Giáo án Hình học 7 chương 2 bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

6 38 2
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 09:55

Giáo án Hình học Bài 1: TỔNG BA GĨC CỦA TAM GIÁC I/ Mục tiêu:  HS nắm định lí tổng ba góc tam giác  HS: +Đo góc xác Cắt, ghép hình + Chứng minh định lí tổng ba góc tam giác +Vận dụng định lí để tính số đo góc tam giác  HS có ý thức vận dụng kiến thức học vào giải tốn, phát triển tư hình học II/ Chuẩn bị giáo viên học sinh:  GV: SGK; SGV; thước thẳng; thước đo góc; bảng phụ  HS: SGK; thước thẳng; thước đo góc; bảng nhóm; bút viết bảng III/ Hoạt động dạy học: 1) Ổn định tình hình lớp: (1’) Trật tự + tác phong + vệ sinh + sĩ số 7A1 7A2 2) Kiểm tra cũ: (3’) GV: Trả kiểm tra, nhận xét 3) Giảng mới:  Giới thiệu bài: Hai tam giác có kích thước khác hình dạng liệu tổng ba góc tam giác có khơng? Đó nội dung học hơm  Tiến trình dạy: TG Hoạt động giáo viên 15’ Hoạt động 1: Kiểm tra thực hành đo tổng ba góc tam giác GV : Yêu cầu -Vẽ hai tam giác Dùng thước đo góc đo ba góc tam giác Có nhận xét kết ? Hoạt động học sinh Hoạt động 1: HS : lên bảng làm HS lớp làm vào nháp A B C A= N M M= N= P B= C= Nội dung P= GV: Cho vài học sinh đọc kết Nhận xét: đo A + B + C =1800 Hỏi: Em có nhận xét: M + N + P=1800 Tổng ba góc tam giác 1800 HS đọc kết đo GV : Nhận xét hoạt động GV :Sử dụng tám bìa lớn HS : Giơ tay hình tam giác, tiến hành HS : Thực hành theo thao tác sách giáo khoa GV: Em dự đốn tổng ba góc tam giác ? GV: Giới thiệu cách gấp hình HS: Tổng ba góc tam GV (nói): Bằng thực hành đo, giác 1800 ghép hình có dự đốn: Tổng ba góc tam giác 1800 Đó định lí quan trọng GV : Định lí thể qua hoạt động HS : Thu nhập thông tin 10’ A B 14’ Hoạt động 2: Tổng ba góc tam giác GV (hỏi) Bằng lập luận, em chứng minh định lí này? (GV HD cho HS) + Qua A vẽ đường thẳng xy song song với BC + Hãy góc hình? + Tổng ba góc A, B, C ba góc nào? Và bao nhiêu? GV yêu cầu HS C khác nhắc lại cách chứng minh GV (nói) Để cho gọn ta nói tổng số đo hai góc tổng hai góc Tổng số đo ba góc tổng ba góc , tương tự hiệu hai góc , ba góc Hoạt động 3: Củng cố: Bài 1: Cho biết x, y hình vẽ sau: Hoạt động 2: HS vẽ hình viết GT KL B y A x 2) Tổng ba góc tam giác Tổng ba góc tam giác 1800 ABC  A + B + C = 1800 C Chứng minh: Vẽ qua A đường thẳng song song với BC + xy // BC  B = A1 (hai góc so le trong) + xy // BC  C = A2 (hai góc so le trong) Do đó: BAC + B + C = BAC + A1 + A2 = 1800 Hoạt động 3: HS đứng chỗ trả lời 90o 55o x 40o x 930o y 60o 40o HS hoạt động nhóm GV đưa tập (bảng phụ) Hãy chọn kết kết sau A J x K 140o 130o E A F A 1000 B 700 C 800 D 900 Cuối hỏi: So sánh tổng ba góc hai tam giác ABC MNP HS tổng ba góc tam giác 1800 N M P B 4) Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: (2’) Ra tập: 1, – SGK 1, 2, – SBT Chuẩn bị: + Định lí tổng ba góc tam giác + Vẽ tam giác vuông IV) Rút kinh nghiệm, bổ sung: C TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC (TT) I/ Mục tiêu:  Học sinh nắm định nghĩa tính chất tam giác vng , định nghĩa tính chất góc ngồi tam giácHọc sinh: + Vận dụng định lí + Tính số đo góc tam giác góc ngồi tam giácHọc sinh có ý thức cẩn tthận , xác suy luận II/ Chuẩn bị giáo viên học sinh:  GV: SGK; SGV; thước thẳng; thước đo góc; bảng phụ, bìa cứng hình tam giác (2 tấm)  HS: SGK; thước thẳng; thước đo góc; bảng nhóm; bút viết bảng, bìa cứng hình tam giác (2 tấm) III/ Hoạt động dạy học: 1) Ổn định tình hình lớp: (1’) Trật tự + tác phong + vệ sinh + sĩ số 7A1 7A2 2) Kiểm tra cũ: (7’) GV nêu câu hỏi: a) Phát biểu định lí tổng ba góc tam giác b) Aùp dụng: Tìm số đo x, y hình sau: 36o x 41o 90o 60o y HS: Tổng ba góc tam giác 1800 x = 1800 – (360 – 410) = 1030 y = 1800 – (900 + 600) = 300 3) Giảng mới:  Giới thiệu bài: Tổng ba góc tam giác có số đo 1800 Vậy tam giác vng tổng hai góc nhọn độ? Đó nội dung tiết học hơm  Tiến trình dạy: TG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung 10’ Hoạt động 1: Hoạt động 1: 2) Aùp dụng vào tam giác Aùp dụng vào tam giác vuông vuông HS đọc to rõ định nghĩa tam Định nghĩa: GV : Yêu cầu HS đọc định giác vuông Tam giác vuông tam nghĩa tam giác vuông HS vẽ tam giác vng ABC giácgóc vng SGK vng A B GV: Tam giác ABC có (A = 900) , ta nói tam giác ABC vng A AB , AC gọi cạnh góc vng BC A C (cạnh đối diện với góc vng) gọi cạnh huyền C GV: Vẽ  DEF có E = 900, cạnh góc vng cạnh huyền * Lưu ý: Kí hiệu góc vng hình vẽ GV: (hỏi) Hãy tính B+ C = ? A B E F Định lí: Trong tam giác vng hai góc nhọn phụ D DE , EF: Cạnh góc vng DF : Cạnh huyền GV: Từ kết ta có kết +1HS tính B + C giải thích luận gì? + B + C = 900 theo định lí tổng ba góc tam giác ta có - Hai góctổng số đo A + B + C = 1800 900 hai góc nào? Mà A = 900 (gt) GV: Ta có định lí sau  B + C = 900 “Trong tam giác vuông , HS: Trong tam giác vng hai hai góc nhọn phụ “ góc nhọn có tổng số đo 900 + Hai góctổng số đo 900 hai góc phụ + 1HS đọc định lí 15’ Hoạt động 2: Góc ngồi tam giác GV vẽ góc ACx hình vẽ Giới thiệu : góc ACx gọi góc ngồi đỉnh C ABC GV: + Góc ACx có vị trí C ABC Vậy góc ngồi tam giác góc nào? GV yêu cầu HS vẽ góc ngồi đỉnh B ABC: ABy; góc ngồi đỉnh A ABC: CAt GV (nói) ACx, ABy, CAt Là góc ngồi ABC Hoạt động 2: 3) Góc ngồi tam giác Định nghĩa: t Góc ngồi tam giác A góc kề bù góc tam giác Định lí: Mỗi góc ngồi tam y x giác tổng hai góc B C khơng kề với Góc ACx kề bù với góc C Nhận xét: (SGK) ABC HS trả lời: (đọc SGK), HS lại theo dõi ghi HS thực bảng , lớp thực vào Các góc A, B, C góc HS thu thập thơng tin ABC Hỏi: Áp dụng định lí học so sánh ACx A + B HS: ACx = A + B : A + B + C = 1800 (định lí tổng GV (nói) ba góc tam giác) Ta có định lí sau: ACx + C = 1800 (tính chất hai “Mỗi góc ngồi tam góc kề bù) giác tổng hai góc  ACx = A + B khơng kề với nó” HS ghi nhớ nhắc lại GV So sánh hai góc ACx A Giải thích 10’ ACx > A theo định lí góc ngồi tam giác Hoạt động 3: Bài tập tr 109 SGK: Hoạt động 3: H Củng cố: GV cho HS thảoK luận nhóm 30bài 6, SGK HS: Hoạt động nhóm A I + đại diện nhóm trình bày x nhắc lại: +HS nhận xét đánh giá GV yêu cầu học sinh + Định nghĩa vàBtính chất tam giác vng + Định nghĩa tính chất góc ngồi tam giác HS nhắc lại SGK 4) Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: (2’) a) Chuẩn bị tiết sau luyện tập: + Đònh nghóa tính chất góc tam giác vng + Đònh nghóa góc ngồi tam giác + Chuẩn bò tốn luyện tập b) Bài tập: Bài 3b, 4, SGK IV) Rút kinh nghiệm, bổ sung: ... , tương tự hiệu hai góc , ba góc Hoạt động 3: Củng cố: Bài 1: Cho biết x, y hình vẽ sau: Hoạt động 2: HS vẽ hình viết GT KL B y A x 2) Tổng ba góc tam giác Tổng ba góc tam giác 1800 ABC  A +... góc hình? + Tổng ba góc A, B, C ba góc nào? Và bao nhiêu? GV yêu cầu HS C khác nhắc lại cách chứng minh GV (nói) Để cho gọn ta nói tổng số đo hai góc tổng hai góc Tổng số đo ba góc tổng ba góc. .. 1000 B 70 0 C 800 D 900 Cuối hỏi: So sánh tổng ba góc hai tam giác ABC MNP HS tổng ba góc tam giác 1800 N M P B 4) Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: (2 ) Ra tập: 1, – SGK 1, 2, –
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 7 chương 2 bài 1: Tổng ba góc của một tam giác, Giáo án Hình học 7 chương 2 bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay