SKKN vận dụng tư tưởng HCM vào dạy lịch sử THPT

22 12 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 10:04

LỒNG GHÉP GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT I Đặt vấn đề: “ Trồng người” nhiệm vụ thiêng liêng cao quý nghiệp giáo dục Đảng Nhà nước xác định là: “Quốc sách hàng đầu” Trong luật giáo dục Việt Nam Quốc hội thông qua ngày 2/12/1998 nêu “ Mục tiêu giáo dục đào tạo người Việt Nam phát triển tồn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ nghề nghiệp, trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất, lực công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc ” Sinh thời, Bác Hồ thư gửi thầy, cô giáo học sinh nhân ngày khai giảng nước nhà độc lập Người viết “…trong cơng kiến thiết non sông chờ đợi cháu nhiều Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay khơng, dân tộc Việt Nam có trở nên vẻ vang sánh vai với cường quốc năm châu hay không nhờ phần lớn cơng học tập cháu” Để đạt mục tiêu giáo dục Đảng nhà nước ta, nguyện vọng hoài bão lớn Bác Hồ, công CNH-HĐH đất nước hội nhập quốc tế đòi hỏi người giáo viên, môn phải không ngừng nâng cao lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức người thầy giáo, không ngừng học hỏi, cải tiến phương pháp, nghiệp vụ giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, qua góp phần giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh Là giáo viên dạy môn lịch sử, thân khơng ngừng tìm tòi nhằm đổi mới, cải tiến phương pháp dạy học Ngồi việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào dạy học phương pháp khác mà thân thấy cần áp dụng để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy đạo đức cho học sinh là: “ Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào dạy học lịch sử trường THPT” Vì: Thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức dân tộc, kế thừa phát triển tư tưởng đạo đức tốt đẹp, truyền thống nhân loại, phương Đông phương Tây Đặc biệt tiếp thu có chon lọc chủ nghĩa Mác-Lênin Thứ hai: Hiện chất lượng học tập môn lịch sử trường phổ thông ngày xuống thấp, tượng học sinh thi Đại học môn lịch sử bị hàng ngàn điểm hồi chng báo động Ngồi vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh nhà trường chưa đạt hiệu quả, tượng bạo lực học đường ngày phổ biến, tượng học sinh bỏ vô lễ với Bố mẹ- thầy cô giáo ngày gia tăng… Thứ ba: Mơn lịch sử đóng vai trò quan trọng việc giáo dục đạo đức cho học sinh, giáo dục học sinh lòng yêu nước, truyền thống tốt đẹp dân tộc, lòng biết ơn ơng cha ta đổ bao mồ hôi, xương máu có sống tốt đẹp ngày hơm Giáo dục cho học sinh tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội… Thứ tư: Trong giai đoạn cách mạng nay, trước âm mưu, thủ đoạn kẻ thù việc thực chiến lược “ diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, luận điệu xuyên tạc, bóp méo thật Bác Hồ Đảng Cộng sản Việt Nam; phá hoại chủ trương, đường lối, sách pháp luật nhà nước Vì cần trọng việc bồi dưỡng, giáo dục đạo đức cách mạng, đặc biệt tư tưởng Hồ Chí Minh cho hệ trẻ Vì vậy, giáo viên dạy lịch sử cần phải lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh tiết dạy để học sinh thấm nhuần tư tưởng đạo đức Bác Học tập làm theo gương đạo đức Bác để sau trở thành công dân có đủ phẩm chất cách mạng, có tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội góp phần xây dựng quê hương, đất nước II Giải vấn đề: Cơ sở lý luận vấn đề: Cung cấp cho học sinh mẩu chuyện, tư tưởng hành động cụ thể gương đạo đức Hồ Chí Minh Từ đó, vận dụng kiến thức học để làm “mềm” hóa tiết giảng Sự kính trọng, u mến Bác, làm cho em bước vào tiết giảng tập trung cao Con đường nhanh cho học sinh tiếp cận, tình yêu quê hương đất nước, yêu chủ nghĩa xã hội; yêu thiện, đẹp, trân trọng nâng niu gìn giữ Tất nằm nội hàm tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Qua phần, mục, dùng câu nói Bác kết luận; Những mẩu chuyện Bác định hướng cho em Học hỏi, kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình, họ tộc, quê hương, Tổ quốc Việt Nam Từ đó, xây dựng cho em lòng tự hào dân tộc, tự tơn dân tộc Hình thành lí tưởng sống, “ người vì người” Có khát vọng vươn lên, đền ơn, đáp nghĩa…có nghĩa vụ với người ngã xuống cho sống n bình hơm Có thái độ đấu tranh kiên với thói hư tật xấu Xây dựng cho em niềm tin, lối sống cao đẹp, vươn đến mục tiêu sáng, lành mạnh, nhân ái, cao thượng Thực trạng vấn đề: Có thể nói nhiều năm nay, học sinh đầu tư cho môn học xã hội nói chung, mơn lịch sử nói riêng có phần hạn chế Vố mơn Sử mơn có nhiều nội dung kiện, nhiều khái niệm… đòi hỏi học sinh phải ghi nhớ nhiều ( nhiều thời gian để học), thời gian giành cho môn học trường lại Nếu giáo viên khơng chịu khó nghiên cứu đầu tư, lên lớp dễ gây nhàm chán, khô khan cho học sinh Mặt khác môn lịch sử vốn bị coi môn phụ, môn thi người không học khối A, B, D môn người học “thuộc lòng”… đưa đến việc cách học cho chiếu lệ, qua loa học sinh, làm cho môn học vốn khó khó Bên cạnh đó, lên ngành kinh tế, kỹ thuật công nghệ bậc đại học năm qua góp phần làm hạ thấp vai trò mơn lịch sử nói riêng mơn khoa học xã hội nhân văn nói chung Ngày học sinh có lực đam mê có mong muốn theo học mơn lịch sử Xu hướng có lẽ ngược với xu hướng phát triển giáo dục tiên tiến Chúng ta không học đâu xa, nhìn sang Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan… Đó giáo dục biết coi trọng môn lịch sử thể qua việc sản xuất xuất nhiều phim lịch sử nước Có điều xuất phát từ việc nhà nước, xã hội nhà trường nhận thức đắn tầm quan trọng giáo dục lịch sử dân tộc Hiện đất nước ta mạnh nghiệp CNH-HĐH đất nước, tiến nhanh, tiến mạnh đường XHCN Từng bước hội nhập quốc tế để đưa nước ta trở thành nước công nghiệp, sánh vai với cường quốc năm châu, thực mục tiêu Đảng “Xây dựng thành công CNXH bảo vệ vững nước Việt Nam XHCN” Học sinh trường phải người vừa có tài, có đức “ vừa hồng, vừa chuyên” Cùng với môn văn, GDCD…thì giáo dục đạo đức cho học sinh qua tiết học lịch sử quan trọng Vì mơn lịch sử xuyên suốt tiến trình lịch sử dân tộc, thời đại xuất anh hùng dân tộc có đầy đủ phẩm chất đạo đức để giữ gìn độc lập Tổ quốc đưa đất nước ta phát triển Tiêu biểu vị anh hùng dân tộc chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ kính yêu dân tộc Người dâng hiến đời cho nghiệp cách mạng Người kết tinh phẩm chất cao đẹp dân tộc ta suốt nghìn năm dựng nước giữ nước Người xa Người để lại cho dân tộc di sản tinh thần to lớn lĩnh vực Những tư tưởng Người “ Kim nam” cho hoạt động Đảng nhà nước ta Hiện toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Là giáo viên dạy học lịch sử, qua nhiều năm kinh nghiệm, nhận thấy việc lồng ghép giáo dục đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh giảng vô cần thiết nhằm nâng cao tư tưởng đạo đức cách mạng cho học sinh Bởi đời hoạt động cách mạng Bác suốt trình lịch sử cứu nước dân tộc Tư tưởng Người định hướng cho hoạt động Đảng nhà nước ta công đổi Trước biến động phức tạp giới Một phận cán bộ, Đảng viên với lối sống tha hóa, suy thối đạo đức, ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín Đảng, niềm tin nhân dân Vì để giáo dục hệ trẻ tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, có lối sống lành mạnh, tinh thần yêu nước, yêu CNXH sâu sắc việc lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Bác dạy lịch sử góp phần hình thành nhân cách, lối sống học sinh Đối tượng, sở, nguyên tắc phương pháp nghiên cứu 3.1/ Đối tượng nghiên cứu: Học sinh lớp khối 12 Trường THPT Trần Ân Chiêm 3.2/ Cơ sở nghiên cứu: Các tác phẩm: - Cuộc đời hoạt động chủ tịch Hồ Chí Minh Trần Dân Tiên - Kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh - Tác phẩm văn chủ tịch Hồ Chí Minh( Hà Minh Đức) - Các chuyên đề tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh(Nxb trị quốc gia) Và tài liệu liên quan đến đời hoạt động Bác - Sách báo, ti vi, phim ảnh tư liệu lịch sử - Bảo tàng, di tích lịch sử, nhà truyền thống đặc biệt qua dự thi tìm hiểu lịch sử - Sách giáo khoa lịch sử 12 - Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh… 3.3/ Nguyên tắc nghiên cứu: - Cần xác định rõ rằng, dạy học môn lịch sử, dạy tiểu sử Hồ Chí Minh - Dựa theo “chuẩn kiến thức, kĩ hướng thái độ” môn học trường phổ thông mà Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành - Nắm vững nguyên tắc phương pháp luận sư phạm: khai thác kiện, kết luận kiện, vận dụng sáng tạo - Bồi dưỡng kỹ năng, phát huy tính tích cực học sinh - Tuân thủ nguyên lý giáo dục nói chung : học đôi với hành, tự nguyện tự giác, nói đơi với làm, nêu gương sáng, tạo mơi trường giáo dục lành mạnh, nhà trường gắn liền với xã hội - Phải tạo điều kiện cần thiết thiết bị, đổi phương pháp dạy học,… 3.4/ Phương pháp nghiên cứu: -Trao đổi với học sinh -Điều tra phiếu, thu hoạch qua đợt vận động “ Học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” -So sánh đối chiếu Giải pháp tổ chức thực hiện: 4.1/ Sự chuẩn bị giáo viên: Đối với cơng việc dạy học nói chung, dạy học lịch sử nói riêng Việc chuẩn bị giáo viên vơ cần thiết Ngồi việc xác định mục đích, yêu cầu, đồ dùng dạy học liên quan đến dạy Giáo viên dự kiến cho dạy, dạy mục nào, chuẩn bị đồ dùng dạy học gì, kiến thức cho mục sao… Đối với dạy liên quan đến việc vận dụng, tích hợp tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh giáo viên phải xác định nội dung cần tích hợp, thời điểm tích hợp, cách lồng ghép cho phù hợp với dạy…Trong dạy dùng hình ảnh tư liệu, phim tư liệu, kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh, trích dẫn câu nói Bác trích dẫn danh nhân, tư liệu văn học, thơ văn, tư liệu âm thanh, âm nhạc Bác để giáo dục tư tưởng Bác học sinh Bởi tư tưởng đạo đức Bác vô rộng nhiều lĩnh vực… Giáo viên phải biết chọn lọc, linh hoạt vận dụng tư tưởng để tích hợp vào dạy Khi áp dụng phương pháp giáo viên phải ý đến thời gian phân bố tiết học Tuyệt đối giáo viên không được“Tham” kiến thức, sa đà Tránh tình trạng biến dạy lịch sử thành tiết kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh Những biện pháp mang lại hiệu việc lồng ghép là: biện pháp sử dụng tư liệu lịch sử, biện pháp thuyết trình, sử dụng kênh hình, tập tự học , kiến thức liên môn sử dụng băng hình… Có nhiều dạng kiểu phương tiện tích hợp như: Sử dụng vào mới, đơn vị kiến thức, học… 4.2/Một vài nội dung lồng ghép, giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh mơn lịch sử Lớp 12 Bài 12:PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 -1925 -Chủ đề giáo dục: giáo dục tinh thần vượt qua khó khăn gian khổ tâm tìm đường cứu nước GPDT -Mức độ lồng ghép: Qua khai thác mục Hoạt động Nguyễn Ái Quốc ( kiện bắt gặp luận cương Lênin) Bài13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1925 -1930 -Chủ đề giáo dục: Ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân -Mức độ giáo dục: Qua khai thác mục Hội Việt nam Cách Mạng Niên Mục II.Đảng Cộng Sản Việt nam đời Bài 16: PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945)…… -Chủ đề giáo dục: Ý thức trách nhiệm với đất nước Giáo dục công lao to lớn Hồ Chí Minh thắng lợi cách mạng tháng Tám 1945 - Mức độ : Liên hệ -Nội dung : -Trước thời cách mạng chín muồi Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị toàn quốc Đảng (14 đến 15/8/1945) định phát động Tổng khởi nghĩa nước -Đại hội quốc dân Tân Trào đại diện cho ý chí nguyện vọng tồn dân, trí tán thành định Tổng khởi nghĩa, thơng qua 10 sách Mặt trận Việt Minh,lập Uỷ ban giải phóng dân tộc Việt Nam, định quốc kì, quốc ca -Khi cách mạng thắng lợi Hồ Chí Minh đọc tun ngơn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (2/9/1945) Bài 17: NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ TỪ SAU NGÀY 2-9- 1945 ĐẾN TRƯỚC NGÀY 19-12-1946 -Chủ đề giáo dục: Ý thức trách nhiệm với đất nước,tinh thần đấu tranh, lòng yêu nước -Mức độ lồng ghép: -Liên hệ qua hoạt động chống giặc đói, giặc dốt, khó khăn tài việc chống ngoại xâm, nội phản -Nội dung: -Liên hệ vai trò Nguyễn Ái Quốc giai đoạn - Khai thác nội dung tuyên ngôn độc lập Bài 18: NHỮNG NĂM ĐẦU CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC ( 1946 – 1950) -Chủ đề giáo dục: Ý thức trách nhiệm với đất nước -Mức độ lồng ghép: Liên hệ qua hình ảnh Bác Hồ trực tiếp tham gia chiến đấu chiến dịch biên giới 1950 Bài 19: BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP( 1951 – 1953) -Chủ đề giáo dục: Ý thức trách nhiệm với đất nước, tinh thần yêu nước tâm chống Pháp Người -Mức độ lồng ghép: - Liên hệ - Nội dung : Dưới lãnh đạo Đảng, Chính phủ, đứng đầu Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa kháng chiến chống Pháp phát triển Với kiện Hồ Chí Minh trực tiếp trận chiến dịch Biên giới 1950, Bác tham gia chủ trì đại hội tồn quốc lần thứ hai Đảng (1951)… giáo dục tinh thần không sợ hi sinh, gian khổ trực tiếp tham gia chiến dịch, xây dựng đường lối cho cách mạng Việt Nam Đại hội Đảng lần thứ hai Bài 20: CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC (1953-1954) -Chủ đề giáo dục: Ý thức trách nhiệm với đất nước,tinh thần đấu tranh, gương tận tuỵ cách mạng Bác -Mức độ lồng ghép: - Liên hệ hình ảnh Bác Bộ Chính Trị bàn kế hoạch đánh Điện Biên Phủ Bài 21: XÂY DỰNG CNXH Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 – 1965) -Chủ đề : Giáo dục tinh thần lao động, tinh thần chiến đấu cho học sinh -Mức độ lồng ghép: Liên hệ hình ảnh Bác xây dựng CNXH miền Bắc vai trò Bác Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ ba (9-1960) Bài 22: NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC… (1965 – 1973) -Chủ đề giáo dục: Ý thức trách nhiệm với Đảng với dân,tinh thần đấu tranh, lòng yêu nước -Mức độ lồng ghép: Liên hệ với tuyên bố Bác, với di chúc thiêng liêng Bác Bài 24: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC 1975 - Chủ đề giáo dục: Giáo dục tinh thần đồn kết Hồ Chí Minh -Mức độ lồng ghép : Liên hệ - Nội dung: Thông qua kiện thống đất nước mặt Nhà nước Bài 25: VIỆT NAM XÂY DỰNG CNXH VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976-1986) -Chủ đề giáo dục: Giáo dục tinh thần lao động bảo vệ độc lập thiêng liêng tổ quốc -Mức độ lồng ghép: Liên hệ - Nội dung: Những thành tựu công xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc Bài 26: ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH (1986-2000) -Chủ đề giáo dục: Giáo dục tinh thần lao động sáng tạo -Mức độ lồng ghép: Liên hệ - Nội dung : Tiến hành công đổi Đảng nhân dân ta 4.3/ Một số ví dụ cụ thể: -Khi dạy 12: Phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 Qua mục phần II: Hoạt động Nguyễn Ái Quốc, liên hệ đến gương Bác Hồ, để giáo dục cho học sinh tinh thần yêu nước, ý trí tâm tìm đường cứu nước cho dân tộc Giáo viên khái quát vào bài: Sau phong trào Cần Vương thất bại đến cuối kỉ XIX- đầu kỉ XX, có nhiều xu hướng cứu nước xuất Nhưng tất phong trào bị thất bại Cách mạng Việt Nam bị khủng hoảng đường cứu nước “ đen tối 10 tưởng khơng có đường ra” Trong hồn cảnh Nguyễn Tất Thành đáp ứng yêu cầu lịch sử Sinh gia đình trí thức u nước, q hương có truyền thống cách mạng Người khâm phục tinh thần yêu nước bậc tiền bối như: Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh ….nhưng Người không tán thành đường lối cứu nước cụ, Người định tìm đường cứu nước cho dân tộc Giáo viên kể chuyện “Hai bàn tay” Khi vào Sài gòn Nguyễn Tất Thành gặp lại anh Tư Lê người quen cũ lúc Phan Thiết Lúc giờ, muốn có người bạn đồng hành tìm đường cứu nước Bác hỏi anh Lê : anh Lê anh có yêu nước khơng? Anh Lê đáp, có ! Bác nói; Tơi muốn nước xem họ làm để giúp đồng bào ta Khi Bác hỏi : Anh có với tơi khơng ? anh Lê hỏi tiền đâu ! Bác đưa hai bàn tay trắng nói tiền Anh Lê khơng nói Thế ngày hôm sau Bác bước chân xuống tàu Latusơtơrêvin không thấy anh Lê cùng, Bác làm phụ bếp tàu La-tu-sơ-trơ-rêvin nước ngồi tìm đường cứu nước Thông qua việc lồng ghép giáo dục tư tưởng cứu nước, học sinh biết ơn Bác tìm đường cứu nước đắn cho dân tộc ta để có sống tươi đẹp ngày hơm Để giáo dục tư tưởng tinh thần đoàn kết quốc tế “Bốn phương vô sản anh em” Bác, giáo viên dùng lược đồ giới thiệu hành trình tìm đường cứu nước Bác từ năm 1911-1917, sau khái quát: Sau đến Pháp, Bác nhiều nơi, làm nhiều nghề để sống hoạt động Bác rút nhận xét: “Người Pháp Pháp tốt người Pháp Đông Dương” “dù mầu da có 11 khác nhau, đời có hai giống người: giống người bóc lột giống người bị bóc lột…”.Như từ xác định rõ kẻ thù chủ nghĩa đế quốc, người thấy bạn đồng minh nhân dân lao động quốc thuộc địa, để thấy chống bọn thực dân Pháp kẻ gây bao đau thương, tang tóc cho dân tộc thuộc địa người Pháp tiến bạn Phải tranh thủ giúp đỡ họ Bác thăm khu phố Hac-lem nơi người da đen Mĩ Người hiểu rõ chất tàn bạo chủ nghĩa thực dân Người nhận xét “Chủ nghĩa đế quốc đâu thù, nhân dân lao động đâu bạn” Vì muốn đánh đổ đế quốc thực dân “vơ sản quốc tế phải đồn kết lại”, từ hình thành cho học sinh cách nhìn nhận “bạn” “thù” cách rõ ràng, rành mạch Chúng ta căm thù chủ nghĩa đế quốc, thực dân kẻ xâm lược đất nước ta, gây bao nỗi đau khổ cho dân tộc ta nhân dân tiến nước anh em, nhân dân Pháp, Mĩ hai kháng chiến chống Pháp, Mĩ họ tích cực ủng hộ kháng chiến ta Như anh Hăng-ri-mác-tanh không chịu sang Đông Dương giết hại nhân dân Đông Dương, chị Ray-mông-điêng nằm đường ray để cản đồn tàu chở vũ khí sang Đông Dương Pháp Anh Mo-rixơn tự thiêu trước nhà quốc hội Mĩ để phản đối chiến tranh đế quốc Mĩ Việt Nam, niên Mĩ không chịu sang Việt Nam tàn sát đồng bào ta… Ngày đất nước thống nhất, Nhà nước ta thực đường lối đối ngoại tích cực quan hệ giao lưu với giới, giữ gìn sắc văn hóa dân tộc, “Hòa nhập khơng hòa tan” Việt Nam muốn bạn với tất nước giới” Cả dân tộc ta khép lại khứ hướng tới tương lai để xây dựng đất nước Đưa nước ta trở thành nước công nghiệp đại, khép lại q khứ khơng qn q khứ Vì dạy học lịch sử lồng ghép tư tưởng để học sinh nhìn nhận đắn đường lối đối ngoại Đảng ta 12 Cũng mục này, qua kiện 7/1920 Người đọc “Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc thuộc địa” Lê-nin Luận cương Lênin diễn đạt cách đầy đủ sâu sắc điều người nung nấu, Người mừng rỡ đến trào nước mắt, reo lên tìm phát kiến vĩ đại! Chính Luận cương Lênin giúp Người tìm đường chân cho nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc khơng có đường khác đường cách mạng vô sản” Để giáo dục tư tưởng: Suốt đời hoạt động Bác giải phóng giai cấp, giải phóng lồi người xây dựng xã hội tốt đẹp khơng người bóc lột người Khi dạy 13: Phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam từ năm 19251930,mục I: Hội Việt Nam Cách mạng niên: giáo viên liên hệ với gương Bác Hồ, giáo dục tư tưởng ý thức trách nhiệm đất nước, nhân dân Giáo viên nêu rõ: Suốt đời hoạt động Người lúc Người chăm lo bồi dưỡng tinh thần cách mạng cho hệ niên Sau tiếng bom Sa Diện nhiều niên yêu nước Việt Nam sang Trung Quốc, họ nhiệt tình yêu nước chưa biết theo đường Tháng 6/1925, Người thành lập Hội Việt Nam cách mạng niên, nhằm giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lê Nin cho niên, tiền thân Đảng Cộng sản Việt Nam sau Người mở lớp huấn luyện, trực tiếp Người giảng dạy, đào tạo cho niên yêu nước từ nước sang Sau đào tạo xong số người xuất sắc cử học trường Đại học cao Trung Quốc Liên Xô, người trở thành cán cốt cán Đảng sau đồng chí Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong….Còn lại cử nước hoạt động vào phong trào công nhân để truyền bá lí luận giải phóng dân tộc tổ chức, giác ngộ quần chúng đấu tranh gây dựng sở cách mạng để chuẩn bị cho đời Đảng vơ sản giai cấp cơng nhân 13 Có thể nói, suốt đời hoạt động Bác lúc Người chăm lo bồi dưỡng đội ngũ kế cận, chăm lo giáo dục tư tưởng cách mạng cho hệ niên tổ chức Đoàn cánh tay đắc lực Đảng Ngày nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước niên lực lượng nòng cốt nghiệp Vì niên lực lượng có sức khỏe, có hồi bão, có nghị lực, có văn hóa…Từ việc giáo dục tư tưởng học sinh nhận thức vài trò hệ niên nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc từ sức học tập, chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức nhân loại góp phần xây dựng bảo vệ quê hương đất nước Bác không chăm lo bồi dưỡng tư tưởng cách mạng cho hệ niên mà Người quan tâm đến chái thiếu niên nhi đồng Khi dạy 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-121946 Giáo viên liên hệ: Ngay sau khai trường sau cách mạng Hồ chủ tịch dặn hệ trẻ : “Trong công kiến thiết đó, nước nhà trơng mong, chờ đợi cháu nhiều Non sơng Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay khơng, dân tộc Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay khơng, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với cường quốc năm châu hay khơng Chính nhờ phần lớn công học tập cháu” Bác dặn niên, nhi đồng “Muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng phải rèn luyện tinh thần lực lượng mình, phải sức làm việc để chuẩn bị cho tương lai Ngày cháu nhi đồng ngày mai cháu chủ nước nhà, giới Các cháu đồn kết giới hòa bình,và dân chủ, khơng có chiến tranh.Các cháu phải thi đua, tùy theo sức cháu, làm việc có ích cho kháng chiến thi đua vậy” Giáo viên liên hệ thực tế để giáo dục học sinh Ngày đất nước hòa bình nước tiến hành cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước học sinh phải sức học tập, rèn luyện, tu 14 dưỡng phẩm chất đạo đức, chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức Để sau góp phần xây dựng đất nước Bác Hồ chiến khu Việt Bắc Khi dạy 16: Phong trào giải phóng dân tộc tổng khởi nghĩa tháng Tám(1939-1945), phầnIII-Khởi nghĩa vũ trang giành quyền Giáo viên liên hệ đến gương Bác, giáo dục cho học sinh tinh thần dân nước Bác (Ý thức trách nhiệm đất nước) Tư tưởng xuyên suốt đời hoạt động Bác, thể qua nhiều dạy Suốt đời chủ tịch Hồ Chí Minh từ tìm đường cứu nước đến vĩnh biệt Người có ham muốn “Ham muốn bậc cho nước nhà hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ta có cơm ăn áo mặc, học hành….” Bác dặn vị lãnh đạo “ Độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội đem lại cơm no, áo ấm cho dân, độc lập, dân nghèo đói độc lập khơng có nghĩa lí gì” Giáo viên nhấn mạnh: Giữa tháng 8/1945, sau phát xít Nhật đầu hàng, quân Đồng Minh chuẩn bị kéo vào Đơng Dương, nhân dân ta có chuẩn bị chu đáo mặt sẵn sàng dậy tổng khởi nghĩa.Thời tổng khởi nghĩa chín muồi Trong lúc Bác bị bệnh nặng có nguy không qua khỏi Bác dặn: “Thời đến dù phải đốt cháy dãy Trường Sơn cố giành cho độc lập” Dù hoàn cảnh Bác nghĩ tới dân tộc 15 Cũng dạy Bài 17, mục phần II: Giải nạn đói Gv khai thác tranh hình 45 sgk: nhân dân Nam Bộ cứu giúp đồng bào bị đói Bắc Bộ (10/1945) đưa câu hỏi: Bức tranh nói lên điều gì? Thể tinh thần tương thân tương người Việt, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo, lành đùm rách, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn Thể lòng nhân người, truyền thống tốt đẹp mà hồn khó khăn Đảng ta triệt để phát huy -Gv lên hệ hình ảnh Bác Hồ: Thực tuần nhịn ăn bữa để quyên góp gạo, giải nạn đói -> Tích hợp: niềm tin vào lãnh đạo Đảng; học cần, kiệm, liêm, chính, nói đơi với làm.(Học tập) -Liên hệ với phong trào nước: Bão, lũ…(làm theo) Hay dạy mục 3: Kí hồ ước với Pháp đẩy quân THDQ khỏi nước ta Giáo viên cho học sinh tìm hiểu nội dung hòa ước chốt: Việc kí hai hồ ước định sáng suốt Đảng, Chính phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh, mẫu mực tuyệt vời lợi dụng mâu thuẩn hàng ngũ kẻ thù nhân nhượng có ngun tắc Hồ Chí Minh đánh giá “Chúng ta cần hồ bình để xây dựng nước nhà, phải ép lòng mà nhân nhượng để giữ hồ bình Dù thực dân Pháp có bội ước, gây chiến tranh, gần năm hoà bình cho thời gian để xây dựng lực lượng, Pháp cố ý gây chiến tranh, khơng nhịn kháng chiến tồn quốc bắt đầu” Qua nội dung giáo dục tinh thần yêu nước, sách lược khôn khéo mềm dẻo Hồ Chí Minh việc đối phó với thù giặc ngồi, kí hồ ước với Pháp giữ vững độc lập dân tộc “dĩ bất biến,ứng vạn biến” 16 Khi dạy 22 : Nhân dân hai miền trực tiếp chống đế quốc Mĩ xâm lược…(1965-1973) Mục 2-Phần IV: Miền Bắc khôi phục phát triển kinh tế xã hội, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ Mĩ… Giáo viên sử dụng tư liệu lịch sử : Sử dụng thông tin việc Bác Hồ đoán định Mĩ đánh phá Hà Nội B52 Người đến thăm Bộ Tư lệnh Phòng khơng- Khơng qn: “Ở Triều Tiên, trước thua, đế quốc Mỹ dùng không quân san phẳng Bình Nhưỡng Sớm muộn chúng đem B52 đánh Hà Nội thua chịu thua” Mục đích để học sinh nhận thức thêm tầm tư chiến lược Bác lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống Mĩ cứu nước, cảnh giác, đánh thắng trận “Điện Biên Phủ không”, buộc đế quốc Mĩ phải trở lại Pa-ri đàm phán, chấp thuận điều kiện ta Giữa lúc kháng chiến chống Mĩ nhân dân ta hai miền Nam Bắc đà thắng lợi ngày 2-9-1969 chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời Một tổn thất lớn dân tộc ta Suốt đời Người chiến đấu, hi sinh độc lập dân tộc ấm no nhân dân ta “ Nước Việt Nam sinh chủ tịch Hồ Chí Minh Người làm rạng rỡ non sông ta, đất nước ta ” Người khơng biến đau thương thành hành động, nhân dân hai miền Nam-Bắc đẩy mạnh kháng chiến đánh cho Mĩ cút, đánh cho Ngụy nhào Có thể nói thơng qua dạy lịch sử giáo viên nên lồng ghép giáo dục cho học sinh học tập đức tính giản dị Hồ chủ Tịch Bởi hệ thiếu niên bị tác động nhiều yếu tố, phim ảnh, lối sống khơng lành mạnh suy thối đạo đức, lối sống, từ trang phục, cách cư xử với người… Vì giáo dục học sinh học tập đức tính giản dị Bác vô cần thiết từ góp phần hình thành nhân cách cho học sinh Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh rộng trải dài nhiều lĩnh vực, việc lồng ghép giáo dục tư tưởng Bác vào dạy học để góp phần giáo dục đạo 17 đức, tư tưởng cách mạng cho học sinh nhiều, áp dụng lồng ghép vào nhiều tiết dạy Trên vài ví dụ nhỏ lồng ghép, giáo dục tư tưởng, đạo đức Bác vào dạy học lịch sử trường THPT 5/ Kết đạt được: Qua nhiều năm nghiên cứu vận dụng vào giảng dạy năm học 20102011, với kết thu nhận thấy Việc vận dụng- tích hợp tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh tiết dạy làm cho tiết dạy sinh động, học sinh hứng thú học tập, hiểu thêm đời hoạt động gian khổ phẩm chất cao đẹp Bác Từ giáo dục học sinh kính yêu Bác sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức làm theo lời Bác dạy Ngồi tiết học lớp tơi cho học sinh nhà sưu tầm câu chuyện đời hoạt động Bác Khi dạy chương trình ngoại khóa, học lịch sử địa phương… Tơi cho học sinh thi kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh cho em trình bầy hiểu biết Bác Hồ với quê hương Và kiểm tra định kì :15 phút, tiết, đặc biệt thi học kì tập trung trường, qua việc chấm kiểm tra, so sánh kết lớp dạy: 12B4, 12B9, áp dụng 12B10,12B11 không áp dụng kết thu có khác biệt TT Lớp Sĩ Số 12B10 12B111 12B4 12B9 50 48 48 49 Giỏi SL % Khá SL 12 27 20 19 % TB SL 16 25 56 41 26 24 11 19 % Yếu SL % Kém SL % 52 50 23 39 10 20 17 14 / / 12 / / Trong Lớp 12B4, có em thi học sinh giỏi cấp tỉnh em có giải có giải nhì, giải ba giải KK III Kết luận đề xuất: 1/ Kết luận: 18 Dạy học việc làm sáng tạo Giáo viên mệnh danh “kĩ sư tâm hồn, chiến sĩ mặt trận văn hóa” Vì để dạy tốt gây hứng thú cho học sinh, góp phần giáo dục đạo đức cho học sinh qua tiết học lịch sử giáo viên cần phải sử dụng phương pháp dạy học, tùy theo nội dung học, tùy theo đối tượng học khối, lớp Đối với việc giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua việc lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh tiết học lịch sử, giáo viên phải biết linh hoạt, phân bố thời gian, kiến thức cho phù hợp với Tránh tình trạng giáo viên sa đà dẫn đến việc biến tiết học lịch sử thành tiết kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh Không truyền thụ hết nội dung học 2/ Những đề xuất: Để nâng cao chất lượng giáo dục Thực mục tiêu Đảng giáo dục, đào tạo hệ trẻ vừa “Hồng vừa chuyên” Thì giáo viên phải không ngừng nâng cao tri thức, thực linh hoạt phương pháp dạy học Để giáo dục tư tưởng đạo đức cho học sinh thông qua việc lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy mơn lịch sử thân tơi xin có số đề xuất: - Cùng với Sở GD&ĐT, Huyện đồn, nhà trường cần phải tổ chức nhiều thi tìm hiểu đời hoạt động, học tập làm theo giương đạo đức Hồ Chí Minh, phát động học sinh sưu tầm ảnh tư liệu lịch sử Bác, lịch sử cách mạng… -Trong ngày lễ lớn, chương trình ngoại khóa, nhà trường kết hợp với đồn niên cho học sinh thi kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh -Thư viện nhà trường cần phải trang bị nhiều tư liệu, sách đời hoạt động chủ tịch Hồ Chí Minh 19 -Nhà trường phải có phòng truyền thống cách mạng, ảnh tư liệu Bác chiến sĩ cách mạng, nhà yêu nước để giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh… Trên mạnh dạn nêu lên vài lĩnh vực tư tưởng Bác số tiết học mong trao đổi, đóng góp đồng nghiệp để phục vụ ngày tốt nhiệm vụ dạy học Tôi xin cảm ơn Yên Định, ngày 10 tháng năm 2012 Người thực Đỗ Thanh Hiền IV TÀI LIỆU THAM KHẢO : - Di chúc Hồ Chí Minh - Vừa đường vừa kể chuyện- Thanh Lam - Cuộc đời hoạt động Hồ Chủ tịch -Trần Dân Tiên - Nghị : Trung ương khóa VIII - Nghị Đại hội khóa X - Nghị Đại hội khóa XI - Giáo trình lịch sử lớp 12 - Sách giáo viên lịch sử lớp 12 -Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh 20 V MỤC LỤC I Đặt vấn đề ( Trang 01) II Giải vấn đề (Tr 03) Cơ sở lý luận vấn đề ( Tr 03) Thực trạng vấn đề ( Tr 04) Đối tượng, sở, nguyên tắc phương pháp nghiên cứu ( Tr 05) 3.1/ Đối tượng nghiên cứu ( Tr 05) 3.2/ Cơ sở nghiên cứu ( Tr 06) 3.3/ nguyên tắc nghiên cứu : ( Tr 06) 3.4/ Phương pháp nghiên cứu (Tr 06) Giải pháp tổ chức thực ( Tr 07) 4.1/ Sự chuận bị giáo viên ( Tr 07) 4.2/ Một vài nội dung lồng ghép, giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh dạy học lịch sử lớp 12 ( Tr 08) 4.3/ Một số ví dụ cụ thể ( Tr 11) Kết đạt (Tr 19) III Kết luận đề xuất ( Tr 20) IV Tài liệu tham khảo ( Tr 21) V Mục lục ( Tr 22) 21 22 ... nhạc Bác để giáo dục tư tưởng Bác học sinh Bởi tư tưởng đạo đức Bác vô rộng nhiều lĩnh vực… Giáo viên phải biết chọn lọc, linh hoạt vận dụng tư tưởng để tích hợp vào dạy Khi áp dụng phương pháp giáo... lồng ghép vào nhiều tiết dạy Trên vài ví dụ nhỏ lồng ghép, giáo dục tư tưởng, đạo đức Bác vào dạy học lịch sử trường THPT 5/ Kết đạt được: Qua nhiều năm nghiên cứu vận dụng vào giảng dạy năm học... cách mạng, đặc biệt tư tưởng Hồ Chí Minh cho hệ trẻ Vì vậy, giáo viên dạy lịch sử cần phải lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh tiết dạy để học sinh thấm nhuần tư tưởng đạo đức Bác
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN vận dụng tư tưởng HCM vào dạy lịch sử THPT, SKKN vận dụng tư tưởng HCM vào dạy lịch sử THPT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay