Tác động của chính sách tài khóa đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

24 29 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 10:33

Tác động của chính sách tài khóa đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam.Tác động của chính sách tài khóa đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam.I Cơ sở lý thuyếtII Thực trạng tế và chính sách tài khóa của Việt NamIII Tác động của chính sách tài khóa đến tăng trưởng kinh tế ở Việt NamIV Giải pháp và kiến nghịKhái niệm chính sách tài khóa Là các biện pháp can thiệp của chính phủ đến hệ thống thuế khóa và chi tiêu của chính phủ nhằm đạt được các mục tiêu của nền kinh tế vĩ mô như tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm hoặc ổn định giá cả và lạm phát2. Nguyên tắc tài khóa vàng Là nguyên tắc tài trợ thâm hụt là chính phủ không nên đi vay để chi tiêu mà phải dùng cho đầu tư phát triểnChính sách tài khoá có tác động rất mạnh tới các vấn đề kinh tế vĩ mô đặc biệt là đối với mô hình kinh tế như của Việt Nam hiện nay. Do tầm quan trọng đó, việc cần phải có những chính sách tài khóa phù hợp để tác động vào nền kinh tế nhằm làm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, kiềm chế lạm phát là việc làm hết sức cần thiết và cần phải được quan tâm, đồng thời công tác thực hiện chi tiêu của Chính phủ phải được minh bạch, việc kiểm tra, giám sát cần phải được quan tâm nhiều hơn để các chính sách tài khóa phát huy được tác dụng như mong đợi. BÀI THẢO LUẬN KINH TẾ HỌC VĨ MƠ NHĨM Đề tài: Tác động sách tài khóa đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam GVHD: Thầy Hoàng Anh Tuấn Thành viên: Nguyễn Thị Thúy Phạm Thị Thảo Lương Thu Thảo Vũ Ngọc Quỳnh Phạm Thị Ngọc Thùy Nguyễn Thị Phương Trần Thu Quyên Nguyễn Anh Thơ Trần Thị Ngọc Quỳnh 10.Vũ Thị Thu NỘI DUNG I- Cơ sở lý thuyết II- Thực trạng tế sách tài khóa Việt Nam III- Tác động sách tài khóa đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam IV- Giải pháp kiến nghị I- Cơ sở lí thuyết Khái niệm sách tài khóa Là biện pháp can thiệp phủ đến hệ thống thuế khóa chi tiêu phủ nhằm đạt mục tiêu kinh tế vĩ mô tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm ổn định giá lạm phát Nguyên tắc tài khóa vàng Là nguyên tắc tài trợ thâm hụt phủ khơng nên vay để chi tiêu mà phải dùng cho đầu tư phát triển Tác động chèn lấn đầu tư tư nhân Chính sách tài khóa mở rộng, trung lập thu hẹp Chính sách tài khóa thuận nghịch chu kì Độ trễ sách Khi nói đến tính hiệu lực sách tài khóa, người ta nói đến vai trò độ trễ sách Độ trễ sách bao gồm độ trễ độ trễ Chính sách bình ổn tự động sách tùy nghi Đề cập tính chủ động điều hành sách tài khóa, người ta chia làm hai loại gồm sách bình ổn tự động sách tài khóa tùy nghi Số nhân tài khóa Số nhân tài khóa (fiscal multiplier) tỷ số thay đổi GDP thực thay đổi mang tính tự định chi tiêu thuế phủ Cơng thức tính số nhân tài khóa Mơ hình Mundell-Fleming II- THỰC TRẠNG KINH TẾCHÍNH SÁCH TÀI KHĨA VIỆT NAM Tổng quan tình hình kinh tế Các gói kích cầu tỉ USD tỉ USD Cho doanh nghiệp vừa nhỏ Kích cầu đầu tư, phát triển JHN Với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô bối cảnh khủng hoảng kinh tế, Việt Nam trì tăng trưởng tốc độ 5,3% năm 2009, 6,75% năm 2010, đạt mức 5,89% năm 2011 Dù tốc độ tăng trưởng ba năm thấp mức trung bình thập kỷ trước, coi thành công áp lực từ diễn biến kinh tế bất lợi lớn DOE Diễn biến ngân sách sách tài khóa Năm 2011, giải pháp sách phủ thiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát đảm bảo an sinh xã hội thực đồng bộ, kịp thời liệt Thu nội địa năm 2011 đạt 425.000 tỷ đồng, vượt 11,3% so dự toán, tăng 19,9% so với thực năm 2010 Số dự án hoàn thành năm 2011 tăng thêm 1.053 dự án, với khoảng 9.452 tỷ đồng điều chuyển Các ngành địa phương thực hành tiết kiệm, cắt giảm 10% chi tiêu thường xuyên Nguyên nhân sách vượt mức dự toán đà phát triển tốt kinh tế tháng cuối năm 2010, tạo nguồn thu gối đầu cho NSNN năm 2011 giá hàng hoá dịch vụ tiêu dùng tăng; Đồng thời, giá dầu thơ tăng góp phần nâng cao mức thu ngân sách nhà nước từ dầu thô lên 25% so với dự toán việc triển khai liệt công tác quản lý thu, tăng cường kiểm soát kê khai, đẩy mạnh tra, kiểm tra đôn đốc thu nợ thuế, thu vào NSNN kịp thời khoản thu Bội chi ngân sách Việt Nam qua năm Adobe Illustrator Adobe Photoshop Adobe InDesign Microsoft PowerPoint Post Title Microsoft word Tỉ lệ nợ công qua năm Tình hình kinh tế sách tài khóa Việt Nam năm 2012 2.1 Lạm phát Lạm phát năm 2012 thực tốt mức 6,81 %, thấp từ năm 2007 tới Thâm hụt ngân sách giảm suốt từ năm 2009 đến (2009: -6,9%; 2010: -6,2%; 2011: -4,9%: 2012: -4,8%) Chi cho đầu tư phát triển có xu hướng giảm so với trước nhờ loạt hoạt động cắt giảm chi tiêu công năm 2011 Tỷ trọng vốn đầu tư khu vực nhà nước tổng vốn đầu tư toàn xã hội giảm từ 36,4% năm 2011 xuống 33,5% tháng 2012 2.2 Tăng trưởng kinh tế Năm 2012, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam 5,03%, thấp thập kỷ qua Khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 2,72%; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 4,52%; khu vực dịch vụ 2.2 tăng 6,42% 2.3 Thu chi ngân sách Thu - Giảm 50% tiền thuê đất - Miễn thuế môn năm 2012 hộ đánh bắt hải sản hộ sản xuất muối - Gia hạn nộp tiền sử dụng đất (tối đa 12 tháng) - Thực nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Chi - Sử dụng nguồn dự phòng NSNN - Khuyến khích thực hiệu dự án đầu tư An sinh XH - Nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế - Tăng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp - Chuyển vốn cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu - Tăng lương tối thiểu chung - Rà soát, cắt giảm, xếp lại để điều chuyển vốn đầu tư Thuế thu nhập cá nhân This is a sample letter that has been placed to demonstrate the typing text format on the your company letterhead design heading text here This is a sample letter that has been placed to demonstrate the typing text 2.3.4-Thực cân đối ngân sách nhà nước Hiệu quản lý nợ công, nợ quốc gia nâng cao thơng qua việc rà sốt, hồn thiện quy định giám sát chặt chẽ khoản nợ để đảm bảo nợ mức giới hạn an toàn, giảm thiểu phát sinh nghĩa vụ nợ nợ rủi ro cao 2.3.5- Kết thực thu chi ngân sách nhà nước 742.3 80 tỷ đồng TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 323.9 20 tỷ đồng CHI CHO ASXH 2012: -4,8% THÂM HỤT NS GIẢM 2,9% VỐN ĐẦU TƯ III- TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI KHĨA ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM Những điểm bật sách tài khóa Việt Nam Thâm hụt NSNN giai đoạn 2006 - 2010 tăng mạnh năm gần đây, đặc biệt từ 2010 – 2012, tỷ số thâm hụt ngân sách GDP kiểm soát tốt, khoảng 4,8% Trong năm 2008, quy mô nhập siêu nước ta lên tới 17,5 tỉ USD năm 2009 nhập siêu khoảng 12 tỉ USD khu vực đầu tư trực tiếp nước (FDI) chiếm 27% tổng đầu tư xã hội, đạt từ 55 - 70% tổng kim ngạch xuất, nhập Tác động sách tài khóa đến tăng trưởng Chính phủ tăng chi thường xuyên (đã trừ chi cho y tế giáo dục) tăng lên 1% tăng trưởng tăng tới 0,496% chi tiêu có giáo dục y tế tăng 1% tăng trưởng tăng tới 0,176% Như vậy, tác động chi thường xuyên Chính phủ tới tăng trưởng kinh tế lớn IV-GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ Phối hợp sách tài khóa tiền tệ Bộ tài NHNN cần phải cung cấp, trao đổi thông tin thường xuyên việc trao đổi, xây dựng, hoạch định thực thi CSTK, CSTT ngắn hạn dài hạn CSTT CSTK cần phối hợp để góp phần thực lúc hai mục tiêu kiềm chế lạm phát tăng trưởng kinh tế Đánh giá tác động sách tài khóa đến kinh tế Việt Nam - Chính sách tài khóa biện pháp can thiệp Chính phủ đến hệ thống thuế chi tiêu Chính phủ nhằm đạt mục tiêu kinh tế vĩ mô như: tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, ổn định giá - Một sách tài khóa tốt phải đạt mục tiêu: Đúng lúc; Đúng mục tiêu Kịp thời Phương pháp để đánh giá trạng thái tài khóa ảnh hưởng đến kinh tế có đáp ứng mục tiêu kể hay không đo lường xung lực tài khóa sản lượng/GDP khoảng thời gian định - Để đánh giá tác động sách tài khóa đến kinh tế, tác giả sử dụng phương pháp đo lường xung lực tài khóa sản lượng/GDP khoảng thời gian từ năm 1991-2015 (số liệu năm 2015 số ước tính từ Tổng cục Thống kê) 2 Thực sách tài khóa chặt chẽ, tiết kiệm Chính phủ ban hành Nghị 01/NQ-CP giải pháp chủ yếu đạo điều hành thực Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 Bội chi ngân sách nhà nước không 4,8% GDP Thực nghiêm kỷ luật tài - tăng cường công tác chống thất thu - Đẩy mạnh kiểm tra, tra thuế - Đẩy mạnh đa dạng hóa hình thức tun truyền - Tổng kết, đánh giá, kiến nghị giải pháp phù hợp - Cần rà soát, quản lý chặt chẽ - Tổ chức thực nghiêm, có hiệu - Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên - Thiện nghiêm kỷ luật tài chính, ngân sách nhà nước Đảm bảo an tồn nợ cơng Tăng cường công tác giám sát, quản lý rủi ro Cần đẩy mạnh phát triển đa dạng thị trường trái phiếu Rà soát quy định phát hành trái phiếu doanh nghiệp Hồn thiện sách thuế 3.Giải pháp kiểm sốt ngân sách nhà nước Cần có chế giám sát đầu tư công Quản lý chi Ngân sách Nhà Nước hiệu Thiết lập chế thu ngân sách nhà nước ổn định Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành Tiếp tục hồn thiện hệ thống tiêu chí phân bổ ngân sách nhà nước Tiếp tục rà sốt lại hệ thống sách thuế thu ngân sách sửa đổi Kết luận Chính sách tài khố có tác động mạnh tới vấn đề kinh tế vĩ mơ đặc biệt mơ hình kinh tế Việt Nam Do tầm quan trọng đó, việc cần phải có sách tài khóa phù hợp để tác động vào kinh tế nhằm làm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, kiềm chế lạm phát việc làm cần thiết cần phải quan tâm, đồng thời cơng tác thực chi tiêu Chính phủ phải minh bạch, việc kiểm tra, giám sát cần phải quan tâm nhiều để sách tài khóa phát huy tác dụng mong đợi Cảm ơn thầy người lắng nghe ... I- Cơ sở lý thuyết II- Thực trạng tế sách tài khóa Việt Nam III- Tác động sách tài khóa đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam IV- Giải pháp kiến nghị I- Cơ sở lí thuyết Khái niệm sách tài khóa Là... phát tăng trưởng kinh tế Đánh giá tác động sách tài khóa đến kinh tế Việt Nam - Chính sách tài khóa biện pháp can thiệp Chính phủ đến hệ thống thuế chi tiêu Chính phủ nhằm đạt mục tiêu kinh tế. .. nhập Tác động sách tài khóa đến tăng trưởng Chính phủ tăng chi thường xuyên (đã trừ chi cho y tế giáo dục) tăng lên 1% tăng trưởng tăng tới 0,496% chi tiêu có giáo dục y tế tăng 1% tăng trưởng tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của chính sách tài khóa đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, Tác động của chính sách tài khóa đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay