đồ án kết cấu thép + file cad

77 339 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 20:15

MỤC LỤC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP THUYẾT MINH I XÁC ĐỊNH SƠ BỘ KÍCH THƯỚC KHUNG NGANG: Đặc trưng cầu trục : Sức nâng : 10T (9,0 MT) Loại cầu trục TRDG ( top running double box girder crane), hãng ACE sản suất tra Catalog (mã hiệu cầu trục A1060500) LCR(mm) 18290 W(mm) 2900 D(mm) 1040 H(mm) 150 BW(kg) 8030 TW (kg) 2500 Pmax(kg) 7790 Pmin(kg) 2007,5 Kích thước theo chiều đứng cơng trình: 2.1 Chiều cao phần cột dưới:  Chọn Trong :  Chọn 2.2 Chiều cao phần cột trên:  Chọn ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP Trong D = 1040 mm, F1 = 100 mm, (chọn F0 = 0) 2.3 Chiều cao tiết diện ngang lớn bé dầm kèo :  Chọn  Chọn Kích thước theo phương ngang nhà: 3.1 Chiều cao tiết diện ngang cột: 3.2 Bề rộng cánh dầm cột:  Chọn 3.3 Bề dày cánh bụng: Bản cánh:  Chọn Bản bụng: ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP Chọn Trong đó: 3.4 Bề rộng nhà: Chọn BW = 21000 (mm) = 21 m 3.5 Kiềm tra khe hở ngang an toàn cột dầm cầu trục: Trong : lấy chiều cao tiết diện dầm tường = 200 mm 8500 2000 i = 1/10 700 +0.000 21000 Kích thước khung ngang II TÍNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN KHUNG: Tịnh tải: 1.1 Tải trọng mái xà gồ: ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP Nhà xưởng xây vùng II-A, địa hình C Do đại đa số nhà công nghiệp thường sử dụng mái tôn, với bề dày thông dụng từ 0,4 đến 0,7 m (trọng lượng trung bình 0,05 đến 0,08 kN/m ) cộng thêm trọng lượng xà gồ giằng mái ta lấy sơ 0,1 kN/m2 1.2 Tải trọng vách: Vách Tole sử dụng phổ biến nay, với trọng lượng thân tương tự vách tole 1.3 Trọng lượng thân kết cấu: Trọng lượng thân tính tự động Sap 2000 Hoạt tải: 2.1 Áp lực thẳng đứng cầu trục: Tải trọng thẳng đứng lớn Dmax bé Dmin cầu trục truyền lên vai cột ( giá trị tính tốn) tính sau : Để đơn giản, ta nhập phần TLBT dầm đở cầu trục ray vào phần tải trọng thẳng đứng cầu trục ( với cầu trục có sức nâng 25 tấn, trọng lượng dầm đỡ cầu trục ray: ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP Độ lệch tâm tải trọng thẳng đứng: 2.2 Lực xơ ngang cầu trục: Trong : 2.3 Hoạt tải mái: Đối với mái nhẹ, theo TCVN 2737-1995, trị số tiêu chuẩn hoạt tải thi công sửa chửa (mái lợp tôn) 0,3 kN/m2,hệ số vượt tải 1,3 2.4 Tải trọng gió: B: bề rộng đón gió (m) : hệ số vượt tải = 1,2 Áp lực gió tiêu chuẩn (vùng II.A), địa hình C : Dựa vào bảng (trang 22) TCVN 2737 – 1995 : hệ số tính đến thay đổi áp lực gió theo chiều cao ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP Hệ số khí động : lấy theo “ sơ đồ – bảng (trang 25)– TCVN 2737 :1995” 5,7 20 -0,6 -0,543 -0,4 Tải trọng gió phân bố cột : Phía đón gió : Phía khuất gió : Tải trọng phân bố kèo : Phía đón gió : Phía khuất gió : III XÁC ĐỊNH NỘI LỰC KHUNG NGANG: Mơ hình phần tử khung ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP Các trường hợp tải trọng: TĨNH TẢI Hoạt Tải Mái 10 ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP • Xác định vị trí trục trung hòa : Giả thiết lấy hệ trục tọa độ làm hệ trục sở, ta có hệ trục đối xứng qua OY Trục trung hòa X-X thể Trục trung hòa tiết diện ngang dầm đỡ cầu trục Moment quán tính tiết diện chữ I Momen quán tính tiết diện quay quanh trục X-X Momen quán tính quay quanh trục Y-Y chữ C phần chữ I: 63 ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP • Tải trọng, nội lực, chuyển vị: Áp lực thẳng đứng lớn nhất: (kN) Áp lực thẳng đứng nhỏ nhất: (kN) Áp lực hãm ngang: Áp lực hãm dọc: • Moment uốn (quanh trục X-X Y-Y)  Vị trí đặt tải hình bên 2900 Pmax 2900 Pmax 2200 2900 (kNm) • Lực cắt, lực dọc : • Lực cắt : (kNm) 64 ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP (kN) (kN) • Lực dọc : (kN) Pmax 5100 Pmax 2900 • Chuyển vị :  Vị trí đặt tải hình bên Pmax 4000 Pmax 4000 65 ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP Trong : : hệ số tin cậy tải trọng, : hệ số động tải trọng, : khoảng cách bánh xe cầu trục : bước cột, nhịp dầm đỡ cầu trục : chiều cao tiết diện dầm đỡ cầu trục : trọng lượng thân ray dầm đỡ cầu trục : mođun đàn hồi thép • Kiểm tra khả chịu lực, độ võng : • Ứng suất pháp cánh (kéo) :  Điều kiện thỏa Trong : (cm) : khoảng cách từ trục trung hòa tiết diện đến thớ biên cánh kéo • Ứng suất pháp cánh (nén) : Điều kiện bền : Điều kiện ổn định : 66 ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP Trong : : khoảng cách từ trục trung hòa tiết diện đến thớ biên cánh nén (cánh trên) : bề rộng cánh : diện tích chịu nén quy ước, lấy diện tích chữ C : hệ số xác định theo phụ lục E – TCXDVN 338 : 2005 Dầm đở cầu trục xem dầm tiết diện chữ I có trục đối xứng Xác định hệ số C,D theo bảng E.3 Moment quán tính cánh lớn cánh nhỏ trục đối xứng tiết diện  Moment qn tính xốn Hệ số Hệ số : Xem dầm chịu uốn túy  Xác định hệ số B theo bảng E.4 67 ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP Hệ số : Xem dầm chịu uốn túy : Hệ số Xác định hệ số Xác định hệ số Vì  Chọn • Ứng suất tiếp bụng (chữ I chữ C) Trong đó: : chiều cao phần tiết diện chữ I dầm đỡ cầu trục : chiều dày bụng chữ I 68 ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP : chiều cao phần tiết diện chữ C dầm đỡ cầu trục : chiều dày bụng chữ C • Kiểm tra độ võng:  Thỏa điều kiện • Liên kết dầm đỡ cầu trục kết cấu khác: - Tại gối tựa dầm, nên dùng sườn cứng ngang để truyền tải trọng thẳng đứng xuống vai cột Các sườn phải phẳng khép kín vào cánh bụng dầm - Các đường hàn góc tính chịu tồn lực cắt đầu dầm; Mỗi đầu dầm liên kết với vai cột boulon: db=16mm; Cánh dầm đỡ cầu trục (tại gối tựa) liên kết với cánh cột đoạn thép góc mã Liên kết tính chịu tồn lực cắt VY đầu dầm (tại gối tựa) Nội lực xiên: Tiết diện xiên: Trong đó: : góc hợp xiên trục dầm : hệ số điều kiện làm việc 69 hf=5 hf=5 ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 310 70 BOULON d16 10 270 95 hf=5 BOULON d16 +8.500 hf=5 hf=5 hf=5 700 THEÙ P GIAÈ NG C200 70 BOULON ? 16 200 600 Liên kết dầm đỡ cầu trục với cột Vai cột Với nhà xưởng có cầu trục nhẹ, thường dùng vai cột dạng console để làm gối tựa cho dầm đở cầu trục • Tải trọng: vai cột nhận tải từ dầm đỡ cầu trục truyền xuống Độ lệch tâm tải trọng thẳng đứng: • Nội lực: Lực cắt: Moment: 70 ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP • Kiểm tra tiết diện ngang vai cột:  Ta chọn tiết diện: Tiết diện 500 200  Moment quán tính:  Module kháng uốn:  Moment tĩnh:  Điều kiện ứng suất pháp lớn nhất: → Điều kiện thỏa  Kiểm tra tiết diện theo ứng suất tiếp lớn nhất: → Điều kiện thỏa  Kiểm tra tiết diện theo ứng suất tương đương: Trong đó: ứng suất nơi tiếp giáp cánh bụng dầm: 71 ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP → Điều kiện thỏa  Kiểm tra tiết diện theo ổn định cục bộ:  Bản cánh: thỏa mãn  Bản bụng: thỏa mãn Ta thấy: sườn Vậy ta cần gia cường thêm Bề rộng sườn: mm Bề dày sườn: mm  Chọn Kết luận: tiết diện I200x5x500x8 chọn hợp lí Tính liên kết hàn:  Tính chiều cao đường hàn góc liên kết cánh bụng: chọn que hàn N46, phương pháp hàn tự động  : Bảng 43 – TCXDVN 338:2005  Chiều cao đường hàn thỏa mãn điều kiện sau: 72 ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP → Vậy ta chọn  Tính chiều cao đường hàn góc liên kết vai cột vào cột: chọn que hàn N46, phương pháp hàn tự động  : Bảng 43 – TCXDVN 338:2005  Theo tiết diện kim loại đường hàn:  Theo tiết diện biên nóng chảy: → Vậy ta chọn 73 500 ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 200 Chi tiết tiết diện ngang vai cột VII Thiết kế kết cấu bao che: • Trọng lượng thân mái( lợp + xà gồ + giằng xà gồ) 10 daN/m2 • Hoạt tải mái 30 daN/m2 mặt mái ( theo TCVN 2737 : 1995) • Áp lực tiêu chuẩn gió 83 daN/m2; hệ số điều chỉnh cao độ k =0,66; hệ số khí động: = -0,543 • Khoảng cách xà gồ sp = 1,5 m; bước cột: B = m; độ dốc mái: i = 10% • Tấm lợp tole (Nippovina) sóng vng cao 25mm, dày 0,35mm (độ dày thép 0,3mm) • Xà gồ: Z200x65x2,0 (cao x rộng x dày) theo sơ dồ liên tục (> nhịp); tole xà gồ có giới hạn chảy fy = 345MPa ( cường độ tính tốn f = 315MPa) • Tải trọng phân bố mái: • • Tĩnh tải: mặt mái • Hoạt tải: mặt mái • Gió hút: Thàng phần tải trọng gây uốn lợp (tấm có bề rộng 1000mm) 74 ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP • • TT + HT: • TT + gió: Moment uốn khả chịu lực lợp (sơ đồ tính: dầm liên tục > nhịp) 1500 1500 k=0,107 1500 k=0,107 k=0,071 k=0,036 k=0,036 k=0,077 1500 k=0,077 • Sơ đồ tính moment uốn lợp nhịp Moment chống uốn: • Khả chịu lực: Trong đó: Wx lấy theo phụ lục 4, loại tole sóng vng 25mm, t1 = 0,3mm • Thành phần tải trọng gây uốn xà gồ • TT + HT: • TT + gió: 8000 8000 k=0,107 8000 k=0,107 k=0,071 k=0,036 k=0,036 k=0,077 8000 k=0,077 8000 8000 8000 k=0,036 k=0,036 8000 k=0,077 k=0,077 k=0,107 k=0,071 k=0,107 75 ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP Moment uốn xà gồ tải trọng hướng xuống hướng lên • Moment uốn xà gồ (1) TT + HT: • Moment gối: • Moment nhịp: (2) Do TT + gió: • Moment gối: • Moment nhịp: • Khả chịu lực xà gồ (1) Do TT + HT • Khả chịu lực gối (cánh chịu nén): • Khả chịu lực nhịp biên (cánh chịu nén): (2) Do TT + gió hút: • Khả chịu lực gối (cánh chịu nén): • Khả chịu lực nhịp biên (cánh chịu nén):  Vậy với tiết diện xà gồ Z200 chọn hoàn toàn đủ khả chịu lực • Liên kết xà gồ vào dầm kèo: sử dụng liên kết bu long • Vì độ dốc mái nên khơng cần dùng treo xà gồ để tạo ổn định cho xà gồ lúc dựng lắp hạn chế chuyển vị cánh xà gồ theo phương song song với lợp 76 ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP ĐINH VÍT LỚ P MÁ I XÀGỒZ200 hf=5 BOULON d16 hf=5 Liên kết xà gồ Z200 với dầm kì kèo mái 77 ... khung ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP Các trường hợp tải trọng: TĨNH TẢI Hoạt Tải Mái 10 ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP Dmax trái Dmax Phải 11 ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP T Trái T Phải 12 ĐỒ ÁN. .. BAO CẤU TRÚC 1TT+1HT 1TT+1HTDT 1TT+1HTDP 1TT+1GT 1TT+1GP 1TT+1HTDT+1HTTT 1TT+1HTDP+1HTTT 1TT+1HTDT+1HTTP 1TT+1HTDP+1HTTP 1TT+0,9HT+0,9GT 1TT+0,9HT+0,9GP 1TT+0,9HT+0,9HTDT 1TT+0,9HT+0,9HTDP 1TT+0,9HTDT+0,9GT... 1TT+0,9HT+0,9HTDT+0,9GP 1TT+0,9HT+0,9HTDP+0,9GT 1TT+0,9HT+0,9HTDP+0,9GP 1TT+0,9HTDT+0,9HTTT+0,9GT 1TT+0,9HTDP+0,9HTTT+0,9GT 1TT+0,9HTDT+0,9HTTT+0,9GP 1TT+0,9HTDP+0,9HTTT+0,9GP 1TT+0,9HTDT+0,9HTTP+0,9GT
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án kết cấu thép + file cad, đồ án kết cấu thép + file cad, II. TÍNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN KHUNG:, Mô hình các phần tử trong khung, Các trường hợp tải trọng:, Thiết kế vì kèo:, Thiết kế tiết diện cột :, a. Kiểm tra lại tiết diện bản đế:, Dầm đở cầu trục, VII. Thiết kế kết cấu bao che:

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay