Công Tác Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Kinh Doanh Đức Việt (1)

24 26 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 21:50

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC BÁO CÁO KIẾN TẬP ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH ĐỨC VIỆT ĐỊA ĐIỂM KIẾN TẬP: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH ĐỨC VIỆT Người hướng dẫn : Bùi Thị Nhàn Sinh viên thực : Nguyễn Thị Minh Nguyệt Ngành đào tạo : Quản trị Nhân lực Lớp : 1205.QTND Khóa học : 2012 – 2016 Hà Nội - 2015 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU……………………………………………………… ………4 CHƯƠNG TỔNG QUAN CHUNG VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG…………………………………………………………….………8 1.1.Khái quát chung đơn vị kiến tập…………………………….…………8 1.1.1 Giới thiệu chung tình hình hoạt động Công ty…… … 1.1.2 Cơ cấu tổ chức công ty……………………………… … 11 1.1.3 Trách nhiệm, chức phận…………….………11 1.2.Cơ sở lý luận tạo động lực………………………………………… 12 1.2.1 Động lực lao động yếu tố ảnh hưởng…………….…….12 1.2.2 Các học thuyết tạo động lực ……………………………… 15 1.2.3 Tạo động lực cho người lao động …………………… ……… 17 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH ĐỨC VIỆT……………………………… 20 2.1 Công tác tạo động lực thông qua công cụ tài chính……… … 20 2.1.1 Tiền lương ……………………… ………………….…………20 2.1.2 Tiền thưởng…………………………………………….……….22 2.1.3 Phụ cấp………………………………………………………….23 2.1.4 Phúc lợi ………………………………………………… …….24 2.2 Tạo động lực thông qua công cụ phi tài ………….…… 25 2.2.1 Cơng tác tuyển dụng …………………………………… …… 25 2.2.2 Bố trí, phân cơng lao động ……………………… …………… 26 2.2.3 Bản thân công việc……………………………………… …… 26 2.2.4 Môi trường làm việc…………………………………… ……… 27 2.3 Đánh giá công tác tạo động lực cho người lao động công ty ………29 2.3.1 Các mặt đạt công tác tạo động lực lao động…… 29 2.3.2 Các mặt hạn chế tồn tại………………………….…… …… 30 2.3.3 Nhận xét chung tình hình tạo động lực cơng ty……… …… 32 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH ĐỨC VIỆT…………………………………… ……………33 3.1 Phương hướng tạo động lực tại công ty thời gian tới ……………………………………………………………………………….…33 3.2 Các giải pháp cụ thể hồn thiện cơng tác tạo động lực cho người lao động công ty………………………………………………….…………33 3.2.1 Đẩy mạnh phát huy vai trò cơng cụ tài ………… 33 3.2.2 Hồn thiện thân cơng việc cơng ty………………….36 3.2.3 Hồn thiện mơi trường làm việc …………………………… …….39 KẾT LUẬN……………………………………………………………………40 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO…………… ……….…………….41 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Hình 1.1 Sơ đồ cấu tổ chức cơng ty Đức Việt Trang: 11 Hình 1.2 Sơ đồ tháp nhu cầu Maslow Trang: 15 Hình 1.3 Sơ đồ hóa thuyết kỳ vọng Trang: 17 Bảng 2.1 Khảo sát mức độ hài lòng cơng cụ tạo động lực công ty Đức Việt Trang: 28 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày nay, điều kiện khắc nghiệt thương trường, cạnh tranh nguồn nhân lực ln vấn đề nóng bỏng doanh nghiệp Nhiều doanh nghiệp nhận thức tầm quan trọng nguồn nhân lực, họ tài sản, huyết mạch tổ chức Một tổ chức kinh tế có cơng nghệ đại, chất lượng dịch vụ tốt, sở hạ tầng vững chãi thiếu lực lượng lao động làm việc có hiệu tổ chức khó phát triển lâu dài tạo dựng lợi cạnh tranh Để khai thác tốt nguồn lực đòi hỏi nhà quản trị phải xây dựng chiến lược phù hợp nhằm tăng động lực làm việc cho người lao động góp phần tăng suất lao động tăng gắn bó nhân viên với tổ chức Đối với công ty Đức Việt, từ thành lập công ty xác định “con người” giá trị cốt lõi nguyên tắc để phát triển công ty, công ty không ngừng mở rộng phát triển sản xuất Vì để phát triển công ty Đức Việt trước hết phải giải tốt vấn đề nhân cách hoàn thiện hệ thống tạo động lực cho nguồn nhân lực công ty, thu hút thêm lực từ bên ngồi Đó chìa khóa làm nên thành cơng cho công ty Nhận thức tầm quan trọng việc tạo động lực kích thích tinh thần làm việc nâng cao hiệu sản xuất người lao động Tơi tiến hành nghiên cứu phân tích đề tài “Công tác tạo động lực cho người lao động Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Đức Việt ” Tôi hi vọng qua báo cáo này, phần đánh giá thực trạng hệ thống tạo động lực công ty Đức Việt đóng góp số ý kiến nhằm xây dựng hồn thiện cơng tác tạo động lực, giúp nhân viên ngày gắn bó tạo nên sức mạnh, mang đến thành công cho công ty Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu chung Báo cáo tập chung nghiên cứu thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động công ty Đức Việt, ưu điểm nhược điểm tồn cơng ty để từ đưa giải pháp để hồn thiện cơng tác tạo động lực công ty nhằm nâng cao tinh thần làm việc người lao động công ty góp phần tăng suất lao động hiệu sản xuất kinh doanh - Mục tiêu cụ thể + Phân tích tình hình lao động cơng ty Đức Việt + Phân tích thực trạng cơng tác tạo động lực cho người lao động công ty + Đưa số giải pháp để hồn thiện cơng tác tạo động lực cho người lao động công ty Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động công ty Đức Việt Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian Nghiên cứu công tác tạo động lực cho người lao đông phạm vi công ty Đức Việt - Phạm vi thời gian Sử dụng tài liệu công ty từ năm 2005 đến Thời gian nghiên cứu từ ngày 1/5/2015 đến ngày 1/6/2015 - Nội dung nghiên cứu Đề tài nghiên cứu công tác tạo động lực cho người lao động công ty Đức Việt giới hạn số nội dung sau: + Đãi ngộ tài chính: tiền lương, thưởng, bảo hiểm, trợ cấp xã hội, phúc lợi + Đãi ngộ phi tài chính: cơng việc giao môi trường làm việc Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thống kê: Sử dụng số liệu báo cáo, thống kê cơng ty, số liệu phòng kế tốn tổng hợp liên quan đến cơng tác nhân lực nói chung cơng tác tạo động lực nói riêng để hoàn thành báo cáo - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Đọc tham khảo luận báo cáo, luận văn với đề tài - Phương pháp điều tra, khảo sát, chuyên gia: Sử dụng bảng hỏi mức độ hài lòng cơng tác tạo động lực nhân viên công ty(80 người) - Phương pháp phân tích, so sánh, đối chiếu, tổng hợp: Từ số liệu, tài liệu thu thập qua q trình nghiên cứu tơi tiến hành tổng hợp, so sánh từ đưa ý kiến, nhận xét đề tài nghiên cứu cơng ty để hồn thành báo cáo cách tốt Ý nghĩa, đóng góp đề tài Trên sở nghiên cứu thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao độn Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Đức Việt, đưa đánh giá xác đầy đủ nhằm đề xuất giải pháp tạo động lực thúc đẩy làm việc cho người lao động công ty thời gian tới Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận đề tài gồm có chương sau: - Chương 1: Tổng quan cơng tác tạo động lực - Chương 2: Thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động công ty Đức Việt - Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tạo động lực cho người lao động công ty CHƯƠNG TỔNG QUAN CHUNG VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1 Khái quát chung đơn vị kiến tập 1.1.1 Giới thiệu chung tình hình hoạt động Cơng ty Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Đức Việt thành lập vào ngày 07 tháng 11 năm 2003 với tiền thân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Minh Nhằm đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng tăng khả cạnh tranh thị trường, từ ngày 19 tháng 04 năm 2005, Công ty chuyển đổi tên thành: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Đức Việt - Văn phòng giao dịch cơng ty : Số 61, TT3, Khu Đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội - Nhà máy sản xuất : Khu Công ngiệp Ngọc Sơn, Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội Điện thoại:04.632507507 Fax: 04.63250606 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh cơng ty sản phẩm chế tạo khí phục vụ cho lĩnh vực xây dựng dân dụng công nghiệp, trang thiết bị chuyên dùng như: Giàn giáo xây dựng, chống đơn loại, giáo chống tổ hợp định hình, giáo chống siêu trọng, cột viễn thông, thép ống, thép hộp, vận thăng nâng hàng loại máy phục vụ xây dựng Cơng ty đối tác nhà phân phối sản phẩm hệ thống đỗ xe tơ tự động tập đồn Simmatec, Hàn Quốc Simmatec thương hiệu tiếng hệ thống đỗ xe tự động giới Các sản phẩm Simmatec sử dụng rộng rãi Châu Âu, Châu Á khẳng định đẳng cấp, chất lượng Các sứ mệnh lý để tồn cơng ty là: - Cung cấp sản phẩm dịch vụ chất lượng cao cho thị trường; Phát triển bền vững, kinh doanh hiệu quả; Đảm bảo nâng cao đời sống người lao động; Góp phần gia tăng giá trị cho xã hội phát triển kinh tế đất nước Tầm nhìn Đến năm 2020, cơng ty phấn đấu trở thành tốp 10 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam lĩnh vực cung cáp sản phẩm máy móc, thiết bị phục vụ ngành xây dựng; doanh nghiệp cốt lõi lĩnh vực sản xuất, cung cấp lắp đặt hệ thống đỗ xe tự động Việt Nam Các giá trị cốt lõi Các nguyên tắc,giá trị niềm tin mà Đức Việt coi tiền đề cho hoạt động bao gồm: - Con người Thấu hiểu Con người nguồn động lực quan trọng nhất, cốt lõi định thành công công ty, ban lãnh đạo công ty lỗ lực xây dựng dịch vụ nhaan viên hoàn hảo coi người lao động ơng chủ Cơng ty - An tồn 10 Cơng tác đảm bảo an toàn sản xuất cho người lao động Công ty đặc biệt qua tâm xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu công ty - Chất lượng Công ty trọng sản xuất cung cấp sản phẩm dịch vụ có chất lượng uy tín cao cho thị trường nhằm mang lại thỏa mãn cho khách hàng, với phương châm “Chất lượng hàng đầu” - Hiệu Sản xuất hoạt động kinh doanh có hiệu nhằm mang lại lợi ích cao cho người lao động cổ đơng, từ góp phần cho phát triển kinh tế nước nhà - Uy tín Công ty nỗ lực xây dựng thương hiệu Đức Việt có uy tín, phổ biến rộng rãi, thị trường nước khu vực công nhận - Tận tâm Công ty xây dựng dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm chuyên nghiệp với phương châm “Khách hàng thượng đế” 11 1.1.2 Cơ cấu tổ chức công ty Giám đốc Phó giám đốc Phòng nhân Phòng kế tốn Phòng kỹ thuật Phòng bảo vệ ( Hình 1.1 sơ đồ cấu tổ chức công ty) Là công ty với quy mô tương đối nhỏ với 90 cơng, nhân viên số lượng cơng nhân trực tiếp tham gia sản xuất 75 người nên cấu tổ chức công ty đơn giản gọn nhẹ không bị cồng kềnh hay lẫn lộn nhiệm vụ 1.1.3 Trách nhiệm, chức phận - Giám đốc: người điều hành hoạt động công ty; đưa tư tưởng, ý kiến chi đạo để cấp thực nhiệm vụ Là người đăng ký chịu trách nhiệm pháp lý trước pháp luật hoạt động công ty 12 - Phó giám đốc: người tiếp thu ý kiến đạo giám đốc trực tiếp giám sát hoạt động phòng ban nhân viên cấp dưới, phổ biến ý kiến giám đóc tới phòng ban nhân viên để họ thực công việc Phê duyệt định trước đưa nên giám đốc ký - Phòng nhân sự: tư vấn,tham mưu cho giám đốc thực sách liên quan đến nhân lực công ty chế độ tiền lương, thưởng, bảo hiểm, phụ cấp, chế độ tuyển dụng, đãi ngộ - Phòng kế tốn: quản lý thống kê tình hình thu chi của, tình hình xuất hàng nhập hàng cơng ty - Phòng kỹ thuật: giám sát việc hoạt động thiết bị máy móc cơng ty, phát hiên kịp thời tiến hành sữa chữa máy móc bi hư hỏng đảm bảo cho tiến độ sản xuất cơng ty - Phòng bảo vệ: đảm bảo an ninh khuôn viên công ty, giám sát việc vào cổng nhân viên ngăn đối tượng bên ngồi xâm nhập vào cơng ty với mục đích xấu 1.2 Cơ sở lý luận tạo động lực 1.2.1 Động lực lao động yếu tố ảnh hưởng a Một số khái niệm - Nhu cầu Nhu cầu tượng tâm lý người, đòi hỏi, mong muốn, nguyện vọng người vật chất tinh thần cần đáp ứng thỏa mãn Nhu cầu chưa thỏa mãn tạo căng thẳng, từ tạo áp lực động thúc đẩy cá nhân Lợi ích mức độ thỏa mãn nhu cầu người điều kiện cụ thể định Mức độ thõa mãn lớn động lực tạo lớn ngược lại mức độ thõa mãn nhỏ đơng lực tạo 13 - Động lực người lao động Có nhiều khái niệm khác động lực người lao động khái niệm hiểu chung thì: “động lực người lao động nhân tố bên kích thích người nỗ lực làm việc điều kiện cho phép tạo suất, hiệu cao” Biểu động lực sẵn sàng, nỗ lực, say mê làm việc nhằm đạt mục tiêu tổ chức thân người lao động - Tạo động lực Tạo động lực hệ thống sách, biện pháp, thủ thuật quản lý tác động đến người lao động nhằm làm cho người lao động có động lực cơng việc Tạo động cho người lao động trách nhiệm mục tiêu nhà quản lý, người lao động có động lực làm việc tạo khả tiềm ẩn giúp cao suất làm việc hiệu công tác b Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực lao động Động lực chịu ảnh hưởng, tác động từ nhiều yếu tố Có thể phân thnahf nhóm sau: Nhóm nhân tố thuộc người lao động, nhóm nhân tố thuộc cơng việc nhóm nhân tố thuộc tổ chức + Nhóm nhân tố thuộc người lao động * Khả năng, lực người Năng lực thuộc tính cá nhân giúp ngưới tiếp thu cơng việc hay kỹ dễ dàng Năng lực xây dựng phát triển qua trình lao động, làm việc thực tế Người lao động phát huy hết khả lực đảm nhận cơng việc phù hợp với khả 14 Nhà quản lý cần đánh giá đúng, xác nhân viên để từ sử dụng cách tốt * Nhu cầu cá nhân người lao động Ở điều kiện hồn cảnh khác nhu cầu người thay đổi nhu cầu đáp ứng người có thêm động lực làm việc Khi nhu cầu đáp ứng nu cầu khác phat sinh, nhà quản lý cần có giải pháp, kế hoạch để đáp ứng nhu cầu nhân viên cách đắn, thích hợp giúp tăng động lực nhan viên * Đặc điểm tính cách người lao động Mỗi người lao động có tính cách riêng biệt Nếu nhà quản lý nắm bắt đặc điểm tính cách người từ điều chỉnh phương pháp quản lý tác động đến tâm lý họ dựa vào giúp tăng động lực làm việc cho họ + Nhóm nhân tố thuộc doanh nghiệp - Các yếu tố liên quan tới tổ chức * Điều kiện lao động Điều kiện lao động ảnh hưởng trực tiếp tới công việc người lao động Với điều kiện lao động tồi tệ, công tác bảo hộ lao động không đảm bảo làm giảm suất lao động, gây tâm trạng chán nản, mệt mỏi với cơng việc mà họ đảm nhận Vì nhà quản lý cần phải tạo điều kiện lao động lý tưởng môi trường đảm bảo cho người lao động, nguồn động lực lớn để kích thích người lao đơng làm việc * Các sách nhân tổ chức 15 Các sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm, khen thưởng, kỷ luật có tác động lớn đến động lực làm việc Các nhà quản ly phải dựa vào xây dựng sách phù hợp với người lao động để người lao động có thêm động lực tốt hồn thành cơng việc cách có hiệu - Các yếu tố liên quan đến công việc * Nội dung công việc Người lao động cảm thấy thoải mái nhận công việc mà mong muốn, phù hợp với khả năng, sở trường Người lao động thấy thỏa mãn có hứng thú làm việc từ suất lao động hiệu lao động tăng lên * Khả thăng tiến Với cơng việc có khả thăng tiến sau tạo hứng thú cho người lao động làm việc cố gắng để thành công nhận 1.2.2 Các học thuyết tạo động lực a Học thuyết nhu cầu Maslow Theo học thuyết Maslow người có nhiều nhu cầu khác ơng xếp chúng thành nhóm là: nhu cầu sinh lý – nhu cầu an toàn – nhu cầu xã hội – nhu cầu tôn trọng - nhu cầu tự hồn thiện 16 ( Hình 1.2 Sơ đồ tháp nhu cầu Maslow) Các nhu cầu xếp theo thứ tự từ thấp lên cao Ở bên nhu cầu giải trước đến nhu cầu mức độ cao Do mà người lãnh đạo, người quản lý cần phải xem xét xem người lao động mức để đưa sách khuyến khích hợp lý giúp cho người lao động có thêm động lực làm việc b Học thuyết hai yếu tố Herzberg Học thuyết Herzberg cho yeeis tố dẫn đến thỏa mãn công việc riêng lẻ khơng liên quan đến việc dẫn đến bất mãn công việc Học thuyết chia làm nhóm + Nhóm 1: bao gồm yếu tố tạo động lực cho người lao động thỏa mãn sống như: thừa nhận thành tích, thành đạt, chất bên công việc thăng tiến người lao động + Nhóm 2: yếu tố mơi trường làm việc bên doanh nghiệp sách quản trị, sách tiền lương, thưởng chế độ đãi 17 ngộ mà công ty tạo cho nhân viên Nó có tác dụng trì ngăn ngừa khơng thỏa mãn công việc Tuy nhiên yếu tố không đủ để tạo đông lực cho người lao động Do mà Herzberg cho muốn tạo động lực cho người lao động công việc phải nhấn mạnh đến yếu tố thành tích, công nhận, thân công việc,trách nhiệm thăng tiến c Học thuyết kỳ vọng Victor Vroom Học thuyết gợi ý cho nhà quản lý cần phải làm cho người lao động hiểu mối quan hệ trực tiếp nỗ lực – thành tích; thành tích – kết quả/phần thưởng cần tạo nên hấp dẫn kết quả/phần thưởng người laoo động ( Hình 1.3 Sơ đồ hóa thuyết kỳ vọng) d Học thuyết công Stacy Adams Theo học thuyết công bằng, người muốn đối xử công bằng, các nhân tổ chức có xu hướng so sánh đóng góp họ quyền lợi họ nhận với đống góp quyền lợi người khác Người lao động cảm thấy đói xử cơng cảm thấy tỷ lệ quyền lợi/đóng góp ngang với tỷ lệ với đóng góp người khác Do để tạo động lực cho người lao động người quản lý cần tạo trì cân đóng góp cá nhân quyền lợi mà cá nhân hưởng 18 1.2.3 Tạo động lực cho người lao động o Ý nghĩa tạo động lực lao động - Đối với cá nhân: Tạo động lực lao động giúp người lao động tự hồn thiện thân Khi có động lực lao động người lao động nỗ lực nhiều để lao động học hỏi, đúc kết kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, trình độ để tự hồn thiện Tạo động lực lao động giúp người lao động hiểu u cơng việc - Đối với doanh nghiệp: Tạo động lực lao động làm tăng suất lao động tổ chức từ làm tăng sản lượng, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm định phát triển cho tổ chức Không tạo động lực giúp người lao động gắn bó với cơng việc từ gắn bó lâu dài với tổ chức từ giúp tổ chức phát triển ổn định - Đối với xã hội: Tạo động lực điều kiện để tăng suất lao động nhân tổ chức Mà suất lao động tăng làm cải vật chất tạo cho xã hội ngày nhiều kinh tế có tăng trưởng Tăng trưởng kinh tế lại điều kiện cần cho phát triển kinh tế, giúp người có điều kiện thỏa mãn ngững nhu cầu ngày đa dạng, phong phú Tạo động lực lao động gián tiếp xây dững xã hội ngày phồn vinh dựa phát triển tổ chức kinh doanh o Phương pháp tạo động lực a Xác định nhiệm vụ tiêu chuẩn thực công việc cho nhân viên 19 * Xác định mục tiêu hoạt động tổ chức làm cho người lao động hiểu rõ mục tiêu * Xác định nhiệm vụ cụ thể tiêu chuẩn thực công việc cho người lao động Bản mô tả công việc tiêu chuẩn thực công việc giữ vai trò quan trọng cần trọng thực * Đánh giá thường xun cơng mức độ hồn thành nhiệm vụ người lao động, từ giúp họ làm việc tốt b Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động hoàn thành nhiệm vụ * Loại trừ trở ngại cho thực công việc người lao động * Cung cấp điều kiện cần thiết cho công việc * Tuyển chọn bố trí người phù hợp để thực cơng việc c Kích thích lao động * Sử dụng tiền cơng/ tiền lương cơng cụ để kích thích vật chất người lao động Tiền công /tiền lương phận chủ yếu thu nhập biểu rõ ràng lợi ích kinh tế người lao động Do phải sử dụng đòn bẩy kinh tế mạnh mẽ để kích thích người lao động Tiền cơng/ tiền lương phải trả thỏa đáng so với cơng sức đóng góp người lao động, cơng người có cơng sức bỏ * Sử dụng hợp lý hình thức khuyến khích tài như: tăng lương tương xứng với công việc, áp dụng hình thức trả cơng khuyến khích, hình thức tiền thưởng, phần thưởng để nâng cao nỗ lực thành tích lao động người lao động 20 * Sử dụng hợp lý hình thức khuyến khích phi tài để thõa mãn nhu cầu tinh thần cho người lao động như: khen ngợi biểu dương, tổ chức thi đua, xây dựng bầu khơng khí làm việc tốt công ty tạo điều kiện để nhân viên làm việc phát huy lực đóng góp cho tổ chức 21 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH ĐỨC VIỆT 2.1 Công tác tạo động lực thông qua công cụ tài 2.1.1 Tiền lương Do đặc thù cơng ty công ty chuyên sản xuất kinh doanh nên lao động công ty chủ yếu công nhân trực tiếp sản xuất số lương nhỏ nhân viên hành Cơng ty áp dụng trả lương theo hình thức trả lương theo thời gian Chế độ làm việc công ty - Làm việc theo hành với nhân viên hành + Sáng từ 7h30 đến 11h30 + Chiều từ 13h đến 17h - Làm việc theo ca với công nhân sản xuất + Ca sáng từ 7h30 đến 11h30 + Ca chiều từ 13h đến 17h + Ca đêm từ 22h đến 6h sáng hôm sau 22 Hiện công ty áp dụng chế độ trả lương theo thời gian nhân viên theo quy định Bộ Luật Lao Động Công ty làm việc ngày/ tuần (ngỉ chủ nhật), số ngày việc đủ tháng 26 ngày Cơng thức tính lương cơng ty + Với nhân viên hành Tiền lương theo cơng = (lương tối thiểu * hệ số) * SNtt/26 Lương thực lĩnh = Tiền lương theo cơng + phụ cấp(nếu có) – trừ khoản(Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, cơng đồn, tiền tạm ứng) + Với cơng nhân sản xuất Ngồi lương tính theo nhân viên hành có thêm phần lương tăng ca phụ cấp làm ca đêm Trong đó: Phụ cấp ca đêm = (số ca đêm * 50.000) + (số ca đêm * lương * 0.3) Lương tăng ca Tăng ca ngày thường = lương * số tăng ca * 150% Tăng ca đêm = lương * số tăng ca * 195% Tăng ca vào ngày ngỉ hàng tuần = lương * số tăng ca * 200% Tăng ca vào ngày ngỉ lễ = lương * số tăng ca * 300% Trong đó: Lương tối thiểu : tiền lương tối thiểu theo quy định công ty 3.000.000 đồng (lớn mức lương tối thiểu nhà nước quy định 1.050.000 đồng) 23 SNtt: số ngày làm việc thực tế nhân viên (được xác định qua bảng chấm công ngày) Số tiền: Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp 9,5% lương Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/AOkSP0 Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/AOkSP0 Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/AOkSP0 24 ... thuyết tạo động lực ……………………………… 15 1.2.3 Tạo động lực cho người lao động …………………… ……… 17 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH ĐỨC VIỆT………………………………... tạo động lực cơng ty …… …… 32 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH ĐỨC VIỆT…………………………………… ……………33 3.1 Phương hướng tạo động. .. người lao động công ty + Đưa số giải pháp để hồn thiện cơng tác tạo động lực cho người lao động công ty Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động công ty Đức
- Xem thêm -

Xem thêm: Công Tác Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Kinh Doanh Đức Việt (1), Công Tác Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Kinh Doanh Đức Việt (1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay