Báo Cáo Đề Tài Tiền Lương mói nhất

33 47 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 16:36

Báo Cáo Đề Tài Tiền Lương mói nhất giúp các bạn phân tích các vấn đề xoay quanh đề tài tiền lương và các khoản trích theo lương, với một vài số liệu cụ thể. Giúp cho các bạn mới ra trường có thể định hình được bộ phận tiền lương hoạt động như thế nào trong công ty. Chương 1: Giới thiệu chung Công ty TNHH MTV Bồn Bình Minh 1.1.Giới thiệu chung Cơng Ty TNHH MTV Bồn Bình Minh Tên cơng ty : Cơng ty TNHH MTV Bồn Bình Minh Địa trụ sở chính: Thơn Đà Sơn - Phường Hồ Khánh Nam - Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng MST: 0401446578 Giám Đốc: Trịnh Xuân Lộc Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng Bằng chữ : Nam tỷ đồng Việt Nam 1.2.Sự hình thành phát triển Cơng Ty TNHH MTV Bồn Bình Minh 1.2.1.Q trình thành lập: Cơng ty TNHH MTV Bồn Bình Minh Doanh nghiệp thành lập theo loại hình cơng ty TNHH MTV, tổ chức hoạt động theo luật Doanh nghiệp Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam – Khố X thơng qua ngày 12 tháng 06 năm 1999 Công ty TNHH MTV Bồn Bình Minh cấp GPKD vào ngày 28/09/2011 tiến hành vào hoạt động ngày 01/10/2011 1.2.2Quá trình phát triển: Tiền thân Cơng ty loại hình Doanh nghiệp Tư Nhân (DNTN) Bồn Bình Minh, doanh nghiệp trải qua khó khăn, thử thách thị trường tìm kiếm khách hàng đầu mối để cơng ty thành lập ngày hôm Do biến động giá nguyên vật liệu thị trường giới tăng-giảm đột biến nên giá nguyên vệt liệu nước ảnh hưởng theo Vì vậy, Doanh nghiệp tự điều chỉnh giá bán buôn hợp lý, khắc phục khó khăn tại, tiếp tục đầu tư, cải tiến thiết bị đào tạo chun mơn ngành nghề để có đội ngũ cán quản lý máy gọn nhẹ nhanh nhạy ngày hôm Để mở rộng quy mô khẳng định chổ đứng nước, doanh nghiệp định chuyển tên loại hình kinh doanh từ DNTN Bồn Bình Minh thành Cơng ty TNHH MTV Bồn Bình Minh vào ngày 24 tháng 07 năm 2012 Công ty xây dựng máy quản lý gọn nhẹ, động, có trình độ chun mơn cao, có đội ngũ cơng nhân lành nghề, có trách nhiệm Do đó, dù cơng ty nằm hồn cảnh Kinh tế Xã hội có nhiều biến động cơng ty giữ vững phát triển Từ trang kinh nghiệm có tạo điều kiện thuận lợi cho cơng ty phát triển q trình thực đường lối đổi kinh tế theo sách Đảng Nhà nước Cơng ty phát huy có hiệu quyền chủ động kinh doanh nên công ty ngày thể vị trí vững thương trường Quy mô công ty với tổng vốn kinh doanh tính đến thời điểm 31/12/2011 tồn hình thái vốn chủ sở hữu là: 2.000.000.000 đồng Tổng số lao động có cơng ty TNHH MTV Bồn Bình Minh đến 37 người 1.2.3.Chức nhiệm vụ công ty TNHH MTV Bồn Bình Minh: 2.2.1.Chức năng: Là Cơng ty sản xuất thương mại chuyên mua bán xăng, dầu, nhớt, mỡ phụ loại; kinh doanh vận chuyển xăng dầu phương tiện vận tải chuyên dùng (ôtô Xitec) Nghiên cứu tiếp cận thị trường, mở rộng thị trường tiêu thụ tỉnh, đàm phán, ký kết hợp đồng kinh tế ngắn hạn dài hạn 2.2.2.Nhiệm vụ: Cơng ty TNHH Hiệp Hồ đơn vị tạo cơng ăn việc làm cho người lao động, ưu tiên cho người địa phương thực khoản trích nộp cho người lao động khoản thuế phải nộp cho Nhà nước Công ty TNHH Hiệp Hoà hoạt động kinh doanh theo Pháp luật, hàng năm có dự tốn kinh doanh theo kế hoạch đề cho năm tới, tổ chức thực kinh doanh tốt nhằm đáp ứng cung – cầu cho thị trường, tạo nguồn thu dồi cho Ngân sách Nhà nước địa phương ổn định, nâng cao đời sống cho người lao động công ty Để thực nhiệm vụ, công ty đề kế hoạch để phát triển ngày hồn thiện Chủ động tìm kiếm khách hàng, ký kết hợp đồng thực hợp đồng theo quy định Nhà nước Thực tốt quy định Nhà nước môi trường, an ninh quốc phòng, phòng cháy chữa cháy địa bàn hoạt động kinh doanh trang 2.3.Tổ chức máy quản lý công ty: 2.3.1.Bộ máy quản lý: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ Giám Đốc Phó Giám Đốc Phòng Tổ chức Hành Chính Phòng Kinh doanh 12Đại lý Cửa Hàng 02 Phòng Kế tốn Tài vụ Cửa Hàng 01 Ghi chú: Quan hệ huy Quan hệ chức Với đặc điểm công ty có cửa hàng xăng dầu đơn vị trực thuộc nét riêng biệt hoạt động kinh doanh Công ty tổ chức theo sơ đồ trực tuyến, phận quản lý công ty chia thành cấp Bộ phận trực thuộc công ty bao gồm: Ban Giám Đốc phòng ban Bộ phận tác nghiệp gồm cửa hàng kinh doanh đại lý Trong đó: Cửa hàng số 01: thuyền kinh doanh xăng dầu-số đăng ký: BĐ – 0153-H, nằm cầu Hàm Tử-KV1, P Hải Cảng-Quy Nhơn Có dung lượng chứa 50.000 lít thuyền Cửa hàng số 02: nằm KV8, P.Bùi Thị Xuân,TP.Quy Nhơn-BĐ Các đại lý: 12 đại lý nằm rải rác tuyến đường từ Quốc lộ 1A Quốc lộ 19 2.3.2.Nhiệm vụ phận , phòng ban: - Giám Đốc (GĐ): người chịu trách nhiệm cao hoạt động sản xuất công ty Trực tuyến theo dõi đề biện pháp cần thiết để thực tốt nhiệm vụ, kịp thời định điều chỉnh sửa chữa sai sót phận cơng ty, hướng cơng ty tiến tới để đạt mục tiêu đề - Phó Giám Đốc (PGĐ): người giúp GĐ quản lý cơng việc giao, có trách nhiệm nhiệm vụ báo cáo với GĐ để thống việc đạo, điều hành trang PGĐ người quản lý cửa hàng số 01,cửa hàng số 02 12 đại lý Ngồi ra, PGĐ có trách nhiệm quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty GĐ vắng mặt - Phòng Tổ chức Hành chính:có nhiệm vụ lưu trữ hồ sơ nhân tồn cơng ty, phụ trách cơng tác hành đơn vị, tính tốn chế độ BHXH, BHYT, KPCĐ khoản trợ cấp tiền lương, tiền thưởng cho tồn cán cơng nhân viên Đồng thời giúp GĐ việc quản lý, bồi dưỡng tuyển dụng đội ngũ cán công nhân viên công ty Tổ chức công tác an ninh trật tự khu vực, thực an tồn cơng tác phòng chống cháy nổ cơng ty - Phòng kinh doanh: phòng chịu trách nhiệm từ khâu thu mua hàng hố khâu tiêu thụ hàng hoá Xây dựng chiến lược kinh doanh, xây dựng giá thành kế hoạch cho mặt hàng tiêu thụ Tính tốn hiệu kinh doanh hàng tháng để báo cáo lại cho GĐ cơng ty - Phòng kế tốn tài vụ: theo dõi cơng tác kế tốn cơng ty, có trách nhiệm báo cáo với GĐ tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài cơng ty để kịp thời đề biện pháp giải bất hợp lý hoạt động tài cơng ty Tổ chức ghi chép thống số liệu ban đầu, đảm bảo ghi chép đầu đủ, xác, kịp thời, tổ chức kiểm tra hệ thống sổ sách chứng từ thường xuyên Có kế hoạch luân chuyển vốn nhanh để nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty 2.4.Tổ chức kế tốn cơng ty TNHH Hiệp Hồ: 2.4.1.Bộ máy kế tốn nhân sự: Kế tốn trưởng P.Kế tốn Tài vụ KT Ngân hàng KT Cơng nợ Thủ quỹ KT Bán hàng Các nhân viên kế toán đơn vị trực thuộc trang Ghi chú: Quan hệ đạo Quan hệ chức Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức theo mơ hình tập trung, cơng việc Kế tốn tập trung thực phòng kế tốn cơng ty TNHH Hiệp Hoà 2.4.2.Nhiệm vụ phận: - Kế toán trưởng: người chịu lãnh đạo trực tiếp Giám đốc công ty kiểm tra nghiệp vụ quan pháp lý, quan chức năng, quan tài chính; kế tốn trưởng trực tiếp đạo tồn phận kế tốn kỳ - Phó phòng kế tốn: giúp việc cho kế tốn trưởng thay mặt cho kế toán trưởng giải cơng việc kế tốn trưởng vắng Phó phòng kế toán Giám đốc bổ nhiệm kiêm nhiệm kế tốn tổng hợp - Kế tốn viên khối văn phòng: phân công phụ trách phần hành cụ thể + Kế toán Ngân hàng: tiến hành thủ tục liên quan đến ngân hàng + Kế tốn Cơng nợ: kế toán theo dõi số phải thu, phải trả cơng ty theo cơng nợ, có nghĩa vụ nhắc nhỡ khoản cần phải thu, cần phải trả cơng ty + Kế tốn tiền lương: kế tốn tiến hành thủ tục liên quan đến việc chi trả lương theo dõi việc ký nhận lương cho cán CNV kỳ - Thủ quỹ: có nhiệm vụ quản lý tiền mặt quỹ, thực nghĩa vụ thu chi tiền mặt - Kế toán bán hàng: phản ánh tổng hợp số lượng, trị giá hàng bán ngày để lập báo cáo bán hàng sở để thu nhận doanh thu bán hàng 2.5.Hình thức sổ kế tốn: Cơng ty áp dụng hình thức “Chứng từ ghi sổ” lập máy vi tính chương trình Excel, bao gồm loại sổ sau: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ; Sổ Cái; Các sổ - thẻ kế toán chi tiết *Trình tự ghi chép kế tốn hình thức “Chứng từ ghi sổ” Hàng ngày vào chứng từ gốc hợp pháp, hợp lệ để lên chứng từ ghi sổ Đối với chứng từ ghi gốc có nội dung kinh tế lập bảng kê chứng từ gốc loại, sau lên chứng từ ghi sổ (bảng kê chứng từ gốc loại, bảng kê tổng hợp chứng từ gốc), bảng kê lập ngày, 10 ngày tháng Chứng từ gốc sau làm chứng từ ghi sổ đồng thời dùng để ghi vào thẻ, sổ kế toán chi tiết.Căn chứng từ ghi sổ đánh số hiệu liên tục trang tháng có chứng từ gốc đính kèm, kế toán ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ để xác định số thứ tự, ngày tháng, số tiền Cuối q, kế tốn khố sổ tiến hành tính tổng số tiền nghiệp vụ kinh tế, tính số phát sinh Nợ, phát sinh Có số dư tài khoản sổ Cái, sổ kế toán chi tiết Cuối quý lên bảng kê tổng hợp dùng để đối chiếu với sổ Cái Từ Sổ Cái tài khoản tổng hợp, kế toán lập bảng Cân đối số phát sinh khoản Trên sở dùng để đối chiếu, kiểm tra đảm bảo xác số phát sinh khoản với số phát sinh sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sau đối chiếu khớp, từ bảng cân đối số phát sinh bảng kê tổng hợp, chi tiết, kế toán lập báo cáo tài Sơ Đồ Hạch Tốn Kế Tốn Chứng Từ Ghi Sổ Chứng từ gốc Bảng tổng hợp chứng từ Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ Sổ quỹ Chứng từ ghi sổ Sổ Cái Bảng cân đối tài khoản Sổ chi tiết Bảng tổng hợp Chi tiết Báo cáo kế toán Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Quan hệ đối chiếu *Chứng từ ghi sổ: CHỨNG TỪ GHI SỔ trang Số… Ngày…tháng…năm… Trích yếu Số hiệu tài khoản Nợ Có Số tiền Ghi Cộng x X Kèm theo … chứng từ gốc Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 2.6.Hệ thống tài khoản kế tốn cơng ty: Cơng ty sử dụng tài khoản hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Bộ Tài Chính ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 chế độ kế toán trang 2.7.Kết hoạt động kinh doanh công ty năm 2007 2008 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2007 – 2008 Đvt : VND Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Chênh lệch % 1.Doanh thu bán hàng 85.247.577.616 160.770.702.800 75.523.125.184 88,6 cung cấp dịch vụ 2.Giá vốn hàng bán 3.Lợi nhuận gộp [3= 83.925.017.843 1.322.559.773 158.708.778.822 2.061.923.978 74.783.760.979 739.364.205 89,1 55,9 hoạt 1.122.009 5.723.798 4.601.789 410,1 động tài 5.Chi phí hoạt động 374.529.900 754.465.714 379.935.814 101,4 tài 6.Chi phí bán hàng 7.Chi phí quản lý 265.546.020 835.788.155 543.250.584 1.008.718.768 277.704.564 172.930.613 105 20,7 (152.182.293) (238.787.290) 86.604.997 (57) [8=3+(4-5)-(6+7)] 9.Thu nhập khác 10.Chi phí khác 11.Tổng lợi nhuận 178.443.685 26.261.392 372.273.628 133.468.338 193.829.943 107.206.946 100 408,2 7.353.189,76 37.376.174,64 30.022.984,88 408,3 18.908.202 96.110.163 77.201.961 408,3 (1+2)] 4.Doanh thu doanh nghiệp 8.Lợi nhuận trước thuế [11=8+(910)] 12.Thuế doanh thu nghiệp nhập phải nộp (28%) 13.Lợi nhuận sau thuế TNDN [13=(11-12)]  Như vậy: Báo cáo kết kinh doanh báo cáo tài tổng hợp phản ánh doanh thu, chi phí kết sau kỳ hoạt động Căn vào bảng kết ta thấy: - Lợi nhuận từ báo cáo kết kinh doanh năm 2008 tăng so với năm 2007 77.201.961(triệu đồng) tương ứng 408,3% Điều chứng tỏ doanh nghiệp vượt kế hoạch tiêu, việc tăng ảnh hưởng nhân tố sau: + Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ năm 2008 tăng so với năm 2007 75.523.125.184 (tỉ đồng); làm cho lợi nhuận tăng lên 75.523.125.184 (tỉ đồng) trang + Giá vốn hàng bán năm 2008 tăng so với năm 2007 74.783.760.979 (tỉ đồng); làm cho lợi nhuận tăng lên 74.783.760.979 (tỉ đồng) + Doanh thu hoạt động tài năm 2008 tăng so với năm 2007 4.601.789(triệu đồng) làm cho lợi nhuận tăng lên 4.601.789(triệu đồng) + Chi phí hoạt động tài năm 2008 tăng so với năm 2007 379.935.814(triệu đồng) làm cho lợi nhuận giảm xuống 379.935.814 (triệu đồng) + Chi phí bán hàng năm 2008 tăng so với năm 2007 277.704.564(triệu đồng) làm cho lợi nhuận giảm xuống 277.704.564 (triệu đồng) + Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2008 tăng so với năm 2007 172.930.613(triệu đồng) làm cho lợi nhuận giảm xuống 172.930.613 (triệu đồng) Mặt khác, ta thấy tốc độ tăng lên Doanh thu 88,6% tốc độ tăng Giá vốn hàng bán 89,1% Như vậy, năm 2008 tình hình thị trường nước chịu biến động giá xăng dầu tăng lên đột ngột, điều làm cho công ty chịu sư biến động theo: mặt giúp cho doanh thu lợi nhuận công ty tăng lên, mặt khác kéo theo chi phí vận chuyển, chi phí bán hàng…cũng chi phí khác tăng theo Có thể nói, dù công ty kinh doanh mặt hàng xăng, dầu, nhớt, mỡ… đạt kết cao tổng doanh thu tổng lợi nhuận cao năm 2007, bù trừ chi phí tính lợi nhuận không khả quan cho Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2008 đem lại lợi nhuận cao 2007, điều cho thấy phấn đấu nổ lực tồn thể CNV cơng ty Chính điều nên cơng ty cần giữ vững thành đạt phát huy thời gian tới để đạt kết cao 2.8.Những thuận lợi , khó khăn phương hướng phát triển công ty 2.8.1.Những thuận lợi khó khăn: -Thuận lợi: Cơng ty TNHH Hiệp Hồ có thị trường tiêu thụ hàng hố ngày hơm nhờ vào uy tín khả phân phối hàng hoá kịp thời cho địa lý khách hàng phía Bắc Tây Nguyên, tỉnh Phú Yên, Gia Lai đại lý tỉnh Bình định Cơng ty ln hồn thành vượt mức kế hoạch đề ra, bảo toàn vốn, tăng lợi nhuận, tạo việc làm ổn định cho người lao động, tăng thu nhập cho CNV, thực tốt nhiệm vụ Nhà nước đáp ứng nhu cầu phát triển công ty trang -Khó khăn: Việc thu nợ từ khách hàng công ty phải đến tận nơi đại lý khách hàng để lấy tiền hàng hoá Và từ chỗ cho khách hàng nợ gối đầu nhiều nên tài cơng ty phải sử dụng ngồn vốn vay từ Ngân hàng 2.8.2.Phương hương phát triển công ty thời gian tới: Phương hướng công ty thời gian tới đẩy mạnh hoạt động marketing nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm kinh doanh tỉnh Phú Yên tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng Từng bước mở rộng mạng lưới kinh doanh tỉnh lân cận, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm cách dễ dàng góp phần tăng thu nhập cho cơng ty đời sống cán Công nhân viên ngày cải thiện 2.9.Đặc điểm phân loại lao động cơng ty TNHH Hiệp Hòa: 2.9.1.Đặc điểm: 2.9.1.1.Độ tuổi: - Tuổi trung bình: 30 tuổi - Tuổi thấp nhất: 23 tuổi - Tuổi cao nhất: 58 tuổi 2.9.1.2.Tính chất ổn định: - Số lượng lao động: 50 người - Địa điểm làm việc: Đường Hùng Vương-Tổ 2-KV6-P.Nhơn Phú-Quy Nhơn - Thời gian làm việc: 8h / ngày +Nhân viên văn phòng: Cơng ty làm việc buổi sáng 7h đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h làm việc 8h / ngày +Nhân công trực tiếp: Các nhân công lái xe ủi, công nhân đứng máy, lụm tạp chất , làm hàng *Ca từ 7h đến 14h *Ca từ 14h đến 22h * Ca từ 22h đến 6h 2.9.2.Phân loại lao động: Đội ngũ nhân viên công ty đa dạng chun mơn, trình độ…tham gia nhiều lĩnh vực hoạt động khác nên việc phân loại để phục vụ cơng tác quản lý hạch tốn theo tính chất hợp đồng lao động sau: trang 10 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN TỔNG HỢP TIỀN LƯƠNG THÁNG 01 NĂM 2008 TK 111 TK 334 122.689.536, đ TK 1541, 1545 ,6421,6422 126.738.240, đ (1) (2) TK 338( 3383, 3384) 4.048.704, đ (3) (1): Trích tiền mặt trả lương cho cán cơng nhân viên cơng ty (2): Trích tiền lương chi trả cho khoản tiền công , tiền ăn ca cho nhân viên (3): Công ty giữ hộ khoản tiền trích nộp BHXH, BHYT cho người lao động Từ chứng từ ghi sổ số 02 số 05 với chứng từ ghi sổ khác, kế toán vào Sổ sau: Đơn vị : Cty TNHH Hiệp Hòa SỔ CÁI NĂM 2008 Tên tài khoản: Phải trả công nhân viên Số hiệu : 334 Đvt : Đồng Ngày ghi sổ Chứng từ Số Ngày Diễn giải TK Đ.Ư 31/01/08 Số dư đầu tháng 31/01/08 02 31/01/08 Thanh toán lương cho CNV 111 Số tiền Nợ Có 122.689.536 TM 31/01/08 05 31/01/08 Lương trả cho CNV trực tiếp 1541 31/01/08 05 31/01/08 Lương trả cho CNV 1545 35.160.000 36.987.840 khoản phụ cấp 31/01/08 05 31/01/08 Lương trả cho nhân viên bán 6421 21.168.000 hàng 31/01/08 05 31/01/08 Lương trả cho BP.QLDN 31/01/08 05 31/01/08 Trích BHXH,BHYT Cộng phát sinh tháng 01 6422 338 x 33.422.400 4.048.704 126.738.24 126.738.240 trang 19 Số dư cuối tháng 01 x Ngày 31 tháng 01 năm 2008 Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Giám Đốc (Ký, họ tên) 2.12.2.Kế tốn tổng hợp BHXH, BHYT, KPCĐ: Bất kỳ Cơng ty hay Doanh nghiệp quan tâm đến sách xã hội để đảm bảo vật chất, góp phần ổn định đời sống cho người lao động trường hợp đặc biệt như: tai nạn lao động, hưu trí, tử tuất… *Phương pháp tính khoản trích theo lương: Việc trích lập BHXH, BHYT, KPCĐ việc bắt buộc doanh nghiệp lợi ích người lao động mà Nhà nước quy định Do đó, Cơng ty TNHH Hiệp Hòa doanh nghiệp hoạt động theo quy định Nhà nước nên việc làm khơng thể thiếu tính trả lương cho cán cơng nhân viên Vì vậy, cuối tháng kế toán vào bảng lương cơng ty để tiến hành tính khoản trích Và khoản trích theo lương thể qua sơ đồ sau: SƠ ĐỒ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 2% KPCĐ 1% ngườI LĐ nộp 1% CĐ sở trang 20 2% BHYT Doanh nghiệp 15% BHXH Tính vào Cơ quan BHYT Nộp BHYT 1% Cơ quan BHXH Nộp BHYT 5% Người LĐộng CP SXKD Chi ốm đau thai sản Doanh Nghiệp 2.12.2.1.Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH): -Hàng tháng Cơng ty trích nộp cho quan BHXH tỉnh Bình Định 20% tổng tiền lương, ta tính theo công thức sau: (Hệ số lương * Mức lương ) * 20% Trong đó: 15% tổng tiền lương cơng ty đóng góp cho người lao động đưa vào tài khoản chi phí có liên quan 5% tổng tiền lương cơng nhân viên nộp -Vậy để tính BHXH cho người lao động, ta vào bảng hệ số lương để tính khoản trích BHXH mà người lao động phải nộp 5% sau: +Giám đốc : (5,26 x 540.000) x 5% = 142.020, đồng +Kế toán trưởng : ( 3,7 x 540.000) x 5% = 99.900, đồng +Nhân viên lái xe : (2,4 x 540.000) x 5% = 64.800, đồng -Như ta tính BHXH mà công ty phải nộp 15% sau: +Giám đốc : (5,26 x 540.000) x 15% = 426.060, đồng +Kế toán trưởng : ( 3,7 x 540.000) x 15% = 299.700, đồng trang 21 +Nhân viên lái xe : (2,4 x 540.000) x 15% = 194.400, đồng *Công ty áp dụng chế độ BHXH sau: -Khi người lao động ốm đau, tử tuất, hưu trí, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tỷ lệ hưởng 75% lương người lao động làm việc đủ 25 năm Mức trợ cấp = 75% x Tổng lương -Đối với trường hợp sảy thai, tai nạn lao động mức trợ cấp trả lương BHXH với tỷ lệ hưởng 100% Mức trợ cấp = (Lương x Hệ số lương) x 100% x Số ngày nghỉ -Đối với trường hợp nghỉ việc sinh ni mức trợ cấp sau: Mức trợ cấp = (Lương x Hệ số lương) x Số ngày nghỉ sinh ni Ví dụ: Cơng ty tốn tiền BHXH cho chị Nguyễn Thị Thu Thủy thuộc phận bán hàng nghỉ hộ sản với: + mức lương : 540.000, đ + hệ số lương : 2,8 + Số tháng nghỉ việc : tháng Số tiền hưởng trợ cấp BHXH chị Thủy là: 540.000 x 2,8 x tháng = 6.048.000, đồng Nợ TK 3383 : 6.048.000 Có TK 334 : 6.048.000 *Các khoản tiền thưởng Tết tây 01/01 2008 áp dụng sau: Giám đốc: 1.000.000đ, P.GĐ: 500.000đ, Các nhân viên công ty là: 200.000đ Tổng số tiền thưởng lấy từ Quỹ khen thưởng trích cho 50 lao động công ty dịp tết :11.100.000đ Kế toán ghi: Nợ TK 4311: 11.100.000 Có TK 334 : 11.100.000 Đây khoản trợ cấp mà người lao động hưởng từ ưu đãi công ty người lao động thời gian phép nghỉ việc Chính điều góp thêm phần thu nhập cho cho người lao động để họ an tâm nổ lực cho cơng ty Như vậy, hàng tháng cơng ty trích nộp 20% tổng quỹ lương người tham gia BHXH cơng ty nộp lên quan BHXH Trong đó, Công ty chịu 15% 5% người lao động chịu 2.12.2.2.Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT): trang 22 Mức trích BHYT công ty áp dụng sau (Hệ số lương x lương ) x 3% Trong đó: + Cơng ty chịu 2% đưa vào tài khoản chi phí có liên quan + 1% lại khấu trừ vào lương cán công nhân viên Lúc người lao động cấp thẻ BHYT để khám chữa bệnh có nhu cầu, người có thẻ BHYT hưởng chế độ theo quy định khám chữa bệnh nội, ngoại trú Khoản trích BHYT dùng để trả tiền giường bệnh, tiền thuốc cho CNV bị ốm đau phải nằm điều trị Theo quy định Nhà nước tính cho người lao động hưởng 100% toán tiền giường bệnh, tiền thuốc cho người lao động BHYT trích từ lương cơng nhân viên tính sau: Cơng ty trích nộp 2% BHYT: +Giám đốc : (5,26 x 540.000) x 2% = 56.808, đồng +Kế toán trưởng : ( 3,7 x 540.000) x 2% = 39.960, đồng +Nhân viên lái xe : (2,4 x 540.000) x 2% = 25.920, đồng Người lao động trích nộp 1% BHYT: +Giám đốc : (5,26 x 540.000) x 1% = 28.404, đồng +Kế toán trưởng : ( 3,7 x 540.000) x 1% = 19.980, đồng +Nhân viên lái xe : (2,4 x 540.000) x 1% = 12.960, đồng 2.12.2.3.Quỹ kinh phí cơng đồn (KPCĐ): Để có nguồn KPCĐ cho cơng ty, hàng tháng cơng ty trích 2% cho KPCĐ theo tổng lương Trong nộp 1% cho cơng đồn lao động cấp trích lại 1% cho hoạt động cơng đồn cơng ty KPCĐ cơng ty chi cho hoạt động: -Chi hoạt động văn hóa nghệ thuật phong trào thể dục thể thao -Chi cho phát minh sáng kiến, cải tiến khoa học kỹ thuật ứng dụng SXKD -Chi vào dịp lễ, tết -Các khoản chi ma chay, cưới hỏi, thăm hỏi nhân viên đau ốm… Ta tính KPCĐ cho người sử dụng lao động sau: +Giám đốc : (5,26 x 540.000) x 2% = 56.808, đồng +Kế toán trưởng : ( 3,7 x 540.000) x 2% = 39.960, đồng +Nhân viên lái xe : (2,4 x 540.000) x 2% = 25.920, đồng 2.12.2.4.Căn vào bảng phân bổ tiền lương khoản trích theo lương tháng 01 năm 2008, ta có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: trang 23 -Trích 19% BHXH, BHYT, KPCĐ cán CNV cơng ty đóng: Nợ TK 1541 : 4.699.080, đ (= 3.709.800 + 494.640 + 494.640) Nợ TK 6421 : 2.872.800, đ (= 2.268.000 + 302.400 + 302.400) Nợ TK 6422 : 5.249.016, đ (= 4.143.960 + 552.528 + 552.528) Có TK 338: Chi tiết: 12.820.896, đ TK 3382 -KPCĐ: 1.349.568, đ TK 3383 -BHXH: 10.121.760, đ TK 3384 -BHYT: 1.349.568, đ -Trích 6% BHXH, BHYT người lao động đóng góp: Nợ TK 334 : 4.048.704, đ Có TK 3383 – BHXH: 3.373.920, đ Có TK 3384 – BHYT: 674.784, đ -Thanh toán BHXH, BHYT, KPCĐ cho quan quản lý cấp tiền mặt: Nợ TK 3382 - KPCĐ (2%): 1.349.568, đ Nợ TK 3383 -BHXH (20%): 13.495.680, đ ( = 10.121.760 + 3.373.920) Nợ TK 3384 -BHYT (3%) : Có TK 111 : 2.024.352,đ ( = 1.349.568 + 674.784) 16.869.600, đ *Sơ đồ khoản trích theo lương tháng 01 năm 2008 sau: TK 111 TK 3382, 3383 3384 TK 1541, 6421, 6422 12.820.869, đ 16.869.600, đ TK 334 4.048.704 đ Và sau đó, kế tốn tiền lương lập chứng từ ghi sổ cho nghiệp vụ kinh tế phát sinh tháng sau: CƠNG TY TNHH HIỆP HỒ CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 31 tháng 01 năm 2008 Số : 03 Đvt: Đồng Trích yếu Số hiệu tài khoản Nợ Có Số tiền Ghi trang 24 Tính 19% BHXH, BHYT, KPCĐ 1541 338 4.699.080, đ 6421 338 2.872.800,đ 6422 338 5.249.016, đ phận trực tiếp Trong đó: -BHXH, BHYT: 4.204.440, đ +BHXH (15%) : 3.709.800, đ + BHYT (2%) : 494.640, đ -KPCĐ (2%) : 494.640, đ Tính 19% BHXH, BHYT, KPCĐ phận bán hàng Trong đó: -BHXH, BHYT: 2.570.400, đ +BHXH (15%) : 2.268.000, đ + BHYT (2%) : 302.400, đ -KPCĐ (2%) : 302.400, đ Tính 19% BHXH, BHYT, KPCĐ phận QLDN Trong đó: -BHXH, BHYT: 4.696.488, đ +BHXH (15%) : 4.143.960, đ + BHYT (2%) : 552.528, đ -KPCĐ (2%) : 552.528, đ Cộng 12.820.896, đ Kèm theo : 06 chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) CƠNG TY TNHH HIỆP HỒ CHỨNG TỪ GHI SỔ Số : 04 Ngày 31 tháng 01 năm 2008 Đvt: Đồng Trích yếu Số hiệu tài khoản Nợ Có Số tiền Ghi Trích BHXH, BHYT, KPCĐ khấu trừ vào lương tháng 01 năm 2008 Trong đó: -Bộ phận khối hành : 841.104, đ 334 338 4.048.704,đ -Bộ phận cửa hàng số 01: 1.950.480, đ -Bộ phận cửa hàng số 02: 1.257.120, đ Cộng Kèm theo : 03 chứng từ gốc 4.048.704,đ Ngày 31 tháng 01 năm 2008 Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) trang 25 CƠNG TY TNHH HIỆP HỒ CHỨNG TỪ GHI SỔ Số : 06 Ngày 31 tháng 01 năm 2008 Đvt: Đồng Trích yếu Thanh tốn BHXH, BHYT, KPCĐ cho Số hiệu tài khoản Nợ Có 338 111 Số tiền Ghi 16.869.600,đ quan cấp tiền mặt Cộng Kèm theo : 03 chứng từ gốc 16.869.600,đ Ngày 31 tháng 01 năm 2008 Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Kế toán tiền lương vào Sổ Cái khoản trích nộp theo tiền lương sau: Đơn vị : Cty TNHH Hiệp Hòa Mẫu số : S02a - DN Bộ phận: ……… (Ban hành theo QĐ số :48/2006/QĐ- BTC Địa chỉ: 225 Hùng Vương, TP.Quy Nhơn Ngày 14/ 09/ 2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI Năm 2008 Tên tài khoản: Phải trả , phải nộp khác Số hiệu : 338 Đvt : Đồng Ngày tháng ghi sổ 31/01/08 31/01/08 Chứng từ Số Ngày 03 03 Diễn giải TK Đ.Ư Số tiền Nợ Có 31/01/08 Số dư đầu tháng Tính BHXH, BHYT, 1541 4.699.080 31/01/08 KPCĐ BP Trực tiếp Tính BHXH, BHYT, 6421 2.872.800 5.249.016 4.048.704 31/01/08 03 31/01/08 KPCĐ BP.BHàng Tính BHXH, BHYT, 6422 31/01/08 04 31/01/08 KPCĐ BP.QLDN Tính BHXH, BHYT, 334 trang 26 KPCĐ khấu trừ vào lương 31/01/08 06 tháng 01 Thanh toán BHXH, BHYT, 111 31/01/08 16.869.600 KPCĐ cho quan cấp TM Cộng phát sinh tháng 01 Số dư cuối tháng 01 x x 16.869.600 16.869.600 -Sổ có … trang, đánh số trang từ … đến trang … -Ngày mở sổ 01/ 01 Ngày 31 tháng 01 năm 2008 Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Giám Đốc (Ký, họ tên) Tương tự, kế toán tiền lương tổng hợp đưa vào sổ “Đăng ký chứng từ ghi sổ” sau: CÔNG TY TNHH HIỆP HOÀ Mẫu số : S02a - DN Địa chỉ: 225 Hùng Vương, QNhơn (Ban hành theo QĐ số :48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/ 09/ 2006 Bộ trưởng BTC) SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 31 tháng 01 năm 2008 Đvt: Đồng Số 02 05 03 04 06 Chứng từ ghi sổ Ngày, tháng 31/01/2008 31/01/2008 31/01/2008 31/01/2008 31/01/2008 Cộng Số tiền 122.689.536, đ 126.738.240, đ 12.820.896, đ 4.048.704, đ 16.869.600, đ 283.166.976, đ Sổ có 05 trang, đánh số trang từ 01 đến trang 05 Ngày mở sổ 01/ 01 Ngày 31 tháng 01 năm 2008 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám Đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) trang 27 CHƯƠNG 3: Nhận Xét Kiến Nghị Đề Xuất Về Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương 3.1.Nhận xét chung Nhìn chung cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Hiệp Hòa phát huy vai trò, chức kế toán việc kiểm soát hoạt động tiền hoạt động sản xuất kinh doanh khác, góp phần đáng kể việc tổ chức máy quản lý đồng thời đưa Công ty ngày lên, vững hoàn thiện Với nổ thành viên hội đồng quản trị, cán công nhân viên Công ty tạo tin cậy khách hàng hoạt động thương mại Từ đó, Cơng ty tìm vị vững phát triển thị trường đầy cạnh tranh gay gắt, đồng thời tạo việc làm ổn định cho công nhân viên thu nhập hơn, đảm bảo sống vật chất tinh thần cho người lao động Về hình thức ghi sổ kế tốn: Cơng ty áp dụng hình thức “Chứng từ ghi sổ” Đây hình thức phù hợp với điều kiện thực tế Công ty giúp cho công tác luân chuyển, xử lý chứng từ đơn giản đảm bảo tính chặt chẽ, kiểm tra nhanh, kịp thời nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngày Về tổ chức phòng kế tốn tài chính: xây dựng hệ thống sổ sách kế toán hạch toán phù hợp có tính khoa học, việc bố trí cơng tác phù hợp với trình độ, khả người nhằm tận dụng triệt để nguồn lực với phương châm người việc trang 28 Hiện nay, Công ty sử dụng hệ thống phần mềm vi tính việc tính tốn, xử lý chứng từ nhằm giảm nhẹ khối lượng công việc, tiết kiệm thời gian nâng cao hiệu công tác quản lý Công ty Công ty sử dụng hệ thống tài khoản việc hạch toán quy định Bộ tài phù hợp với tình hình thực tế đơn vị 3.2.Nhận xét ưu điểm nhược điểm cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH Hiệp Hòa: 3.2.1.Về ưu điểm: Cơng ty đơn vị hạch tốn độc lập, cơng ty gặp khơng khó khăn công ty khắc phục được, khẳng định vị trí thị trường đạt kết khả quan hoạt động kinh doanh Để đạt kết nhờ có máy tổ chức lãnh đạo, quản lý động, linh hoạt, dám nghĩ dám làm đưa biện pháp, phương hướng kinh doanh đắn Công ty thực nguyên tắc theo quy định, thông tư mà Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội ban hành Hạch toán tiền lương với trình tự luân chuyển chứng từ chặt chẽ, hình thức trả lương phù hợp với phận, khuyến khích đội ngũ lao động tham gia vào hoạt động thương mại góp phần tăng suất lao động Cơng ty coi trọng lao động có lực trình độ chuyên môn thông qua Quỹ Phúc lợi khen thưởng, khoản trợ cấp Đây động lực giúp cho người lao động hồn thành tốt cơng việc, đòn bẩy giúp cho Công ty phát triển nhanh bền vững Bên cạnh tiền lương phải trả cho người lao động, có khoản trợ cấp theo lương như: phụ cấp ăn ca, phụ cấp độc hại… Công ty tính tốn đầy đủ Điều gắn kết chặt chẽ cán CNV với Công ty Từ đó, họ có trách nhiệm với cơng việc nhằm tăng suất lao động, hàng hóa tiêu thụ nhanh, tăng doanh thu quan trọng đem lại lợi nhuận cho công ty Công tác tổng hợp nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan đến BHXH, BHYT, KPCĐ kế tốn tính toán chi trả, đảm bảo trợ giúp phần vào đời sống người lao động cán cơng nhân viên gặp khó khăn 3.2.2.Về nhược điểm: Bên cạnh ưu điểm trên, Cơng ty tồn số hạn chế cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương, phận lao động nằm nhiều khu vực khác nên việc quản lý gặp nhiều khó khăn trang 29 Cơng ty áp dụng hình thức trả lương theo thời gian, có phần khơng khuyến khích cơng nhân tăng suất lao động phát huy hết khả làm việc Do đó, công ty nên kết hợp trả lương theo sản phẩm trả lương theo thời gian có thưởng để động viên cơng nhân tận dụng hết lực để cống hiến cho Công ty Trả lương cho phận văn phòng cao nhiều so với lương phận trực tiếp tổng số lương phải trả, nên chưa phát huy hết suất lao động vốn có nhân cơng trực tiếp Mọi nghiệp vụ kế tốn thể máy vi tính nên dễ dẫn đến sai sót hàng loạt, quản lý thiếu xác ngun nhân khách quan Cơng tác kế tốn tiền lương có phần đơn giản chưa thể chất, theo dõi lao động phận chuyên trách nên khó đảm bảo tính trung thực, khách quan 3.2.3.Một số đề xuất kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương: Hiện với thời buổi công nghệ thông tin việc áp dụng tiến khoa học vào phục vụ công tác quản lý nhằm làm gọn nhẹ máy quản lý ( VD: máy theo dõi chấm công, phần mềm kế toán, phần mềm quản lý nhân lực… )Tuy nhiên song song với tiến khoa học mà đơn vị cần áp dụng cần có người có trình độ doanh nghiệp ln đặt vấn đề nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên vấn đề cấp thiết Cơng ty TNHH Hiệp Hòa hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo quy định Luật kế toán giống em học lý thuyết nhà trường Tuy nhiên, cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty chưa tính chưa trích trước tiền lương Trích KPCĐ 2% TK 1541= 24.732.000 * 2% = 494.640(đ)g nghỉ phép cho CNV mà nghỉ phép trả lương phân bổ vào chi phí.Vì vậy, cơng ty dùng phương pháp trích trước tiền lương nghỉ phép tính vào chi phí kinh doanh kỳ cơng nhân nghỉ phép tháng Ngồi ra, trường hợp cán CNV vắng mặt kỳ lĩnh lương kế tốn khơng hạch tốn vào tài khoản phải trả, nhằm tận dụng khoản nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để nguyên bảng toán đến cán CNV có mặt để nhận lương trang 30 Về nhân lực: Tại phòng tài vụ khơng cần tăng thêm hay phân công thêm nhân lực đảm nhận việc theo dõi chấm công cho phận cơng ty mà thay vào máy chấm công với phần mềm lưu trữ liệu theo dõi nhiều năm Trên sở liệu ta nắm bắt tình hình nhân viên nhiều năm sở để khen thưởng anh em gắn bó với cơng ty nhiều năm Ở phận văn phòng, cần phân bổ nhân lực hợp lý như: tính giảm phận nhằm giảm chi phí văn phòng để tập trung vào phận trực tiếp để nâng cao chất lượng công việc, tay nghề cho công nhân, vận dụng tối đa suất máy móc Ngồi việc theo dõi phần hành kế tốn máy tính, cơng ty cần có sổ sách theo dõi riêng để tránh thất lạc thông tin, đảm bảo tính bảo mật Lao động theo thời gian, theo cơng bên cạnh ưu điểm thể số nhược điểm chưa tận dụng hết lực người lao động Vì vậy, cần có hệ thống kiểm tra, đối chiếu , xem xét… Về việc trả lương cho cán cơng nhân viên cơng ty áp dụng lược trả lương cho cơng nhân viên qua thẻ tín dụng ATM thông qua ngân hàng mà công ty đăng ký Vì cơng nhân viên khơng phải đợi lâu chờ nhận tiền ký nhận, thuận lợi tiện dụng… trang 31 KẾT LUẬN …………… ……………… Sự đổi mặt kinh tế, trị Đảng Nhà nước đem lại triển vọng cho đất nước Đặc biệt thời kỳ hội nhập WTO nước ta vừa qua tạo cho Doanh nghiệp hội mới, đồng thời cạnh tranh Doanh nghiệp xảy gay gắt Chính vậy, Doanh nghiệp phải chuyển để hòa nhập với thay đổi nên kinh tế nước ngồi nước Hạch tốn lao động tiền lương khoản trích theo lương vấn đề mà hầu hết Doanh nghiệp coi trọng cần quan tâm mức Vì chúng có liên quan mật thiết đến việc sử dụng lao động cán CNV định hướng cho phát triển DN tương lai Thực tốt cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích phải nộp theo lương nhằm mục đích sử dụng tối ưu nguồn lao động, tăng suất lao động, tiết kiệm chi phí kinh doanh, tăng lợi nhuận, tăng tích lũy cho DN đồng thời phải đảm bảo thu nhập cho người lao động làm công hưởng lương thực đầy đủ chế độ xã hội quy định Nếu người lao động có cơng ăn việc làm ổn định, tiền lương họ đảm bảo đủ chi tiêu hàng ngày có thêm tích lũy tạo cho người lao động tâm lý yên tâm làm việc nâng cao suất lao động, thúc đẩy kinh kế phát triển Qua thời gian thực tập tìm hiểu cơng tác hạch tốn tiền lương cơng ty, em nhận thấy cơng tác kế tốn tiền lương thực tương đối tốt Tiền lương thực sở khoa học , sáng tạo, kết hợp với quy định Nhà nước ban hành giúp cho cơng ty sử dụng hài hòa cơng cụ tiền lương đòn bẩy kinh tế thúc đẩy người lao động nâng cao suất lao động, điều quan trọng đời sống người lao động nâng cao trang 32 Em xin chân thành cảm ơn đến cô Nguyễn Thị Mai Hương quan tâm nhiệt tình giúp đỡ chuyên đề thực tập em thời gian qua, kiến thức nhiều hạn chế, em khơng tránh khỏi thiếu sót nên em mong quan tâm, giúp đỡ đóng góp ý kiến q thầy chú, anh chị công ty Em xin chân thành cảm ơn Quy nhơn, ngày 25 tháng 06 năm 2009 Sinh viên thực Phan Thanh Minh trang 33 ... số lương * ( Mức lương + tổng hệ số phụ cấp) -Đối với nhân viên trực tiếp Tiền lương thời gian = Đơn giá tiền lương cố định * số ngày công thực tế -Tiền phụ cấp độc hại = (Hệ số lương * Mức lương. .. Số tiền lương chính, tiền lương phụ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại, tiền ăn ca tính vào tiền lương thực nhận công nhân viên Từ tiền lương phải trả CNV, kế toán tiền lương toán lương cho... tháng Sau ta có bảng tốn lương tháng 01 năm 2008 công ty sau: * Từ bảng toán lương tháng 01 năm 2008 cửa hàng số 01, ta tính sau: -Thành tiền lương = Hệ số lương * Mức lương Ví dụ: Dương Văn Thiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo Cáo Đề Tài Tiền Lương mói nhất, Báo Cáo Đề Tài Tiền Lương mói nhất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay