Biện pháp hoàn thiện hoạt động khai thác đội tàu hàng rời của công ty TNHH thương mại Nguyên Phúc_2

104 17 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 12:22

Header Page of 85 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, đúc kết từ q trình học tập, nghiên cứu thực tiễn công tác thời gian qua hướng dẫn PGS TS Nguyễn Hồng Vân Các kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc, tuân thủ theo qui định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Hải Phòng, ngày 31 tháng năm 2015 Nguyễn Hồi Anh Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 i Header Page of 85 LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tồn q thầy giảng dạy chương trình cao học Quản lý kinh tế viện đào tạo sau đại học, trường Đại học Hàng Hải Việt Nam truyền đạt kiến thức hữu ích làm sở cho tơi hồn thành luận văn Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn PGS TS Nguyễn Hồng Vân tận tình hướng dẫn, bảo cho tơi suốt q trình thực luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tồn tập thể, đơn vị phòng ban công ty TNHH Thương Mại Nguyên Phúc hỗ trợ, giúp đỡ nhiều suốt thời gian nghiên cứu, thực hoàn thành luận văn Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 ii Header Page of 85 MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN…………………………………………………… … i LỜI CẢM ƠN………………………………………………………… ii MỤC LỤC…………………………………………………………… iii MỤC KÍ vi DANH MỤC CÁC BẢNG.………………………………………… … viii DANH MỤC CÁC HÌNH.………………………………………… … ix MỞ ĐẦU………………………………………………………………… 1 Lý chọnđề tài……………………………………………… …… DANH CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ HIỆU….……………… Mục tiêu nghiên cứu đề tài…………………………….……….… Đối tượng 2 phạm vi nghiên cứu…………………………….…….… 2 Phương pháp nghiên cứu………………………………….………… Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài………………… ….….…… CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC TÀU HÀNG RỜI 1.1 Khái niệm hoạt động khai thác tàu hàng rời………… … … 1.1.1 Tàu chở hàng rời……………………… ……………….…… … 1.1.2 Khai thác tàu………………….………………………….…… … 1.2 Các phƣơng thức vận tải……… ……………………….…… … 1.2.1 Phương thức thuê tàu chợ…………… ……………….…………… 1.2.2 tàu thác Phương thức thuê chuyến………… …………….…………… 1.3 Cơ sở pháp lý hoạt tàu………….…… …… Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 iii động khai Header Page of 85 1.3.1 Qui định đăng ký, đăng kiểm tàu, giấy chứng nhận tàu biển…………………………………………………….……….…… 1.3.2 Nguồn luật quốc gia áp dụng để giải tranh chấp việc thực hợp đồng vận 1.4 Các tiêu chí đánh giá hoạt động khai thác tàu hàng rời…… … chuyển……………….……….……… 1.4.1 Nghiên cứu thị trường hàng hóa, tìm kiếm hàng vận chuyển đơn hàng…………………………………………….………… 1.4.2 Phân tích liệu, lựa chọn lơ hàng phù hợpđể vận chuyển……… 10 1.4.3 Đàm phán ký kết hợp đồng……………………………… 11 1.4.4 Thực hợp đồng………………………………………… … 15 1.4.5 Tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc thực hợp đồng …… 16 1.4.6 Kết thực hoạt động khai thác tàu…………………… … 19 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC ĐỘI TÀU HÀNG RỜI CỦA CÔNG TY TNHH TM NGUYÊN PHÚC 21 2.1 Giới thiệu tổng quan công ty…………………………… … 21 2.1.1 Giới thiệu công ty TNHH Thương Mại Nguyên Phúc…… …… 21 2.1.2 Cơ cấu máy tổ chức chức phòng ban cơng ty… … 22 2.1.2.1 Sơđồ cấu tổ chức công ty……………………………… …… 22 2.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban………………….….… 23 2.1.3 Các loại hàng hóa tuyến vận tải…………………………….…… 26 2.2 Đánh giá thực trạng hoạt động khai thác đội tàu hàng rời công ty TNHH Thƣơng mại Nguyên 28 Phúc…………………………………… 2.2.1 Đánh giá thực trạng nghiên cứu thị trường hàng hóa, tìm kiếm hàng vận chuyển đơn hàng công ty Nguyên Phúc……………….… 28 2.2.2 Đánh giá thực trạng phân tích liệu, lựa chọn lô hàng phù hợp để vận chuyển công ty Nguyên Phúc…………………………………… 2.2.3 Đánh giá thực trạng đàm phán ký kết hợp đồng công ty Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 iv 33 Header Page of 85 Nguyên Phúc……………………………………………………….…… 36 2.2.4 Đánh giá thực trạng thực hợp đồng công ty……………… 42 2.2.5 Đánh giá thực trạng tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc thực hợp đồng công ty Nguyên 47 Phúc…………………… 2.2.6 Đánh giá kết thực hoạt động khai thác đội tàu công ty…………………………………………………………………… …… 56 2.2.6.1 Các tiêu khai thác sử dụngđội tàu công ty…………… 56 2.2.6.2 Khối lượng hàng hóa vận chuyển hoạtđộng khai thácđội tàu………………………………………………………………………… 2.2.6.3 Doanh thu - chi phí……………………………………………… 60 65 2.3 Hạn chế, bất cập nguyên nhân ảnh hƣởng đến hoạt động khai thác đội tàu hàng rời công ty TNHH Thƣơng mại Nguyên 70 Phúc……………………………………………………………………… CHƢƠNG BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC ĐỘI TÀU HÀNG RỜI CỦA CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI NGUYÊN PHÚC 73 3.1 Định hƣớng chiến lƣợc phát triển hoạt động khai thác đội tàu công ty đến năm 73 2020………………………………………………… 3.2 Biện pháp hoàn thiện hoạt động khai thác đội tàu hàng rời công ty TNHH Thƣơng mại Nguyên 75 nhân 75 3.2.2 Mở rộng qui mô đội tàu, nâng cao lực chuyên 76 Phúc…………………………… 3.2.1 Nâng cao chất lượng nguồn lực……………………………… chở………… … Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 v Header Page of 85 3.2.3 Quản lý tập trung, chun mơn hóa hoạt động khai thác 77 tàu…….… 3.2.4 Lập kế hoạch khai thác tuyến liên 78 3.2.5 Thực ký kết hợp đồng trực tiếp với người thuê 79 tiếp……………………… tàu………… 3.2.6 Nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển……………………….… 80 3.2.7 Hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn hàng hải, kỹ thuật, vật 81 tư….… 3.2.8 Hạn chế rủi ro tranh chấp phát sinh khai thác………… Hồn cơng 83 3.2.10 Mở rộng chi nhánh đại diện công ty nước 84 3.2.9 thiện khâu tốn quốc tế 82 ty………………….… ngồi……… 3.2.11 Áp dụng công nghệ thông tin, đầu tư trang bị hệ thống phần mềm đại, bảo mật Xây dựng quảng bá website công 85 Kết luận………………………………………………………………… 89 Tài 90 ty…………………… liệu tham khảo…………………………………………………… DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Chữ viết tắt Giải thích BENDS Both ends – đầu cảng xếp, dỡ BM Beam – chiều rộng lớn CQD Customary quick despatch – xếp dỡ nhanh theo phong tục tập quán cảng Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 vi Header Page of 85 DO Diesel oil – dầu diesel, chạy máy đèn DOC Document of compliance – giấy chứng nhận phù hợp DWT Deadweight - trọng tải toàn phần tàu FIOST Free in out stowed and trimed - miễn chi phí xếp dỡ, san cào, đánh tẩy hàng hóa FO Fuel oil – dầu nặng, chạy máy GCN Giấy chứng nhận GRT Gross registered tonnage – tổng dung tích tàu HO/HA Hold/ Hatch – hầm hàng/ nắp hầm hàng IMO International Maritime Organization – tổ chức hàng hải quốc tế ISM International safety management code – luật quản lý an toàn quốc tế L/C Letter of credit – tín dụng thư LOA Length over all – chiều dài lớn LOI Letter of indemnity – thư bảo đảm bồi thường M Mét MLC Maritime labor convention – công ước lao động hàng hải MOLCO More or less at Charterer’s Option – nhiều hay theo lựa chọn người thuê tàu MT Metric ton – đơn vị NOR Notice of readiness – thông báo sẵn sàng NT Net tonnage – dung tích thực dụng P&I Protest and insurance – bảo hiểm trách nhiệm dân PKE Palm Kernel Expeller – cám cọ PSC Port state control – kiểm tra quyền cảng PWWD Per weather working day – theo ngày làm việc thời tiết tốt S/F Stowage Factor – hệ số chất xếp SBP Safe berth port – cầu cảng an toàn SHEXEU Sunday holiday excepted even if used – khơng tính chủ nhật Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 vii Header Page of 85 ngày lễ cho dù có làm SHEXUU Sunday holiday excepted unless used- chủ nhật ngày lễ khơng tính trừ có làm SHINC Sunday holiday include – bao gồm ngày chủ nhật ngày lễ SOF Statement of fact – bảng kê thời gian bốc dỡ hàng TNHH Trách nhiệm hữu hạn WBP Wheat Bran Pellet – cám lúa mỳ WOG Without guarantee – không chắn WTO World trade organization – tổ chức thương mại quốc tế XNK Xuất nhập DANH MỤC CÁC BẢNG Số bảng Tên bảng Trang 2.1 Đội tàu cơng ty 22 2.2 Các loại hàng hóa tuyến vận tải 27 2.3 Đánh giá tình hình đơn chào hàng công ty Nguyên 29 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 viii Header Page of 85 Phúc từ năm 2011 đến năm 2015 2.4 Đánh giá tình hình phân tích liệu lựa chọn hàng hóa 34 cơng ty Ngun Phúc từ năm 2011 đến năm 2015 2.5 Đánh giá tình hình đàm phán ký kết hợp đồng từ năm 39 2011 – 2015 công ty Nguyên Phúc 2.6 Đánh giá tình hình thực hợp đồng vận chuyển 43 công ty Nguyên Phúc từ năm 2011 đến năm 2015 2.7 Đánh giá tình hình tranh chấp hoạt động khai thác tàu 49 từ năm 2011 đến năm 2015 công ty Nguyên Phúc 2.8 Bảng tính thời gian thưởng phạt làm hàng 51 2.9 Đánh giá tiêu khai thác sử dụng đội tàu công 57 ty Nguyên Phúc từ năm 2011 đến năm 2015 2.10 Đánh giá khối lượng hàng hóa vận chuyển đội tàu công 61 ty từ năm 2011 đến năm 2015 2.11 Đánh giá kết doanh thu – chi phí hoạt động khai 66 thác đội tàu từ năm 2011 đến năm 2015 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hình Tên hình Trang 1.1 Hoạt động khai thác tàu hàng rời 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức công ty 22 2.2 Số lượng đơn chào hàng từ năm 2011 – 2015 31 2.3 Đánh giá tình hình phân tích liệu lựa chọn hàng hóa 34 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 ix Header Page 10 of 85 công ty Nguyên Phúc từ năm 2011 đến năm 2015 2.4 Đánh giá tình hình đàm phán ký kết hợp đồng từ năm 39 2011 – 2015 cơng ty Ngun Phúc 2.5 Đánh giá tình hình thực hợp đồng vận chuyển 43 công ty Nguyên Phúc từ năm 2011 đến năm 2015 2.6 Đánh giá tình hình tranh chấp hoạt động khai thác tàu 49 công ty từ năm 2011-2015 2.7 Tổng khối lượng hàng luân chuyển từ năm 2011 dến năm 58 2015 2.8 Các hệ số khai thác sử dụng đội tàu công ty từ năm 59 2011-2015 2.9 Tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển đội tàu 62 từ năm 2011 đến năm 2015 2.10 khối lượng vận chuyển loại hàng qua năm 63 2.11 Đánh giá kết doanh thu – chi phí hoạt động khai 66 thác đội tàu từ năm 2011 đến năm 2015 2.12 Tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu , tỷ suất lợi nhuận theo 67 chi phí 3.1 Phần mềm Netpas Distance 86 3.2 Phần mềm Netpas Estimator 87 3.3 Phần mềm World Shipping Register 88 3.4 Phần mềm Maritime Connector 88 Footer Page -Footer Page -Footer Page 10 of 85 x Header Page 90 of 85 để tổ chức công tác lập dự án sản xuất kinh doanh thật tốt, cơng ty tìm đến công ty chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn để xây dựng dự án hiệu phải thuyết phục nhà đầu tư tính khả thi dự án Cơng ty cần phải tổ chức quản lý khai thác tàu thật hiệu để thực đầy đủ nghĩa vụ trả nợ lãi, gốc thời hạn Với phương thức cơng ty khơng cần phải đầu tư q nhiều vốn tàu thuộc sở hữu bên cho th tàu 3.2.3 Quản lý tập trung, chun mơn hóa hoạtđộng khai thác tàu Hiện nay, việc quản lý khai thác đội tàu công ty chưa tổ chức chun mơn hóa Mỗi nhân viên phải đảm nhiệm nhiều cơng việc tìm kiếm hàng hóa, giao dịch ký kết hợp đồng, theo dõi, thực hợp đồng hoàn thành chuyến hàng…Đây nguyên nhân khiến cho việc quản lý khai thác đội tàu chưa chặt chẽ, nhiều nhân viên phụ trách chuyến hàng quán xuyến xử lý hết khối lượng công việc lớn liên quan, gây ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Đồng thời liệu, thông tin lô hàng thu thập khơng nhiều, việc tính tốn hiệu chuyến định ký kết lô hàng chưa kiện tồn Do đó, cơng ty cần phải tổ chức quản lý tập trung chun mơn hóa hoạt động khai thác mình, nhân viên phận khai thác tàuđều phát triển kênh liên hệ khách hàng, mối hàng riêng để tìm kiếm lô hàng phù hợp cho đội tàu công ty Sau phòng khai thác tập trung lạiđể thảo luận, tính tốn hiệu chuyếnđi, sởđó thống lựa chọnđể ký kết hợpđồng vận chuyển phù hợp cho đội tàu Phương thức giúp cho tất nhân viên tham gia vào hoạtđộng khai thác tàu cách chủđộng Sau đó, trưởng phòng khai thác giao phần công việc cụ thể cho nhân viên q trình thực hợpđồng Ví dụ: nhân viên phụ trách việc tìm kiếm, chỉđịnhđại lý cácđầu bến cho tàu, chịu trách nhiệm làm việc vớiđại lýđể chuẩn bịđầyđủ giấy tờ, thủ tục cần thiết cho tàu vào cảng làm hàng kết hợp với phận kế toánđể lên kế hoạch toán, chi trả khoảnđại lý phí, cảng phí Một nhân viên phụ trách việc theo dõi trình thực hợpđồng tàu, liên lạc, cập nhật tình hình xếp dỡ hàng hóa Footer Page -Footer Page -Footer Page 90 of 85 80 Header Page 91 of 85 hai đầu bến, kiểm tra phát hành vậnđơn cho người thuê tàu/ người gửi hàng phát hành hóađơn thu cước cho tàu Một nhân viên phụ trách theo dõi vấnđề liên quan đến phương thức giao nhận hàng hóa, giámđịnh, kiểmđếm hàng cácđầu bến, kịp thời thông báo lên cho toàn bộ phận khai thác vấnđề phát sinh có q trình giao nhận hàngđểđưa biện pháp xử lý nhằm hạn chế tranh chấp phát sinh Việc chun mơn hóa phần cơng việc giúp cho hoạtđộng khai thác diễn thơng suốt, giảm thiểu chi phí thời gian khai thác, theo dõi chặt chẽđược tồn q trình thực vận chuyển hàng hóa, nâng cao hiệu khai thác đội tàu công ty 3.2.4Lập kế hoạch khai thác tuyến liên tiếp Việc phân tích, tính tốn hiệu chuyến thực công ty cần phải mở rộng, lên kế hoạch khai thác cho tuyến Khi tính tốn, lựa chọn đơn hàng không lựa chọn phương diện hiệu chuyến hàng mà phải cân nhắc xem xét đến yếu tố khác thu thập đơn chào hàng cho chuyến gối cảng dỡ hay chưa? Tại khu vực cảng dỡ hàng có nhà máy, xưởng sản xuất, người thuê tàu/ gửi hàng/ khách hàng quen thuộc thường xuyên có nhu cầu vận chuyển hàng hóa hay khơng?hay có loại mặt hàng, tuyến hàng ?quãng đường chạy rỗng dự kiến có dài khơng? Nếu cần cấp nhiên liệu cho chuyến tiếp có khu vực cấp nhiên liệu thuận tiện với chi phí hợp lý ?… Đây vấn đề cần lưu ý kiện toàn thời gian sớm để hoàn thiện hoạt động khai thác đội tàu công ty Nếu lựa chọn đơn hàng tốt cho tàu sau thực hợp đồng đó, tàu khơng có hàng tiếp theo, phải chạy rỗng chiều chạy xa đến cảng tuyến khơng hiệu rõ ràng lơ hàng khơng phải lựa chọn tốt Ngược lại, sau phân tích, lơ hàng khơng phải lựa chọn tốt thời điểm tại, thực vận chuyển hợp đồng này, sau dỡ hàng cảng dỡ, xếp hàng ngay, di chuyển sang cảng xếp với cự ly gần xếp lơ hàng hiệu cao rõ Footer Page -Footer Page -Footer Page 91 of 85 81 Header Page 92 of 85 ràng cần ưu tiên ký kết vận chuyển lơ hàng để đảm bảo tính khai thác liên tục hiệu cho đội tàu Việc đội tàu công ty chủ yếu hoạt động theo chuyến, không chuyên tuyến, chuyến loại mặt hàng nên gặp khó khăn việc trì hoạt động khai thác Chính cơng ty cần phải nghiên cứu lập kế hoạch vận chuyển hàng hóa theo tuyến cố định, thường xuyên, liên tục hiệu với chi phí thấp thời gian khai thác ngắn Để làm điều này, công ty cần công ty cầnđẩy mạnh giao lưu hợp tác, mở rộng quan hệ với doanh nghiệp xuất nhập nước quốc tế, giúp mở rộng thêm thị trường nguồn hàng vận chuyển Đối với thị trường nước, công ty phải thống kê doanh nghiệp, sở kinh doanh thường xuyên có nguồn hàng chuyên chở nước xuất khẩu, đồng thời phải nắm vững mặt hàng sở chủng loại, khối lượng cần luân chuyển hàng năm tới thị trường Đối với thị trường nước ngoài, mối quan hệ hợp tác lâu năm, cơng ty cần phải giữ gìn phát triển mối quan hệ, lên kế hoạch tổ chức cho cán bộ, nhân viên khai thácđến thăm văn phòng, trụ sở khách hàngđể giao lưu,nâng cao tinh thần hợp tác, củng cố uy tín Cơng ty cần phải thường xun tìm kiếm, mở rộng quan hệ hợp tác với đối tác thơng qua email, website quảng bá hìnhảnh giới thiệu dịch vụ, mở rộng mạng lướiđại lý cảng biển quốc tế, tìm kiếm nguồn hàng thơng qua đại lý với tỷ lệ hoa hồng môi giới hợp lý, từ lên phương án vận chuyển phù hợp, thành lập tuyến vận tải xoay vòng, khép kín ổn định Khi cơng ty thiết lập tuyến vận tải giúp nâng cao loạt tiêu khai thác sử dụng đội tàu hệ số lợi dụng quãng đường có hàng tăng lên cự ly chạy rỗng chuyến hàng thấp xuống, nguồn hàng ổn định, hệ số lợi dụng trọng tải tăng lên, tàu xếp nhiều hàng, thực chuyên chở lô hàng khối lượng nhỏ Thời gian xếp dỡ hàng hóa cảng giảm xuống thực chuyến hàng chuyên tuyến, quen thuộc với suất, phương thức phong tục tập quán cảng kéo theo hệ số vận hành tăng lên Footer Page -Footer Page -Footer Page 92 of 85 82 Header Page 93 of 85 3.2.5 Thực ký kết hợp đồng trực tiếp với ngƣời th tàu Hiện có nhiều cơng ty mơi giới hàng hải khơng đủ lực tài chí nh uy tín hoạt động kinh doanh vận tải biển lại thường đứng ký kết hợp đồng với tư cách chủ tàu/ người thuê tàu nhằm thu lợi từ chênh lệch giá cước vận chuyển Bản chất cơng ty khơng có tàu, khơng có hàng hóa cần vận chuyển, họ nắm bắt thơng tin hàng hóa thơng tin tàu tiến hàng liên hệ với chủ tàu, chủ hàng để ký kết hợp đồng vận chuyển Đối với công ty chủ tàu thực sự, họ đứng ký hợp đồng với tư cách người thuê tàu Sau họ tiếp tục ký kết hợp đồng khác với người cần thuê tàu/ gửi hàng thực với tư cách chủ tàu Giữa hai hợp đồng có chênh lệch điều khoản cước phí, hoa hồng, thưởng phạt… để nhằm thu lợi bất từ chênh lệch Việc ký kết hợp đồng vận chuyển không trực tiếp với người thuê tàu gây thiệt hại kinh tế cho công ty Nguyên Phúc bị giảm doanh thu, tăng chi phí mà tiềm ẩn nhiều rủi ro việc thực hợp đồng xảy vấn đề tranh chấp, khiếu nại, tổn thất cho hàng hóa, cho tàu việc giải phức tạp rắc rối bên trực tiếp thực hợp đồng lại khơng liên hệ với mà tồn thơng qua kênh mơi giới trung gian Để hồn thiện hoạt động khai thác đội tàu công ty, đảm bảo tính an tồn, hiệu hỗ trợ đầy đủ tính pháp lý việc thực hợp đồng vận chuyển cơng ty Ngun Phúc phải thực việc ký kết hợp đồng vận chuyển trực tiếp với người thuê tàu/ người gửi hàng thực có đầy đủ lực tài tư cách pháp nhân Nếu thông qua công ty môi giới trung gian cần phải làm việc với kênh mơi giới chun nghiệp, uy tín trả chi phí phần trăm hoa hồng hợp lý cho kênh trung gian hợp đồng vận chuyển yêu cầu phải ký kết trực tiếp chủ tàu người thuê tàu thực 3.2.6 Nâng cao chất lƣợng dịch vụ vận chuyển Cơng ty cần ngày hồn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ chuyên chở để tăng uy tín thị trường thơng qua việc đảm bảo an tồn hàng hải q trình chun chở Ngành hàng hải ngànhmang tính quốc tế cao, có Footer Page -Footer Page -Footer Page 93 of 85 83 Header Page 94 of 85 cạnh tranh gay gắt liệt Do đó, hoạtđộng khai thácnếu không lấy mục tiêu chất lượng làm mục tiêu phấn đấu cơng ty khơng thể tồn phát triểnđược Công ty cần thực đầy đủ biện pháp bảo quản an tồn cho hàng hóa, hệ thống nắp hầm hàng, bạt che phủ nắp hầm hàng phải ln ln đảm bảo kín nước, hệ thống thông hơi, làm mát phải bảo dưỡng trìở tình trạnglàm việc tốtđể bảo quản hàng hóa hầm hàng Bên cạnhđó cần thực biện pháp giao nhận hàng hóađảm bảo khơng bị hư hỏng, hao hụt hàng hóa Tiến hành biện pháp niêm phong kẹp chì, giámđịnh mớn nước, kiểmđếm cách xác Đối với số cảng tình hình an ninh khơng tốt, thường xảy tình trạng mát, thiếu hụt hàng hóa q trình giao nhận, kiểmđếm cơng ty thực biện pháp th riêng công ty kiểmđếm, giámđịnhđộc lậpđứng tiến hành theo dõi tồn q trình giao nhận hàng, giám định hàng hóa, kiểmđếm, cung cấp giấy chứng nhận giao hàng làm sở làm việc với chủ hàng/ người thuê tàuđể chứng minh tàuđã giao hàngđầyđủ mẫn cán Bên cạnh đó, phận khai thác cơng ty phải kết hợp chặt chẽ với thuyền trưởng, đại phó tàu, tổ chức lập sơ đồ xếp hàng khoa học, an toàn để đảm bảo xếp hết lượng hàng hóa qui định, loại mặt hàng chở cần phải thống kê số liệu đầy đủ để nắm bắt hệ số chất xếp lượng hàng thực tế tàu xếp Chính việc nâng cao chất lượng dịch vụ chuyên chở, bảo quản hàng hóa giao nhậnđảm bảo giúp cho uy tín củađội tàu cơng ty ngày càngđược nâng cao thị trường, khách hàng tin tưởng vàưu tiên hợp tác kinh doanh, giảm bớt gánh nặng cạnh tranh giá 3.2.7 Hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn hàng hải, kỹ thuật, vật tƣ Công ty cần phải hoàn thiện hệ thống quản lý an toànđồng thời tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu qui định luật quản lý an toàn quốc tế (ISM code) luật an ninh tàu biển (ISPS code) đểđảm bảo an toàn an ninh đội tàu trình hoạtđộng khai thác, là: Footer Page -Footer Page -Footer Page 94 of 85 84 Header Page 95 of 85 - Tổ chức giám sát cuộcđánh giá nội an toàn an ninh cho tồn bộđội tàu, rà sốt lại hệ thống quản lý an tồn cách thích hợp vàđảm bảo cóđầyđủ nguồn lực hỗ trợ bờ - Đánh giá rủi ro đãđược xácđịnhđối với tàu, người môi trường, thiết lập biện pháp bảo vệ thích hợp liên tục hồn thiện kỹ quản lý an toàn cho ngườiở bờ tàu, bao gồm việc chuẩn bịđối phó tình khẩn cấp liên quan tới an toàn bảo vệ môi trường - Theo dõi thống kê, phân tích khơng phù hợp, tai nạn, cố tình nguy hiểm, lỗi khiếm khuyết tàu bị mắc phải sỹ quan PSC cảng lên tàu làm việc liệt kê ra, từđóđề biện pháp khắc phục, phòng ngừa lặp lạiđể hạn chế rủi ro, tai nạn tránh việc bị bắt giữ tàu lỗi 30 Công ty cần phải thường xuyên theo dõi tăng cường công tác bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị tàuđểđảm bảo tình trạng kỹ thuật củađội tàu tốt, sẵn sàng hoạtđộng cách hiệu Cần phải xây dựng kế hoạch sửa chữađịnh kỳ, lên đà củađội tàu cách khoa họcđồng thời giám sát công tác sửa chữa kỹ thuật, giảm thiểu thời gian nằm đà không hoạtđộng khai thác Tham khảo công ty chủ tàu khác hiệp hội có tàu trọng tải, dung tíchđể so sánh, thống kê, lên kế hoạch hạng mục sửa chữa nhằm hạn chế chi phí Khi mà tình trạng kỹ thuật đội tàu tốt, thời gian sửa chữa, nằm đà giảm xuống giúp cho hệ số vận doanh hàng năm đội tàu công ty tăng lên, nâng cao hiệu hoạt động khai thác, sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Cùng với sửa chữa, bảo quản bảo dưỡng, chi phí vật tư thuộc nhóm chiếm tỷ trọng lớn cấu chi phí khai thác Cung cấp vật tư kịp thời, xác, chất lượng cao với chi phí thấp yếu tố quan trọng để khai thác hiệu đội tàu Để đảm bảo vật tư chất lượng cung cấp cho đội tàu lúc, chỗ có chất lượng, Cơng ty cần thường xuyên tìm kiếm, đánh giá, xếp loại nhà thầu cung ứng vật tư, nhà xưởng gia công khí cảng, lập kế Footer Page -Footer Page -Footer Page 95 of 85 85 Header Page 96 of 85 hoạch dự trù cung cấp vật tư cho đội tàu theo kế hoạch bảo quản sửa chữa tàu phòng kỹ thuật Đồng thời tổ chức theo dõi trình sử dụng, thay vật tư, vật rẻ mau hỏng, yêu cầu bàn giao đầyđủ có thay vị trí thuyền viên chịu trách nhiệm theo dõi vật tư tàu báo cáo lại công ty 3.2.8 Hạn chế rủi ro tranh chấp phát sinh khai thác Công ty Nguyên Phúc cần phải thực đầy đủ biện pháp hạn chế rủi ro, tranh chấp việc thực thật tốt công tác bảo quản giao nhận hàng hóa tránh hư hỏng, hao hụt Cần theo dõi lập đầy đủ giấy tờ liên quan đến việc giao nhận, xếp dỡ hàng biên thời gian làm hàng (statement of fact, time sheet), biên giám định, kết toán số lượng hàng hóa làm sở giải tranh chấp…Bên cạnh đó, cơng ty cần phải tìm hiểu lựa chọn đối tác khách hàng tin cậy, uy tín trước kí kết hợp đồng vận chuyển, tránh tình trạng xảy việc vụ tàu công ty bị lưu giữ Philippines vài tháng ký kết với người th tàu khơng có lực, khơng thu xếp đầy đủ hàng hóa giấy tờ xuất nhập hàng hóa, có hành vi lừa đảo thối thác trách nhiệm khơng tn theo qui định hợp đồng Hiện nay, thủ tục khiếu kiện thực hiện, đưa tòa án, quan chức vào đối tượng khách hàng đánh giá lực tài yếu hoạt động khơng minh bạch, điều đáng tiếc xảy công ty cần phải rút kinh nghiệm thực thật tốt công tác đánh giá uy tín lựa chọn khách hàng Trong q trình khai thác vận chuyển hàng hóa, cần phải tuân theo đầy đủ tất qui định nêu rõ hợp đồng, cần phải qui định cụ thể, đầy đủ chi tiết quyền trách nhiệm bên hợp đồng vận chuyển, giải vấn đề tranh chấp phát sinh tuân theo sở pháp lý để tăng tính hiệu quả, an tồn khai thác vận chuyển hàng hóa Cơng ty cần phải lưu ý đặc biệt đến điều khoản qui định hội đồng trọng tài luật áp dụng để xét xử qui định hợp đồng, khơng thể dự kiến hết tất tình phát sinh thực tế nên phải lựa chọn hội Footer Page -Footer Page -Footer Page 96 of 85 86 Header Page 97 of 85 đồng trọng tài sở pháp lý áp dụng cho hợp đồng vận chuyển cách đầy đủ, tuân theo luật lệ hàng hải quốc tế để bảo vệ quyền lợi cho cơng ty 3.2.9 Hồn thiện khâu tốn quốc tế cơng ty Để hồn thiện khâu toán quốc tế, hạn chế thời gian bị lãng phí tàu phải chờ đợi tốn khoản chi phí phát sinh chi phí cầu bến, đại lý phí, cung cấp cho tàu nhiên liệu, nước ngọt, tiền mặt, lương thực thực phẩm, hải đồ… công ty cần thực số biện pháp sau: Làm việc với ngân hàng công ty Nguyên Phúc, cung cấp giấy cam kết bồi hoán chứng từ để Ngân hàng làm thủ tục khoản toán quốc tế trước để tiết kiệm thời gian sau cơng ty Ngun Phúc hồn lại chứng từ cần thiết theo yêu cầu Ngân hàng sau giấy biên nhận dầu, biên nhận tiền mặt, hóa đơn, invoice… Trao đổi với Người thuê tàu yêu cầu Người thuê tàu/ người gửi hàng đứng bảo lãnh toán tất khoản chi phí liên quan tàu cảng xếp bao gồm chi phí phát sinh, cung ứng trang thiết bị, dầu mỡ cho tàu cho đại lý Tất khoản chi phí khấu trừ trực tiếp vào cước vận chuyển chủ tàu Hoặc đưa điều khoản toán trực tiếp vào hợp đồng vận chuyển từ lúc đầu ký kết để có sở thuận tiện việc tốn, tránh lãng phí thời gian chờ đợi Tiến hành giao dịch với nhà cung cấp nhiên liệu thực phương án toán tiền dầu sau nhận dầu khoảng thời gian 15-30 ngày để tàu tiếp tục hành trình sau cấp dầu mà không cần thời gian chờ đợi q trình tốn quốc tế, chuyển tiền Hiện nay, nhiều nhà cung cấp dầu Singapore cung cấp phương thức toán after delivery (thanh tốn sau nhận dầu), cơng ty cần phải thực ký kết phương thức nhận dầu để đảm bảo hiệu khai thác liên tục đội tàu phải thực nghĩa vụ toán đầy đủ, thời gian để giữ uy tín, thực lần mua nhiên liệu sau 3.2.10 Mở rộng chi nhánh đại diện công ty nƣớc Footer Page -Footer Page -Footer Page 97 of 85 87 Header Page 98 of 85 Công ty Nguyên Phúc cần thiết lập mở rộng mạng lưới chi nhánh đại diện nước Các chi nhánh trực tiếp thực chức làm đại lý cho tàu tàu đến nước sở tại, thu xếp thủ tục giấy tờ cần thiết cho tàu vào cảng, thực việc cung cấp nhu yếu phẩm, trang thiết bị hàng hải, dầu nhớt, thay thuyền viên… Đồng thời, chi nhánh có điều kiện tiếp xúc trực tiếp thiết lập mối quan hệ hợp tác với nhiều chủ tàu/ người thuê tàu/ chủ hàng, doanh nghiệp xuất nhập quốc gia giúp cơng ty Nguyên Phúc ngày mở rộng thị trường hàng hóa tìm kiếm thêm nhiều khách hàng Việc đặt chi nhánh nước nâng cao hiệu phát triển mở rộng kinh doanh khai thác đồng thời giúp công ty chủ động việc theo dõi hoạt động khai thác, cung ứng cho đội tàu Hiện nay, cơng ty Ngun Phúc thực việc mở chi nhánh đại diện Bangkok, Thái Lan giúp thu xếp thủ tục cần thiết cho đội tàu tàu đến Thái Lan nước xuất hàng hóa lớn khu vực, nhiều loại mặt hàng đa dạng với số lượng hàng lớn xuất đặn nhu cầu thuê tàu vận chuyển cao Chi nhánh đại diện công ty Nguyên Phúc thời gian qua thiết lập thêm quan hệ với số người thuê tàu hãng xuất Thái, mở thêm tuyến chuyên chở Xi măng từ Bangkok Krabi, Thái Lan Yangon Myanmar, tuyến chở mặt hàng Gạo, Bột sắn Indo hiệu cho đội tàu Trong thời gian tới, công ty Nguyên Phúc cần lên kế hoạch để mở rộng thêm chi nhánh đại diện đại nước khác nhu Singapore, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia … để phát triển thị trường, nâng cao hiệu khai thác đội tàu công ty 3.2.11 Áp dụng công nghệ thông tin, đầu tƣ trang bịhệ thống phần mềm hiệnđại, bảo mật Xây dựng, quảng báwebsite công ty Sự phát triển công nghệ thông tin đặc biệt internet mang lại nhiều lợiích cho doanh nghiệpđặc biệt doanh nghiệp hoạtđộng lĩnh vực manh tính quốc tế hóa cao vận tải biển Cơng ty Ngun Phúc cần trang bị hệ thống thiết bị liên lạc, máy tính hiệnđại, kết nối internet, càiđặt hệ thống Footer Page -Footer Page -Footer Page 98 of 85 88 Header Page 99 of 85 phần mềm chuyên dụng, bảo mật, để thực công việc liên quan đến hoạtđộng khai thác tàu giao dịch tìm kiếm hàng hóa, chào tàu, giao dịch ký kết hợpđồng, cập nhật theo dõi tình hình làm hàng, liên lạc với bên chủ hàng/ người thuê tàu/ đại lý, theo dõi diễn biến thị trường nhu cầu hàng hóa vận chuyển ngày cao, đa dạng chủng loại hàng hóa rộng vềđịa bàn vận chuyển cơng ty cần phải tổng hợp nắm bắt, xử lý thơng tin nhanh chóngđểđưa định kịp thời, phù hợp Công ty cần triển khai trang bị số hệ thống phần mềm chuyên dụng cho hoạtđộng khai thácđội tàu như: - Netpas Distance: phần mềm quan trọng hữuích hoạtđộng khai thác tàu, giúp chủ tàu biếtđược vị trí tất cảng giới, vạch tuyến đường hành trình, tính tốn khoảng cách cảng, tính tốn thời gian hành trình dự kiến biển tàu Dựa sở thông tin vị trí cự ly, thời gian chạy mà phận khai thác tính tốn, phân tích nhiều liệu liên quan đến hiệu khai thác lơ hàng Ngồi ra, phần mềm giúp theo dõiđược diễn biến thời tiết, mưa bão khu vực biển, khuyến cáo khu vực nguy hiểm, hạn chế cho tàu bè lại, tìm hiểuđược thơng tin cảng, cácđại lý tốt cảng cập nhật mức giá nhiên liệu thời khu vực cảng… Hình 3.1: Phần mềm Netpas Distance [16] Footer Page -Footer Page -Footer Page 99 of 85 89 Header Page 100 of 85 - Netpas Estimator:đây phần mềm giúp tính tốn, dự kiến chi tiết hiệu khai thác lô hàng Bộ phận khai thác nhập liệu ban đầu vào phần mềm như: loại hàng, số lượng hàng xếp, cảng xếp, cảng dỡ, chi phí nhiên liệu, dầu nhờn, chi phíđại lý, cảng phí cácđầu bến, định mức tiêu hao nhiên liệu, phí hoa hồng mơi giới… sở liệuđó, phần mềm tính tốn hiển thịđầyđủ kết tổng doanh thu, tổng chi phí, lợi nhuận dự kiến… Hình 3.2: phần mềm Netpas Estimator [16] - World Shipping Registry, Maritime-Connector…các phần mềmsử dụng cho phận khai thác tàu việc tìm kiếm, tra cứu thơng tin chủ hàng, người thuê tàu, chủ tàu nước, giúp mở rộng sở liệu cácđối tác công ty cách đầyđủ xác hơn, cung cấp thơng tin khách hàng mớiđể tìm kiếm hội hợp tác kinh doanh Những phần mềm yêu cầu người sử dụng phải đóng phí hàng năm biện pháp giúp hoàn thiện khâu nghiên cứu thị trường, mở rộng đối tượng khách hàng tìm kiếm đơn chào hàng, tuyến hàng cho công ty Các phần mềm cung cấp thông tin liên hệ, giới thiệu công ty, doanh nghiệp, nhà xuất nhập khẩu, thuê tàu phạm vị quốc tế, giúp cho công ty Nguyên Phúc liên lạc, gửi email giới thiệu dịch vụ mình, gửi đơn chào tàu, cung cấp lịch trình thơng số kỹ thuật cụ thể đội tàu để tìm kiếm tuyến hàng, kênh hàng trực tiếp với khách hàng, hạn chế qua khâu trung gian, nhằm tăng Footer Page -Footer Page -Footer Page 100 of 85 90 Header Page 101 of 85 cường hiệu khai thác hoạt động đội tàu cơng ty Hình 3.3: Phần mền World Shipping Register [17] Hình 3.4: phần mềm Maritime Connector [18] Bên cạnhđó, cơng ty cần phải xây dựngwebsite cơng ty mìnhđể giúp cácđối tác, khách hàng dễ dàng tra cứu thơng tin, tìm hiểu cơng ty.Website nói phương tiện, cơng cụ hồn hảo việc quảng bá hìnhảnh cơng ty, thể chi tiết nội dung thông tin liên hệ, thông tin dịch vụ cung cấp, thông tin thơng số kỹ thuật củađội tàu, giúp nâng cao tính chuyên nghiệp tạo dựng uy tín với khách hàng Footer Page -Footer Page -Footer Page 101 of 85 91 Header Page 102 of 85 KẾT LUẬN Với kết nghiên cứu đề tài“ Biện pháp hoàn thiện hoạt động khai thác đội tàu hàng rời công ty TNHH Thương mại Nguyên Phúc”, luận văn đề cập giải số vấn đề sau đây:Hệ thống hóa sở lý luận khai thácđội tàuhàng rời; Nghiên cứu, phân tích thực trạng hoạtđộng khai thácđội tàu hàng rời Cơng ty, từđó tìm khó khăn, bất cập, nguyên nhân, hạn chếảnh hưởngđến hoạtđộng khai thácvàđề xuất biện pháp hoàn thiện hoạtđộng khai thácđội tàu hàng rời Công ty Nguyên Phúc Dựa vào nghiên cứu lý thuyết, luận khoa học kết hợp phân tích thực trạng, luận văn đưa biện pháp hoàn thiện hoạt động khai thác đội tàu hàng rời như: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Mở rộng qui mô đội tàu, nâng cao lực chuyên chở; Quản lý tập trung, chun mơn hóa hoạt động khai thác tàu; Lập kế hoạch khai thác tuyến liên tiếp; Thực ký kết hợp đồng trực tiếp với người thuê tàu; Nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển; Hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn hàng hải, kỹ thuật, vật tư; Hạn chế rủi ro tranh chấp phát sinh khai thác; Hồn thiện khâu tốn quốc tế công ty; Mở rộng chi nhánh đại diện cơng ty nước ngồi; Áp dụng cơng nghệ thơng tin, đầu tư trang bị hệ thống phần mềm đại, bảo mật Xây dựng, quảng bá website công ty Tác giả hy vọng luận văn đóng góp phần nhỏ việc hoàn thiện hoạt động khai thác đội tàu hàng rời công ty TNHH Thương mại Nguyên Phúc doanh nghiệp vận tải biển khác Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ PGS TS Nguyễn Hồng Vân tận tình hướng dẫn, bảo tơi suốt q trình thực luận văn Tôi mong muốn nhận ý kiến đóng góp Thầy, Cơ để luận văn hoàn thiện Footer Page -Footer Page -Footer Page 102 of 85 92 Header Page 103 of 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Bộ luật hàng hải Việt Nam (2005), NXB Chính trị quốc gia TS Phạm Văn Cương (2003), Tổ chức khai thác đội tàu vận tải biển, Trường Đại học Hàng Hải Thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh (2010), Sổ tay hàng hải (tập 2), NXB Giao thông vận tải TS Huỳnh Tấn Phát & Bùi Quang Hùng (1999), Thuật ngữ thuê tàu hàng hải, NXB Giao thơng vận tải TH.S Vũ Bích Thảo, TS Vương Toàn Thuyên, KS Bùi Như Hùng (2003), Thương vụ vận tải biển, Trường Đại học Hàng Hải PTS Vương Toàn Thuyên, Kinh tế vận tải biển, Đại học Hàng Hải PGS TS Nguyễn Như Tiến (2004), Tranh chấp giải tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thuê tàu chuyến NXB Giao thông vận tải PGS TS Đinh Ngọc Viện (2002), Giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế, NXB Giao thơng vận tải Công ty TNHH TM Nguyên Phúc (2011), Báo cáo kết sản xuất kinh doanh 10 Công ty TNHH TM Nguyên Phúc (2012), Báo cáo kết sản xuất kinh doanh 11 Công ty TNHH TM Nguyên Phúc (2013), Báo cáo kết sản xuất kinh doanh 12 Công ty TNHH TM Nguyên Phúc (2014), Báo cáo kết sản xuất kinh doanh 13 Công ty TNHH TM Nguyên Phúc (2015), Báo cáo kết sản xuất kinh doanh 14 Công ty TNHH TM Nguyên Phúc (2011) Sổ tay hệ thống quản lý an toàn 15 http://www.vinamarine.gov.vn 16 https://www.netpas.net 17 http://www.world-ships.com Footer Page -Footer Page -Footer Page 103 of 85 93 Header Page 104 of 85 18 http://maritime-connector.com 19 https://en.wikipedia.org Footer Page -Footer Page -Footer Page 104 of 85 94 ... khai thác đội tàu hàng rời công ty TNHH Thƣơng mại Nguyên 70 Phúc……………………………………………………………………… CHƢƠNG BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC ĐỘI TÀU HÀNG RỜI CỦA CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI NGUYÊN PHÚC... khai thác tàu, em xin lựa chọn nghiên cứu đề tài: Biện pháp hoàn thiện hoạt động khai thác đội tàu hàng rời công ty TNHH thương mại Nguyên Phúc” nhằm vận dụng vào hoạt động khai thác tàucủa công. .. văn nghiên cứu hoạt ộng khai thác ội tàu hàng rời công ty TNHH Thương Mại Nguyên Phúc Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu thực trạng hoạt ộng khai thác ội tàu hàng rời công ty TNHH TM Nguyên Phúc khu
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp hoàn thiện hoạt động khai thác đội tàu hàng rời của công ty TNHH thương mại Nguyên Phúc_2, Biện pháp hoàn thiện hoạt động khai thác đội tàu hàng rời của công ty TNHH thương mại Nguyên Phúc_2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay