Phương pháp đổi mới dạy học tích hợp bảo vệ môi trường trong môn Vật lí 7 trường THCS Nông Hạ

11 95 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 22:21

STT NỘI DUNG I ĐẶT VẤN ĐỀ II TỔNG QUAN NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN III IV V VI TRANG 2-3 3-4 ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Thực trạng vấn đề nghiên cứu PHẦN NỘI DUNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Phương hướng chung Xây dựng nội dung tích hợp phù hợp với nội dung 3 3-4 4-6 6–7 học 2.2 Thu thập tài liệu môi trường sinh động có sức 7-8 thuyết phục 2.3.Lựa chọn thời điểm thích hợp tiến trình giảng dạy để tích hợp mơi dung giáo dục bảo vệ mơi trường 2.4 Sử dụng máy chiếu projecter để dạy nội dung tích hợp Một số ví dụ minh họa KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ - 15 15 – 17 17 - 18 I ĐẶT VẤN ĐỀ Môi trường sống ô nhiễm trầm trọng Bảo vệ môi trường trở thành nhiệm vụ cấp bách người Trái Đất Để giải vấn đề công việc giáo dục bảo vệ môi trường biện pháp hữu hiệu nhất, có tính bền vững sâu rộng số biện pháp để thực mục tiêu bảo vệ môi trường Trong số môn học trường trung học sở mơn Vật mơn học thực nghiệm, cung cấp cho học sinh nhiều kiến thức giới tự nhiên nói chung mơi trường xung quanh Vì qua môn học này, hướng dẫn học sinh đơn vị kiến thức có liên quan đến mơi trường người giáo viên tích hợp giáo dục bảo vệ mơi trường vào đơn vị kiến thức thích hợp giảng Để việc tích hợp giáo dục bảo vệ mơi trường vào giảng có liên quan đến mơi trường đạt hiệu cao theo tơi, từ lớp giáo viên hướng dẫn học sinh làm quen với mơn Vậttích hợp mơi trường vào nội dung thích hợp nội dung Và đến lớp giáo viên tiếp tục tích hợp mơi trường vào mơn Vật lí, cần phải để gây hứng thú học tập cho em môn học này, mà lồng ghép kiến thức môi trường vấn đề bảo vệ môi trường để từ xây dựng ý thức bảo vệ mơi trường cho em học sinh Là giáo viên dạy mơn vật lớp 7, tơi ln tìm hiểu nghiên cứu vấn đề bảo vệ môi trường để làm vừa dạy cho học sinh nắm vững kiến thức môn vừa lồng ghép đơn vị kiến thức mơi trường cho học sinh Trên sở tìm tòi tài liệu bảo vệ môi trường, thu thập thông tin qua báo đài, Internet,… Đặt biệt nắm bắt phương pháp dạy họctích hợp mơi trường, bên cạnh đó, dựa vào đơn vị kiến thức chương trình Vật có liên quan đến việc giáo dục bảo vệ môi trường với trình dạy thu kết tốt Tơi định viết hoàn chỉnh sáng kiến “Phương pháp đổi dạy học tích hợp bảo vệ mơi trường mơn Vật trường THCS Nơng Hạ” để chia với đồng nghiệp tham khảo đóng góp thêm ý kiến để sáng kiến ngày hồn thiện II TỔNG QUAN NHỮNG THƠNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU Mục đích nghiên cứu Việc giáo dục bảo vệ mơi trường giảng dạy Vật nhằm mục đích để tất em hiểu chất vấn đề mơi trường tính phức tạp, quan hệ nhiều mặt, tính hữu hạn tài nguyên thiên nhiên khả chịu tải môi trường, quan hệ chặt chẽ môi trường phát triển Bên cạnh em nhận thức ý nghĩa tầm quan trọng vấn đề môi trường nguồn lực để sinh sống, lao động phát triển Từ có thái độ, có ý thức trách nhiệm, có cách ứng xử đắn trước vấn đề môi trường Đối tượng nghiên cứu Sáng kiến kinh nghiệm “Phương pháp đổi dạy học tích hợp bảo vệ mơi trường mơn Vật trường THCS Nông Hạ” nghiên cứu viết dựa vào đặc điểm tâm sinh đối tượng học sinh khối lớp 6,7,8,9 THCS dựa vào hoạt động dạy thầy học học sinh, nội dung chương trình mơn học Phạm vi nghiên cứu - Thực SKKN học sinh khối trường trung học sở Nông Hạ Chợ Mới Bắc Kạn Phương pháp nghiên cứu - Dựa vào thực tế giảng dạy, dự giờ, trao đổi kinh nghiệm đồng nghiệp, thông qua tham khảo sách báo, thông tin đại chúng - Dựa vào công tác điều tra, khảo sát, tham quan, nghiên cứu tình hình mơi trường địa phương, thảo luận phương án xử - Dựa vào kinh nghiệm thực tế, hoạt động thực tiễn, từ phân tích, tổng hợp để đưa giải pháp giáo dục bảo vệ môi trường - Phương pháp thu thập số liệu + Thu thập số liệu cách tham khảo tài liệu + Thu thập số liệu từ thực nghiệm - Phương pháp quan sát - Phương pháp suy luận - Phương pháp trực quan - Phương pháp vấn đáp - Phương pháp thống kê - Phương pháp thí nghiệm biểu diễn Thực trạng vấn đề Bảo vệ môi trường nhiệm vụ toàn xã hội, có học sinh Tuy nhiên, nhiều học sinh khơng quan tâm, chí thờ việc bảo vệ mơi trường Vì vậy, trình dạy học giáo viên cần giáo dục học sinh biết cách bảo vệ môi trường, trước hết mơi trường sống xung quanh em Trong q trình dạy học Vật lí, tơi giáo viên đề cập đến biện pháp giáo dục bảo vệ mơi trường Tuy nhiên việc làm chưa thường xun, đơi mang tính sách vở, thiếu gần gũi với đời sống thực tế học sinh Trong đó, Vật mơn khoa học mang tính thực tiễn cao, hồn tồn vừa đưa biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường liên quan đến nội dung học cụ thể lại vừa gần gũi với hiểu biết học sinh Chính điều có tác dụng kích thích tính tò mò, sáng tạo, hứng thú học tập, mở rộng hiểu biết học sinh, đặc biệt hướng quan tâm em tới mơi trường để từ biết cách bảo vệ môi trường III PHẦN NỘI DUNG - Môi trường bao gồm tất yếu tố vô sinh hữu sinh có tác động, ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến sức khỏe, đời sống người Môi trường cung cấp cho ta không gian để sống, cung cấp nguồn tài nguyên để sản xuất nơi chứa đựng chất thải - Bảo vệ môi trường bảo vệ sống Chính phủ ban hành hàng loạt văn pháp luật bảo vệ môi trường nhằm xử lý, răn đe tổ chức, cá nhân có hành vi làm tổn hại đến môi trường, công nghệ xử lý rác thải, phát minh khoa học đời nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường - Hiện nay, mơi trường vấn đề nóng tồn nhân loại Chúng ta thấy rằng, khí hậu ngày khắc nghiệt khó dự báo hơn, mưa bão, lũ quét thất thường, suy thoái đất, nước, suy giảm nguồn tài nguyên rừng, ô nhiễm môi trường xảy diện rộng,… Đó vấn đề mơi trường mà toàn nhân loại phải đối mặt Con người tác động nhiều đến môi trường, khai thác đến mức cạn kiệt nguồn tài nguyên, thải nhiều chất độc làm cho mơi trường khơng khả tự phân hủy - Trước ô nhiễm mơi trường nay, để bảo vệ người thân mình, người phải có ý thức bảo vệ mơi trường Thơng qua việc làm cụ thể tất học sinh ngồi ghế nhà trường phải có ý thức bảo vệ mơi trường sống Vì em nhỏ nên việc nhận thức mơi trường hạn chế, có nhiều việc làm để em góp phần vào phong trào bảo vệ môi trường thực khắp nơi đất nước toàn giới Để với tồn giới vấn đề bảo vệ mơi trường, Bộ Giáo Dục đào tạo nước ta phát động phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mơi trường xanh – - đẹp” - Đối với học sinh lớp 7, em có kiến thức mơi trường hạn chế Trong đó, thời gian tiết học 45 phút có tiết tuần mơn Vật lý, đồ dùng thí nghiệm hư hỏng nhiều, chưa có máy quay dùng để thu thập tư liệu, tranh ảnh, tư liệu môi trường bảo vệ môi trường hạn chế Việc tiếp cận với internet học sinh lớp trường THCS Nơng Hạ em chưa có ý thức cao bảo vệ mơi trường sống, phòng máy trường không đủ hư hỏng nhiều tạo điều kiện để học sinh tiếp cận với thông tin để mở mang kiến thức lĩnh vực, tình hình nhiễm mơi trường diễn ngày trầm trọng - Sáng kiến kinh nghiệm “ Phương pháp đổi dạy học tích hợp bảo vệ mơi trường mơn Vật trường THCS Nơng Hạ” sáng kiến quan trọng nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho em học sinh Qua đây, nhờ em mang kiến thức bảo vệ môi trường tuyên truyền cho gia đình để người quan tâm nhiều môi trường họ sống làm việc IV BIỆN PHÁP GIẢI THỰC HIỆN Phương hướng chung Sáng kiến “ Phương pháp đổi dạy học tích hợp bảo vệ mơi trường mơn Vật trường THCS Nơng ” sáng kiến nhằm góp phần đưa việc giáo dục học sinh có ý thức tốt môi trường sống, bên cạnh làm tăng tính hứng thú thực tế cho mơn học Để tích hợp bảo vệ mơi trường vào giảng dạy mơn vật lý nói chung, mơn vật nói riêng có hiệu việc đơn giản Giáo viên phải giảng dạy đảm bảo đủ chuẩn kiến thức, kỹ môn, phải đưa kiến thức giáo dục mơi trường từ sống thực tế vào giảng nhằm giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh Bên cạnh phải thường xun tìm tư tiệu bảo vệ mơi trường tranh ảnh, số liệu, thí nghiệm có liên quan để phục vụ cho tiết dạy có giáo dục bảo vệ mơi trường Nhưng thời gian tiết học có 45 phút nên giáo viên cung cấp nhiều kiến thức môi trường cho em Để giảng dạy tiết có tích hợp bảo vệ mơi trường đạt hiệu quả, trước hết giáo viên phải nắm chắn chuẩn kiến thức, kỹ bài, kết hợp tìm tư liệu có liên quan tranh ảnh, video,… đến kiến thức bảo vệ môi trường nội dung học qua báo đài, internet…, xác định mục tiêu lồng ghép kiến thức, đơn vị kiến thức phải dễ hiểu, vật, tượng mà giáo viên giới thiệu phải nằm tầm hiểu biết học sinh lớp Tránh trường hợp, nội dung tích hợp trở thành kiến thức trừu tượng, khó hình dung, dễ gây nhàm chán cho học sinh Bằng phương pháp giảng dạy đưa kiến thức bảo vệ môi trường đơn giản, cụ thể gắn liền với sống địa phương em, kết hợp nhắc nhở giáo viên yếu tố góp phần cho thành cơng cho tiết dạytích hợp bảo vệ mơi trường Cần tổ chức buổi ngoại khóa để học sinh có điều kiện tìm hiểu vấn đề mơi trường địa phương, để từ em có biện pháp hành động cụ thể bảo vệ môi trường Thường xuyên liên hệ với mơi trường trường học, gia đình, địa phương Và thân người giáo viên phải guơng vấn đề bảo vệ môi trường Xây dựng nội dung tích hợp phù hợp với nội dung học Để học sinh nhận thức vai trò mơi trường sống, từ có hành động cụ thể phù hợp để bảo vệ mơi trường trước hết cần chọn lựa chủ đề thật gần gũi, thiết thực sát với nội dung học, phù hợp với nhận thức em Đối với môn Vật lí, việc giáo dục bảo vệ mơi trường cho học sinh cần thông qua nội dung học cụ thể chương trình học.Giáo viên chọn chủ đề khai thác, sử dụng nguồn nhiên liệu hoá thạch dẫn đến thảm hoạ môi trường biện pháp khắc phục * Đối với nội dung cần tích hợp, giáo viên u cầu học sinh: - Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường - Học sinh tự đưa biện pháp bảo vệ môi trường giáo viên đưa để học sinh tìm hiểu - Giải thích số tượng thường gặp sống em 2.2 Thu thập tài liệu môi trường sinh động có sức thuyết phục Hiện với phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin, việc tìm kiếm tư liệu mạng internet trở nên dễ dàng Đây điều kiện thuận lợi cho việc đổi phương pháp dạy học nói chung việc tích hợp bảo vệ mơi trường nói riêng Sau xây dựng nội dung tích hợp giáo viên tìm lựa chọn hình ảnh, clip sinh động, ấn tượng phù hợp với yêu cầu, nội dung kiến thức để đưa vào giảng Khi chọn hình ảnh thích hợp nên lưu lại tập tin với định dạng cỡ ảnh to (khi đưa vào giáo án điện tử hình ảnh đạt chất lượng cao hơn) 2.3.Lựa chọn thời điểm thích hợp tiến trình giảng dạy để tích hợp môi dung giáo dục bảo vệ môi trường Việc lựa chọn thời điểm nội dung để tích hợp quan trọng Một mặt làm cho dạy trở nên sinh động có ý nghĩa, mặt khác lựa chọn không phù hợp làm cho dạy bị đứt quãng xa rời trọng tâm kiến thức Ý thức điều giáo viên cần phải nghiên cứu kĩ lưỡng phương án tích hợp để vừa đảm bảo dạy đúng, dạy đủ vừa đạt mục tiêu giáo dục bảo vệ môi trường Để đảm bảo u cầu nội dung tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường đưa vào sau em tiếp thu kiến thức nơi dung học tập phần 2.4 Sử dụng máy chiếu projecter để dạy nội dung tích hợp Việc sử dụng máy vi tính kết hợp với máy chiếu để dạy học phát huy cao tính trực quan dạy Đặc biệt phần tích hợp bảo vệ mơi trường đòi hỏi khơng cung cấp kiến thức, kĩ mà quan trọng hình thành học sinh thái độ tích cực trước vấn đề mơi trường bị suy thối, điều đạt hiệu cao em chứng kiến hình ảnh, clip thực trạng hậu ô nhiễm môi trường đưa lại Một số ví dụ minh họa Bài 1: NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG – NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG a Địa tích hợp Ta nhìn thấy vật có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta b Phương pháp tích hợp Làm thí nghiệm (Hình 1.2a - SGK VL7) để hình thành kiến thức ta nhìn thấy vật ? Các em có biết học sinh thành phố thường bị cận thị nhiều học sinh nông thôn không?  HS trả lời: Ở thành phố, đất hẹp người đơng nên có nhiều nhà cao tầng che chắn ánh sáng Mặt Trời (ánh sáng tự nhiên) Đa số, học sinh thường phải học tập, làm việc vui chơi ánh đèn điện (ánh sáng nhân tạo) nên mắt thường dễ bị cận Còn học sinh nông thôn học tập, làm việc vui chơi chủ yếu ánh sáng tự nhiên, bị cận ? Để khắc phục tình trạng cận thị học sinh thành phố cần phải làm gì?  HS trả lời: Các học sinh thành phố cần có kế hoạch học tập hợp lí, tổ chức vui chơi, dã ngoại nơi có nhiều ánh sáng tự nhiên giảm bớt tình trạng bị cận GV cần nhấn mạnh: Khi em học tập phải đảm bảo đủ ánh sáng, hạn chế học tập ánh sáng nhân tạo để giảm bớt tình trạng cận thị Bài 3: ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG a Địa tích hợp Bóng tối nằm phía sau vật cản, khơng nhận ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới b Phương pháp tích hợp Làm thí nghiệm (Hình 3.1 hình 3.2 – SGK VL7) để hình thành kiến thức bóng tối bóng nửa tối, sau kết hợp giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh với hình ảnh minh họa ? Trong sinh hoạt học tập ta cần làm để khơng có bóng tối? HS trả lời: Trong sinh hoạt học tập ta cần lắp nhiều bóng đèn nhỏ thay lắp bóng đèn lớn để đảm bảo đủ ánh sáng, khơng có bóng tối ? Vì thành phố thường bị ô nhiễm ánh sáng?  HS trả lời: Ở thành phố thường bị ô nhiễm ánh sáng, có nhiều loại nguồn sáng cường độ chiếu sáng khác ? Sự ô nhiễm ánh sáng có gây tác hại cho người?  HS trả lời: Sự ô nhiễm ánh sáng gây tác hại cho người như:luôn bị mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm lí, lãng phí lượng, an tồn giao thơng sinh hoạt Sự ô nhiễm ánh sáng ngày phổ biến thành phố lớn ? Làm để giảm thiểu ánh sáng nơi đô thị?  HS trả lời: Để giảm thiểu ánh sáng đô thị cần phải - Sử dụng nguồn sáng vừa đủ với yêu cầu - Tắt đèn không cần thiết sử dụng chế độ hẹn - Cải tiến dụng cụ chiếu sáng phù hợp, tập trung ánh sáng vào nơi cần thiết - Lắp loại đèn phát ánh sáng phù hợp với cảm nhận mắt GV cần nhấn mạnh: Để đảm bảo đủ ánh sáng khơng có bóng tối, khơng gây nhiễm ánh sáng ta nên sử dụng nguồn sáng vừa đủ với yêu cầu, tắt đèn không cần thiết 10 Bài 5: ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG a Địa tích hợp Gương phẳng phần mặt phẳng phản xạ ánh sáng b Phương pháp tích hợp Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/61b03x Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/61b03x Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/61b03x Tổng Hợp Đề Tài Sáng Kiến Kinh Nghiệm Sư Phạm>> https://goo.gl/GEBWuN 11 ... vấn đề môi trường Đối tượng nghiên cứu Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp đổi dạy học tích hợp bảo vệ mơi trường mơn Vật lí trường THCS Nông Hạ nghiên cứu viết dựa vào đặc điểm tâm sinh lí đối... người quan tâm nhiều môi trường họ sống làm việc IV BIỆN PHÁP GIẢI THỰC HIỆN Phương hướng chung Sáng kiến “ Phương pháp đổi dạy học tích hợp bảo vệ mơi trường mơn Vật lí trường THCS Nơng ” sáng kiến... nghiên cứu kĩ lưỡng phương án tích hợp để vừa đảm bảo dạy đúng, dạy đủ vừa đạt mục tiêu giáo dục bảo vệ môi trường Để đảm bảo u cầu nội dung tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường đưa vào sau em
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp đổi mới dạy học tích hợp bảo vệ môi trường trong môn Vật lí 7 trường THCS Nông Hạ, Phương pháp đổi mới dạy học tích hợp bảo vệ môi trường trong môn Vật lí 7 trường THCS Nông Hạ, Đối tượng nghiên cứu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay