An Phát Hưng Gia của bảo Việt Nhân Thọ Việt Nam

7 46 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 14:52

Nhóm Đề tài: Giới thiệu sản phẩm An Phát Hưng Gia Công Ty Bảo Việt Nhân Tho Việt Nam Thành Viên: Bạch Thùy Dung 11145221 Đỗ Thành Đạt 11150749 Nguyễn Thị Ngọc Hải 11151286 Lê Thị Khánh Linh 11152464 Hà Thị Lĩnh 11145289 Hà Thị Tâm 11153862 PHẦN Lí nên chọn AN PHÁT HƯNG GIA điều kiện tham gia Tại bạn nên chọn An Phát Hưng gia Trong sống đại với đầy rủi ro tài chính, rủi ro sức khỏe, tính mạng người mà lường trước hết Hậu gây nghiêm trọng để lại nhiều gánh nặng tiền bạc cho người thân gia đình Hiện bạn khỏe, làm việc kiếm tiền lo cho thân, cho gia đình cái, bạn có nghĩ khơng may bạn thất nghiệp việc hay không may bạn gặp tai nạn khơng khả kiếm tiền, lúc lo cho gia đình bạn, chi trả khoản phí sinh hoạt: tiền điện, tiền nước, tiền mạng…hàng tháng cho gia đình, trả tiền thuốc thang chữa bệnh cho bạn Hồn cảnh lúc thật đáng thương khơng? Thật may mắn có giải pháp khắc phục điều tệ hại rủi ro xảy Bạn yên tâm hài lòng với sản phẩm bảo việt nhân thọ An Phát Hưng Gia Bảo Việt Nhân thọ An phát hưng gia mang đến cho bạn giải pháp tài hồn hảo với kết hợp linh hoạt “bảo hiểm”, “tiết kiệm” “đầu tư” Với tính “bảo hiểm”, bạn gia đình xóa bỏ lo âu để thảnh thơi vui sống ln bảo vệ tài trước rủi ro gặp phải suốt thời gian bảo hiểm Tính “tiết kiệm” “đầu tư” giúp bạn tích lũy tiền vốn với lãi suất đầu tư an tồn khơng ngừng tăng trưởng nhằm đạt mục tiêu lớn đặt cho sống nghiệp Điều thể hiện:      Thứ nhất, đạt dự định kế hoạch lớn cho đời Thứ hai, mức bảo vệ cao tối đa gấp 40 lần phí đóng bảo hiểm hàng năm Thứ ba, Thu nhập đảm bảo với lãi suất cam kết tối thiểu 5% Thứ tư, số tiền bảo hiểm tự động gia tăng 5% hàng năm bảo vệ hợp đồng trượt giá Thứ năm, linh hoạt điều chỉnh giải pháp phù hợp với nhu cầu Điều kiện tham gia Độ tuổi tham gia (NĐBH chính) 0-60 tuổi Tuổi tối đa kết thúc hợp đồng 70 tuổi Thời hạn hợp đồng 10, 15, 20 năm Định kỳ năm/6 tháng: 1.500.000 đồng Phí bảo hiểm tối thiểu Định kỳ quý/tháng: 500.000 đồng PHẦN Quyền lợi Bảo hiểm Quyền lợi đến từ việc tiết kiệm Quyền lợi đáo hạn giúp Bạn gia đình đạt dự định, kế hoạch lớn cho đời Nếu khơng có rủi ro xảy ra, vào ngày đáo hạn hợp đồng, Bảo Việt Nhân thọ chi trả 100% Giá trị tài khoản hợp đồng Quyền lợi đáo hạn giúp Bạn thực dự định, kế hoạch lớn đặt sống mua nhà đẹp, sắm xe xịn, trả khoản vay ngân hàng, cho du học, dụ lịch châu Âu… Quyền lợi bảo hiểm Cả bạn trước rủi ro xảy với hậu gây cho Nhưng khắc phục hậu gây mặt tài Quyền lợi bảo hiểm đem lại bảo vệ tài cách hoàn hảo trước rủi ro bất ngờ Quyền lợi bảo hiểm tử vong Bảo Việt Nhân thọ chi trả Người bảo hiểm không may bị tử vong Bạn lựa chọn hai quyền lợi, là: Quyền lợi Quyền lợi vượt trội  Quyền lợi lựa chọn đem đến tích lũy tài lớn  Giá trị lớn số tiền bảo hiểm gia tăng giá trị tài khoản hợp đồng thời điểm xảy tử vong Đây lựa chọn đem đến tích lũy tài Quyền lợi vượt trội lựa chọn đem đến bảo vệ tài lớn Tổng số số tiền bảo hiểm gia tăng giá trị tài khoản hợp đồng thời điểm xảy tử vong Đây lựa chọn đem đến bảo vệ tài lớn  Quyền lợi thương tật toàn vĩnh viễn Nếu Người bảo hiểm khơng may bị thương tật tồn vĩnh viễn tai nạn, Bảo Việt Nhân thọ chi trả quyền lợi 100% Quyền lợi bảo hiểm tử vong  Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo Bảo Việt Nhân thọ ứng trước 50% Quyền lợi bảo hiểm tử vong (nhưng không 500 triệu đồng) nhằm giúp trang trải chi phí phát sinh giai đoạn khó khăn Người bảo hiểm không may mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối  Được bảo hiểm tối đa tới mức Cho dù khơng khả tiếp tục đóng phí bảo hiểm Bạn bảo hiểm với đầy đủ quyền lợi bảo hiểm Giá trị giải ước hợp đồng (không) Quyền lợi đầu tư Dịch vụ đầu tư chuyên nghiệp với lãi suất đầu tư hấp dẫn ổn định Những đồng vốn đầu tư Bạn đảm bảo lãi suất đầu tư không thấp 5%/ năm năm Hợp đồng đầu tiên, 4%/năm cho 08 (tám) năm Hợp đồng 3%/năm cho năm Hợp đồng lại Bạn hồn tồn yên tâm trước biến động phức tạp thị trường tài khoản tiền đầu tư Bạn quản lý cách chuyên nghiệp hiệu Sản phẩm linh hoạt vượt trội  Có thể bảo vệ với Số tiền bảo hiểm lớn tối đa 40 lần Phí bảo hiểm năm  Linh hoạt tăng giảm Số tiền bảo hiểm tùy theo nhu cầu Bạn giai đoạn đời  Bạn lựa chọn tỷ lệ gia tăng Số tiền bảo hiểm 5%/năm để nâng cao bảo vệ tài trước ảnh hưởng giá đồng tiền  Linh hoạt đóng phí: Thay đổi mức phí đóng, định kỳ đóng phí, gia tăng phí đóng để tăng cường quyền lợi đầu tư, tạm ngừng đóng phí  Có thể thay đổi thời hạn bảo hiểm 10 năm, 15 năm 20 năm Đáp ứng nhu cầu tài cấp thiết Bạn tạm ứng từ Giá trị giải ước và/hoặc rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng để đáp ứng cho nhu cầu tài đột xuất (*) Lãi suất đầu tư thực tế Quỹ liên kết chung năm 2013 9,5%/năm, năm 2014 8,5%/năm, năm 2015 7%/năm, năm 2016 7%/năm PHẦN Minh họa quyền lợi bảo hiểm Minh họa  Khách hàng: Nguyễn Văn A  Sinh năm: 1997 (21 tuổi)  Số tiền bảo hiểm 300.000.000 đồng Thời hạn 20 năm  Phí đóng theo tháng 100.000.000 đồng, khơng có phí đóng thêm TĨM TẮT MINH HỌA QUYỀN LỢI Quyền lợi bảo hiểm minh họa (với lãi suất 8%/ năm) Đơn vị: triệu đồng Năm Phí bảo hiểm định kỳ QLBH tử vong Giá trị tài khoản hợp đồng 10 15 20 12 12 12 12 12 300 360 435 510 585 48 137 267 460 Tổng số phí bảo hiểm phải đóng 240 triệu đồng Quyền lợi tích lũy đầu tư Đơn vị: triệu đồng Quyền lợi đáo hạn (lãi suất dự kiến 8% / năm) 461 Quyền lợi trì hợp đồng 18 Tổng số tiền khách hàng nhận 479 Chênh lệch thu = 479– 240= 239 (triệu đồng) Minh họa  Khách hàng: Nguyễn Văn B  Sinh năm 1995 (23 tuổi)  Số tiền bảo hiểm 500 triệu VND Thời hạn 20 năm  Phí đóng theo tháng triệu VND, khơng có phí đóng thêm TĨM TẮT MINH HỌA QUYỀN LỢI Quyền lợi bảo hiểm minh họa (với lãi suất dự kiến 8%/năm) Đơn vị: triệu đồng Năm 10 15 20 Phí bảo hiểm định kỳ 24 24 24 24 24 QLBH tử vong 500 600 725 850 975 Giá trị tài khoản hợp đồng 11 100 282 552 956 Tổng số phí bảo hiểm đóng 480.000.000  Quyền lợi tích lũy đầu tư Đơn vị : triệu đồng Quyền lợi đáo hạn (ls dự kiến 8%/năm) 958 Quyền lợi trì hợp đồng 37 Tổng số tiền khách hàng nhận 996 Chênh lệch thu = 996 – 480 = 516 triệu đồng  Quyền lợi bảo hiểm Nếu khách hàng không may bị thương tật toàn vĩnh viễn tai nạn tử vong do: (1) Tai nạn sau Hợp đồng ký kết; (2) Ốm đau Hợp đồng có hiệu lực từ đủ 12 tháng trở lên; (3) Tự tử Hợp đồng có hiệu lực từ đủ 24 tháng trở lên;
- Xem thêm -

Xem thêm: An Phát Hưng Gia của bảo Việt Nhân Thọ Việt Nam, An Phát Hưng Gia của bảo Việt Nhân Thọ Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay