Công Tác Phân Công Lao Động Trong Các Phòng Chuyên Môn Thuộc UBND Huyện Quế Võ Tỉnh Bắc Ninh

32 17 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 21:49

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC BÁO CÁO KIẾN TẬP ĐỀ TÀI: CƠNG TÁC PHÂN CƠNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC PHỊNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN QUẾ VÕ TỈNH BẮC NINH ĐỊA ĐIỂM KIẾN TẬP: PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN QUẾ VÕ Người hướng dẫn Sinh viên thực Ngành đào tạo Lớp Khóa học : Nguyễn Thanh Sơn : Nguyễn Thị Chinh : Quản trị Nhân lực : 1205.QTND : 2012 - 2016 Hà Nội - 2015 MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Lời cảm ơn! A PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 1.1.4 Phương hướng hoạt động UBND huyện Quế Võ .13 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa đầy đủ CBCC Cán công chức HĐND Hội đồng nhân dân KHCN Khoa học công nghệ UBND Ủy ban nhân dân HĐND & UBND V/V Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân Về việc Lời cảm ơn! Trong trình kiến tập làm báo cáo “Công tác phân công lao động phòng chun mơn thuộc UBND huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh” Tôi nhận quan tâm, giúp đỡ của cá nhân, tổ chức Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy, cô giáo khoa Tổ chức quản lý nhân lực trường Đại học Nội vụ Hà Nội, đặc biệt thầy Đồn Văn Tình - giáo viên chủ nhiệm đồng thời người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành báo cáo Xin gửi lời cảm ơn tới cán phòng Nội vụ huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt Đặng Văn Tuấn - trưởng phòng Nội Vụ, anh Nguyễn Thanh Sơn - người hướng dẫn trực tiếp, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ trình kiến tập,tìm hiểu thơng tin, thu thập tài liệu hướng dẫn kỹ để làm báo cáo hiệu Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, bạn đồng mơn giúp đỡ, động viên tơi suốt q trình học tập, kiến tập hoàn thành báo cáo Báo cáo hồn thành, song khơng tránh khỏi nhiều hạn chế thiếu sót, tơi mong nhận bảo, đóng góp ý kiến quý thầy cô để báo cáo hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Quế Võ, ngày 25 tháng 05 năm 2015 Sinh viên Nguyễn Thị Chinh A PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày nay, với phát triển KHCN thay đổi thường xuyên tính chất công việc đặt yêu cầu ngày cao nguồn nhân lực nói chung lực lượng lao động chất lượng cao nói riêng Mỗi cơng việc có đặc thù, tính chất cơng việc khác nhau, người lao động đào tạo với chuyên môn nghiệp vụ khác nhau, vấn đề đặt cho nhà quản lý lãnh đạo bố trí, xếp, phân cơng cơng việc cho “đúng người việc” để cơng việc hồn thành cách hiệu Vì vậy, cơng tác phân cơng lao động tổ chức hoạt động quan trọng giúp tổ chức xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn người đặc biệt khu vực hành nhà nước Trong hành quốc gia nào, CBCC ln có vị trí đặc biệt quan trọng Trình độ CBCC có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu hoạt động máy nhà nước từ Trung ương đến sở Hiệu hoạt động quản lý nhà nước hệ trực tiếp từ hoạt động CBCC hành nhà nước,CBCC có hoạt động hiệu hay không phụ thuộc nhiều vào công tác tổ chức lao động có tốt hay khơng.Việc phân cơng nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng giúp CBCC thực đúng, đầy đủ nhiệm vụ mình, tránh chồng chéo công việc đùn đẩy trách nhiệm Sau thời gian kiến tập UBND huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh, qua tìm hiểu phân tích hoạt động nghiệp vụ CBCC phòng, đặc biệt hoạt động phân cơng lao động phòng chun mơn thuộc UBND, tơi nhận thấy rõ tầm quan trọng công tác phân công lao động nào, lựa chọn đề tài “ Công tác phân công lao động phòng chun mơn thuộc UBND huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh” làm đề tài cho báo cáo kiến tập Mục tiêu nghiên cứu Báo cáo thực nhằm làm rõ vấn đề lý luận công tác phân công lao động đồng thời thông qua việc nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác phân cơng lao động phòng chun mơn thuộc UBND huyện Quế Võ, đưa số giải pháp,khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác phân cơng lao động Nhiệm vụ nghiên cứu Phân tích sở lý luận tầm quan trọng công tác phân cơng lao động phòng chun mơn thuộc UBND huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh Phân tích, đánh giá cơng việc phòng, khảo sát chất lượng CBCC UBND huyện Quế Võ Phân tích điểm mạnh, điểm phù hợp chưa phù hợp cơng tác phân cơng lao động phòng chun môn thuộc UBND huyện Quế Võ rõ nguyên nhân Đưa giải pháp, khuyến nghị với bên liên quan nhằm hồn thiện cơng tác phân cơng lao động Phạm vi nghiên cứu Về mặt không gian: phòng Nội Vụ phòng chun mơn khác thuộc UBND huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh Về mặt thời gian: thực nghiên cứu tài liệu từ năm 2012 đến nay, năm 2012 đánh dâú mốc kiện quan trọng cấu CBCC UBND huyện Quế Võ, năm chủ tịch UBND huyện Quế Võ bổ nhiệm có nhiều thay đổi cấu CBCC Về mặt nội dung: hạn chế mặt thời gian, tài chính, lực nên đề tài tập trung nghiên cứu cơng tác phân cơng lao động phòng chun môn thuộc UBND huyện Quế Võ từ năm 2012 đến Phương pháp nghiên cứu Để giải nội dung nghiên cứu, báo cáo sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp thu thập thơng tin: Trong thời gian thực tập phòng Nội vụ, tơi thực tìm hiểu, thu thập thông tin tổ chức qua nhiều phương tiện như: mạng internet, qua báo cáo tổng kết anh chị, phòng, qua quy định Pháp luậtvề CBCC, Quyết định, công văn quan để tham khảo viết báo cáo Ngoài tham khảo số giáo trình Quản trị nhân lực, Giáo trình tổ chức lao động - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: phương pháp sử dụng từ bắt đầu thời gian kiến tập kết thúc thời gian kiến tập sau thu thập thông tin tiến hành nghiên cứu, xem xét, chọn lọc tài liệu có giá trị đưa vào báo cáo Phương pháp tiến hành phòng Nội vụ huyện Quế Võ, kho lưu trữ tài liệu phận lưu trữ UBND - Phương pháp quan sát thực tế: thực quan sát thao tác làm việc, thái độ, hành vi CBCC văn phòng HĐND-UBND phòng ban UBND huyện Quế Võ - Phương pháp phân tích,đánh giá, tổng hợp: phương pháp sử dụng nhiều trình làm báo cáo, tơi tìm hiểu phân tích loại tài liệu liên quan tới báo cáo mình, sau tổng hợp lại để có nhìn tổng qt tổ chức phân công công việc UBND huyện, thực thu thập thơng tin phân tích cơng việc, đánh giá chất lượng CBCC để thấy điểm mạnh hạn chế công tác phân cơng lao động phòng chun mơn thuộc UBND huyện Quế Võ - Phương pháp vấn: thực vấn người phụ trách mảng tổ chức cán phòng Nội vụ huyện Quế Võ để nắm rõ cấu CBCC phòng chun mơn thuộc UBND huyện cơng tác phân cơng lao động phòng chun mơn Ý nghĩa, đóng góp đề tài Về mặt lý luận: Báo cáo kiến tập “Công tác phân công lao động phòng chun mơn thuộc UBND huyện Quế Võ” tổng hợp, phân tích kiến thức ký luận phân công lao động, đưa cách tiếp cận khác CBCC công việc mà họ đảm nhận, từ thấy rõ vai trò, tầm quan trọng cơng tác phân cơng lao động phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Quế Võ Về mặt thực tiễn: Báo cáo nghiên cứu, phân tích, đánh giá cách khách quan, cụ thể công tác phân công lao động phòng chun mơn thuộc UBND huyện Quế Võ, từ thấy ưu điểm hạn chế tồn cơng tác phân cơng lao động phòng đưa giải pháp, khuyến nghị nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu công tác phân công lao động UBND huyện Quế Võ Kết cấu đề tài Báo cáo gồm phần: A PHẦN MỞ ĐẦU B PHẦN NỘI DUNG Gồm chương sau: Chương Tổng quan UBND huyện Quế Võ sở lý luận công tác phân công lao động Chương Thực trạng cơng tác phân cơng lao động phòng chun môn thuộc UBND huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh Chương Một số giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác phân công lao động phòng chun mơn thuộc UBND huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh C PHẦN KẾT LUẬN D DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO E PHỤ LỤC B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ UBND HUYỆN QUẾ VÕ VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG 1.1 Tổng quan UBND huyện Quế Võ 1.1.1 Vị trí, chức UBND huyện Quế Võ a, Đặc điểm chung huyện Quế Võ Quế Võ huyện nằm cửa ngõ phía Bắc thủ Hà Nội, diện tích 154,8km , dân số gần 15 vạn người, huyện có diện tích dân số lớn so với huyện khác tỉnh Được bao bọc sông sông Đuống, sông Cầu sơng Thái Bình tạo cho Quế Võ lợi để phát triền, đặc biệt ngành nơng nghiệp trồng trọt Hơn nữa, Quế Võ mảnh đất giàu truyền thống văn hiến, khoa cử tạo nên sắc thái riêng, điển hình cho nét văn hóa truyền thống vùng Kinh Bắc địa linh nhân kiệt xưa kia, điển danh nhân khoa bảng-trạng nguyên Nguyễn Nghiêu Tư, trạng nguyên Nghiêm Hoản, danh nhân văn hóa Nguyễn Cao, tướng lĩnh quân sư Đại tướng Phạm Văn Trà nét văn hóa truyền thống Kinh Bắc với điệu quan họ làm say đắm lòng người Đây nguồn sức mạnh tiềm ẩn giúp người dân Quế Võ đạt nhiều thành tích làm rạng rỡ cho quê hương nhiều năm qua Con người Quế Võ cần cù, chịu khó, khéo léo sáng tạo sản xuất tạo nhiều sản phẩm sản xuất thủ công tinh xảo sành sứ, đồ gốm nghệ thuật Phù Lãng, mộc dân dụng nhiều người biết đến Thực đường lối đổi Đảng, năm qua, Đảng nhân dân huyện Quế Võ không ngừng phấn đấu,đạt thành tựu quan trọng đường công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước tình hình an ninh trị, trật tự an tồn xã hội địa bàn huyện ổn định, kinh kế xã hội tiếp tục phát triển, sở hạ tầng bước nâng cao, bước đầu phát huy hết tiềm lợi huyện Các cấp ủy Đảng quyền nhân dân huyện nỗ lực, tích cực triển khai thực hiện, hoàn thành hoàn thành vượt mức mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu b, UBND huyện Quế Võ Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới-Quế Võ- Bắc Ninh Điện thoại:02413635665 Fax: 02413635665 Email: vanthu.quevo.gov.vn UBND HĐND bầu, quan chấp hành HĐND, quan hành nhà nước địa phương, chịu trách nhiệm trước HĐND cấp quan nhà nước cấp UBND chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, văn cảu quan nhà nước cấp trênvà nghị HĐND cấp nhằm thực chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh thực sách khác địa bàn c, Chức UBND huyện Quế Võ UBND huyện thực chức quản lý Nhà nước điạ phương thực số nhiệm vụ quyền hạn theo ủy quyền UBND tỉnh Bắc Ninh theo quy định pháp luật, góp phần đảm bảo thống quản lý nhà nước địa phương.UBND huyện Quế Võ có tư cách pháp nhân, có dấu riêng mở tài khoản kho bạc Nhà nước để giao dịch Trong năm qua, với đạo Đảng bộ, đội ngũ CBCC, chuyên viên UBND huyện Quế Võ đạt nhiều thành tựu đáng kể, góp phần vào cơng phát triển kinh tế huyện nhà, bước đưa huyện Quế Võ lên trở thành huyện mạnh kinh tế, giàu văn hóa 1.1.2 Nhiệm vụ,quyền hạn UBND huyện Quế Võ (Căn Luật Tổ chức HĐND UBND ngày 26/11/2003) a, Trong lĩnh vực kinh tế Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm trình HĐND cấp thông qua để UBND cấp tỉnh phê duyệt, tổ chức kiểm tra việc thực kế hoạch tiên nguồn lực để thực dự án đầu tư trọng điểm sách an sinh xã hội Tổ chức rà soát tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế đơn vị cá nhân địa bàn huyện, đôn đốc,đẩy mạnh công tác thu ngân sách, đặc biệt khoản nợ thuế nhằm phấn đấu đạt dự toán giao Phát triển kinh tế-xã hội dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 Tổ chức kiểm điểm đạo điều hành, đánh giá tình hình thực nhiệm vụ kinh tếxã hội năm 2015, bàn giải pháp thực kế hoạch năm 2016; ban hành đinh: Giao tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; số giải pháp chủ yếu cần tập trung,chỉ đạo, điều hành thực kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 * Về văn hóa- xã hội Thực có hiệu sách an sinh xã hội, đặc biệt công tác giảm nghèo, tạo việc làm, chương trình xuất lao động Triển khai thựn sách hỗ trợ giảm nghèo theo Nghị 30A Chính phủ Tiếp tục thực có hiệu chương trình mục tiêu Quốc gia, trương trình dự án giải pháp, sách an sinh xã hội ban hành để hỗ trợ sản xuất, ổn định đời sống với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số Chuẩn bị sở vật chất cho năm học trường địa bàn huyện điều chỉnh, xếp cán quản lý, giáo viên theo quy mô trường, lớp đơn vị nhà trường Đẩy mạnh công tác vệ sinh, an tồn thực phẩm, làm tốt cơng tác cơng tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh cơng tác dân số-kế hoạch hóa gia đình; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh, có biện pháp dập tắt nhanh chóng, kịp thời có dịch bệnh xảy * Về quốc phòng-an ninh-nội Thực tốt cơng tác xây dựng quyền, củng cố máy quyền sở Tập trung đạo giải khiếu nại, tố cáo công dân Kịp thời giải vụ việc phát sinh Tiếp tục đẩy mạnh cơng tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí 14 Giữ vững an ninh trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn huyện, tăng cường phát huy khối đại đoàn kết toàn dân Xây dựng vững quốc phòng tàn dân gắn với trận an ninh nhân dân Nâng cao chất lương huấn luyện, cơng tác giáo dục quốc phòng tồn dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc tình * Cơng tác đạo, điều hành UBND huyện Tiếp tục thực Nghị Đại hội Đảng lần thứ XVI; tập trung thực 05 chương trình Huyện ủy là: chuyển dịch co cấu nội ngành sản xuất nông-lâm nghiệp; phát triển Công nghiệp; nâng cao chất lượng Giáo dục-Đào tạo hướng nghiệp dạy nghề; thực nếp sống văn hóa Củng cố máy tổ chức cán bộ, trọng đảm bảo chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cho thường trực UBND huyện phòng ban, đản bảo giai quyết, xử lý hiệu kịp thời vấn đề liên quan đến ngành, địa phương thực nghiêm túc quy chế làm việc UBND huyện Tổ chức thực triển khai có hiệu phong trào thi đua yêu nước tất cacr quan, xã, thị trấn huyện, phấn đấu thực hoàn thành kế hoạch năm 2016 1.1.5 Khái quát hoạt động công tác Quản trị nhân lực UBND huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh Công tác hoạch định nhân lực: Hằng năm, UBND huyện lại thực phân tích thực trạng nhân lực lại UBND huyện UBND xã địa bàn huyện dựa tiêu chí như: số lượng cụ thể ( thừa hay thiếu so với biên chế tiêu), tuổi tác ( nhằm xác định CBCC đến tuổi hưu trí), mức độ hồn thành cơng việc ( tiến hành khen thưởng, kỉ luật, thuyên chuyển, cho việc cần thiết) báo cáo tình hình hoạt động cho HĐND cấp UBND cấp tỉnh xem xét Từ đưa số sách, kế hoạch cụ thể để hoạch định số CBCC cho phù hợp với cấu hoạt động huyện xã huyện Đảm bảo nguồn nhân lực đủ số lượng, tốt chất lượng Cơng tác phân tích cơng việc: thiết kế thực theo quy định Nhà nước, tất sách có liên quan tới cơng việc quan Đối với 15 vị trí cơng việc, cần tiến hành tuyển dụng thêm CBCC cho phòng chun mơn, cán chun trách nhân lực tiến hành hoạt động phân tích cơng việc để đưa “ mô tả công việc” “ tiêu chuẩn nhân thực công việc” phục vụ tuyển dụng xếp đối tượng làm cơng việc cho phù hợp Ngồi ra, phân tích cơng việc giúp cho hoạt động đánh giá kết hồn thành cơng việc CBCC UBND huyện Quế Võ đầy đủ, xác Công tác tuyển dụng nhân lực: công tác tuyển dụng nhân lực gồm hai mảng là: tuyển mộ tuyển chọn nhân lực UBND thực lập kế hoạch tuyển mộ, xác định nguồn tuyển mộ đồng thời thành lập hội đồng tuyển chọn gồm cán phòng cần tuyển thêm người, cán phòng Tư pháp lãnh đạo UBND huyện Hội đồng tuyển chọn tiến hành thông báo rộng rãi với đầy đủ thông tin, sau đó, hội đồng tiến hành thu hồ sơ dự tuyển úng viên tham gia thi tuyển thời gian quy định thông báo, loại bỏ hồ sơ không đạt yêu cầu tiến hành lập danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi cơng chức Sau lập danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi cơng chức, hội đòng tuyển chọn tiến hành thông báo thời gian, địa điểm tiến hành thi tuyển đến thí sinh Sau kỳ thi diễn ra, tiến hành lựa chọn thí sinh đủ điều kiện đỗ công khai kết thi Quế Võ có nhìn việc tuyển chọn đầu vào qua thi tuyển công chức Trách nhiệm thuộc người đứng đầu quan việc tuyển chọn thí sinh tham gia dự thi, tuyển chọn người kế tục nghiệp quản lý nhà nước, người kế tục nghiệp cải cách hành nhà nước UBND huyện Quế Võ thực nghiêm túc quy định Nhà nước UBND tỉnh, vào yêu cầu công việc tiêu biên chế, UBND thực lập kế hoạch tuyển dụng CBCC toàn huyện thống với UBND tỉnh Công tác tuyển dụng thực theo quy trình tuyển dụng nhân lực, đảm bảo tính cơng khai, cơng thi tuyển 16 Hình thức tuyển dụng chủ yếu thơng qua thi tuyển xét tuyển Công tác phân công lao động, xếp, bố trí nhân lực: UBND huyện Quế Võ đưa nhiều sách nhằm sử dụng hợp lý, hiệu đội ngũ CBCC Ngay từ khâu tuyển dụng, huyện Quế Võ trọng đến việc tuyển dụng theo mục đích, u cầu cơng việc, tránh tình trạng tuyển lại khó xếp cơng việc, gây lãng phí, khó khăn quản lý UBND huyện cố gắng xếp cho tưng CBCC phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ đào tạo dụa lực thực tế người Công tác lập kế hoạch: Hàng tháng, hàng quý,hàng năm, UBND huyện giao cho phòng ban báo cáo cơng tác, làm được, sở đó, lập kế hoạch đề phương hướng nhiệm vụ công tác thời gian tới Công tác đào tạo phát triển: UBND huyện xây dựng công khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng để tạo nguồn nhân lực nâng cao trình độ CBCC Cơng tác đào tạo bồi dưỡng năm sau cao năm trước số lượng chất lượng Nội dung đào tạo phù hợp với thực tế hơn, đồng thời, UBND huyện Quế Võ đưa kế hoạch sử dụng kinh phí để tiến hành đào tạo bồi dưỡng từ ngân sách nhà nước từ nguồn thu khác Công tác đánh giá kết thực công việc: Đây hoạt động diễn thường xuyên, liên tục, tạo động lực giúp CBCC phấn đấu thi đua, rèn luyện thân, nâng cao hiệu công việc UBND huyện thực đánh giá thông qua mô tả công việc, đánh giá thực công việc với đánh giá trưởng phòng phòng ban Năm 2012, có tới 100% cán chủ chốt huyện, 87% trưởng,phó phòng ban xếp loại hồn thành xuất sắc nhiệm vụ Quan điểm chương trình phúc lợi bản: UBND huyện Quế Võ ln có chương trình, sách nâng cao đời sống cho CBCC vật chất tinh thần như: tăng tiền thưởng cho CBCC vào dịp nghỉ lễ tết, cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc hồn thành cơng việc, tổ chức thăm quan, nghỉ mát cho CBCC, tạo hội giao lưu giũa cá nhân phòng ban, đơn vị huyện 17 Quan điểm vấn đề quan hệ lao động: phòng chun mơn hợp tác với nhằm hoàn thiện thiếu hụt học vấn, truyền đạt cho kinh nghiệm thiết thực chun mơn, cập nhật hóa kiến thức, mở rộng tầm hiểu biết từ giúp thân hồn thành tốt cơng việc giao, giúp quan hồn thành tốt công việc * Đánh giá chung hoạt động công tác quản trị nhân lực - Ưu điểm: Công tác tuyển dụng thực công khai, cơng thi tuyển, có sách thu hút nhân tài, tạo điều kiện cho em huyện tốt nghiệp trường Đại học, Cao đẳng , Trung cấp chun nghiệp có trình độ làm việc địa phương, tránh tình trạng chảy máu chất xám, đồng thời trẻ hố đội ngũ CBCC Cơng tác đào tạo-phát triển trọng quan tâm, đổi mới, cải tiến gắn với nhu cầu xây dựng môt đội ngũ CBCC chuyên nghiệp, đại, phục vụ nhu cầu nghiệp đổi Nội dung đào tạo phù hợp với yêu cầu công việc phù hợp với khả CBCC Hệ thống đào tạo phân cấp, phân bậc hợp lý, phương pháp giảng dạy đổi mới, kích thích tinh thần học tập CBCC, sở vật chất đảm bảo Công tác phân công lao động thực rõ ràng phòng chuyên môn, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ cá nhân đơn vị, bảm bảo việc thực nhiệm vụ nhanh chóng, xác, tiết kiệm thời gian, chi phí thực nhiệm vụ Quan điểm chương trình phúc lợi quan tâm tạo động lực lớn cho CBCC việc hồn thành cơng việc Các chương trình đãi ngộ giành cho người lao động đáp ứng nhu cầu mong muốn CBCC - Hạn chế: Công tác phân công lao động, xếp, bố trí nhân lực nhiều điểm chưa phù hợp công việc người thực Phân công lao động không phù hợp với chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ cần thiết phải có thực cơng việc CBCC, không phù hợp với độ tuổi, giới tính CBCC Đơi lại 18 giao cho người trẻ cơng việc đòi hỏi cần thâm niên cơng tác, hay giao cho người có thâm niên cơng việc đòi hỏi động, sáng tạo điểm hạn chế tồn cơng tác phân cơng, xếp, bố trí cơng việc mà đòi hỏi cần có quan tâm, lưu ý nhà quản lý,lãnh đạo phòng chuyên môn UBND huyện Số lượng, cấu đội ngũ CBCC chưa đáp ứng yêu cầu lâu dài, tình trạng hụt hẫng hệ CBCC phòng ban, đơn vị phổ biến, thiếu lực lượng CBCC nòng cốt, kế cận có trình độ chun mơn cao chuyên gia hoạch định cấp CBCC trẻ, động thiếu, chiếm tỉ lệ nhỏ cấu CBCC UBND huyện Quế Võ, trí thấp người độ tuổi chuẩn bị nghỉ hưu Do vậy, khả bị thiếu CBCC có chun mơn cao tương lai Bên cạnh đó, tình trạng “chảy máu chất xám” số CBCC sau đưa đào tạo lại bỏ quan nhà nước, vào làm việc cho đơn vị liên doanh, tổ chức nước đến đơn vị có chế độ ưu đãi thu nhập cao Điều khó khăn huyện Quế Võ * Một số khuyến nghị hồn thiện cơng tác Quản trị nhân lực UBND huyện Quế Võ Phân công lao động hoạt động quan trọng công tác tổ chức lao động để quản trị nhân lực, đòi hỏi phải có quan tâm đặc biệt cấp quản lý phòng chun mơn thuộc UBND huyện Quế Võ Bên cạnh việc quan tâm, trọng đến việc tổ chức lại công tác phân công lao động, xếp, bố trí cơng việc CBCC UBND huyện Quế Võ, huyện cần có sách thu hút nhân tài, sách nhằm giữ chân CBCC có trình độ lực giỏi,đảm bảo cân hợp lý cấu tổ chức UBND huyện cần có sách khuyến khích người trẻ vào công chức, thường xuyên cập nhật thay đổi phương pháp, cách thức tuyển dụng cho phù hợp 19 Đổi số thang nội dung đánh giá, phù hợp với đòi hỏi cơng việc, phù hợp với hoàn cảnh đánh giá Đổi thi nâng ngạch công chức theo hướng tổ chức kỳ thi nâng ngạch cạnh tranh, không hạn chế bậc lương thâm niên giữ ngạch, hoàn thành chế độ bổ nhiệm có thời hạn 1.2 Những sở lý luận công tác phân công lao động 1.2.1 Khái niệm phân loại a, Khái niệm Lao động hoạt động có mục đích người, nhằm thỏa mãn nhu cầu đời sống mình, điều kiện tất yếu để tồn phát triển xã hội lồi người Lao động ln diễn theo quy trình, quy trình lao động tổng thể hành động người để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất định Phân công lao động: Mỗi sản xuất xã hội, ngành, sở, doanh nghiệp hình thành, tồn tại, hoạt động phát triển bao gồm hệ thống nhiều cơng việc có liên quan mật thiết với Từng người lao động lại có nhiệm vụ riêng mình, việc phân chia nhiệm vụ thực sở vào hệ thống tồn cơng việc để phân chia thành công việc cụ thể (với số lượng phù hợp) giao cho chức danh công việc thực Từ đó, lựa chọn người có đủ khả năng, lực, trình độ chun mơn kỹ thuật, đặc điểm tâm sinh lý: giới tính, kinh nghiệm đảm nhận nhiệm vụ tương ứng chức danh Mỗi chức danh cơng việc giao cho một nhóm người đảm nhận tùy thuộc vào khối lượng cách phân chia công việc cho chức danh, phân cơng lao động Có thể nói ngắn gọn là: “Phân cơng lao động việc phân chia trình lao động hàn chỉnh thành nhiều phần việc nhỏ giao phần việc cho một nhóm người lao động chịu trách nhiệm thực Chia nhỏ công việc theo hướng chuyên mơn hóa để dạt suất, hiệu cao Kết lao động người phận nhỏ thành lao động chung, 20 hồn chỉnh tập thể lao động.” Phân cơng lao động chun mơn hóa lao động b, Phân loại phân công lao động Theo phân chia C.Mác, phân công lao động gồm loại, thể cấp độ khác chúng có mối quan hệ ràng buộc hỗ trợ lẫn nhau, là: - Phân cơng lao động chung ( hay gọi phân cơng lao động xã hội): phân công lao động phạm vi sản xuất xã hội thành nghành lớn như: công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ - Phân cơng lao động đặc thù ( hay gọi phân công lao động nội nghành): nghành phân chia phân công lao động chung lại tiếp tục chia thành loại chuyên môn nghiệp vụ, phận chuyên môn hóa Ví dụ nghành nơng nghiệp lại chia thành trồng trọt chăn nuôi - Phân cơng lao động cá biệt ( hay gọi phân cơng lao động nội xí nghiệp): phân công lao động thực phạm vi sở, doanh nghiệp Từ hệ thống nhiệm vụ phải hoàn thành, tách riêng loại hoạt động lao động, phân cơng cơng việc phòng ban, phận, đơn vị, tổ, đội sản xuất , bước cơng việc q trình lao động => Ba loại phân cơng lao động có mối quan hệ chặt chẽ với Phân công lao động cá biệt dựa kết phân công lao động chung, khơng có phân cơng lao động chung tiến hành phân công lao động đặc thù Hai loại phân cơng lao động lại có tác động chi phối đến phân công lao động cá biệt, thể công tác phân công lao động doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào lĩnh vực hoạt động, ví dụ: cơng nghiệp chế tạo máy có phân công lao động khác với dịch vụ khác sạn Như vậy, ba loại phân công lao động với mối quan hệ mật thiết với tạo điều kiện để phân chia hoạt động người lao động theo nghề theo chuyên môn rộng chuyên môn hẹp 21 1.2.2 Nội dung phân công lao động Phân công lao động bao gồm nội dung sau: - Xác định yêu cầu công việc mà người lao động cần phải đáp ứng - Xây dựng danh mục nghề nghiệp, thực việc hướng nghiệp, tuyển chọn nhân lực cách khách quan theo yêu cầu công việc - Thực bố trí nhân lực theo yêu cầu công việc, áp dụng nhũng phương pháp huấn luyện có hiệu Sử dụng lao động đào tạo, đào tạo bồi dưỡng người có khả phát triển, đào tạo lại chuyển người không phù hợp với công việc Phân cơng lao động hợp lý có tác dụng lớn việc nâng cao hiệu hồn thành cơng việc Nhờ phân cơng lao động mà thực chun mơn hóa người, chun mơn hóa cơng cụ lao động, cho phép tạo công cụ chuyên dùng có suất lao động cao, người lao động thực hàng loạt bước công việc mà khơng cần điều chỉnh lại máy móc,thiết bị, tiết kiệm thời gian hồn thành cơng việc Nhờ chun mơn hóa, người lao động giới hạn phạm vi công việc, nhanh chóng quen với cơng việc, có kỹ năng, kỹ xảo, giảm nhẹ thời gian chi phí đào tạo, đồng thời sử dụng triệt để khả riêng người Mác viết: “ Kết việc phân công lao động ngành sản xuất xã hội sản xuất hàng hóa tốt hơn, thiên hướng khác tài người lựa chọn lĩnh vực hoạt động thích ứng Khơng có giới hạn phạm vi hoạt động khơng thể hồn thành đáng kể lĩnh vực Do đó, sản xuất người sản xuất sản phẩm nhờ phân công lao động mà hồn thiện hơn.” 1.2.3 Các hình thức phân cơng lao động - Phân công lao động theo chức năng: hình thức phân cơng lao động tách riêng cơng việc khác thành chức lao động 22 định, vào vị trí chức người lao động thực Tùy thuộc vào tính chất công việc mà CBCC, viên chức, lao động chia thành nhiều nhóm chức - Phân cơng lao động theo cơng nghệ: hình thức phân cơng lao động tách riêng loại cơng việc khác tùy theo tính chất quy trình cơng nghệ thực cơng việc - Phân công lao động theo mức độ phức tạp công việc: hình thức phân cơng lao động tách riêng cơng việc theo tính chất phức tạp Hình thức nhằm sử dụng hết kỹ năng, kinh nghiệm người lao động phù hợp với mức độ phức tạp công việc 1.2.4 Yêu cầu phân cơng lao động Để có tác dụng tích cực phân cơng lao động, u cầu đặt là: - Đảm bảo phù hợp nội dung hình thức phân cơng lao động với trình độ phát triển lực lượng sản xuất, với yêu cầu cụ thể kỹ thuật công nghệ, với tỷ lệ khách quan sản xuất - Để đảm bảo phù hợp khả phẩm chất người( khả nghề nghiệp, tâm sinh lý, xã hội ) với yêu cầu công việc, phải xuất phát từ yêu cầu công việc làm tiêu chuẩn để lựa chọn người, làm phương hướng phấn đấu, đào tạo, phát triển di chuyển người đến vị trí phù hợp - Đảm bảo phù hợp công viêc phân công với đặc điểm khả người Phân cơng lao động phải nhằm mục đích phát triển tồn diện người, sở khơng ngừng làm cho nội dung lao động phong phú, hấp dẫn, phát huy tính sáng tạo lao động 1.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến q trình phân cơng lao động tác dụng phân công lao động * Các yếu tố ảnh hưởng đến q trình phân cơng lao động - Tiền đề vật chất phân công lao động xã hội số lượng dân cư mật độ dân số Phải có mật độ để phát triển cách thuận lợi cho giao dịch xã hội, để phối hợp lực lượng, nhờ 23 mà suất lao động tăng lên Khi số lượng công nhân tăng lên(do dân số tăng lên) sức sản xuất xã hội ngày tăng lên theo tỉ lệ kép tăng lên nhân với hiệu phân công lao động Sự phân công lao động hình thành có phân tán tư liệu sản xuất vào tay người sản xuất hàng hóa độc lập với Sự phân cơng lao động xã hội xâm nhập vào tất lĩnh vực xã hội đặt người sản xuất hàng hóa độc lập đối diện với nhau, người chịu tác động lớn quy luật cạnh tranh - Cơ sở phân công lao động phát triển lấy trao đổi hàng hóa làm giá có tách rời thành thị nông thôn Đối với phân công lao động, có quy tắc chung quyền lực chi phối phân công lao động xã hội phân cơng lao động xí nghiệp sản xuất phát triển nhiêu, có phụ thuộc vào quyền lực cá nhân * Tác dụng phân công lao động - Sự phân công lao động xã hội làm sở chung cho sản xuất hàng hóa, phân công lao động xã hội làm cho sức lao động trở thành hàng hóa - Sự phân cơng lao động đặt sở cho việc hình thành nghề nghiệp chuyên môn, nghành chuyên môn nhằm nâng cao sức sản xuất - Sự phân công lao động theo vùng với nghành sản xuất chun mơn hóa đặc trưng yếu tố định khai thác có hiệu phát huy mạnh vùng Sự phân công lao động xã hội phát triển đến trình độ dẫn đến phân công lao động tầm vi mô, điều làm cho giai đoạn sản xuất bị chia nhỏ, sản phẩm hoàn thiện chất lượng, dễ dàng ứng dụng tiến KHCN Sự phân công lao động áp dụng tiến KHCN làm việc sản xuất vào chun mơn hóa, nâng cao tay nghề người sản xuất, tăng suất lao động 24 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC PHỊNG CHUN MƠN THUỘC UBND HUYỆN QUẾ VÕ TỈNH BẮC NINH 2.1 Thực trạng chung CBCC UBND huyện Quế Võ sở thực tiễn cơng tác phân cơng lao động phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Quế Võ 2.1.1 Thưc trạng chung CBCC UBND huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh UBND huyện Quế Võ thực chức quản lý nhà nước giải thủ thục hành địa bàn huyện nhiều hoạt động quan trọng Với mục tiêu đẩy mạnh trình cải cách hành chính, UBND huyện Quế võ có đội ngũ CBCC có trình độ, có lực, trình độ chuyên môn cao, phục vụ nhân dân hết lòng với tinh thần,trách nhiệm cao nhất, ln lắng nghe ý kiến nhân dân UBND huyện ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật CBCC, xây dựng quy hoạch, kế hoạch quản lý CBCC đưa báo cáo hàng năm số lượng, chất lượng thông tin cụ thể khác nghạch, bậc, trình độ đội ngũ CBCC huyện quản lý a, Về số lượng Hiện tại, UBND huyện Quế Võ có tổng số 127 cán quản lý,CBCC, viên chức lao động hợp đồng quan chuyên môn đơn vị thuộc UBND huyện Trong đó: - Cơng chức: có 87 người - Viên chức: 14 người - Hợp đồng 68: người - Hợp đồng công vụ: 17 người Với số lượng nhân lực vậy, công tác quản lý biên chế CBCC nhiệm vụ UBND huyện tiến hành thường xuyên,liên tục theo đạo cấp trên, góp phần thực mục tiêu kinh tế-xã hội đề 25 Việc quản lý công chức thực nguyên tắc đảm bảo thống nhất, đồng quản lý biên chế công chức với tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức, kết hợp quản lý biên chế công chức với tiêu chuẩn chức danh, vị trí làm việc cơng chức, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ Dựa vào số lượng biên chế hàng năm UBND tỉnh đưa ra, UBND huyện Quế Võ có điều chỉnh, xếp đội ngũ CBCC, dựa sở cấu ngạch công chức nhiệm vụ phòng ban để đưa số lượng biên chế hợp đồng phù hợp với yêu cầu công việc cụ thể Được thực nghiêm túc hàng năm theo quy định Chính phủ UBND tỉnh, vào yêu cầu công việc tiêu biên chế, UBND huyện thực lập kế hoạch tuyển dụng cán bộ, công chức tồn huyện theo thống với UBND tỉnh Cơng tác tuyển dụng thực theo quy trình tuyển dụng, đảm bảo tính cơng khai, cơng thi tuyển Phương thức chủ yếu thi tuyển xét tuyển Nhìn chung, đội ngũ CBCC UBND huyện lực lượng đông đảo, phối hợp với tạo thành sức mạnh to lớn thực cải cách hành b, Về chất lượng Nhìn chung, chất lượng đội ngũ CBCC UBND huyện Quế Võ mức cao bước hoàn thiện để theo kịp với phát triển KHCN, đáp ứng trình phát triển đất nước Bởi thực tế, người lãnh đạo đứng đầu quan chịu trách nhiệm tuyển chọn thí sinh tham gia dự thi, họ nhận thức tầm quan trọng việc đổi tư việc tuyển chọn đầu vào qua đợt thi tuyển cơng chức Chỉ có xây dựng đội ngũ CBCC ngang tầm với nhiệm vụ thời đại kinh tế tri thức Hiện nay, hầu hết CBCC UBND huyện Quế Võ có trình độ chun mơn kỹ thuật cao, đó: 26 - Trình độ chun mơn nghiệp vụ: + Tiến sỹ: + Thạc sỹ: 35 + Đại học: 64 + Cao đẳng: + Trung cấp: - Trình độ lý luận trị: + Cao cấp: + Sơ cấp: 42 + Trung cấp: 68 - Trình độ quản lý nhà nước: + Chuyên viên chính: + Chuyên viên: 48 - Trình độ ngoại ngữ: + Tiếng Anh B: 96 + Tiếng Nga sở: - Trình độ tin học: + Cử nhân tin học: 12 + Tin học sở: 106 Như vậy, vấn đề đào tạo cho CBCC trình độ chun mơn, trình độ lý luận trị trình độ quản lý nhà nước UBND huyện Quế Võ quan tâm hàng đầu, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quan, đẩy nhanh trình cải cách hành UBND huyện Quế Võ nói riêng đất nước Việt Nam nói chung c, Về cấu Tại UBND huyện Quế Võ, nhân lực vấn đề quan tâm hàng đầu nhiều mặt Bởi để phát triển tổ chức, cấu nhân lực cần phải có xếp, cấu hợp lý, có phân cơng cơng việc phù hợp tuổi, nam nữ, cần phân công cho cán trẻ công việc cần nhạy bén, người có thâm niên cần giao cho cơng việc cần có nhiều kinh 27 Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/ilyGev Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/ilyGev Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/ilyGev 28 ... sau: Chương Tổng quan UBND huyện Quế Võ sở lý luận công tác phân công lao động Chương Thực trạng công tác phân công lao động phòng chun mơn thuộc UBND huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh Chương Một số giải... suất lao động 24 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN CƠNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC PHỊNG CHUN MƠN THUỘC UBND HUYỆN QUẾ VÕ TỈNH BẮC NINH 2.1 Thực trạng chung CBCC UBND huyện Quế Võ sở thực tiễn công tác phân. .. tác phân công lao động Nhiệm vụ nghiên cứu Phân tích sở lý luận tầm quan trọng công tác phân công lao động phòng chun mơn thuộc UBND huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh Phân tích, đánh giá cơng việc phòng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Công Tác Phân Công Lao Động Trong Các Phòng Chuyên Môn Thuộc UBND Huyện Quế Võ Tỉnh Bắc Ninh, Công Tác Phân Công Lao Động Trong Các Phòng Chuyên Môn Thuộc UBND Huyện Quế Võ Tỉnh Bắc Ninh, Lý do chọn đề tài.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay