ÂM VỊ HỌC (PHONOLOGY) PGS.TS. Lê Khắc Cường Trường ĐHKHXHNV – ĐHQG TPHCM

199 121 0
  • Loading ...
1/199 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 01:36

ÂM VỊ HỌC (PHONOLOGY) 1. Ngữ âm học và âm vị học “Hoạt động NN có một mặt cá nhân và một mặt xã hội, và không thể quan niệm mặt này mà thiếu mặt kia được (…). Tất nhiên, hai đối tượng này gắn bó khăng khít với nhau và giả định lẫn nhau: NN là cần thiết để cho lời nói có thể hiểu được và gây được tất cả những hiệu quả của nó; nhưng lời nói lại cần thiết để cho NN được xác lập; về phương diện lịch sử, sự kiện của lời nói bao giờ cũng đi trước (...). Cuối cùng, chính lời nói làm cho NN biến hoá.” (F. de Saussure, 1916).“Hoạt động NN có một mặt cá nhân và một mặt xã hội, và không thể quan niệm mặt này mà thiếu mặt kia được (…). Tất nhiên, hai đối tượng này gắn bó khăng khít với nhau và giả định lẫn nhau: NN là cần thiết để cho lời nói có thể hiểu được và gây được tất cả những hiệu quả của nó; nhưng lời nói lại cần thiết để cho NN được xác lập; về phương diện lịch sử, sự kiện của lời nói bao giờ cũng đi trước (...). Cuối cùng, chính lời nói làm cho NN biến hoá.” (F. de Saussure, 1916).“Hoạt động NN có một mặt cá nhân và một mặt xã hội, và không thể quan niệm mặt này mà thiếu mặt kia được (…). Tất nhiên, hai đối tượng này gắn bó khăng khít với nhau và giả định lẫn nhau: NN là cần thiết để cho lời nói có thể hiểu được và gây được tất cả những hiệu quả của nó; nhưng lời nói lại cần thiết để cho NN được xác lập; về phương diện lịch sử, sự kiện của lời nói bao giờ cũng đi trước (...). Cuối cùng, chính lời nói làm cho NN biến hoá.” (F. de Saussure, 1916).“Hoạt động NN có một mặt cá nhân và một mặt xã hội, và không thể quan niệm mặt này mà thiếu mặt kia được (…). Tất nhiên, hai đối tượng này gắn bó khăng khít với nhau và giả định lẫn nhau: NN là cần thiết để cho lời nói có thể hiểu được và gây được tất cả những hiệu quả của nó; nhưng lời nói lại cần thiết để cho NN được xác lập; về phương diện lịch sử, sự kiện của lời nói bao giờ cũng đi trước (...). Cuối cùng, chính lời nói làm cho NN biến hoá.” (F. de Saussure, 1916). 1) tính nguyên âmtính không nguyên âm, 2) tính phụ âmtính không phụ âm, 3) tính bị ngắt quãngtính liên tục, 4) tính bị cản  tính không bị cản, 5) tính chói taitính êm dịu, 6) tính hữu thanhtính vô thanh, 7) tính đặctính khuếch tán, 8) tính trầm tính bổng, 9) tính giángbình thường, 10) tính thăngbình thường, 11) tính căngtính chùng, 12) tính mũitính miệng” (Jakobson và nnk, 1952: 40). ÂM VỊ HỌC (PHONOLOGY) PGS.TS Khắc Cường Trường ĐHKHXH&NV ĐHQG TPHCM cuonglekhac@hcmussh.edu.vn Ngữ âm học âm vị họcÂm tiếng nói người đối tượng nghiên cứu ngành nghiên cứu khác nhau: ngữ âm học âm vị học file://localhost/LECTURES/PHONOLOGY/chart 1.doc 05/13/18 cuonglekhac@hcmussh.edu.vn Ngữ âm học âm vị học  Sự phân biệt ngữ âm học âm vị học có nguồn gốc từ lưỡng phân tiếng F de Saussure (1913) phân biệt NN lời nói 05/13/18 cuonglekhac@hcmussh.edu.vn Ngữ âm học âm vị học  “Hoạt động NN có mặt cá nhân mặt xã hội, quan niệm mặt mà thiếu mặt (…) Tất nhiên, hai đối tượng gắn bó khăng khít với giả định lẫn nhau: NN cần thiết lời nói hiểu gây tất hiệu nó; lời nói lại cần thiết NN xác lập; phương diện lịch sử, kiện lời nói trước ( ) Cuối cùng, lời nói làm cho NN biến hoá.” (F de Saussure, 1916) 05/13/18 cuonglekhac@hcmussh.edu.vn Ngữ âm học âm vị học  file://localhost/LECTURES/PHONOL OGY/gioi thieu GTNNHDC Saussure doc 05/13/18 cuonglekhac@hcmussh.edu.vn Ngữ âm học âm vị học  Sự phản ánh mối quan hệ lời nói ngơn ngữ âm vị học trở thành đối lập ngữ âm học âm vị học 05/13/18 cuonglekhac@hcmussh.edu.vn Ngữ âm học âm vị học  Ngành khoa học nghiên cứu đặc trưng âm từ góc độ vật lý (hoặc âm học) hay sinh lý (cấu âm) ngữ âm học (phonetics)  Ngành khoa học nghiên cứu ước định, giá trị mà cộng đồng gán cho đặc trưng âm âm vị học (phonology phonemics) 05/13/18 cuonglekhac@hcmussh.edu.vn Ngữ âm học âm vị học  Peter Ladefoged, Hội thảo Từ âm đến ý nghĩa: hành trình 50 năm khám phá giao tiếp lời, Viện Công nghệ Massachusetts, 11-13 tháng năm 2004 có suy nghĩ thú vị mối quan hệ ngữ âm học âm vị học:  “ngữ âm học phần chung thủy hôn nhân, âm vị học lăng nhăng chung chạ thử nghiệm với khn khổ khác nhau” (Fant 1986: 481) 05/13/18 cuonglekhac@hcmussh.edu.vn Ngữ âm học âm vị học  Bất kể lĩnh vực khoa học gọi “phonemics” hay “phonology” có ba tuyến phân biệt sau trình bày nghiên cứu âm vị học đại (Goldsmith, 1995) 05/13/18 cuonglekhac@hcmussh.edu.vn Ngữ âm học âm vị học  (1) Làm biểu diễn đối lập từ vựng từ; (2) Cái giới hạn âm đơn vị từ vựng ngôn ngữ định (hoặc âm tiết đúng); (3) Làm miêu tả mối quan hệ đơn vị từ vựng ngầm ẩn với liệu ngữ âm học xuất quan sát (hay, làm dựng mô thức âm ngôn ngữ) 05/13/18 cuonglekhac@hcmussh.edu.vn 10 05/13/18 cuonglekhac@hcmussh.edu.vn 185 05/13/18 cuonglekhac@hcmussh.edu.vn 186 Biểu diễn âm vị học  Cứ năm lần kể từ thành lập, nhà ngữ âm học quốc tế lại nhóm họp để cải biên, bổ sung, sửa đổi cho bảng chữ tương thích với hệ âm tiếng nói người  Bảng IPA gồm kí tự Latinh, kí tự Hi Lạp dấu phụ để phản ánh dạng thể âm người Vào năm 1993, nhà ngữ âm học chỉnh sửa đưa bảng chữ quốc tế cho phiên âm dùng 05/13/18 cuonglekhac@hcmussh.edu.vn 187 Biểu diễn âm vị học  Việc sử dụng bảng IPA để phiên âm gọi phép phiên âm hẹp theo trường phái Mĩ, người phiên âm phải phiên âm cách trung thành xác dòng âm mà tiếp nhận  dụ: "toan" = bao gồm: [t] [a] [n] âm tố quan trọng Ngồi ra, phát âm [t] [a] tròn mơi ([to], [ao]) 05/13/18 cuonglekhac@hcmussh.edu.vn 188 Biểu diễn âm vị học  Khi phát âm "toan" [-n] đứng vị trí cuối âm tiết, vị trí khơng thuận lợi cho việc phân biệt nét hữu vô thanh, nét tắc xát, trường độ âm cuối vơ ngắn (âm cuối thường có trường độ từ 3–5ms tương quan với âm đầu có trường độ từ 17–25ms), nên [-n] "toan" âm mũi khơng đầy đủ tính hữu vang vậy, phiên âm hẹp âm cuối kí hiệu phải ghi thêm tình trạng tính (n o) 05/13/18 cuonglekhac@hcmussh.edu.vn 189 Biểu diễn âm vị học  Các nhà ngữ âm học cố gắng ghi lại chi tiết động thái xảy dòng âm mà nghe được, nối dài danh sách dấu hiệu phụ cách làm không hay thật khơng khả thi lời nói âm vô hạn, chữ dấu phụ dù chi tiết đến mức hữu vậy, phiên âm ngữ âm học dù có cải tiến đến đâu hình ảnh mờ nhạt giới âm 05/13/18 cuonglekhac@hcmussh.edu.vn 190 Biểu diễn âm vị học vậy, phiên âm âm vị học đời Với âm vị học, dòng âm có biến đổi phải có thần  Một biểu diễn âm vị học đại bao gồm: - Danh sách âm vị (list of phonemes) - Danh sách nét khu biệt (list of distintive features) - Danh sách luật âm vị học (list of phonetic rules) 05/13/18 cuonglekhac@hcmussh.edu.vn 191 Biểu diễn âm vị học  Sự phiên âm theo âm vị học gọi phiên âm rộng (broad transcription), lược bỏ hầu hết kí hiệu phụ  Phiên âm âm tiết “toan” tiếng Việt, theo phiên âm rộng, có: 05/13/18 cuonglekhac@hcmussh.edu.vn 192 Biểu diễn âm vị học 05/13/18 cuonglekhac@hcmussh.edu.vn 193 Biểu diễn âm vị học  Ở danh sách âm vị, biểu diễn âm vị học thường có phần tách rời 05/13/18 cuonglekhac@hcmussh.edu.vn 194 Biểu diễn âm vị học  Biểu diễn âm vị học phía trái phần chia hết theo lí thuyết chiết đoạn, nghĩa theo lí thuyết phổ niệm âm thanh, âm tiết tổ hợp giai đoạn khác chu kì phát âm tự nhiên: 05/13/18 cuonglekhac@hcmussh.edu.vn 195 Biểu diễn âm vị học  Một âm tiết bao gồm hạt nhân, phần chủ đạo âm hưởng âm tiết Nó chiếm giữ hầu hết lượng âm tiết, có tính độc lập tương đối đến mức âm tiết bao gồm hạt nhân Đó V Ở phía trước phía sau V, hay gọi giai đoạn khởi giai đoạn thối âm tiết, vị trí ưa thích chiết đoạn phụ âm tính Trong âm vị học, C1 C2 05/13/18 cuonglekhac@hcmussh.edu.vn 196 Biểu diễn âm vị học 05/13/18 cuonglekhac@hcmussh.edu.vn 197 Biểu diễn âm vị học  Từ nguyên ‘consonant’ nói lên tính phụ thuộc yếu tố phía trước phía sau nguyên âm: kèm; sonant âm Chúng yếu tố âm chứa lượng nên phải bám vào nguyên âm để tồn 05/13/18 cuonglekhac@hcmussh.edu.vn 198 TLTK:  Cao Xuân Hạo, Mấy vấn ñề ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghóa, Nxb Giáo dục, 1998  Cao Xuân Hạo, Âmhọc tuyến tính Suy nghó ñònh ñề âmhọc ñương ñại, Nxb Khoa học kỹ thuật, 2006  Đoàn Thiệt Thuật, Ngữ âm ting Vieọt, Nxb ẹH&THCN, 1980 Nguyeón Baùt Tuợ, Cáửừ vần Việd khwa họk, Nxb Hoạt Hoá, Sàigon, 1949  Nguyễn Bạt T, Ngôn ngữ học Việt Nam, Nxb Ngôn ngữ, Sàigon, 1959 05/13/18 cuonglekhac@hcmussh.edu.vn 199 ... 26 Ngữ âm học âm vị học  Ngữ âm học chia loại âm thành phạm trù ngữ âm khác nhau: nguyên âm, phụ âm, tắc, xát… 05/13/18 cuonglekhac@hcmussh.edu.vn 27 Ngữ âm học âm vị học  Âm vị học nghiên... Ngữ âm học âm vị học Từ bình diện sinh lí cấu âm > Ngữ âm học cấu âm (articulatory phonetics) 05/13/18 cuonglekhac@hcmussh.edu.vn 14 Ngữ âm học âm vị học  Từ bình diện thực thể âm > Ngữ âm học. .. ngơn ngữ âm vị học trở thành đối lập ngữ âm học âm vị học 05/13/18 cuonglekhac@hcmussh.edu.vn Ngữ âm học âm vị học  Ngành khoa học nghiên cứu đặc trưng âm từ góc độ vật lý (hoặc âm học) hay sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ÂM VỊ HỌC (PHONOLOGY) PGS.TS. Lê Khắc Cường Trường ĐHKHXHNV – ĐHQG TPHCM, ÂM VỊ HỌC (PHONOLOGY) PGS.TS. Lê Khắc Cường Trường ĐHKHXHNV – ĐHQG TPHCM, Ngữ âm học và âm vị học, NAH đoạn tính/không đoạn tính, Khái niệm âm vị học, Nguyên tắc xác định âm vị, Phân tích âm vị học, Giải pháp âm vị học, Biểu diễn âm vị học

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay