha pha ban đầu +) Điện tiêu thụ công suất điện BÀI 6: CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 1) Bài toán mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở: a) Quan hệ cường độ dòng điện điện áp I  � UR U R  I R �� UR R �R  I b) Quan hệ về pha và giản đồ vectơ i pha với u  i  I cos t u Ur cos t c) Giản đồ vectơ: r I UR 2) Bài toán mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện: a) Công thức tính dung kháng, điện dung, tần số góc: 1 ZC   C 2 fC 1 C  � � � �  1ZC 2 fZC  C Z C � b) Quan hệ cường độ dòng điện điện áp: I  � UC U C  I ZC �� U ZC  C ZC � I c) Quan hệ pha giản đồ vectơ  i  I cos(t i ) u U cos(t u ) +) Quan hệ pha   i sớm pha so với u hay u trễ pha so với i 2 �i  I cos(t  2 ) �u U cos(t ) � GV: PHAN ANH NGỌC Hoặc � i  I cos(t ) �  u U cos( t  ) � +) Độ lệch pha u i     �   u  u  i   � �     i � r I +) Giản đồ vectơ u i i u r UC 3) Bài toán mạch điện xoay chiều chỉ có c̣n cảm: a) Cơng thức tính cảm kháng, độ tự cảm, tần số góc: Z  L � Z L   L  2 fL � � ZLL �L   b) Quan hệ cường độ dòng điện điện áp: I  � UL U L  I Z L �� U ZL  L ZL � I c) Quan hệ pha giản đồ vectơ  i  I cos(t i ) u U cos(t u ) +) Quan hệ pha   i trễ pha so với u hay u sớm pha so với i 2 �i  I cos(t  2 ) �u U cos(t ) � Hoặc +) Độ lệch pha u i u i +) Giản đồ vectơ �u i  2   u  i  � �  �i u  r I r UC GV: PHAN ANH NGỌC  u U cos( t  ) � � i  I cos(t ) � BÀI 7: MẠCH CÓ R, L, C MẮC NỐI TIẾP 1) Điện áp hai đầu đoạn mạch R, L, C U2 = UR2 + U2LC = UR2 + (UL - UC)2 � U  U R  (U L  U C )2 � U  U R  (U L  U C ) 2) Cơng thức tính tởng trở đoạn mạch có R,L,C mắc nối tiếp ) C 3) Quan hệ cường độ dòng điện điện áp U U U I   Z R  (Z L  ZC )2 R  ( L  ) C 4) Độ lệch pha điện áp dòng điện Gọi  độ lệch pha u i L.  U LC U L  UC Z L  ZC .C tan u  � tan u  � tan u   i i i UR UR R R +) Nếu ZL> Zc � tan u > �  > điện áp u sớm pha so với dòng điện i Z  R  ( Z L  Z C )2  R  ( L  i góc  +) Nếu ZL< Zc � tan  < �  < điện áp u trễ pha so với dòng điện i góc  +) Nếu ZL= Zc � tan  = �  = u pha với i Cộng hưởng điện a Hiện tượng cộng hưởng mạch RLC mắc nối tiếp xảy 1 � 2  �  +) Nếu Z L  Z C � L.  C LC LC   � +) Tan = = u pha i uR pha với i nên u pha với u R +) Tổng trở đạt giá trị cực tiểu Z = R +) Cường độ đạt giá trị cực đại I max  U R U2 +) Công suất đạt giá trị cực đại Pmax U I max  R +) Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm Uc = UL b Điều kiện để có cộng hưởng điện: Z L  Z C � L.  � 2  �  LC GV: PHAN ANH NGỌC � L.C.  LC C BÀI 8: CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HỆ SỐ CÔNG SUẤT I Công suất của mạch điện xoay chiều Biểu thức tính cơng suất: P = UI cos  Trong đó: U: Điện áp hiệu dụng (v), I: Cường độ hiệu dụng (A) Cos  : Hệ số công suất, P: Công suất điện (W) Điện tiêu thụ mạch W = P.t Điện tiêu thụ đo đơn vị Jun (J) II Hệ số công suất Biểu thức tính hệ số cơng suất Cos  = R UR Hay Cos  = Z U Bảng ví dụ hệ số cơng suất Mạch điện Chỉ có R Cos  Chỉ có C Có R C nối tiếp R R  Z 2C Chỉ có L Có R L nối tiếp R R  Z 2L Tầm quan trọng hệ số cơng suất q trình cung cấp sử dụng điện a Công suất hao phí q trình truyền tải điện P2 Php r.I r U cos 2 b Tầm quan trọng cos  Để giảm công suất hao phí q trình truyền tải điện năng, người ta tăng hệ số công suất cos  c Biện pháp giảm cơng śt hao phí: Để giảm cơng suất hao phí q trình truyền tải điện năng, người ta tăng điện áp U Ví dụ: Điện áp hiệu dụng U tăng lên 100 lần cơng suất hao phí giảm 10000 lần GV: PHAN ANH NGỌC Công suất tỏa nhiệt điện trở R P = U.I.cos  =R.I2 Vậy: Công suất điện tiêu thụ đoạn mạch xchiều cơng suất tỏa nhiệt điện trở R BÀI 9: TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG MÁY BIẾN ÁP I Bài toán truyền tải điện xa Công suất hao phí tỏa nhiệt quá trình truyền tải điện +) Công suất máy phát điện: Pphát = Uphat.I +) Công suất hao phí: Php r.I r Pphat U phat 2 Các giải pháp làm giảm công suất hao phí +) Biện pháp 1: Làm giảm điện trở cách thay dây nhôm dây bạc dây siêu dẫn giải pháp tốn +) Biện pháp 2: Để giảm cơng suất hao phí người ta tăng điện áp Biện pháp hiệu II Máy biến áp Định nghĩa: Máy biến áp thiết bị có khả biến đổi điện áp (xoay chiều) Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy biến áp: a Cấu tạo: - Bộ phận máy biến áp khung sắt non có pha silic gọi lõi biến áp - Cuộn thứ D1 có N1 vòng dây nối vào nguồn phát điện, gọi cuộn sơ cấp - Cuộn thứ hai D2 có N2 vòng dây nối sở tiêu thụ điện năng, gọi cuộn thứ cấp b Nguyên tắc hoạt động máy biến áp: Dựa vào tượng cảm ứng điện từ Khảo sát thực nghiệm của một máy biến áp Một máy biến áp làm việc hai chế độ - Cuộn thứ cấp hở mạch (chế độ không tải) - Cuôn thứ cấp nối với sở tiêu thụ (chế độ có tải) a Thí nghiệm 1: Khi khóa K ngắt, (chế độ không tải, I2 = 0) * Khảo sát đặc tính biến áp U2 N  U1 N1 (Tỉ số điện áp tỉ số số vòng dây) + Vậy: Tỉ số cuộn điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp cuộn sơ cấp ln ln tỉ số vòng dây hai Trong đó: N1: số vòng dây cuộn sơ cấp N2: số vòng dây cuộn thứ cấp U1: điện áp hiệu dụng hai đầu cuôn sơ cấp U2: điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp + Nhận xét: GV: PHAN ANH NGỌC N2 > � N2 > N1 � U2 > U1, gọi tăng điện áp, giảm cường độ N1 N2 - Nếu < � N2 < N1 � U2 < U1, gọi giảm điện áp, tăng cường độ N1 * Khảo sát công suất tiêu thụ ở mạch sơ cấp thứ cấp: Khi máy biến áp ở chế độ khơng tải, khơng tiêu thụ điện b Thí nghiệm 2: Khi đóng khóa K, (có tải điện I2 �0) +) Cơng suất điện ở cuộn sơ cấp thứ cấp sau: P1 = P2 � U1.I1 = U2.I2 - Nếu I N U2 I  Hay  I N1 U1 I2 I1: cường độ hiệu dụng cuộn sơ cấp I2: cường độ hiệu dụng cuộn thứ cấp N1: số vòng dây cuộn sơ cấp N2: số vòng dây cuộn thứ cấp U1: điện áp hiệu dụng hai đầu cuôn sơ cấp U2: điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp +) Kết luận: Khi máy biến áp làm việc điều kiện tưởng: N2 N1 - Tỉ số cường độ hiệu dụng mạch thứ cấp mạch sơ cấp nghịch đảo tỉ N2 số N1 Chú ý: Cuộn sơ cấp nối với nguồn phát điện xoay chiều, cuộn thứ cấp nối với tải tiêu thụ Tần số dòng điện xoay chiều ở cuộn thứ cấp cuộn sơ cấp Máy biến áp biến đổi điện áp xoay chiều - Tỉ số điện áp hiệu dụng cuộn thứ cấp cuộn sơ cấp tỉ số - III Công dụng của máy biến áp Truyền tải điện Nấu chảy kim loại hàn điện GV: PHAN ANH NGỌC BÀI 10: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU I Máy phát điện xoay chiều một pha Cấu tạo: a Phần cảm: phần tạo từ thông biến thiên nam châm quay Đó vòng tròn có trục quay Phần gọi roto b Phần ứng: gồm cuộn dây giống cố định vòng tròn gọi stato Chú ý: Khi roto quay từ thông qua cuộn dây stato biến thiên tuần hoàn với tần số N ếu n(vòng/giây) áp dụng cơng thức f = p.n f : tần đo héc (Hz) p: số cặp cực n: tốc độ quay (vòng/giây) Nguyên tắc hoạt động: Máy phát điện xchiều hoạt động nhờ tượng cảm ứng điện tư II Máy phát điện xoay chiều ba pha Cấu tạo nguyên tắc hoạt động a Cấu tạo: Roto: phần cảm, nam châm điện Stato: phần ứng Cấu tạo stato: gồm ba cuộn dây giống nhau, đặt lệch 1/3 vòng tròn stato b Nguyên tắc hoạt động: Máy phát điện hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ c Hoạt động: Khi nam châm quay (Lúc rôto) tạo từ tr ường quay, sinh hệ ba suất điện động ba cuộn dây giống đặt cố định (stato) vòng tròn, tạo với góc 1200, ba dòng điện xoay chiều mạch Cách mắc mạch ba pha a Cách mắc hình b Cách mắc hình tam giác c Hiệu điện dây pha dây trung hòa gọi hiệu điện pha U p Hiệu điện hai dây pha gọi hiệu điện dây Ud Ud = 3U p Ud: điện áp hiệu dụng dây(v) Up: điện áp hiệu dụng pha(v) Dòng điện xoay chiều ba pha: Là dòng điện xoay chiều máy phát điện xoay chiều ba pha phát Những ưu điểm dòng ba pha: a Truyền tải điện xa dòng ba pha tiết kiệm dây dẫn so với truyền tải pha b Cung cấp điện cho động ba pha, dùng phổ biến nhà máy,… Trong máy phát điện xchiều ba pha suất điện động xuất ba cuộn dây phần ứng: +) Cùng biên độ +) Cùng tần số 2 +) Lệch pha 1200 hay hay 1/3 vòng tròn GV: PHAN ANH NGỌC B PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH: I ĐỊNH LUẬT ÔM CHO CÁC LOẠI ĐOẠN MẠCH: Đoạn Điện trở Quan hệ mạch dòng điện điện áp Chỉ có Điện trở R Cực đại điện trở R U I0  R Hiệu dụng U I R Dung kháng Cực đại U0 Z  I  c Chỉ có tụ .C Zc điện Hiệu dụng C U I Zc Chỉ có Cảm kháng Cực đại cuộn cảm U0 Z L   L I  L ZL Hiệu dụng U I ZL Gồm Cực đại phần tử R, Tổng trở U0 I  L, C nối Z Z  R   Z L  ZC  tiếp Hiệu dụng U I Z Quan hệ pha giản đồ véctơ u  i   UR  I   u  i    I r r UC UC  u  i   r r UC UC Công suất P = I2R P=0  r I Độ lệch pha U  UC tan   L UR Z  ZC tan   L R P=0 P  UI cos  II BÀI TỐN TÌM SỐ LẦN DÓNG ĐIỆN ĐỔI CHIỀU SAU MỘT KHOẢNG THỜI GIAN: Cho dòng điện xoay chiều i  I cos(t  i ) Tìm số lần dòng điện đổi chiều sau khoảng thời gian t Cách giải 1) Trung bình mỡi giây dòng điện đổi chiều 2f lần 2) Tính số lần đổi chiều sau khoảng thời gian t 2ft lần III BÀI TOÁN VIẾT BIỂU THỨC ĐIỆN ÁP CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN: Bài toán điện xoay chiều thường cho biểu thức u, cần tìm biểu thức I hoặc ngược lại Để giải toán loại này, nắm công thức liên hệ sau: a) Nếu u  U cos(t  u ) i  I cos(t  i ) U b) Với I  Z  R   Z L  Z C  Z L       U  U Z  Z u i mà c) Độ lệch pha: u i C C C tan   L  L  UR R R +) Khi Z L  ZC �   u nhanh pha i GV: PHAN ANH NGỌC +) Khi Z L  Z C �   u chậm pha i +) Khi Z L  Z C �   u pha với i d) Các trường hợp đặc biệt: +) Nếu mạch có R   u  i  � u  i +) Nếu mạch có cuộn cảm L u +) Nếu mạch có tụ điện C  u i i  u  i �   u  i  � �  i u  �   u  i    u i  � ��  i  u  �  IV BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CỘNG HƯỞNG ĐIỆN: Trong mạch điện xoay chiều khơng phân nhánh có tượng cộng hưởng 1 �  1) Z L  ZC �   LC LC 2) u pha i hay u pha u R 3) cos   U L  U C Z L  ZC  0 4) tan   UR R U 5) I max  R U2 6) Pmax  R.I  R 7) UAB = UR V BÀI TỐN LIÊN QUAN ĐẾN CƠNG ŚT: 1) Nếu R U không đổi Khi thay đổi L, C,  Tìm cơng suất cực đại Pmax U2 P  R.I  R thay đổi L, C,  cho Z L  Z C lúc mạch xảy R  (Z L  ZC )2 cộng hưởng điện thì: Pmax  U2 R 2) Nếu tốn cho L, C,  khơng đổi Khi thay đổi R Tìm R để cơng suất cực đại Pmax U2 U2 P  R.I  R  ( Z  Z C ) thay đổi R để công suất cực đại Pmax R  (Z L  ZC )2 R L R R  Z L  ZC Dựa vào ta có cơng thức tính giá trị: � � R  Z L  ZC � U2 P � 2R CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ HỌC GV: PHAN ANH NGỌC Chủ đề 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ 1.1 Trong phương trình dao động điều hồ x = Acos( t   ), radian (rad)là thứ nguyên đại lượng A Biên độ A B Tần số góc  C Pha dao động ( t   ) D Chu kì dao động T 1.2 Trong dao động điều hồ x = Acos( t   ) , vận tốc biến đổi điều hồ theo phương trình A v = Acos( t   ) B v = A  cos(t   ) C v=-Asin( t   ) D v=-A  sin ( t   ) 1.3 Trong dao động điều hoà x = Acos( t   ) , gia tốc biến đổi điều hồ theo phương trình A a = Acos ( t   ) B a = 2 sin(t  ) C a = - 2Acos( t   ) D a = -A  sin(t  ) 1.4 Trong dao động điều hoà, giá trị cực đại vận tốc A Vmax A B Vmax 2 A C Vmax  A D Vmax  2 A 1.5 Trong dao động điều hoà, giá trị cực đại gia tốc A a max A B a max 2 A C a max  A D a max  2 A 1.6 Trong dao động điều hoà chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động A lực tác dụng đổi chiều B Lực tác dụng khơng C Lực tác dụng có độ lớn cực đại D Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu 1.7 Gia tốc vật dao động điều hồ khơng A Vật vị trí có li độ cực đại B Vận tốc vật đạt cực tiểu C Vật vị trí có li độ khơng D Vật vị trí có pha dao động cực đại 1.8 Trong dao động điều hoà A Vận tốc biến đổi điều hoà pha so với li độ B Vận tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ C Vận tốc biến đổi điều hoà sớm pha  / so với li độ D Vận tốc biến đổi điều hoà chậm pha  / so với li độ 1.9 Trong dao động điều hoà A Gia tốc biến đổi điều hoà pha so với li độ B Gia tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ C Gia tốc biến đổi điều hoà sớm pha  / so với li độ D Gia tốc biến đổi điều hoà chậm pha  / so với li độ 1.10 Trong dao động điều hoà A Gai tốc biến đổi điều hoà pha so với vận tốc B Gia tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với vận tốc C Gia tốc biến đổi điều hoà sớm pha  / so với vận tốc D Gia tốc biến đổi điều hoà chậm pha  / so với vận tốc 1.11 Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x = 5cos(2 t ) cm, chu kì dao động chất điểm A T = 1s B T = 2s C T = 0,5 s D T = Hz 1.12 Một vật dao động điều hồ theo phương trình x=6cos(4 t ) cm, tần số dao động vật A f = 6Hz B f = 4Hz C f = Hz D f = 0,5Hz  1.13 Một chất điểm dao động điều hồ theo phương trình x= cos(t  )cm, pha dao động chất điểm t=1s A  (rad) B  (rad) GV: PHAN ANH NGỌC C 1,5  (rad) D 0,5  (rad) 1.14 Một vật dao động điều hồ theo phương trình x=6cos(4t+/2)cm, toạ độ vật thời điểm t = 10s A x = 3cm B x = C x = -3cm D x = -6cm 1.15 Một chất điểm dao động điều hồ theo phương trình x=5cos(2 t ) cm, toạ độ chất điểm thời điểm t = 1,5s A x = 1,5cm B x = - 5cm C x = 5cm D x = 0cm 1.16 Một vật dao động điều hồ theo phương trình x=6cos(4t + /2)cm, vận tốc vật thời điểm t = 7,5s A v = B v = 75,4cm/s C v = -75,4cm/s D V = 6cm/s 1.17 Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 6cos(4t + /2)cm, gia tốc vật thời điểm t = 5s A a = B a = 947,5 cm/s2 C a = - 947,5 cm/s D a = 947,5 cm/s 1.18 Một vật dao động điều hoà với biên độ A = 4cm chu kì T = 2s, chọn gốc thời gian lúc vật qua VTCB theo chiều dương Phương trình dao động vật  A x = 4cos(2t)cm B x = 4cos( t  )cm  C x = 4cos(t)cm D x = 4cos( t  )cm 1.19 Phát biểu sau động dao động điều hoà không A Động biến đổi điều hồ chu kì B Động biến đổi điều hồ chu kì với vận tốc C Thế biến đổi điều hoà tần số gấp lần tần số li độ D Tổng động không phụ thuộc vào thời gian 1.20 Phát biểu sau động dao động điều hồ khơng A Động đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân B Động đạt giá trị cực tiểu vật hai vị trí biên C Thế đạt giá trị cực đại vận tốc vật đạt giá trị cực tiểu D Thế đạt giá trị cực tiểu gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu 1.21 Phát biểu sau không A Công thức E = kA cho thấy vật có li độ cực đại 2 B Công thức E = kv max cho thấy động vật qua vị trí cân 2 C Cơng thức E = m A cho thấy không thay đổi theo thời gian 2 D Công thức Et = kx  kA cho thấy không thay đổi theo thời gian 2 1.22 Động dao động điều hoà A Biến đổi theo thời gian dạng hàm số sin B Biến đổi tuần hồn theo thời gian với chu kì T/2 C Biến đổi tuần hồn với chu kì T D Không biến đổi theo thời gian 1.23 Một vật khối lượng 750g dao động điều hoà với biên độ 4cm, chu kì s, (lấy  10) Năng lượng dao động vật A E = 60kJ B E = 60J C E = 6mJ D E = 6J 1.24 Phát biểu sau với lắc đơn dao động điều hồ khơng đúng? A Động tỉ lệ với bình phương tốc độ góc vật B Thế tỉ lệ với bình phương tốc độ góc vật C Thế tỉ lệ với bình phương li độ góc vật D.Cơ không đổi theo thời gian tỉ lệ với bình phương biên độ góc 1.25 Phát biểu sau sự so sánh li độ, vận tốc gia tốc đúng? GV: PHAN ANH NGỌC Trong dao động điều hoà, li độ, vận tốc gia tốc ba đại lượng biến đổi điều hoà theo thời gian có A Cung biên độ B Cùng pha C Cùng tần số góc D Cùng pha ban đầu 1.26 Phát biểu sau mối quan hệ li độ, vận tố, gia tốc đúng? A Trong dao động điều hoà vận tốc li độ ln chiều B Trong dao động điều hồ vận tốc gia tốc ngược chiều C Trong dao động điều hồ gia tốc li độ ln ngược chiều D Trong dao động điều hoà gia tốc li độ chiều 1.27 Tốc độ vật dao động điều hòa cực đại ? T T A Khi t = B Khi t = C Khi t = D Khi vật qua vị trí cân 1.28 Hãy chon câu Một điểm chuyển động tròn với tốc dài 0,60m/s đường tròn đường kính 0,40 m Hình chiếu lên đường kính dao động điều hòa với biên độ , chu kì tần số góc : A 0,40 m ; 2,1 s ; 3,0 rad/s B 0,20 m ; 0,48 s ; 3,0 rad/s C 0,20 m ; 4,2 s ; 1,5 rad/s D 0,20 m ; 2,1 s ; 3,0 rad/s 1.29 Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos  t (cm) Tốc độ vật có giá trị cực đại ? A -5  cm/s B  cm/s C cm/s Chủ đề 2: CON LẮC LÒ XO D cm/s  1.30 Phát biểu sau khơng với lắc lò xo ngang? A Chuyển động vật chuyển động thẳng B Chuyển động vật chuyển động biến đổi C Chuyển động vật chuyển động tuần hoàn D Chuyển động vật dao động điều hoà 1.31 Con lắc lò xo ngang dao động điều hồ, vận tốc vật không vật chuyển động qua A Vị trí cân B Vị trí vật có li độ cực đại C Vị trí mà lò xo khơng bị biến dạng D Vị trí mà lực đàn hồi lò xo khơng 1.32 Trong dao động điều hồ co lắc lò xo, phát biểu sau không đúng? A Lực kéo phụ thuộc vào độ cứng lò xo B Lực kéo phụ thuộc vào khối lượng vật nặng C Gia tốc vật phụ thuộc vào khối lượng vật D Tần số góc vật phụ thuộc vào khối lượng vật 1.33 Con lắc lò xo gồm vật khối lượng m lò xo có độ cứng k, dao động điều hồ với chu kì l m k g A T 2 B T 2 C T 2 D T 2 g k m l 1.34 Con lắc lò xo dao động điều hoà, tăng khối lượng vật lên lần tần số dao động vật A Tăng lên lần B Giảm lần C Tăng lên lần D Giảm lần 1.35 Con lắc lò xo gồm vật m = 100g lò xo k =100 N/m, (lấy  10) dao động điều hồ với chu kì A T = 0,1 s B T = 0,2 s C T = 0,3 s D T = 0,4 s 1.36 Một lắc lò xo dao động điều hồ với chu kì T= 0,5 s, khối lượng nặng m = 400g, (lấy  10) Độ cứng lò xo A k = 0,156 N/m B k = 32 N/m C k = 64 N/m D k = 6400 N/m GV: PHAN ANH NGỌC 1.37 Con lắc lò xo ngang dao động với biên độ A = 8cm, chu kì T = 0,5 s, khối lượng vật m = 0,4kg (lấy  10) Giá trị cực đại lực đàn hồi tác dụng vào vật A Fmax = 512 N B Fmax = 5,12 N C Fmax = 256 N D Fmax = 2,56 N 1.38 Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,4 kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng 40 N/m Người ta kéo qủa nặng khỏi vị trí cân đoạn cm thả nhẹ cho dao động.Chọn chiều dương thẳng đứnghướng xuống.Phương trình dao động vật nặng  A x = 4cos (10t) cm B x = 4cos(10t - )cm   C x = 4cos(10 t  )cm D x = cos(10 t  ) cm 2 Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/rFH7Cq Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/rFH7Cq Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/rFH7Cq Tổng Hợp Đề Tài Sáng Kiến Kinh Nghiệm Sư Phạm>> https://goo.gl/GEBWuN GV: PHAN ANH NGỌC ...PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 I LÍ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ Trong năm qua, nhận thấy học sinh học vật lý em khó nhớ cơng thức kĩ làm trắc nghiệm Những trăn... chuyên đề phương pháp giải nhanh tập trắc nghiệm vật lý 12 gồm hai phần Phần 1: PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP Phần 2: HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GV: PHAN ANH NGỌC II NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ Cơ sở... mơn vật lí môn em phải làm thi dạng trắc nghiệm Nhằm giúp em học tốt đạt kết khả quan kì thi Tơi đưa chuyên đề phương pháp giải nhanh tập trắc nghiệm với mục tiêu: Tóm tắt cơng thức, phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương Pháp Giải Nhanh Và Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 12, Phương Pháp Giải Nhanh Và Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay