SKKN Kết hợp một số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng bản đồ tư duy (BĐTD) trong dạy học Lịch sử 6

39 21 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 22:02

SKKN Kết hợp một số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng bản đồ tư duy (BĐTD) trong dạy học Lịch sử 6 SKKN Kết hợp một số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng bản đồ tư duy (BĐTD) trong dạy học Lịch sử 6 SKKN Kết hợp một số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng bản đồ tư duy (BĐTD) trong dạy học Lịch sử 6 SKKN Kết hợp một số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng bản đồ tư duy (BĐTD) trong dạy học Lịch sử 6 SKKN Kết hợp một số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng bản đồ tư duy (BĐTD) trong dạy học Lịch sử 6 SKKN Kết hợp một số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng bản đồ tư duy (BĐTD) trong dạy học Lịch sử 6 SKKN Kết hợp một số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng bản đồ tư duy (BĐTD) trong dạy học Lịch sử 6 SKKN Kết hợp một số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng bản đồ tư duy (BĐTD) trong dạy học Lịch sử 6 SKKN Kết hợp một số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng bản đồ tư duy (BĐTD) trong dạy học Lịch sử 6 SKKN Kết hợp một số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng bản đồ tư duy (BĐTD) trong dạy học Lịch sử 6 Giải pháp hữu ích : Phối hợp số phương pháp…………………… - MỤC LỤC PHẦN A MỞ ĐẦU .2 PHẨN B NỘI DUNG THỰC TRẠNG………………….5 I/ THỰC TRẠNG… ……………….5 II/ GIẢI PHÁP………… ……………………………… III QUY TRÌNH TIẾN HÀNH KHI ÁP DỤNG VÀO BÀI GIẢNG:………………… .……….10 IV.1 Tạo lập BĐTD phối hợp với phương pháp khác…….…10 IV.2 Trình bày sản phẩm BĐTD …………………………………20 IV.3 Hồn thiện đồ tư tập thể:…………………… 21 IV.4 Vai trò giáo viên :…………………………………………22 V BÀI HỌC KINH NGHIỆM:……………………………23 VI KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHI………………….…… 24 Giáo viên : Đặng Quang Minh - - Trường THCS Quang Trung Giải pháp hữu ích : Phối hợp số phương pháp…………………… - BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU “CHIẾN SỸ THI CẤP ĐUA TỈNH ” NĂM 2017 Phần A : MỞ ĐẦU Họ tên tác giả: Đặng Quang Minh Chức vụ: giáo viên Đơn vị công tác: Trường THCS Quang Trung- Đà Lạt Lý chọn đề tài: Ngày nay, sống thời đại mà khoa học kĩ thuật công nghệ thông tin ngày nâng cao Trong xã hội ấy, làm việc cần phải có hiểu biết, có trí thức Vì việc học cần thiết có vai trò ý nghĩ vơ quan trọng người Tuy nhiên việc học q trình tích luỹ kiến thức lâu dài mà tri thức nhân loại lại vơ bờ bến Thế nên cần có tập trung ý chí xác định thật đắn mục đích học tập Mục đích học tập tổ chức UNESCO đề xướng là: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình” Lịch sử mơn giảng dạy trường phổ thông nên phải hiểu học Lịch sử để hiểu biết cội nguồn dân tộc từ bồi dưỡng tinh thần yêu nước, mà tinh thần yêu nước động lực quan trọng để bảo vệ xây dựng đất nước Tuy nhiên nay, phận lớp trẻ quên điều Việc dạy học Lịch Sử nhà trường THCS chất dạy cho học sinh lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc từ thời niên thiếu; phải truyền lửa yêu nước cho em làm hành trang vào đời qua kiện, kiến thức lịch sử khung chương trình, điều điều thiết phải trở thành tảng bắt buộc công dân quốc gia nào, học Sử để hiểu cha ơng làm, hiểu đất nước, người hiểu giá trị mà người hưởng Học lịch sử để hun đúc tinh thần yêu nước lòng tự hào dân tộc Những điều mang lại giá trị vơ to lớn tiềm ẩn người Bác Hồ viết: “Dân ta phải biết Sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” Giáo viên : Đặng Quang Minh - - Trường THCS Quang Trung Giải pháp hữu ích : Phối hợp số phương pháp…………………… - Thời xưa, vị trí người chép Sử coi trọng vơ sử sách thứ giữ gìn cẩn trọng Nước ta nước văn hiến, mà theo nghĩa văn hiến có nghĩa “có nhiều vở, thư tịch” Đối với cá nhân tôi, khẳng định mơn Lịch sử trường THCS có ý nghĩa quan trọng góp phần vào nhiệm vụ thực mục tiêu giáo dục, góp phần đào tạo nên cơng dân tồn diện cho cơng xây dựng, bảo vệ phát triển đất nước Trong trình công tác trường THCS Phú Sơn THCS Quang Trung qua thông tin phương tiện thơng tin nghe nhìn tình trạng chất lượng giáo dục mơn tơi nhận thấy có nhiều nguyên nhân khiến cho chất lượng dạy học môn Lịch sử sa sút nghiêm trọng, đặc biệt qua thực tế đứng lớp thấy sau: + Bản thân sử dụng phương pháp dạy học như: Phát vấn, nêu giải vấn đề, thảo luận nhóm, kể chuyện, đồ dùng trực quan, khai thác kênh hình, quy nạp diễn giải, thuyết trình, đàm thoại, đóng vai, kiểm tra đánh giá, trò chơi…nhưng chưa tìm phương pháp tăng tính tác động đến chủ động, tích cực học mơn cho học sinh + Học sinh chưa tìm cách học cho riêng mình, thụ động tiếp thu kiến thức Có học sinh giáo giảng cắm cúi ghi vào mình, nhà mở sách, học ghi nhiều đọc mà không hiểu kiến thức có hiểu kiến thức không thành hệ thống Việc học khiến em nhiều thời gian mà chưa đem lại hiệu cao Và học sinh quay lưng lại với học Sử, với lý học Sử khơ khan, khơng hấp dẫn, nặng nề, khó nhớ, … Vậy cách giảng dạy có điểm bất cập, chưa hợp lý? Đó câu hỏi mà thân tơi ln trăn trở cố gắng tìm hướng khắc phục Trong q trình cơng tác, tơi nhận động viên tạo hội cho việc nâng cao lực nghiệp vụ chuyên môn từ phía lãnh đạo nhà trường dành cho đội ngũ giáo viên trường nhiều hình thức phong phú, thiết thực Giáo viên : Đặng Quang Minh - - Trường THCS Quang Trung Giải pháp hữu ích : Phối hợp số phương pháp…………………… - Trong năm gần việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy triển khai sâu rộng đặc biệt việc dạy học đồ tư Bản đồ tư (BĐTD) hình thức ghi chép sử dụng màu sắc, hình ảnh để mở rộng đào sâu ý tưởng Bản đồ tư cơng cụ tổ chức tư tảng, miêu tả kĩ thuật hình họa với kết hợp từ ngữ, hình ảnh, đường nét, màu sắc phù hợp với cấu trúc, hoạt động chức não, giúp người khai thác tiềm vô tận não Thấy lợi ích Bản đồ tư duy, từ tơi phát triển ý tưởng kết hợp đồ tư với phương pháp sử dụng kể chuyện, thuyết trình, trò chơi, thảo luận nhóm, tập nhà, kiểm tra thường xuyên (15 phút, kiểm tra miệng) … có mang lại kết tơi mong đợi hay khơng, sau áp dụng thấy có hiệu quả, mạnh dạn chia sẻ ý tưởng với bạn đồng nghiệp có mối quan tâm thông qua đề tài : “ Kết hợp số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng đồ tư (BĐTD) dạy học Lịch sử ” Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành hai nhóm tương đương: hai lớp trường THCS Quang Trung Lớp 6A1 làm lớp thực nghiệm; Lớp 6A2 làm lớp đối chứng Lớp thực nghiệm tổ chức dạy học đồ tư có phối hợp với phương pháp khác như: kể chuyện, thuyết trình, trò chơi, thảo luận nhóm, tập nhà, kiểm tra thường xuyên (15 phút, kiểm tra miệng), nêu giải vấn đề,… sau cho em trình bày sản phẩm số phương pháp phù hợp như: thuyết trình vấn đề (hay nội dung học), kể chuyện từ đồ tư em Kết cho thấy tác động có ảnh hưởng rõ rệt đến kết học tập học sinh Điều chứng minh việc phối hợp số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng đồ tư dạy học lịch sử giúp học sinh yêu thích hơn, hứng thú học tập có kết tốt môn Lịch sử Giáo viên : Đặng Quang Minh - - Trường THCS Quang Trung Giải pháp hữu ích : Phối hợp số phương pháp…………………… - Thời gian nghiên cứu: Khi thực đề tài bắt đầu nghiên cứu từ năm học 2014 -2015 2015 – 2016, phân công giảng dạy khối lớp Trong năm học 2016 – 2017 tội tiếp tục trao đổi lại với đồng nghiệp phân công giảng dạy khối lớp để tiếp tu6c thực thu kết khả quan PHẦN B : NỘI DUNG I/ THỰC TRẠNG, TỒN TẠI, HẠN CHẾ Mơn Lịch sử góp phần giúp học sinh phát triển tồn diện đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ số kĩ sống nhằm hình thành nhân cách người Việt Nam, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học vào sống lao động, tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc nhiên lại có thực trạng sau: + Lịch sử môn học với nhiều lượng thông tin, vấn đề Lịch sử cần xâu chuỗi cách logic nhằm giúp học sinh nhận biết quy luật Lịch sử, tiến trình lịch sử, học sinh cần “học cách học” điều giúp em học tập cách tích cực, ghi chép có hiệu quả, tránh nhàm chán việc học Lịch sử Tuy nhiên có nhiều giáo viên trình soạn giảng thường lệ thuộc vào câu hỏi sách giáo khoa cách máy móc, câu hỏi sách giáo khoa lại chưa phù hợp với đối tượng học sinh Một số giáo viên đưa nhiều câu hỏi mang tính chất bắt buộc học sinh phải nhớ lại kiến thức cũ mà thiếu phần khái quát dẫn đến thời gian tiết học + Việc dạy học thường diễn cách khơ khan, nặng nề, gây hứng thú cho học sinh, hiệu giáo dục gặp nhiều hạn chế, chưa đem lại kết mong đợi giáo viên giảng dạy môn + Trong nhận thức phụ huynh học sinh học sinh mơn học có vai trò thứ yếu mờ nhạt nhà trường + Tài liệu phục vụ cho môn lịch sử như: sách tham khảo, tài liệu băng đĩa hình, truyện tranh, vật phục chế, sa bàn, … hạn chế Và chắn việc học tập chăm chưa giải pháp tối ưu, có nhiều lựa chọn vấn đề khơng học mà học sử dụng phương pháp Thơng tin đa chiều thực tế yêu cầu học, không Giáo viên : Đặng Quang Minh - - Trường THCS Quang Trung Giải pháp hữu ích : Phối hợp số phương pháp…………………… - học có kiến thức mà phải có khả tạo giá trị gia tăng từ kiến thức đó, vậy, việc học hồn thành chu trình khép kín nó, hay nói cách khác, “học phải đôi với hành” Môn Lịch sử nói riêng mơn học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội khác nói chung thường xuyên tiếp xúc với kiến thức lí thuyết nhiều nên để lĩnh hội kiến thức đòi hỏi người học phải ghi chép thường xuyên Đối với người có phương pháp ghi chép kí hiệu, cách hiểu biết gặp phải khó khăn trở ngại (điều rõ kĩ tốc kí nhà báo) học sinh, đặc biệt em HS khối đầu cấp - khối 6, việc ghi chép em gặp nhiều khó khăn suy nghĩ em cần phải ghi tỉ mỉ lời nói, lời giảng cô giáo, việc lĩnh hội kiến thức đầy đủ Trong năm học 2014 -2015 tiến hành khảo sát hứng thú học tập chất lượng học tập học sinh kết thu sau: Lớp Sĩ số Số học sinh tham Khảo sát chất lượng gia học tập tích Khá – giỏi Trung bình Yếu cực 6A1 45 30 = 66,6 % = 13,3 % 33 = 73,3 % = 13,4 % 6A2 46 31 = 67,3 % = 19,5 % 31 = 67,3 % = 13,1 % Trong năm học 2015 -2016 tiếp tục tiến hành khảo sát hứng thú học tập chất lượng học tập học sinh kết thu sau: Lớp Sĩ số Số học sinh tham Khảo sát chất lượng gia học tập tích Khá – giỏi Trung bình Yếu cực 6A6 47 32 = 68 % 4= 8,5 % 37 = 78,7 % = 12,7 % 6A8 47 29 = 61,7 % = 19,1 % 29 = 61,7 % = 19,1 % Với số liệu khảo sát cho thấy số học sinh có hứng thú với Giáo viên : Đặng Quang Minh - - Trường THCS Quang Trung Giải pháp hữu ích : Phối hợp số phương pháp…………………… - việc học tập môn lịch sử không cao, kết học tập học sinh mức trung bình ln chiếm khoảng 2/3 số học sinh lớp Trong thực tế có học sinh thầy giáo giảng cắm cúi ghi vào mình, nhà mở học ghi nhiều đọc mà không hiểu kiến thức có hiểu kiến thức khơng thành hệ thống Việc học khiến em nhiều thời gian, học thụ động thụ động lớn em HS người sở tại, cách học chưa đem lại hiệu cao Vậy làm để em học sinh nắm bắt kiến thức dễ dàng thuận tiện hơn? Với suy nghĩ tơi ln tìm hiểu phương pháp dạy học tích cực cho hiệu “Muốn học sinh học tích cực giáo viên phải có phương pháp dạy học tích cực” tơi dần đưa học sinh học tập theo hướng tích cực cách vận dụng linh hoạt phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực, thay học sinh lệ thuộc vào giáo viên, sách giáo khoa học tập cách thụ động, có cơng cụ hiệu giúp hướng dẫn học sinh tự tìm tòi, lĩnh hội, hệ thống hố kiến thức - kĩ thuật dạy học dùng Bản đồ tư kết hợp phương pháp dạy học khác như: phát vấn, kể chuyện, thuyết trình, trò chơi, thảo luận nhóm, tập nhà, kiểm tra thường xuyên, … Việc sử dụng Bản đồ tư hữu ích với người dạy, thiết lập phát triển khả học tập chủ động động học sinh Đây cách làm khả thi góp phần giải tận gốc phương pháp dạy học “đọc – chép” mà Bộ giáo dục - đào tạo đạo khắc phục II/ GIẢI PHÁP Với trăn trở để tìm ngun nhân khắc phục, tơi có suy nghĩ đến giải pháp như: Chú trọng sử dụng kênh hình, tư liệu tham khảo; Tổ chức ngoại khóa Lịch sử; Phát huy vai trò phương pháp dạy học sử dụng; Ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy; Tăng cường tập nhà; Tuy nhiên, giải pháp gây hứng thú, thu hút quan tâm lớn tơi phối hợp số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng đồ tư Giáo viên : Đặng Quang Minh - - Trường THCS Quang Trung Giải pháp hữu ích : Phối hợp số phương pháp…………………… - Trước yêu cầu thực tế vận dụng việc phối hợp số phương pháp dạy học phương pháp sử dụng đồ tư để tiết học sinh động, lôi hấp dẫn học sinh nhằm đạt hiệu cao học Những hình vẽ, kí hiệu, màu sắc đóng vai trò quan trọng tưởng tượng chúng vật liệu “neo thơng tin ”, khơng có chúng khơng thể tạo liên kết ý tưởng Như vậy, sơ đồ tư duy, học sinh tự phát triển ý tưởng, xây dựng mơ hình thiết kế mơ hình để giải vấn đề thực tiễn Bản đồ tư hình thức ghi chép sử dụng màu sắc, hình ảnh để mở rộng đào sâu ý tưởng Bản đồ tư công cụ tổ chức tư tảng, miêu tả kĩ thuật hình họa với kết hợp từ ngữ, hình ảnh, đường nét, màu sắc phù hợp với cấu trúc, hoạt động chức não, giúp người khai thác tiềm vô tận não Dựa vào chế hoạt động đồ tư vận dụng vào hỗ trợ dạy học kiến thức mới, củng cố kiến thức sau tiết học, ơn tập hệ thống hố kiến thức sau chương … Chương trình Lịch sử trường THCS có nhiều nội dung phù hợp, phát huy hiệu cao giáo viên tổ chức cho học sinh thiết kế Bản đồ tư Kĩ thuật đồ tư phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi 11 -> 15 muốn thể mình, muốn bạn bè tôn trọng, thừa nhận khả năng, đồng thời khắc phục nhàm chán phương pháp dạy học thụ động, chiều Học sinh ghi chép nhanh, tự do, linh hoạt gây hứng thú cho người học, kích thích tư tích cực Bản đồ tư có cấu tạo có nhiều nhánh lớn, nhỏ mọc xung quanh “Cái cây” đồ ý tưởng chính, nhánh lớn phân thành nhiều nhánh nhỏ, nhánh nhỏ hơn, nhánh nhỏ nhằm thể chủ đề mức độ sâu Sự phân nhánh tiếp tục kiến thức, hình ảnh ln kết nối với nhau, liên kết tạo “bức tranh tổng thể ” mô tả ý tưởng chung cách đầy đủ, rõ ràng Sử dụng kĩ thuật Bản đồ tư dạy học mang lại hiệu cao, phát triển tư logic, khả phân tích tổng hợp, học sinh hiểu bài, nhớ lâu Giáo viên : Đặng Quang Minh - - Trường THCS Quang Trung Giải pháp hữu ích : Phối hợp số phương pháp…………………… - thay cho ghi nhớ dạng thuộc lòng, học “ vẹt ” Sử dụng Bản đồ tư dạy học phù hợp với tâm lí học sinh, đơn giản dễ hiểu thay cho việc ghi nhớ lí thuyết cách ghi nhớ dạng sơ đồ hố kiến thức, vận dụng điều kiện hồn cảnh nhà trường mà không phụ thuộc vào sở vật chất Khi tiến hành giải pháp mà nêu cần tiến hành trình tự theo bước - Các cách tạo lập đồ tư phối hợp với phương pháp khác + Tạo lập theo gợi ý trực tiếp, cụ thể giáo viên.(kết hợp phương pháp phát vấn) + Học sinh lập Bản đồ tư theo cá nhân (kết hợp phương pháp Nêu giải vấn đề) + Tạo lập lớp chuẩn bị trước nhà + Học sinh lập Bản đồ tư theo nhóm ( kết hợp phương pháp thảo luận ) + Tạo lập theo ý tự học sinh với chủ đề đưa (theo nhóm cá nhân) + Tạo lập kết hợp phương pháp trò chơi, thi nhỏ, … + Tạo lập trước học tìm hiểu nội dung học + Tạo lập sau học hết nội dung học, nội dung chương, (kết hợp phương pháp hệ thống hóa kiến thức ) + Tạo lập nhằm kiểm tra kiến thức em: KT 15 phút, KT thường xuyên Trình bày sản phẩm đồ tư + Học sinh đại diện nhóm lên báo cáo, thuyết minh, kể chuyện, diễn giải… Bản đồ tư mà nhóm mình tạo lập (GV hướng dẫn kết hợp phương pháp thuyết trình, kể chuyện, thảo luận, … cho HS đứng trước tập thể.) + Học sinh rèn tự tin, khả thuyết trình … - Hồn thiện đồ tư tập thể + Học sinh thảo luận, bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện Bản đồ tư kiến thức học + Giáo viên người cố vấn trọng tài giúp học sinh hoàn chỉnh Bản đồ tư Giáo viên : Đặng Quang Minh - - Trường THCS Quang Trung Giải pháp hữu ích : Phối hợp số phương pháp…………………… - + Củng cố kiến thức Bản đồ tư mà giáo viên chuẩn bị sẵn đồ tư mà lớp tham gia chỉnh sửa hoàn chỉnh, học sinh lên trình bày, thuyết minh kiến thức - Vai trò giáo viên : + Hướng dẫn học sinh tạo lập Bản đồ tư + Yêu cầu nhà làm: tìm tư liệu viết, vẽ theo cách hiểu + Khi lớp, giáo viên làm trọng tài, phân giải tranh luận Đồng thời bổ sung phần kiến thức mà em chưa phân tích sâu III QUY TRÌNH TIẾN HÀNH KHI ÁP DỤNG VÀO BÀI GIẢNG: IV.1Tạo lập đồ tư phối hợp với phương pháp khác 1.1 Quy trình học làm quen cách thiết kế đồ tư Bước 1: Cho học sinh tìm hiểu làm quen đồ tư cho trước Bước 2: Học cách thiết kế đồ tư cách cho học sinh hoàn thiện đồ tư giáo viên vẽ sẵn thiếu nhánh, thiếu nội dung… Bước 3: Thực hành vẽ đồ tư giấy, bìa, bảng 1.2 Bảy bước để tạo nên đồ tư Bắt đầu từ trung tâm với hình ảnh (hoặc từ khóa) chủ đề Tại nên dùng hình ảnh? Vì hình ảnh diễn đạt ngàn từ giúp cho trí tưởng tượng phát huy cách tốt Một hình ảnh trung tâm khiến tư tập trung cao vào chủ đề tạo nên hưng phấn Ln sử dụng màu sắc Bởi màu sắc có tác dụng kích thích não hình ảnh Nối nhánh (cấp một) đến hình ảnh trung tâm, nối nhánh cấp hai đến nhánh cấp một, nối nhánh cấp ba đến nhánh cấp hai, đường kẻ Các đường nối gần hình ảnh trung tâm tơ đậm hơn, dày Khi nối đường với nhau, người tạo lập đồ tư hiểu nhớ nhiều thứ nhiều não làm việc liên tưởng Mỗi từ/ảnh/ý nên đứng độc lập nằm đường nối Tạo kiểu đồ riêng cho (Kiểu đường kẻ, màu sắc, ) Nên dùng đường nối cong thay đường thẳng đường Giáo viên : Đặng Quang Minh - 10 - Trường THCS Quang Trung Giải pháp hữu ích : Phối hợp số phương pháp…………………… - IV 1.2 Những mặt hạn chế: - Việc hướng dẫn học sinh tiếp xúc với phương pháp mẻ, em có mặt nhận thức thấp, lứa tuổi nhỏ ( lớp đầu cấp) phải hướng dẫn nhiều thời gian cho việc làm quen với đồ tư trước sử dụng phối hợp với phương pháp khác - Chưa thu hút số học sinh yếu em cho học cũ tốt phương pháp nhiều thời gian, khó trình bày Với kết luận trên, sở, học kinh nghiệm q báu cho tơi q trình giảng dạy nghiên cứu sâu thời gian tới Ngồi ra, theo tơi giải pháp hồn tồn áp dụng cho mơn Lịch sử nói chung khơng riêng khối lớp đồng thời số mơn khác, đề tài mang tính mở - bàn luận phương pháp dạy học nói chung, tùy theo trường, lớp, phân môn mà điều chỉnh cho phù hợp Chính giải pháp có tính chất khái qt, phương pháp chung, phát huy vai trò tích cực người học làm cho em thêm hứng thú, thêm u thích mơn học tin tưởng vào giá trị khoa học IV Kiến nghị: Đề nghị cấp quản lý giáo dục cần tăng cường mở lớp tập huấn đổi phương pháp dạy học để giáo viên dạy môn Lịch sử tìm hiểu sâu phương pháp, kĩ thuật dạy học theo hướng tích cực ứng dụng cơng nghệ thông tin thực hành phương pháp dạy học Trên kết mà thân rut q trình dạy học nên nhiều hạn chế, mong bạn đồng nghiệp quan tâm, chia sẻ ứng dụng đề tài trình dạy học để tạo hứng thú nâng cao kết học tập cho học sinh Đà Lạt , ngày 12 tháng năm 2017 Người viết Đặng Quang Minh Giáo viên : Đặng Quang Minh - 25 - Trường THCS Quang Trung Giải pháp hữu ích : Phối hợp số phương pháp…………………… - VII CÁC PHỤ LỤC CỦA ĐỀ TÀI PHỤ LỤC I XÁC ĐỊNH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Tìm chọn nguyên nhân: Hiện trạng Giáo viên : Đặng Quang Minh - 26 - Trường THCS Quang Trung Giải pháp hữu ích : Phối hợp số phương pháp…………………… - Tìm giải pháp tác động: Tên đề tài: “ Phối hợp số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng đồ tư dạy học lịch sử ” PHỤ LỤC III BÀI KIỂM TRA TRƯỚC KHI ÁP DỤNG GIẢI PHÁP A Đề bài: I Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn chữ đầu câu em cho nhất: ( đ ) 1/ Dấu tích người tối cổ giới tìm thấy : a Hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai ( Lạng Sơn) b Núi Đọ, núi Quan Yên ( Thanh Hoá) Giáo viên : Đặng Quang Minh - 27 - Trường THCS Quang Trung Giải pháp hữu ích : Phối hợp số phương pháp…………………… - c Miền Đông châu Phi, đảo Gia Va (In- đô- nê- xi a), Bắc Kinh (Trung Quốc) d Bắc Kinh ( Trung Quốc) 2/ Người tinh khơn phụ thuộc vào thiên nhiên Người tối cổ họ biết: a Săn bắt, hái lượm b Săn bắn, hái lượm c Đánh cá d Chăn nuôi, trồng trọt 3/ Lực lượng sản xuất quốc gia cổ đại phương Đông là: a Nô lệ b Chủ nơ c Q tộc d Nơng dân cơng xã 4/ Con sơng có vai trò quan trọng việc hình thành quốc gia Ai cập : a Sơng Ti-gơ-rơ , sơng Ơ-phơ-rat b Sơng Hồng Hà, sơng Trường Giang c Sông Nin d Sông Ấn, sông Hằng II Phần tự luận: ( đ ) 1/ Nêu thành tựu văn hố người phương Đơng phương Tây thời cổ đại ( đ) 2/ Vì ngành kinh tế quốc gia cổ đại phương Đông nông nghiệp? ( đ) B Đáp án – Biểu điểm: I Trắc nghiệm (4 đ): CÂU ĐÁP ÁN c d d c II Tự luận (6 điểm): Câ Nội dung đáp án u Nêu thành BIỂU ĐIỂM 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ Biểu điểm tựu văn hoá người phương 4đ Đông phương Tây thời cổ đại? - Thiên văn: 2đ + Họ có tri thức thiên văn + Sáng tạo lịch: lịch âm lịch dương - Chữ viết : Họ tạo chữ tượng hình Ai Cập, chữ tượng hình TQ - Tốn học: + Người Ai Cập nghĩ phép đếm 10, giỏi hình học + Chữ số: sáng tạo số ( Pi=3,1416), giỏi toán học + Người Lưỡng Hà giỏi số học để tính tốn + Người Ấn Độ tìm số - Kiến trúc: điêu khắc tháp Ba bi lon ( Lưỡng Hà), Kim tự tháp (Ai Cập) - Hiểu biết thiên văn, làm lịch dựa quy luật 2đ Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời - Chữ viết: sáng tạo hệ chữ a,b, c Giáo viên : Đặng Quang Minh - 28 - Trường THCS Quang Trung Giải pháp hữu ích : Phối hợp số phương pháp…………………… - - Các ngành khoa học: +Tốn học: Talét, Pitago + Vật lí: Ácximét +Triết học: Platơn, Arixtốt + Sử học: Hêrơđốt, Tuxiđít + Địa: Xtơrabôn - Văn học cổ Hy lạp phát triển phát triển rực rỡ với sử thi tiếng giới - Kiến trúc, điêu khắc: có nhiều kiệt tác Vì ngành kinh tế quốc gia cổ đại phương 2đ Đông nông nghiệp? ( đ) Vì quốc gia cổ đại phương Đơng hình thành lưu vực sơng lớn, đất đai màu mỡ, thuận lợi cho việc trồng lúa sản phẩm nông nghiệp khác PHỤ LỤC IV BÀI KIỂM TRA SAU ÁP DỤNG GIẢI PHÁP A bi: I Trắc nghiệm (3 điểm) * Khoanh trũn ý trả lời câu 1, 2, 3, 4: Câu (0,5đ): Lịch sử : A Diễn khứ B Diễn C Diễn tương lai D Ý khác Câu (0,5đ): : Một kỷ năm : A 10 năm B.100 năm C 1000 năm D.10.000 năm Câu (0,5đ): : Nước Văn Lang đời khoảng thời gian : A Thế kỷ V TCN B Thế kỷ VI TCN C Thế kỷ VII TCN D Thế kỷ VIII TCN Câu (0,5đ): : Điền (Đ) sai (S) vào cuối câu a, Nhà nước đời nước ta : Văn Lang ( ) b, Tên nước Âu Lạc tên ghép hai chữ Tây Âu Lạc Việt ( ) Câu (1đ): : Hãy điền từ , cụm từ ngoặc (Bạch Hạc ; Văn Lang ; Vào kỷ VII TCN ; Hùng Vương) vào chỗ ( … ) “…………………….ở vùng Gia Ninh (Phú Thọ) có vị thủ lĩnh tài khuất phục lạc tự xưng ……………… Đóng đô đặt tên nước .” II Tự luận: (7điểm) Câu : Thuật luyện kim đời có ý nghĩa ? (1điểm) Câu : Trình bày nét đời sống vật chất tinh thần cư dân Văn Lang (3,5 đ) Câu : So sánh tổ chức máy Nhà nước Văn Lang với Âu Lạc (2,5 điểm) B Đáp án – Biểu điểm: I Tr¾c nghiƯm CÂU ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM A 0,5 đ Giáo viên : Đặng Quang Minh - 29 - Trường THCS Quang Trung Giải pháp hữu ích : Phối hợp số phương pháp…………………… - B C Đ-Đ Vào kỷ VII TCN -> Hùng Vương 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,25đ x = 1đ -> Bạch Hạc -> Văn Lang II Tự luận: Biểu Câu Nội dung đáp án Thuật luyện kim đời có ý nghĩa ? Ý nghĩa: - Sau công cụ đá, từ người tìm thứ nguyên liệu để làm cơng cụ theo ý muốn - Làm tăng suất lao động, công cụ dồi dào, sống ổn định Trình bày nét đời sống vật chất tinh thần cư dân Văn Lang ? * Đời sống vật chất: - Ở nhà sàn (làm tre, gỗ, nứa ), thành làng chạ - Ăn: cơm rau, cá, dùng bát, mâm, mi Dùng mắm, muối, gừng - Mặc: + Nam đóng khố, trần, chân đất + Nữ mặc váy, áo xẻ có yếm che ngực, tóc để nhiều kiểu… dùng đồ trang sức ngày lễ - Đi lại: chủ yếu thuyền * Đời sống tinh thần: - Xã hội chia thành nhiều tầng lớp khác nhau: Quí tộc, dân tự do, nô tỳ (sự phân biệt tầng lớp chưa sâu sắc) - Tổ chức lễ hội, vui chơi nhảy múa, đua thuyền - Có phong tục ăn trầu, nhuộm răng, làm bánh chưng, bánh dày, xăm - Tín ngưỡng: Thờ cúng mặt trăng, mặt trời (các lực lượng siêu nhiên), thờ cúng tổ tiên Người chết chơn thạp, bình có đồ trang sức - Có khiếu thẩm mĩ cao So sánh tổ chức máy Nhà nước VL với Âu Lạc ? - Tổ chức Nhà nước không khác (H/S cụ thể cấp) Vua An Dương Vương Lạc tướng (Bộ) điểm 1đ 3,5đ 2đ 1,5đ 2,5đ 0,5đ Lạc tướng (Bộ) 1đ Giáo viên : Đặng Quang Minh - 30 - Trường THCS Quang Trung Giải pháp hữu ích : Phối hợp số phương pháp…………………… - Bồ ( Chiềng chạ) Bồ (Chiềng chạ) Bồ ( Chiềng chạ) - Khác quyền lực vua ADV cao 0,5đ PHỤ LỤC KẾ HOẠCH BÀI HỌC Bài 27: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938 I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1/ Kiến thức: - Quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ hồn cảnh nào? Ngơ Quyền nhân dân ta chuẩn bị chống giặc tâm chủ động - Đây trận thuỷ chiến lịch sử chống ngoại xâm dân tộc thắng lợi cuối thuộc dân tộc ta Trong trận tổ tiên ta tận dụng yếu tố “Thiên thời, địa lợi, nhân hoà” để tạo nên sức mạnh chiến thắng - Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa vơ trọng đại lịch sử dựng nước dân tộc ta 2/ Kỹ năng: Đọc tường thuật đồ lịch sử, xem tranh LS 3/Thái độ: Giáo dục cho học sinh lòng tự hào ý chí quật cường dân tộc, Ngô Quyền người anh hùng dân tộc , người có cơng lao to lớn nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, khẳng định độc lập Trung Quốc II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC – SỰ CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HOC SINH - Giáo viên : + Lược đồ “ Ngô Quyền chiến thắng Bạch Đằng năm 938” + Sử dụng tranh ảnh - Học sinh + Tìm hiểu trước nội dung học + Sưu tầm tranh ảnh chiến thắng Bạch Đằng III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Ồn định Kiểm tra cũ.(Slide 1) Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930 – 931) nào? *Đáp án : - Năm 931 Dương Đình Nghệ từ Thanh Hố cơng thành Tống Bình Chiếm thành chủ động đón đánh qn Nam Hán tiếp viện Giành quyền tự chủ cho đất nước xưng tiết độ sứ /Dạy học a Giới thiệu : Công dựng tự chủ họ Khúc, họ Dương kết thúc ách hộ nghìn năm lực phong kiến Trung Quốc nước ta mặt danh Việc dựng tự chủ tạo sở để nhân dân ta tiến lên giành độc lập hồn tồn Ngơ Quyền hồn thành sứ mạng lịch sử Giáo viên : Đặng Quang Minh - 31 - Trường THCS Quang Trung Giải pháp hữu ích : Phối hợp số phương pháp…………………… - trận chiến chiến lược, đánh tan ý chí xâm lược kẻ thù mở thời kỳ độc lập lâu dài Tổ quốc b Nội dung phương pháp: (Slide 2) Hoạt động GV HS * Hoạt động 1: 1/Ngô Quyền chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán ntn - Dựa vào SGK, cho biết đôi nét Ngô Quyền ? -> Giới thiệu Ngô Quyền (đoạn in nghiêng) (Slide 3, 4, 5, 6, 7) - Năm 937 cha vợ NQ gặp biến cố gì? (Slide BĐTD 1) ? Khi nghe tin đó, Ngơ Quyền hành động nào? (Slide – BĐTD 1) (Trị tội tên phản bội Kiều Công Tiễn, bảo vệ tự chủ vừa xây dựng đất nước) ? KCT đối phó sao? (Slide 9) ? Nhận xét hành động KCT? ( Kiều Công Tiễn muốn dùng lực nhà Nam Hán để chống Ngô Quyền đoạt chức Tiết độ sứ Đây hành động phản phúc “Cõng rắn cắn gà nhà”.) ? Nhà Nam Hán đáp lại lời cầu cứu nào? (Slide – BĐTD 1) Hoàn thành sơ đồ tư Nội dung ghi bảng 1/Ngô Quyền chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán ntn a Hoàn cảnh: (Slide 11) - Năm 937: Kiều Công Tiễn - GV: Biết tin quân Nam Hán vào nước ta Ngơ giết Dương Đình Nghệ Quyền vạch kế hoạch chuẩn bị k/c nào? (Slide => Ngô Quyền kéo quân 11=>18) Bắc trị tội KCT Hoàn thành sơ đồ tư (Slide 11- BĐTD 2) => KCT cầu cứu nhà Nam Hán => Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ b Sự chuẩn bị Ngơ THẢO LUẬN NHĨM (Slide19) Quyền: (Slide 11- BĐTD Câu 1: Vì Ngơ Quyền định chọn sơng Bạch 2) Đằng làm nơi chiến với quân Nam Hán? Vì : sơng BĐ nơi có đia hình hiểm trở, hai bên toàn rừng rậm, hải lưu thấp, thủy triều lên xuống mạnh, lòng sơng rộng sâu Nếu biết tận dụng thiên thời, địa lợi, nhân hòa thắng địch Câu 2: Kế hoạch đánh địch Ngô Quyền chủ động độc đáo điểm nào? (- Chủ động: đón đánh quân xâm lược Giáo viên : Đặng Quang Minh - 32 - Trường THCS Quang Trung Giải pháp hữu ích : Phối hợp số phương pháp…………………… - - Độc đáo: bố trí trận địa bãi cọc ngầm sơng.) - GVKL: Biết quân Nam Hán quay lại xâm lược nước ta lần Ngô Quyền chủ động đón đánh qn xâm lược, ơng chọn địa hình cửa sơng Bạch Đằng bố trí trận địa bãi cọc ngầm Đây kế hoạch chủ động độc đáo 2/ Chiến thắng Bạch Đằng * Hoạt động2: 2/ Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 năm 938 (Slide 21) (Slide21) - GV sử dụng lược đồ a.Diễn biến: a.Diễn biến: - Cuối năm 938 , Lưu Hoằng - Cuối năm 938, Lưu Hoằng Tháo huy thuỷ quân Tháo huy thuỷ quân Nam Hán tiến vào nước ta Nam Hán tiến vào nước ta - Nước triều lên : - Nước triều lên : (Slide 22) Quân ta dùng thuyền nhẹ Quân ta dùng thuyền nhẹ nhử giặc vượt qua bãi cọc nhử giặc vượt qua bãi cọc ngầm ngầm Nước triều rút : (Slide 23) Nước triều rút : - Ngô Quyền tổng công - Ngô Quyền tổng công b.Kết quả: (Slide 23 ) b.Kết quả: (Slide 23 ) - Quân Nam Hán thua to - Lưu Hoằng Tháo bỏ mạng - Quân Nam Hán thua to - Vua Nam Hán phải thu quân - Lưu Hoằng Tháo bỏ mạng -Trận Bạch đằng Ngô Quyền kết thúc thắng lợi - Vua Nam Hán phải thu (Slide 24, 25, 26 ) quân Gv yêu cầu HS tường thuật lại -Trận Bạch đằng Ngô - GV: Cho đến trận Bạch Đằng diễn vào Quyền kết thúc thắng lợi cụ thể chưa xác định rõ, biết trận diễn vào cuối năm 938 ? Vì nói trận Bạch Đằng năm 938 chiến thắng vĩ đại dân tộc ta (Slide 27) ( Sau trận nhà Nam Hán tồn thời gian dài không dám đem quân xâm lược nước ta lần thứ Với chiến thắng đập tan hoàn toàn mưu đồ xâm chiếm nước ta bọn phong kiến Trung Quốc, khẳng định độc lập Tổ quốc.) ? Ngô Quyền có cơng ntn k/c chống qn Nam Hán xâm lược lần thứ (Slide 27) ( Huy động sức mạnh toàn dân, tận dụng vị trí địa sơng Bạch Đằng, chủ động đưa kế hoạch cách đánh giặc độc đáo, cơng tác giữ bí mật kế hoạc đánh giặc triệt để, bố trí trận địa cọc để làm nên chiến thắng vĩ đại DT.) ? Ý nghĩa chiến thắng Bạch Đằng năm 938 - GV cho HS quan sát H 57 Đọc lời đánh giá Lê Giáo viên : Đặng Quang Minh - 33 - Trường THCS Quang Trung Giải pháp hữu ích : Phối hợp số phương pháp…………………… - Văn Hưu công lao Ngô Quyền - GVKL: Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 khẳng c/ Ý nghĩa lịch sử: định quyền làm chủ nhân dân ta, mở thời kỳ mới, - Chấm dứt hẳn thời kỳ thời kỳ xây dựng bảo vệ độc lập lâu dài Tổ nước ta bị phong kiến Trung quốc…nhân dân ta đời đời biết ơn công lao vị anh Quốc đô hộ hùng DT Ngô Quyền - Mở thời kỳ độc lập lâu - Liên hệ thực tế, giáo dục tư tưởng (Slide 28): Một số dài tổ quốc việc làm thể biết ơn công lao người anh hùng dân tộc Ngô Quyền ? Ngồi hình ảnh việc làm ghi nhớ cơng lao Ngơ Quyền em biết việc tưởng nhớ công lao việc làm hay không? Củng cố – Luyện tập: Bài tập trắc nghiệm: (Slide 29, 30, 31, 32) NQ dựa vào tượng thiên nhiên để đánh giặc? Tướng giặc bị tử trận ai? Thời gian quân ta chiến thắng Nam Hán? Quân Nam Hán tiến vào nước ta theo đường Hoàn thành đồ tư củng cố (Slide 33) Dặn dò: (Slide 34) - Học thuộc phần ghi - Tường thuật lại trận đánh sông Bạch Đằng năm 938 - Xem lại SGK - Xem trước 28 : Ôn tập IV.Rút kinh nghiệm: - DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ SƠ ĐỒ TƯ DUY DÃ SỬ DỤNG TRONG BÀI GIẢNG Cách tư duy, ghi nhớ não (trái – phải) người Giáo viên : Đặng Quang Minh - 34 - Trường THCS Quang Trung Giải pháp hữu ích : Phối hợp số phương pháp…………………… - TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo viên Lịch sử 6- NXB giáo dục Sách giáo khoa Lịch sử - NXB giáo dục Ứng dụng Bản đồ tư (Joyce Wycoff ) ….……………NXB LĐXH Những vấn đề chung đổi giáo dục THCSNXB giáo dục Biên soạn: Nguyễn Hải Châu Nguyễn Trọng Sửu Trần Đình Châu (2009), Sử dụng đồ tư duy- Một biện pháp hiệu hỗ trợ học sinh học tập mơn Tốn, Tạp chí Giáo dục kì 2, tháng Thiết kế, sử dụng BĐTD góp phần nâng cao chất lượng đào tạo TS Nguyễn Mạnh Hưởng-Tổ Phương pháp dạy học môn Lịch sử-khoa Lịch sửTrường ĐHSP Hà Nội Giáo viên : Đặng Quang Minh - 35 - Trường THCS Quang Trung Giải pháp hữu ích : Phối hợp số phương pháp…………………… - Diendankienthuc.net: Tác dụng BĐTD sống Giáo viên : Đặng Quang Minh - 36 - Trường THCS Quang Trung Giải pháp hữu ích : Phối hợp số phương pháp…………………… - Giáo viên : Đặng Quang Minh - 37 - Trường THCS Quang Trung Giải pháp hữu ích : Phối hợp số phương pháp…………………… - Giáo viên : Đặng Quang Minh - 38 - Trường THCS Quang Trung Giải pháp hữu ích : Phối hợp số phương pháp…………………… - Giáo viên : Đặng Quang Minh - 39 - Trường THCS Quang Trung ... áp dụng phối hợp số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng đồ tư dạy học lịch sử 6, thấy kết HS học tập môn lịch sử khả quan Đa số HS yếu có nhận biết, thông hiểu vận dụng kiến thức mơn lịch. .. luận, giải pháp cụ thể rõ ràng nhằm phối hợp số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng đồ tư dạy học lịch sử Áp dụng giải pháp vào việc soạn giảng tiết dạy GV Kết vận dụng giải pháp: Với việc... nếp tốt học tập Đối với số học sinh chậm tiến phải thơng qua giúp đỡ bạn tổ, nhóm, lớp giúp đỡ Qua thời gian áp dụng việc phối hợp số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng đồ tư , học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Kết hợp một số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng bản đồ tư duy (BĐTD) trong dạy học Lịch sử 6, SKKN Kết hợp một số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng bản đồ tư duy (BĐTD) trong dạy học Lịch sử 6

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay