DE THI HSG LOP 5 TOÁN 1415

2 39 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 20:44

Trường TH Nguyễn Bá Ngọc Thứ ……, ngày … tháng năm 2015 Họ tên :……………………………ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH NĂNG KHIẾU Lớp 5……… NĂM HỌC 2014 - 2015 Môn: Toán -Lớp 5-Thời gian: 60 phút Giám thị Giám khảo Điểm Nhận xét Bài 1:(2đ) Tổng hai số 390 Nếu thêm số vào trước số thứ hai số thứ Tìm hai số Bài (3đ) Tính: (4,578 : 3,27 + 5,232 : 3,27) x 4,08 – 4,08 Bài (2đ) Tìm số có hai chữ số biết rắng số gấp lần chữ số hàng đơn vị Bài ( 2đ) Điền vào chỗ chấm: hm2 24 dm2…………………… m2 Bài 5:( 2đ) Tìm X biết: X – 15,7 – 2,18 = 36,5 Bài 6: (3đ) Một bếp ăn dự trữ số gạo cho 120 người ăn 20 ngày Sau ăn ngày, bếp ăn nhận thêm 30 người (Mức ăn người nhau) Hỏi số gạo lại đủ ăn ngày nữa? Bài 7: (3đ) Tìm số tự nhiên X biết: Bài 8: ( 3đ) Tính:
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI HSG LOP 5 TOÁN 1415, DE THI HSG LOP 5 TOÁN 1415

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay