Bài giảng điện tử + GA bai 19 tin 6 theo sach moi

8 40 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 19:53

I. MỤC TIÊU1.Kiến thức Biết tác dụng minh họa của hình ảnh trong văn bản.2.Kỹ năng Thực hiện được các thao tác chèn hình ảnh vào văn bản.3.Thái độ Học sinh nghiêm túc. Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực. II. CHUẨN BỊ1.Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa. Phấn viết bảng, thước kẻ, phòng máy vi tính.2.Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới trước khi lên lớp.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC1.Tổ chức lớp(1’) Ổn định tổ chức. Kiểm tra sĩ số học sinh2.Kiểm tra bài cũ(5’)GV:Câu 1: Em hãy nêu rõ thế nào là trình bày trang văn bản? Câu 2: Yêu cầu: Mở văn bản Biendep.doc (Văn bản mẫu của giáo viên) trình bày trang ngang với các khoảng cách lề như sau:+ Lề trên 2 cm+ Lề dưới 2 cm+ Lề trái 3.5 cm+ Lề phải 1.5 cmHS:  Trả lời câu hỏi 1: Trình bày trang văn bản: là chọn hướng trang và đặt các khoảng cách lề cho trang văn bản.+ Chọn hướng trang: trang đứng hay trang nằm ngang;+ Đặt lề trang: lề trái, lề phải, lề trên, lề dưới.  Câu 2: HS Thực hiện trên máy tính các yêu cầu của giáo viên Mở văn bản, vào lệnh File Page Setup Vào trang Margins và thực hiện các lựa chọn:+ Chọn trang ngang: Landscape+ Ô Top (lề trên: 2 cm+ Ô Bottom (lề dưới): 2 cm+ Ô Left (lề trái): 2 cm Giáo án minh hoạ tiết thao giảng Tin Giáo viên dạy: Phạm Thị Hiền Lớp dạy: 6/2 Tiết TKB: tiết (buổi chiều ngày 06/4/2018) Tuần: 30 Tiết: 57 Ngày soạn: 01/04/2018 Ngày dạy: 06/04/2018 Bài 19: THÊM HÌNH ẢNH ĐỂ MINH HỌA I MỤC TIÊU Kiến thức - Biết tác dụng minh họa hình ảnh văn Kỹ - Thực thao tác chèn hình ảnh vào văn Thái độ - Học sinh nghiêm túc Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực II CHUẨN BỊ Chuẩn bị giáo viên: - Giáo án, sách giáo khoa Phấn viết bảng, thước kẻ, phòng máy vi tính Chuẩn bị học sinh: - Học cũ, xem trước trước lên lớp III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tổ chức lớp (1’) - Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số học sinh Kiểm tra cũ (5’) *GV: Câu 1: Em nêu rõ trình bày trang văn bản? Câu 2: Yêu cầu: Mở văn Biendep.doc (Văn mẫu giáo viên) trình bày trang ngang với khoảng cách lề sau: + Lề cm + Lề cm + Lề trái 3.5 cm + Lề phải 1.5 cm *HS:  Trả lời câu hỏi 1: - Trình bày trang văn bản: chọn hướng trang đặt khoảng cách lề cho trang văn + Chọn hướng trang: trang đứng hay trang nằm ngang; + Đặt lề trang: lề trái, lề phải, lề trên, lề  Câu 2: HS Thực máy tính yêu cầu giáo viên - Mở văn bản, vào lệnh File / Page Setup / Vào trang Margins thực lựa chọn: + Chọn trang ngang: Landscape + Ô Top (lề trên: cm + Ô Bottom (lề dưới): cm + Ô Left (lề trái): cm + Ô Right (lề phải): cm - Nháy OK Giảng * Giới thiệu mới: (1’) Hình ảnh minh hoạ thường dùng văn làm cho nội dung văn trực quan, sinh động Không thế, nhiều trường hợp nội dung văn khó hiểu thiếu hình minh hoạ Để làm điều ta vào nội dung tiết thứ 19: “Thêm hình ảnh để minh hoạ” * Hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu bước chèn hình ảnh vào văn (20’) 1.Chèn hình ảnh vào văn bản: GV: Cho HS quan sát trang HS:Quan sát hình ảnh có hình ảnh minh hoạ trang khơng có hình ảnh minh hoạ đặt câu hỏi: HS:Trả lời: Văn có hình nên trang văn dễ hiểu sinh động GV:Yêu cầu hs quan sát hai văn HS: quan sát so sánh và đưa ý kiến? phát biểu dựa vào SGK - Hình ảnh minh hoạ thường dùng văn làm cho nội dung văn trực quan, sinh động hơn, dễ hiểu hơn, văn đẹp GV chốt ý: đương nhiên rồi, HS:Chú ý lắng nghe khơng có hình ảnh nội dung số văn khó hiểu thiếu hình minh hoạ GV: Hình ảnh tạo từ HS: Trả lời (dựa vào SGK) đâu ? - Hình ảnh thường vẽ hay tạo từ trước phần mềm đồ họa (paint) hay ảnh chụp, ảnh tải từ Internet… - Hình ảnh lưu dạng tệp hình ảnh (tệp đồ họa) HS: Quan sát SGK theo GV: giới thiệu bước chèn dõi hướng dẫn bản, ghi - Có nhiều cách để chèn hình ảnh theo cách thường nội dung hình ảnh vào văn bản, sử dụng, cách giáo viên cách thường sử thực thao tác mẫu dụng là: văn ví dụ để minh hoạ Dạy * Cách 1: Chèn ảnh từ xong cách GV yêu cầu HS thư viện hình ảnh thực lại cách máy Word với văn có sẵn - Để chèn hình ảnh vào * Cách 1: Chèn ảnh từ thư viện HS: Lắng nghe ghi văn bản, ta thực hình ảnh Word bước sau: - Để chèn hình ảnh vào văn bản, + Bước 1: Đưa trỏ ta thực bước sau: soạn thảo vào vị trí cần Bước 1: Đưa trỏ soạn thảo chèn vào vị trí cần chèn + Bước 2: vào lệnh Insert Bước 2: vào lệnh Insert / Picture / / Picture / Clip Art… Clip Art…  Xuất hộp thoại  Xuất hộp thoại Clip Art Clip Art  Nháy vào Go  Nháy vào Go để hiển thị để hiển thị hình ảnh hình ảnh thư viện hình ảnh thư viện hình ảnh Word Word Bước 3: Nháy chọn hình ảnh cần + Bước 3: Nháy chọn chèn hình ảnh cần chèn HS: Lắng nghe quan sát GV: vừa giới thiệu cách vừa làm thao tác ví dụ cho HS xem GV: yêu cầu HS thực chèn HS: Thực hành theo yêu hình ảnh vào văn có sẵn cầu GV HS: Trả lời máy cách ghi nội dung ý GV: Quan sát nhận xét kết HS: lắng nghe nhận xét GV HS máy HS: Lắng nghe ghi GV: giới thiệu cách thứ * Cách 2: Chèn hình ảnh * Cách 2: Chèn hình ảnh từ tệp từ tệp tin hình ảnh tin hình ảnh máy tính máy tính - Để chèn hình ảnh vào văn bản, - Để chèn hình ảnh vào ta thực bước sau: văn bản, ta thực + Bước 1: Đưa trỏ soạn thảo bước sau: vào vị trí cần chèn + Bước 1: Đưa trỏ +Bước 2: Chọn lệnh soạn thảo vào vị trí cần insert/picture/ from file -> xuất chèn hộp thoại Insert Picture +Bước 2: Chọn lệnh + Bước 3: Nháy chọn thư mục insert/picture/ from file chứa tệp hình ảnh + Bước 4: Nháy chọn tệp hình ảnh cần chèn + Bước 5: Nháy nút Insert hộp thoại để chèn  xuất hộp thoại Insert Picture + Bước 3: Nháy chọn thư mục chứa tệp hình ảnh + Bước 4: Nháy chọn tệp hình ảnh cần chèn GV: Minh hoạ chèn hình ảnh HS: Lắng nghe quan sát + Bước 5: Nháy nút vào văn có sẵn Insert hộp thoại để GV: yêu cầu HS chèn hình ảnh HS: Thực hành chèn vào chèn vào văn có sẵn cách văn theo yêu cầu GV: Quan sát nhắc nhở có GV sai sót GV: Yêu cầu HS nhắc lại HS: Nhắc lại lệnh lệnh dùng để chép di Copy, Cut, Paste chuyển, dán học tiết học trước GV: Như ta sử dụng HS: Trả lời nút lệnh để chép di - Chú ý: Ta có thể, chuyển hình ảnh văn chép, xố hình ảnh khơng? hay di chuyển tới vị trí GV: Chốt lại ta có thể, HS: Lắng nghe, ghi nhớ khác văn chép, xố hình ảnh hay di chuyển phần văn khác tới vị trí khác văn nút lệnh copy, phần văn bả khác cut, paste nút lệnh copy, cut, paste GV: Có thể mở rộng thêm HS: Lắng nghe, quan sát cách chèn hình ảnh khác như: + Dùng nút lệnh Insert Picture công cụ (Nếu cơng cụ khơng có hướng dẫn cách lấy nút lệnh ra) + Dùng cách chép trực tiếp tệp hình ảnh từ cửa sổ My Computer dán vào trang văn bản) Hoạt động 2: Tìm hiểu cách thay đổi kích thước hình ảnh (12’) GV: Hình ảnh chèn vào văn HS: Trả lời Thay đổi kích thước thay đổi kích thước hình ảnh: khơng? - Bước 1: Nháy chuột lên GV: Yêu cầu HS nêu cách thay HS: Trả lời dựa vào SGK hình ảnh  xuất nút đổi kích thước hình ảnh nhỏ xung quanh hình ảnh trang văn bản? - Bước 2: Đưa trỏ lên GV: Nhận xét chốt lại nội HS: Lắng nghe ghi nút, trỏ xuất dung cho HS ghi dạng mũi tên kéo GV: Hướng dẫn minh hoạ thao HS: Lắng nghe quan sát thả chuột đến có kích tác thay đổi kích thước hình ảnh thước vừa ý GV: Yêu cầu HS thực thao HS: Thực theo yêu tác thay đổi kích thước hình ảnh cầu GV vừa chèn phần trang văn cho phù hợp GV: Nhận xét phần thực hành HS: Lắng nghe HS máy Củng cố: (5’) - Phần 1: Hoàn thành tập nhóm: - Chọn đáp án + Câu 2: Nêu bước để chèn hình ảnh vào văn bản? Dặn dò: (1’) - Về nhà học Tiết sau học tiếp phần 3: Thay đổi bố trí hình ảnh trang văn Tuần: 30 Ngày soạn: 01/04/2018 Tiết: 58 Ngày dạy: 06/04/2018 Bài 19: THÊM HÌNH ẢNH ĐỂ MINH HỌA (tt) I MỤC TIÊU Kiến thức - Biết tác dụng minh họa hình ảnh văn Kỹ - Thực thao tác chèn hình ảnh vào văn Thái độ - Học sinh nghiêm túc Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực II CHUẨN BỊ Chuẩn bị giáo viên: - Giáo án, sách giáo khoa Phấn viết bảng, thước kẻ, phòng máy vi tính Chuẩn bị học sinh: - Học cũ, xem trước trước lên lớp III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tổ chức lớp (1’) - Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số học sinh Kiểm tra cũ (5’) GV: - Nêu lại bước để chèn hình ảnh vào văn bản? - Yêu cầu chèn hình ảnh minh hoạ cho văn biendep.doc HS: - Nêu lại lý thuyết phần chèn hình ảnh - Thực thao tác chèn hình ảnh vào văn Bài mới: * Giới thiệu mới: (1’) - Ở tiết trước tìm hiểu cách chèn hình ảnh vào văn để minh hoạ cho nội dung văn bản, làm cho văn sinh động, trực quan, dễ hiểu Tuy nhiên hình ảnh trang văn chưa đặt để cách khoa học có thẩm mỹ, để đưa hình ảnh vào vị trí thích hợp mang tính thẩm mỹ cho văn bản, nghiên cứu cách thay đổi bố trí hình ảnh trang văn Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu cách thay đổi bố trí hình ảnh trang văn (15’) Thay đổi bố trí hình GV: Thơng thường hình ảnh HS: Lắng nghe ảnh trang văn bản: chèn vào văn theo - Thơng thường hình ảnh hai cách phổ biến chèn vào văn theo hai cách: GV: Như theo em HS: Trên dòng văn a)Trên dòng văn cách nào? văn b)Trên văn GV: Có thể nêu cụ thể HS: Trên dòng văn bản: khơng? hình ảnh xem kí tự đặc biệt chèn vị trí trỏ soạn thảo GV: Nhận xét: Trình bày lại hai cách GV nói: Văn mà hình ảnh chèn vào với cách bố trí khác GV: Chỉ rõ cho học sinh phân HS: Chú ý theo dõi quan biệt hiểu hai cách bố trí sát tranh, ghi nội dung GV: Tương tự để thay đổi cách HS: Chọn hình ảnh - Để thay đổi cách bố trí bố trí hình ảnh bước hình ảnh, ta thực ta phải thực lệnh gì? bước sau: GV: Nhận xét Và để thay HS: Quan sát SGK theo Nháy chuột chọn hình đổi cách bố trí hình ảnh ta sử dõi ảnh dụng hộp thoại format picture vào format -> picture GV: Làm để vào HS: Vào format, chọn  xuất hộp thoại hộp thoại đây? picture format picture  chọn GV: Nhận xét: Trong hộp thoại HS: Chọn trang Layout trang layout có nhiều trang để ta lựa Chọn Inline with text chọn cần thiết (nằm dòng văn bản) phải chọn trang nào? square (nằm GV: Chiếu hình ảnh hộp HS: Quan sát văn bản) nháy OK thoại format picture trang layout GV: Hướng dẫn rỏ HS: Lắng nghe, theo dõi mục để học sinh lựa chọn GV: Và sau chọn kiểu bố HS: Ghi nhớ kiến thức - Chú ý: sau chọn kiểu trí, em di chuyển đối bố trí, em di chuyển tượng đồ hoạ trang đối tượng đồ hoạ cách thao tác kéo thả chuột trang cách thao tác GV: Yêu cầu học sinh quan sát HS: Quan sát, theo dõi kéo thả chuột theo dõi trang SGK Hoạt động 2: Thực hành chèn hình ảnh thay đổi cách bố trí (15’) GV: Thực mẫu lại cách HS: quan sát chèn hình ảnh vào văn GV: Thực thao tác thay đổi HS: lắng nghe quan sát bố trí hình ảnh trang văn kết hợp diễn giải GV: giao tập Yêu cầu HS HS: Thực máy tính thực chèn hình ảnh thay đổi bố trí hình ảnh theo mẫu văn có sẵn GV: Quan sát lớp thực hiện, hỗ trợ HS cần GV: chiếu kết thực HS: quan sát nhận xét kết số máy Yêu cầu HS thực hành máy bạn máy khác nhận xét Củng cố: (6’) - Nhắc lại thao tác thay đổi bố trí hình ảnh trang văn bản? - Thực lại thao tác chèn hình ảnh thay đổi bố trí hình ảnh trang văn bản? (cho vài HS đại diện thực lại thao tác cho lớp quan sát) Dặn dò: (2’) - Học thuộc bài, chuẩn bị số nội dung hình ảnh cho thực hành 8: Em “viết” báo tường (GV giao cho nhóm chọn chuẩn bị chủ đề để trình bày cho tiết thực hành GV chuẩn bị sẵn cho HS bốc thăm chủ đề nhà chuẩn bị sẵn) ... xét Củng cố: (6 ) - Nhắc lại thao tác thay đổi bố trí hình ảnh trang văn bản? - Thực lại thao tác chèn hình ảnh thay đổi bố trí hình ảnh trang văn bản? (cho vài HS đại diện thực lại thao tác cho... soạn: 01/04/2018 Tiết: 58 Ngày dạy: 06/ 04/2018 Bài 19: THÊM HÌNH ẢNH ĐỂ MINH HỌA (tt) I MỤC TIÊU Kiến thức - Biết tác dụng minh họa hình ảnh văn Kỹ - Thực thao tác chèn hình ảnh vào văn Thái độ... ghi GV: giới thiệu cách thứ * Cách 2: Chèn hình ảnh * Cách 2: Chèn hình ảnh từ tệp từ tệp tin hình ảnh tin hình ảnh máy tính máy tính - Để chèn hình ảnh vào văn bản, - Để chèn hình ảnh vào ta
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử + GA bai 19 tin 6 theo sach moi, Bài giảng điện tử + GA bai 19 tin 6 theo sach moi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay