So sánh s7 200 và s7 1200

11 83 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 17:40

Tài liệu so sánh s7200 và s71200 cho người mới học plc.................................................................................................................................................... BÁO CÁO So sánh S7200 (CPU 224 XP) vs S71200 (CPU 1214 C) * So sánh PLC S7-200 S7-1200 Digital input (DI) Digital output (DO) Analog input (AI) Analog output (AO) Các ngõ vào/ra on-board signalboard Truyền thông Khả mở rộng PLC S7-200 CPU 224 XP 14 PLC S7 1200 CPU 1214 C 14 + on SB 10 10 + on SB 2 1 on SB - Giao tiếp trực tiếp với PLC qua cổng giao tiếp tích hợp PROFINET (ETHERNET) + Giao tiếp với - Giao tiếp trực tiếp với Module (CM) PLC qua cổng + Giao tiếp PPI chuẩn RS485, RS232 RS485 hỗ trợ giao tiếp ModBus + Giao tiếp ASCII – protocol + Giao tiếp USS – drive protocol + Giao tiếp ModBus protocol 7(EM + CP)max SM max, CM max EM (expansion module) SM (signal module) CP (communication CM (communication process) module) *Sơ đồ chân: - PLC S7-200 CPU 224 XP (AC/DC/RLY) + Q0.0  0.7, Q1.0  Q1.1: Các ngõ vào digital PLC + 1L,2L,3L: Các ngõ vào điện áp plc (nếu nguồn DC nối với cực dương nguồn) + N,L1: Ngõ vào AC cấp nguồn cho PLC hoạt động + I0.0  0.7, I1.0  1.5: Các ngõ vào digital plc + 1M,2M: Các ngõ vào điện áp PLC(thơng thường nối với điểm 0V nguồn) + M,L+: Ngõ điện áp 24VDC PLC + M,I,V: ngõ vào analog PLC + M,A+,B+: Các ngõ vào điện áp PLC ngõ analog + PORT0,PORT1: Các cổng truyền thông PLC + WESLEY(SF/DIAG,RUN,STOP): Các đèn báo chế độ hoạt động PLC + RUN/STOP: Công tắc chuyển chế độ làm việc PLC + ngồi có đèn báo trạng thái tín hiệu ngõ vào ngõ PLC - PLC S7 1200 CPU 1214 C (AC/DC/RLY) Các kí hiệu thân PLC có ý nghĩa tương tự PLC S7 200 *Cách sử dụng (theo loại ngõ thiết bị ngoại vi): - Switches + Kết nối chân tín hiệu ngõ thiết bị ngoại vi với ngõ vào tương ứng PLC - Sinking/Sourcing + Các thiết bị có ngõ Sinking (rút dòng) cho phép dòng điện chạy vào thiết bị Còn thiết bị có ngõ sourcing (nguồn dòng) cho phép dòng điện chảy từ thiết bị đối tượng kết nối + Trong thực tế, ngõ thiết bị ngoại vi (cảm biến) thường mộ transistor chuyển mạch Transistor PNP sử dụng cho ngõ sourcing, transistor NPN sử dụng cho ngõ sinking + Khi kết nối thiết bị “sourcing” với PLC, cần phải ý sử dụng modul ngõ vào loại “sinking” ngược lại Thông thường ngõ vào PLC thường loại “sinking” Chú ý: Điện áp đầu vào đầu PLC thiết bị ngoại vi đồ đấu nối dây hình vẽ: Dung lượng (data blocks + program blocks) 26KB 50KB Cách thức hoạt động Được chia thành vùng riêng biệt cho loại biến chương trình Sử dụng chung cho biến khối chương trình Bộ nhớ Nhận xét: S7 1200 có dung lượng nhớ lớn linh hoạt cách sử dụng Thẻ nhớ chương trình Phần cứng Các module mở rộng Các module mở rộng Soạn thảo chương trình Soạn thảo chương Chương cho PLC STEP trình cho PLC trình MICROWIN TIA PORTAL Tích hợp Phần 6 mềm HSC/PID PTO/PWN 2 * Sử dụng HSC,PTO/PWN,PID - HSC (HIGH SPEED COUNTER) đếm tốc độ cao, sử dụng để đếm kiện xãy với tần số lớn mà đếm thông thường PLC khơng đếm VD: Tín hiệu xung từ encoder… Các bướ c khởi tạo đếm HS C Kết nối phầ n cứn g PLC S7-200 CPU 224 XP PLC S7 1200 CPU 1214 C Dùng chu kỳ quét đầu tiên(SM0.1) để + Bước 1: Khởi tạo khối liệu DB1 gọi chương trình khởi tạo Trong với tên HSC chương trình khởi tạo thực + Bước 2: Đặt tên khai báo kiểu công việc sau liệu muốn sử dụng khối liệu + Bước 1: Nạp giá trị cho byte điều + Bước 3: Lập trình chương trình khiển khối tổ chức MAIN (OB1) thực + Bước 2: Gán đếm với Mode đếm việc đọc liệu đếm HSC tương ứng dùng lệnh HDEF thực reset tín hiệu enable + Bước 3: Nạp giá trị tức thời trạng thái chuyển hướng (Dir), giá trị + Bước 4: Nạp giá trị đặt trước đếm (CV) giá trị tham chiếu (RV) + Bước 5: Gán chương trình ngắt với + Bước 4: Lập trình chương trình kiện ngắt dùng lệnh ATCH sử khối tổ chức ngắt phần cứng dụng ngắt (OB40) thực ngắt nạp thông số + Bước 6: Cho phép ngắt dùng lệnh cho hướng đếm (NEW_DIR), giá ENI trị đếm (NEW_CV) giá trị tham + Bước 7: Chọn đếm để thực thi chiếu cho đếm (NEW_RV) dùng lệnh HSC Lưu ý: Toàn bước thực chương trình khởi tạo HSC0 Việc khởi tạo thực lần, cần thay đổi giá trị, chế độ làm việc khởi tạo lại Đối với PLC S7 200: Tuỳ vào loại HSC mode mà ngõ vào khác Đối với PLC S7 1200 Có thể chọn ngõ vào tuỳ ý - PTO (Pulse Train Output) sử dụng để điều khiển phát chuổi xung vuông ngõ - PWM (Pulse Wide Modul ation) điều chế độ rộng xung ngõ Các bước khởi tạo phát xung: PTO PLC S7-200 CPU 224 XP Sử dụng chu kỳ quét để gọi chương trình khởi tạo PLS Trong chương trình khởi tạo thực cơng việc sau + Bước 1: Nạp giá trị cho byte điều khiển để chọn chế độ phát theo yêu cầu + Bước 2: Nạp giá trị thời gian để PLC S7 1200 CPU 1214 C + Bước 1: Khởi tạo khối liệu với tên Parameter_PTO + Bước 2: Đặt tên khai báo kiểu liệu muốn sử dụng khối liệu DB + Bước 3: Khai báo tập lệnh MC_power MC_moverelative thực PWM chọn chu kỳ + Bước 3: Nạp giá trị để chọn số lượng xung phát + Bước 4: Gán chương trình ngắt với kiện ngắt tương ứng + Bước 5: Cho phép ngắt + Bước 6: Thực lệnh PLS để phát xung + Bước 1: Nạp giá trị cho byte điều khiển để chọn chế độ phát theo yêu cầu + Bước 2: Nạp giá trị thời gian để chọn chu kỳ + Bước 3: Nạp giá trị thời gian để chọn độ rộng xung + Bước 4: Thực lệnh PLS để phát xung yêu cầu toán đưa + Bước 1: Khởi tạo khối liệu DB2 với tên control_PWM + Bước 2: Đặt tên khai báo kiểu liệu muốn sử dụng khối liệu DB + Bước 3: Lập trình chương trình khối tổ chức MAIN (OB1) thực việc phát xung tốc độ cao PWM1 theo yêu cầu Ngõ xung từ Q0.0 đến Q0.4 Kết nối Ngõ xung Q0.0 Q0.1 phần cứng *Ứng dụng S7-200 S7-1200 -PLC S7-200 +Dùng cho ứng dụng điều khiển logic, điều khiển tuần tự, liên động… công nghiệp ứng dụng vừa nhỏ -PLC S7-1200 +Ứng dụng công nghiệp dân dụng như: - Hệ thống băng tải - Điều khiển đèn chiếu sáng - Điều khiển bơm cao áp - Máy đóng gói - Máy in - Máy dệt - Máy trộn v.v… * Các module mở rộng -PLC S7-200 PLC S7-200 mở rộng ngõ vào/ra cách ghép nối thêm module mở rộng phía bên phải CPU Bảng trình bày module mở rộng PLC S7-200 Với CPU khác thành phần mở rộng khác Danh sách module mở rộng PLC S7-200 -PLC S7-1200 S7-1200 có loại module mở rộng sau: - Communication module (CP) - Signal board (SB) - Signal Module (SM) Các đặc tính module mở rộng sau: * So sánh hai ngơn ngữ lập trình STL (Statement List) SCL (Structure control language) STL (Statement List) - STL ngôn ngữ lập trình thơng thường máy tính - Chương trình STL ghép nhiều lệnh theo thuật tốn định khơng theo lập trình cấu trúc SCL (Structure control language) - SCL ngôn ngữ lập trình cấp cao dựa Pascal - SCL hỗ trợ lập trình cấu trúc theo dạng khối nên dễ dàng kết hợp với ngôn ngữ khác viết chương trình (LAD, STL, FBD) * Đặc điểm truyền thơng (PROFINET) - PLC S7-200 + Sử dụng cổng truyền thông nối tiếp RS485 với phích nối chân để phục vụ cho việc ghép nối với thiết bị lập trình với trạm PLC khác Tốc độ truyền cho máy lập trình kiểu PPI 9600 baud Tốc độ truyền cung cấp PLC theo kiểu tự từ 300 baud đến 38400 baud + Hỗ trợ giao thức ModBus đặc điểm RS485 - PLC S7-1200 Sử dụng cổng PROFINET tích hợp, hỗ trợ tiêu chuẩn truyền thông Ethernet dựa TCP/IP Các giao thức ứng dụng sau hỗ trợ CPU S7-1200: + Giao thức điều khiển vận chuyển (Transport Control Protocol – TCP) + ISO TCP (RFC 1006) CPU S7-1200 giao tiếp với CPU S7-1200 khác, với thiết bị lập trình STEP Basic, với thiết bị HMI, với thiết bị Siemens cách sử dụng giao thức truyền thơng TCP tiêu chuẩn Có hai cách để giao tiếp sử dụng PROFINET: + Kết nối trực tiếp: sử dụng kết nối trực tiếp ta sử dụng thiết bị lập trình, HMI hay CPU khác kết nối đến CPU riêng lẻ + Kết nối mạng: sử dụng truyền thông mạng ta kết nối với hai thiết bị (ví dụ CPU, HMI, thiết bị lập trình, thiết bị Siemens)  Kết nối trực tiếp: thiết bị lập trình kết nối đến CPU S7-1200  Kết nối trực tiếp: HMI kết nối đến CPU S7-1200  Kết nối trực tiếp: CPU S7-1200 kết nối đến CPU S7-1200 khác Kết nối mạng: có nhiều thiết bị kết nối với nhau, cách sử dụng chuyển mạch Ethernet CSM1277 Số lượng tối đa kết nối cổng PROFINET + kết nối truyền thông HMI đến CPU + kết nối truyền thơng thiết bị lập trình (PG) đến CPU + kết nối truyền thơng chương trình S7-1200 cách sử dụng lệnh khối T (TSEND_C, TRCV_C, TCON, TDISCON, TSEN, TRCV) + kết nối CPU S7-1200 thụ động giao tiếp với CPU S7 tích cực  CPU S7 tích cực sử dụng lệnh GET PUT (S7-300 S7-400) hay lệnh ETHx_XFER (S7-200)  Một kết nối truyền thông S7-1200 tích cực thực với lệnh khối T ... tiếp: thiết bị lập trình kết nối đến CPU S7- 1200  Kết nối trực tiếp: HMI kết nối đến CPU S7- 1200  Kết nối trực tiếp: CPU S7- 1200 kết nối đến CPU S7- 1200 khác Kết nối mạng: có nhiều thiết bị... module mở rộng PLC S7- 200 -PLC S7- 1200 S7- 1200 có loại module mở rộng sau: - Communication module (CP) - Signal board (SB) - Signal Module (SM) Các đặc tính module mở rộng sau: * So sánh hai ngơn... Q0.0 Q0.1 phần cứng *Ứng dụng S7- 200 S7- 1200 -PLC S7- 200 +Dùng cho ứng dụng điều khiển logic, điều khiển tuần tự, liên động… công nghiệp ứng dụng vừa nhỏ -PLC S7- 1200 +Ứng dụng công nghiệp dân
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh s7 200 và s7 1200, So sánh s7 200 và s7 1200

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay