Khóa luận tốt nghiệp: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH SÔNG NHUỆ

42 24 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 09:41

1.1. Vai trò huy động vốn đối với ngân hàng thương mại1.1.1 Các loại vốn của ngân hàng thương mại1.1.1.1Khái niệm về vốn của ngân hàng thương mạiCác ngân hàng có thể tổ chức theo nhiều hình thức khác nhau như ngân hàng thương mại quốc doanh,ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh,ngân hàng 100% vốn nước ngoài… nhưng dù tổ chức ở một loại hình nào các ngân hàng muốn tồn tại và phát triển đều cần một yếu tố hết sức quan trọng đó là vốn.vốn là cơ sở hinh thành,tổ chức hoạt động của ngân hàng cũng như quyết định quy mô và năng lục cạnh tranh của ngân hàng. Vốn của ngân hàng thương mại là những giá trị tiền tệ mà ngân hàng có thể huy động được dùng đê cho vay, đầu tư hoặc thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác. Thực chất vốn của ngân hàng thương mại là một bộ phận của thu nhập quốc dân tạm thời nhàn rỗi trong quá trình sản xuất, phân phối và tiêu dùng mà người chủ của chúng gửi vào ngân hàng để thực hiện những mục đích khác nhau.Hay nói cách khác họ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn tiền tệ cho ngân hàng để ngân hàng phải trả cho họ một khoản thu nhập.Ngân hàng đã thực hiện vai trò tập trung và phân phối lại vốn dưới hình thực tệ ,làm tăng nhanh quá trình luân chuyển vốn,kích thích hoạt động kinh doanh phát triển.Các hoạt động đó quyết định sự tồn tại và phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng.1.1.1.2Các loại vốn của ngân hàng thương mạia. Vốn chủ sở hữu của ngân hàngVốn chủ sở hữu là vốn do chủ sở hữu đóng góp và lợi nhuận được tích lũy trong quá trình kinh doanh. Đây là loại vốn mà ngân hàng có thể sử dụng lâu dài hình thành nên trang thiết bị nhà cửa cho ngân hàng. Mặc dù chiếm tỉ trọng rất nhỏ trong tổng nguồn vốn của ngân hàng nhưng nó có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình kinh doanh của ngân hàng ngân hàng b. Nguồn vốn huy động của ngân hàng bao gồm:Tiền gửi :Tiền gửi của khách hàng là nguòn tài nguyên quan trọng nhất của ngân hàng thương mại.Khi một ngân hàng thương mại bắt đầu hoật động ,nghiệp vụ đầu tiên là mở các tài khoản tiền gửi để giữ hộ và thanh toán hộ khách hàng,bằng cách đó ngân hàng huy động tiền gửi của các cá nhân doanh nghiệp, tổ chức và dân cư.Tiền gửi là nguồn tài nguyên quan trọng chiếm tỉ trọng lớn trong tổng nguòn vốn huy động của ngân hàng. Để gia tăng tiền gửi trong môi trường cạnh tranh và để có được nguồn tiền chất lượng ngày càng cao,các ngân hàng đã đưa ra và thực hiện nhiều hình thức huy động khác nhau.Nhìn chung các khoản mục ngân hàng huy động bao gồm :+Tiền gửi thanh toán (tiền gửi giao dịch hoặc tiền gửi thanh toán):Đây là tiền cảu doanh nghiềp hoặc cá nhân gứi vào ngân hàng để nhờ ngân hàng giữ và thanh toán hộ .Trong phạm vi số dư cho phép,các nhu cầu chi trả của doanh nghiệp và cá nhân đều được ngân hàng thực hiện.Các khoản thu bằng tiền của cá nhân và doanh nghiệp đều có thể được nhập vào tiền gửi thanh toán theo yêu cầu.Nhìn chung lãi suất của các khoản tiền này là rất thấp ,thay vào đó chủ tài khoản có thể được hưởng các dịch vụ ngân hàng với mức phí thấp .Ngân hàng mở tài khoản tiền gửi thanh toán(tài khoản có thể phát séc)cho khách hàng.Thủ tục mở rất đơn giản.Yêu cầu ngân hàng là khàch hàng phải có tiền và chỉ thanh toán trong phạm vi số dư.Một số ngân hàng kết hợp tài khoản tiền gửi thanh toán với tài khoản cho vay(thấu chichi trội trên số dư có của tiền gửi thanh toán ).Một số ngân hàng sử dụng nhiều hình thức biến tướng của tiền gửi thanh toán để nâng lãi suất loại tiền gửi này nhằmcạnh tranh với các tổ chức tín dụng . CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HUY ĐỘNG VỐN TỪ DÂN CƯ Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Vai trò huy động vốn ngân hàng thương mại 1.1.1 Các loại vốn ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm vốn ngân hàng thương mại Các ngân hàng tổ chức theo nhiều hình thức khác ngân hàng thương mại quốc doanh,ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh,ngân hàng 100% vốn nước ngồi… dù tổ chức loại hình ngân hàng muốn tồn phát triển cần yếu tố quan trọng vốn.vốn sở hinh thành,tổ chức hoạt động ngân hàng định quy mô lục cạnh tranh ngân hàng Vốn ngân hàng thương mại giá trị tiền tệ mà ngân hàng huy động dùng đê cho vay, đầu tư thực dịch vụ kinh doanh khác Thực chất vốn ngân hàng thương mại phận thu nhập quốc dân tạm thời nhàn rỗi trình sản xuất, phân phối tiêu dùng mà người chủ chúng gửi vào ngân hàng để thực mục đích khác nhau.Hay nói cách khác họ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn tiền tệ cho ngân hàng để ngân hàng phải trả cho họ khoản thu nhập.Ngân hàng thực vai trò tập trung phân phối lại vốn hình thực tệ ,làm tăng nhanh q trình ln chuyển vốn,kích thích hoạt động kinh doanh phát triển.Các hoạt động định tồn phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng 1.1.1.2 Các loại vốn ngân hàng thương mại a Vốn chủ sở hữu ngân hàng Vốn chủ sở hữu vốn chủ sở hữu đóng góp lợi nhuận tích lũy trình kinh doanh Đây loại vốn mà ngân hàng sử dụng lâu dài hình thành nên trang thiết bị nhà cửa cho ngân hàng Mặc dù chiếm tỉ trọng nhỏ tổng nguồn vốn ngân hàng có vai trò quan trọng trình kinh doanh ngân hàng ngân hàng b Nguồn vốn huy động ngân hàng bao gồm: -Tiền gửi : Tiền gửi khách hàng nguòn tài nguyên quan trọng ngân hàng thương mại.Khi ngân hàng thương mại bắt đầu hoật động ,nghiệp vụ mở tài khoản tiền gửi để giữ hộ toán hộ khách hàng,bằng cách ngân hàng huy động tiền gửi cá nhân doanh nghiệp, tổ chức dân cư Tiền gửi nguồn tài nguyên quan trọng chiếm tỉ trọng lớn tổng nguòn vốn huy động ngân hàng Để gia tăng tiền gửi môi trường cạnh tranh để có nguồn tiền chất lượng ngày cao,các ngân hàng đưa thực nhiều hình thức huy động khác nhau.Nhìn chung khoản mục ngân hàng huy động bao gồm : +Tiền gửi toán (tiền gửi giao dịch tiền gửi toán): Đây tiền cảu doanh nghiềp cá nhân gứi vào ngân hàng để nhờ ngân hàng giữ toán hộ Trong phạm vi số dư cho phép,các nhu cầu chi trả doanh nghiệp cá nhân ngân hàng thực hiện.Các khoản thu tiền cá nhân doanh nghiệp nhập vào tiền gửi tốn theo u cầu.Nhìn chung lãi suất khoản tiền thấp ,thay vào chủ tài khoản hưởng dịch vụ ngân hàng với mức phí thấp Ngân hàng mở tài khoản tiền gửi toán(tài khoản phát séc)cho khách hàng.Thủ tục mở đơn giản.Yêu cầu ngân hàng khàch hàng phải có tiền toán phạm vi số dư.Một số ngân hàng kết hợp tài khoản tiền gửi toán với tài khoản cho vay(thấu chi-chi trội số dư có tiền gửi tốn ).Một số ngân hàng sử dụng nhiều hình thức biến tướng tiền gửi toán để nâng lãi suất loại tiền gửi nhằmcạnh tranh với tổ chức tín dụng +Tiền gửi có kì hạn doanh nghiệp,các tổ chức xã hội: Nhiều khoản thu tiền doanh nghiệp tổ chức xã hội chi trả sau thời gian định.Tiền gửi toán thuận tiện cho hoạtđộng toán song lãi suất thấp Để đáp ứng nhu càc tăng thu người gửi tiền ,ngân hàng đưa hình thức tiền gửi có kì hạn.Người gửi khơng dược sử dụng hình thức tốn đói với tiền gửi tốn để áp dụng loại tiền gửi này.nếu cần chi tiêu người gửi phải cần đến ngân hàng rút tiền ra.Tuy khơng thuận lợi cho tiêu dùng hình thức tiền gửi tốn tiền gửi có kì hạn hưởng lãi suất cao tùy theo độ dài kì hạn +Tiền gửi tiết kiệm dân cư : Các tầng lớp dân cư có khoản thu nhập tạm thời chưa sử dụng (khoản tiền tiết kiệm ) điều kiện có khả tiếp cận với ngân hàng ,họ gửi tiết kiệm nhằn thực mục tiêu an toàn sinh lời khoản tiết kiệm , đặc biệt nhu cầu an toàn.Nhằmthu hút ngày nhiều tiền tiết kiệm,các ngân hàng cố gắng khuyến khích dân cư thay đổi thói quen giữ vàng tiền mặt nhà cách mở rộng mạng lưới huy động , đưa hình thức huy động đa dạng lãi suất cạnh tranh hấp dẫn (ví dụ tiền gửi với khoản khác ,tiết kiệm vàng ngoại tệ…).Ngân hàng mở cho người tiết kiệm nhiều sổ tiết kiệm cho kì hạn lần gửi khác nhau.Sổ tiết kiệm không dùng để toán tiền hàng dịch vụ song chấp để vay vốn ngân hàng cho phép +Tiền gửi ngân hàng khác : Nhằm mục đích tốn hộ số mục đích khác,ngân hàng thương mại gửi tiền ngân hàng thương mại khác Tuy nhiên quy mô nguồn thường không lớn c.Nguồn vay nghiệp vụ vay ngân hàng thưong mại Tiền gửi nguồn quan trọng ngân hàng thương mại.Tuy nhiên,khi cần, ngân hàng thường vay thêm.Tại nhiều nước,ngân hàng Trung ương thưòng quy định tỷ lệ nguồn tiền huy động vốn chủ.Do nhiều ngân hàng vào giai đoạn cụ thể phải vay mượn để đáp ứng nhu cầu chi trả khả huy động bị hạn chế *Vay ngân hàng Trung ương Đây khoản vay nhằm giải nhu cầu cấp bách chi trả ngân hàng thương mại.Trong trường hợp thiếu hụt dự trữ (thiếu dự trữ bắt buộc,dự trữ toán),ngân hàng thương mại thường vay ngân hàng nhà nước Hình thức cho vay chủ yếu ngân hàng Nhà nước tái chiết khấu(hoặc tái cấp vốn).Các thương phiếu ngân hàng thương mại chiết khấu(hoặc tái chiết khấu) trở thành tài sản họ.Khi cần tiền ngân hàng thương mại mang thương phiếu lên tái chiết khấu ngân hàng Nhà nước.Nghiệp vụ làm thương phiếu ngân hàng thương mại giảm dự trữ(tiền mặt tiền gửi ngân hàng Nhà nước) tăng lên.Ngân hàng Nhà nước điều hành vay mượn cách chặt chẽ,ngân hàng thương mại phải thực điều kiện đảm bảo kiểm sốt định Thơng thường ngân hàng Nhà nước tái chiết khấu cho thương phiếu có chất lượng(thời gian đáo hạn ngắn ,khả trả nợ cao) phù hợp với mục tiêu ngân hàng thời kì.Trong điều kiện chưa có thương phiếu,ngân hàng Nhà nước cho ngân hàng thưong mại vay hình thức tái cấp vốn theo hạn mức tín dụng định *Vay tổ tín dụng khác Đây nguồn ngân hàng vay mượn lẫn vay tổ chức tín dụng khác thị trường liên ngân hàng Các ngân hàng có dự trữ vượt yêu cầu có kết dư gia tăng bất ngờ khoản tiền huy động giảm cho vay sẵn lòng cho ngân hàng khác vay để tìm kiếm lãi suất cao hơn.Ngược lại ngân hàng thiếu hụt dự trữ có nhu cầu vay mượn tức thời để đảm bảo khoản Như nguồn vay mượn từ ngân hàng khác để đáp ứng nhu cầu dự trữ chi trả cấp bách nhiều trường hợp bổ sung thay cho nguồn vay mượn từ ngân hàng Nhà nước.Quá trình vay mượn đơn giản.Ngân hàng vay cần liên hệ trực tiếp với ngân hàng cho vay thông qua ngân hàng đại lí(hoặc ngân hàng Nhà nước).Khoản vay khơng cần đảm bảo,hoặc đảm bảo chứng khoán kho bạc.Kết dự trữ ngân hàng cho vay giảm ngân hàng vay tăng lên * Vay thị trường vốn Giống doanh nghiệp khác ,các ngân hàng vay mượn cách phát hành giấy nợ(kì phiếu,tín phiếu,trái phiếu)trên thị trường vốn.Rất nhiều ngân hàng thương mại thiếu nguồn tiền gủi trung dài hạn dẫn đến không đáp ứng nhu cầu cho vay trung dài hạn.Do vậy,các khoản vay trung dài hạn nhằm bổ sung cho khoản tiền gửi, đáp ứng nhu cầu cho vay đầu tư trung dài hạn.Thông thường khoản tiền không đảm bảo.Những ngân hàng có uy tín trả lãi suất cao vay mượn nhiều hơn.Các ngân hàng nhỏ thường khó vay mượn trực tiếp cách này,họ thường phải vay mượn thơng qua ngân hàng đại lí báo lãnh ngân hàng Đầu tư.Khả vay mượn phụ thuộc vào trình độ phát triển thị trường tài chính,tạo khả chuyển đổi cho cơng cụ nợ dài hạn ngân hàng Nghiệp vụ vay mượn ngân hàng tương đối phức tạp.Ngân hàng cần nghiên cứu kĩ thị trường để định quy mô,mệnh giá ,lãi suất thời hạn vay mượn thích hợp Các vấn đề chuyển nhượng, điều chỉnh lãi suất,bảo quản hộ ngân hàng quan tâm d.Các nguồn khác Loại bao gồm nguồn uỷ thác,nguồn toán nguồn khác *Nguồn uỷ thác Ngân hàng thương mại thực dịch vụ uỷ thác uỷ thác cho vay,uỷ thác đầu tư,uỷ thác cấp phát,uỷ thác giải ngân thu hộ…Các hoạt động tạo nên nguồn uỷ thác ngân hàng.Ví dụ:Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nông thôn cho vay uỷ thác hộ cho Nhà nước số dự án trồng rừng với nguồn ngân sách hay nguồn ODA.Theo hợp đồng bên,các nguồn vốn chuyển ngân hàng Nơng nghệp Phát triển nơng thơn, để từ chuyển tải đến địa điểm xác định trước.Cùng với phát triển mối quan hệ đa phương ,rất nhiều tổ chức kinh tế xã hội có mục tiêu phát triển ngân hàng,có nguồn tài chính, sử dụng mạng lưới ngân sách kênh dẫn vốn tới mục tiêu.Kết hình thành nguồn ủy thác ,làm gia tăng nguồn vốn ngân hàng *Nguồn vốn toán Các hoạt động tốn khơng dung tiền mặt hình thành nguồn tốn (séc q trình chi trả,tiền kí quỹ để mở L/C…) Những ngân hàng ngân hàng đầu mối đồng tài trợ có kết số dư từ tiền ngân hàng thành viên chuyển để thực cho vay 1.2 Đặc điểm nhân tố ảnh hưởng 1.2.1 Đặc điểm nguồn tiền gửi nhân tố ảnh hưỏng Đặc điểm chung tiền gửi chúng phải tốn khách hàng u cầu tiền gửi có kì hạn chưa đến hạn.Sự thay đổi, đặc biệt tiền gửi ngắn hạn,làm thay đổi cầu khoản ngân hàng Quy mô tiền gửi lớn so với nguồn khác.Thông thường nguồn thưòng chiếm 50% tổng nguồn vốn mục tiêu tăng trưởng hàng năm ngân hàng Tiền gửi đối tượng phải dự trữ bắt buộc,do chi phí tiền gửi thường cao lãi trả tiền gửi Ở nhiều nước ,nhà nước phải mua bảo hiểm cho tiền gửi Tiền gửi, đặc biệt tiền gửi ngắn hạn,thường nhạy cảm với biến động lãi suất,tỷ giá,thu nhập,chu kì chi tiêu nhiều nhân tố khác.Lãi suất cao nhân tố kích thích doanh nghiệp,dân cư gửi cho vay.Trong điều kiện có lạm phát ,người có tiền tiết kiệm thường quan tâm tới lãi suất thực, điều có nghĩa lãi suất thực dương thực hấp dẫn nguồn tiền tiết kiệm.Các yếu tố khác địa điểm ngân hàng ,mạng lưới chi nhánh quầy tiết kiệm ,các loại hình huy động đa dạng ,các dịch vụ đa dạng…đều ảnh hưởng tới quy mô cấu trúc nguồn tiền.Thời vụ chi tiêu ảnh hưởng đến quy mô tính ổn định nguồn tiền.Vào dịp tết,nguồn tiền tiết kiệm tiền gửi doanh nghiệp có xu hướng giảm sút , đặc biệt điều kiện tốn tiền mặt phổ biến.Tại thành phố lớn,nơi tập trung tầng lớp dân cư có thu nhập cao, hình thành người gửi tiền lớn.Thu nhập gia tăng điều kiện để gia tăng quy mô thay đổi kì hạn nguồn tiền.Khi ngân hàng mở rộng cho vay,tiền gửi doanh nghệp cá nhân gia tăng.Các nguồn tiền gửi toán thường biến động mạnh(kém ổn định) tiền gửi tiết kiệm Các ngân hàng cần nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến tiền gửi thông qua nghiên cứu đặc điểm thị trường nguồn tiền ngân hàng để có biện pháp quản lí sử dụng thích ứng.Tuy nhiên ngân hàng thường khó biết xác việc thay đổi quy mô kết cấu tiền gửi 1.2.2 Đặc điểm nguồn vay nhân tố ảnh hưởng khác Tỷ trọng loại nguồn tổng nguồn thường thấp nguồn tiền gửi,trừ số ngân hàng hoạt động bán buôn.Các khoản vay thường với thời hạn quy mô xác định trước,do tạo thành nguồn ổn định cho ngân hàng.Khác với nhận tiền gửi ngân hàng,không thiết phải vay thường xuyên:ngân hàng vay lúc cần thiết ,ngân hàng hoàn toàn chủ động định khối lượng vay với nhu cầu sử dụng.Nguồn vay khơng phải chịu dự trữ bắt buộc bảo hiểm tiền gửi.Tuy nhiên,do rủi ro lớn nên lãi suất trả cho tiền vay thường lớn lãi suất cho tiền gửi với kì hạn.Các khoản vay ngân hàng Nhà nước vay ngân hàng khác lãi suất thấp song thường có thời hạn ngắn,chỉ nhằm đảm bảo tốn tức thời cho ngân hàng.Việc cho vay ngân hàng Nhà nước phụ thuộc lớn vào sách tiền tệ mà ngân hàng Nhà nước theo đuổi thời kì.Việc vay mượn ngân hàng khác địa bàn gặp khó khăn nhiều ngân hàng thiếu phương tiện toán Muốn mở rộng quy mô vay mượn thị trường liên ngân hàng,một ngân hàng cần vươn tới thị trường liên ngân hàng quốc tế với khả phân tích rủi ro lãi suất rủi ro hối đối Vậy thơng qua phát hành giấy nợ trung dài hạn đóng vai trò quan trọng việc tạo gia tăng nguồn trung dài hạn ổn định cao cho ngân hàng.Ngân hàng sử dụng nguồn vay dự án,tài trợ trang thiết bị bất động sản doanh nghiệp người tiêu dung.Các nhân tố ảnh hưởng quan trọng thu nhập dân cư ổn định vĩ mô,sau đến kĩ thuật nghiệp vụ ngân hàng nhằm tạo tính khoản giấy nợ thuận tiện người cho vay.Mặc dù lãi suất thường cao so với nguồn khác,song ngân hàng phải sử dụng phát hành giấy nợ trung dài hạn tiền gửi không đáp ứng dược yêu cầu ổn định,quy mô đủ lớn khoảng thời gian xác định 1.2.3 Đặc điểm nguồn khác Phần lớn nguồn khác ngân hàng trả lãi (lãi suất danh nghĩa bằn khơng).Tuy nhiên chi phí để có trì chúng đáng kể.Ví dụ để có nguồn uỷ thác ngân hàng phải tìm kếm chủ đầu tư, tìm hiểu yêu cầu họ,nghiên cứu dự án mà họ tài trợ…Nhìn chung nguồn khác ngân hàng thường không lớn(trừ số ngân hàng có dịch vụ uỷ thác cho Nhà nước cho tổ chức quốc tế).Việc gia tăng nguồn nằm sách tăng nguồn thu cho ngân hàng bị ảnh hưởng lớn khả thực mở rộng loại hình dịch vụ khác CHƯƠNG THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TỪ DÂN CƯ TẠI NGÂN HÀNG 2.1.Vài nét ngân hàng công thương Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) thành lập từ năm 1988 sau tách từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.Là bốn Ngân hàng thương mại nhà nước lớn Việt Nam, VietinBank có tổng tài sản chiếm 25% thị phần toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam Nguồn vốn VietinBank tăng trưởng qua năm, tăng mạnh kể từ năm 1996, đạt bình quân 20%/1năm, đặc biệt có năm tăng 35% so với năm trước Có mạng lưới kinh doanh trải rộng tồn quốc với Sở Giao dịch, 137 chi nhánh 700 điểm giao dịch Có 03 Cơng ty hạch tốn độc lập Cơng ty Cho th Tài chính, Cơng ty TNHH Chứng khốn, Cơng ty Quản lý Nợ Khai thác Tài sản 02 đơn vị nghiệp Trung tâm Công nghệ Thông tin Trung tâm Đào tạo Là thành viên sáng lập Tổ chức Tài Tín dụng: - Sài Gòn Cơng thương Ngân hàng - Indovinabank (Ngân hàng liên doanh Việt Nam) - Công ty cho thuê Tài quốc tế - VILC (Cơng ty cho th Tài quốc tế Việt Nam) - Cơng ty Liên doanh Bảo hiểm Châu Á - NHCT Là thành viên thức của: - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) - Hiệp hội ngân hàng Châu Á (AABA) - Hiệp hội Tài viễn thơng Liên ngân hàng (SWIFT) - Tổ chức Phát hành Thanh toán thẻ VISA, MASTER quốc tế Đã ký Hiệp định Tín dụng khung với quốc gia Bỉ, Đức, Hàn quốc, Thụy Sĩ có quan hệ đại lý với 800 ngân hàng lớn 80 quốc gia, vùng lãnh thổ khắp châu lục Là ngân hàng tiên phong việc ứng dụng công nghệ đại thương mại điện tử Việt Nam Một số cột mốc lịch sử Ngày thành lập NHCT Việt Nam Ngày 26/03/1988 Thành lập Ngân hàng Chuyên doanh (theo Nghị định số 53/HĐBT Hội đồng Bộ trưởng) Ngày 14/11/1990 Chuyển Ngân hàng chuyên doanh Công thương Việt Nam thành Ngân hàng Công thương Việt Nam (Theo Quyết định số 402/CT Hội đồng Bộ trưởng) Ngày 27/03/1993 Thành lập Doanh nghiệp Nhà nước có tên Ngân hàng Công thương Việt Nam (Theo Quyết định số 67/QĐ-NH5 Thống đốc NHNN Việt Nam) Ngày 21/09/1996 Thành lập lại Ngân hàng Công thương Việt Nam (Theo Quyết định số 285/QĐ-NH5 Thống đốc NHNN Việt Nam) Ngày thành lập đơn vị thành viên Ngày 08/02/1991 Thành lập 69 chi nhánh NHCT (Theo Quyết định số 12/NHCT Tổng Giám đốc NHCT Việt Nam) Ngày 20/04/1991 Thành lập Sở giao dịch II NHCT VN (theo Quyết định số 48/NH-QĐ Thống đốc NHNN Việt Nam) Ngày 29/10/1991 Thành lập Ngân hàng liên doanh INDOVINA (theo giấy phép số 08/NH-GP VN) Ngày 27/03/1993 Thành lập thành lập lại 77 chi nhánh NHCT nước (theo Quyết định số 67/QĐ-NH5 Thống đốc NHNN Việt Nam) Ngày 30/03/1995 Thành lập Sở giao dịch NHCT Việt Nam (theo Quyết định số 83/NHCT-QĐ Chủ tịch Hội đồng Quản trị) Ngày 28/10/1996 10 Thành lập Công ty Cho thuê Tài Quốc tế Việt nam (theo giấy phép số 01/GP-CTCTTC Thống đốc NHNN Việt Nam) Ngày 01/07/1997 Thành lập Trung tâm BDNV (theo Quyết định số 37/QĐ-NHCT1 Tổng Giám đốc) Ngày 29/06/1998 Đổi tên thành Trung tâm Đào tạo (theo Quyết định số 52/QĐ-HĐQT-NHCT1) Ngày 30/10/2001 Đổi tên thành Trung tâm Đào tạo Phát triển Công nghệ thông tin (theo Quyết định số 089/QĐ-HĐQT-NHCT1) Các hoạt động chính: Huy động vốn · Nhận tiền gửi khơng kỳ hạn có kỳ hạn VNĐ ngoại tệ tổ chức kinh tế dân cư · Nhận tiền gửi tiết kiệm với nhiều hình thức phong phú hấp dẫn: Tiết kiệm không kỳ hạn có kỳ hạn VNĐ ngoại tệ, Tiết kiệm dự thưởng,Tiết kiệm tích luỹ · Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu Cho vay, đầu tư · Cho vay ngắn hạn VNĐ ngoại tệ · Cho vay trung, dài hạn VNĐ ngoại tệ · Tài trợ xuất, nhập khẩu; chiết khấu chứng từ hàng xuất · Đồng tài trợ cho vay hợp vốn dự án lớn, thời gian hoàn vốn dài · Cho vay tài trợ, uỷ thác theo chương trình: Đài Loan (SMEDF); Việt Đức (DEG, KFW) hiệp định tín dụng khung · Thấu chi, cho vay tiêu dùng · Hùn vốn liên doanh, liên kết với tổ chức tín dụng định chế tài nước quốc tế · Đầu tư thị trường vốn, thị trường tiền tệ nước quốc tế 11 Chi phí huy động vốn số tiền ngân hàng bỏ để có quyền sử dụng nguồn vốn đó.Lãi suất ngân hàng qua năm có tăng trưởng khuyến khích người dân gửi tiền vào.Nhưng bên cạnh đó,lãi suất đầu vào ảnh hưởng khơng nhỏ đến kết kinh doanh ngân hàng Nó lại phải chịu áp lực cạnh tranh từ định chế tài khác,sự phát triển TTCK nên việc xây dựng sách hợp lý vừa đảm bảo mục tiêu huy động nguồn vốn từ dân cư vừa không ảnh hưởng đến kết kinh doanh ngân hàng vấn đề công tác huy động vốn ngân hàng 2.3 đánh giá kết 2.3.1 kết đạt Đánh giá huy động tiền gửi dân cư ngân hàng công thương chi nhánh Sông Nhuệ nhận thức rõ tầm quan trọng công tác huy động tiền gửi dân cư.Do nguồn tiền gửi dânc có tính ổn định cao thường có kì hạn dài.Từ ngân hàng trọng tìm hiểu biện pháp để đẩy mạnh huy động nguồn vốn này.Chính vậy,ngân hàng đạt số thành tựu đáng kể sau: +Tiền gửi dân cư có mức tăng trưởng cao qua năm 2007,2008 tăng năm 2009 đặc biệt năm 2009 đạt mức tiền gửi dân cư 3541 tỷ đồng Đạt kết ngân hàng công thương chi nhánh Sông Nhuệ làm tốt công tác khách hàng marketing để giữ khách hàng truyền thống đồng thời thu hút thêm nhiều khách hàng Đối với khách hàng truyền thống có nguồn tiền gửi lớn ngân hàng công thương chi nhánh Sơng Nhuệ đưa sách ưu đãi giao dịch tận nơi tiền mặt chứng từ +Ngân hàng bước đa dạng hóa hình thức huy động tiền gửi dân cư.Trước hết,ngân hàng đa dạng hóa kì hạn gửi tiền thơng thường với kì hạn ,từ khơng kì hạn tới 24 tháng trở lên, đa dạng hình thức trả lãi :trả lãi trước,tar lãi sau,trả lãi định kì(tháng quý); đa dạng hóa loịa tiền gửi huy động ,ngồi huy động VNĐ, ngân hàng huy động tiền gửi EUR.Bên cạnh đó,dù triển khai năm hình thức huy động :tiết kiệm bậc thang,tiết kiệm dự thưởng thực thu hút quan tâm khách hàng , đặc bịêt việc rút gốc linh hoạt thời gian khối lượng loại 29 hình tiết kiệm bậc thang đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng khách hàng gửi tiền,tạo cho khách hàng có nhiều lựa chọn khác nâng cao lực cạnh tranh với tổ chức tài khác viêc huy động lượng tiền vốn tạm thời nhàn rỗi dân cư phát triển kinh tế +Ngân hàng sử dụng linh hoạt công cụ lãi suất để thu hút nguồn tiền gửi dân cư, đặc biệt trọng thu hút nguồn vốn trung dài hạn nhằm khuyến khích dân cư gửi tiền theo kì hạn 12 tháng.Ngồi ra,với loại hình tiết kiệm bậc thang khách hàng hưởng tiện ích việc rút gốc ling hoạt thời gian khối lượng.Chính quan tâm điều chỉnh kịp thời ngân hàng góp phần tăng trưởng nguồn vốn có kì hạn 12-24 tháng tăng trưởng cao vào năm 2007 giảm nhẹ vào năm 2008.Bên cạnh đó,việc phát hành chứng tiền gửi dài hạn.trái phiếu Agribank TW đợt phát hành kì phiếu ngân hnàg công thương chi nhánh Sông Nhuệ với tổ chức tín dụng khác địa bàn +Ngân hàng cơng thương chi nhánh Sông Nhuệ trọng đến việc mở rộng mạng lươis chi nhánh khu đông dân cư,khu đô thị mới,tại trung tâm thương mại,gần trường học.Hiện mạng lưới phòng giao dịch trực thuộc ngân hàng lên số 38 , nằm vị trí thực thuận lợi địa bàn thủ đô Hà Nội tạo điều kiện thu hút nguồn tiền gửi dân cư lớn góp phần vào việc tăng trưởng nguồn vốn cho ngân hàng +Ngồi ra,ngân hàng trọng đến việc đào tạo,bồi dưỡng tạo điều kiện cho cná cơng nhân viên ngân hàng có nhu cầu nâng cao trình độ chun mơn.Thơng qua việc hàng năm có mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ :kế toán,kiểm toán,marketing,ngoại ngữ.Chát lượng đào tạo tương đối tốt +Công tác tin học ngân hàng phát triền nhanh theo kịp yêu cầu phát triển dịch vụ ngân hàng công thương chi nhánh Sông Nhuệ Toàn chi nhánh trực thuộc thực hệ thống IPCAS giao dịch với khách hàng giao dịch nội Cơng tác an tồn báo mật cho hệ thốn thực cách nghiêm túc thường xuyên 2.3.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân 30 Mặc dù đạt kết chủ quan ,nhưng việc huy động vốn ngân hàng công thương chi nhánh Sông Nhuệ bộc lộ số hạn chế là: +Mặc dù ngân hàng Nhà nước cho phép ngân hàng thương mại đa dạng hoá lại tiền gửi với nhiều hình thức khác nhau.Nhưng việc thu hút loại tiền gửi vào ngân hàng phù hợp.Năm 2007,nguồn vốn ngoại tệ chiếm 19% tổng vốn huy động.Năm 2008 chút 21% lại nguồn vốn nội tệ.Sản phẩm huy động vốn triển khai nhiều loại hình nhiều hình thức trả lãi song chưa đáp ứng thị hiếu người gửỉ +Cơ cấu vốn chưa hợp lí ,tỷ trọng vốn huy động khơng kì hạn kì hạn 12 tháng lớn ,vốn trung dài hạn có chuyển biến chưa đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn trung dài hạn.Vốn ngắn hạn thừa vốn trung dài hạn thiếu +Nguồn vốn chưa có tính ổn định cao,nguồn huy động từ doanh nghiệp,các tổ chức kinh tế mà chủ yếu từ tiền gửi toán tạo cân đối doanh nghiệp,các tổ chức rút tiền gửi ngân hàng +Dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt qua ngân hàng có lợi cho ngân hàng thơng qua cơng tác tốn ngân hàng cơng thương chi nhánh Sơng Nhuệ tạo thêm nguồn vốn trả lãi lãi thấp ,nhưng công tác tốn nhiều hạn chế,người dân chưa hiểu biết hay chưa quen tâm lí thích tiền mặt lớn khách hàng truyền thống ngân hàng nhiều doanh nghiệp khơng thích sử dụng đến hình thức ngân hàng +Ngồi ra, hoạt động marketing ngân hàng công thương chi nhánh Sông Nhuệ mắc phải khuyết điểm chưa thể khắc phục thời gian ngắn.Hoạt động Marketing đơn điệu ,chưa coi trọng mức nên có hiệu thấp Cơng tác Marketing dừng lại ình thức viết giới thiệu, đăng tải phương tiện thông tin đại chúng ngân hàng muốn thơng báo kiện tăng suất,phát hành kì phiếu hay trái phiếu… +Trình độ nghiệp vụ phận cán ,viên chức hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu cạnh tranh hội nhập.Cơ sở vật chất ngân hàng nhiều hạn chế chưa thực tương xứng với ngân hàng công thương chi nhánh Sông 31 Nhuệ *Nguyên nhân Năm 2009 số tồn ảnh hưởng đến kết kinh doanh vị ngân hàng cơng thương chi nhánh Sơng Nhuệ Đó nguyên nhân khách quan chủ quan: NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN +Nền kinh tế giới thường xuyên có số biến động ảnh hưỏng chiến tranh khu vực nhạy cảm,dịch cúm gia cầm , động thái tăng lãi suất liện tục cục dự trữ liên bang Mỹ…đã gây nhiều tác động không nhỏ đến kinh tế nước có Việt Nam Một số ngành kinh doanh có hiệu có dấu hiệu chững lại,xuất tình trạng khó khăn tài ,ngành giao thơng vận tải xảy tình trạng nợ dự án ,ngành cơng nghiệp vật liệu xây dựng sản phẩm tồn kho lớn không tiêu thụ được…Ngân hàng ngành chịu tác động to lớn gia tăng lãi suất ngoại tệ cục dự trữ liên bang Mỹ liên tục có động thái tăng lãi suất USD năm vừa qua,của sức ép tăng lãi suất số giá tiêu dùng tăng mạnh năm 2005,2006,2007 +Hiện có nhiều ngân hàng cổ phần ,các tổ chức tín dụng,các ngân hàng liên doanh nước hoạt động cạnh tranh ngày gay gắt.Các ngân hàng thương mại cổ phần ,ngân hàng liên doanh ngân hàng nước ngồi có tốc độ phát triển nhanh chóng ,có sách thu hút nhân tài Việt Nam trở thánh trở ngại cho hoạt động ngân hnàg cơng thương nói chung ngân hàng cơng thương chi nhánh Sơng Nhuệ nói riêng +Luật doanh nghiệp tạo điều kiện cho doanhnghiệp đời dễ dàng ,người dân chuyển tiền đầu tư vào doanh nghiệp làm giảm khối lượng vốn gửi vào ngân hàng.Bên cạnh ,TTCK thời gian gần hoạt động “nóng” thu hút lượng khơng nhỏ tiền nhàn rỗi kinh tế Đây khó khăn cơng tác huy động vốn ngân hàng công thương chi nhánh Sông Nhuệ +Mặt khác tâm lí người dân địa bàn Hà nội ưu chuộng 32 tiền mặt ,thích cầm tiền tay để phòng thân Điều cho thấy thiếu hiểu biết người dân hoạt đơngh ngân hàng.Bên cạnh ,các thủ tục ,chứng từ toán qua ngân hàng chưa thực đơn giản,gây cho người dân tâm lí đến khách hàng +Một số văn Nhà nước ngành hệ thống chưa dược bổ sung ,chỉnh sửa kịp thời gây khó khăn hoạt động ngân hàng +Ngoài số doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh hiệu quả,thua lỗ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh ngân hàng công thương chi nhánh Sông Nhuệ +Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hỗ trợ cho ngân hàng chưa đồng Mức độ tự động dịch vụ thấp chương trình đại hố ngân hàng chưa hoàn thiện ổn định NGUYÊN NHÂN CHỦ QUAN: +Điểm yếu bật ngân hàng công thương chi nhánh Sơng Nhuệ khả thích ứng với thay đổi thị trường Điều thể rõ qua việc điề chỉnh lãi suất ngân hàng ,trong ngân hàng thương mại Cổ phần nhanh chóng điều chỉnh lãi suất huy động theo biến động thị trường ngân hnàg cơng thương chi nhánh Sơng Nhuệ hạn chế phụ thuộc vào phí điều vốn ngân hàng cơng thương chi nhánh Sông Nhuệ Việt Nam.Lái suất huy động ngân hàng công thương chi nhánh Sông Nhuệ thường thấp ngân hàng thương mại cổ phần làm hạn chế lượng vốn huy động ngân hàng +Các hình thức huy động vốn ngân hàng chưa phong phú ,chưa đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng khác địa bàn Hà Nội.Hiện ,các địa bàn thương mại tổ chức tín dụng đưa nhiều hình thức huy động vốn hấp dẫn.Các nhu cầu phù hợp với nhu cầu nhiều nhóm khách hàng mà mức sống người dân ngày nâng cao.Trong ngân hàng cơng thương nói chung ngân hàng cơng thương chi nhánh Sơng Nhuệ nói riêng có áp dụng thời gian gần phát hành kì phiếu ,chứng tiền gửi ,trái phiếu đơn điệu +Về nhân lực,ngân hàng chi nhánh Sơng Nhuệ có đội ngũ cán cơng 33 nhân viên có trình độ nghiệp vụ tốt ,nhiệt tình,trách nhiệm với công việc giao.Tuy nhiên phận cán ngân hàng trẻ thiếu kinh nghiệm thực tế nên trình độ nghiệp vụ hạn chế, đơi lúc gặp phải sơ suất cơng việc.Việc phân cơng công việc phù hợp để phát huy tối đa nhân viên chưa coi trọng nên hiệu chưa cao +Giống ngân hàng thương mại khác ,công tác tuyên truyền quảng bá sản phẩm nghiệp vụ.dịch vụ ngân hàng công thương chi nhánh Sơng Nhuệ có nhiều cố gắng mang lại hiệu định song hạn chế chất lượng,mẫu mã,phương thức quảng bá,quảng cáo phương thức tiếp thị… ảnh hưởng nhiều đến kết kinh doanh +Việc triển khai sản phẩm dịch vụ phong giao dịch triển khai, song địa điểm Phòng giao dịch chưa có nhiều khách hàng sử dụng sản phẩm toán sec du lịch,thu đổi ngoại tệ tập trung chủ yếu vào USD, EUR,chuyển tiền kiều hối phi thương mại,một số cán Phòng giao dịch chưa nắm bắt quy trình nghiệp vụ,khi thực qua nhiều khâu nên tạo tâm lí ngại việc.Việc triển khai phát hành thẻ ghi nợ Phòng giao dịch triển khai kết hạn chế.Cơng tác chuyển tiền thường tập trung Phòng giao dịch khu thương mại nhiều hộ kinh doanh nên nhiều địa điểm Phòng giao dịch chưa phát huy quảng bá tốt loại sản phẩm chưa có sách khách hàng huy động tiền gửi dân cư,các dịch vụ sau huy động khơng có đặc biệt người dân sau gửi vào hoàn tồn thiếu thơng tin biến động số dư,lãi suất,tỷ giá…Mặt khác,thể thức gửi lĩnh rườm rà,gửi đâu lĩnh đó,chưa có dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng thuận tiện +Địa điểm đặt trụ sở văn phòng giao dịch ngân hàng chi công thương chi nhánh Sông Nhuệ chưa thực phù hợp với kinh tế thị trường,không thuận tiện giao dịch ngân hàng khách hàng.Trụ sở chi nhánh ngân hàng cấp chủ yếu thuê nên mang tính tạm bợ,chật hẹp làm ảnh hưởng đến thương hiệu ngân hàng công thương chi nhánh Sơng Nhuệ dân cư,gây khó khăn cho ngân hàng tiếp thị thị trường +Thời gian giao dịch ngân hàng bó hẹp hành hạn 34 chế đáng kể khả huy động vốn +Công nghệ trang thiết bị ngân hàng lạc hậu nhiều so với mặt chung giới.Hệ thống thông tin chưa phát triển đồng bộ.tự động hố thấp.Dưòng chưa biết thiết lập hệ thống quản lí rủi ro hợp lí chưa có chiến lược kinh doanh hiệu bền vững +Việc huy động vốn nhàn rỗi từ doanh nghiệp tổ chức kinh tế mang tính thụ động hầu hết nhu cầu doanh nghiệp nhiều biện pháp thu hút khách hàng.Hay nói cách khác,ngân hàng công thương chi nhánh Sông Nhuệ thụ động việc khai thác nguồn vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi doanh nghiệp Tóm lại, năm vừa qua ngân hàng công thương chi nhánh Sông Nhuệ đạt nhiều kết tơt hoạt động kinh doanh.Những hạn chế tồn cần mang nghiên cứu xem xét để rút kinh nghiệm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực nhưngc điều kiện bất lợi.Trong thời gian tới môi trường cạnh tranh ngày khốc liệt mà ngân hàng nước tự tham gia vào thị trường Việt Nam_các đối thủ mạnh tiềm lực tài trình độ quản lí ,khả áp dụng cơng nghệ nên ngân hàng thương mại Việt nam nói chung ngân hàng cơng thương chi nhánh Sơng Nhuệ nói riêng cần phải có chiến lược,những phương hướng hoạt động cụ thể phát triển CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH SÔNG NHUỆ 3.1 Định hướng phát triển ngân hàng cơng thương chi nhánh Sơng Nhuệ 35 Có nói năm đầu kỉ 21 năm “bản lề” cho chạy đua tất ngân hàng thương mại chuẩn bị cho hội nhập đầy gay go liệt.Các tiêy đạt đươcj tảng cho phát triển ngân hàng thời gian tiếp theo.Trong thời gian không xa,các ngân hàng hoạt động mơi trường khơng có bảo hộ, ưu đãi phủ ,các ngân hàng phải tự vươn lên lòng dân chúng nhà đầu tư.Những lợi mạng lưới hoạt động,về khách hàng,về lãi suất …sẽ khơng còn,mà thay vào khó khăn,các ngân hàng nước phải đương đầu với ngân hàng nước ngồi có tiềm lực tài khổng lồ ,có cách thức quản lí tiên tiến ,cơng nghệ đại,sản phẩm dịch vụ phong phú đa dạng…Không Việt Nam,các tổ chức tài phi ngân hàng ,các cơng ti bảo hiểm bưu điện ,các cơng ti cho th tài đời với nhiều hình thức hoạt động có huy động vốn.Trong mơi trường cạnh tranh đầy “lửa” buộc ngân hàng thương mại nói chung ngân hàng cơng thương chi nhánh Sơng Nhuệ nói riêng phải có định hướng phát triển rõ ràng cụ thể Trên sở quán triệt chiến lược phát triển ngân hàng công thương chi nhánh Sông Nhuệ trước yêu cầu đời sống kinh tế xã hội đất nước,ngân hàng công thương chi nhánh Sông Nhuệ xây dựng kế hoạch,phương hướng hoạt động thời ggian tới sau: 3.1.1 Định hướng chung *Thứ nhất:Cơ cấu lại tổ chức máy theo hướng: +Sắp xếp laij tổ chức máy theo hứơng tuân thủ chiến lược khách hàng ,không coi trọng mở rộng chi nhánh mà cần coi trọng tính chuyên nghiệp để nắm đặc điểm động thái nhóm khách hàng,từng loại nghiệp vụ để phát trỉên thị trường sở phát triển quầy giao dịch tân dụng tối đa thành tựu khoa học cơng nghệ +Phát triển hệ thống”ngân hàng bán lẻ”hay gọi giao dịch cửa,hệ thống kênh phân phối diện tử nhằm động hố q trình phát triển dịch vụ,chuyển hướng thị trường hay thay đổi nhóm khách hàng *Thứ hai:Tăng cường lưc hoạt động quản lí kinh doanh 36 +Tập trung huy động nguồn vốn đặc biệt nguồn vốn huy động từ dân cư,các tổ chức kinh tế tổ chức xã hội khác.Chú trọng huy động vốn trung dài hạn nội tệ ngoại tệ +Mở rộng cho vay thành phần kinh tế làm ăn có hiệu quả,dự án khả thi,tình hình tài lành mạnh, đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn.Tiếp tục tìm giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng,rà sốt hồn chỉnh hố sơ 100% khách hàng dư nợ +Triển khai loại hình dịch vụ,sản phẩm dịch vụ tồn diện có hiệu phù hợp với nhu cầu thị trường +Tập trung triển khai tồn diện có chất lượng cơng tác quảng cáo,quảng bá toàn diện kịp thời mặt hoạt động nghiệp vụ ngân hàng nhằm nâng cao thương hiệu,uy tín,vị thể ngânb hàng cơng thwong chi nhánh Sơng Nhuệ nói riêng ngân hàng cơng thương nói chung *Thứ ba:Tăng cường lực tài +Tăng vốn tự có lợi nhuận để lại,phát hành trái phiếu,huy động vốn dài hạn thị trường vốn +Xử lí dứt điểm nợ tồn đọng làm cân đối kế toán,xây dựng chế hạn chế gia tăng nợ xấu 3.1.2 Định hướng huy động vốn Trên cở sở phát huy thành tích đạt thời gian qua công tác huy động vốn,ngân hàng công thương chi nhánh Sông Nhuệ đè định hướng huy động vốn sau: *Một là:thực chiến trình huy động vốn theo đạo ngân hàng công thương chi nhánh Sông Nhuệ phát huy nội lực,huy động vốn nước đồng thời điều chỉnh cấu nguồn vốn cách phù hợp để đáp ứng nhu cầu cho vay ngần hạn,trung hạn dài hạn *Hai là:Tiếp tục trì tốc độ tang trưởng vốn huy động mức cao;tập trung huy động nguồn vốn nội ngoại tệ ,nguồn vốn trung dài hạn; đồng thời tuân thủ quy định pháp luật tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh 37 *Ba là:Xác định huy động vốn nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu,ngân hàng công thương chi nhánh Sông Nhụêluôn đáp ứng nhu cầu tốn,nhu cầu giải ngân hợp đồng tín dụng kí giữ vững vốn.Ngân hàng coi việc huy động vốn từ tiền gửi khách hàng cần đẩy mạnh thường xun để có quy mơ vốn tăng trưởng.Vì vậy,ngân hàng cơng thương chi nhánh Sơng Nhuệ tiếp tục nâng cao chất lượng mở rộng dịch vụ tốn nước,thanh tốn quốc tế,bố trí mạng lưới phù hợp với điều kiện cụ thể 1.Xây dựng sách lãi suất linh hoạt Trong bối cảnh tự hóa lãi suất ngày có nhiều ngân hàng cạnh tranh với liệt Đặc biệt lãi suất, ngân hàng thương mại coi lãi suất cơng cụ hiệu nhìn thấy để tác động vào tàng lớp dân cư.Vì khách hàng dân cư gửi tiền vào ngân hàng điều quan tâm chủ yếu lãi suất, đặc biệt thời hạn dài.Xác định mức lãi suất phù hợp để huy động vốn dân cư vào ngân hàng mà khơng làm tăng chi phí, ảnh hưởng đến kết kinh doanh ngân hàng vấn đề khó khăn.Trả lãi chi chí chủ yếu ngân hàng.Các ngân hàng muốn giảm khoản dẫn đến giảm chi phí.Các khách hàng lại muốn lãi suất cao để mức sinh lợi khoản tiền nhàn rỗi cao.Do cần xây dựng sách lãi suất hợp lý để dung hòa lợi ích người gửi tiền với ngân hàng để cạnh tranh với kênh huy động vốn khác thị trường.Việc áp dụng lãi suất tín dụng phải cung cầu vốn, vào hiệu thực tế đồng vốn kinh tế,vào tỷ lệ lạm phát kinh tế.Tiếp tục áp dụng sách lãi suất dương, lãi suất cho vay lớn lãi suất huy động,lãi suất huy động lớn tỉ lệ lạm phát Việc thục chế lãi suất thỏa thuận tạo điều kiện cho lãi suất phản ánh chất quan hệ cung cầu nên kinh tế.Trong thời gian qua việc tăng lãi suất huy động với nhiều hình thức làm cho nguồn tiền gửi dân cư dài hạn tăng lên nhanh,chiếm tỉ trọng lớn tổng nguồn huy động Để khuyến khích khách hàng dân cư gửi tiền ngân hàng nên thực sách lãi suất bậc thang lũy tiến theo quy mô tiền gửi, áp dụng lãi suất cao với quy mô tiền gửi lớn hơn.Tuy nhiên,hiện ngân hàng thực chế quản lí 38 lãi suất theo phương pháp cố định ,sự thay đổi lãi suất chậm chưa phản ánh hết biến động lãi suất thị trường Một sách lãi suất phù hợp phải dựa vào yếu tố hướng tới giải pháp giảm chi phí huy động từ giảm chi phí tăng lợi nhuận Đa dạng hóa hình thức huy động Do nhu cầu dân cư đâ dạng ngân hàng nàop có cấu sản phẩm dịch vụ đa dạng thu hút nhiều vốn từ dân cư.Ngân hàng phải xây dựng sách sản phẩm tối ưu có nghĩa sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu khách hàng lãi suất,thời gian,khơng gian phù hợp với nhóm đối tượng khách hàng Nội dung sách sản phẩm đánh giá sản phẩm mà ngân hàng cung ứng thị trường đáp ứng nhu cầu khách hàng ,chưa đáp ứng đựoc nhu cầu lại ngân hàng cơng thương chi nhánh Sơng Nhuệ đưa hình thức huy động _Tiết kiệm gửi nơi,rút nhiều nơi:yêu cầu thiết bị ngân hàng chương trình quản lí phải đáp ứng đựoc _Tiết kiệm theo mật mã:Dùng mật mã để người gửi tiền tự đánh kí hiệu mật mã cho ,cán ngân hàng khơng biết mật mã này.Hình thức tiết kiệm phù hợp với khách hàng có khoản tiền nhàn rỗi lớn muốn giữ bí mật số tiền gửi vào ngân hàng _Tiết kiệm rút gốc linh hoạt :Là tiết kiệm có kì hạn khách hàng đựoc quyền rút gốc làm nhiều lần tùy theo nhu cầu sử dụng mình.Khi khách hàng rút phần gốc ,phần hưởng lãi suất khơng kì hạn phần gốc lại hưởng theo lãi suất ghi số tiết kiệm.Trong thời hạn khoản tiết kiệm khách hàng quyền rút mà khơng có quyền gửi thêm tiền vào sổ tiết kiệm Ngồi ,ngân hàng đãsử dụng số hình thức khác tiết kiệm nhân thọ,tiết kiệm vị thành niên… 3.Tăng cường sở vật chất công nghệ ngân hàng 39 _Công nghệ ngân hàng bao gồm công nghệ vật chất kĩ thuật cơng nghệ quản lí Trong điều kiện kinh tế hội nhập ngày có nhiều ngân hàng thành lập tham gia ngân hàng nứoc ngồi cạnh tranh ngân hàng ngày liệt,do đó,ngân hàng cầ phải khơng ngừng cải tiến áp dụng cơng nghệ ngân hàng tiên tiến ,mơ hình quản lí đại nhằm nâng cao hiệu kinh doanh _Tăng cường sở vật chất ,mở rộng mạng lưới hoạt động Ngân hàng cần đổi ,trang bị phương tiện đại ,cải tiến quy trình nghiệp vụ huy động vốn để nâng cao chất lượng phục vụ.Tiếp tục ứng dụng công nghệ tin học ,thông tin sử dụng nhiều hình thức tốn trực tiếp qua tài khoản,khuyến khích sử dụng nhiều tài khoản sec cho nhiều đối tượng, đặc biệt đối tượng có thu nhập ổn định,tài khoản tiền gửi cho hộ kinh doanh Đặc biệt tăng cường lắp đặt máy ATM điểm tập trung đơng dân cư,tuy nhiên chi phí lắp đặt máy ATM lớn cần phải tính tốn hợp lí 3.2 Kiến nghị 3.2.1 Với Chính phủ - Hồn thiện môi trường kinh tế vĩ mô,tạo môi trường đầu tư thơng thống, tiếp tục xếp đổi khu vực kinh tế nhà nước, đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa - Thiết lập mơi trường pháp lý ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh ngân hàng nói riêng doanh nghiệp nói chung,giúp doanh nghiệp vay vốn ngân hàng, bảo đảm ổn định nguồn tiền gửi cho ngân hàng - Có sách khuyến khích , hỗ trợ ngân hàng đại hóa cơng nghệ ngân hàng nhằm nâng cao lực canh tranh đáp ứng yêu cầu hội nhập đổi kinh tế 3.2.2 Với ngân hàng nhà nước - Tập trung xây dựng hồn thiện sách tiền tệ,tín dụng thúc đẩy phát triển nghiệp vụ ngân hàng Do khai thác vốn ngân hàng thương mại phụ thuộc vào sách tiền tệ sách tiền tệ phải linh hoạt,phù hợp để đẩy vốn cho kinh tế ,thúc đẩy kinh tế phát triển 40 - Cơ cấu lại hệ thông tra, giám sát tổ chức tín dụng để đảm bảo tuân thủ pháp luật ngiệp vụ hoạt động kinh doanh ngân hàng,góp phần nâng cao chất lưọng tín dụng ,tạo điều kiện cho ngân hàng hoạt động ổn định,lành mạnh -Phát triển nũa thị trường liên ngân hàng: Ngân hàng nhà nước cần có giải pháp cần thiết để tạo điều kiện cho thị trường liên ngân hàng hoạt động có hiệu quả, với việc làm ngân hàng huy động vốn thị trường liên ngân hàng cách dễ dàng cần thiết 41 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HUY ĐỘNG VỐN TỪ DÂN CƯ Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Vai trò huy động vốn ngân hàng thương mại .2 1.1.1 Các loại vốn ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm vốn ngân hàng thương mại 1.1.1.2 Các loại vốn ngân hàng thương mại 1.2 Đặc điểm nhân tố ảnh hưởng 1.2.1 Đặc điểm nguồn tiền gửi nhân tố ảnh hưỏng 1.2.2 Đặc điểm nguồn vay nhân tố ảnh hưởng khác 1.2.3 Đặc điểm nguồn khác .8 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TỪ DÂN CƯ TẠI NGÂN HÀNG 2.1.Vài nét ngân hàng công thương .9 2.1.1.Huy động vốn .13 2.1.2 Sử dụng vốn .16 2.1.3 Các hoat động tài tốn dich vụ 17 2.1.4 Các hoạt động khác 20 2.2 Thực trạng huy động vốn tiền gửi từ dân cư ngân hàng công thương chi nhánh Sông Nhuệ .20 2.2.1 Cơ cấu theo hình thức huy động 20 2.2.1.1.Tiết kiệm thông thường 21 2.2.1.2 Tiết kiệm bậc thang 23 2.2.1.3.Huy động tiết kiệm dự thưởng 24 2.2.1.4.Huy động tiền gửi dân cư thông qua phát hành giấy tờ có giá 25 2.2.1.5.Chi phí huy động vốn .26 2.3 đánh giá kết 29 2.3.1 Kết đạt 29 2.3.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân .31 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH SÔNG NHUỆ 36 3.1 Định hướng phát triển ngân hàng công thương chi nhánh Sông Nhuệ 36 3.1.1 Định hướng chung 36 3.1.2 Định hướng huy động vốn 37 3.2 Kiến nghị .40 3.2.1 Với Chính phủ .40 3.2.2 Với ngân hàng nhà nước .41 KẾT LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH SÔNG NHUỆ, Khóa luận tốt nghiệp: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH SÔNG NHUỆ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay