tiểu luận xử lý tình huống vi phạm đạo đức nhà giáo lớp Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên

22 526 3
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 21:26

Trước báo động thực trạng về vi phạm đạo đức nhà giáo của một bộ phận nhỏ giáo viên. Bản thân là một giáo viên của nhà trường tôi thực sự trăn trở, mong muốn làm sao đưa ra được những giải pháp thiết thực và hiệu quả nhất để giải quyết những tồn tại này. Với kiến thức lý luận tích lũy trong quá trình học tập và kinh nghiệm công tác của bản thân, đặc biệt với kiến thức mới được bổ sung qua khóa học bồi dưỡng ngạch chuyên viên, tôi lựa chọn đề tài Xử lý tình huống “Xử lý tình huống giáo viên vi phạm tệ nạn xã hội đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ở trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận” làm đề tài tiểu luận cuối khoá lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên do Học viện hành chính quốc gia khu vực miền trung tổ chức giảng dạy MỞ ĐẦU Trong xã hội nào, người thầy chuẩn mực đạo đức để xã hội noi theo, “kiến trúc sư trí tuệ” tạo hệ tương lai dân tộc Một người công nhân tồi làm hỏng vài sản phẩm, người kỹ sư tồi làm hỏng vài cơng trình nhà giáo tồi làm hỏng hệ, hậu khôn lường mà xã hội phải gánh chịu tận mai sau Sinh thời, Bác Hồ nhận định: “Có thầy giỏi có phương pháp hay, đó, có trò giỏi, thầy khó lấy bù đắp nổi” Chính vậy, thời gian qua, tiêu cực liên quan đạo đức người giáo viên đặt vấn đề cần suy nghĩ Nhìn lại giáo dục nước nhà, kế thừa phát huy tinh hoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta xác định: “giáo dục đào tạo với khoa học công nghệ quốc sách hàng đầu, tảng động lực thúc đẩy cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước” Trong năm qua, trọng việc “bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tất cấp học, bậc học” Bên cạnh người thầy ngày đêm âm thầm cống hiến cho nghiệp trồng người dân tộc, hun đúc nên vẻ vang giáo dục nước nhà nói chung đạo đức giáo dục nói riêng xã hội khơng khỏi băn khoăn, lo lắng trước tượng phận giáo viên tha hóa đạo đức, nhân cách Một phận giáo viên chạy theo lối sống kim tiền, tự đánh mình, lòng tin xã hội, làm hình ảnh xấu dần mắt học trò Những tượng làm cho xã hội gia đình khơng khỏi hoang mang, phẫn nộ lên án gay gắt, gây hệ luỵ tiêu cực ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin nhân dân Trong giai đoạn nay, trước ảnh hưởng tiêu cực kinh tế thị trường, nhiều giá trị bị chi phối đồng tiền, người thầy dễ bị cám dỗ tầm thường chi phối Để giữ đạo đức sáng người thầy điều dễ thực lẽ năm qua ngành Giáo dục Đào tạo ban hành nhiều văn quy định chuẩn mực đạo đức nhà giáo định số 16/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định đạo đức nhà giáo, đồng triển khai nhiều vận động lớn như: Cuộc vận động “Hai khơng” với bốn nội dung “Nói khơng với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục, nói khơng với vi phạm đạo đức nhà giáo với tình trạng học sinh khơng đạt chuẩn lên lớp”; vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”; hay vận động “Mỗi thầy, giáo cô giáo gương đạo đức tự học sáng tạo”,… tất với mục đích làm sở để nhà giáo nỗ lực tự rèn luyện phù hợp với nghề dạy học xã hội tôn vinh, đồng thời sở để đánh giá, xếp loại giám sát nhà giáo nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo có lĩnh trị vững vàng, có phẩm chất lương tâm nghề nghiệp sáng, có tính tích cực học tập, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ phương pháp sư phạm, có lối sống cách ứng xử chuẩn mực, thực gương cho người học noi theo Mặc dù cấp cấp ngành đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức nhà giáo Tuy nhiên trước phát triển kinh tế thị trường, cám dỗ đời sống vật chất tệ nạn xã hội, phận nhỏ nhà giáo nói chung giáo viên trường PTDTNT THCS Ninh Sơn nói riêng số thiếu gương mẫu, vi phạm đạo đức nhà giáo, có lối sống thiếu lành mạnh, tham gia vào tệ nạn xã hội đánh bạc, lơ đề, cá độ,…đó thực nỗi trăn trở đã, nhà giáo Đứng trước thực trạng nêu trên, đòi hỏi phải có biện pháp để xử lý nghiêm khắc giáo viên vi phạm tư cách đạo đức nhà giáo làm hoen ố danh dự đội ngũ hệ nhà giáo chân chính, đồng thời phải tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục cách toàn diện, nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm thực thành công chiến lược phát triển giáo dục đất nước Nghị Đại hội Đảng lần thứ XII đề Trước báo động thực trạng vi phạm đạo đức nhà giáo phận nhỏ giáo viên Bản thân giáo viên nhà trường thực trăn trở, mong muốn đưa giải pháp thiết thực hiệu để giải tồn Với kiến thức lý luận tích lũy q trình học tập kinh nghiệm công tác thân, đặc biệt với kiến thức bổ sung qua khóa học bồi dưỡng ngạch chun viên, tơi lựa chọn đề tài Xử lý tình “Xử lý tình giáo viên vi phạm tệ nạn xã hội đánh bạc hình thức cá độ bóng đá trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận” làm đề tài tiểu luận cuối khoá lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên Học viện hành quốc gia khu vực miền trung tổ chức giảng dạy Thông qua việc nghiên cứu thực trạng đơn vị, nghiên cứu tìm tòi học tập kinh nghiệm từ đơn vị huyện Ninh Sơn, tiểu luận đề xuất giải pháp nhằm góp phần xử lý tình vi phạm đạo đức nhà giáo Qua đó, nâng cao ý thức giữ gìn đạo đức người thầy đội ngũ nhà giáo nói chung giáo viên trường PTDTNT THCS Ninh Sơn nói riêng thời gian tới I NỘI DUNG TÌNH HUỐNG 1.1 Hồn cảnh đời tình Trường Phổ thơng dân tộc nội trú THCS Ninh Sơn trường chun biệt có nhiệm vụ ni dưỡng dạy dỗ em đồng bào dân tộc thiểu số có hộ thường trú vùng đặc biệt khó khăn huyện Ninh Sơn, có trình độ văn hóa hết bậc học THCS để tạo nguồn cán cho xã miền núi tạo tiền đề để em tiếp tục học lên bậc học THPT Đối tượng học sinh chủ yếu người dân tộc Raglay, Chăm K’ho Tổng số cán quản lý, giáo viên, nhân viên 39 đồng chí Trường có chi Đảng, có tổ chức Cơng đồn sở, có tổ chức Đoàn niên, Đội thiếu niên tiền phong tổ chun mơn, tổ văn phòng, có tổng số 300 học sinh/9 lớp Về đội ngũ giáo viên nhà trường phần lớn giáo viên từ địa phương khác đến công tác trường công tác quản lý giám sát giáo viên có phần hạn chế Trong năm qua nhà trường có nhiều cố gắng việc tổ chức hoạt động nhằm giáo dục đội ngũ giáo viên chủ trương, đường lối sách Đảng Nhà nước, tình hình đội ngũ nhà giáo điều kiện mới, bồi dưỡng lý tưởng, động nghề nghiệp, cho đội ngũ giáo viên tin vào nghiệp đổi đất nước Nhà trường tích cực triển khai vận động Bộ giáo dục nâng cao lực, phẩm chất bồi dưỡng đạo đức nhà giáo như: vận động “Hai không” với bốn nội dung “Nói khơng với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo với tình trạng học sinh khơng đạt chuẩn lên lớp”; vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”; hay vận động “Mỗi thầy, giáo cô giáo gương đạo đức tự học sáng tạo”,…và đặc biệt xây dựng quy tắc ứng xử dành cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh trường Thông qua hoạt động này, nhiều giáo viên phát huy tinh thần trách nhiệm việc xây dựng hình mẫu lý tưởng người giáo viên nhân dân, gương mẫu cách sống không vi phạm đạo đức nghề nghiệp Tuy nhiên, bên cạnh số giáo viên ảnh hưởng tiêu cực kinh tế thị trường, nhiều giá trị bị chi phối đồng tiền nên chưa gương mẫu vi phạm vào đạo đức nhà giáo Trong đặc biệt tham gia vào tệ nạn xã hội như: đánh bạc, lơ đề, cá độ bóng đá,… Gây ảnh hưởng khơng nhỏ đến uy tín nhà giáo, đến hình ảnh người giáo viên trước học sinh Do để khắc phục hạn chế này, thời gian tới, với phát triển nhà trường, công tác bồi dưỡng, giáo dục đạo đức nhà giáo đứng trước nhiều thách thức Các đơn vị ngành giáo dục nói chung trường PTDTNT THCS Ninh Sơn nói riêng cần phải có biện pháp để xử lý nghiêm khắc giáo viên vi phạm tư cách đạo đức nhà giáo làm hoen ố danh dự đội ngũ hệ nhà giáo chân chính, đồng thời phải tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục cách toàn diện, nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm thực thành công chiến lược phát triển giáo dục đất nước Nghị Đại hội Đảng lần thứ XII đề 1.2 Mơ tả tình Là đơn vị trường học có bề dày 40 năm giáo dục em người đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ninh Sơn Với đội ngũ nhà giáo nhiều kinh nghiệm tâm huyết nghiệp giáo dục nói chung giáo dục đối tượng người đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn nói riêng Dó đội ngũ Giáo viên nhà trường gương mẫu có lối sống lành mạnh Hầu chưa có tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo tham gia tệ nạn đánh bạc, cá độ, lơ đề, Chính vậy, việc có giáo viên vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo tình bất ngờ, khó xử lý cho đội ngũ cán quán lý nhà trường Sự việc cụ thể sau: Vào hồi 21 ngày 20 tháng năm 2018 tổ công tác Công an Huyện Ninh Sơn phối hợp với Công an thị trấn Tân Sơn bắt tang 12 đối tượng cá độ bóng đá quán cà phê Điểm Hẹn, thôn La Vang, xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn Cách nơi nhà trường đóng 3km Đặc biệt số 12 đối tượng tham gia cá độ có 01 đối tượng tên Lê Văn V sinh năm 1987 cư trú KP3, Tân Sơn, Ninh Sơn giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Ninh Sơn Tang vật thu trường gồm có 01 máy tính nối mạng inernet, 06 điện thoại di động 05 xe máy 5.150.000 đồng, toàn số đối tượng tang vật vụ cá độ đưa bàn giao cho Công an huyện Ninh Sơn thụ lý giải xử lý theo pháp luật Đồng thời gửi thông báo vi phạm Lê Văn V đơn vị để nhà trường có hướng xử lý Sự việc gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín nhà trường, uy tín đội ngũ nhà giáo nói chung giáo viên trường PTDTNT THCS Ninh Sơn nói riêng Nếu việc khơng giải tốt sinh tiền lệ xấu sau dễ để hình tượng khơng đẹp cho học sinh ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp II PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG 2.1 Mục tiêu phân tích tình Trước tình đó, cần có hình thức xử lý cho với quy định pháp luật, phù hợp với thực tế? Tình đặt ra, khiến cho người có trách nhiệm phải trăn trở suy nghĩ Nếu việc không giải tốt ảnh hưởng lớn uy tín nhà trường, ảnh hưởng đến việc chấp hành pháp luật giáo viên khác, chí sinh tiền lệ xấu sau Bên cạnh đồng chí V lại giáo viên nên để lại hình tượng không đẹp cho học sinh ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp Đây tốn khó, cán quảng lý phải giải cho vẹn tình, hợp lý? Vừa phải giải tốt mối quan hệ cán quản lý với giáo viên, phải đảm bảo thực quy định pháp luật ngành giáo dục Muốn vậy, cần tìm hiểu, phân tích kĩ ngun nhân hậu tình đưa lại, có xác định mục tiêu phương án để giải tình có hiệu 2.2 Cơ sở lý luận  Thế coi phạm tội đánh bạc Các dấu hiệu tội phạm Người phạm tội thực hành vi đánh bạc nhiều hình thức khác Nếu trước đánh bạc chủ yếu hình thức tổ tơm, xóc đĩa, tây có nhiều hình thức đánh bạc như: chới số đề, cá độ bóng đá, chọi gà, cá độ đua ngựa, đua xe… thủ đoạn phạm tội tinh vi Theo điều văn điều luật người có hành vi đánh bạc hình thức thua tiền hay vật bị coi hành vi phạm tội Tuy nhiên, thực tế tham gia trò chơi thua tiền hay vật bị coi hành vi phạm tội Hiện quan, tổ chức có nhiều hình thức vui chơi giải trí có thua tiền hay vật không bị coi hành vi phạm tội đánh bạc như: chơi sổ xố, lô tô, casino… trò chơi Nhà nước cho phép nên không coi hành vi phạm tội Nếu hành vi đánh bạc, mà giá trị tiền hay vật dùng vào việc đánh bạc có giá trị xác định chưa phải lớn người phạm tội chưa bị xử phạt hành hành vi đánh bạc hành vi tổ chức đánh bạc gá bạc chưa bị kết án tội này, bị kết án tội phạm xố án tích chưa bị coi phạm tội đánh bạc  Quan niệm đạo đức nhà giáo Tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức nhà giáo Đạo đức nhà giáo tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm phẩm chất bản: hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; thương yêu học trò yêu nghề; yêu lao động quý trọng người lao động chân tay; có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ tiến Đạo đức nhà giáo hiểu quy tắc, chuẩn mực quy định thái độ hành vi ứng xử nhà giáo tình cụ thể Quy định đạo đức nhà giáo Điều Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo quy định đạo đức nhà giáo (Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng năm 2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) quy định cho giáo viên: - Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hành vi trái pháp luật, quy chế, quy định; khơng gây khó khăn, phiền hà người học nhân dân - Không gian lận, thiếu trung thực học tập, nghiên cứu khoa học thực nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục - Không trù dập, chèn ép có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến người học; không tiếp tay, bao che cho hành vi tiêu cực giảng dạy, học tập, rèn luyện người học đồng nghiệp - Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học, đồng nghiệp, người khác Không làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt đồng nghiệp người khác - Không tổ chức dạy thêm, học thêm trái với quy định - Không hút thuốc lá, uống rượu, bia công sở, trường học nơi không phép thi hành nhiệm vụ giảng dạy tham gia hoạt động giáo dục nhà trường - Không sử dụng điện thoại di động làm việc riêng họp, lên lớp, học tập, coi thi, chấm thi - Không gây bè phái, cục địa phương, làm đoàn kết tập thể sinh hoạt cộng đồng - Không sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền, phổ biến nội dung trái với quan điểm, sách Đảng Nhà nước - Khơng trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc; không muộn sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép chương trình, vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nề nếp nhà trường - Không tổ chức, tham gia hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội : cờ bạc, mại dâm, ma tuý, mê tín, dị đoan; khơng sử dụng, lưu giữ, truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy, độc hại  Hành vi vi phạm viên chức đơn vị nghiệp công lập “Viên chức bị xử lý kỷ luật có hành vi vi phạm pháp luật trường hợp sau: - Vi phạm việc thực nghĩa vụ viên chức việc viên chức không làm quy định Luật viên chức; - Vi phạm nghĩa vụ khác cam kết hợp đồng làm việc ký kết với đơn vị nghiệp công lập; - Vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án án có hiệu lực pháp luật; - Vi phạm quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội quy định khác pháp luật liên quan đến viên chức chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự”  Về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với viên chức Theo quy định Điều 29, Luật viên chức 2010, đơn vị nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với viên chức trường hợp viên chức bị buộc việc theo quy định điểm d khoản Điều 52 khoản Điều 57 Luật viên chức 2010 Mà theo quy định Nghị định 27/2012/ NĐ- CP: "Hình thức kỷ luật buộc thơi việc áp dụng viên chức có hành vi vi phạm pháp luật sau đây: - Bị phạt tù mà không hưởng án treo bị Tòa án kết án hành vi tham nhũng; - Khơng tn thủ quy trình, quy định chun mơn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp quy tắc ứng xử thực hoạt động nghề nghiệp gây hậu đặc biệt nghiêm trọng; - Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để tuyển dụng vào đơn vị nghiệp cơng lập; - Nghiện ma túy có xác nhận quan y tế có thẩm quyền; - Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên tháng từ 20 ngày làm việc trở lên năm mà lý đáng tính tháng dương lịch; năm dương lịch; - Vi phạm mức độ đặc biệt nghiêm trọng quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng, chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; quy định pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; phòng, chống tệ nạn xã hội quy định khác pháp luật liên quan đến viên chức"  Trình tự, thủ tục xử lý kỉ luật viên chức đơn vị nghiệp công lập Bước 1: - Bộ phận tổ chức yêu cầu viên chức, lao động hợp đồng vi phạm kỷ luật viết kiểm điểm - Đơn vị có viên chức, lao động hợp đồng vi phạm kỷ luật tổ chức họp kiểm điểm viên chức, lao động hợp đồng vi phạm kỷ luật, đề xuất hình thức kỷ luật Bước 2: - Thành lập Hội đồng kỷ luật đơn vị theo quy định Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 Chính phủ - Họp Hội đồng kỷ luật đơn vị, xem xét, đề xuất hình thức kỷ luật viên chức lao động hợp đồng - Thủ trưởng đơn vị ban hành định kỷ luật trường hợp thuộc thẩm quyền báo cáo cấp - Thủ trưởng đơn vị báo cáo lên cấp xem xét, giải trường hợp kỷ luật không thuộc thẩm quyền giải đơn vị Bước 3: Lưu trữ hồ sơ kỷ luật hồ sơ viên chức, lao động hợp đồng; ghi hình thức kỷ luật vào lý lịch viên chức, lao động hợp đồng 2.3 Phân tích diễn biến tình Đồng chí Lê Văn V sinh năm 1989 giáo viên đào tạo trường Cao đẳng sư phạm Ninh Thuận chuyên ngành Lý-Tin, sau tốt nghiệp đồng chí dạy hợp đồng số trường địa tỉnh năm 2013 đồng chí tuyển vào cơng tác trường giảng dạy môn Vật lý Tin học Trong thời gian từ 2013 đến cuối năm 2017 đồng chí ln chấp hành tốt chủ trương sách Đảng pháp luật Nhà nước nội quy đơn vị, nhiệt tình, trách nhiệm cơng việc, gần gũi với đồng nghiệp học sinh biểu tham gia tệ nạn đánh bạc, cá độ,… Tuy nhiên, thời gian từ tháng 10 năm 2017 đến đồng chí V bị cơng an bắt Qua tìm hiểu số đồng chí giáo viên, nhân viên trường cho biết: Thời gian khoảng tháng 10/2017 đồng chí V có quen vài người lạ, thường rủ nhà tổ chức nhậu nhẹt xem bóng đá thâu đêm Trong thời gian đồng chí hay chểnh mảng cơng việc có biểu mệt mỏi lên lớp, đặc biệt đồng chí thường tới lui quán Cà phê điểm hẹn thôn La Vang, xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn để tham gia cá độ bóng đá Ban đầu đồng chí V chơi với số tiền tập trung số trận có đội bóng lớn nhằm tạo hứng thú xem, nhiên sau đồng chí chơi nhiều lượng tiền số trận đấu Biết việc khơng tốt gia đình bạn bè nhiều lần nhắc nhở khuyên bảo đồng chí V khơng sửa đổi Điều ảnh hưởng lớn cơng tác đồng chí V Sau bị công an Huyện Ninh Sơn bắt tang đồng chí V nhóm 10 người tham gia đánh bạc hình thức cá độ bóng đá với số tiền triệu đồng có cơng văn gửi đơn vị khẳng định đồng chí Lê Văn V vi phạm nghiêm trọng quy định đạo đức nhà giáo 2.4 Nguyên nhân dẫn đến tình Nguyên nhân chủ quan : Do thân giáo viên không ý thức hậu việc làm làm ảnh hưởng đến uy tín người thầy giáo, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến việc giáo dục học sinh điều kiện ngành giáo dục 10 thực vận động “Hai không với nội dung”, vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, vận động “Mỗi thầy gáo cô giáo gương đạo đức tự học sáng tạo” Do cá nhân chưa có ý thức tu dưỡng rèn luyện tốt phẩm chất đạo đức người cán cơng chức nói chung người thầy giáo nói riêng Chưa chấp hành thực quy định Luật giáo dục, Luật viên chức, Điều lệ trường trung học, Quy định đạo đức nhà giáo, quy chế cấp ngành, phủ quy định Nguyên nhân khách quan : Cơng tác tun truyền giáo dục trị tư tưởng đạo đức cho cán giáo viên nhà trường chưa trọng thường xuyên đạt hiệu cao Việc quản lý, giám sát theo dõi nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng cán giáo viên nhà trường chưa sát chặt chẽ dẫn đến biểu lệch lạc vi phạm giáo viên chưa nắm bắt kịp thời ngăn chặn Cơng tác kiểm tra nắm bắt tình hình cơng an khu vực đơi bng lỏng thiếu sâu sát, chưa kịp thời chủ động phối hợp với cấp quyền đồn thể địa phương vận động tuyên truyền nhân dân thực trật tự an toàn xã hội chống tệ nạn cộng đồng khu dân cư Công tác xử lý tệ nạn xã hội quan chức có nơi, có lúc chưa kiên qut, triệt để có tính răn đe cao số đối tượng ngang nhiên thực bất chấp dư luận xã hội lên án Do tác động mạnh mẽ chế thị trường thời mở cửa, làm cho tiêu cực xã hội có hội len lỏi ăn sâu vào làm băng hoại đạo đức nghề nghiệp số cán viên chức, dễ bị ngục ngã trước cám dỗ vật chất đồng tiền 2.5 Hậu tình Hậu xã hội : Ngành Giáo dục Đào tạo thực vận động “Hai không”, 11 vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo gương đạo đức tự học sáng tạo”, mà giáo viên đứng bục giảng giáo dục hệ học sinh lại vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng lớn uy tín người thầy ngành giáo dục, làm giảm lòng tin nhân dân nghiệp giáo dục đất nước có cá nhân làm hoen ố danh dự người thầy vốn từ xa xưa ông cha ta quý trọng tôn vinh Làm uy tín đồng ghiệp, học sinh nhân dân, khó khăn cơng tác phối hợp với phụ huynh học sinh việc phối kết hợp giáo dục học sinh đẩy lùi tệ nạn xã hội xâm nhập học đường, phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật học sinh cộng đồng xã hội hình ảnh người thầy giáo khơng gương sáng cho học sinh noi theo mắt em học sinh trương Hậu lĩnh vực an ninh trật tự xã hội Làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trị trật tự an tồn xã hội, không xử lý kịp thời kiên dễ làm cho địch thù địch lợi dụng để tuyên truyền chống phá quyền, làm giảm uy tín người cán trong nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết cộng đồng nhân dân quan nhà nước , thực âm mưu diễn biến hồ bình lực thù địch Làm an ninh trị trật tự an tồn xã hội, làm vẩn đục mơi trường giáo dục lành, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục toàn diện học sinh Dễ làm nảy sinh tiêu cực xã hội khác trộm cắp, giết người cướp của, hạnh phúc gia đình bị đổ vỡ vợ chồng ly tán, thân bị phạt tù Hậu kinh tế : Bản thân bị thiệt thòi thu nhập hàng tháng bị kỷ luật buộc việc hạ ngạch, hạ bậc lương, lùi thời hạn nâng bậc lương, bị phạt hành III XỬ LÝ TÌNH HUỐNG 3.1 Mục tiêu xử lý tình Trước tình hình giáo viên vi phạm tệ nạn xã hội xác định biện pháp xử lý tình cần hướng tới mục tiêu sau: Đối với quan quản lý nhà nước : 12 Nhằm lập lại kỷ cương nhà trường xã hội, đề phương án xử lý vừa mang tính giáo dục, thuyết phục vừa mang tính răn đe mạnh mẽ, giúp giáo viên hiểu rõ chấp hành tốt chủ trương Đảng, sách pháp luật nhà nước, nội quy, quy định cấp ngành Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật công tác giáo dục trị tư tưởng đạo đức lối sống cho cán giáo viên nhà trường Đối với quyền địa phương : Tăng cường trách nhiệm vai trò lãnh đạo cấp uỷ, quyền địa phương cơng tác kiểm tra, giám sát, quản lý địa bàn quản lý phụ trách Tiếp tục tun truyền vận đơng quần chúng tích cực tham gia đấu tranh tố giác đẩy lùi tệ nạn địa bàn gắn liền với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống khu dân cư Đối với nhà trường Giữ nghiêm quy chế ngành quy định pháp luật Qua giải tình trên, cần làm cho giáo viên thấy tính nghiêm minh pháp luật quy định ngành Nhà trường có biện pháp việc tổ chức cho giáo viên trường học tập thực chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước quy định ngành Có kế hoạch đẩy mạnh cơng tác kiểm tra, nắm bắt tình hình dư luận, tâm tư nguyện vọng giáo viên Tăng cường công tác kiểm tra việc thực thực kỷ cương, nề nếp ngăn chặn, khắc phục kịp thời tượng vi phạm đạo đức giáo viên Giải tình sở đảm bảo hợp tình, hợp lý nguyên nhân tình Qua việc xử lý bước đội ngũ cán giáo viên tồn trường thấy tính nghiêm minh việc chấp hành quy định pháp luật, ngành, từ tự nhìn nhận, tự đánh giá lại thân để có điều chỉnh hành vi cho phù hợp với đạo đức nhà giáo Đồng thời để giữ lấy lòng tin phụ huynh học sinh người làm công tác ngành giáo dục 13 Đối với thân đồng chí V Qua việc xử lý tình phải giúp đồng chí V thấy rõ vi phạm thân, từ có ý thức chấp hành pháp luật giữ gìn đạo đức nhà giáo Sau xử lý vi phạm đồng chí V, khơng tượng vi phạm tương tự xảy 3.2 Đề xuất phương án xử lý tình Về sở pháp lý, vào văn pháp luật có liên quan để giải tình sau: Bộ luật hình 2015; Luật giáo dục; Luật viên chức; quy định đạo đức nhà giáo; Quy chế đánh giá, xếp loại thi đua nhà trường Các phương án xây dựng lựa chọn để giải tình cần phải mục tiêu xác định Do đó, tơi đề xuất phương án giải sau: Phương án : Thành lập hội đồng kỷ luật nhà trường họp xét đề nghị lên cấp có thẩm quyền kỷ luật buộc việc không cho tiếp tục đứng hàng ngũ giáo viên để làm gương cho người khác Ưu điểm phương án có hình thức kỷ luật nghiêm khắc làm gương cho người khác lấy làm học có tác dụng răn đe cao, giữ uy tín cho ngành giáo dục Nhược điểm : Không cho giáo viên vi phạm hội để giáo dục, sửa chữa sai lầm mắc phải, chưa gắn vai trò trách nhiệm nhà trường việc giáo dục trị tư tưởng đạo đức cho giáo viên Do phương án khơng khả thi Phương án : Đề nghị Sở Giáo dục đào tạo xử lý kỷ luật giáo viên vi phạm tệ nạn xã hội vi phạm đạo đức nhà giáo, hạ ngạch bố trí cho làm việc khác, luân chuyển sang đơn vị khác không thuộc ngành giáo dục Ưu điểm : Phương án giải đồng thời việc xử lý kỷ luật giáo viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp, loại bỏ người khơng 14 đủ tư cách đứng bục giảng giáo dục học sinh, giữ danh dự uy tín cho ngành Giáo dục, đánh giá thực tốt vận động “Hai không” Nhược điểm : Gây khó khăn áp lực cho cấp lãnh đạo Chưa phát huy vai trò lãnh đạo sở Do phương án khơng khả thi Phương án : Lãnh đạo đơn vị, cán tra tìm hiểu, nắm bắt thơng tin từ quan công an làm rõ vấn đề, vào kết luận công an Huyện Ninh Sơn, yêu cầu cá nhân giáo viên vi phạm viết tường trình, kiểm điểm làm rõ hồn thành đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu nhà trường Sở Giáo dục Đào tạo Nghiên cứu kỹ văn liên quan đến việc xử lý cán bộ, viên chức vi phạm tệ nạn xã hội cờ bạc, cá độ Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức xử lý cán viên chức vi phạm pháp luật cho thành viên tổ chức đoàn thể nhà trường nắm bắt thực Tổ chức thành lập hội đồng xét kỷ luật đề nghị cấp xử lý kỷ luật với hình thức kỷ luật hạ bậc lương, tiếp tục bố trí cho giảng dạy đứng lớp với số mơn thích hợp, thời gian thử thách kỷ luật 12 tháng Ưu điểm : Đây phương án có nhiều điểm tích cực nghiêm khắc xử lý sai phạm răn đe người khác, lại mang tính giáo dục cao, tạo hội tốt cho giáo viên vi phạm khuyết điểm có hội sửa chữa lỗi lầm, phát huy tính tích cực đội ngũ cán công chức, viên chức đơn vị Bản thân cá nhân giáo viên mắc khuyết điểm vi phạm pháp luật có hình thức kỷ luật có nhân thân tốt, lại lần vi phạm thân đồng chí V có ăn năn hối hận nhận sai phạm mình, có ý thức phấn đấu tu dưỡng rèn luyện vươn lên để sửa chữa lỗi lầm Do phương án khả thi nhất, tơi chọn phương án làm phương án xử lý tình giáo viên vi phạm tệ nạn cờ bạc, cá độ trường Phổ thông dân tộc nội trú Ninh Sơn 15 3.3 Tổ chức thực phương án Lập kế hoạch thực phương án Bước 1: Đề nghị cá nhân vi phạm viết tường trình kiểm điểm việc vi phạm Bước : Thu thập đầy đủ toàn hồ sơ, Quyết định quan cơng an, Quyết định tạm đình cơng tác Sở Giáo dục Đào tạo, hồ sơ có liên quan Bước 3: Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật nhà trường gồm thành viên cụ thể: Hiệu trưởng chủ tịch Hội đồng kỷ luật, phó hiệu trưởng phó Chủ tịch, thành viên đại diện Chi uỷ, Ban chấp hành Cơng đồn, Tổ chun mơn Bước : Họp Hội đồng kỷ luật nhà trường họp xét đề nghị hình thức kỷ luật với Hội đồng kỷ luật Sở Giáo dục Đào tạo Bước : Căn vào định kỷ luật Sở Giáo dục đào tạo thực thi hành định kỷ luật giáo viên vi phạm, phối hợp với nhà trường với quyền địa phương thực theo dõi, giám sát tuyên truyền giáo dục giáo viên vi phạm có ý thức cải tạo giáo dục tốt Kết giải : Ngày 21 tháng năm 2018 sau nhận thông báo Công an huyện Ninh Sơn việc giáo viên Lê Văn V tham gia đánh bạc hình thức cá độ bóng đá bị bắt hồi 21 ngày 20 tháng năm 2018 quán cà phê Điểm Hẹn, thôn La Vang, xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn bị tạm giam 04 ngày để phục vụ công tác điều tra vụ án Nhà trường họp Ban lãnh đạo để triển khai nội dung công việc làm rõ việc đề phương hướng giải Đến ngày 24 háng năm 2018 sau hết thời gian tạm giam Công An huyện Ninh Sơn nhà trường triệu tập giáo viên Lê Văn V yêu cầu viết tường trình việc , tạm ngừng phân cơng giảng dạy 03 ngày để làm rõ việc Căn Điều 321, điều 322 Bộ luật hình số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định 16 xử lý Tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc, Công an huyện Ninh Sơn Quyết định số 01/QĐ-CSĐT ngày 22 tháng năm 2018 Quyết định khởi tố vụ án hình tội đánh bạc Căn điều 34 điều126 Bộ luật tố tụng hình Cơng an huyện Ninh Sơn Quyết định số 11/CQCSĐT ngày tháng năm 2018 định khởi tố bị can Lê Văn V tội tham gia đánh bạc hình thức cá độ bóng đá Ngày tháng năm 2018 Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Sơn Quyết định số 73/KSĐT ngày 2/6/2018 Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị cáo Lê Văn V tội đánh bạc Điều 321 Bộ luật hình 2015 quy định tội đánh bạc sau: “ Người đánh bạc trái phép hình thức thua tiền hay vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng 5.000.000 đồng, bị xử phạt vi phạm hành hành vi hành vi quy định Điều 322 Bộ luật bị kết án tội tội quy định Điều 322 Bộ luật này, chưa xóa án tích mà vi phạm, bị phạt cải tạo khơng giam giữ đến 03 năm phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.” Điều 65 BLHS năm 2015 có quy định chế định án treo : “Khi xử phạt tù không 03 năm, vào nhân thân người phạm tội tình tiết giảm nhẹ, xét thấy khơng cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, Tòa án cho hưởng án treo ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm thực nghĩa vụ thời gian thử thách theo quy định Luật thi hành án hình Trong thời gian thử thách, Tòa án giao người hưởng án treo cho quan, tổ chức nơi người làm việc quyền địa phương nơi người cư trú để giám sát, giáo dục Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với quan, tổ chức, quyền địa phương việc giám sát, giáo dục người đó.” Ngày tháng năm 2018 Sở Giáo dục đào tạo Ninh Thuận định số 51/QĐ-SGDĐT ngày tháng năm 2018 việc tạm đình cơng tác ông Lê Văn V kể từ ngày 3/2/2018 chờ xét sử án định kỷ 17 luật UBND huyện Ninh Sơn Căn vào hồ sơ vụ án ngày tháng năm 2018 Toà án nhân dân huyện Ninh Sơn mở phiên sơ thẩm xét sử vụ án đánh bạc hình thức cá độ bóng đá trái phép bị cáo Lê Văn V giáo viên trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Ninh Sơn Tại phiên sơ thẩm bị cáo Lê Văn V tỏ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, thân bị cáo phạm tội lần đầu có nhân thân tốt có nhiều đóng góp cho phát triển giáo dục huyện nhà, có nhiều học sinh giỏi cấp huyện Với ăn năn hối cải, tình tiết giảm nhẹ bị cáo Lê Văn V Toà án nhân dân huyện Ninh Sơn áp dụng khoản 1,3 điều 321, điểm i,h,s,t khoản điều 51, khoản 1,2 điều 65 Bộ luật hình năm 2015 nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuyên phạt bị cáo Lê Văn V Bản án sơ thẩm số 03/2017/HSST ngày tháng năm 2018 với hình phạt : phạt 06 tháng tù cho hưởng án treo, kể từ ngày 5/2/2018 thời gian thử thách 12 tháng, giao cho quan nơi làm việc quyền địa phương nơi cư trú để giám sát giáo dục, đồng thời với hình phạt bổ xung phạt 3.000.000đồng Ngày 01 tháng năm 2017 Toà án nhân dân huyện Ninh Sơn Quyết định số 26/QĐ- CA ngày 25/8/2017 Quyết định thi hành án phạt tù cho hưởng án treo bị cáo Lê Văn V Sau có định thi hành án sơ thẩm giáo viên Lê Văn V Toà án nhân dân huyện Ninh Sơn, trường Phổ thông dân tộc nội trú Ninh Sơn tiến hành xử lý kỷ luật giáo viên Lê Văn V: Căn vào Điều 2, Điều Điều 11 Nghị định số 35/2005/NĐ-CP, ngày 17/3/2005 Nghị định phủ việc xử lý kỷ luật cán công chức Căn vào thông tư số 03/2006/TT-BNV ngày tháng năm 2006 Bộ nội vụ, Thông tư hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 35/2005/NĐCP ngày 17/3/2005 Chính phủ việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Ninh Sơn Quyết định số 23/QĐ-PTCS ngày 25/8/2017 Quyết định thành lập Hội đồng xét đề nghị kỷ luật giáo viên Lê Văn V 18 Ngày 05 tháng năm 2018 Hội đồng kỷ luật trường Phổ thông dân tộc nội trú Ninh Sơn họp xét đề nghị kỷ luật giáo viên Lê Văn V Căn vào quy định Nghị định số 35/2005/NĐ-CP, ngày 17/3/2005 Nghị định phủ việc xử lý kỷ luật cán công chức Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu đề nghị hình thức kỷ luật cá nhân giáo viên Lê Văn V sau ; Cảnh cáo : 0/5 phiếu Hạ bậc lương : 4/5 phiếu Hạ ngạch : 2/5 phiếu Cách chức : 0/5 phiếu Buộc việc : 0/5 phiếu Qua kết kiểm phiếu văn hướng dẫn thi hành kỷ luật Hội đồng kỷ luật trường Phổ thông dân tộc nội trú Ninh Sơn đề nghị hình thức kỷ luật giáo viên Lê Văn V với hình thức kỷ luật Hạ bậc lương Đề nghị cấp xem xét Căn vào hồ sơ kỷ luật cá nhân giáo viên Lê Văn V kết báo cáo đề nghị hình thức kỷ luât trường Phổ thông dân tộc nội trú Ninh Sơn Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật số110/QĐSGDĐT ngày 08 tháng năm 2018 việc thành lập Hội đồng kỷ luật Sở Giáo dục Đào tạo xét kỷ luật công chức, viên chức Ngày 10 tháng năm 2018 Hội đồng kỷ luật Sở Giáo dục Đào tạo Ninh Thuận họp xét kỷ luật giáo viên Lê Văn V kết bỏ phiếu đề nghị hình thức kỷ luật giáo viên Lê Văn V hội đồng kỷ luật sau: Cảnh cáo : 0/5 phiếu Hạ bậc lương : 5/5 phiếu Hạ ngạch : 1/5 phiếu Cách chức : 0/5 phiếu Buộc việc : 1/5 phiếu 19 Căn biên họp Hội đồng kỷ luật Sở Giáo dục Đào tạo Ninh Thuận có tờ trình số 29/TTr-SGDĐT ngày 11 tháng năm 2018 gửi UBND tỉnh kiến nghị hình thức kỷ luật giáo viên Lê Văn V với hình thức kỷ luật Hạ bậc lương Ngày 15 tháng năm 2018 UBND tỉnh Ninh Thuận có Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 15 thánh 93 năm 2018 UBND tỉnh Ninh Thuận việc kỷ luật viên chức ngành Giáo dục Lê Văn V với hình thức kỷ luật Hạ bậc lương từ bậc hệ số 3,00 xuống bậc hệ số 2,67, với thời gian thử thách theo Quyết định án 12 tháng kể từ ngày 15 tháng năm 2018 Hướng giải sau có Quyết định kỷ luật: Căn vào tình hình thực tế đơn vị trường, ý thức nhận lỗi lầm, ăn năn hối cải giáo viên Lê Văn V sau có Quyết định kỷ luật nhà trường tiếp tục bố trí cho giáo viên Lê Văn V tiếp tục công tác giảng dạy hai môn Vật lý Tin học trường Đồng thời nhà trường đoàn thể trường tiếp tục động viên giúp đỡ, thực công tác tác giám sát, giáo dục trị tư tưởng đạo đức lối sơng, tun truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phối kết hợp với quyền địa phương nơi cư trú kiểm tra giám sát giáo dục giúp đỡ để giáo viên vi phạm có phấn đấu tu dưỡng tốt q trình cải tạo Qua cách xử lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhân dân đồng tình trí quan điểm, tin tưởng vào đường lối Đảng, sách pháp luật nhà nước Từ lấy lòng tin nhân nhân, thấm nhuần tư tưởng “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” IV KIẾN NGHỊ 4.1 Đối với đơn vị trường học Là quan trực tiếp quản lý cán giáo viên nhà trường cần làm tốt công tác giáo dục tư tưởng trị đạo đức cho cán giáo viên đơn vị Thường xuyên tham mưu cấp ngành thực tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán giáo viên đơn vị Giám sát chặt chẽ, theo dõi sát diễn biến tình hình tư tưởng trị hoạt động cán công chức nhà trường để từ kịp thời nắm bắt 20 biểu sai trái vi phạm pháp luật để có hình thức giáo dục kịp thời 4.2 Đối với quan ban ngành quyền địa phương Tiếp tục phát động thực tốt vận động “Toàn dân tham bảo vệ an ninh tổ quốc trật tự an toàn xã hội” Thực rà soát mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp, phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội cộng đồng dân cư Xử lý nghiêm minh tụ điểm đối tượng vi phạm pháp luật cơng tác phòng chống tệ nạn xã hội Phối kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhân dân V KẾT LUẬN Trong bối cảnh đất nước vững bước lên trình hội nhập quốc tế, ngành Giáo dục Đào tạo nước ta thực đổi tồn diện giáo dục nước nhà đòi hỏi cần phải có đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục cấp giỏi chuyên môn nghiệp vụ mà bên cạnh phải có đội ngũ thầy giáo giáo có phẩm chất đạo đức cách mạng, ln gương sáng cho hệ học sinh noi theo, với tiểu luận “Xử lý tình giáo viên vi phạm tệ nạn xã hội đánh bạc hình thức cá độ bóng đá trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Ninh Sơn – Ninh Thuận” có ý nghĩa thiết thực với thực trạng toàn ngành giáo dục nước nhà thực sâu rộng cộc vận động “Hai không”, vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo gương đạo đức tự học sáng tạo” với phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Qua rút học cho thân hệ cán công chức luôn phải rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tự học hỏi để không ngừng nâng cao lực chuyên mon nghiệp vụ, sách Đảng, pháp luật nhà nước Qua rút học công tác quản lý cán bộ, cần tăng cường lãnh đạo Đảng công tác quản lý hành nhà nước Tuyên truyền phổ 21 biến sâu rộng chủ trương đường lối Đảng, sách pháp luật nhà nước cho đơng đảo quần chúng nhân dân cán công chức, viên chức hiểu rõ thực Trong trình nghiên cứu, viết tiểu luận điều kiện thời gian kiến thức cơng tác quản lý nhiều hạn chế, nên chắn tiểu luận nhiều thiếu xót, chưa thể phản ánh cách đầy đủ, khái quát phương án hiệu xử lý tình vi phạm đạo đức giáo viên trường PTDTNT THCS Ninh Sơn Rất mong quý thầy cô học viện anh chị học viên đóng góp ý kiến quý báu để giúp tiểu luận hồn chỉnh Tơi xin chân thành cảm ơn! Người viết tiểu luận Vũ Trọng Nghiệp 22 ... thi - Không gây bè phái, cục địa phương, làm đoàn kết tập thể sinh hoạt cộng đồng - Không sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền, phổ biến nội dung trái với quan điểm, sách Đảng Nhà nước - Khơng... hợp sau: - Vi phạm việc thực nghĩa vụ viên chức việc viên chức không làm quy định Luật viên chức; - Vi phạm nghĩa vụ khác cam kết hợp đồng làm việc ký kết với đơn vị nghiệp công lập; - Vi phạm... định 27/2012/ N - CP: "Hình thức kỷ luật buộc việc áp dụng viên chức có hành vi vi phạm pháp luật sau đây: - Bị phạt tù mà không hưởng án treo bị Tòa án kết án hành vi tham nhũng; - Không tuân thủ
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận xử lý tình huống vi phạm đạo đức nhà giáo lớp Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, tiểu luận xử lý tình huống vi phạm đạo đức nhà giáo lớp Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay