Giáo án Hình học 7 chương 1 bài 6: Từ vuông góc đến song song

6 23 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 10:04

Giáo án Hình học §6 TỪ VNG GĨC ĐẾN SONG SONG I Mục tiêu: - Biết quan hệ hai đường thẳng vng góc song song với đường thẳng thứ ba - Biết phát biểu xác mệnh đề tốn học - Tập suy luận -> tư II Phương tiện dạy học: - Đặt giải vấn đề, phát huy tính tự học học sinh -Đàm thoại, hỏi đáp III: Tiến trình dạy học: Các hoạt động lớp: Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Hoạt động 1: Quan hệ tính vng góc tính song song (10 phút) GV gọi HS vẽ c⊥a, I) Quan hệ tính vng góc với tính song song: b⊥c sau cho HS nhận xét a b, giải thích a//b Tính chất 1: SGK/96 -> Hai đường thẳng phân -Thì chúng song song với Tính chất 2: SGK/96 biệt vng góc với đường thẳng thứ ba sao? -> Tính chất -GV giới thiệu tính chất -GV hướng dẫn HS ghi GT KL Hoạt động 2: Ba đường thẳng song song (13 phút) GV cho HS hoạt động HS hoạt động nhóm GT KL a⊥c a) b⊥c => a//b b) néu a//b => b⊥c II) Ba đường thẳng song song: nhóm làm ?2 phút: ?2 Cho d’//d d’’//d a) Dự đoán xem d’ d’’ có song song với khơng? b) vẽ a ⊥ d trả lời: a⊥d’? Vì sao? a⊥d’’? Vì sao? d’//d’’? Vì sao? GV: Hai đường thẳng Hai đường thẳng phân biệt b) Vì d//d’ a⊥d song song với đường => a⊥d’ (1) thẳng thứ ba chúng song Vì d//d’ a⊥d song với => a⊥d’’ (2) Từ (1) (2) => d’//d’’ GT KL a//b; c//b a//c ⊥ a -Chúng // với phân biệt // đường thẳng thứ ba sao? GV: Muốn chứng minh hai đường thẳng // ta có cách nào? -Chứng minh hai góc sole (đồng vị) nhau; ⊥ với đường thẳng thứ ba Hoạt động 3: Củng cố (20 phút) Bài 40 SGK/97: Điền vào chỗ trống: Nếu a⊥c b⊥c a// b Nếu a// b c⊥a c⊥ b Bài 41 SGK/97: Điền vào chỗ trống: Nếu a// b a//c b//c Bài 32 SBT/79: Giải: Bài 32 SBT/79: a) Dùng êke vẽ hai đường b) Vì a⊥c b⊥c thẳng a, b ⊥ với => a//b đường thẳng c c) Các cặp góc nhau: ) C4= ) C1= ) C4= b) Tại a//b c) Vẽ d cắt a, b C, D Đánh số góc đỉnh C, ) D 4; ) D 1; ) D 2; ) C3= ) C2= ) C3= đỉnh D viết tên cặp góc -HS nhắc lại -GV gọi HS lên vẽ câu b -GV gọi HS nhắc lại -Cùng ⊥ với đường dấu hiệu để chứng minh thẳng thứ ba hai đường thẳng song -HS nhắc lại song -Đối với ta áp dụng dấu hiệu nào? -GV gọi HS nhắc lại tính chất hai đường thẳng song song Hướng dẫn nhà: - Học bài, ôn lại dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song -Làm 33, 34, 35, 36 SBT/80 IV Rút kinh nghiệm tiết dạy: ) D (Đồng vị) ) D2 ) D (sole trong) LUYỆN TẬP I Mục tiêu: − HS khắc sâu kiến thức quan hệ tính vng góc tính song song − Rèn luyện kĩ hai đường thẳng vng góc, hai đường thẳng song song, biết vận dụng lí thuyết vào tập cụ thể − Thái độ vẽ cẩn thận, xác II Phương tiện dạy học: − Đặt giải vấn đề, phát huy tính sáng tạo cho HS − Đàm thoại, hỏi đáp III: Tiến trình dạy học: Kiểm tra cũ: 1) Vẽ c⊥a; b⊥c Hỏi a//b? Vì sao? Phát biểu lời Vẽ c⊥a; b//a Hỏi c⊥a? Vì sao? Phát biểu lời 2) Vẽ a//b; c//a.Hỏi c//b? Vì sao? Phát biểu lời Chứng minh tính chất Các hoạt động lớp: Hoạt động thầy Hoạt động 1: Luyện tập Bài 46 SGK/98: Hoạt động trò Ghi bảng Bài 46 SGK/98: Giải: a) Vì a⊥c (tại A) b⊥c (tại B) => a//b b) Vì a//b ) ) => D + C =1800 (2 góc phía) a) Vì a//b? ) b)Tính C =? -GV gọi HS nhắc lại tính chất ) => C = 600 -HS nhắc lại quan hệ tính ⊥ // -Vì ⊥ c -Vậy a//b -HS nhắc lại GV gọi HS nhắc lại tính chất hai đường thẳng song song Bài 47 SGK/98: ) ) a//b, A = 900, C =1300 ) ) Tính B , D Giải: Vì a//b Và a ⊥ c (tại A) => b ⊥ c (tại B) ) => B = 900 Vì a//b ) ) => D + C = 1800 (2 góc phía) ) Đề 1: Cho tam giác ABC Kẻ ) => D = 500 Giải: tia phân giác AD A (D ∈ a) Ta có: AD//MF BC) Từ điểm M thuộc đoạn ¼ = AEF ¼ (sole => ADE thẳng DC, ta kẻ đường thẳng // trong) với AD Đường thẳng cắt ¼ = ADE ¼ mà: BAD cạnh AC điểm E cắt tia đối (AD: phân giác A ) tia AB điểm F Chứng ¼ = BAD ¼ => AEF minh: b) Ta có: ¼ ¼ a) BAD = AEF AD//MF ¼ = AEF ¼ b) AFE ¼ = AFE ¼ (đồng => BAD ¼ ¼ = MEC c) AFE vị) -GV gọi HS đọc đề Gọi HS ¼ = AEF ¼ (câu a) mà BAD vẽ yêu cầu đề ¼ = AEF ¼ => AFE c) Ta có: -Nhắc lại cách vẽ tia phân giác, MF I AC = E vẽ hai đường thẳng //, hai đường ) thẳng vng góc ¼ ¼ MEC => AEF -Nhắc lại tính chất hai đường góc đối đỉnh thẳng // ¼ ¼ = MEC => AEF Đề 2: GV hướng dẫn nhà ¼ = AFE ¼ (câu b) mà AEF làm Cho tam giác ABC Phân giác góc B cắt cạnh AC điểm D Qua D kẻ đường thẳng ¼ = EBD ¼ cắt AB E cho EDB Qua E kẻ đường thẳng song song với BD, cắt AC F Chứng minh: a) ED//BC ¼ b) EF tia phân giác AED Hướng dẫn nhà: − Ôn lại lí thuyết, xem lại tập làm − Chuẩn bị Định lí IV Rút kinh nghiệm tiết dạy: ¼ ¼ = MEC => AFE
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 7 chương 1 bài 6: Từ vuông góc đến song song, Giáo án Hình học 7 chương 1 bài 6: Từ vuông góc đến song song

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay