Giáo án Hình học 7 chương 2 bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

11 24 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 09:55

Hình họcGiáo án TỔNG BA GĨC CỦA MỘT TAM GIÁC A MỤC TIÊU: - Kiến thức: HS nắm tổng ba góc tam giác Biết vận dụng định lí để tính số đo góc góc tam giác - Kỹ : Phát huy trí lực HS - Thái độ : Có ý thức vận dụng kiến thức học vào toán B CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: - GV: Thước thẳng, thước đo góc, miếng bìa hình tam giác, kéo cắt giấy, bảng phụ, phấn màu - HS : Thước thẳng, Thước đo góc, miếng bìa hình tam giác nhỏ, kéo cắt giấy C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động I KIỂM TRA VÀ THỰC HÀNH ĐO TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC (18 ph) - GV yêu cầu HS: 1) Vẽ hai tam giác Dùng thước A đo góc đo ba góc tam giác M 2) Có nhận xét kết trên? - GV lấy thêm kết vài HS B C N P + Nhận xét: �  B �  C �  180 A �  N �  K �  1800 M - Thực hành cắt ghép ba góc tam giác - GV dùng bìa lớn hình tam giác, tiến hành thao tác + Nhận xét: Tổng ba góc tam giác SGK Hướng dẫn HS thực 1800 - Nêu dự đoán tổng ba góc tam giác Hoạt động II TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC (10 ph) - Bằng lập luận chứng minh định lí này? x A y - GV hướng dẫn HS + Qua A kẻ đường thẳng xy song song với BC + Chỉ góc hình? + Tổng ba góc tam giác ABC B C tổng ba góc hình? Và bao nhiêu? GT KL  ABC �+B �C �  1800 A Chứng minh: QUa A kẻ đường thẳng xy // BC ta có: �1  B � (hai góc so le trong) (1) A �2  C � (hai góc so le trong) (2) A Từ (1) (2) suy � +B �C �  BAC � �1  A �  1800 BAC  A Hoạt động III ÁP DỤNG VÀO TAM GIÁC VUÔNG (10 ph) - Yêu cầu HS đọc định nghĩa tam * Định nghĩa: SGK giác vuông SGK B - Yêu cầu HS vẽ tam giác vuông ABC ( A = 900) A AB; AC: cạnh góc vng BC: cạnh huyền C - Yêu cầu HS vẽ  DE F (E = Theo định lí tổng ba góc tam giác 900)chỉ rõ cạnh góc vng, cạnh tam giác ta có: � = 1800 mà A �+ B �+ C � = 900 A huyền �  C � = 900 - Lưu ý HS kí hiệu góc vng  B hình vẽ * Định lí: SGK - Hãy tính góc B, góc C - Từ kết ta có kết luận gì? - Hai góctổng số đo 900 hai góc nào? Hoạt động IV GĨC NGỒI CỦA TAM GIÁC (15 ph) - GV vẽ góc AC x , Giới thiệu góc t A AC x góc ngồi đỉnh C tam giác ABC y x B C - Góc AC x có vị trí với góc C  ABC? * Định nghĩa: SGK - Vậy góc ngồi tam giác góc nào? - Nêu góc ngồi khác  ABC - GV: góc A,B, C gọi góc � = 1800 (định lí tổng ba góc �+ B �+ C Có A ) � x+ C � = 1800 (tính chất hai góc kề bù) AC  � x = A �+ B � - áp dụng định lí học so  AC sánh AC x A + B? * Định lí: SGK - Vậy ta có định lí tính chất góc ngồi tam giác? - GV nhấn mạnh lại nội dung định lí � x> A � AC - Hãy so sánh AC x A; AC x AC � x> B � góc B Giải thích? - Góc ngồi tam giác lớn góc - Vậy góc ngồi tam giác có số khơng kề với đo so với góc khơng kề với nó? Hoạt động III LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (15 ph) - Yêu cầu HS làm tập: Bài 1: Cho biết số đo x, y hình vẽ sau? SGK- T108 Hoạt động IV HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) - Nắm vững định lí tổng ba góc tam giác - Làm tập: 1; 2; tr 98 SBT; 1; tr 108 SGK LUYỆN TẬP A MỤC TIÊU: - Kiến thức: Qua tập câu hỏi kiểm tra, củng cố, khắc sâu kiến thức về: + Tổng ba góc tam giác 1800 + Trong tam giác vng góc nhọn có tổng số đo 900 + Định nghĩa góc ngồi, định lí tính chất góc ngồi tam giác - Kỹ : Rèn kỹ tính số đo góc - Thái độ : Rèn kỹ suy luận B CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: - GV: Thước thẳng, thước đo góc,ê ke, bảng phụ, phấn màu - HS : Thước thẳng, Thước đo góc,com pa C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Sĩ số : 7A: 7B: 7C: Kiểm tra cũ: Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động I KIỂM TRA (10 ph) - GV kiểm tra hai HS: HS1: a) Nêu định lí tổng ba góc tam giác? Bài b) Chữa tập tr108 SGK A 12 B 80 30 C D GT  ABC B = 800; C = 300 Phân giác AD (D  BC) KL ADC ? ADB ? Giải: �  B �  C � = 1800 Xét  ABC: A � + 800 + 300 = 1800 A � = 1800 - 1100 = 700 A � AD phân giác A � �1  A �2  A A 700 � � 350  A1  A  Xét  ABD: �  A �1  ADB � B  1800 � = 1800 - 1150 = 650 ADB � � kề bù với ADC ADB � �  ADC + ADB = 1800 � � = 1800 - ADB = 1800 - 650 = 1150 ADC HS2: a) Vẽ  ABC kéo dài cạnh BC phía, góc ngồi đỉnh B; đỉnh C? b) Theo định lí tính chất góc ngồi tam giác góc ngồi đỉnh B; đỉnh C tổng góc nào? Lớn góc  ABC? Bài : Hoạt động II LUYỆN TẬP ( 15 ph) Bài SGK Bài - GV đưa hình vẽ lên bảng phụ cho Hình 55 HS quan sát, trả lời miệng � = 900)  vuông AHI ( H  400 + $ I = 90 (ĐL) � = 900)  vuông BKI ( K x+ $ I 2= 90 mà $ I (đối đỉnh) I1 = $  x = 400 Hình 57  MIN có $ I = 90 � + 600 = 900 M � = 900 - 600 = 300 M � = 900 hay  NMP có M � + x = 900 M 300 + x = 900 x = 600 Xét  vuông MNP có: � + P$ = 900 N 600 + P$ = 900 0 P$ = 90 - 60 = 30 Hình 58 � = 900  AHE có H �+ E � = 900(Đ L) A  550 + E� = 900  E� = 900 - 550 = 350 � x$ = HBK Xét  BKE có góc HBK góc ngồi  BKE - u cầu HS làm tập sau: � �  E � = 900 + 350  HBK =K Cho hình vẽ: x = 1250 A B H C a) Mô tả hình vẽ b) Tìm cặp góc phụ hình vẽ c) Tìm cặp góc nhọn hình vẽ Củng cố: Hoạt động III LUYỆN TẬP BÀIHÌNH VẼ (10 ph) - u cầu HS làm SGK Bài - GV vừa vẽ hình, vừa hướng dẫn HS vẽ - Yêu cầu HS viết GT, KL X A - Quan sát hình vẽ, dựa vào cách để chứng minh A x // BC? B C GT  ABC ; B = C = 400 A x phân giác A KL A x // BC Chứng minh: Theo đầu ta có:  ABC : B = C = 400 (gt) (1) yAB = B + C = 400 +400 = 800 (theo định lí góc ngồi tam giác) A x tia phân giác yAB yAB 800   400 (2)  A1 = A2 = 2 Từ (1) (2)  B = A2 = 400 Mà B A2 vị trí so le  tia A x // BC (theo định lí đường thẳng song song) Hoạt động IV BÀI TẬP CÓ ỨNG DỤNG THỰC TẾ (10 ph) - Yêu cầu HS làm SGK - GV vẽ hình sẵn bảng phụ - GV phân tích đề cho HS rõ hình biểu diễn cắt ngang đê, mặt nghiêng đê - Nêu cách tính góc MOP? HDVN: Hoạt động V HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (3 ph) - Học thuộc, hiểu kỹ định lí tổng góc tam giác, định lí góc ngồi tam giác, định nghĩa, định lí tam giác vuông - Luyện giả tập áp dụng định lí Làm tập 14, 15, 16 , 17 SBT ... góc tam giác - GV dùng bìa lớn hình tam giác, tiến hành thao tác + Nhận xét: Tổng ba góc tam giác SGK Hướng dẫn HS thực 1800 - Nêu dự đoán tổng ba góc tam giác Hoạt động II TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM. .. TAM GIÁC (10 ph) - Bằng lập luận chứng minh định lí này? x A y - GV hướng dẫn HS + Qua A kẻ đường thẳng xy song song với BC + Chỉ góc hình? + Tổng ba góc tam giác ABC B C tổng ba góc hình? Và bao... - Hai góc có tổng số đo 900 hai góc nào? Hoạt động IV GĨC NGỒI CỦA TAM GIÁC (15 ph) - GV vẽ góc AC x , Giới thiệu góc t A AC x góc đỉnh C tam giác ABC y x B C - Góc AC x có vị trí với góc C 
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 7 chương 2 bài 1: Tổng ba góc của một tam giác, Giáo án Hình học 7 chương 2 bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay