THU HÚT CÁC NGUỒN VỐN ĐỂ PHÁT TRIỂN TỈNH HÀ GIANG

14 25 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 10:30

THU HÚT CÁC NGUỒN VỐN ĐỂ PHÁT TRIỂN TỈNH HÀ GIANG.1 Thực trạng tình hình kinh tế của tỉnh Hà Giang Là tỉnh có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn; phần lớn lượng vốn sử dụng cho công tác xã hội là từ Trung Ương và các tổ chức phi Chính Phủ. Về mặt địa lý thì Hà Giang là một tỉnh có vị trí rất thuận lợi cho việc thu hút các nguồn vốn và phát triển kinh tế xã hội. Thứ ba, Hệ thống đường sá kết nối giữa các huyện, xã gặp nhiều khó khăn. Trình độ giáo dục và y tế thấp nên trình độ của người lao động cũng không cao => Tỉnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút các ngành đòi hỏi lao động kỹ năng và trình độ công nghệ cao. Thứ tư, Hà Giang là tỉnh nghèo nên vốn đầu tư còn thiếu, thêm vào đó một lượng vốn lớn lại tập trung vào giải quyết các vấn đề xã hội. Vốn đầu tư thiếu, lại dàn trải cho nhiều mục tiêu nên sẽ khó có hiệu quả cao, khó tạo nên đột phá thu hút, lôi kéo các nguồn vốn khác. Hà Giang tuy là một tỉnh nghèo, có điều kiện kinh tế khó khăn. Song Hà Giang vẫn có những lợi thế, tiềm năng riêng thuận lợi cho việc thu hút và phát triển kinh tế vùng. Đứng trước tình hình đó, tỉnh Hà Giang phải có những nhận định đúng về tiềm năng cũng như hạn chế của địa bàn. Để đưa ra được giải pháp thiết thực nhằm tăng cường thu hút các nguồn vốn để phát triển tỉnh Hà Giang HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KINH TẾ VÀ PTNT KINH TẾ VIỆT NAM ĐỀ TÀI : TÓM TẮT BÀI BÁO “ THU HÚT CÁC NGUỒN VỐN ĐỂ PHÁT TRIỂN TỈNH GIANG” (Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 27 (2011) 194 ‐201) GVHD: Danh sách nhóm THÀNH VIÊN MSV LỚP Nguyễn Huy Linh 612001 K61KTA Phạm Phương Linh 612403 K61KTNNA Tống Thị Thùy Linh 597271 K59KTB Trần Thị Diệu Linh 594432 K59PTNTB Nguyễn Thị Hồng Lĩnh 612406 K61KTNNA Nguyễn Lê Lợi 584104 K58PTNTB Nguyễn Hữu Lực 612407 K61KTNNA Nơng Thùy Lương 594436 K59PTNTB NỘI DUNG TÌM HIỂU TÍNH CẤP THIẾT CỦA BÀI BÁO MỤC TIÊU CỦA BÀI BÁO PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU KẾT LUẬN I/ TÍNH CẤP THIẾT CỦA BÀI BÁO • Giang tỉnh miền núi cao, đa dạng dân tộc • Hệ thống sở hạ tầng yếu kém, giao thơng khơng thuận lợi I/ TÍNH CẤP THIẾT CỦA BÀI BÁO  Là 10 tỉnh nghèo nước I/ TÍNH CẤP THIẾT CỦA BÀI BÁO  Về mặt địa lý, Giang lại có vị trí vơ thuận lợi II/ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU BÀI BÁO PHÂN TÍCH NHỮNG LỢI THẾ CỦA VÙNG TĂNG CƯỜNG THU HÚT CÁC NGUỒN VỐN PHÁT TRIỂN TỈNH GIANG ĐƯA RA NHỮNG GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN TÌM RA NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA VÙNG III/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THU THẬP THƠNG TIN • Thu thập thơng tin sơ cấp • Thu thập thơng tin thứ cấp PHÂN TÍCH SỐ LIỆU • Phân tích số liệu thứ cấp • Phân tích số liệu thứ cấp THỐNG KÊ • Thống kê mơ tả • Thống kê so sánh IV/ NỘI DUNG CỦA BÀI BÁO 1- Thực trạng tình hình kinh tế tỉnh Giang - Là tỉnh có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn; phần lớn lượng vốn sử dụng cho công tác xã hội từ Trung Ương tổ chức phi Chính Phủ - Về mặt địa lý Giang tỉnh có vị trí thuận lợi cho việc thu hút nguồn vốn phát triển kinh tế- xã hội IV/ NỘI DUNG CỦA BÀI BÁO 2/ Những lợi việc thu hút nguồn vốn tỉnh Trong nhiều năm liền kinh tế tỉnh liên tục tăng trưởng cao có hệ thống sinh thái đa dạng cơng trình thủy điện ngành cơng nghiệp khai khống đa dạng có nơng nghiệp đa dạng, đặc thù có chung đường biên giới dài với Trung Quốc IV/ NỘI DUNG CỦA BÀI BÁO 3- Những hạn chế thu hút nguồn lực Giang tỉnh nghèo nên thu nhập người dân thấp, sức mua sức tiêu thụ thấp Cách xa trung tâm kinh tế - trị nước IV/ NỘI DUNG CỦA BÀI BÁO Thứ ba, Hệ thống đường sá kết nối huyện, xã gặp nhiều khó khăn Trình độ giáo dục y tế thấp nên trình độ người lao động khơng cao => Tỉnh gặp nhiều khó khăn việc thu hút ngành đòi hỏi lao động kỹ trình độ cơng nghệ cao Thứ tư, Giang tỉnh nghèo nên vốn đầu tư thiếu, thêm vào lượng vốn lớn lại tập trung vào giải vấn đề xã hội Vốn đầu tư thiếu, lại dàn trải cho nhiều mục tiêu nên khó có hiệu cao, khó tạo nên đột phá thu hút, lôi kéo nguồn vốn khác IV/ NỘI DUNG CỦA BÀI BÁO 4-Giải pháp tăng cường thu hút vốn • Cải thiện chất lượng điều hành kinh tế môi trường kinh doanh địa phương • Thiết lập tiêu chí kêu gọi đầu tư,xây dựng lộ trình cụ thể cho thu hút sử dụng vốn • Tiếp túc phát triển kết cấu hạ tầng, kết nối cửa Thanh Thủy với khu cơng nghiệp • Thúc đẩy phát triển du lịch, quảng phá hình ảnh địa phương, thu hút du khách nhà đầu tư • Tiếp tục phát triển số mặt hàng nông nghiệp mạnh tỉnh; liên kết sản xuất với công ty nước V/ KẾT LUẬN Giang tỉnh nghèo, có điều kiện kinh tế khó khăn Song Giang có lợi thế, tiềm riêng thuận lợi cho việc thu hút phát triển kinh tế vùng Đứng trước tình hình đó, tỉnh Giang phải có nhận định tiềm hạn chế địa bàn Để đưa giải pháp thiết thực nhằm tăng cường thu hút nguồn vốn để phát triển tỉnh Giang
- Xem thêm -

Xem thêm: THU HÚT CÁC NGUỒN VỐN ĐỂ PHÁT TRIỂN TỈNH HÀ GIANG, THU HÚT CÁC NGUỒN VỐN ĐỂ PHÁT TRIỂN TỈNH HÀ GIANG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay