Ke hoch thiet bi dạy học môn GDCD các khôi 6,7,8,9

11 43 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 17:40

TRƯỜNG THCS XÃ MAI SAO Tổ: KHOA HỌC XÃ HỘI Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN GDCD Năm học 2017 – 2018 Họ tên: Chu Thị Huệ Tổ: KHXH Giảng dạy: Môn Ngữ văn 8AB, GDCD ,7, 8AB, 9AB Công tác khác: Chủ nhiệm lớp: 8A Đơn vị công tác: Trường THCS xã Mai Sao Môn: Ngữ văn Tổng số tiết sử dụng thiết bị năm: 2tiết Học kì I: tiết Học kì II: tiết Tuần Tiết Tên dạy 26 28 98 104 Nước Đại Việt ta Thuế máu Tên đồ dùng dạy học Tranh: Chân dung Nguyễn Trãi Tranh :Chân dung Nguyễn Âi Quốc Ghi TRƯỜNG THCS XÃ MAI SAO Tổ: KH XÃ HỘI Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN GDCD Năm học 2017 – 2018 Họ tên: Chu Thị Huệ Tổ: KHXH Giảng dạy: Môn Ngữ văn 8AB, GDCD 7, 8AB, 9AB Công tác khác: Chủ nhiệm lớp: 8A Đơn vị công tác: Trường THCS xã Mai Sao Môn: GDCD Tổng số tiết sử dụng thiết bị năm: tiết Học kì I: tiết Học kì II: 0tiết STT Tiết Tên dạy Hợp tác phát triển Tổ trưởng chuyên môn duyệt Tên đồ dùng Quan hệ hợp tác Việt Nam nước giới Số lượng sử dụng tờ Mai Sao, ngày 14 tháng năm 2015 Người lập kế hoạch Chu Thị Huệ BAN GIÁM HIỆU DUYỆT TRƯỜNG THCS XÃ MAI SAO Tổ: KH XÃ HỘI Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN GDCD Năm học 2017 – 2018 Họ tên: Chu Thị Huệ Tổ: KHXH Giảng dạy: Môn Ngữ văn 8AB, GDCD ,7, 8AB, 9AB Công tác khác: Chủ nhiệm lớp: 8A Đơn vị công tác: Trường THCS xã Mai Sao Môn: GDCD Tổng số tiết sử dụng thiết bị năm: 2tiết Học kì I: tiết Học kì II: tiết Mơn: GDCD Tổng số tiết sử dụng thiết bị năm: tiết Học kì I: tiết Học kì II: tiết STT Tiết Tên dạy Nội dung cần sủ dụng thiết bị Số lượng sử dụng kho 3Tờ +8 Tích cực tham gia hoạt động trị xã hội Tranh Tích cực tham gia hoạt động trị xã hội (Giữ gìn bảo vệ nhà nước, hoạt động nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa 20 Tranh Phòng chống tệ nạn xã hội Tờ 22 Phòng chống tệ nạn xã hội Phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ chất độc Tranh Phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ Tờ Tổ trưởng chuyên môn duyệt Mai Sao, ngày 20 tháng năm 2018 Người lập kế hoạch Chu Thị Huệ BAN GIÁM HIỆU DUYỆT TRƯỜNG THCS XÃ MAI SAO Tổ: KH XÃ HỘI Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN GDCD Năm học 2014 – 2015 Họ tên: Chu Thị Huệ Tổ: KHXH Giảng dạy: Môn Ngữ văn 6A, GDCD 6A, 7AB, 8AB, 9AB Công tác khác: Chủ nhiệm lớp: 6A Môn GDCD Tổng số tiết sử dụng thiết bị năm: 03 tiết Học kì I: 03 tiết Học kì II: tiết STT Tiết 1 Tên dạy Tên đồ dùng Sống giản dị, Tranh Cuộc sống trung thực giản dị HCM u thương Tranh Tình cảm Số lượng sử dụng Tờ Tờ người HCM với đội Yêu thương Tranh HCM với người thiếu nhi Tổ trưởng chuyên môn duyệt Tờ Mai Sao, ngày 15 tháng năm 2015 Người lập kế hoạch Chu Thị Huệ BAN GIÁM HIỆU DUYỆT TRƯỜNG THCS XÃ MAI SAO Tổ: KH XÃ HỘI Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN GDCD Năm học 2015 – 2016 Họ tên: Chu Thị Huệ Tổ: KHXH Giảng dạy: Môn Ngữ văn 6A, GDCD 6A, 7AB, 8AB, 9AB Công tác khác: Chủ nhiệm lớp: 6A Đơn vị công tác: Trường THCS xã Mai Sao Môn GDCD Tổng số tiết sử dụng thiết bị năm: 10 tiết Học kì I: 08 tiết Học kì II: 02 tiết STT Tiết Tên dạy Siêng kiên trì Tên đồ dùng Tranh Tiến sĩ Nơng nghiệp Dương Đình Của Số lượng sử dụng Tờ 2+3 Siêng kiên trì Biết ơn Yêu thiên nhiên sống hòa hợp với thiên nhiên 10 Sống chan hòa với người 14+ 15 Mục đích học tập học sinh 24 +25 Thực trật tự an tồn giao thơng Tranh Ơn sau lên lớp Tờ Tranh Ghi nhớ công ơn Lịch sử Tranh Chúng em phủ xanh đất trống, đồi trọc Tờ Tranh Thương người thể thương thân Tranh Cấn Thùy Linh học sinh giỏi toàn diện Tờ Tranh Bộ tranh ảnh an toàn giao thông Bộ Tổ trưởng chuyên môn duyệt Tờ Tờ Mai Sao, ngày 15 tháng năm 2015 Người lập kế hoạch Chu Thị Huệ BAN GIÁM HIỆU DUYỆT TRƯỜNG THCS XÃ MAI SAO Tổ: KH XÃ HỘI Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN GDCD Năm học 2014 – 2015 Họ tên: Chu Thị Huệ Tổ: KHXH Giảng dạy: Môn Ngữ văn 6A, GDCD 6A, 7AB, 8AB, 9AB Công tác khác: Chủ nhiệm lớp: 6A Môn GDCD Tổng số tiết sử dụng thiết bị năm: 03 tiết Học kì I: 03 tiết Học kì II: tiết STT Tiết Tên dạy 1 Sống giản dị, trung thực Yêu thương người Yêu thương Tên đồ dùng Tranh Cuộc sống giản dị HCM Tranh Tình cảm HCM với đội Tranh HCM với Số lượng sử dụng Tờ Tờ Tờ người thiếu nhi Tổ trưởng chuyên môn duyệt Mai Sao, ngày 15 tháng năm 2015 Người lập kế hoạch Chu Thị Huệ BAN GIÁM HIỆU DUYỆT c Ngữ văn Giáo viên dạy: Chu Thị Hệ Tuần Tiết Tên dạy 26 28 98 104 Nước Đại Việt ta Thuế máu TRƯỜNG THCS XÃ MAI SAO Tổ: KH XÃ HỘI Tên đồ dùng dạy học Ghi Tranh: Chân dung Nguyễn Trãi Tranh :Chân dung Nguyễn Âi Quốc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN GDCD Năm học 2014 – 2015 Họ tên: Chu Thị Huệ Tổ: KHXH Giảng dạy: Môn Ngữ văn 6A, GDCD 6A, 7AB, 8AB, 9AB Công tác khác: Chủ nhiệm lớp: 6A Đơn vị công tác: Trường THCS xã Mai Sao Môn: Ngữ văn Tổng số tiết sử dụng thiết bị năm: 09 tiết Học kì I: Học kì II: Tuần Tiết 1 2 5,6 13 22 30 33 Tên dạy Con rồng, cháu tiên 09 tiết tiết Nội dung cần sử dụng thiết bị Tranh Con rồng, cháu tiên Bánh chưng, bánh giầy Tranh Sự tích Bánh chưng, bánh giầy Thánh Gióng Tranh Thánh Gióng Sơn Tinh, Thủy Tinh Tranh Sơn Tinh, Thủy Tinh Sự tích Hồ Gươm Tranh Sự tích Hồ Gươm Thạch Sanh Tranh Thạch Sanh Cây bút thần Tranh Cây bút thần Ông lão đánh cá Tranh Ông lão đánh cá vàng cá cá vàng Số lượng sử dụng kho Tờ Tờ Tờ Tờ Tờ Tờ Tờ Tờ Tổ trưởng chuyên môn duyệt Mai Sao, ngày 14 tháng năm 2015 Người lập kế hoạch Chu Thị Huệ BAN GIÁM HIỆU DUYỆT ... trì Tên đồ dùng Tranh Tiến sĩ Nơng nghiệp Dương Đình Của Số lượng sử dụng Tờ 2+3 Siêng kiên trì Bi t ơn Yêu thiên nhiên sống hòa hợp với thiên nhiên 10 Sống chan hòa với người 14+ 15 Mục đích
- Xem thêm -

Xem thêm: Ke hoch thiet bi dạy học môn GDCD các khôi 6,7,8,9, Ke hoch thiet bi dạy học môn GDCD các khôi 6,7,8,9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay