MÔ HÌNH PPP Ở VIỆT NAM. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

25 256 19
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 10:14

MÔ HÌNH PPP Ở VIỆT NAM. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.Những cơ sở lý luận về mô hình hợp tác công tư PPPThực trạng áp dụng mô hình PPP ở Việt NamMột số kiến nghị, đề xuất trong việc áp dụng mô hình PPP ở Việt Nam trong thời gian tớiKhái niệm PPPNhà nước + Nhà đầu tư => Dự án phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công.Nhà nước thiết lập các tiêu chuẩn về cung cấp dịch vụ và tư nhân.Hình thức hợp tác tối ưu hóa => mang lại lợi ích cho cả nhà nước và người dân MƠ HÌNH PPP Ở VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Kinh tế vĩ mơ – Nhóm 13 MỤC LỤC I Những sở lý luận mơ hình hợp tác công tư PPP II Thực trạng áp dụng mơ hình PPP Việt Nam III Một số kiến nghị, đề xuất việc áp dụng mơ hình PPP Việt Nam thời gian tới I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PPP • • • Khái niệm PPP Nhà nước + Nhà đầu tư => Dự án phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công Nhà nước thiết lập tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ tư nhân Hình thức hợp tác tối ưu hóa => mang lại lợi ích cho nhà nước người dân I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PPP Phân loại Franchise BOO DBFO PPP BTO BOT I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PPP    Phân loại Franchise: • Nhà nước xây dựng • Giao (thường qua đấu giá) cho tư nhân vận hành khai thác DBFO: • Tư nhân xây dựng, tài trợ vận hành cơng trình • Thuộc sở hữu Nhà nước BOT: • Cơng ty thực dự án xây dựng • Vận hành thời gian định chuyển giao toàn cho Nhà nước I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PPP   Phân loại BTO: • Xây dựng xong chuyển giao cho Nhà nước sở hữu • Cơng ty thực giữ quyền khai thác cơng trình BOO: • Cơng ty thực dự án xây dựng, sở hữu vận hành cơng trình I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PPP Nhân tố tác động 3.1 Nhân tố tác động tích cực • Vai trò trách nhiệm Chính Phủ • Nhận dạng phân bổ rủi ro thích hợp • Tài cho PPP • Thực phân tích chi phí – lợi ích 3.2 Nhân tố tác động tiêu cực I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PPP Kinh nghiệm áp dụng giới  Anh: Chỉ lựa chọn dự án PPP tạo giá trị vượt trội  Nhật Bản: Phát triển PPP nhắm vào đầu tư cho hàng hóa cơng cộng  Trung Quốc: Tham nhũng trở ngại lớn cho thành công PPP  Hà Lan: Rủi ro doanh thu Chính phủ chịu trách nhiệm  Hàn Quốc: Đơn giản thủ tục, miễn giảm thuế để thúc đẩy PPP II THỰC TRẠNG PPP Ở VIỆT NAM Thực trạng áp dụng mơ hình PPP Việt Nam 1.1 Về cấu dự án PPP Việt Nam: Đầu tư tư nhân vào sở hạ tầng giai đoạn 1990-2011 $6,000 (Nguồn: Dữ liệu PPI Ngân hàng Thế giới) Nguồn: WB $5,000 $4,000 $3,000 $2,000 $1,000 $0 Năng lượng Viễn thông Giao thông Nước chất thải II THỰC TRẠNG PPP Ở VIỆT NAM Thực trạng áp dụng mơ hình PPP Việt Nam Tỷ trọng số dự án phân theo hình thức đầu tư (%) Tỷ trọng vốn đầu tư dự án phân theo hình thức đầu tư (%) Nguồn: Bộ Kế hoạch Đầu tư II THỰC TRẠNG PPP Ở VIỆT NAM Thực trạng áp dụng mơ hình PPP Việt Nam Tỷ trọng số dự án phân theo lĩnh vực đầu tư (%) Nguồn: Bộ Kế hoạch Đầu tư II THỰC TRẠNG PPP Ở VIỆT NAM Thực trạng áp dụng mơ hình PPP Việt Nam Tỷ trọng vốn đầu tư dự án phân theo lĩnh vực đầu tư (%) Nguồn: Bộ Kế hoạch Đầu tư II THỰC TRẠNG PPP Ở VIỆT NAM Thực trạng áp dụng mơ hình PPP Việt Nam 1.2 Về nguồn vốn Chính phủ dự án PPP Ngân sách Nhà nước Quỹ hỗ trợ tài Quỹ hỗ trợ phát triển dự án (PDF) Quỹ bù đắp để tăng tính khả thi dự án (VGF) II THỰC TRẠNG PPP Ở VIỆT NAM Thực trạng áp dụng mơ hình PPP Việt Nam 1.3 Về khung pháp lý điều chỉnh PPP  Quyết định 71  Quyết định 77 => Thành lập Tổ sửa đổi Quyết định 71  Nghị định 108/2009/NĐ-CP + Quyết định 71/2010/QĐ-TTg => Nghị định đầu tư theo hình thức đối tác công – tư 1.4 Về công tác điều hành quản lý dự án PPP II THỰC TRẠNG PPP Ở VIỆT NAM Thuận lợi khó khăn 2.1 Thuận lợi Tạo nhiều khoản đầu tư cho Tạo ổn định tăng trưởng cho Phân bổ, quản lý rủi ro tốt sở hạ tầng khu vực tư nhân hiệu Tiết kiệm chi phí Cải thiện chất lượng dịch vụ cung cấp Nâng cao khả quản lý công II THỰC TRẠNG PPP Ở VIỆT NAM Thuận lợi khó khăn 2.2 Khó khăn Khung pháp lý chưa đầy đủ hoàn thiện Năng lực quản lý điều phối Khó khăn việc lựa chọn Rủi ro tài II THỰC TRẠNG PPP Ở VIỆT NAM Hiệu hạn chế PPP Việt Nam Hiệu Thu hút nhiều vốn đầu tư tư nhân, đặc biệt nguồn vốn nước II THỰC TRẠNG PPP Ở VIỆT NAM Hiệu hạn chế PPP Việt Nam Tổng số vốn đầu tư đăng ký nước vào Việt Nam   Số dự án Tổng vốn đăng ký( Triệu USD) Hàn Quốc 588 7705 Trung Quốc 224 3533,5 Singapore 119 2892,8 Nhật Bản 342 2299 Anh 23 346,3 Hoa Kỳ 43 309,6 Đài Loan 101 1228,9 Nguồn: Tổng cục thống kê II THỰC TRẠNG PPP Ở VIỆT NAM   1994 – 2009: 32 dự án đầu tư theo mô hình PPP với sơ vốn khoảng 6,7 tỉ USD Một số dự án lớn: • •   Hiệu hạn chế PPP Việt Nam Dự án BOT Nhiệt điện Sông Hậu với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3,5 tỉ USD Dự án mở rộng Quốc lộ đoạn Thanh Hóa – Cần Thơ có 606km (trên tổng số 1319 km) áp dụng hình thức BOT Từ 1994-2012, số vốn thực đầu tư chiếm 2,49% tổng số vốn đầu tư nước Bên cạnh đó, số lượng, quy mơ vốn đầu tư dự án khu vực tư nhân ngày tăng lên, điển tỉnh Hà Nam có 11 DN, Thái Bình có 17 DN đăng ký đầu tư với tổng số vốn 1.085 tỷ đồng… II THỰC TRẠNG PPP Ở VIỆT NAM Hiệu hạn chế PPP Việt Nam Hiệu Thu hút nhiều vốn đầu tư tư nhân, đặc biệt nguồn vốn nước Gia tăng hiệu sử dụng nguồn lực sẵn có Tạo động cơ, nâng cao tính minh bạch trách nhiệm giải trình Giảm gánh nặng rủi ro Ngân sách Nhà nước II THỰC TRẠNG PPP Ở VIỆT NAM Hiệu hạn chế PPP Việt Nam Hạn chế Cơ chế quản lý, điều phối dự án PPP bất cập Vấn đề triển khai thực dự án PPP Vấn đề xây dựng chế hợp tác phân chia quyền kiểm soát bên dự án PPP III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT Các điểm cần thận trọng lựa chọn dự án PPP Lựa chọn đối tác tư nhân phù hợp Nhận dạng phân bổ rủi ro thích hợp Cân nhắc yếu tố đặc thù điều kiện, hoàn cảnh quốc gia III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT Các giải pháp đồng nâng cao hiệu PPP Khuôn khổ tổ chức pháp lý thuận lợi ủng hộ sách mạnh mẽ Xác định cụ thể mục tiêu chiến lược dự án lực quản lý tất cấp Lựa chọn Quan hệ đối tác công – tư PPP phù hợp với đặc điểm dự án Tạo chế thúc đẩy hoạt động kinh doanh có trách nhiệm III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT Đề xuất chương trình khung vận hành PPP VN Tổng quan Thành phần chủ Chính sách kế Pháp luật hợp Thực giám dự đốn chốt hoạch đồng sát Cơng cụ Module (M) chương trình PPP Nguồn: Tạp chí Tài Cảm ơn lắng nghe thuyết trình ... Đầu tư II THỰC TRẠNG PPP Ở VIỆT NAM Thực trạng áp dụng mơ hình PPP Việt Nam Tỷ trọng số dự án phân theo lĩnh vực đầu tư (%) Nguồn: Bộ Kế hoạch Đầu tư II THỰC TRẠNG PPP Ở VIỆT NAM Thực trạng áp... thủ tục, miễn giảm thuế để thúc đẩy PPP II THỰC TRẠNG PPP Ở VIỆT NAM Thực trạng áp dụng mơ hình PPP Việt Nam 1.1 Về cấu dự án PPP Việt Nam: Đầu tư tư nhân vào sở hạ tầng giai đoạn 1990-2011 $6,000... Những sở lý luận mô hình hợp tác cơng tư PPP II Thực trạng áp dụng mơ hình PPP Việt Nam III Một số kiến nghị, đề xuất việc áp dụng mơ hình PPP Việt Nam thời gian tới I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PPP • •
- Xem thêm -

Xem thêm: MÔ HÌNH PPP Ở VIỆT NAM. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP, MÔ HÌNH PPP Ở VIỆT NAM. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP, I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PPP, II. THỰC TRẠNG PPP Ở VIỆT NAM, III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay