Công Tác Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Cà Phê Mocha Việt Nam (1)

30 33 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 21:50

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC BÁO CÁO KIẾN TẬP ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ MOCHA VIỆT NAM ĐỊA ĐIỂM KIẾN TẬP: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ MOCHA VIỆT NAM Người hướng dẫn Sinh viên thực Ngành đào tạo Lớp Khóa học : Vũ Trường Giang : Ngơ Văn Quân : Quản trị Nhân lực : 1205.QTND : 2012 - 2016 Hà Nội - 2015 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu .2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa, đóng góp đề tài Kết cấu đề tài .3 Chương 1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ MOCHA VIỆT NAM .4 1.1 Khái quát chung Công ty Cổ phần Cà Phê Mocha Việt Nam 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 1.1.2 Cơ cấu tổ chức công ty 1.1.3 Phương hướng hoạt động công ty thời gian tới 1.1.4.Các hoạt động công tác quản trị nhân lực 10 1.2 Cơ sở lý luận việc tạo động lực 12 1.2.1 Một số khái niệm 12 1.2.2 Vai trò cơng tác tạo động lực 15 1.2.3 Một số học thuyết tạo động lực lao động .16 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên 20 Chương 2.THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ MOCHA VIỆT NAM 24 2.1 Thực trạng công tác nghiên cứu nhu cầu người lao động Công ty cổ phần Cà phê Mocha Việt Nam 24 2.1.1 Nhu cầu về sinh lý: 24 2.1.2 Nhu cầu an toàn: 24 2.1.3 Nhu cầu về xã hội: 25 2.1.4 Nhu cầu tôn trọng: 25 2.1.5 Nhu cầu tự hoàn thiện 26 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác tạo động lực lao động Công ty Cổ Phần Cà Phê Mocha Việt Nam 26 2.2.1 Các yếu tố thuộc mơi trường bên ngồi: 26 Các yếu tố thuộc môi trường bên trong: 27 2.3 Thực trạng công tác tạo động lực công ty Công ty Cổ Phần Cà Phê Mocha Việt Nam 28 2.3.1 Xác định nhiệm vụ tiêu chuẩn thực công việc 28 2.3.2 Công tác đào tạo nâng cao trình độ, chun mơn cho người lao động 29 2.3.3 Tạo động lực từ cơng tác tuyển chọn, bố trí, xếp lao động 29 2.3.4 Điều kiện môi trường làm việc 29 2.3.5 Tạo động lực thông qua công tác chế độ đãi ngộ 32 2.4 Đánh giá chung công tác tạo động lực công ty 36 2.4.1 Ưu điểm: 36 2.4.2 Một số tồn nguyên nhân: 37 Chương 3.MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ MOCHA VIỆT NAM .39 3.1 Một số giải pháp để nâng cao hiệu công tác tạo động lực 39 3.1.1 Hồn thiện cơng tác tuyển chọn, xếp, bố trí lại đội ngũ lao động .39 3.1.2 Không ngừng đào tạo nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ nhân viên 40 3.1.3 Hoàn thiện cấu tiền lương, tiền thưởng .42 3.1.4 Tạo môi trường thuận lợi: .44 3.1.5 Tạo điều kiện phát triển cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động 45 3.1.6 Xây dựng văn hóa nơi làm việc 46 3.2 Một số khuyến nghị đối với ban lãnh đạo công ty cải thiện công tác tạo động lực lao động .47 PHẦN KẾT LUẬN 50 DANH MỤC TÀI LIỆU KHAM KHẢO 52 LỜI MỞ ĐẦU Nguồn nhân lực phần quan trọng tổ chức, yếu tố định đến sống tổ chức, nhân lực gặp rắc rối trở thành chướng ngại đường phát triển tổ chức Bất kỳ tổ chức biết sử dụng khai thác triệt để hiệu nguồn lực người hoạt động đạt hiệu cao Để làm điều đó, người quản lý phải biết khai thác nhu cầu, sở thích, đam mê, lòng nhiệt tình nhân viên để tạo nên động lực lớn lao động Trong công ty, doanh nghiệp nay, vấn đề quản lý người vấn đề quan trọng nhất, định đến hiệu hoạt động khác Một công ty tổ chức biết sử dụng khai thác triệt để, hiểu nguồn lực người hoạt động đạt hiệu cao Để làm điều đó, người quản lý, người lãnh đạo phải biết khai thác nguồn lực người, nhu cầu, sở thích, ham mê, nhiệt tình người lao động… tất điều tạo nên động lực lao động Hiện nay, chiến lược phát triển kinh tế vấn đề người lao động công ty quan tâm, đặc biệt chất lượng hiệu thực công việc người lao động Do việc tạo động lực cho người lao động cần thiết Mặt khác, q trình thực tập Cơng ty cổ phần Cà phê Mocha Việt Nam, nhận thấy công tác tạo động lực cho người lao động cơng ty có nhiều vấn đề cần quan tâm Được đồng ý Công ty cổ phần Cà phê Mocha Việt Nam, đã tiến hành kiến tập lấy đề tài: “Công tác tạo động lực lao động Công ty Cổ phần Cà phê Mocha Việt Nam ” để nghiên cứu với mục đích hồn thiện cơng tác tạo động lực cho người lao động công ty tìm hiểu lợi ích việc tạo động lực cho người lao động đến công tác quản lý lao động chiến lược sản xuất kinh doanh công ty, từ đưa giải pháp Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo khoa tổ chức quản lý nhân lực trường Đại học Nội vụ Hà Nội, đã giúp đỡ tơi hồn thành báo cáo Đồng thời tơi xin gửi lời cảm ơn tới cán Công ty cổ phần Cà phê Mocha Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ trình thu thập tài liệu, tìm hiểu nghiệp vụ kĩ chun mơn để hồn thành báo cáo Tuy nhiên, thời gian kiến tập có hạn, kinh nghiệm nhận thức hạn chế nên báo cáo khơng tránh khỏi khuyết điểm, thiếu sót Vì tơi mong nhận bảo, đóng góp ý kiến q thầy để rút học hoàn thiện cơng việc sau Tơi xin chân thành cảm ơn PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Các doanh nghiệp muốn tồn phát triển cách bền vững kinh tế cần phải quan tâm tới người lao động Các doanh nghiệp ln phải đưa sách đãi ngộ sách nhân hấp dẫn để thu hút người tài Sức sáng tạo hứng thú làm việc người lao động ln có hạn, nhà quản lý ln phải đưa sách giúp người lao động tiếp tục phát huy khả làm việc u thích với cơng việc, cơng tác tạo động lực cho người lao động Vì vậy, doanh nghiệp đã tìm cách để có nguồn nhân lực có chất lượng cao làm để có thể phát huy hết lực, sở trường nguồn nhân lực có nhằm đạt mục tiêu chung tổ chức đặt Việc có nguồn nhân lực tốt tay đã khó việc sử dụng họ cho có hiệu khó khăn Do đó, tạo động lực lao động công tác không thể thiếu với hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Động lực giúp người lao động làm việc hăng say hơn, có ý thức trách nhiệm với công việc tất nhiên điều kéo theo hiệu cơng việc nâng cao Nhận thức rõ cần thiết phải tạo động lực cho người lao động doanh nghiệp Vì vậy, đã chọn đề tài “Công tác tạo động lực lao động Công ty Cổ phần Cà phê Mocha Việt Nam” để làm đề tài báo cáo kiến tập Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu đề tài với mục đích sau: Thứ nhất, đề tài làm rõ số vấn đề lý luận có liên quan đến cơng tác tạo động lực cho người lao động Thứ hai, đề tài tập trung phân tích đánh giá thực trạng cơng tác tạo đông lực cho người lao động Công ty cổ phần Cà phê Mocha Việt Nam Thứ ba, đề tài đưa số giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần Cà phê Mocha Việt Nam thời gian tới Nhiệm vụ nghiên cứu Thứ nhất, đưa hệ thống lý luận chung tạo động lực lao động vận dụng lý luận vào việc phân tích đánh giá vấn đề tạo động lực Công ty Cổ phần Cà phê Mocha Việt Nam Thứ hai, đánh giá nhìn nhận cách trung thực sâu sắc tình hình thực cơng tác tạo động lực lao động Công ty cổ phần Cà phê Mocha Việt Nam Thứ ba, đưa giải pháp cụ thể mang tính khả thi giúp Cơng ty có thể có bước cải thiện đem lại hiệu cao công tác tạo động lực cho người lao động Phạm vi nghiên cứu Về mặt thời gian: Nghiên cứu từ tháng 01/2013 đến Về mặt không gian: Tập trung nghiên cứu công tác tạo động lực Công ty cổ phần Cà phê Mocha Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Để tìm hiểu sâu phân tích thực tế cơng tác tạo động lực lao động đồng thời đưa giải pháp nhằm cải tiến công tác cho Công ty, đã sử dụng kết hợp số phương pháp như: - Phương pháp phân tích, thu thập xử lý liệu - Phương pháp tổng hợp đánh giá tài liệu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp vấn cán phụ trách nhân sự, nhân viên công ty cách sử dụng bảng hỏi… Ý nghĩa, đóng góp đề tài 6.1 Đối với cá nhân người lao động : Tạo động lực lao động giúp người lao động có thể tự hồn thiện thân, có động lực lao động người lao động có nỗ lực nhiều để lao động học hỏi, đúc rút kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, trình độ để tự hồn thiện Tạo động lực lao động giúp người lao động hiểu hiểu u cơng việc 6.2 Đối với doanh nghiệp : Tạo động lực lao động làm tăng suất lao động tổ chức, từ làm tăng sản lượng, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm định cho phát triển tổ chức 6.3 Đối với xã hội : Tạo động lực lao động điều kiện để tăng suất lao động cá nhân tổ chức, mà suất lao động tăng làm cho cải vật chất tạo cho xã hội ngày nhiều kinh tế có tăng trưởng Tăng trưởng kinh tế điều kiện cần cho phát triển kinh tế, giúp người có điều kiện thỏa mãn nhu cầu ngày đa dạng, phong phú Tạo động lực lao động gián tiếp xây dựng xã hội ngày phồn vinh dựa phát triển tổ chức kinh doanh 6.4 Đối với thân: Về mặt lý luận : Có nhìn tổng quan cơng tác tạo động lực cho người lao động, đồng thời giúp bổ sung, củng cố kiến thức chuyên nghành quản trị nhân lực nói chung cơng tác tạo động lực nói riêng Về mặt thực tiễn: Có nhìn đầy đủ thực trạng đề số giải pháp tạo động lực cho người lao động Cơng ty, có thể tài liệu kham khảo hữu ích cho độc giả quan tâm đến vấn đề Kết cấu đề tài Gồm chương : Chương 1: Tổng quan công tác tạo động lực cho người lao động Chương 2: Thực trạng công tác tạo động lực lao động Công ty Cổ phần Cà Phê Mocha Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp, khuyến nghị công tác tạo động lực Công ty Cổ phần Cà Phê Mocha Việt Nam Chương TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ MOCHA VIỆT NAM 1.1 Khái quát chung Công ty Cổ phần Cà Phê Mocha Việt Nam 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 1.1.1.1 Một số thông tin công ty Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ Phần Cà Phê Mocha Việt Nam Viết tắt : Cà phê Giang Địa : Số 182, phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại : 0439714624 Hotline : 0978125169 Email: infor@caphegiang.com Website: www.caphegiang.com 1.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty Sau gần năm thành lập, công ty đã làm việc hoạt động với chức sau : Sản xuất, kinh doanh mặt hàng cà phê nước nước Tổ chức mở lớp đào tạo dịch vụ pha chế cà phê Tư vấn mở quán cho chủ quán kinh doanh mặt hàng cà phê Cung cấp máy móc, nguyên vật liệu pha chế cà phê 1.1.1.3 Q trình hình thành phát triển cơng ty Công ty Cổ phần Cà Phê Mocha Việt Nam thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106080132 Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 09 tháng 01 năm 2013 Công ty Cổ phần Cà Phê Mocha Việt Nam công ty chuyên sản xuất phân phối cà phê nguyên chất, tất sản phẩm công ty chế biến theo quy trình chuẩn, đảm bảo nguyên chất 100%, khơng sử dụng loại hương liệu hay phụ gia Là doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất, chế biến cà phê nguyên chất Cơng ty có đội ngũ cán trẻ trung, động, đội ngũ cơng nhân có lực, lành nghề, nhiệt tình có kinh nghiệm Phần lớn sản phẩm Công ty tiêu thụ thị trường nước, phần xuất sang thị trường nước : Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp , sản phẩm công ty khách hàng nước tin tưởng Là doanh nghiệp mới thành lập hàng năm Công ty đã sản xuất đưa thị trường 24 – 30 năm, thời gian tới Công ty mở rộng tìm kiếm đối tác, thị trường mới với lợi tiềm vốn có Cơng ty Cổ phần Cà Phê Mocha Việt Nam trải qua nhiều khó khăn đã khẳng định vị trí thơng qua phát triển khơng ngừng Công ty Doanh thu lợi nhuận công ty tăng lên rõ rệt làm cho mức sống công nhân viên không ngừng cải thiện Hiện công ty có số lượng nhân viên 22 nhân viên 1.1.2 Cơ cấu tổ chức công ty 1.1.2.1 Sơ đồ máy tổ chức : Hội đồng quản trị Ban Giám Đốc Phòng Bộ phận Phòng Bộ phận kinh truyền kế tốn sản xuất doanh thơng Phòng quản lý chất lượng chức cơng dễ hiểu hình tổ TổMô kiểm Kế ty tương Kếđối đơn giản Tổ BộCơ cấu tổBộ tra sảnquả tác chức phận phù hợp với quy tốn mơ cơng kiểm ty Tạo hiệu toán trađược phẩm phận đào nghiệp cao tính việc có tiền lặp lại hàng ngày, đơn giản sau hóakhi khâu tạo,chất cơngTổng ngun bán chế biến pha hợp lương vật liệu hàng chế Công tác luân chuyển, thuyên chuyển tiến hành nhằm nâng cao lực cho nhân viên, Công ty đã tiến hành việc bố trí, xếp người lao động thơng qua văn bản, sách, sử dụng hiệu đội ngũ cán nhân viên Các quản lý Cơng ty đã bố trí, xếp công việc cho nhân viên phù hợp với chuyên môn đào tạo dựa lực thực tế người 1.1.4.4 Công tác đào tạo phá triển nguồn nhân lực Công ty Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tập chung đào tạo số lượng chất lượng nguồn nhân lực Công ty đã tiến hành xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực nâng cao trình độ cán bộ, công nhân viên Công tác đào tạo nguồn nhân lực đạt số lượng lẫn chất lượng, nội dung đào tạo phù hợp với thực trạng Công ty xu hướng phát triển đất nước Căn vào u cầu, tính chất cơng việc xu hướng thị trường, Công ty đã đưa kế hoạch sử dụng kinh phí để đào tạo nhân viên theo tiêu chuẩn đã đề 1.1.4.5 Công tác đánh giá thực công việc Đây hoạt động diễ liên tục, thường xuyên thúc đẩy nhân viên Cơng ty phấn đấu hồn thành tốt cơng việc nâng cao tay nghề Công ty tiến hành đánh giá kết thực công việc đợt năm: tháng đầu năm tháng cuối năm 1.1.4.6 Quan điểm trả lương cho người lao động Chế độ trả lương thực theo quy định pháp luật Các chuyên viên, nhân viên văn phòng tính theo hệ số lương, đối với chyên viên giữ chức vụ phó phòng trở lên hưởng phụ cấp chức vụ Lao động phổ thông hưởng lương tối thiểu theo quy định khu vực 1900 000 đồng/tháng Tiền thưởng sản xuất + hỗ trợ tiền nhà + hỗ trợ xăng xe + hỗ trợ tiền ăn… 1.1.4.7 Quan điểm chương trình phúc lợi Các khoản thù lao vật chất tiền lương, thưởng, phụ cấp cho cá nhân, tập thể vào ngày lễ lớn đất nước như: Quốc khánh, tết âm lịch, tết dương lịch… 11 Ngoài khoản thù lao vật chất có khoản thù lao phi vật chất như: tổ chức hoạt động thể dục thẻ thao, dã ngoại, văn nghệ… cho nhân viên Công ty nhân dịp ngày lễ lớn năm 1.2 Cơ sở lý luận việc tạo động lực 1.2.1 Một số khái niệm 1.2.1.1 Khái niệm động lực Một tổ chức có thể đạt suất cao có nhân viên làm việc tích cực sang tạo Điều phụ thuộc vào cách thức phương thức mà người quản lý sử dụng để tạo động lực lao động cho nhân viên Vậy động lực lao động khao khát tự nguyện người lao động đêt tăng cường nỗ lực nhằm hướng tới việc đạt mục tiêu tổ chức Động lực cá nhân kết nhiều nguồn lực hoạt động, đồng thời người môi trường sống làm việc người Do đó, hành vi có động lực (hành vi thúc đẩy, khuyến khích) tổ chức kết tổng hợp kết hợp nhiều yếu tố văn hóa tổ chức, kiểu lãnh đạo, cấu trúc tổ chức sách nhân lực thực ssch Các yếu tố cá nhân lao động đóng vai trò quan trọng tạo động lực làm việc cho họ như: nhu cầu, mục đích, quan niệm giá trị… 1.2.1.2 Khái niệm động lực người lao động Động lực người lao động nhân tố bên kích thích người nỗ lực làm việc điều kiện cho phép tạo suất, hiệu cao Biểu động lực sẵn sang nỗ lực, say mê làm việc nhằm đạt mục tiêu tổ chức thân người lao động Động lực người lao động thường có đặc điểm sau: - Động lực gắn liền với công việc, với tổ chức môi trường làm việc , khơng có động lực chung chung khơng gắn với công việc cụ thể - Động lực khơng phải đặc điểm tính cách cá nhân, điều có nghĩa khơng có người có động lực khơng có người khơng có động lực - Trong trường hợp nhân tố khác thay đổi động lực dẫn tới suất hiệu cao 12 Động lực giúp người lao động làm việc tốt hơn, nhiên không nên cho động lực tất yếu dẫn đến suất hiệu công việc, thực cơng việc khơng phụ thuộc vào khả người lao động, phowng tiện nguồn lực khác Người lao động động lực có thể hồn thành tốt cơng việc Vì nhà quản lý phải biết xác động người lao động để tạo cho người lao động động lực cụ thể cho phù hợp Động lực trạng thái bên để tiếp sinh lực, chuyển đổi, trì hành vi người để đạt mục tiêu Động lực lao động gắn với thái độ chuyển hành vi người hướng vào công việc khỏi trạng thái nghỉ ngơi giải trí lĩnh vực khác sống Động lực lao động có thể thay đổi giống hoạt động khác sống thay đổi 1.2.1.3 Khái niệm tạo động lực Tạo động lực hệ thống sách, biện pháp, thủ thuật quản lý tác động đến người lao động nhằm làm cho người lao động có động lực công việc Tạo động lực trách nhiệm mục tiêu tổ chức, nhà quản lý Tổ chức mong muốn người lao động cống hiến hết lực, trình độ kinh nghiệm phục vụ cho nhu cầu phát triển Cơng ty Ngược lại người lao động mong muốn từ cống hiến thu lợi ích vật chất tinh thần, giúp họ tìm niềm vui lao động, người lao động có động lực làm việc tạo khả nâng cao suất lao động hiệu công tác Mơ hình q trình tạo động lực Cơng ty: 13 Nhu cầu không thỏa mãn Sự căng thẳng Các động Hành vi tìm kiếm Nhu cầu thỏa mãn Giảm căng thẳng Nhu cầu hiểu không đầy đủ mặt vật chất hay tinh thần mà làm cho số hệ trở nên hấp dẫn - Nhu cầu không thảo mãn: Là người lao dộng không đáp ứng đầy đủ nhu cầu vật chất tinh thần tạo trạng thái căng thẳng - Sự căng thẳng: Là trạng thái tâm lý diễn bên cá nhân, xuất phát từ nhu cầu không đáp ứng - Các động cơ: Sự căng thẳng thường kích thích động cá nhân - Hành vi tìm kiếm: Hành vi xuất động tạo tìm kiếm nhằm thỏa mãn mục tiêu cụ thể mà cá nhân tự đặt cho 14 - Nhu cầu thỏa mãn: Tức nhu cầu không thỏa mãn giai đoạn trước, bây giờ đã đáp ứng theo mong muốn cá nhân - Giảm căng thẳng: Từ việc nhu cầu thỏa mãn trạng thái tâm lý người lao động giảm bớt căng thẳng trước Trong lĩnh vực quản trị quan, doanh nghiệp, nhà quản trị quan muốn xây dựng vững phải dung biện pháp kích thích người lao động hăng say làm việc, phát huy tính sáng tạo q trình làm việc, vấn đề tạo động lực cho người lao động quan, tổ chức Vậy tạo động lực cho người lao động hiểu tất biện pháp nhà quản trị áp dụng vào người lao động nhằm tạo động cho người lao động Ví dụ: Thiết lập nên mục tiêu thiết thực người lao động nhằm thỏa mãn mục đích doanh nghiệp, sử dụng biện pháp kích thích vật chất lẫn tinh thần Vấn đề quan trọng động lực mục tiêu, để đề mục tiêu phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng người lao động, tạo cho người lao động hăng say, nỗ lực trình làm việc nhà quản lý phải biết mục đích hướng tới người lao động gì, việc dự đốn kiểm sốt hành động người lao động hồn tồn có thể thực thông qua việc nhạn biết động nhu cầu họ Nhà trị muốn nhân viên quan, doanh nghiệp nỗ lực quan phải sử dụng tất biện pháp khuyến khích đối với người lao động, đồng thời tạo điều kiện cho người lao động hồn thành cơng việc họ cách tốt nhất, khuyến khích vật chất lẫn tinh thần, tạo bầu khơng khí thi đua nhân viên có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển quan, doanh nghiệp Các nhà quản trị đã nói: “sự thành bại Công ty thường phụ thuộc vào việc sử dụng hợ lý nhân viên rong doanh nghiệp nào” 1.2.2 Vai trò cơng tác tạo động lực 15 Tạo động lực lao động tổ chức giúp người lao động làm việc hăng say hơn, có ý thức trách nhiệm với công việc tất nhiên điều kéo theo hiệu cơng việc nâng cao Tạo động lực tổ chức giúp người lao động coi tổ chức gia đình thứ hai họ, khiến người lao động gắn bó với tổ chức lâu dài Vai trò hoạt động tạo động lực xét khía cạnh: người lao động, nghiệp, xã hội vô quan trọng 1.2.2.1 Người lao động: Động lực tạo cho người lao động hành vi tích cực việc hồn thiện mình: cải thiện điều kiện sống; cảm giác thoải mái tinh thân; có hội thuận lợi tham gia hoạt động xã hội Động lực thúc đẩy hành vi hai góc độ trái ngược tích cực tiêu cực 1.2.2.2 Doanh nghiệp: Với xu hướng phẳng ngày lan rộng, doanh nghiệp ngày tiếp xúc nhiều với nguồn lực bên ngồi Do đó, quan tâm tới thái độ làm việc nhân viên quan trọng Nguồn nhân lực vô giá, sử dụng hiệu lao động cách tốt để giảm chi phí lao động; nâng cao suất; phát triển sở vật chất; sở kỹ thuật Từ đó, doanh nghiệp có thể giảm gía thành sản phẩm thúc đẩy cạnh tranh với sản phẩm loại thị trường Bên cạnh cơng tác tạo động lực nhằm mục đích thu hút gắn bó người lao động với doanh nghiệp; khơng người lao động doanh nghiệp mà người doanh nghiệp 1.2.2.3 Mặt xã hội: Năng suất lao động tăng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tạo công ăn việc làm; phát triển ngành dịch vụ giải trí Đồng thời người yêu thích lao động thể xã hội văn minh phát triển 1.2.3 Một số học thuyết tạo động lực lao động 1.2.3.1 Học thuyết nhu cầu Maslow Maslow đã lập luận rằng: hành vi cá nhân thời điểm thường định nhu cầu mạnh họ Bởi vậy, điều quan trọng đối với nhà quản lý phải biết nhu cầu thông thường quan trọng 16 Do vậy, hệ thống nhu cầu Maslow nhằm vào việc xác định hệ thống hữu ích việc dự đoán hành vi sở xác suất cao hay thấp Sơ đồ sau mô tả hệ thống nhu cầu phân cấp xã hội mới phát triển Tháp nhu cầu Maslow: Nhu cầu thể Nhu cầu tơn trọng Nhu cầu xã hội Nhu cầu an toàn Nhu cầu sinh lý - Nhu cầu sinh lý: bao gồm ăn, mặc, ở, lại nhu cầu thể xác khác - Nhu cầu an toàn: bao gồm an ninh bảo vệ khỏi nguy hại thể chất tình cảm - Nhu cầu xã hội: bao gồm tình thương, cảm giác trực thuộc, chấp nhận tình bạn - Nhu cầu tơn trọng : bao gồm yếu tố bên tự trọng, tự chủ, thành tựu yếu tố bên ngồi địa vị, cơng nhận ý - Nhu cầu tự khẳng định (tự hồn thiện mình): động trở thành mà ta có khả , bao gồm tiesn bộ, đạt tiềm lực tự tiến hành cơng việc Maslow cho rằng: Khi mà số nhu cầu thỏa mãn cách bản, nhu cầu chế ngự Theo quan điểm động lực, lý thuyết Maslow có thể phát biểu rằng: khơng nhu cầu có thể 17 thỏa mãn triệt để, song nhu cầu thỏa mãn cách khơng tạo động lực 1.2.3.2 Học thuyết tăng cường tích cực Học thuyết hướng vào việc làm thay đổi hành vi người thông qua tác động tăng cường Học thuyết cho người có xu hướng lặp lại hành vi thưởng, hành vi bị phạt có xu hướng khơng bị lặp lại Khoảng thời gian gữa thời điểm xẩy hành vi thời điểm thưởng, phạt ngắn có tác dụng thay đổi hành vi nhiêu Để tạo động lực lao động người quản lý cần quan tâm đến thành tích tốt thưởng cho thành tích tốt Có sách thưởng phạt xác phù hợp với người lao động Áp dụng học thuyết tổ chức cần đặc biệt trọng tới vấn đề thưởng cho cá nhân tập thể; thưởng phải kịp thời Nhưng phải ý sử dụng hình thức phạt người lao động mắc lỗi để họ tránh lạm dụng việc phạm lỗi Ưu điểm học thuyết hướng người quản lý đến cách thức tiếp cận thúc đẩy hành vi khuyến khích, có ý nghĩa thiết thực việc định thực hình thức thưởng phạt tổ chức Nhưng việc thưởng cho người lao động nên dừng lại mức độ dưới mức xứng đáng hưởng để cho người lao động ln có xu hướng phấn đấu để nâng cao thành tích họ 1.2.3.3 Học thuyết kỳ vọng Victor Vroom nhấn mạnh mối quan hệ nhận thức: người mong đợi gì? Theo học thuyết động lực chức kỳ vọng cá nhân nỗ lực định đem lại thành tích định thành tích dẫn đến kết phần thưởng mong muốn Vì vậy, nhà quản lý cần phải làm cho người lao động hiểu mối quan hệ trực tiếp nỗ lực thành tích; thành tích với kết cần tạo nên hấp dẫn kết đối với người lao động 18 Học thuyết đã hướng tới đích đạt nỗ lực làm việc, đích trước mắt cho người lao động để họ có thể định hướng nỗ lực làm việc để đạt mục đích Để áp dụng học thuyết nhà quản lý nên hoạch định sách quản trị nhân lực cho sách phải thể rõ mối quan hệ nỗ lực thành tích, thành tích, kết phần thưởng, đồng thời tạo nên hấp dẫn kết phần thưởng đối với người lao động Học thuyết Victor đã giải mối quan hệ động lự quản lý, theo đó, động lực lao động phát sinh từ kỳ vọng cá nhân việc cá nhân có nỗ lực mang lại thành tích định việc đạt thành tích mang lại cho họ kết phần thưởng mong muốn 1.2.3.4 Học thuyết công bằng Học thuyết phát biểu rằng: " Mọi cá nhân tập thể muốn có cơng Mỗi người lao động thường có xu hướng so sánh đóng góp quyền lợi mà họ hưởng với đóng góp người khác quyền lợi họ.Tư tưởng biểu diễn sau: Các quyền lợi cá nhân Các quyền lợi người khác = _ Sự đóng góp cá nhân Sự đóng góp người khác Các quyền lợi hưởng: khen thưởng, hưởng chế độ phúc lợi, làm việc điều kiện thuận lợi có hội thăng tiến Sự đóng góp: thể mặt số lượng chất lượng công việc mà người lao động hoàn thành, nỗ lực thân, trách nhiệm sáng kiến Như vậy, để tạo động lực cho người lao động nhà quản lý phải tạo trì cơng đóng góp quyền lợi cá nhân tập thể Học thuyết yếu tố quan trọng tổ chức quản lý người, điều quan trọng cần thiết tổ chức quản lý phải đối xử công đối với người lao động 19 Học thuyết có giá trị ứng dụng cao việc đưa sách nhân lực tổ chức, đòi hỏi sách áp dụng phải có tiêu chuẩn rõ ràng, minh bạch dễ dàng đo lường, phân loại 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên 1.2.4.1 Mơi trường bên ngồi a Do tính chất cơng việc Tính hấp dẫn cơng việc tạo nên thoả mãi, hút đối với người lao động thể thái độ người q trình làm việc, bao gồm yếu tố như: Tính ổn định mức độ tự chủ công việc: Nếu công việc có tính ổn định mức độ tự chủ cao tác động đến kinh nghiệm khả làm việc người lao động, người lao động yên tâm công tác phát huy hết khả làm việc Mức độ khác về nhiệm vụ, trách nhiệm: Mỗi công việc khác yêu cầu ý thức trách nhiệm, nhiệm vụ khác như: trách nhiệm tiền, tài sản, trách nhiệm người lao động quản lý Sự phức tạp công việc: căng thẳng công việc, hao phí sức lao động hao phí thể lực trí lực người lao động mà cơng việc đòi hỏi họ phải có cố gắng q trình thực cơng việc Điều ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tâm lý người Sự hấp dẫn thích thú: Cơng việc lĩnh vực hoàn toàn mới, lĩnh vực nhiều thử thách, lĩnh vực tạo nhiều hội xa… mang lại lý thú cho người lao động Tiềm phát triển tương lai thu hút lao động tham gia lĩnh vực b Khả thăng tiến Thăng tiến trình người lao động chuyển lên vị trí cao doanh nghiệp, việc thường kèm với việc lợi ích vật chất người lao động tăng lên đồng thời họ thăng hoa tạo hội cho phát triển cá nhân, tăng địa vị, uy tín quyền lực 20 người lao động Như thăng tiến nhu cầu thiết thực người lao động c Môi trường làm việc: Là vấn đề người lao động tìm hiểu trước tiên tham gia vấn Vì yếu tố liên quan trực tiếp đến thuận tiện nhân viên- nhân tố giúp người lao động hồn thiện tốt nhiệm vụ Mơi trường doanh nghiệp không đơn mối quan hệ đồng nghiệp, điều kiện vật chất, kỹ thuật mà có văn hóa doanh nghiệp d Văn hoá tổ chức: Là hệ thống giá trị truyền thống lịch sử, phong tục, tập quán, quan niệm giá trị đạo đức, lối sống, bầu không khí tâm lý xã hội chia sẻ phạm vi tổ chức, kết hợp hài hoà phong cách người lãnh đạo thành viên doanh nghiệp Nó bộc lộ suốt q trình gắn bó nhân viên với doanh nghiệp, tính xã hội người khiến người mong muốn làm việc môi trường tốt Ngồi ra, có nhiều yếu tố hình thành nên văn hoá tổ chức như: phong cách lãnh đạo, đặc tính tổ chức, tiến trình quản trị, cấu tổ chức… Việc tạo bầu khơng khí văn hố tổ chức cách vui vẻ, đoàn kết, thống sở quan trọng tạo động lực cho người lao động e Chính sách quản lý nhân doanh nghiệp Chính sách nhân ln ln đòi hỏi có thay đổi, đòi hỏi cần phải giải thích cân nhắc rõ ràng, sách nhân sự: thuyên chuyển, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật biện pháp mà doanh nghiệp đáp ứng lại nhu cầu mục tiêu cá nhân người lao động Người lao động doanh nghiệp cảm thấy thoả mãn sách phù hợp với nhu cầu, lợi ích họ Việc xây dựng, thiết kế đưa chúng vào thực có ảnh hưởng quan trọng đến quyền lợi ích người f.Kinh nghiệm phong cách lãnh đạo Kinh nghiệm phong cách lãnh đạo có ảnh hưởng to lớn đến tinh thần, ý thức, thái độ người lao động, bầu khơng khí chung tập thể, tổ chức 21 Một lãnh đạo có kinh nghiệm biết cách làm việc hiệu với nhóm nhân viên khác nhau, với tâm lý khát vọng khác Trong đó, lãnh đạo thiếu kinh nghiệm có thể “mất điểm” trước nhân viên hành động vội vàng thiếu hiệu mình, qua tạo chán chường, không muốn làm việc dưới quyền “lãnh đạo tồi” nhân viên giỏi 1.2.4.2 Môi trường bên (Yếu tố thuộc cá nhân người lao động) a Nhu cầu cá nhân Mỗi cá nhân có hệ thống nhu cầu khác nhau, phong phú đa dạng Nhu cầu người lao động khác mà hoạt động lao động khác Hiểu nắm bắt hệ thống nhu cầu người lao động yếu tố quan trọng để tạo động lực cho người lao động Mỗi người lao động ln tiềm ẩn nhu cầu tìm cách thoả mãn nhu cầu thơng qua việc tham gia vào cơng tác xã hội, vào q trình sản xuất, hoạt động đồn thể… Con người làm việc với mục đích để thỏa mãm nhu cầu Nó nhân tố bên quan trọng thúc đẩy người lao động nhờ có lao động người mới có thể hồn thiện thân Ngược lại nhu cầu yếu tố sự trì trệ Ví dụ: Một nhân viên muốn giám đốc công nhận thành cách công khai trước người thưởng tiền Mục đích khơng đạt làm cảm thấy cố gắng chẳng để làm b Giá trị cá nhân Giá trị cá nhân trình độ, hình ảnh người tổ chức hay xã hội Tuỳ theo quan điểm giá trị khác cá nhân mà họ có hành vi khác Khi người lao động vị trí khác tổ chức thang bậc giá trị cá nhân họ thay đổi dù nhiều hay Ví dụ: Những nhà lãnh đạo muốn xây dựng hình ảnh đẹp mắt nhân viên nên người cần phải có ý chí sáng suốt, trình độ un thâm, tư nghiêm trang, thái độ ân cần… c Mục tiêu cá nhân 22 Mục tiêu mục đích mà cá nhân hướng tới, trạng thái mong đợi để đạt phần thưởng mà động hướng tới Mục đích tác nhân kích thích hành động người Mặc dù vậy, trạng thái mong đợi lúc chắn đạt tuỳ thuộc vào lực khả chiếm lĩnh hội cá nhân khẳng định giá trị d Năng lực cá nhân Là khả làm việc người đối với loại hoạt động mà lĩnh vực người lao động đạt hiệu cao lao động Việc phát huy khai thác đắn lực sở trường đảm bảo phù hợp với kỹ năng, kỹ xảo trình độ nghề nghiệp người lao động Năng lực cá nhân phát huy mức độ cao làm việc chuyên môn, vị trí cơng việc phù hợp e Vị trí cơng việc cá nhân tổ chức Cá nhân người lao động tự ý thức tầm quan trọng công việc họ đảm nhận tổ chức, nhiệm vụ giao, giá trị công việc chức vụ mà họ nắm giữ… Điều có ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tạo động lực tổ chức Vị trí làm việc giúp người lao động thể lực, trách nhiệm cơng việc Vị trí cơng việc xếp với lực, chuyên môn giúp người lao động làm việc hiệu Chương THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ MOCHA VIỆT NAM 2.1 Thực trạng công tác nghiên cứu nhu cầu người lao động Công ty cổ phần Cà phê Mocha Việt Nam Trong năm qua công ty chưa đề công tác nghiên cứu nhu cầu ngưới lao động, chủ yếu làm việc dựa theo kinh nghiệm người quan lý, tiếp xúc hàng ngày mà đánh giá chưa có đánh giá hay nghiên cứu cách xác thực nhu cầu người lao động 23 Qua trình nghiên cứu vấn đề tạo động lực công ty, nhận thấy việc nghiên cứu nhu cầu người lao động quan trọng trình tìm giải pháp nâng cao hiệu công tác tạo động lực lao động, em đã rút số nhu cầu thực tế người lao động công ty sau: 2.1.1 Nhu cầu sinh lý: Những người lao động làm việc công ty, đa phần công việc la nguồn thu nhập gia đình, vậy, nhu cầu đáp ứng vật chất đối với họ vô quan trọng Đa phần công nhân viên lao động người dân tỉnh thành khác sinh sống làm việc Hà Nội, có số sinh viên làm thêm , họ trả khoản tiền như: tiền nhà ở, tiền ăn, tiền phí sinh hoạt, lại… Điều khiến cho nhu cầu sinh lý họ đẩy lên mức đặc biệt quan trọng Việc thỏa mãn nhu cầu điều cần thiết để người lao động yên tâm làm việc gắn bó lâu dài với cơng ty 2.1.2 Nhu cầu an tồn: Bất kỳ người lao động tham gia trình lao động, mong muốn họ là: Được đảm bảo công việc thường xuyên, ổn định, với mức thu nhập khá, đủ trang trải cho sống Được đảm bảo chế độ hưu trí, tử tuất… Khi ốm đau, thai sản… phải nghỉ làm có thêm khoản thu nhập góp phần ổn định sống Ngồi ra, họ muốn đảm bảo sức khỏe, vệ sinh an toàn làm việc Không người lao động muốn làm việc mơi trường thiếu khơng khí, nhiễm hay khơng đảm bảo tình trạng an tồn Ở Cơng ty cổ phần Cà phê Mocha Việt Nam, cơng việc đòi hỏi an tồn cơng việc cơng nhân kĩ thuật, cơng nhân sản xuất thường xun phải làm việc với máy móc, thực công việc, công nhân viên trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ 2.1.3 Nhu cầu xã hội: 24 Nhu cầu xã hội nảy sinh sau nhu cầu đáp ứng, việc nảy sinh nhu cầu tất yếu người sống làm việc mơi trường Họ mong muốn tìm hiểu, giao lưu, học hỏi chia sẻ với khó khăn cơng việc sống Nhu cầu xã hội đơn nhu cầu giao lưu, đối thoại cán công nhân viên công ty với nhau, cấp dưới với cấp ngược lại… Nhu cầu xã hội có thể biểu nhiều mặt, bên bên ngồi cơng ty Việc thúc đẩy nhu cầu phát triển góp phần cho người lao động có động lực gắn bó với cơng ty hơn, có mối quan hệ xã hội bên chặt môi trường định, người có xu hướng gắn bó với nơi Như có thể thấy ban lãnh đạo cấp quản lý, đặc biệt phận Nhân nên đặc biệt trọng đề cao công tác tổ chức giao lưu học học nội công ty 2.1.4 Nhu cầu tôn trọng: Bất kể muốn người tôn trọng, muốn người khác công nhận cống hiến, đóng góp cơng việc, muốn cơng nhận nhu cầu Nhu cầu có thể thể dưới nhiều hình thức như: - Được cấp coi trọng - Được khuyến khích động viên lãnh đạo, đồng nghiệp - Được tôn trọng cá nhân lao động khác tập thể tổ chức Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/Si4ozr Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/Si4ozr Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/Si4ozr 25 ... động lực Công ty Cổ phần Cà Phê Mocha Việt Nam Chương TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ MOCHA VIỆT NAM 1.1 Khái quát chung Công ty Cổ phần Cà Phê Mocha Việt Nam. .. VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ MOCHA VIỆT NAM .4 1.1 Khái quát chung Công ty Cổ phần Cà Phê Mocha Việt Nam 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty. .. quan công tác tạo động lực cho người lao động Chương 2: Thực trạng công tác tạo động lực lao động Công ty Cổ phần Cà Phê Mocha Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp, khuyến nghị công tác tạo động
- Xem thêm -

Xem thêm: Công Tác Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Cà Phê Mocha Việt Nam (1), Công Tác Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Cà Phê Mocha Việt Nam (1), Kết cấu của đề tài, TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ MOCHA VIỆT NAM, f. Kinh nghiệm và phong cách lãnh đạo.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay