NHỮNG nét mới TRONG sự PHÁT TRIỂN của CHỦ NGHĨA tư bản HIỆN đại

16 44 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 21:26

1 lý do chọn đề tàiChủ nghĩa tư bản(CNTB) với tư cách là một hình thái kinh tế xã hội ra đời cuối thế kỷ XVIII,đầu thế kỷ XIX, đến nay trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau. Lịch sử đã chứng minh từ CNTB tự do canh tranh sang thời kỳ CNTB đôc quyền.Ở các thời kỳ khác nhau, CNTB có đặc điểm kinh tế, chính trị, xã hội khác nhau. CNTB hiện đại là một giai đoạn phát triển mới trong lịch sử phát triển của CNTB. Đó là CNTB độc quyền nhà nước với nhiều đặc trưng mới được thể hiện rõ nét từ sau chiến tranh thế giới thứ hai và ngày càng phát triển nhanh các yếu tố tự phủ định biện chứng. Nhờ sử dụng các tiến bộ khoa học côn nghệ cùng với tính năng tự điều chỉnh quan hệ sản xuất, CNTB hiện đại làm cho bộ mặt xã hội có những bước phát triển mới. Tuy nhiên, sự thay đổi phát triển này không làm cho CNTB thay đổi bản chất,không làm cho nó biến khỏi vũ đại lịch sử. CNTB vẫn đang tồn tại phát triển. Dưới sự tác động của sự phát triển mạnh mẽ như vũ bão của kỹ thuật và công nghệ, ngày nay lực lượng sản xuất đã có bước phát triển mạnh mẽ. Lực lượng sản xuất thay đổi cả về tính chất và trình độ kéo theo sự thay đổi về quan hệ sản xuất. do đó mà trong các nước chủ nghĩa tư bản, bản chất của nó cung mang những đặc điểm mới. đề tài này sẽ một phần nào làm sáng tỏ bản chất của CNTB hện đại trong sự phát triển của ngày nay. Mục lục Mở đầu……………………………………………………………………….3 lý chọn đề tài…………………………………………………………….3 mục đích nghiên cứu đề tài………………………………………………….3 đối tượng nghiên cứu đề tài…………………………………………………4 phạm vi nghiên cứu đề tài………………………………………………… phương pháp nghiên cứu đề tài………………………………………………4 Nội dung I Chủ nghĩa đại thời kỳ phát triển chủ nghĩa khái quát chủ nghĩa đại………………………………………5 Các thời kỳ phát triển chủ nghĩa bản…………………………… 2.1 Thời kỳ chủ nghĩa tự cạnh tranh…………………………9 2.2 Thời kỳ chủ nghĩa độc quyền……………………………… II NHỮNG NÉT MỚI TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA BẢN HIỆN ĐẠI…………………………………………………………………… Sự phát triển nhảy vọt lực lượng sản xuất …………………………… Sự điều chỉnh quan hệ sản xuất quan hệ giai cấp………………….11 Thể chế quản lý kinh doanh nội doanh nghiệp có biến đổi lớn……………………………………………………………….11 Điều tiết vĩ mô nhà nước ngày tăng cường…………… 12 Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày quan trọng hệ thống kinh tế chủ nghĩa……………………………………………………….14 Điều tiết phối hợp quốc tế tăng cường……………………… 15 KÊT LUẬN………………………………………………………………….15 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………… 16 Mở Đầu lý chọn đề tài Chủ nghĩa bản(CNTB) với cách hình thái kinh tế xã hội đời cuối kỷ XVIII,đầu kỷ XIX, đến trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác Lịch sử chứng minh từ CNTB tự canh tranh sang thời kỳ CNTB đôc quyền.Ở thời kỳ khác nhau, CNTB có đặc điểm kinh tế, trị, xã hội khác CNTB đại giai đoạn phát triển lịch sử phát triển CNTB Đó CNTB độc quyền nhà nước với nhiều đặc trưng thể rõ nét từ sau chiến tranh giới thứ hai ngày phát triển nhanh yếu tố tự phủ định biện chứng Nhờ sử dụng tiến khoa học nghệ với tính tự điều chỉnh quan hệ sản xuất, CNTB đại làm cho mặt xã hội có bước phát triển Tuy nhiên, thay đổi phát triển không làm cho CNTB thay đổi chất,khơng làm cho biến khỏi vũ đại lịch sử CNTB tồn phát triển Dưới tác động phát triển mạnh mẽ vũ bão kỹ thuật công nghệ, ngày lực lượng sản xuất có bước phát triển mạnh mẽ Lực lượng sản xuất thay đổi tính chất trình độ kéo theo thay đổi quan hệ sản xuất mà nước chủ nghĩa bản, chất cung mang đặc điểm đề tài phần làm sáng tỏ chất CNTB hện đại phát triển ngày Mục đích nghiên nghiên cứu đề tài Sự phát triển khoa học công nghệ thập niên gần, làm thay đổi nhiều mặt đời sống xã hội, việc áp dụng thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất giúp cho CNTB đạt thành tựu to lớn,và thân CNTB có thay đổi để phù hợp với phat triển đó, dẫn đến hình thành nét chủ nghĩa Với đề tài “những nét phát triển chủ nghĩa đại” giúp làm sáng tỏ thay đổi CNTB ngày nay, nét CNTB đại, để từ có thê hiểu chất CNTB đại Và tác động cách mạng khoa học kỷ thuật với CNTB ngày 3 Đối tượng nghiên cứu Đề tài bó hẹp nghiên cứu nét CNTB đại, với tác động cách mạng khoa học kỷ thuật ngày dẫn đến thay đổi CNTB, nhảy vọt lực lượng sản xuất, hay thay đổi quan hệ sản xuất Phạm vi nghiên cứu Về mặt thời gian Chủ yếu từ sau chiến tranh giới thứ 2, mà tâm khoảng thời gian gần đây, dự tác động phát triển không ngừng khoa học công nghệ ngày Về khơng gian Thì lấy xã hội nước phát triển Âu – Mỹ làm minh chứng cụ thể để dẫn chứng chuyển biến chủ nghĩa đại Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp chuyên ngành liên ngành để nghiên cứu sau Phương pháp nghiên cứu logic kết hợp với lịch sử vận dụng mốc thời gian lịch sử để thấy mức độ thay đổi phát triển chủ nghĩa Các kiến thức chuyên ngành khoa học xã hội có liên quan, đặc biệt ngành kinh tế học, ngành trị học NỘI DUNG Từ kỷ XX trở lại đây, CNTB có bước phát triển mới, từ chủ nghĩa chủ độc quyền phạm vi quốc gia khu vực, sang chủ nghĩa độc quyền nhà nước phạm vi tồn cầu, CNTB có có điều chỉnh , cải cách nội để thích nghi với hoàn cảnh mới, tận dụng tốt khoa học công nghệ nên đạt nhiều thành tựu phát triển khinh tế thập niên tới với điều chỉnh CNTB đạt thành tựu to lớn khác, CNTB có thay đổi tích cực để giảm bớt mâu thuẩn chính, nhờ áp dụng cá khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiên thân khơng thể tránh khỏi mâu thuẩn quy luật sản.xuất, việc nghiên cứu CNTB nhiều nhà nghiên cứu giới quan tâm, nghiên cứu “ nét phts triển chủ nghĩa đại” góp phần hiểu chất CNTB đại I Chủ nghĩa đại thời kỳ phát triển chủ nghĩa khái quát chủ nghĩa đại Đứng trước thay đổi chủ nghĩa bản, nhiều người cho xã hội khơng giống xã hội kỷ XIX đầu kỷ XX C Mác - Ph Ăng-ghen V.I Lê-nin mô tả Người ta tuyên bố học thuyết giá trị thặng dư C Mác cáo chung rằng, chủ nghĩa phát triển lên bước khơng nữa.Người ta nói đến xã hội “hậu bản”, “chủ nghĩa nhân dân” hay “chủ nghĩa xã hội”, phúc lợi ngày chia cho mỡi người Điều có nghĩa xã hội khơng phân chia kẻ bóc lột người bị bóc lột; quy luật giá trị thặng dư khơng quy luật tuyệt đối xã hội đại Vậy xã hội ngày có biến đổi hồn tồn học giả sản cố tình chứng minh hay khơng? Chủ nghĩa ngày có thực “chủ nghĩa xã hội” hay không? Quy luật giá trị thặng dư có quy luật tuyệt đối xã hội đại hay khơng? Để nhìn nhận vấn đề này, thiết nghĩ cần phân tích khách quan ba mặt quan hệ sản xuất: quan hệ sở hữu, quan hệ tổ chức quản lý phân phối sản phẩm Để biện minh cho luận điểm học giả sản cho rằng, khoa học ngày trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, kinh tế đại chuyển dần sang kinh tế tri thức Vì vậy, vấn đề sở hữu liệu sản xuất khơng đóng vai trò quan trọng có kỷ trước; sở hữu trí tuệ thay vai trò sở hữu liệu sản xuất việc đưa loài người tiến lên; chủ thể phát triển tiến khoa học nhà khoa học ông chủ sản Trên thực tế, sáng chế phát minh khoa học cơng nghệ nảy sinh trí não nhà phát minh đó, biết thuộc sở hữu Song sáng chế phát minh dạng dừng lại tiềm sản xuất Để trở thành lực lượng sản xuất mới, phát minh phải trải qua trình ứng dụng, thử nghiệm nhiều lần trước sản xuất đại trà Tất q trình đòi hỏi phải có đầu tư, nhiều tốn Nếu nhà phát minh có tiền, họ tự làm thử nghiệm, cơng bố kết quả, đăng ký sở hữu trí tuệ đứng sản xuất theo cơng nghệ người vừa nhà vừa nhà phát minh Tuy nhiên, xã hội có trường hợp Phần lớn nhà khoa học, nhóm nghiên cứu khơng có tiền để đầu tư, thử nghiệm nên buộc phải bán sản phẩm trí tuệ thứ hàng hóa cho nhà Nhà sử dụng hàng hóa cơng cụ hữu hiệu để tăng xuất lao động, tăng giá trị thặng dư cho Như vậy, lúc đầu, sáng chế, phát minh, thuộc sở hữu nhà khoa học thông qua hành vi mua bán thương trường, sáng kiến, phát minh sau thuộc sở hữu nhà Điều có nghĩa phát minh lĩnh vực khoa học công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp hình thức mà Trường hợp khác, nhà khoa học bán phát minh, sáng chế, tức bán hàng hóa sức lao động trí óc cho nhà nhằm kết hợp với thiết bị nghiên cứu xí nghiệp khoa học nhà tổ chức, phát minh sáng chế đầu nhà khoa học thuộc quyền sở hữu nhà Như vậy, chủ nghĩa đại, có việc sở hữu trí tuệ thay cho sở hữu liệu sản xuất trình tạo giá trị thặng dư Mặt khác, xã hội đại, đòi hỏi khách quan, trình độ văn hóa nghề nghiệp người cơng nhân cao trước nhiều Cũng có trường hợp tính chun nghiệp đặc thù khâu sản xuất người cơng nhân đảm nhiệm mà mặc với ơng chủ Từ đó, học giả sản cho rằng, ngày quyền lực nhà công nhân giảm cơng nhân có trí tuệ sở hữu đối trọng với sở hữu bản; mối quan hệ giới chủ giới thợ thay đổi, mối quan hệ quan hệ bình đẳng, chí có quan điểm cho người cơng nhân sở hữu trí tuệ nên họ có ưu so với chủ sở hữu liệu sản xuất Các quan điểm hoàn toàn xuyên tạc lẽ, chừng xã hội đại chế độ quyền lực chi phối thuộc giai cấp nắm giữ bản, giai cấp sản khơng có thay đổi Giai cấp sản giai cấp thống trị người công nhân người làm thuê cho ông chủ sản mà Ở thời C Mác, tách rời tiền tệ sản xuất công ty cổ phần có song chưa nhiều Nó tượng kinh tế xuất ngành kinh doanh lớn Còn ngày nay, cơng ty cổ phần trở thành phổ biến, không công ty lớn, mà công ty vừa nhỏ Trong công ty cổ phần không nhà có cổ phần, mà người cơng nhân có cổ phần Đương nhiên, lợi tức cổ phần chia bình đẳng cho cổ phiếu Song lượng cổ phiếu ỏi, người cơng nhân khơng thể nắm quyền chi phối hoạt động công ty Mặt khác, ngày công ty cổ phần, xuất tương đối phổ biến tầng lớp giám đốc, điều hành, quản lý Trên thực tế, giám đốc người làm thuê cho lẽ, họ điều hành công ty lãnh đạo hội đồng quản trị Tuy nhiên, bên cạnh giám đốc người làm thuê, có lượng không nhỏ giám đốc đồng thời chủ bản, họ sở hữu tay tỷ lệ cổ phiếu khơng nhỏ, giữ địa vị khống chế Như vậy, giám đốc chủ đan xen, xâm nhập lẫn nhau, hình thành hình thức tập thể Cũng không trước đây, cơng ty cổ phần hồn tồn khơng mang tên ông chủ Điều hành công ty liên minh tạm thời nhà Điều đó, làm cho cơng nhân nhân viên hãng công ty nhiều ông chủ thực Ngược lại, ông chủ công nhân Trong hệ thống đó, dường chủ bản, công nhân nhân viên làm thuê không ranh giới nữa; làm quản lý, giám đốc làm chủ sở hữu công nhân chia lợi tức cổ phiếu nhà bản, người trở thành sản phải lao động chẳng bóc lột nữa.Trên thực tế, thu nhập tầng lớp nhau, lượng cổ phiếu khác nên xét thu nhập thực tế, công nhân công nhân, nhà nhà Giai cấp sản giai cấp bóc lột, sống nhờ vào lao động làm thuê Chỉ có khác công ty đại, người ta biết xác giá trị thặng dư người công nhân sản xuất nộp cho ông chủ cụ thể Ngày nay, với xuất nhà máy tự động hóa cao, làm xuất huyền thoại “nhà máy không người” Từ đó, học giả sản lại xuyên tạc, phủ nhận học thuyết giá trị thặng dư C Mác từ góc độ khác Họ cho rằng, ngày nay, máy móc đại thay lao động sống Ở nhà máy tự động, “nhà máy không người” lao động sống khơng bóc lột giá trị thặng dư Trong phân tích trình sản xuất giá trị thặng dư, C Mác phát tính chất hai mặt lao động sản xuất hàng hóa: lao động cụ thể lao động trừu tượng Vận dụng lý luận vào trình sản xuất chủ nghĩa, C Mác phát bất biến khả biến Trong trình sản xuất chủ nghĩa, với tính chất lao động cụ thể, lao động người công nhân chuyển nguyên vẹn giá trị cũ máy móc, nguyên nhiên liệu vào sản phẩm lao động làm cho sản phẩm có giá trị sử dụng xác định Tuy nhiên, q trình lao động đó, với tính chất lao động trừu tượng, người công nhân sáng tạo giá trị mới, có giá trị thặng dư Như vậy, máy móc, liệu lao động có đại, có vai trò quan trọng, khơng có chúng q trình sản xuất khơng diễn giá trị thặng dư lao động sống công nhân sản xuất khơng phải máy móc tạo Mặt khác, máy móc khơng thể tự chạy mà phải có người cơng nhân vận hành cho chạy theo dõi trình vận hành để xử lý lỡi gặp cố kỹ thuật Nói cách khác, phải có lao động sống người công nhân làm nhiệm vụ giám sát, điều hành q trình tự động hóa máy móc Hơn nữa, để dây chuyền tự động hoạt động, cần phải có phận nhân viên lo đầu vào sản xuất, tiếp liệu thời hạn chất lượng; phận nhân viên khác lo đầu sản phẩm, quảng bá, tiếp thị tiêu thụ sản phẩm Nếu phận không làm tốt nhà máy khơng thể hoạt động Như vậy, khơng thể có gọi “nhà máy khơng người” q trình sản suất khơng thể thiếu lao động người công nhân với cách lao động sống Các thời kỳ phát triển chủ nghĩa 2.1 Thời kỳ chủ nghĩa tự cạnh tranh - CNTB với cách hệ thống đời từ cuối kỷ XVIII Thời kỳ đầu, chủ nghĩa có vai trò cách mạng tiến bộ, thủ tiêu chế độ phong kiến, thúc đẩy lịch sử phát triển nhanh chóng - Đến kỷ XIX, phát triển công nghiệp lớn TBCN tạo đột phá lớn phát triển kinh tế- xã hội, thúc đẩy cạnh tranh tự do, mở rộng thị trường - Từ nửa sau kỷ XIX, chạy đua săn tìm lợi nhuận mơi trường cạnh tranh tự dẫn đến tình trạng sản xuất thừa => KHKT mang tính chu kỳ 2.2 Thời kỳ chủ nghĩa độc quyền - Bước vào kỷ XX, CNTB chuyển từ thời kỳ tự cạnh tranh sang thời kỳ chủ nghĩa đế quốc với việc xác lập quyền thống trị tổ chức độc quyền lũng đoạn nước chủ nghĩa - Kể từ sau chiến tranh giới thứ hai đến cuối thập niên 70 kỷ XX, với nhiều biện pháp điều chỉnh trị, kinh tế, quan hệ sản xuất, nắm cách mạng khoa học kỹ thuật, chủ nghĩa tạo nên bước phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng, hình thành chủ nghĩa độc quyền nhà nước - CNTB đại - Từ cuối thập niên 70 kỷ XX đến nay, chủ nghĩa đại chuyển sang giai đoạn độc quyền quốc tế (độc quyền xuyên quốc gia) II NHỮNG NÉT MỚI TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA BẢN HIỆN ĐẠI Sự phát triển nhảy vọt lực lượng sản xuất - Chủ nghĩa bước độ từ sở vật chất kỹ thuật truyền thống sang sở vật chất kỹ thuật hoàn toàn chất - kinh tế trí thức Kinh tế tri thức có đặc trưng là:Các tài sản vật thể (physical assets) đất đai, nhà máy, thiết bị không cònđóng vai trò trước Chất xám, vốn người có ý nghĩa định sức mạnh kinh tế Trong trao đổi, phần mềm chiếm vị trí quan trọng.Các hoạt động kinh tế “số hoá” vận hành siêu xa lộ thông tin, mạng lưới máy tính lan toả khắp nơi Thơng tin đóng vai tròquyết định có vai trò “bản vị hoạt động kinh tế”Các quan niệm truyền thống phương thức sản xuất kinh doanh thay đổi.Ví dụ, sở hữu trí tuệ đề cao, quản lý theo mạng thay phương phápquản lý theo thứ bậcTuy nhiên loài người bước độ Những biểu cụ thể bước độ thay bước liệu sản xuất truyền thống docuộc cách mạng công nghiệp mang lại liệu sản xuất đại dựa trêncơ sở thành tựu cách mạng khoa học công nghệ, mà tập trung lĩnh vực điện tử, tin học, vật liệu mới, công nghệ sinh học thể trongnhững thiết bị siêu nhỏ, siêu nhẹ, siêu bền tác động nhanh, hiệu cao, tiêu tốn lượng Các liệu sản xuất đa dạng, phong phú vế đốitượng lao động lẫn liệu lao động Các cơng cụ thiết bị tự động hố ngày càngphát triển thay cho công cụ, thiết bị khí hố Có thể nói khái qt có ba loại thiết bị biểu chức tự động hố Đó là: + Máy tự động q trình hoạt động + Máy cơng cụ điều khiển số + Người máy Đặc biệt người máy(Robot) bước thay phần công việc nặng nhọc, công đoạn nguy hiểm, độc hại cho người lao động,đồng thời xuất nhà máy tự động hố người máy điều khiểnnhững cơng đoạn cần thiết Các q trình lao động trí óc bước đầu đượcthử nghiệm để người máy thay thế.Tính cách mạng liệu sản xuất trước hết thể công cụ lao động dâychuyền đến tất khâu trình tái sản xuất Do vậy, phương thức sảnxuất cải vật chất có bước nhảy vọt từ kỹ thuật khí sang bán tự động tự động yếu tố kinh tế tri thức xuất hiện.Nguyên nhân bước độ tác động cách mạng khoahọc cơng nghệ Chính cách mạng khoa học công nghệ với lĩnh vực mũi nhọn tập trung kỹ thuật điện tử, công nghệ thông tin, vật liệumới, công nghệ sinh học, công nghệ hải dương tạo thành tựu mớivà chủ nghĩa _ Thứ hai, giáo dục - đào tạo tăng cường làm cho tố chất cơng nhân nâng cao, từ đặt móng vững cho việc nâng cao suất lao động sức cạnh tranh Đội ngũ người lao động làm thuê lực lượng sản xuất bản, có biến đổi trình độ nghiệp vụ cấu yếu tố cấu thành giá trị hàng 10 hoá sức lao động để phù hợp với bước nhảy vọt mang tính cách mạng liệu sản xuất Cho đến đội ngũ lao động nước phát triển đạt trình độ văn hố chun mơn nghiệp vụ cao Cơ cấu lao động có thay đổi theo chiều hứơng tiến yếu tố tái sản xuất chủ nghĩa cách có hiệu qủa Sự điều chỉnh quan hệ sản xuất quan hệ giai cấp - Thứ nhất, quan hệ sở hữu có thay đổi, biểu bật phân tán quyền nắm cổ phiếu tăng lên Phân tán hóa quyền khống chế cổ phiếu có lợi cho cải thiện quan hệ chủ xí nghiệp cơng nhân Nhưng thực tế, công nhân cổ đông nhỏ, với nhà phân chia quyền lực, nên phân tán hóa quyền khống chế cổ phiếu làm thay đổi địa vị làm thuê người lao động - Thứ hai, kết cấu giai cấp có biến đổi lớn, giai cấp, tầng lớp, đoàn thể xã hội tập đoàn tồn tác động lẫn Nổi bật xuất tầng lớp trung lưu (hay gọi giai cấp trung sản), chiếm khoảng 40-50% dân số Trên thực tế, phần lớn số có cổ phiếu phần vốn, nhiều số họ phần tử tri thức nhân viên chuyên ngành, có địa vị nghề nghiệp tốt, khơng giai cấp vơ sản theo quan niệm truyền thống - Thứ ba, với tăng trưởng sản xuất sợ điều chỉnh quan hệ sản xuất, thu nhập tiền lương người lao động có mức tăng trưởng lớn.Tất điều cho thấy, mâu thuẫn giai cấp xã hội chủ nghĩa tồn nhờ điều chỉnh chủ nghĩa quan hệ sản xuất, mà bắt nguồn từ thay đổi quan hệ sở hữu, nên phần xoa dịu tính gay gắt mâu thuẫn Những điều chỉnh nói lên chủ nghĩa muốn tồn phát triển phải lo giải vấn đề xã hội, giải quyế mối quan hệ lao động, song song với phát triển nhanh chóng lực lượng sản xuất đấu tranh bền bỉ giai cấp công nhân Thể chế quản lý kinh doanh nội doanh nghiệp có biến đổi lớn 11 Trong điều kiện cách mạng khoa học kỹ thuật kinh tế tri thức, thể chế quản lý kinh doanh nội doanh nghiệp thực bước điều chỉnh cải cách lớn - Thứ nhất, doanh nghiệp cải cách chế quản lý, thiết lập cấu tổ chức hàng ngang mạng lưới Phương hướng cải cách xóa bỏ hệ thống kiểu kim tự tháp truyền thống tập trung lớn quyền lực, đa tầng thứ theo chiều dọc, thay hệ thống kiểu mạng lưới phân quyền, tầng thứ theo chiều ngang nhằm giảm bớt khâu trung gian, thông tin thuận lợi, đơn giản trình tự sách, phát huy đầy đủ tính chủ động trách nhiệm tồn thể cơng nhân nhằm nâng cao hiệu công tác - Thứ hai, dùng công nghệ cao cải cách chế quản lý sản xuất Để thích ứng với thay đổi từ thể chế sản xuất theo "đơn đặt hàng", doanh nghiệp thiết lập hệ thống sản xuất linh hoạt, hệ thống sản xuất máy tính, chế độ cung cấp thích hợp chế phát triển theo nhu cầu (tức khâu sản xuất gần gũi với khách hàng hơn) - Thứ ba, thực cải cách quản lý lao động lấy người làm gốc, yêu cầu công nhân chủ yếu điều kiện lực mà phải có kỹ tri thức cao để họ phát huy tính chủ động tính sáng tạo, từ nâng cao suất lao động tăng cường cạnh tranh doanh nghiệp - Thứ tư, thay đổi hình thức tổ chức doanh nghiệp xuất xu hai loại hình lớn hóa nhỏ hóa hỡ trợ tồn Các doanh nghiệp lớn không ngừng mở rộng ưu quy mô, tăng cường sức mạnh thị trường công ty Đồng thời, doanh nghiệp nhỏ linh hoạt hơn, có tinh thần sáng tạo phát triển mạnh mẽ, làm cho kinh tế chủ nghĩa có sức sống hiệu cao Điều tiết vĩ mô nhà nước ngày tăng cường Nguyên nhân sâu xa việc tăng cường vai trò điều chỉnh nhà nước bắt nguồn từ phát triển nhanh chóng lực lượng sản xuất tác động củacuộc cách mạng khoa học, công nghệ, khiến trình độ xã hội hố tăng lên cách mạnh mẽ, làm cho độc quyền nhân thích ứng Cuộc cách mạng khoa học - cơng nghệ đưa tới đời nhiều ngành như: điện tử, 12 lượng,hàng không vũ trụ Phát triển ngành mặt đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn, sở hạ tầng đại, đội ngũ người lao động lành nghề có tri thức cao, đào tạo toàn diện, điều nhà tự giải mặt khác, đời ngành sản xuất đòi hỏi quốc gia phải có chiến lược kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ để định hướng cho phát triển, đồng thời đòi hỏi khoản đầu lớn cho việc nghiên cứu khai triển, đào tạo đào tạo lại, xây dựng kết cấu hạ tầng Những việc có nhà nước giải Q trình quốc tế hố sản xuất lưu thông đẩy mạnh, phân công hợp tác quốc tế ngày sâu rộng làm nảy sinh mâu thuẫn mang tính quốc tế, có nhà nước đứng điều chỉnh, giải phối hợp hoạt động mang tính quốc tế Ngồi ra, để đối phó với biến động kinh tế, trị, xã hội, diễn ngồi nước như: khôi phục kinh tế sau chiến tranh chạy đua kinh tế vàquốc phòng anh ninh việc đối đầu với phong trào giải phóng dân tộc đối Phó với khủng hoảng kinh tế, nạn thất nghiệp khuyết tật chế thị trường, khơng ngồi khác nhà nước phải trực tiếp can thiệp vào khâu trình tái sản xuất xã hội để đảm bảo cho vận động bình thường kinh tế Sự chuyển biến kinh tế nước từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế thông tin làm thay môi trường hoạt động nhà nước.Chính sách thuế khố quy định đầu sách kinh tế nói chung cần phải đáp ưng nhiều hết thông số kinh tế giới tồn cầu hố Sự phát triển vũ bão cách mạng khoa học kỹ thuật mở hội cho phép mở rộng vai trò thị trường Những thay đổi làm cho phủ có vai trò va khác biệt Nó khơng người đảm bảo độc mà trở thành người tạo điều kiện người điều tiết hoạt động xã hội Cuộc cải cách hành thực sở xác định lại vai trò nhà nước Mục tiêu cải cách hành thực “chính phủ gọn nhẹ”,cơ cấu lại máy quyền trung ương, thực phi tập trung hố, phân cấp mạnh mẽ cho quyền địa phương Chính phủ trước vừa người cầm lái vừa người bơi chèo thuyền quốc gia Ngày nay, cầm lái bơi chèo tách riêng Chính phủ cầm lái khơng phải bơi chèo Việc cầm lái đòi hỏi 13 phải cónhững người nhìn nhận tồn tổng thể vấn đề khả cân đối yêu cầu trái ngược nguồn lực Việc bơi chèo đòi hỏi phải có người ý tập chung vào nhiệm vụ thực tốt nhiệm vụ Các tổ chức cầm lái cần phải tìm phương pháp tốt để đạt mục tiêu Xã hội hố nhân hoá đường làm giảm nhẹ gánh nặng nhànước việc cung ứng dịch vụ xã hội, làm cho phủ gọn nhẹ, tập chung vào việc cầm lái Nhà nước không teo mà trái lại, mạnh mẽ, chắn động Nhà nước “thực hiện” “thi hành” thay nhà nước “cai trị “ mạnh làm việc định lãnh đạo việc thực giao nhiệm vụ cho người khác Mục tiêu điều tiết kinh tế nhà nước độc quyền nhằm khắc phục khuyết tật kinh tế thị trường chủ nghĩa, định hướng cho pháttriển kinh tế - xã hội nhằm tăng trưởng kinh tế, đảm bảo tồn phát triển chủ nghĩa bản, giải mâu thuẫn nảy sinh trình phát triển,thúc đẩy cạnh tranh kích thích cạnh tranh - Thứ nhất, kịp thời điều chỉnh chiến lược tổng thể phát triển kinh tế nhằm nâng cao sức cạnh tranh tổng thể quốc gia Những năm 90 kỷ XX, việc thiết lập thị trường chung châu Âu đời đồng tiền chung châu Âu, châu Âu hay giới, có ý nghĩa xem nhẹ - Thứ hai, lựa chọn sách thực dụng Những năm 90 kỷ XX, dù Mỹ hay châu Âu áp dụng mơ hình sách "Con đường thứ ba", thực tế dung hòa quan niệm giá trị truyền thống chủ trương trị chủ nghĩa tự với số biện pháp chủ nghĩa bá thủ mới, đóng vai trò tích cực cho việc xoa dịu mâu thuẫn chủ nghĩa - Thứ ba, vào tình hình phát triển kinh tế khác thời kỳ, vận dụng linh hoạt sách tài sách tiền tệ, kịp thời điều chỉnh mâu thuẫn cung cầu xã hội mâu thuẫn tầng lớp xã hội khác Các công ty xun quốc gia có vai trò ngày quan trọng hệ thống kinh tế chủ nghĩa 14 Các công ty xuyên quốc gia (TNC) công ty độc quyền bành trướng lực nước ngồi hình thức cài cắm nhanh Hiện tại, công ty xuyên quốc gia nhà nước nước chủ nghĩa nâng đỡ, thông qua đầu trực tiếp nước ngồi quy mơ lớn, công ty xuyên quốc gia mua thôn tính tài sản nước ngồi, khơng ngừng tăng cường thực lực, mở rộng thị phần Cùng với phát triển nhanh tồn cầu hóa kinh tế, ngày nhiều xí nghiệp nước trở thành cơng ty xuyên quốc gia Dựa vào thực lực hùng hậu thân, công ty xuyên quốc gia trở thành lực lượng chủ yếu thúc đẩy tồn cầu hóa kinh tế chủ nghĩa độc quyền liên quốc gia phát triển Do có thực lực kinh tế, trị hùng mạnh, hệ thống sản xuất, tiêu thụ,dịch vụ, nghiên cứu khoa học, thơng tin tồn cầu hóa, cơng ty xun quốc gia có tác động lớn đến mặt đời sống trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, lực họ thâm nhập lĩnh vực toàn giới Điều tiết phối hợp quốc tế tăng cường Trong bối cảnh tồn cầu hóa nay, nhà nước quốc gia chủ nghĩa ngày trọng phối hợp sách kinh tế vĩ mơ Vì vậy, xung đột kinh tế chiến tranh mậu dịch, chiến tranh tỷ giá hối đoái, chiến tranh lãi suất mà trước thường có nước phương Tây giảm xuống Việc giải mâu thuẫn nước phương Tây giảm xuống thường áp dụng hình thức thương lượng thỏa hiệp không đối kháng gay gắt trước Những năm gần đây, phối hợp hợp tác quốc tế tăng cường rõ rệt, hiệu không ngừng nâng cao Vai trò tổ chức kinh tế khu vực quốc tế phát huy tác dụng ngày bật điều tiết quan hệ kinh tế quốc tế trở thành chủ thể điều tiết quan hệ kinh tế chủ nghĩaTăng cường điều tiết phối hơp quốc tế có vai trò khơng thể xem nhẹ việc xoa dịu mâu thuẫn bên bên nước chủ nghĩa, tạo không gan phát triển rộng lớn cho chủ nghĩa KẾT LUẬN Từ phân tích kết luận hình thức quan hệ sản xuất chủ nghĩa ngày có biến đổi định Song chất, quan hệ sản xuất xã hội đại khơng có thay đổi, chế độ sở 15 hữu nhân chủ nghĩa liệu sản xuất mà Điều có nghĩa quy luật giá trị thặng dư quy luật tuyệt đối xã hội đại Chủ nghĩa ngày nay, với thành tựu đáng kể nó, chuẩn bị tốt điều kiện tiền đề cho đời chủ nghĩa xã hội phạm vi toàn giới Tuy nhiên, bước chuyển từ chủ nghĩa lên chủ nghĩa xã hội phải thông qua cách mạng xã hội chủ nghĩa Còn cách mạng xã hội chủ nghĩa diễn phương pháp hòa bình hay bạo lực, điều hồn toàn tùy thuộc vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể nước bối cảnh quốc tế chung thời điểm, vào lựa chọn lực lượng cách mạng TÀI LIỆU THAM KHỎA Lê Văn Sang.Chủ nghĩa đại tập I, II, (NXB Chính trị quốc gia-Hà Nội 1995) PGS-TS Đỗ Lộc Diệp :Chủ nghĩa ngày – mâu thuẫn nội tại, xu thế, triển vọng(NXB KH-XH 2003) Nguyễn Trường (2010), Thế giới thời hậu chiến tranh lạnh, Nxb Tri Thức, Hà Nội Angus Maddison (2011), Kinh tế giới – Một thiên niên kỷ phát triển, Nxb Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội Michel Beaud (2002), Lịch sử chủ nghĩa bản, Nxb Thế Giới, Hà Nội F A Hayek (2016), Tự kinh tế thể đại diện, Nxb Tri Thức, Hà Nội trungtamwto.vn vepr.org.vn https://text.123doc.or 10 http://loigiaihay.com 16 ... nghiên cứu “ nét phts triển chủ nghĩa tư đại góp phần hiểu chất CNTB đại I Chủ nghĩa tư đại thời kỳ phát triển chủ nghĩa tư khái quát chủ nghĩa tư đại Đứng trước thay đổi chủ nghĩa tư bản, nhiều... 70 kỷ XX đến nay, chủ nghĩa tư đại chuyển sang giai đoạn độc quyền quốc tế (độc quyền xuyên quốc gia) II NHỮNG NÉT MỚI TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN HIỆN ĐẠI Sự phát triển nhảy vọt lực... phat triển đó, dẫn đến hình thành nét chủ nghĩa tư Với đề tài những nét phát triển chủ nghĩa tư đại giúp làm sáng tỏ thay đổi CNTB ngày nay, nét CNTB đại, để từ có thê hiểu chất CNTB đại Và
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG nét mới TRONG sự PHÁT TRIỂN của CHỦ NGHĨA tư bản HIỆN đại, NHỮNG nét mới TRONG sự PHÁT TRIỂN của CHỦ NGHĨA tư bản HIỆN đại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay