Một số định hướng biên soạn đề kiểm tra theo chuẩn kĩ năng kiến thức môn Ngữ văn THPT

11 19 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 22:20

A- đặt vấn đề I Li m u Vic biờn soạn đề kiểm tra theo chuẩn kĩ năng, kiến thức môn Ngữ văn Thpt việc làm vô quan trọng cần thiết nhà trường giáo viên Mục đích việc biên soạn đề kiểm tra để tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh Bởi tổ chức kiểm tra đánh giá khâu quan trọng q trình giảng dạy học tập, thơng qua việc kiểm tra đánh giá học sinh nhằm đánh giá trình độ lực học sinh vào thời điểm cụ thể, theo mục tiêu chương trình mơn học, sau giúp việc ơn tập kiến thức học sinh dễ dàng, thuận tiện Vì vậy, cần lựa chọn hình thức kiểm tra cho phù hợp để vừa giúp học sinh ôn tập kiến thức mà tạo cho em cảm giác mẻ Biên soạn đề kiểm tra theo chuẩn kĩ kiến thức môn Ngữ văn nhằn kiểm tra đánh giá trình độ lực học sinh xác, khách quan, công Đánh giá kết học tập thực chất việc xem xét mức độ đạt hoạt động học học sinh so với mục tiêu đề môn học, lớp học, cấp học Giúp giáo viên nắm tình hình học tập, mức độ phân hố trình độ học lực học sinh lớp, từ có biện pháp giúp đỡ học sinh yếu bồi dưỡng học sinh giỏi; giúp giáo viên điều chỉnh, hoàn thiện phương pháp dạy học Giúp học sinh biết khả học tập so với yêu cầu chương trình; xác định ngun nhân thành cơng chưa thành cơng, từ điều chỉnh phương pháp học tập; phát triển kĩ tự đánh giá Khi đánh giá hoạt động dạy học không đánh giá thành tích học tập học sinh, mà bao gồm đánh giá trình dạy học nhằm cải tiến hoạt động dạy học Chú trọng phương pháp, kĩ thuật lấy thông tin phản hồi từ học sinh để đánh giá q trình dạy học Nhận rõ vai trò quan trọng việc biên soạn đề kiểm tra trình kiểm tra đánh giá học sinh Hơn việc biên soạn đề kiểm tra theo chuẩn kĩ kiến thức giáo viên gặp nhiều kho khăn Bởi chọ đề tài để nghiên cứu “Một số định hướng biên soạn đề kiểm tra theo chuẩn kĩ kiến thức môn Ngữ văn THPT” II Thực trạng vấn đề nghiên cứu Thực trạng Hiện việc biên soạn đề kiểm tra theo chuẩn kĩ kiến thức giáo viên gặp nhiều khó khăn Vẫn phận giáo viên thiếu hụt nhận thức dẫn đến ngộ nhận kiểm tra, đánh lạm dụng hình thức trắc nghiệm Kĩ xác định mục tiêu, nội dung kiểm tra, đánh giá chưa tốt Kĩ xác định cấp độ kiểm tra, đánh giá Chẳng hạn : phần trăm ghi nhớ, tái tức biết; phần trăm hiểu; phần trăm vận dụng Nhiều giáo viên xác định chuẩn xây dựng ma trận đề kiểm tra chưa tốt dẫn đến hạn chế việc biên soạn đề kiểm tra theo chuẩn kĩ kiến thức chưa hiệu Do hạn chế nên việc đề kiểm tra nặng chủ quan; việc đánh giá cảm tính, chung chung, trừu tượng Môn Ngữ văn, phần dạy học tác phẩm văn chương, đặc thù riêng mà khâu kiểm tra, đánh giá gặp phải khó khăn định Để cung cấp cho giáo viên số định hướng việc biên soạn đề kiểm tra theo chuẩn kĩ kiến thức môn Ngữ văn THPT để làm tư liệu nghiên cứu cho trình dạy học giáo viên học sinh Kết quả, hiệu thực trạng Để khắc phục thực trạng để công việc biên soạn đề kiểm tra theo chuẩn kĩ kiến thức tốt hơn, mạnh dạn đưa số định hướng việc biên soạn đề kiểm tra theo chuẩn kĩ kiến thức để giáo viên vận dụng vào việc biên soạn đề đạt hiệu cao Đề tài giúp cho giáo viên học sinh có tri thức lí thuyết biên soạn đề kiểm tra Giúp giáo viên nắm tình hình học tập, mức độ phân hố trình độ học lực học sinh lớp, từ có biện pháp giúp đỡ học sinh yếu bồi dưỡng học sinh giỏi ; giúp giáo viên điều chỉnh, hoàn thiện Phương pháp dạy học Giúp học sinh biết khả học tập so với yêu cầu chương trình ; xác định ngun nhân thành cơng chưa thành cơng, từ điều chỉnh phương pháp học tập ; phát triển kĩ tự đánh giỏ B giảI vấn đề I Hng dn bước biên soạn đề kiểm tra theo chuẩn kĩ kiến thức Việc biên soạn kiểm tra theo chuẩn KT-KN tiến hành theo 06 bước sau : Xác định mục đích kiểm tra đánh giá Mục đích kiểm tra, đánh giá xác định theo chuẩn KT-KN học, tiết học Cụ thể bám sát mục kết cần đạt Chuẩn Xác định nội dung kiểm tra đánh giá Bước cần vào trọng tâm KT-KN hướng dẫn thực Chuẩn để xác định Xác định mức độ kiểm tra đánh giá Giáo viên phải vào hệ thống chuẩn kiến thức, kỹ qui định Chương trình GDPT mơn học để mô tả yêu cầu cần đạt theo cấp độ tư du sau: 3.1 Cấp độ 1: Đó câu hỏi yêu cầu kiến thức đạt mức độ nhận biết câu hỏi yêu cầu kỹ đạt mức độ bắt chước làm việc học, có thái độ tiếp nhận HS học xếp loại lực yếu dễ đạt điểm tối đa phần Nhận biết nhớ lại liệu, thơng tin có trước Có thể cụ thể hoá mức độ nhận biết yêu cầu : Nhận ra, nhớ lại khái niệm Nhận dạng (khơng cần giải thích) khái niệm, hình thể, vị trí tương đối đối tượng tình đơn giản Liệt kê, xác định vị trí tương đối, mối quan hệ biết yếu tố, tượng Nội dung thể việc quan sát nhớ lại thông tin, nhận biết thời gian, địa điểm kiện, nhận biết ý chính, nắm chủ đề nội dung Động từ mô tả yêu cầu cần đạt cấp độ quy nhóm động từ: nhận biết được, nêu được, phát biểu được, viết được, liệt kê được, thuật lại được, nhận dạng được, được, 3.2 Cấp độ 2: Đó câu hỏi yêu cầu kiến thức đạt mức độ thông hiểu câu hỏi yêu cầu kỹ đạt mức độ làm xác việc học, có thái độ mực HS xếp loại học lực trung bình dễ đạt điểm tối đa phần Thông hiểu khả nắm được, hiểu ý nghĩa khái niệm, vật, tượng ; giải thích, chứng minh ý nghĩa khái niệm, vật, tượng ; mức độ cao nhận biết mức độ thấp việc thấu hiểu vật, tượng, liên quan đến ý nghĩa mối quan hệ khái niệm, thông tin mà HS học biết Có thể cụ thể hố mức độ thơng hiểu u cầu : Diễn tả ngôn ngữ cá nhân khái niệm, tính chất, chuyển đổi từ hình thức ngơn ngữ sang hình thức ngơn ngữ khác Biểu thị, minh hoạ, giải thích ý nghĩa khái niệm, tượng, định nghĩa Lựa chọn, bổ sung, xếp lại thông tin cần thiết để giải vấn đề Sắp xếp lại ý trả lời câu hỏi lời giải theo cấu trúc lôgic Nội dung thể việc thông hiểu thông tin, nắm bắt ý nghĩa, chuyển tải kiến thức từ dạng sang dạng khác, diễn giải liệu, so sánh, đối chiếu tương phản, xếp thứ tự, xếp theo nhóm, suy diễn nguyên nhân, dự đốn hệ Động từ mơ tả u cầu cần đạt cấp độ quy nhóm động từ: hiểu được, trình bày được, mơ tả được, diễn giải 3.3 Cấp độ 3: Đó câu hỏi yêu cầu kiến thức đạt mức độ vận dụng bản, câu hỏi yêu cầu giải vấn đề kiến thức, kỹ học đòi hỏi đến tư lơgic, phê phán, phân tích, tổng hợp, có thái độ tin tưởng HS xếp loại học lực dễ đạt điểm tối đa phần Nội dung thể việc sử dụng thông tin, vận dụng phương pháp, khái niệm lý thuyết học tình khác, giải vấn đề kỹ kiến thức học Động từ mô tả yêu cầu cần đạt cấp độ quy nhóm động từ: vận dụng được, giải thích được, giải tập, làm 3.4 Cấp độ 4: Đó câu hỏi kiến thức đạt mức độ vận dụng nâng cao, câu hỏi yêu cầu giải vấn đề kiến thức, kỹ học vốn hiểu biết thân HS đòi hỏi đến tư lơgic, phê phán, phân tích, tổng hợp có dấu hiệu sáng tạo, có thái độ tin tưởng HS xếp loại học lực giỏi dễ đạt điểm tối đa phần Vận dụng khả sử dụng kiến thức học vào hoàn cảnh cụ thể : vận dụng nhận biết, hiểu biết thông tin để giải vấn đề đặt ; khả đòi hỏi HS phải biết vận dụng kiến thức, biết sử dụng PP, nguyên lí hay ý tưởng để giải vấn đề Có thể cụ thể hố mức độ vận dụng yêu cầu : So sánh phương án giải vấn đề Phát lời giải có mâu thuẫn, sai lầm chỉnh sửa Giải tình cách vận dụng khái niệm, tính chất biết Khái qt hố, trừu tượng hố từ tình đơn giản, đơn lẻ quen thuộc sang tình mới, phức tạp Nội dung thể việc phân tích nhận xu hướng, cấu trúc, ẩn ý, phận cấu thành, thể việc sử dụng học để tạo nhữg mới, khái quát hóa từ kiện biết, liên hệ điều học từ nhiều lĩnh vực khác nhau, dự đoán, rút kết luận, thể việc so sánh phân biệt kiến thức học, đánh giá giá trị học thuyết, luận điểm, đưa quan điểm lựa chọn sở lập luận hợp lý, xác minh giá trị chứng cứ, nhận tính chủ quan, có dấu hiệu sáng tạo Động từ mô tả yêu cầu cần đạt cấp độ quy nhóm động từ: phân tích được, so sánh được, giải thích được, giải tập, suy luận được, thiết kế Sự phân loại cấp độ tương đối, phụ thuộc vào đặc trưng môn học đối tượng HS Đó mức độ yêu cầu kiến thưc, kỹ cần đạt chương trình GDPT Biên soạn câu hỏi, tập, đề kiểm tra Bước xây dựng hệ thống câu hỏi, tập, đề kiểm tra, thi GV cần vào mục đích, nội dung kiểm tra, mức độ xác định để biên soạn câu hỏi, tập Tùy theo đặc điểm kiến thức, mức độ mà chọn hình thức trắc nghiệm hay tư luận kết hợp hai Nhìn chung, có nhiều u cầu kiểm tra, đánh giá nên GV cần phối hợp hai hình thức Đối với mơn Ngữ văn, đặc thù môn học, điều nên quán triệt Tổ chức kiểm tra, đánh giá Bước cần thực cách nghiêm túc theo tinh thần : “Nói khơng với tiêu cực thi cử” Việc tổ chức kiểm tra, dù thường xuyên hay định kì, phải tiến hành cách nghiêm túc, tránh dễ dãi không nên gây áp lực lớn cho HS Bước 1: Phân tích chuẩn kiến thức, kĩ chương trình giáo dục phổ thông môn học, theo khối lớp theo chủ đề, để chọn nội dung chuẩn cần đánh giá Điều chỉnh phù hợp với chương trình phù hợp với sách giáo khoa Bước 2: Xây dựng “ma trận số câu hỏi” (hoặc ma trận đề đề kiểm tra) chủ đề, cụ thể số câu cho chủ đề nhỏ, số câu TNKQ, số câu tự luận chuẩn cần đánh giá, cấp độ nhận thức (tối thiểu câu hỏi cho chuẩn cần đánh giá) Xây dựng hệ thống mã hoá phù hợp với cấu nội dung xây dựng bước I Bước 3: Biên soạn câu hỏi theo ma trận xây dựng Cần lưu ý: Nguồn câu hỏi? Trình độ đội ngũ viết câu hỏi ? Cách thức đảm bảo câu hỏi bảo mật ? Bước 4: Tổ chức thẩm định đánh giá câu hỏi Nếu có điều kiện tiến hành thử nghiệm câu hỏi thực tế mẫu đại diện học sinh Bước 5: Điều chỉnh câu hỏi (nếu cần thiết), hoàn chỉnh hệ thống câu hỏi đưa vo th vin cõu hi Ví dụ ngân hàng c©u hái vỊ tù ln Câu 1: "Ai đặt tên cho dòng sơng ?" Hồng Phủ Ngọc Tường thuộc thể loại văn học ? Nêu đặc trưng thể loại Câu 2: Hãy dẫn phân tích dẫn chứng cụ thể Ai dã đặt tên cho dòng sơng để làm sáng tỏ cho nét đặc trưng thể loại mà anh (chị) cho bật văn Câu 3: Phân tích vẻ đẹp khác dòng sơng Hương qua kí Hồng Phủ Ngọc Tường Câu 4: Phân tích đặc sắc nghệ thuật bút kí “Ai đặt tên cho dòng sơng?” Hồng Phủ Ngọc Tường Câu 5: Từ bút kí “Ai đặt tên cho dòng sơng?”, viết văn nghị luận có tiêu đề: Hồng Phủ Ngọc Tường với sông Hương xứ Huế Câu 6: Theo anh (chị), đặt tên cho sông Hương ? Gợi ý trả lời Câu 1: Ai đặt tên cho dòng sơng? thuộc thể tùy bút Đặc điểm tùy bút sức tự do, phóng túng Nhân vật trung tâm tùy bút “cái tôi” tác giả Sự hấp dẫn tùy bút, xét cho cùng, hấp dẫn “cái tôi” Qua Ai đặt tên cho dòng sơng? ta thấy lên hình tượng “cái tơi” Hồng Phủ Ngọc Tường – tài hoa, un bác, giàu tình cảm trí tưởng tượng lãng mạn Câu 2: Học sinh dựa vào gợi ý trả lời câu để lựa chọn dẫn chứng cụ thể - Tùy theo dẫn liệu lựa chọn mà phân tích, hình tượng “cái tơi” Hồng Phủ Ngọc Tường – tài hoa, un bác, giàu tình cảm trí tưởng tượng lãng mạn Câu - Hình thức : Đảm bảo nghị luận văn học, kết cấu chặt chẽ, diễn đạt sáng - Nội dung : Học sinh cần làm tốt lên vẻ đẹp sơng Hương qua góc độ sau : vẻ đẹp từ cảnh sắc thiên nhiên; vẻ đẹp từ góc độ văn hóa; vẻ đẹp từ góc độ lịch sử; vẻ đẹp trí tưởng tượng đầy tài hoa tác giả Câu - Hình thức : Đảm bảo văn nghị luận, kết cấu chặt chẽ, khoa học Hành văn lưu loát… - Nội dung : Ở đây, học sinh cần nêu phân tích đặc sắc nghệ thuật kí bình diện: ngơn ngữ (đặc biệt ý lối hành văn), giọng điệu, biện pháp nghệ thuật (nhân hóa, so sánh, ẩn dụ) Câu - Hình thức : Đảm bảo văn nghị luận (khoảng 600 chữ) có kết cấu chặt chẽ, hành văn lưu loát, diễn đạt sáng - Nội dung : Thực chất phân tích tơi tác giả- nhân vật kí Bài viết cần giúp người đọc thấy Hoàng Phủ Ngọc Tường uyên bác với hiểu biết sâu sắc, lịch lãm, kiến thức vô đa dạng, phong phú Huế sơng Hương Bên cạnh Hoàng Phủ Ngọc Tường tinh tế tài, hoa, dồi ngơn ngữ trí tưởng tượng Và cuối Hoàng Phủ Ngọc Tường tha thiết yêu quê hương, say mê đẹp, hướng thiên nhiên cội nguồn trầm tư suy ngẫm Câu - Hình thức đoạn văn, lập luận thuyết phục, diễn đạt sáng - Nội dung : Học sinh cần bám sát văn để chọn câu trả lời theo cảm nhận mình, miễn trình bày, lý giải cách thuyết phục (Có thể tham khảo ý sau : Hồng Phủ Ngọc Tường mượn huyền thoại sau để giải thích cho câu hỏi "Ai đặt tên cho dòng sơng ?" : "Tơi thích hun thoại kể u q sơng xinh đẹp q hương, người hai bờ nấu nước trăm loại hoa đổ xuống dòng sơng để nước thơm tho mãi" Tuy nhiên, đọc kĩ ta thấy câu hỏi trả lời từ dòng tiếp tục bổ sung, hồn thiện dòng cuối kí Nói cách khác thiên nhiên hoang dại trữ tình “đã đặt tên cho dòng sơng”; lịch sử hào hùng truyền thống văn hóa đậm sắc xứ Huế “đã đặt tên cho dòng sơng”; người với tình u thiết tha dành cho sơng Hương góp phần tạo nên tờn tui ca nú.) Ví dụ câu hỏi trắc nghiÖm Hãy chọn phương án phương án sau: Câu 1: Theo ông: “ Viết văn q trình đấu tranh để nói thật Đã thật khơng tầm thường, cho dù phải đập vỡ thần tượng lòng người đọc.” Đây quan điểm sáng tác nhà văn nào? A Kim Lân B Nguyễn Thi C Tơ Hồi D Nguyễn Trung Thành Câu 2: Để đạt mục đích hiệu q trình giao tiếp ngơn ngữ nhân vật giao tiếp phụ thuộc vào yếu tố ngữ cảnh chiến lược giao tiếp phù hợp A Đúng B Sai Câu 3: Dòng nêu dúng cảm xúc phức tạp lòng người dân ngụ cư, trứng kiến cảnh Tràng (Vợ Nhặt- Kim Lân) đưa người vợ “nhặt” qua xóm nhà? A Vừa kinh ngạc vừa lo âu cho hoàn cảnh Tràng B Ngạc nhiên, lo âu xen lẫn chút vui mừng C Vừa ngạc nhiên vừa ghen tị với Tràng D Kinh ngạc sợ hãi trước gia cảnh Tràng Câu 4: Đối tượng nghị luận tác phẩm, đoạn trích văn xi thường là: A Giá trị nội dung giá trị nghệ thuật tác phẩm nói chung, phương diện, khía cạnh nội dung hay nghệ thuật tác phẩm đoạn trích B Giá trị nội dung giá trị nghệ thuật C Một phương diện nội dung hay nghệ thuật đoạn trích tác phẩm D Một khía cạnh nội dung hay nghệ thuật tác phẩm đoạn trích Câu 5: “Ơng cụ khơng nêm muối vào canh Ơng chia cho người hạt, họ/ / hạt, / / lâu miệng để nghe chất mặn đậm đà tan dần.” Dòng có từ ngữ mà Nguyễn Trung Thành sử dụng chỗ bị lược bớt đoạn văn trên? A nhấm nháp/ giữ B ăn chậm/ ngậm C Ăn sống/ngậm D Ăn ngay/để Câu 6: Đề văn sau không thuộc đề nghị luận tác phẩm, đoạn trích văn xi? A Phân tích truyện ngắn Rừng xà nu Nguyễn Trung Thành B Vẻ đẹp dòng sơng Đà tác phẩm Người lái đò sơng Đà C Suy nghĩ số phận người phụ nữ trước cách mạng từ truyện ngắn Vợ nhặt D Bình luận giá trị nhân đạo truyện ngắn Vợ chồng APhủ Câu 7: Câu sau nêu đầy đủ truyện ngắn “ Vợ nhặt”: A Truyện ngắn “ Vợ nhặt” Kim Lân kể người vợ “ nhặt được” Tràng B Truyện ngắn “ Vợ nhặt” Kim Lân khơng miêu tả tình cảnh thê thảm người nơng dân nạn đói năm 1945 mà khẳng định chất tốt đẹp sức sống kì diệu họ C Truyện ngắn “ Vợ nhặt” Kim Lân thể niềm khát khao tổ ấm gia đình tình yêu đùm bọc lẫn người nông dân trước cách mạng D Truyện ngắn “ Vợ nhặt” Kim Lân nói tình cảnh thê thảm người nơng dân nạn đói 1945 Cõu 8: Nét mẻ giá trị nhân đạo tác phẩm Vợ chồng A Phủ so với truyện Chí Phèo, Tắt đèn A Thể cảm thấu sâu sắc thống khổ ngời lao động xã hội cũ B Khẳng định vẻ đẹp cđa ngêi C Më híng ®i cho kiÕp đời bất hạnh D Tố cáo tội ác giai cÊp thèng trÞ Câu 9: Trong câu văn nói sức sống mãnh liệt xà nu đây, câu lời cụ Mết? A Có nhú khỏi mặt đất, nhọn hoắt mũi lê B Trong rừng có loại sinh sôi nảy nở khỏe C Đạn đại bác khơng giết chúng D Khơng có mạnh xà nu đất ta Cõu 10: Tiếng sáo gọi ban tình tác động đến Mị? A Mị nghe nhớ khứ với nỗi đau đớn tuyệt vọng B Mị nghe buồn đau cho số kiếp C Khơi dậy sức sống tiềm tàng người Mị D Mị nghe cách dửng dưng, vô cảm * HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM Mỗi câu 01 điểm Câu 10 Đáp án C A B A C C B C D C * Bước : Xử lý kết kiểm tra, đánh giá Việc đánh giá kết làm HS tính theo thang điểm 10 II Hướng dẫn xem xét chất lượng câu hỏi Các tiêu chí xem xét chất lượng câu hỏi có nhiều lựa chọn 1 Câu hỏi có đánh giá nội dung quan trọng mục tiêu chương trình giảng dạy hay khơng? Câu hỏi có phù hợp với tiêu chí đề kiểm tra mặt trình bày, trọng tâm cần nhấn mạnh số điểm hay không? Câu dẫn có đặt câu hỏi trực tiếp hay vấn đề cụ thể hay không? Cán đề sử dụng ngôn ngữ hình thức trình bày riêng để biên soạn câu hỏi hay đơn trích dẫn lời sách giáo khoa? Từ ngữ cấu trúc câu hỏi có rõ ràng dễ hiểu học sinh hay không? Mỗi phương án nhiễu (nền) có hợp lý học sinh khơng có kiến thức hay khơng? Nếu có thể, phương án sai có xây dựng dựa lỗi thông thường hay nhận thức sai lệch học sinh hay không? Đáp án câu hỏi có độc lập với đáp án câu hỏi khác kiểm tra hay không? Tất phương án đưa có đồng phù hợp với nội dung câu dẫn hay khơng? 10 Có hạn chế đưa phương án “Tất đáp án đúng” “khơng có phương án đúng” hay khơng? 11 Mỗi câu hỏi có đáp án đúng, xác hay khơng? Các tiêu chí xem xét chất lượng câu hỏi Tự luận Câu hỏi có đánh giá nội dung quan trọng chuẩn chương trình hay khơng (kiến thức, kỹ năng)? 2 Câu hỏi có phù hợp với tiêu chí đề kiểm tra mặt trình bày, trọng tâm cần nhấn mạnh số điểm hay khơng? 2.3 Câu hỏi có u cầu học sinh phải vận dụng kiến thức vào tình hay không? Xét mối quan hệ với câu hỏi khác kiểm tra, câu hỏi tự luận nội dung cấp độ tư nêu rõ tiêu chí kiểm tra hay khơng? Nội dung câu hỏi có cụ thể hay khơng? Nó có đặt u cầu hướng dẫn cụ thể cách thực yêu cầu hay đưa yêu cầu chung chung mà câu trả lời phù hợp? Yêu cầu câu hỏi có phù hợp với trình độ nhận thức học sinh hay không? Để đạt điểm cao, học sinh có phải chứng minh quan điểm nhận biết thực tế, khái niệm…? Ngơn ngữ sử dụng câu hỏi có truyền tải hết yêu cầu cán đề đến học sinh hay không? Câu hỏi có diễn đạt theo cách giúp học sinh hiểu + Độ dài câu trả lời/bài luận? + Mục đích luận? + Thời gian viết luận? + Tiêu chí đánh giá/chấm điểm luận? 10 Nếu câu hỏi yêu cầu học sinh nêu quan điểm chứng minh cho quan điểm mình, câu hỏi có nêu rõ: làm học sinh đánh giá dựa lập luận logic mà học sinh đưa để chứng minh bảo vệ quan điểm khơng đơn quan điểm mà chúng đưa ra? III Hướng dẫn xây dựng ma trận đề theo chuẩn kĩ năng, kiến thức Các bước thiết lập ma trận đề kiểm tra 1 Liệt kê tên chủ đề (nội dung, chương ) cần kiểm tra Viết chuẩn cần đánh giá cấp độ tư 10 3.Quyết định phân phối tỉ lệ % tổng điểm cho chủ đề Quyết định tổng số điểm kiểm tra Tính số điểm cho chủ đề (nội dung, chương ) tương ứng với tỉ lệ % Tính số điểm định số câu hỏi cho chuẩn tương ứng Tính tổng số điểm tổng số câu hỏi cho cột Tính tỉ lệ % tổng số điểm phân phối cho cột Đánh giá lại ma trận chỉnh sửa thấy cần thiết Thiết lập ma trận đề 2.1 Đề kiểm tra tự luận BÀI VIẾT SỐ LỚP 11, MƠN NGỮ VĂN CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO THỜI GIAN LÀM BÀI : 90 PHÚT I MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ chương trình lớp 11 học kì II Đánh giá việc học sinh vận dụng kiến thức, kĩ học, viết văn nghị luận bàn vấn đề xã hội: lí tưởng niên Cụ thể, đề kiểm tra nhằm đánh giá chuẩn sau: - Sự cần thiết cách kết hợp thao tác lập luận (giải thích, chứng minh, phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận) Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/OQ0YE9 Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/OQ0YE9 Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/OQ0YE9 11 ... đưa số định hướng việc biên soạn đề kiểm tra theo chuẩn kĩ kiến thức để giáo viên vận dụng vào việc biên soạn đề đạt hiệu cao Đề tài giúp cho giáo viên học sinh có tri thức lí thuyết biên soạn đề. .. Mơn Ngữ văn, phần dạy học tác phẩm văn chương, đặc thù riêng mà khâu kiểm tra, đánh giá gặp phải khó khăn định Để cung cấp cho giáo viên số định hướng việc biên soạn đề kiểm tra theo chuẩn kĩ kiến. .. Nhiều giáo viên xác định chuẩn xây dựng ma trận đề kiểm tra chưa tốt dẫn đến hạn chế việc biên soạn đề kiểm tra theo chuẩn kĩ kiến thức chưa hiệu Do hạn chế nên việc đề kiểm tra nặng chủ quan;
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số định hướng biên soạn đề kiểm tra theo chuẩn kĩ năng kiến thức môn Ngữ văn THPT, Một số định hướng biên soạn đề kiểm tra theo chuẩn kĩ năng kiến thức môn Ngữ văn THPT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay