Lựa Chọn Và Áp Dụng Một Số Bài Tập Nhằm Phát Triển Sức Mạnh Tốc Độ Cho Nữ VĐV Nhảy Xa Đội Điền Kinh

14 32 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 22:20

Sở giáo dục đào tạo hng yên Trờng thpt khoái châu Bộ môn thể dục Sáng kiến kinh nghiệm khoa học Tên đề tài: Lựa chọn áp dụng số tập nhằm phát triển sức manh tốc đé cho nữ VĐV nhảy xa løa tuæi 16 – 18 đội tuyển điền kinh trờng THPT Khoái Châu - Hng Yên Ngời thực hiện: Đỗ Tuấn Anh Khoái Châu: tháng năm 2010 I Nhận xét tổ chuyên m«n: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… II NhËn xÐt cña hội đồng khoa học nhà trờng ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… Trường THPT Khoái Châu SKKN khoa học I ĐẶT VẤN ĐỀ Dưới lãnh đạo Đảng Nhà nước, bước đầu đường cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Chúng ta đạt thành tựu to lớn kinh tế, trị, QP-AN Cùng với chuyển đất nước, thể thao Việt Nam có bước tiến vượt bậc đấu trường khu vực giới Mặt khác, TDTT Việt nam khẳng định vị trường quốc tế để lại nhiều tình cảm tốt đẹp với bạn bè khắp năm châu Ngày nay, kinh tế nước ta có chuyển biến tích cực với phát triển không ngừng cách mạng KHKT, sinh học, CNTT, … thúc đẩy phát triển lớn mạnh nước Hòa với phát triển đó, ngành TDTT phát triển lớn mạnh khơng ngừng, giữ vị trí quan trọng đời sống tinh thần xã hội Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Vì lợi ích 10 năm trồng cây, lợi ích trăm năm trồng người” Thấm nhuần lời dạy đó, ngày Đảng Nhà nước quán triệt tư tưởng Đảng, lấy tư tưởng làm tảng cho công tác giáo dục hệ trẻ trở thành người phát triển toàn diện, xứng đáng kế tục nghiệp cách mạng đất nước, dân tộc mà cha ông ta dày công vun đắp để sánh vai cường quốc năm châu Vì cơng tác giáo dục thể chất trường học phận tách rời mục tiêu giáo dục đào tạo từ nhà trường tiểu học đến bậc đại học Với mục đích nhằm hình thành phát triển nhân cách cho học sinh, nhằm trang bị cho em kiến thức, hiểu biết để bồi dưỡng kỹ năng, kỹ xảo vận động cần thiết phục vụ học tập, lao động xây dựng bảo vệ Tổ quốc Từ Đảng Nhà nước với cấp ngành quan tầm đầu tư đầy đủ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy phục vụ công tác GDTC trường phổ thông Trước quan tâm đầu tư Đảng Nhà nước với cấp, ngành, ngành TDTT góp phần tích cực vào việc xây dựng người mới, có tri thức, đạo đức hồn thiện thể chất Trong đó, điền kinh mơn thể thao có bề dày lịch sử lâu đời phổ biến rộng rãi giới với nội dung tập luyện thi đấu khác như: chạy, nhảy cao, nhảy xa, môn ném đẩy,…Điền kinh giúp cho người tập dễ dàng lựa chọn tập phù hợp với đặc điểm cá nhân, lứa tuổi giới tính Mặt khác, đơn giản điều kiện tập luyện sân bãi, dụng cụ điều kiện để môn điền kinh thu hút nhiều người tham gia tập luyện Điền kinh môn thể thao quan trọng đưa vào hệ thống giáo dục thể chất bậc phổ thông đại học Tập luyện điền kinh tiền đề, sở vững cho phát triển môn thể thao khác Bởi lẽ, điền kinh giúp cho người tập phát triển toàn diện tố chất thể lực như: sức nhanh, sức mạnh, sức bền, khéo léo mềm dẻo Bộ môn thể dục Người thực hiện: Đỗ Tuấn Anh Trường THPT Khối Châu SKKN khoa học Trong thể thao thành tích cao, điền kinh Việt Nam dành nhiều huy chương khu vực đấu trường quốc tế Trong nhảy xa nội dung mạnh điền kinh Việt Nam Do đó, để nội dung nhảy xa ln giữ vị thành tích ngày nâng cao, cần phải nhờ đến cơng tác giáo dục, huấn luyện cách khoa học nhà chuyên môn, giáo viên huấn luyện viên Xuất phát từ vấn đề trên, nhận thức tầm quan trọng việc huấn luyện sức mạnh tốc độ VĐV nhảy xa tập luyện thi đấu Bằng kiến thức học, trình công tác, với ủng hộ giúp đỡ bạn đồng nghiệp, học trò Tơi mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Lựa chọn áp dụng số tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho nữ VĐV nhảy xa lứa tuổi 16 – 18 đội tuyển điền kinh trường THPT Khoái Châu – Hưng Yên” Mục đích nghiên cứu đề tài: Trên sở phân tích tài liệu chung tài liệu chuyên mơn có liên quan, đề tài tiến hành nghiên cứu áp dụng tập cách khoa học, hợp lý để phát triển sức mạnh tốc độ nhằm đặt hiệu cao trình tập luyện thi đấu cho nữ VĐV nhảy xa lứa tuổi 16 – 18 đội tuyển điền kinh trường THPT Khoái Châu – Hưng Yên Từ đó, tập ứng dụng kiểm nghiệm q trình nghiên cứu, góp phần nâng cao hiệu huấn luyện VĐV nhảy xa đội tuyển thời điểm huấn luyện sau Bộ môn thể dục Người thực hiện: Đỗ Tuấn Anh Trường THPT Khoái Châu SKKN khoa học Chương I: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Đặc điểm sinh lý: 1.1.1 Đặc điểm tâm lý: - Lứa tuổi tâm lý em có nhiều điểm độc đáo, em thích chứng tỏ người lớn, muốn người tơn trọng có trình độ hiểu biết định, có khẳ phân tích tổng hợp, ham hiểu biết có nhiều hồi bão, nhiên nhược điểm thiếu kinh nghiệm sống - Đây tuổi hình thành giới quan, hình thành nhân cách Đó lứa tuổi lãng mạn, độc đáo mong muốn sống tốt đẹp tuổi nảy nở tình cảm Thế giới quan niềm tin lạnh nhạt mà có say mê ước vọng nhiệt tình, em có thái độ tự giác tích cực học tập, xuất phát từ động học tập - Tuổi em biểu lộ rõ tình cảm, thể qua việc gắn bó yêu quý mái trường mà em chuẩn bị tạm biệt Đặc biệt với giáo viên giảng dạy, em hồn thành tập khó đòi hỏi khắc phục khó khăn lớn tập luyện 1.1.2 Đặc điểm sinh lý: + Hệ thàn kinh: Hệ thần kinh phát triển, khả phân tích, tổng hợp trừu tượng hóa phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhanh chóng hình thành phản xạ có điều kiện Đây đặc điểm thuận lợi để em nhanh chóng tiếp thu hoàn thiện động tác, lứa tuổi hoạt động tuyến tạng, tuyến sinh dục, tuyến tên… diễn mạnh làm cho hưng phấn ức chế không cân ảnh hưởng đến hoạt động TDTT Ngoài tập đơn điệu, không hấp dẫn làm cho HS chóng mệt mỏi Vì cần đa dạng hình thức tập luyện trò chơi, thi đấu hình thành tốt tập lựa chọn + Hệ vận động: Xương bắt đầu giảm tốc độ phát triển, xương nhỏ hoàn thiện xương cổ tay, bàn tay Do em tập luyện số động tác treo, chống, mang vác nặng mà không gây lên tổn hại hay tạo phát triển lệch lạc thể Cột sống ổn định hình dáng bị cong vẹo nên cần tiếp tục bồi dưỡng tư xác, qua tập như: bộ, chạy, nhảy, thể dục nhịp điệu, thẻ dục bản,… Cơ phát triển mạnh so với xương, lớn phát triển mạnh nhỏ, co phát triển chậm duỗi Lứa tuổi bắp phát triển nhanh nhất, cần tập tập phát triển sức mạnh để thúc đẩy hệ phát triển +Hệ tuần hoàn: Bộ môn thể dục Người thực hiện: Đỗ Tuấn Anh Trường THPT Khoái Châu SKKN khoa học Hệ tuần hồn phát triển dần đến hồn thiện, bng tim phát triển tương đối hồn chỉnh, hệ thống điều hòa vận mạch tương đối hoàn chỉnh Phản ứng hệ tuần hoàn vận động tương đối rõ ràng sau vận động mạch đập huyết áp hồi phục nhanh chóng Do huấn luyện viên, giáo viên cho HS tập tập dai sức tập có khối lượng, cường độ tương đối lớn Đồng thời huấn luyện viên, giáo viên cần ý thường xuyên kiểm tra theo dõi trạng thái sức khỏe HS + Hệ hô hấp: Đã tương đối hồn thiện, diện tích tiếp xúc phổi khoảng 100 – 120 cm gần người trưởng thành, dung lượng phổi tăng nhanh, tần số hô hấp gần giống người lớn 10 – 26 lần/phút Tuy nhiên hơ hấp yếu độ giãn lồng ngực nhỏ Vì huấn luyện viên, giáo viên cần ý phát triển hô hấp cho HS đặc biệt hoành dạy em thở sâu tập trung chý ý thở ngực 1.2 Những quan điểm huấn luyện VĐV nhảy xa: Khi nói đến tập giáo dục thể chất hiểu hoạt động vận động riêng biệt người sáng tạo cách có ý thức có chủ đích phù hợp với quy luật giáo dục thể chất Hệ thống tập phát triển thể lực chuyên môn tập xếp theo trình tự khoa học hợp lý nhằm phát triển hoàn thiện lực thể chất tương ứng với đặc điểm môn thể thao chuyên sâu Ngày có nhiều nhà khoa học sâu nghiên cứu đưa nhiều quan điểm, góc nhìn sâu sắc hệ thống tập với mục tiêu tìm tập mang lại hiệu cao công tác huấn luyện - Theo giáo sư tiến sỹ Giunten, Sahnabel ông cho hệ thống tập môn điền kinh xây dựng sở hài hòa tập tập luyện thi đấu góc độ cấu trúc chuyển động động tác đặc tính đặc trưng LVĐ Ông cho huấn luyện thể lực chuyên môn cho VĐV nhảy xa khả cho thể hoạt động với cường độ cao mối quan hệ hoạt động động tác nhanh, mạnh, bền Vì muốn nâng cao thành tích nhảy xa cần đưa hệ thống tập sức nhanh, sức mạnh, sức bền tốc độ Những tập áp dụng vào huấn luyện thực tế cách có hệ thống, trình tự tăng dần phải phù hợp với đặc điểm trình độ VĐV - Theo giáo sư tiến sỹ Wolfgams Johnman cho rằng: Việc phát triển tố chất sức nhanh, sức mạnh, sức bền khả phối hợp vận động trình độ cần phải ý đặc biệt đến lứa tuổi phát triển chuyên môn cho thiếu niên Trình độ huấn luyện thể lực có quan hệ mật thiết với việc vận dụng hệ thống tập Những hệ thống tập đòi hỏi phải Bộ môn thể dục Người thực hiện: Đỗ Tuấn Anh Trường THPT Khối Châu SKKN khoa học có ý nghĩa phát triển thành tích cao dần cho giai đoạn huấn luyện, có phát triển phù hợp với quy luật làm sở tảng cho việc phát triển nhanh thành tích VĐV - Giáo sư tiến sỹ Dietrich Harre tập thể chất phương tiện quan trọng nâng cao thành tích the thao tập phải phù hợp với mục đích nhiêm vụ trình huấn luyện Việc sử dụng hợp lý hiệu tập huấn luyện VĐV có tác dụng nhằm nâng cao thành tích mơn thể thao chuyên sâu - Theo giáo sư tiến sỹ Gunten Thies: Ông cho hệ thống tập tập xếp theo hệ thống trình tự có hiệu tập luyện hoàn thiện chuyển động động tác chuẩn mực Những phần trình chuyển động động tác thực theo nguyên tắc từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, từ chi tiết động tác đến hoàn thiện toàn động tác Trong tập hỗ trợ phải tăng dần hợp lý đạt kết cao q trình huấn luyện *Tóm lai: Các quan điểm tác giả nêu lên thành tích nhảy xa phát triển tốt phải vận dụng tốt tập phát triển thể lực chuyên môn, sở việc nâng cao dần lượng vận động theo chu kỳ huấn luyện cách khoa học phù hợp với quy luật phát triển thể chất VĐV 1.3 Quan điểm khái niệm phân loại SMTĐ: Nhiều nhà khoa học TDTT cho rằng: sức mạnh khả người sinh nỗ lực bắp - Theo quan điểm Zaxiốnki, sức mạnh tốc độ loại sức mạnh định gia tốc động tác khối lượng cố định lực học là: F = m.a.x Rõ ràng sức mạnh tốc độ phụ thuộc vào gia tố thực động tác (a) trọng lượng vật chịu tác động có khối lượng m - Theo giáo sư Novicốp Matveev (Nga) cho sức mạnh tốc độ yếu tố thể lực cần thiết phải phát triển lứa tuổi nhỏ phát triển song song với sức nhanh (Trong sách lý luận phương pháp giáo dục thể chất 1979) Sức mạnh người khả khắc phục lực đối kháng bên đề kháng lại nỗ lực bắp - Giáo sư phó tiến sỹ Nguyễn Tồn cho sức mạnh tốc độ khả sinh lực khắc phục trọng lượng với tốc độ nhanh hay sức mạnh tốc độ khả sinh lực động tác nhanh thời gian ngắn + Phân loại sức mạnh: Các nhà khoa học chia sức mạnh làm loại; sức mạnh đơn sức mạnh tốc độ - Sức mạnh đơn thuần: Là khả sinh lực động tác chậm tĩnh Bộ môn thể dục Người thực hiện: Đỗ Tuấn Anh Trường THPT Khoái Châu SKKN khoa học - Sức mạnh tốc độ: Khả sinh lực động tác nhanh thời gian ngắn Ngoài có sức mạnh bột phát: Đó khả người phát huy lực lớn khoảng thời gian ngắn 1.4 Quan điểm huấn luyện SMTĐ : Sự phát triển SMTĐ đòi hỏi phải đồng thời phát triển yếu tố tốc độ co sức mạnh tối đa Đối với việc huấn luyện vận động viên, trẻ sức mạnh tốc độ cần thiết để khắc phục nhanh lực lượng cản tương đối lớn bên Muốn phát triển dạng tố chất sức mạnh cần ý tới trình sử dụng phương pháp, hệ thống tập lượng vận động phù hợp cho đối tượng vận động viên nói chung nhảy xa nói riêng Trong nhảy xa, hoạt động diễn nhanh., để đem lại hiệu cao, đòi hỏi khả sử dụng lực thời điểm khác Vấn đề phụ thuộc vào mức độ co cơ, mà hàm lượng ATP thể nguồn cng cấp lượng cung cấp cho hoạt động Chính vậy, để nâng cao hoạt động hệ thần kinh bắp cần ý dến lượng cung cấp cho trình tổng hợp lại nguồn lượng Các tập phát triển sức mạnh – nhanh phép sử dụng với khối lượng nhỏ cường độ hoạt đọng lại cao Người ta thường thường sử dụng phương pháp lặp lại., phương pháp tăng cực hạn nhanh chóng phương pháp giãn cách tối đa huấn luyện sực mạnh nhanh đem lại hiệu qua cao Muốn huấn luyện vận động viên khả sử dụng sức mạnh tốc độ, cần phát triển độ linh hoạt hoạt đọng khớp , sức mạnh khả hoàn thiện kĩ thuật vận động viên Trong nhảy xa khả sử dụng ứng dụng lực lớn, yếu tố mang lại thành tích tốt cho vận đọng viên, cần rèn luyện cho vận động viên có khả sử dụng lực thơng qua tập + tập thực với cường độ tối đa + tập đòi hỏi khả phối hợp cao + tập khắc phục lực cản bên phù hợp với lứa tuổi , thể trạng vận động viên, Huấn luyện viên tập phải đặc biệt ý đến đối tượng vận động, thời gian vận động tập phải đảm bảo cho vận động viên không bị ức chế vầ thần kinh Để buổi tập đạt hiệu cao nguyên tắc phải áp dụng tập đòi hỏi thực động tác tối đa, thành phần lượng vận động quãng nghỉ ngơi phải hợp lí để rèn luyện sức mạnh tốc độ tối đa theo xu hướng tăng cường cường độ , tiếp đến tăng trọng tải Các tập sức mạnh tốc độ đưa sở diễn biến hệ thần kinh bắp Bộ môn thể dục Người thực hiện: Đỗ Tuấn Anh Trường THPT Khoái Châu SKKN khoa học Phát triển hoàn thiện nguồn nhân tố ảnh hưởng đến tốc độ, thực tối đa tập thường áp dụng tập hoàn thiện kĩ thuật, phát triển sức mạnh tốc đọ tối đa, khả hoật động linh hoạt khớp, biên độ động tác… 1.5 Tầm quan trọng tố chất sức mạnh tốc độ với việc phát triển thành tích nhảy xa: Sức mạnh tốc độ khả sinh lực động tác nhanh Sức mạnh bột phát dạng sức mạnh tốc độ Đó khả người phát huy lực lớn khoảng thời gian ngắn Để đánh giá sức mạnh bột phát, người ta thường dùng số sức mạnh tốc độ: I = Fmax t max Trong đó, I: Chỉ số sức mạnh tốc độ Fmax: Lực tối đa phát huy động tác tmax: Thời gian đạt trị số lực tối đa Ta thấy thực giậm nhảy thời gian ngắn phát huy sức mạnh lớn, hiệu giậm nhảy cao Từ thực tế tập luyện thi đấu cho thấy thành tích mơn nhảy nói chung nhảy xa nói riêng chịu chi phối nhiều yếu tố như: tố chất thể lực, kỹ thuật, điều kiện sở vật chất, trạng thái tâm lý,…Trong tố chất thể lực đóng vai trò quan trọng đến qquyết định thành tích thể thao, nhảy xa thành tích phụ thuộc chủ yếu yếu tố thể lực quan trọng tốc độ có chạy đà sức mạnh tốc độ đưa thể lên cao với xa phía trước nhờ lực giậm nhảy Từ phân tích khẳng định tố chất sức mạnh tốc độ liên quan gắn bó mật thiết với thành tích nhảy xa tố chất khơng thể thiếu q trình giảng dạy huấn luyện vận động nhảy xa 1.6 Đặc điểm huấn luyện sức mạnh tốc độ: Như ta biết sức mạnh tốc độ khả sinh lực thể động tác nhanh với thời gian ngắn, có nhiều tập sử dụng nhằm phát triển sức mạnh tốc độ nhiên tập mang lại hiệu cho trình huấn luyện Vì lựa chọn tập người huấn luyện viên phải nắm rõ chế tác động tập lên thể vận động viên, đồng thời việc sử dụng loại tập phải nghiên cứu thử nghiệm nhiều lần thực tiễn Thông thường phát huy tốc độ cao nhất, người phải khắc phục lực bên lớn (như trọng lượng qn tính thể) trường hợp tốc độ đạt nhờ vào sức mạnh bắp Trong vùng trọng lượng vật thể lớn sức mạnh tốc độ người tăng lên ngược lại Nếu tập luyện làm tăng tốc độ tối đa khả tốc độ tối đa sức mạnh tăng vùng lực cản bên ngồi (còn lực cản bên ngồi tương đối lớn thực tế không ảnh hưởng nhiều đến tốc độ động tác, có tăng đồng thời Bộ mơn thể dục Người thực hiện: Đỗ Tuấn Anh Trường THPT Khoái Châu SKKN khoa học trị số tối đa lực tốc độ làm cho tốc độ tăng lên vùng lực cản bên ngồi Như ngun tắc tăng tốc độ động tác cách: + Tăng tốc độ tối đa + Tăng sức mạnh tối đa Kinh nghiệm cho thấy nâng cao tốc độ tối đa làm việckhó khăn nâng cao sức mạnh đơn giản nhiều, thực tiễn người ta sử dụng rộng rãi tập sức mạnh để nâng cao tốc độ, hiệu tập sức mạnh nâng cao,khi lực đối kháng lớn Trong trình huấn luyện sức mạnh để phát triển tốc độ cần phải tuân thủ theo nguyên tắc sau: + Nâng cao sức mạnh tốc độ(sức mạnh đơn thuần) + Giáo dục khả phát huy sức mạnh lớn điều kiện vận động nhanh Để huấn luyện khả nhanh chóng phát huy sức mạnh người ta sử dụng phương pháp nỗ lực động lực, trường hợp căng tối đa tạo nên ngưỡng đối kháng mức tới hạn tốc độ lớn Trong huấn luyện sức mạnh tốc độ cần lưu ý động tác phải thực với biên độ cực đại Nếu thực động tác với biên độ hạn chế mối liên hệ bất lợi củng cố Vì tập gánh tạ phải kết thúc động tác kiễng gót Cần phải sử dụng tập sức mạnh tốc độ , với tập sức mạnh đơn lấy tập sức mạnh đơn làm sở sử dụng tập tốc độ sức mạnh tốc độ không nâng lên cách đáng kể động tac nhanh thời gian tác động lên hệ thần kinh ngắn Trong tập sức mạnh đơn để phát triển tốc độ cần lưu ý thời gian tập sức mạnh đơn sức mạnh thường giảm qua 2-6 tuần sau ngừng đột ngột giảm lượng vận động tốc độ bắt đầu tăng lên Trong thời gian dừng tập sức mạnh đơn người ta sử dụng chủ yếu tập sức mạnh tối đa Các tập sức mạnh ảnh hưởng tích cực đến sức nhanh chúng tăng cường sức mạnh động tác cần phát huy sức mạnh tối đa - Trong huấn luyện sức mạnh tốc độ cần lựa chọn lượng đối kháng lớn không rối loạn cấu trúc tập thi đấu, có có tác động đồng thời với kỹ thuật tố chất thể lực Trong động tác thực với tốc độ cao việc điều chỉnh sai sót hoạt động khó khăn việc thực kỹ thuật tập với kỹ thuật cao nhiệm vụ phức tạp khó khăn, mặt khác kỹ thuật tốc độ tối đa có liên quan chặt chẽ với huấn luyện kỹ thuật thành phần quan trọng huấn luyện tốc độ thực tế người ta thường tiếp thu kỹ thuật tập hai cách : + Dạy động tác với tốc độ chậm sau tăng tốc độ tới mức cực đại Bộ môn thể dục Người thực hiện: Đỗ Tuấn Anh Trường THPT Khoái Châu SKKN khoa học + Tiếp thu kỹ thuật với tốc độ cực đại Mỗi cách có thuận lợi nhược điểm riêng Trong trường hợp sau học thành thạo kỹ thuật động tác với tốc độ lớn động tác thực với tốc độ chậm tốc độ cao, giống đặc tính khơng gian khác thông số sức mạnh tốc độ Trong trường hợp người tập lúc thực ý muốn đắn nhanh độ phức tạp kỹ thuật tập vượt sức tiếp thu người tập nên cuối họ không tiếp thu kỹ thuật cách xác để khắc phục nhược điểm huấn luyện kỹ thuật tập tốc độ cần tuân thủ điều kiện sau: + Cần tiến hành dạy học động tác tốc độ xấp xỉ tốc độ tối đa (9/10) để cấu trúc sức mạnh tốc độ không khác biệt nhiều so với thực với tốc độ tối đa đồng thời kiểm tra kỹ thuật + Cần biến đổi tốc độ động tác từ thấp đến cực đại Qua yếu tố quan trọng ta thấy có liên quan chặt chẽ đến Vì xây dựng tập phát triển sức mạnh tốc độ để nâng cao thành tích nhảy xa cần phải đảm bảo tính khoa học hợp lý để phát triển đồng yếu tố trên: Bộ môn thể dục Người thực hiện: Đỗ Tuấn Anh Trường THPT Khoái Châu SKKN khoa học Chương II: NHIỆM VỤ, PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 2.1 Nhiệm vụ nghiên cứu: Để giải mục đích nêu sáng kiến tiến hành giải hai nhiệm vụ sau 2.1.1 Nhiệm vụ 1: Đánh giá thực trạng công tác huấn luyện sức mạnh tốc độ cho nữ vận động viên nhảy xa lứa tuổi 16 – 18 đội tuyển điền kinh trường THPT Khoái Châu 2.1.2 Nhiệm vụ 2: Lựa chọn áp dụng số tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho nữ VĐV nhảy xa lứa tuổi 16 – 18 đội tuyển điền kinh trường THPT Khoái Châu – Hưng Yên đánh giá hiệu 2.2 Phương pháp nghiên cứu: Để giải nhiệm vụ nghiên cứu sử dụng phương pháp sau: 2.2.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu: Trong đề tài chúng tơi phân tích tổng hợp tài liệu có liên quan đến đề tài như: Sách giáo khoa Điền kinh, Lý luận TDTT, Sinh lý TDTT, Tâm lý học TDTT, … Từ tiếp cận lý luận phương pháp thể thao, để nghiên cứu lựa chọn tập có hiệu trình giảng dạy huấn luyện 2.2.2 Phương pháp vấn: Chúng đưa tập phát triển sức mạnh tốc độ để vấn giáo viên huấn luyện viên, nhà thể thao, sở xác định tập phát triển sức mạnh tốc độ phù hợp với đặc điểm đối tượng cách hiệu thông dụng 2.2.3 Phương pháp quan sát sư phạm: Chúng tiến hành quan sát buổi tập luyện em nữ VĐV nhảy xa thuộc đội tuyển điền kinh trường THPT Khối Châu - Hưng n Từ lựa chọn tập phù hợp với đặc điểm đối tượng tập luyện cụ thể 2.2.4 Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Để giải vấn đề chúng tơi tiến hành phân nhóm thực nghiệm với 12 VĐV nữ đội tuyển chia làm nhóm, nhóm người *Nhóm 1: nhóm thực nghiệm gồm VĐV tập theo tập mà đưa *Nhóm 2: Nhóm đối chứng gồm VĐV tập theo tập giáo viên nhà trường đưa 2.2.5 Phương pháp tốn học thống kê: Để có sở đánh giá hiệu việc áp dụng biện pháp tập lựa chọn Chúng sử dụng phương pháp toán học thống kê để xử lý số liệu công thức sau: Bộ môn thể dục Người thực hiện: Đỗ Tuấn Anh 10 Trường THPT Khoái Châu SKKN khoa học - Hệ số tương quan: r = ∑ ( x − x )( y − y ) ∑ (x − x ) ( y − y) 1 2 - Để đánh giá trình độ tập luyện thể lực chun mơn VDDv nhảy xa sử dụng công thức: T= x A − xB δ C2 nA + δ C2 nB - xA : Là giá trị trung bình nhóm - xB : Là giá trị trung bình nhóm - nA nB số người nhóm nhóm ∑ = Trong đó: δ AB ( x A − x A ) + ∑ ( xB − xB ) nA + nB − (n < 30) Độ lệch chuẩn: δ = δ 2.3 Tổ chức nghiên cứu: 2.3.1 Thời gian nghiên cứu: Sáng kiến tiến hành từ tháng 09/2009 đến tháng 04/2010 chia làm giai đoạn: + Giai đoạn 1: Từ tháng 09/2009 đến tháng 10/2009 xác định phương hướng nghiên cứu chọn tên đề tài viết bảo vệ đề cương + Giai đoạn 2: Từ tháng 11/2009 đến thàng 01/2010 tham khảo tài liệu liên quan thu thập số liệu giải nhiệm vụ nghiên cứu sáng kiến + Giai đoạn 3: Từ tháng 02/2010 đến tháng 04/2010 hoàn thiện bảo vệ kết nghiên cứu trước tổ chuyên môn 2.3.2 Đối tượng nghiên cứu: 12 vận động viên nữ nhảy xa đội tuyển điền kinh trường THPT Khoái Châu – Hưng Yên tuổi 16 – 18 2.3.3 Địa điểm nghiên cứu: - Trường THPT Khoái Châu – Hưng Yên Bộ môn thể dục Người thực hiện: Đỗ Tuấn Anh 11 Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/WPC5jU Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/WPC5jU Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/WPC5jU Tổng Hợp Đề Tài Sáng Kiến Kinh Nghiệm Sư Phạm>> https://goo.gl/GEBWuN ... sức mạnh tốc độ cho nữ vận động viên nhảy xa lứa tuổi 16 – 18 đội tuyển điền kinh trường THPT Khoái Châu 2.1.2 Nhiệm vụ 2: Lựa chọn áp dụng số tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho nữ VĐV nhảy. .. sử dụng tập sức mạnh tốc độ , với tập sức mạnh đơn lấy tập sức mạnh đơn làm sở sử dụng tập tốc độ sức mạnh tốc độ khơng nâng lên cách đáng kể động tac nhanh thời gian tác động lên hệ thần kinh. .. bạn đồng nghiệp, học trò Tơi mạnh dạn nghiên cứu đề tài: Lựa chọn áp dụng số tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho nữ VĐV nhảy xa lứa tuổi 16 – 18 đội tuyển điền kinh trường THPT Khối Châu –
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựa Chọn Và Áp Dụng Một Số Bài Tập Nhằm Phát Triển Sức Mạnh Tốc Độ Cho Nữ VĐV Nhảy Xa Đội Điền Kinh, Lựa Chọn Và Áp Dụng Một Số Bài Tập Nhằm Phát Triển Sức Mạnh Tốc Độ Cho Nữ VĐV Nhảy Xa Đội Điền Kinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay