Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Cổ Phân Du Lịch (1)

26 26 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 22:02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC BÁO CÁO KIẾN TẬP ĐỀ TÀI: Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Cổ Phân Du Lịch Quốc Tế DanCo ĐỊA ĐIỂM: Công Ty Cổ Phân Du Lịch Quốc Tế DanCo Cán hướng dẫn : Phùng Văn Sắc Sinh viên thực : Triệu Qúy Dũng Ngành đào tạo : Quản trị nhân lực Lớp : 1205 QLND Khóa : 2012 – 2016 HÀ NỘI - 2015 LỜI CẢM ƠN Trên thực tế khơng có thành cơng mà khơng gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ học tập, kiến tập trường thực tế Công ty em nhận giúp đỡ, tạo điều kiện Thầy Cô bác, chú, anh chị Cơng ty nơi em kiến tập Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi lời cảm ơn đến quý Thầy Cô Khoa Tổ chức quản lý nhân lực – Trường Đại học Nội vụ Hà Nội với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập trường Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể bác, anh chị Công ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Danco tạo điều kiện cho em hoàn thành nhiệm vụ kiến tập Công ty tháng vừa qua Với kiến thức em hạn chế qua nhìn sinh viên kiến tập khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Em mong nhận ý kiến đóng góp q báu q Thầy Cơ để giúp báo cáo e hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .2 Trên thực tế thành cơng mà khơng gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ học tập, kiến tập trường thực tế Công ty em nhận giúp đỡ, tạo điều kiện Thầy Cô bác, chú, anh chị Công ty nơi em kiến tập Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi lời cảm ơn đến quý Thầy Cô Khoa Tổ chức quản lý nhân lực – Trường Đại học Nội vụ Hà Nội với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập trường Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể bác, anh chị Công ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Danco tạo điều kiện cho em hoàn thành nhiệm vụ kiến tập Công ty tháng vừa qua .2 Với kiến thức em hạn chế qua nhìn sinh viên kiến tập khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Em mong nhận ý kiến đóng góp q báu q Thầy Cơ để giúp báo cáo e hoàn thiện .2 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ Các khái niệm: .3 4.1: xây dựng chiến lược tuyển mộ 7.1 : Mơi trường bên ngồi 10 Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ DANCO 16 1.3: cấu lao động công ty 18 1.4 : Kết kinh doanh công ty 20 2.1.1: mục tiêu sản xuất kinh doanh 21 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Con người trọng tâm tất hoạt động, hoạt động xã hội diễn nhờ người, xoay quanh người mục đích người Để tồn phát triển khơng có đường khác trì phát triển nguồn tài nguyên nhân cách hiệu Nhân định tồn phát triển tổ chức , xã hội quốc gia Đặc biệt xu ngày phát triển hội nhập quốc tế, cạnh tranh diễn gay gắt khốc liệt để có phát triển bền vững, cần có nguồn lực nhân - người vững mạnh số lượng, chất lượng , thể lực trí lực Chính vậy, doanh nghiệp tại, công tác tuyển dụng nhân thực công tác thiết yếu người quản lý, đồng thời yếu tố đảm bảo cho tồn bền vững phát triển dài lâu, mạnh mẽ doanh nghiệp Thành công hầu hết cơng ty, tập đồn lớn dựa vào nguồn tài nguyên người vật chất Nhà xưởng, máy móc, thiết bị, cơng nghệ, cở sở sản xuất mua bí tài người để thực cơng việc khó kiếm nhiều, quan trọng lúc mua tiền Việc khơng xếp được, hay xếp sai người, sai việc khiến hoạt động doanh nghiệp bị đình trệ, hay chí gây hậu nghiêm trọng thất thốt, thua lỗ, tổn hại đến uy tín hình ảnh nhà cung cấp Xuất phát từ tính chất đặc biệt quan trọng nhân việc tuyển dụng nhận sự, em lựa chọn đề tài : “ Công tác tuyển dụng nhân công ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế DANCO VIỆT NAM” với mục đích tìm hiểu, đánh giá đưa số đề xuất cá nhân hoạt động , công tác tuyển dụng công ty Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu, hệ thống hóa lý luận vấn đề tuyển dụng nhân - Phân tích thực trạng cơng tác tuyển dụng nhân - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác tuyển dụng nhân Phương pháp phạm vi nghiên cứu - Phương pháp : phân tích, đánh giá, tổng hợp từ số liệu thu thập, quan sát vấn - Phạm vi nghiên cứu : Công ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế DANCO Việt Nam, số liệu từ năm 2012-2014 Kết cấu đề tài - Chương 1: Cơ sở lý luận chung tuyển dụng nhân - Chương 2: Phân tích thực trạng cơng tác tuyển dụng nhân công ty Du Lịch Quốc Tế DANCO Việt Nam - Chương 3: Kiến nghị số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác tuyển dụng công ty Du Lịch Quốc Tế DANCO Việt Nam Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ Các khái niệm: 1.1 Tuyển dụng Tuyển dụng việc thu hút, đánh giá lựa chọn ứng viên phù hợp với nhu cầu nhân công ty Tuyển dụng gồm hai trình , tuyển mộ tuyển chọn 1.2 : Tuyển mộ Tuyển mộ trình thu hút người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội lao động bên tổ chức 1.3 : Tuyển chọn Tuyển chọn trình đánh giá ứng viên dựa vào yêu cầu cơng việc để tìm người phù hợp số người thu hút trình tuyển mộ Nguồn phương pháp tuyển mộ Có hai nguồn tuyển mộ từ lực lượng lao động bên tổ chức nguồn lực từ lao động bên •Nguồn bên trong: phương pháp - Bảng thông báo tuyển người ( niêm yết công việc ): Bảng thông báo gửi đến tất nhân viên công ty, tổ chức nhiệm vụ công việc yêu cầu trình độ cần tuyển mộ - Sự giới thiệu cán công nhân viên tổ chức : Phương pháp giúp phát người có lực phù hợp với u cầu cơng việc ột cách nhanh chóng - Danh mục kĩ : thông tin cá nhân lưu trữ hồ sơ nhân kỹ , trình độ , kinh nghiệm, yếu tố lien quan đến phẩm chất cá nhân người lao động cần tuyển mộ •Nguồn bên ngồi : phương pháp - Quảng cáo: thông qua kênh truyền thông quảng cáo về: cơng ty, nhiệm vụ chính, u cầu , thông tin quyền lợi, hạn nộp hồ sơ - Thu hút thông qua giới thiệu cán công nhân viên tổ chức - Trung tâm giới thiệu việc làm: phương pháp phổ biến - Hội chợ việc làm : có tiếp xúc trực tiếp ứng viên với nhà tuyển dụng - Tuyển dụng trực tiếp trường cao đẳng, đại học, dạy nghề Đối với nguồn khác có ưu nhược điểm khác nhau, đó, tùy theo điều kiện tổ chức khác mà áp dụng phương pháp tuyển dụng cho phù hợp, nắm người có trình độ, phù hợp với yêu cầu tổ chức Tuy nhiên tuyển dụng nhìn chung phải xuất phát từ lợi ích doanh nghiệp xã hội, dựa vào khối lượng công việc , yêu cầu cụ thể loại cơng việc để tính tới việc tận dụng tối đa lực họ Quan trọng tuyển dụng phải nghiên cứu thận trọng toàn diện cá nhân, phẩm chất lực nhân viên Các nhân tố ảnh hưởng đến trình tuyển dụng - Hình ảnh , uy tín doanh nghiệp - Tính hấp dẫn cơng việc : vị trí, uy tín , quan niệm xã hội công việc, lương bổng , an tồn, “nhàn hạ” , tính chất lao động - Cung – cầu lao động thị trường - Các sách quản lý nội : lương bổng, đào tạo, thăng tiến, chế độ khác - Chính sách quản lý phủ : cấu kinh tế, sách tiền lương, sách bảo hiểm, xu hướng phát triển kinh tế, hợp tác kinh tế với nước ngồi… - Chi phí cho tuyển chọn Q trình tuyển dụng nhân Gồm bước sau: 4.1: xây dựng chiến lược tuyển mộ a lập kế hoạch tuyển mộ: Thông thường, công ty, doanh nghiệp dựa vào quy mơ có chiến lược phát triển lâu dài cơng ty tiên đốn biến động xảy tương lai công nghệ, kĩ thuật , kinh tế, văn hóa xã hội mà tính tốn nhu cầu cần có nhân công ty, Nhu cầu nguồn lực nhân phải xác định theo cấu lao động tối ưu số lượng, chất lượng, đặc biệt xác định rõ ràng lao động trực tiếp lao động gián tiếp , trực tiếp , phận, ngành nghề, sau tổng hợp chung lao động tồn cơng ty Đây bước xác định số lượng nhân viên cần tuyển cho vị trí thiếu, sau thơng qua tỉ lệ sàng lọc ứng viên , tổ chức định người cần cho vị trí Tỉ lệ sàng lọc ảnh hưởng đến chi phí tài , tâm lý người cần tuyển kì vọng ứng viên xin việc Người quản lý cần công bằng, không thiên vị hay có định kiến q trình tuyển dụng Để có kế hoạch tuyển dụng nhân đáp ứng nhu cầu công ty , người quản lý cần đánh giá xác tình hình nhân sẵn có , vào thống kê đội ngũ lao động có số lượng, chất lượng, loại trừ biến đổi dự kiến nghỉ hưu, thai sản, thun chuyển, thăng tiến, tính tốn cân đối lao động có cơng ty nhu cầu để có định phù hợp Nếu thiếu lao động, xảy hai trường hợp: thiếu lao động, cần tuyển từ bên Thiếu chất lượng, cần lên kế hoạch đào tạo, bố trí, xếp lại, thuyên chuyển, bồi dưỡng đào tạo… Thường tỉ lệ lao động thất nghiệp lớn, việc tuyển dụng doanh nghiệp dễ dàng b Xác định nguồn phương pháp tuyển mộ: Để tuyển mộ đủ số lượng chất lượng , cần có lựa chọn phù hợp để định sử dụng nhân tổ chức hay từ nguồn bên ngồi • Nguồn bên trong: Khi tuyển dụng người từ nội tổ chức việc đưa người vào làm việc vị trí khác, thường cao hơn, tạo cho họ động lực để làm việc, ưu điểm: giảm chi phí làm quen với cơng việc,chi phí đào tạo , học việc, q trình lao động diễn lien tục, khơng bị gián đoạn người lao động thử thách qua lòng trung thành với tổ chức nhược điểm: dễ tạo chia rẽ nội bộ, tâm lý bất ổn nhân viên lại , khiến chất lượng lao động công ty xuống, khơng tạo khác biệt tổ chức • Nguồn bên ngoài: Ưu điểm: đáp ứng yêu cầu tổ chức, có trình độ phù hợp khả thích ứng với yêu cầu thay đổi, chuyển động tổ chức Nhược điểm: chi phí đào tạo, làm quen với công việc, gây tâm lý thất vọng với nhân viên nội bộ, có nhầm lẫn q trình tuyển dụng phía quản lý ứng viên chưa thực hiểu c Quy trình tuyển chọn: Đây bước quan trọng giúp đơn vị đưa định tuyển chọn đắn Bước 1: chuẩn bị tuyển dụng: Bao gồm việc thành lập hội đồng tuyển dụng, quy định rõ số lượng , thành phần, xác định nhiệm vụ, quyền hạn hội đồng tuyển dụng, nghiên cứu văn lien quan đến tuyển dụng, văn luật Bước 2: thông báo tuyển dụng: Nêu rõ u cầu, tiêu chí, tính chất cơng việc, nội dung cần thiết khác Bước 3: Thu nhận, nghiên cứu hồ sơ: Sau đưa thong báo tuyển dụng, công ty nhận hồ sơ ứng viên, ghi vào sổ xin việc, phân loại chi tiết để sau dễ sử dụng, hồ sơ cần đầy đủ giấy tờ, văn bằng, chứng cần thiết Tổ chức xem xét tính trung thực giấy tờ chứng , làm rõ điểm nghi vấn , xác minh lại Việc nghiên cứu hồ sơ giúp cơng ty loại bỏ ứng viên khơng hồn tồn đáp ứng u cầu cơng việc, tiết kiệm chi phí tuyển dụng Bước4:tiếp đón ban đầu vấn sơ bộ: Bước xác lập mối quan hệ người tìm việc nhà tuyển dụng, cần diễn mơi trường thoải mái, tôn trọng lẫn nhau, câu hỏi đưa nên câu hỏi chung, kết hợp quan sát hình thức, tránh hỏi vấn đề riêng tư Bước 5: trắc nghiệm tuyển chọn: Trong trắc nghiệm nhân có nhiều loại trắc nghiệm có nhiều cách phân loại khác nhau, theo nhóm theo cá nhân, tùy theo cấu hay hết đánh giá Thơng thường có : trắc nghiệm thành tích, trắc nghiệm khiếu, trắc nghiệm tính cách , trắc nghiệm tính trung thực, trắc nghiệm y học Lợi thế: phát khả tiềm ẩn ứng viên, dự đốn kết cơng việc tương lai Nhưng bên cạnh đó, cần ý : xem xét tình trạng giả mạo trả lời, không nên gây căng thẳng mặt tâm lý, hạn chế đặt câu hỏi riêng tư Khi sử dụng thông tin trắc nghiệm để đưa dự đoán , cần lưu ý đến độ xác thơng tin để tránh dự đốn sai Bước 5: Phỏng vấn: Đây phương pháp giúp nhà tuyển dụng định họ ứng viên có “ tương thích” với cơng việc, nhu cầu khả đáp ứng khơng, thơng qua hình thức hỏi đáp để trao đổi thông tin Phương pháp nhiều cơng ty áp dụng, thường có hai cách vấn: - Phỏng vấn câu hỏi tùy ý, không xây dựng theo hệ thống chuẩn mực Nhà tuyển dụng đặt câu hỏi nảy đầu Về hình thức, phương pháp giống trò chuyện ngẫu hứng, thoải mái lại khơng giúp nhà tuyển dụng dự đoán khả làm việc tương lai ứng viên - Phỏng vấn dựa cấu trúc hệ thống câu hỏi, thực theo hệ thống câu hỏi định sẵn, chủ yếu xoay quanh vấn đề công việc để đánh giá ứng viên có phù hợp với vị trí tuyển dụng hay không, thông thường câu trả lời ứng viên đánh giá theo thang điểm từ đến 5, mức độ phù hợp với yêu cầu Mục đích: kiểm tra lại lực ứng viên , giúp cho ứng viên người quản lý tương lai có thấu hiểu định, ăn khớp làm việc, tránh bỡ ngỡ Bước 8: Tham gia công việc: Để cho ứng viên nhìn rõ hội, thách thức công việc : mức độ phức tạp cơng việc, tình hình thu nhập, thỏa mãn với công việc Bước 9: định tuyển dụng: - Kí hợp đồng : thể rõ quyền lợi nghĩa vụ hai bên Thử việc: kết thúc giai đoạn thử việc cần có nhận xét, đánh giá người quản lý trực tiếp , kết đánh giá tốt xem xét đến việc tiếp tục hợp đồng, không tốt hủy 4.2 : đánh giá q trình tuyển chọn Sau tuyển dụng nhân sự, cần có xem xét trình tuyển dụng để từ rút kinh nghiệm hồn thiện dần cơng tác tuyển dụng doanh nghiệp.Một số tiêu chí cần quan tâm, : - Tỉ lệ tuyển chọn Chi phí cho hoạt động tuyển chọn Hệ số nhân viên tuyển số đề nghị tuyển Số lượng ứng viên chấp nhận từ chối chấp nhận công việc mức lương định - Kết thực công việc nhân viên tuyển dụng - Số lượng nhân viên bỏ việc Cơ sở tuyển dụng nhân Cơ sở tuyển dụng nhân yêu cầu công việc đề mô tả công việc yêu cầu người thực cơng việc, sở đó, tuyển mộ tuyển chọn phải đáp ứng yêu cầu sau: - Tuyển người đáp ứng mục tiêu công việc tổ chức, dựa vào kế hoạch hóa nguồn nhân lực tổ chức - Tuyển người có trình độ chuyên môn cần thiết cho công việc để đạt tới suất lao động cao, hiệu suất công tác tốt - Tuyển người có sức khỏe, trung thực, có động làm việc tốt Cơng cụ phương tiện tuyển chọn Công cụ phương tiện tuyển chọn nhân công ty thường áp dụng tuyển chọn nhân thông tin hồ sơ nhân ứng viên, nhằm so sánh ứng viên với nhau, lựa chọn ứng viên phù hợp với vị trí cần tuyển Thứ hai trắc nghiệm thành tích, khiếu,sở thích, tính trung thực, y học… Các trắc nghiệm nhằm tìm khả tiềm ẩn ứng viên dự đốn kết thực cơng việc ứng viên tương lai Công cụ công ty hay sử dụng vấn tuyển chọn với bảng vấn gồm câu hỏi thiết kế sẵn nhằm đánh giá ứng viên cách toàn diện xác Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng 7.1 : Môi trường bên ngồi * yếu tố kinh tế: Chu kì kinh tế chu kì kinh doanh có ảnh hưởng lớn đến cơng tác tuyển dụng lao động, tác động lớn đến phát triển doanh nghiệp nước, ảnhhưởng trực tiếp đến suy thoái , thịnh doanh nghiệp Trong giai đoạn kinh tế suy thối bất ổn , có chiều hướng xuống , doanh nghiệp mặt phải trì lực lượng có tay nghề, mặt phải giảm chi phí lao động Cơng ty cần có định giảm làm việc, giảm phúc lợi, hạn chế tuyển dụng nhân viên… Ngược lại kinh tế phát triển có chiều hướng ổn định, doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng sản xuất, đòi hỏi cơng ty cần tuyển thêm người, tang lương để thu hút nhân tài , tang phúc lợi , cải thiện điều kiện làm việc Rõ ràng kinh tế phát triển hay suy thối có ảnh hưởng lớn đến cơng tác tuyển chọn nhân doanh nghiệp • yếu tố dân số: Dân số yếu tố ảnh hưởng đến tuyển chọn lao động cho doanh nghiệp, quốc gia có lực lượng lao động dồi dào, có trình độ tuyển dụng lao động gặp nhiều thuận lợi, ngược lại nước có tỉ lệ dân số thấp, số dân độ tuổi lao động thấp gặp khơng khó khăn việc 10 tìm kiếm tuyển dụng lao động Ngồi giới tính yếu tố mà nhà tuyển dụng cần quan tâm Bởi lẽ lực lượng lao động nữ làm đông ảnh hưởng đến doanh nghiệp • văn hóa xã hội: Trong văn hóa xã hội có nhiều đẳng cấp, nấc thang xã hội không theo kịp với đà phát triển thời đại kìm hãm khơng cung cấp nhân tài cho tổ chức Ở Việt Nam động người lao động so với nước phương tây phát triển , trước khi, nước ta thời kì bao cấp , bảo trợ nhà nước , doanh nghiệp mang nặng tâm lý : lỗ nhà nước chịu, nên sức ì lớn, chuyển biến chậm Còn nước phát triển, người lao động độc lập lớn nên tự chủ họ công việc cao, cung cách làm việc xã hội tạo bầu khơng khí văn hóa cơng ty nước phát triển nhanh nhạy, động sáng tạo, yếu tố định việc cạnh tranh toàn cầu Ngoài ra, thay đổi lối sống xã hội ảnh hưởng đến cấu trúc doanh nghiệp Tại nước phát triển, lực lượng lao động từ ngành sản xuất chuyển sang ngành dịch vụ lớn, đồng thời xã hội ln có thêm nhiều dịch vụ Ở nước ta khơng nằm ngồi guồng quay nên sức tác động lớn ảnh hưởng đến nguồn nhân lực • đối thủ cạnh tranh: Trong kinh tế thị trường, nhà quản trị cạnh tranh sản phẩm mà cạnh tranh lao động, lao động vấn đề cốt lõi quản trị.Để tồn phát triển, quản trị lao động cách hiệu đường đắn nhất, tốt Muốn , doanh nghiệp cần có sách nhân hợp lý, biết lãnh đạo, động viên, đồng thời phải tạo bầu khơng khí văn hóa, gắn bó, … Ngồi cơng ty cần có chế độ thù lao phù hợp, để nhân viên cảm thấy đánh giá khả Nếu khơng doanh nghiệp nhân viên giỏi, có khả Sự nhân viên không túy vấn đề thù lao mà tổng hợp nhiều vấn đề 11 khác , doanh nghiệp cần có biện pháp quản trị lao động cách hiệu •Yếu tố khoa học kĩ thuật: Chúng ta sống thời đại bùng nổ cơng nghiệp, khoa học kĩ thuật, vậy, để đủ sức cạnh tranh thị trường nước quốc tế, cơng ty Việt Nam có nhiều cải tiến khoa học kĩ thuật, thay đổi ảnh hướng lớn đến lao động doanh nghiệp Trong vài thập niên tới, thử thách lớn nhà quản trị đào tạo, huẩn luyện nhân viên theo kịp với đà phát triển khoa học công nghệ đồng thời tìm kiếm, tuyển dụng them nhân viên có đầy đủ khả năng, việc khơng dễ dàng Khi cơng nghệ thay đổi , có số cơng việc, kĩ khơng cần đến Có nghĩa doanh nghiệp cần người mà sản xuất nhiều sản phẩm có chất lượng cao , cần có kế hoạch xếp với lao động dư thừa • Yếu tố khachs hang: Khách hàng mục tiêu doanh nghiệp, sản phẩm công ty làm , chất lượng hàng hóa, dịch vụ hay phục vụ quan trọng khách hàng Ngoài ra, nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng doanh nghiệp cần phải có đầy đủ kĩ để đáp ứng nhu cầu khách hàng Có nghĩa nhà quản trị cần tuyển chọn cho đội ngũ nhân viên có lực, nhiệt tình, tự tin , đem đến cho khách hàng sản phẩm, dịch vụ tốt •Luật lệ, quyền đoàn thể: Luật lao động nước ta ban hành áp dụng từ tháng 01/2015 , đồng thời nhà nước ban hành nhiều thơng tư hướng dẫn cụ thể chi tiết việc thực luật , đặc biệt vấn đề tuyển dụng lao động Trong quy định rõ đối tượng khơng tuyển, đối tượng đươc ưu tiên tuyển.ngoài nhà nước giao cho sở , ban, ngành, tỉnh quản lý vấn đề lao động doanh nghiệp Như vậy, quyền, luật lệ, đồn thể có 12 ảnh hưởng khơng nhỏ đến hoạt động tuyển dụng nhân doanh nghiệp 7.2 Môi trường bên •Mục tiêu cơng ty: Mỗi cơng ty có sứ mạng riêng mình, mục đích riêng Mỗi cấp quản trị cần hiểu rõ sứ mạng cơng ty mình, yếu tố môi trường bên ảnh hưởng đến phận chuyên môn sản xuất kinh doanh, tài chính, quản trị lao động Và đương nhiên mục tiêu doanh nghiệp ảnh hưởng đến lao động Nếu mục tiêu doanh nghiệp đáp ứng tất nhu cầu khách hàng sản phẩm dẫn đầu chất lượng phải chọn cho nhân viên có trình độ cao lĩnh vực sản xuất bán hàng • Chiến lược sách cơng ty: Yếu tố có tác động lớn đến tuyển lao động, công ty có nhiều sách hợp lý ưu đãi với người lao động có nhiều người đến xin viêc, đồng thời trình làm việc, nhân viên hết long với cơng ty, ngược lại, việc bó hẹp sách , giới hạn tự bình đẳng có người đến đăng kí xin việc, đươc nhận họ bỏ Dưới số sách có tác động tích cực đến nhân viên: - Cung cấp cho nhân viên nơi làm việc an toàn, dễ chịu - Trả lương thời hạn, tang lương hợp lý Đảm bảo cho nhân viên làm việc công ty họ ưu tiên cơng ty thiếu chỗ trống họ chứng tỏ họ đủ khả năng, • Bầu khơng khí cơng ty: Văn hóa cơng ty yếu tố thuộc tinh thần tác động khơng nhỏ đến tình cảm người lao động, công ty, nhân viên cảm thấy dễ chịu làm việc, cộng tác với người khác họ cống hiến , yếu tố quan trọng mà nhà quản trị cần xem xét tuyển lao động sử dụng lao động doanh nghiệp • Cơng đồn: 13 Vai trò cơng đồn kết hợp với quyền để quản lý , chăm lo đến đời sống cán công nhân viên công ty nhà nước vấn đề cơng đồn thường chế dộ trả lương, thưởng tuyển chọn lao động, tạm nghỉ việc, kí luật, … hoạt động có hiệu cơng đồn yếu tố tác động đến việc tuyển chọn lao động công ty Sự cần thiết phải nâng cao hiệu công tác tuyển dụng công ty Cổ Phần Du Lịch quốc tế DANCO VIỆT NAM Ngày nay, hầu hết cơng ty có chiến lược phát triển nhân để đảm bảo hoạt động mình,bởi nhân lực yếu tố đầu vào quan trọng, định thành công nguồn lực khác.Sự cạnh tranh thị trường thể thông qua cạnh tranh chất lượng nguồn nhân lực Công ty cổ phần Du Lịch Quốc Tế DANCO Việt Nam công ty hoạt động lĩnh vực du lịch, khách sạn , lữ hành trọn gói, đặt phòng khách sạn, phòng vé máy bay,bộ phận visa, hộ chiếu , vận chuyển du lịch, tổ chức hội nghị, hội thảo, tổ chức hội nghị hội thảo Vấn đề chất lượng dịch vụ, phục vụ vấn đề quan trọng bậc nhất, yếu tố hang đầu cần quan tâm Chính vậy, đội ngũ nhân viên cơng ty đòi hỏi phải có trình độ, nắm bắt khoa học kĩ thuật, có thái độ làm việc tận tình, chun nghiệp để đáp ứng nhu cầu khách hàng Vì hiệu công tác tuyển dụng nâng cao đồng nghĩa với việc công ty tuyển nhiều nhân viên lựa chọn người phù hợp cho vị tría cần đến họ, có người lao động khơng có đầy đủ phẩm chất , lực cần thiết , giúp công ty nâng cao hiệu lao động, đạt mục tiêu đề Hơn hiệu công tác tuyển dụng nhân nâng cao chi phí đào tạo , phát triển nhân giảm, nhân viên có nhiều hội để thăng tiến , nâng cao thu nhập Mỗi cá nhân, doanh nghiệp phận cấu thành nên xã hội, nên xã hội muốn phát triển cần có đóng góp thành viên đó, việc tuyển dụng nhân phù hợp, xét không giải vấn đề doanh nghiệp, mà kinh tế quốc dân trình độ, kĩ người lao 14 động nâng cao trình học tập, lao động trau dồi để đáp ứng yêu cầu công ty Đồng thời , nâng cao hiệu nguồn nhân lực làm cho cơng ty có lợi, tiết kiệm chi phí có xu hướng mở rộng kinh doanh để phát triển quy mơ, gia tăng lợi nhuận Trong đó, tồn nhiều khó khan thách thức đối diện với thị trường lao động nay, mà đua giành giật nguồn vốn nhân lực ngày tăng tốc Việt Nam tham gia vào tổ chức kinh tế giới WTO Để phát triển được, công ty coi trọng việc đầu tư cho đội ngũ quản trị viên cao cấp, nhân viên có chất lượng Thế nhưng, nỗi lo lớn tìm đâu người tài, người giỏi? Nhu cầu tuyển lao động có chất lượng , vị trí quản trị, lao động có chun mơn kĩ thuật tăng cao đáp ứng từ thị trường lao động lại chưa đủ, khơng muốn nói thiếu trầm trọng Trung bình năm, Việt Nam có thêm khoảng 200000 cử nhân đại học cao đẳng, hang tram người đạt trình độ sau đại học Thế có thực tế phần nhỏ đáp ứng nhu cầu tuyển dụng nhân lực trung hay cao cấp thị trường lao động mà cử nhân dù giỏi hay đào tạo nặng lý thuyết, khơng có thực hành, khơng có trải nghiệm, kĩ mềm yếu mức Đối với công ty chuyên kinh doanh dịch vụ Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế DANCO vấn đề khó khan lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp, kĩ mềm quan trọng 15 Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ DANCO Tổng quan công ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế DANCO 1.1 giới thiệu cơng ty CƠNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ DANCO VIỆT NAM Mã số thuế: 0106189394 Địa chỉ: Số 76, phố Đốc Ngữ, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội Tên giao dịch: DANCO TRAVEL ,JSC Giấy phép kinh doanh: 0106189394 - ngày cấp: 28/05/2009 Ngày hoạt động: 28/05/2009 Giám đốc: ĐOÀN MINH CHÂU Là công ty hoạt động lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, mảng du lịch, lữ hành trọn gói, tổ chức hội nghị, hội thảo… Mặc dù thành lập chưa lâu tính đến thời điểm này, DANCO dần khẳng định vị trí việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, thiết kế chương trình riêng cho khách hang cách sáng tạo, chuyên nghiệp, phục vụ khách hang nhiệt tình, giá hợp lý … đem đến cho khách hàng hài lòng, thỏa mãn trước chất lượng Khẳng định thương hiệu mình, Danco travel chủ động việc khai phá, sáng tạo nên sản phẩm độc đáo chất lượng để phục vụ khách hàng Với ngân hàng sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú làm mới, mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn khác nhau, đầy thú vị tiện ích Với đội ngũ nhân viên đào tạo không ngừng huấn luyện định kỳ thường xuyên để nâng cao kỹ nghiệp vụ, nhân viên DancoTravel nhạy bén việc thấu hiểu nhu cầu khách hàng, sẵn sàng tiếp nhận góp ý chân thành khách hàng chất lượng dịch vụ để không ngừng cải tiến hồn thiện sản phẩm Từ thành lập đến nay, công ty thành lập mối quan hệ làm việc tốt với nhà cung cấp dịch vụ khách sạn, vận tải hành khách dịch vụ khác toàn khu vực Điều cho phép công ty đáp ứng nhu cầu khách du lịch 16 ngày tăng với mức giá cạnh tranh chuẩn mực đạo đức cao Với nhạy bén, sáng tạo xây dựng chương trình du lịch, chương trình chúng tơi ln đem đến cho du khách cân hoạt động thăm quan thư giãn Hơn nữa, với hướng dẫn viên chuyên nghiệp, kiến thức văn hóa sâu rộng điểm đến đầy tận tụy 1.2: Cơ cấu tổ chức công ty bảng 1: sơ đồ tổ chức điều hành Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Ban tổng giám đốc cơng ty Khối nghiệp vụ Khối kinh doanh Phòng hành nhân Phòng kế tốn Phòng kinh doanh Tour hang ngày Tour nước Tour nước Khách sạn Vé tàu, vé Thuê xe & thẻ visa máy bay du lịch ( nguồn: phòng hành nhân ) 17 1.3: cấu lao động công ty Đây nhân tố cấu thành nên nguồn lực đầu vào doanh nghiệp luôn nhân tố định nhất, ảnh hưởng tới kết hiệu trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Cơng ty Cổ Phần Du Lịch DANCO có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, than thiện nhiệt tình, có kĩ kinh nghiệm a Cơ cấu theo trình độ lao động: Bảng 2: cấu lao động theo trình độ: 2012 Số Sau đại học Đại học – cao đẳng Trung cấp LDPT Tổng lượng 18 03 03 24 2013 % 75.00 12.50 12.50 100 Số lượng 28 05 04 38 2014 % 02.63 73.68 13.15 07.54 100 Số % lượng 35 04.16 72.91 07 04 48 14.58 08.35 100 Nhìn chung, lao động cơng ty có trình độ lực lượng lao động trình độ cao đẳng , đại học trở lên chiếm đa số , tăng qua năm Cụ thể, năm 2012 , cơng ty có 24 lao động, đến năm 2013 38 người năm 2014 48 người Trong đó, năm 2012, số lượng lao động có trình độ đại học, cao đẳng 18 người, năm 2013 28 người, năm 2014 35 người, tăng rõ rệt qua năm Công ty hoạt động lĩnh vực cung ứng dịch vụ du lịch, lữ hành trọn gói, tổ chức hội nghị, hỗ trợ visa… nên việc lựa chọn tuyển dụng nhân điều dễ hiểu , số lượng lao động trình độ có nhanh nhạy việc xử lý tình huống, đa phần trẻ nên dễ đào tạo, khả thích ứng cao , có kiến thức , nắm bắt khoa học , công nghệ đại Có thể dễ dàng nhận thấy lao động có trình độ đại học – cao đẳng chiếm đa số thành phần lao động công ty Lao động phổ thong trung cấp có khơng nhiều, cho thấy quản lý nhân công tư có hướng điều chỉnh xử 18 lý tốt công tác tuyển dụng nhân , lựa chọn lao động có trình độ phù hợp với vị trí cơng tác khác b Cơ cấu lao động theo độ tuổi: Bảng 3: cấu lao động theo độ tuổi lao động: 2012 Số lượng 20 01 03 24 20-30 30-40 40-50 50-60 Tổng 2013 % 83.33 04.17 12.50 00.00 100 Số lượng 22 12 04 38 2014 % 57.89 31.57 10.54 100 Số lượng 34 10 04 48 % 70.83 20.83 08.34 100 ( nguồn: phòng hành nhân ) Theo độ tuổi cơng ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế DANCO có lượng lao động trẻ dồi , lợi đáng kể để thực mục tiêu tương lai thích nghi nhanh chóng với thay đổi mơi trường người trẻ ln nhiệt huyết, động dễ thích nghi với thay đổi Bên cạnh đó, lực lượng lao động tăng theo tăm, độ tuổi Điều đặt thách thức công ty việc tuyển dụng lao động nhằm thay người hưu tương lai tuyển người đáp ứng công việc c Cơ cấu lao động theo giới tính: Bảng 4: cấu lao động theo giới tính: 2012 Số Nam Nữ Tổng lượng 08 16 24 % 2013 Số 33.33 66.67 100 lượng 12 26 38 % 2014 Số % 31.57 63.48 100 lượng 17 31 48 35.41 64.59 100 Nhìn chung lực lượng lao động nữ công ty chiếm tỉ lệ cao so với nam, không ngừng tăng lên qua năm, điều phù hợp với đặc điểm kinh doanh công ty , mà công ty thiên cung ứng dịch vụ, cần 19 nhạy bén khéo léo, tinh tế nữ giới Số lượng nhân viên nam có tăng theo năm không nhiều Cơ cấu hoàn toàn phù hợp với mục tiêu kinh doanh công ty, lại đặt thách thức lao động nữ nghỉ thai sản, nghỉ việc,… phải tuyển dụng lao động bổ sung Trình độ nhân viên chưa đồng đáp ứng u cầu cơng việc vị trí họ Trong thời gian tới, công ty mở rộng thêm hoạt động kinh doanh cần phải tăng cường số lượng chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển đứng vững trước cạnh tranh công ty đối thủ 1.4 : Kết kinh doanh công ty Bảng 5: kết sản xuất kinh doanh 2012 8.12 3.31 0.21 3.5 Doanh thu ( tỉ đồng ) Lợi nhuận ( tỉ đồng ) Nộp ngân sách nhà nước ( tỉ đồng ) Thu nhập bình quân/ người 2013 12.34 5.87 2.12 5.5 2014 17.21 8.11 3.21 5.7 (triệu/người/ tháng) ( nguồn: công ty cổ phần du lịch danco ) Nhận xét: nhìn vào bảng số liệu ta thấy rằng, công ty ngày phát triển đạt doanh số ngày tăng qua năm , cao năm 2014 với doanh thu đạt 17.21 tỉ đồng, năm 2012 bước vào kinh doanh, trình vào ổn định tổ chức nên doanh thu công ty đạt 3.31 tỉ đông, năm 2013 , sau cấu máy hoạt động, có phát triển nhân sự, công ty đạt doanh số 5.87 tỉ đồng Qua khoản nộp ngân sách tăng lên thu nhập người lao động cải thiện Mức lương trung bình người lao động ngày nâng cao để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt nhân viên khả phục vụ sản xuất kinh doanh cho cơng ty Chính điều tác động ảnh hưởng đến số hoạt động phòng hành tổng hợp tồn thể cơng ty Thực trạng cơng tác tuyển dụng công ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế DANCO 20 2.1 mục tiêu công ty thời gian tới 2.1.1: mục tiêu sản xuất kinh doanh Theo báo cáo công ty tổng kết cuối năm 2012, mục tiêu kinh doanh công ty xác định rõ sau: DancoTravel đời với slogan “Mang trọn niềm tin du khách gửi gắm!” mong muốn cố gắng khơng ngừng tồn thể cán bộ, nhân viên công ty với định hướng kinh doanh lấy hài lòng khách hàng làm mục tiêu phấn đấu DancoTravel lấy lòng tin yêu mến hàng trăm nghìn du khách ngồi nước Mỗi cá nhân cơng ty có niềm say mê, sáng tạo cơng việc, tận tình với dịch vụ khách hàng Chính sách đa dạng hóa sản phẩm trọng đến chất lượng, thỏa mãn khách hàng thu hút ngày thêm nhiều du khách tín nhiệm thương hiệu DancoTravel DancoTravel phấn đấu trở trành thương hiệu uy tín số Việt Nam Cơng ty biết ủng hộ khách hàng nguồn động viên to lớn, yếu tố quan trọng giúp thương hiệu DancoTravel vững tiến thị trường nước quốc tế Để đạt điều cơng ty ln theo đuổi thực sách chất lượng với tiêu chí: - Đảm bảo uy tín thực cam kết với khách hàng - Đảm bảo cung cấp sản phẩm chọn lọc, phong phú - Đảm bảo sách giá dịch vụ hợp lý linh động - Đảm bảo phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình, tận tâm chu đáo - Đảm bảo thời gian hỗ trợ khách hàng linh hoạt trợ giúp nhanh Cùng với nỗ lực thực tiêu chí trên, DancoTravel ln tin tưởng phục vụ đem đến cho Quý khách hàng dịch vụ tốt nhất, chuyến vui nhất, hạnh phúc ý nghĩa niềm mong mỏi DancoTravel thành công Mục tiêu công ty không ngừng phát triển hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ lĩnh vực nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho công ty cổ đông, nâng cao giá trị công ty không 21 ngừng cải thiện đời sống người lao động, đồng thời làm tròn nghĩa vụ nộp nhân sách nhà nước Bên cạnh , DANCO gắn kết cơng việc, kinh doanh với giá trị thực tiễn Trong thời gian tới, DANCO tiếp tục phát triển quy mô công ty , sẵn sàng cho việc hội nhập cạnh tranh 2.1.2 mục tiêu nhân Xuất phát từ đặc điểm lao động cơng ty phân tích , thời gian tới , công ty đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ lao động có trình độ có chất lượng cao nhằm đáp ứng mục tiêu trước mắt lâu dài Cụ thể số cán năm 2016 khoảng 80 người, phát triển công ty mạnh mẽ hơn, hội nhập hơn, động làm hài long đối tượng khách hàng 2.2 thực trạng công tác tuyển dụng công ty 2.2.1: yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân công ty a chức , nhiệm vụ công ty: Lĩnh vực hoạt động kinh doanh cơng ty thiên lữ hành trọn gói , hoạt động chủ lực công ty từ ngày đầu thành lập, với uy tín kinh nghiệm thực tế, DANCO tổ chức thành cơng nhiều chương trình du lịch nội địa khởi hành hàng ngày cho hàng tram nghìn du khách nước quốc tế với nhiều loại hình khác danh lam thắng cảnh, tìm hiểu di tích lịch sử , du lịch mạo hiểm, du lịch khám phá, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, Dancotravel đánh giá cao chất lượng phục vụ, uy tín doanh nghiệp , giá phong phú hấp dẫn chương trình tổ chức Ngồi , Danco hợp tác đại lý cấp hãng hàng không Vietnamairlines, Jetstar Vietjetair, văn phòng bán vé nhiều hãng hàng khơng nước ngồi Singapore airlines, Tiger airways, Cathay Pacific, Laos Airlines, China Airlines,… DancoTravel tư vấn đường bay gía rẻ, kiểm tra, giữ chỗ mạng, xuất vé văn phòng giao vé theo yêu cầu Bộ phận visa & hộ chiếuCung cấp đầy đủ thông tin hướng dẫn thủ tục theo thông tư công văn Cục xuất nhập cảnh Việt Nam Tư vấn vấn đề khó khăn thắc 22 mắc trình xin cấp mới, cấp đổi, gia hạn, hộ chiếu, visa Hà Nội tỉnh nước Phòng vận chuyển du lịchvới đồn xe từ đến 45 chỗ, đời mới, chất lượng tốt, đủ khả đáp ứng nhu cầu thuê, cho thuê hỗ trợ vận chuyển theo yêu cầu đa dạng Quý khách hàng Phục vụ trọn gói phần : cơng đoạn: Đưa đón, lấy visa sân bay; phòng họp, hội thảo; tổ chức cho đại biểu thăm quan, tổ chức đưa đón đại biểu suốt thời gian hội nghị; tổ chức tiệc, ăn nhẹ giảI khát giảI lao, tổ chức chương trình ca nhạc thời trang phục vụ hội nghị… Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/TsGknU Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/TsGknU Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/TsGknU 23 ... chung tuyển dụng nhân - Chương 2: Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nhân công ty Du Lịch Quốc Tế DANCO Việt Nam - Chương 3: Kiến nghị số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác tuyển dụng công. .. THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ DANCO Tổng quan công ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế DANCO 1.1 giới thiệu công ty CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ DANCO VIỆT NAM Mã... quan trọng nhân việc tuyển dụng nhận sự, em lựa chọn đề tài : “ Công tác tuyển dụng nhân công ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế DANCO VIỆT NAM” với mục đích tìm hiểu, đánh giá đưa số đề xuất cá nhân hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Cổ Phân Du Lịch (1), Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Cổ Phân Du Lịch (1), Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi học tập, kiến tập tại trường và thực tế ở tại Công ty em đã nhận được sự giúp đỡ, Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ, 1: xây dựng chiến lược tuyển mộ, 1 : Môi trường bên ngoài, Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ DANCO, 4 : Kết quả kinh doanh của công ty

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay