SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 3 trường Mầm non Ea Na

56 54 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 19:41

SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 3 trường Mầm non Ea NaSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 3 trường Mầm non Ea NaSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 3 trường Mầm non Ea NaSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 3 trường Mầm non Ea NaSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 3 trường Mầm non Ea NaSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 3 trường Mầm non Ea NaSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 3 trường Mầm non Ea NaSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 3 trường Mầm non Ea Na Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học lớp - Trường MN Ea Na I PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trẻ em sinh có tính tò mò thích khám phá điều mẻ xung quanh sống, ví dụ lần nhìn thấy trời mưa, trẻ hỏi cha mẹ người xung quanh lại có nhiều nước từ cao rơi xuống thế? Trẻ muốn chạy trời mưa để nếm thử xem nước mưa có vị gì? Thắc mắc mưa to lại kèm theo tiếng sấm, sét Nhà tâm lý học Jean Piaget giải thích tính ham hiểu biết trẻ q trình tự điều chỉnh hay gọi cân Trẻ từ 3-5 tuổi trình tư trẻ có nhiều thay đổi từ giai đoạn cảm giác- vận động đến giai đoạn tư tiền thao tác, kèm theo tư tượng trưng để trẻ tìm hiểu sự, tượng xung quanh Trẻ tích cực tham gia hoạt động thăm dò, khám phá, tìm hiểu tự nhiên Đó q trình quan sát, so sánh, phân loại, thử nghiệm, dự đoán Hoạt động Khám phá khoa học chìa khóa để mở cánh cửa giúp trẻ đón nhận kiến thức giới xung quanh, mang lại nguồn biểu tượng vô phong phú, đa dạng, sinh động, đầy hấp dẫn với trẻ thơ, từ môi trường tự nhiên, đến môi trường xã hội Nhất trẻ Mẫu giáo tuổi, Khám phá khoa học phương tiện để giao tiếp làm quen với môi trường xung quanh, để giao lưu bày tỏ nguyện vọng hình thành nhận thức vật, tượng xung quanh giáo dục thái độ ứng xử đắn với thiên nhiên, với xã hội cho trẻ Thơng qua hoạt động hình thành cho trẻ kĩ quan sát, tư duy, phân tích, tổng hợp, khái qt Chính nhờ có vốn hiểu biết phong phú giới xung quanh dạng biểu tượng, nhờ có tư trực quan, ngơn ngữ trẻ tuổi mẫu giáo phát triển vào lớp trẻ tiếp thu dễ dàng tri thức khoa học mang tính khái quát trường tiểu học Trong năm gần giáo dục nước ta có nhiều chuyển biến, việc giáo dục quan tâm hầu hết cấp, ngành toàn xã hội, đặc biệt bậc học Mầm non có chuyển biến lớn chương trình chăm sóc giáo dục trẻ Đổi giáo dục mầm non nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy học để đáp ứng nhu cầu mà giáo dục đặt đặc biệt xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm, khuyến khích sử dụng đồ dùng dạy học từ nguyên vật liệu mở, phát huy tính tích cực sáng tạo trẻ Thế thực tế năm học qua, việc tổ chức hoạt động khám phá khoa học chưa sát vào đầu tư mức phương pháp dạy cho thu hút Người thực : Trịnh Thị Phương Trang Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học lớp - Trường MN Ea Na chưa phát huy tính tích cực trẻ, chưa xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với lứa tuổi, nội dung kế hoạch chưa dựa vào nhu cầu, hứng thú, khả trẻ biết, giáo viên lên kế hoạch mang tính rập khn, học mang tính hình thức, gò bó trẻ, chưa lựa chọn hình thức phù hợp để trẻ có tinh thần thoải mái Chính vậy, việc tổ chức cho trẻ khám phá khoa học chưa đạt hiệu mong muốn, trẻ chưa thật hứng thú với hoạt động khám phá khoa học giáo viên đứng lớp giảng dạy trẻ – tuổi, nhận thấy đầu năm học đa số trẻ nhút nhát, số trẻ chưa gọi tên số vật tượng, chưa phân biệt rõ nét đặc điểm, hình dáng, cơng dụng vật, cha mẹ trẻ chưa quan tâm đến hoạt động khám phá khoa học trẻ lớp nhà, học liệu cho trẻ sử dụng hoạt động dẫn đến kết học chưa cao Từ suy nghĩ tơi đặt câu hỏi: “Tại trẻ chưa hứng thú với hoạt động Khám phá khoa học?”, “Làm để giúp trẻ học tốt môn Khám phá khoa học?”… Để trả lời cho câu hỏi này, chọn đề tài “Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học lớp trường Mầm non Ea Na” để nghiên cứu áp dụng cho trẻ - tuổi học tốt môn Khám phá khoa học Mục tiêu nhiệm vụ đề tài - Mục tiêu Áp dụng số biện pháp nhằm giúp trẻ học tốt môn Khám phá khoa học Giúp trẻ lĩnh hội tri thức đặc điểm bật, cấu tạo, hình dáng vật, phát triển ngơn ngữ cho trẻ, giúp trẻ tích lũy mở rộng vốn biểu tượng phong phú, đa dạng môi trường xung quanh, giúp trẻ phát âm vật, tượng, diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, cung cấp kiến thức, kĩ sống cho trẻ trước vào lớp Trẻ yêu thích hoạt động khám phá khoa học, gây hứng thú, ý hình thành cho trẻ kĩ quan sát, tư duy, phân tích, tổng hợp, khái quát Trẻ phát triển trí nhớ, tư ngôn ngữ, khả cảm thụ hay, đẹp vật xung quanh trẻ Trẻ có thái độ đắn trước hiện tượng, mạnh dạn, tự tin giao tiếp, thích tìm hiểu, khám phá mơi trường xung quanh - Nhiệm vụ Truyền thụ kiến thức cho trẻ, từ giúp trẻ tìm hiểu, phám phá giới xung quanh cách tích cực Người thực : Trịnh Thị Phương Trang Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học lớp - Trường MN Ea Na Lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức cho trẻ hoạt động Khám phá khoa học có hiệu Sử dụng đồ dùng phong phú, xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ mạnh dạn, tự tin để khám phá môi trường xung quanh Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp sư phạm nhằm phát triển nhận thức cho trẻ qua hoạt động khám phá khoa học Giới hạn đề tài Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học trường Mầm non Ea Na Đối tượng khảo sát: Trẻ - tuổi lớp trường Mầm non Ea Na Thời gian nghiên cứu:Từ tháng năm 2017 đến tháng năm 2018 (năm học 2017 - 2018) Phương pháp nghiên cứu Để áp dụng số biện pháp sư phạm giúp trẻ học tốt môn Khám phá khoa học sử dụng: a) Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Phương pháp phân tích – tổng hợp tài liệu Nghiên cứu tài liệu chương trình giáo dục trẻ, sổ tay giáo viên mầm non, chuẩn phát triển trẻ tuổi, module mầm non b) Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Phương pháp điều tra, thực nghiệm, quan sát, đàm thoại, thực hành trẻ, điều tra khảo sát c) Phương pháp thống kê toán học II PHẦN NỘI DUNG Cơ sở lý luận Sinh thời Bác Hồ dạy “Vì lợi ích mười năm trồng lợi ích trăm năm phải trồng người” Lời dạy khơng đánh giá cao vai trò giáo dục mà cách thức phương pháp giáo dục: Giáo dục trồng người, mà trồng phải ươm mầm, chăm bón, săn sóc từ nhỏ gặt hái kết tốt đẹp “Mẫu giáo tốt mở đầu cho giáo dục tốt”, giáo dục phải trọng từ công việc ươm mầm ban đầu, phải ý động viên, khuyến khích, chăm Người thực : Trịnh Thị Phương Trang Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học lớp - Trường MN Ea Na sóc hệ mầm non Dạy trẻ trồng non Trồng non tốt sau lên tốt, dạy trẻ tốt sau cháu làm người tốt, trẻ phải dạy cho cháu biết đoàn kết, ham học, ham làm, cho cháu giữ tính chất trẻ Phải cho cháu có tính kỷ luật vui vẻ, hoạt bát không thụ động hoạt động học tập vui chơi Đặc biệt hoạt động Khám phá khoa học hoạt động giúp trẻ phát triển nhận thức nhiệm vụ quan trọng trường Mầm non Tham gia vào hoạt động Khám phá khoa học, trẻ có hiểu biết đơn giản, xác, cần thiết vật, tượng xung quanh, phát triển kỹ nhận thức, kỹ xã hội hình thành cho trẻ thái độ sống tích cực mơi trường, mục tiêu phát triển kỹ mục tiêu Để đạt mục tiêu nêu cần hướng dẫn, giúp đỡ phù hợp từ phía giáo viên Hoạt động Khám phá khoa học tạo điều kiện, hội tổ chức hoạt động để trẻ tích cực tìm tòi phát tượng vật xung quanh, qua trẻ hiểu biết đặc điểm, tính chất, mối quan hệ, thay đổi phát triển chúng giúp trẻ học kỹ quan sát, phân nhóm, phân loại, đo lường, phán đốn giải vấn đề, chuyển tải ý kiến đưa kết luận vât tượng quan sát, tiếp xúc Qua đó, hiểu biết trẻ đối tượng củng cố xác ngôn ngữ phát triển giáo viên Mầm non tiếp cận với chương trình giáo dục mầm non mới, thực nội dung xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm thân thấy cần phát huy khả sáng tạo cách truyền thụ kiến thức cho trẻ, hoạt động Khám phá khoa học 2.Thực trạng Trong q trình giảng dạy tơi nhận thấy khả tiếp thu trẻ hoạt động Khám phá khoa học chưa cao, đa số trẻ nhút nhát, nhiều trẻ lúng túng, khả ghi nhớ nhiều hạn chế số trẻ tìm hiểu vật qua hình dáng bên ngồi chưa biết phân tích thuộc tính bên chúng Tổ chức hoạt động Khám phá khoa học cho trẻ - tuổi trường lớp Mầm non nhiều vấn đề cần khắc phục như: ơm đồm nhiều nội dung khám phá hình thức tổ chức Điều làm cho hoạt động khám phá trở nên nặng nề, tải, sử dụng đồ dùng dạy học khơng có sáng tạo, lối dẫn dắt chưa lơi cuốn, trẻ chưa có hứng thú tham gia hoạt động Khám phá khoa Người thực : Trịnh Thị Phương Trang Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học lớp - Trường MN Ea Na học… Đòi hỏi giáo viên phải có tính sáng tạo, động giảng dạy để trẻ đạt kết tốt trẻ tham gia hoạt động Khám phá khoa học Tình hình lớp: Tổng số trẻ lớp: 35 trẻ; nữ: 18 trẻ, dân tộc: trẻ Bảng khảo sát chất lượng tham gia hoạt động Khám phá khoa học trẻ lớp đầu năm 2017-2018 sau: Stt Tiêu chí Trẻ có kĩ quan sát, tìm đặc điểm bật đối tượng khám phá Trẻ có khả so sánh, phân loại đối tượng khám phá Trẻ Phát lạ có thái độ hành động phù hợp Hứng thú tham gia hoạt động Khám phá khoa học Số trẻ Đạt Tỉ lệ% Chưa đạt Số trẻ Tỉ lệ % 17/35 48 18/35 52 16/35 45 19/35 55 15/35 43 20/35 57 14/35 40 21/35 60 -Ưu điểm: Được quan tâm Lãnh đạo nhà trường, phân công hai giáo viên lớp, giúp đỡ chuyên môn, đồng nghiệp tạo điều kiện cho tham dự buổi tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn dự chuyên đề Phòng GD&ĐT huyện, cụm chuyên môn tổ chức Lãnh đạo nhà trường thường xuyên thăm lớp, dự giáo viên trường để góp ý, đúc rút kinh nghiệm Bản thân có nhận thức sâu sắc môn Khám phá khoa học, nhiệt tình, linh hoạt, tìm tòi, sáng tạo, lắng nghe góp ý chuyên môn, đồng nghiệp thực tế lý thuyết, có giọng nói rõ ràng, truyền cảm, thường xuyên tham khảo thêm tài liệu, sách báo, tạp chí có nội dung liên quan đến hoạt động cho trẻ Khám phá khoa học Nghiêm túc thực chuyên đề, nhiều năm nghề, tơi tích góp nhiều kinh nghiệm, nắm vững phương pháp môn, yêu cầu độ tuổi Người thực : Trịnh Thị Phương Trang Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học lớp - Trường MN Ea Na Trẻ độ tuổi, yêu thích đến trường, vui vẻ, gần gũi với cô giáo Một số trẻ học qua lớp mẫu giáo tuổi bước đầu biết quan sát, so sánh đối tượng khám phá, thích thú tham gia hoạt động Khám phá khoa học Một số cha mẹ trẻ cán bộ, giáo viên đơn vị có học lớp có quan tâm đến việc học tập trẻ từ lứa tuổi mầm non đặc biệt cho trẻ tham gia hoạt động Khám phá khoa học -Hạn chế: Trang thiết bị đồ dùng đồ chơi đầu tư chưa đáp ứng nhu cầu hoạt động Khám phá khoa học Sân trường hẹp để trẻ tham gia hoạt động nên hạn chế nhiều việc cho trẻ thực hành, trải nghiệm, trẻ nhanh nhớ mau quên, khả nhận thức trẻ chưa đồng đều, hình thức tổ chức hoạt động Khám phá khoa học chưa sinh động, chưa kích thích trẻ phát huy sáng tạo, trẻ nói giọng địa phương nhiều Cha mẹ trẻ phần lớn lao động nghèo, quan tâm chăm sóc giáo dục trẻ hạn chế nên chưa nhận thức tầm quan trọng việc giáo dục trẻ độ tuổi mầm non, chưa có phối hợp với giáo viên công tác giáo dục chăm sóc trẻ cách Về thân tổ chức cho trẻ hoạt động Khám phá khoa học lúng túng cách xử lý tình huống, lựa chọn đối tượng khám phá chưa phù hợp với khả trẻ Nguyên nhân thành công thực trạng: Giáo viên nắm vững phương pháp hoạt động Khám phá khoa học Được quan tâm ủng hộ ban giám hiệu, đồng nghiệp, nhiệt tình thân, lựa chọn số biện pháp phù hợp với khả trẻ lớp Trẻ đến lớp đều, tham gia hoạt động Khám phá khoa học giáo viên tổ chức - Nguyên nhân hạn chế: Cơ sở vật chất thiếu, đồ dùng chưa sáng tạo, giáo viên hạn chế cơng nghệ thơng tin Chưa sáng tạo cách tổ chức hoạt động Khám phá khoa học Người thực : Trịnh Thị Phương Trang Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học lớp - Trường MN Ea Na Một số phụ huynh thường làm ăn xa rẫy mang theo, trẻ tiếp xúc với giới xung quanh nên trẻ nhút nhát, cha mẹ trẻ chưa có quan tâm đến việc học trẻ Xuất phát từ tình hình thực tế lớp giáo viên chủ nhiệm thấy thân cần thay đổi cách dạy mình, cách nhìn cha mẹ trẻ, cách học trẻ Để trẻ học tốt môn Khám phá khoa học sử dụng biện pháp cách nhẹ nhàng linh hoạt, dạy đón đầu phát triển trẻ phân loại trẻ dạy theo nhóm để từ phát huy tính tích cực, sáng tạo trẻ Làm đồ dùng đồ chơi đẹp, phong phú đa dạng, tuyên truyền cho cha mẹ trẻ hiểu rõ tầm quan trọng việc cho trẻ tham gia hoạt động Khám phá khoa học từ lứa tuổi mầm non Nội dung hình thức giải pháp: a Mục tiêu giải pháp Tổ chức hoạt động Khám phá khoa học đạt hiệu cao, sử dụng phương tiện trực quan hình thành kĩ quan sát, phân tích, so sánh, phân loại, phát triển tư cho trẻ Xây dựng môi trường cho trẻ khám phá phong phú, đa dạng, gần gũi với trẻ Gây hứng thú cho trẻ cách sử dụng truyện kể, thơ, ca dao, tục ngữ, câu đố, hát vào hoạt động Khám phá khoa học giúp cho hoạt động trở lên sinh động hơn, trẻ tích cực tham gia vào hoạt động Sử dụng trò chơi để gây hứng thú, chơi củng cố, giúp tiết học nhẹ nhàng, thoải mái, trẻ giải tỏa căng thẳng Sử dụng thí nghiệm giúp trẻ ghi nhớ lâu, đưa kết luận từ thực tế thu hút ý quan tâm trẻ Tích hợp với hoạt động hàng ngày trẻ cách nhẹ nhàng, linh hoạt rèn luyện cho trẻ lực cảm giác, tri giác, trí tưởng tượng, quan sát để trẻ đón nhận điều mẻ giới xung quanh Giúp cha mẹ trẻ hiểu tầm quan trọng hoạt động giáo dục, phát huy tính tích cực cha mẹ trẻ tham gia hoạt động b.Nội dung cách thức thực giải pháp Biện pháp 1: Sử dụng phương tiện trực quan: Sử dụng công nghệ thông tin, vật thật, tranh ảnh, mơ hình, băng đĩa, máy vi tính vào việc gây hứng thú cho trẻ Đây hình thức dẫn dắt vào hoạt động hứng thú gây tập trung ý trẻ Người thực : Trịnh Thị Phương Trang Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học lớp - Trường MN Ea Na Sử dụng công nghệ thông tin: Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết công nghệ thông tin mà ngành Giáo dục đặt ra, hoạt động Khám phá khoa học cần đầu tư để sử dụng có hiệu quả, trẻ độ tuổi mầm non với đặc điểm tư trực quan hành động chủ yếu, khả tập trung trẻ ngắn chưa bền vững trẻ hứng thú với hình ảnh trực quan minh họa gây ấn tượng tác động đến giác quan như: hình ảnh, âm thanh, màu sắc sống động Vì thế, việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin để thiết kế sử dụng giáo án điện tử, cài đặt sử dụng số phần mềm vui chơi, học tập đa dạng phong phú kisdmart, Kidpix… thiết kế phần mềm để chơi chò chơi như: “Tìm vật loại” “Tìm theo dấu hiệu” vừa giúp trẻ khám phá điều bổ ích, vừa rèn luyện thao tác sử dụng chuột máy tính Đối với số đối tượng khám phá cho trẻ quan sát trực tiếp mà sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trẻ quan sát đối tượng cách tốt qua nhiều giác quan nghe, nhìn Ví dụ: cho trẻ khám phá vật sống rừng video máy chiếu giúp trẻ tìm hiểu cụ thể hình dáng, tiếng kêu, di chuyển, cách săn bắt mồi chúng kích thích tập trung, ý ghi nhớ có chủ định trẻ vào giảng mà loại đồ dùng khác không mang lại hiệu đồ dùng Giáo viên sử dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Khám phá khoa học Sử dụng đồ thật, vật thật: Tùy vào đề tàitrẻ làm quen, giáo viên sưu tầm vật thật có sẵn địa phương gần gũi với trẻ như: rau, củ, quả, vật nuôi, đồ dùng Người thực : Trịnh Thị Phương Trang Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học lớp - Trường MN Ea Na gia đình giúp trẻ quan sát, tìm tòi, khám phá hoạt động với đồ vật thật, tạo hình ảnh trọn vẹn đối tượng trẻ khám phá, từ gây hứng thú cho trẻ Ví dụ: Trong hoạt động tìm hiểu số loại quả, giáo viên chuẩn bị loại có sẵn địa phương như: Cam, Dưa hấu, Xoài, Dứa loại thật giúp trẻ nhận biết xác màu sắc, sờ để cảm nhận vỏ ngồi mịn hay xù xì, ngửi để biết mùi thơm đặc trưng, nếm để biết vị, trẻ tự thao tác khám phá đối tượng dùng tay bóc vỏ ra, lấy tay tách hột giúp trẻ quan sát kĩ, có đầy đủ đặc điểm đối tượng, giúp trẻ so sánh tốt phân loại nhanh Trẻ tìm hiểu số loại vật thật Ngoài giáo viên sưu tầm tranh, ảnh, băng đĩa, sách, tạp chí, mơ hình có nội dung phù hợp, hình ảnh rõ nét, kích thước, khoảng cách với trẻ phù hợp để đạt hiệu cao hoạt động Khám phá khoa học Ví dụ: Đề tài số phương tiện giao thông, giáo viên chuẩn bị mơ hình ngã tư đường phố có loại xe, hoa, cỏ, xanh làm từ xốp bitis, loại bìa cứng, ống hút đặt xốp lớn, có phân chia lề đường, đèn đường, biển báo giao thông, đèn giao thông giáo viên dùng que chỉ vào đối tượng khám phá cho trẻ đứng xung quanh quan sát, sử dụng mơ hình sinh động, trẻ ý, hứng thú với tiết học Biện pháp 2: Xây dựng môi trường cho trẻ khám phá khoa học: Tạo môi trường lớp để trẻ khám phá khoa học Người thực : Trịnh Thị Phương Trang Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học lớp - Trường MN Ea Na Mơi trường lớp: Xây dựng góc “Bé yêu khoa học” giáo viên treo tranh, ảnh, thơ câu truyện đối tượng khám phá, thí nghiệm khoa học, có giá treo tranh truyện, giá đựng dụng cụ thí nghiệm đánh dấu để trẻ dễ lấy, dễ cất dọn Ví dụ: Chủ đề nước tượng tự nhiên góc “Bé yêu khoa học” giáo viên chuẩn bị chai nhựa, phễu, màu thực phẩm trẻ làm thí nghiệm chìm nổi, tan nước Trên tường, góc lớp trang trí tranh ảnh đối tượng khám phá, trang trí qua câu truyện theo chủ đề ví dụ: chủ đề nước tượng thiên nhiên giáo viên trang trí góc khám phá theo câu truyện “vì có mưa” Ở góc gọc tập, góc thư viện giáo viên sưu tầm câu truyện, thơ có chủ đề như: truyện “Giọt nước tí xíu”, thơ “Mưa” cho trẻ xem vào đón trẻ, hoạt động góc, cô treo tranh rời lên tường, tranh tượng mưa, cầu vồng, mây chủ đề để trẻ kể chuyện theo tranh, kể chuyện sáng tạo quan sát vào lúc ngồi tiết học Trang trí tranh tường theo đề tài Khám phá khoa học Ngoài đồ dùng đồ chơi phát giáo viên tự tạo đồ dùng phục vụ cho hoạt động khám phá khoa học từ vật liệu mở vỏ hộp Người thực : Trịnh Thị Phương Trang 10 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học lớp - Trường MN Ea Na Ví dụ: Đề tài phân loại nhóm phương tiện giao thơng, cho trẻ chơi trò chơi “ Đúng- sai”, giáo viên tổ chức cho trẻ chơi theo nhóm, nhóm phát cho xắc xô, giáo viên đọc xong câu hỏi đội lắc xắc xô trước trả lời, cô đọc câu hỏi: Tàu hỏa phương tiện giao thông đường bộ, trẻ lắc xắc xô trả lời sai Máy bay phương tiện giao thông đường thủy, trẻ trả lời sai Xe máy phương tiện giao thông đường bộ, trẻ trả lời Mỗi câu trả lời trẻ giáo viên tặng cho đội mặt cười, trò chơi kết thúc giáo viên kiểm tra kết quả, đội nhiều mặt cười đội chiến thắng nhận phần quà Những trò chơi củng cố nhận biết đối tượng cụ thể “Xếp tranh theo thứ tự” “Hãy chọn đúng” Ví dụ: Đề tài khám phá vòng tuần hồn bướm giáo viên tổ chức cho trẻ chơi trò chơi“xếp tranh theo thứ tự”, giáo viên chia trẻ làm đội, bật qua vòng thể dục lấy tranh treo lên bảng theo thứ tự vòng tuần hồn bướm: Ấu trùng - sâu - nhộng - bướm Trò chơi bật qua vòng lấy tranh thứ tự theo vòng tuần hồn Bướm Những trò chơi củng cố nhận biết, phân biệt đối tượng ví dụ trò chơi: “Nói thật nhanh”, “Đô mi nô” rèn luyện khả quan sát, so sánh Người thực : Trịnh Thị Phương Trang 42 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học lớp - Trường MN Ea Na Ví dụ: Trong đề tài số loại giáo viên cho trẻ chơi trò chơi “Nói thật nhanh” giáo viên phát cho trẻ số tranh loại có loại khơng nhóm trẻ phải nói tên nhanh Trò chơi rèn luyện khả phân nhóm đối tượng trò chơi “Xếp nhanh thành nhóm”, “Tìm nhà”, “Xếp lơ tơ theo nhóm” Trò chơi vận động: Dùng để gây hứng thú, chơi củng cố, trẻ chơi, hoạt động giải tỏa căng thẳng Ví dụ:Trong chủ đề giới thực vật tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “Gieo hạt nảy mầm” để trẻ biết trình phát triển Trò chơi sáng tạo dùng chơi phần củng cố Ví dụ: Trò chơi đóng vai giáo, đóng vai đội giáo viên tổ chức theo chủ đề, kích thích sáng tạo trẻ Khi tổ chức trò chơi tiết học giáo viên phải tổ chức đan xen trò chơi động trò chơi tĩnh với nhau, để tiết dạy sôi nổi, trẻ hoạt bát, nhanh nhẹn Biện pháp 5: Sử dụng thí nghiệm: Giáo viên phải tìm tòi thiết kế thí nghiệm khoa học vào hoạt động cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh để trẻ tự trải nghiệm, tạo hứng thú trẻ Ví dụ: Chủ đề thê giới thực vật cho trẻ làm thí nghiệm: Cây nảy mầm từ hạt Nếu dạy trẻ máy tính, lơ tơ, tranh ảnh… Thì trẻ hiểu theo cách thụ động, gò ép hiệu giáo dục khơng cao Nhưng cách cho trẻ tham gia hoạt động thực tiễn thực theo bước làm đất, gieo hạt, tưới nước, chăm sóc Người thực : Trịnh Thị Phương Trang 43 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học lớp - Trường MN Ea Na để trực dõi trình thay đổi phát triển từ hạt kiến thức khắc sâu hiệu với trẻ nhiều Ví dụ: chủ đề nước tượng tự nhiên giáo viên tổ chức cho trẻ làm thí nghiệm hòa tan nước, nước tinh khiết đựng ống nghiệm, phẩm màu, xi lanh, trẻ cho phẩm màu vào nước tinh khiết ống nghiệm đựng nước đổi màu Bé làm thí nghiệm hòa tan nước với phẩm màu Ví dụ: Thí nghiệm “Sự bay nước”, chuẩn bị gồm có bếp hồng ngoại, Nồi có nắp vung đậy thủy tinh bên đựng nước Giáo viên cho trẻ quan sát Nồi chưa đun sôi, nước thể lỏng, bật công tác điện làm cho nước Nồi sơi nước từ thể lỏng chuyển thành thể khí bay lên ngưng tụ nắp vung, nước ngưng tụ nhiều tạo thành giọt rơi xuống Nồi Giáo viên cho trẻ quan sát hỏi trẻ thí nghiệm vừa giống tượng tự nhiên nào? Trẻ trả lời giống tượng mưa, sau giáo viên giải thích nhiệt độ cao nước bốc lên ngưng tụ lại tạo thành giọt nước Biện pháp 6: Tạo hứng thú cho trẻ khám phá lúc nơi Không dừng lại việc cho trẻ khám phá vật,hiện tượng xung quanh sống phương pháp thực tiết học mà để đạt kết cao mơn Khám phá khoa học ngồi việc truyền thụ kiến thức tiết học cần lồng ghép thêm cho trẻ hoạt động, giáo viên cần tận dụng tất hình thức,ở lúc nơi mà cảm thấy hợp lí để giúp trẻ khắc ghi, hiểu sâu vật tượng mà trẻ chưa khám phá trải nghiệm cụ thể Hoạt động trời: Trong hoạt động trời trẻ tìm hiểu, khám phá vật tượng xung quanh mà tiết học lớp trẻ chưa khám phá trải nghiệm Người thực : Trịnh Thị Phương Trang 44 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học lớp - Trường MN Ea Na Qua hoạt động khám phá trời tạo cho trẻ khơng khí thoải mái hứng thú thêm vật tượng, ngồi kiến thức trẻ biết tiết học khám phá trải nghiệm trời sử dụng cách có hiệu Ví dụ: Khi trẻ tham quan quan sát vườn rau bé trẻ trực tiếp nhìn thấy loại rau, qua trẻ biết đặc điểm số loại rau có vườn rau bé,vai trò loại rau bữa ăn có bữa ăn ngày trường,ở nhà trẻ,trẻ giáo dục vệ sinh ăn uống Trẻ tham quan vườn rau sân trường hoạt động trời Trong ăn: Giờ ăn giáo viên nhắc nhở trẻ vệ sinh trước bữa ăn, giới thiệu với trẻ ăn, nhắc trẻ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng thông qua thức ăn ngày trẻ bữa ăn giúp trẻ nhận biết chất dinh dưỡng như: tinh bột có cơm, vitamin có rau, quả, canxi có sữa, trứng giáo dục trẻ thói quen ăn uống ăn khơng nói chuyện, ăn xong khơng vận động Hoạt động góc: Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi: Ví dụ chủ đề giới thực vật, góc xây dựng vườn rau bé, góc phân vai nấu ăn, bán rau, góc thiên nhiên chăm sóc xanh Người thực : Trịnh Thị Phương Trang 45 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học lớp - Trường MN Ea Na Trẻ xây dựng vườn rau hoạt động góc Qua hoạt động góc mà chủ đạo hoạt động đóng vai theo chủ để ví “xã hội thu nhỏ” trẻ, trẻ hoạt động trải nghiệm khám phá Ví dụ: Thơng qua vai chơi: bán rau trẻ biết thao tác vai chơi, trẻ biết nhân viên bán hàng phải làm cơng việc gì, mời chào khách thân thiện…, từ trẻ nhận thức vơ nhanh nhẹn Qua trò chơi trẻ phản ánh độc đáo, sáng tạo trẻ với mơi trường xung quanh, đặc biệt với trò chơi phân vai, trò chơi đóng kịch Giáo viên tổ chức cho trẻ chơi đóng kịch vào buổi vui chơi cuối tuần Với trang phục đẹp, mặt nạ, mũ… ngộ nghĩnh, chắn trẻ hào hứng thích thú Đối với biện pháp 7: Tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ giúp trẻ học tốt môn khám phá khoa học Ngay từ đầu năm học giáo viên chủ động họp cha mẹ để trao đổi số hoạt động giúp cho trẻ nhận thức khám phá môi trường xung quanh Lập kế hoạch phối hợp với cha mẹ trẻ phù hợp với điều kiện trường, lớp theo với chủ đề Để huy động phần kinh phí số đồ dùng sẵn có địa phương, giáo viên thông báo cho cha mẹ trẻ biết thời gian biểu lớp, tuyên truyền nội dung giảng dạy mời cha mẹ trẻ đến thăm quan, dự số tiết dạy hay, thông báo nội dung trẻ học chủ đề bảng tuyên truyền, vận động Người thực : Trịnh Thị Phương Trang 46 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học lớp - Trường MN Ea Na cha mẹ trẻ ủng hộ sách, báo, xanh vật liệu để sử dụng cho hoạt động Khám phá khoa học Trao đổi cách thức cho trẻ khám phá đồ vật, vật, tượng xung quanh trẻ gia đình, tuyên truyền với cha mẹ trẻ tầm quan trọng cho trẻ khám phá giới xung quanh thông qua tiết học hoạt động thực tiễn hàng ngày góp phần khắc sâu cho trẻ hiểu biết, hình thành biểu tượng trí nhớ, tư đồng thời cung cấp kĩ cần thiết với trẻ Trẻ có trải nghiệm khám phá vật tượng xác cha mẹ trẻ nên tận dụng tạo hội cho trẻ quan sát thực tế, tìm hiểu vật xung quanh qua hoạt động thực tiễn sống hàng ngày để giáo dục trẻ hiệu Giáo viên tư vấn cho cha mẹ trẻ tạo hội cho trẻ khám phá giới xung quanh hoạt động diễn sống hàng ngày, gia đình tham quan, du lịch, thu hoạch mùa vụ Tạo lên liên kết trường lớp mầm non cha mẹ trẻ, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn trình giáo dục trẻ Giúp gia đình hiểu rõ tầm quan trọng môn Khám phá khoa học, qua có đóng góp, hỗ trợ cho hoạt động trường, lớp Ví dụ: Chủ đề giới thực vật, qua đón, trả trẻ giáo viên viết thông báo nội dung trẻ khám phá chủ đề giới thực vật như: “Trò chuyện số loại hoa”, “Tìm hiểu số loại rau” giáo viên dán thơ câu chuyện đối tượng khám phá chủ đề thơ “Hoa kết trái”, thơ “Ăn quả” để cha mẹ trẻ theo dõi cho trẻ làm quen nhà Bên cạnh đó, khuyến khích cha mẹ trẻ thường xun trò chuyện, gợi ý cho trẻ đối tượng phám phá Ví dụ: Đề tài khám phá số loại rau, công tác xã hội hóa giáo dục, giáo viên tuyên truyền cha mẹ trẻ đóng góp loại rau theo u cầu nhóm để trẻ tìm hiểu, mở rộng phân loại loại rau Qua chuyên đề lớn cụm, trường hoạt động Khám phá khoa học giáo viên mời cha mẹ trẻ đến tham gia để thông báo đến cha mẹ hoạt động lớn mà trẻ tham gia, phương pháp dạy học mới, nội dung giáo dục phù hợp với khả nhận thức trẻ Tuyên truyền qua Hội thi Hội thi nhằm tuyên truyền cho cha mẹ trẻ cộng đồng biết hoạt động nhà trường Qua hội thi cha mẹ trẻ thấy khả quan sát, khám phá trẻ, giúp cha mẹ trẻ nhận thức việc trẻ đến trường tiếp thu Người thực : Trịnh Thị Phương Trang 47 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học lớp - Trường MN Ea Na học tập nhiều điều bổ ích, giúp cha mẹ trẻ quan tâm đến hoạt hoạt động học trẻ Từ phối hợp với nhà trường dạy cho trẻ khám phá nhà Ví dụ qua hội thi “Bé với dinh dưỡng” Tuyên truyền qua lễ hội: Thông qua lễ hội mời cha mẹ trẻ tham gia vào hoạt động để cha mẹ trẻ trực tiếp thấy trẻ học gì? chủ đề nào? Hiểu biết trẻ nhằm bước phát huy tích tích cực cha mẹ trẻ việc phối hợp chủ động tham gia hoạt động giáo dục với nhà trường Ví dụ: Chủ đề “Tết Nguyên Đán”, trường tổ chức ngày lễ “Chào mừng mùa xuân bé” nhà trường tổ chức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc mời cha mẹ trẻ hỗ trợ tham gia, có tiết mục trẻ lên đọc thơ, hát ngày lễ tết, trẻ chơi trò chơi dân gian thể phong tục tập qn dân tộc trò chơ “Gói bánh Chưng, bánh Tét”, “Ném còn” Giáo viên phối hợp với cha mẹ trẻ chuẩn bị làm đồ dùng, trang trí sân khấu, quần áo, để trẻ trẻ tham gia c Mối quan hệ giải pháp, biện pháp Các biện pháp có mối quan hệ chặt chẽ bổ sung cho nhau, cần có biện pháp then chốt hỗ trợ Biện pháp sử dụng phương tiện trực quan biện pháp cốt lõi đề tài với biện pháp hỗ trợ xây dựng môi trường Người thực : Trịnh Thị Phương Trang 48 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học lớp - Trường MN Ea Na cho trẻ khám phá khoa học, sử dụng truyện kể, thơ, ca dao, tục ngữ, câu đố, hát, sử dụng trò chơi, sử dụng thí nghiệm, tích hợp với hoạt động hàng ngày, phối hợp với cha mẹ trẻ Mỗi biện pháp có tác dụng riêng giải vấn đề thực trạng chung nhiệm vụ cung cấp kiến thức hoạt động Khám phá khoa học, giúp trẻ mở rộng vốn biểu tượng phong phú mơi trường xung quanh, hình thành kĩ quan sát, tư duy, phân tích, tổng hợp, khái quát, trẻ hứng thú, mạnh dạn ham tìm hiểu, điều làm nên thành công sáng kiến kinh nghiệm hướng tới mục tiêu giúp trẻ học tốt môn Khám phá khoa học Khi thực biện pháp để tiến hành hoạt động Khám phá khoa học đạt hiệu cần theo trình tự định Thứ sử dụng phương tiện trực quan Thứ hai xây dựng môi trường cho trẻ khám phá khoa học Thứ ba sử dụng truyện kể, thơ, ca dao, tục ngữ,câu đố, hát hoạt động Khám phá khoa học Thứ tư sử dụng trò chơi hoạt động Khám phá khoa học Thứ năm sử dụng thí nghiệm hoạt động Khám phá khoa học Thứ sáu Tạo hứng thú cho trẻ khám phá lúc nơi Thứ bảy phối hợp với cha mẹ trẻ để tổ chức tốt hoạt động Khám phá khoa học trẻ d Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu, phạm vi hiệu ứng dụng Sau thời gian thực biện pháp, giải pháp thử nghiệm lớp trường Mầm non Ea Na, tơi vui mừng đạt kết cao Giá trị khoa học: Khả nhận thức thông qua hoạt động Khám phá khoa học trẻ phát triển rõ rệt, đem lại cho trẻ hiểu biết đầu tiên, kiến thức đẳng vật tượng giúp trẻ phát triển tư duy, ghi nhớ có chủ định, phát triển thẩm mĩ nhân cách cho trẻ Thúc đẩy trẻ ham tìm tòi, khám phá, tích cực tham gia hoạt động Khám phá khoa học đạt hiệu cao Người thực : Trịnh Thị Phương Trang 49 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học lớp - Trường MN Ea Na Kết khảo sát Trước áp dụng đề tài Stt Đạt Tiêu chí Trẻ có kĩ quan sát, tìm đặc điểm bật đối tượng khám phá Trẻ có khả so sánh, phân loại đối tượng khám phá Trẻ Phát lạ có thái độ hành động phù hợp Hứng thú tham gia hoạt động Khám phá khoa học Chưa đạt Sau áp dụng đề tài Đạt Chưa đạt Đạt Tỉ lệ % Chưa Tỉ lệ đạt % 52 31/35 88 4/35 12 19/35 55 29/35 82 6/35 18 43 20/35 57 27/35 77 8/35 23 40 21/3 60 29/35 82 6/35 18 Tỉ lệ Số trẻ % Chưa đạt Tỉ lệ % 17/35 48 18/35 16/35 45 15/35 14/35 * Đối với trẻ: Những biện pháp có tính khả thi sau thời gian áp dụng lớp Chất lượng cho trẻ làm quen với hoạt động Khám phá khoa học nâng lên rõ rệt, hoạt động Khám phá khoa học trẻ trở nên vô gần gũi thiết thực giúp trẻ hào hứng tham gia khám phá từ kiến thức, kinh nghiệm sống trẻ trở nên giàu có để tích lũy q trình khám phá giới rộng lớn sau này, nhìn vào bảng khảo sát ta thấy trẻ có khả quan sát, tìm đặc điểm bật đối tượng khám phá, so sánh, phân loại đối tượng khám phá, trẻ biết tìm tòi, Phát lạ có thái độ hành động phù hợp, hứng thú tham gia hoạt động Khám phá khoa học *Đối với giáo viên: Đã có nhiều kinh nghiệm cho thân thực đề tài, lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động Khám phá khoa học phù hợp với khả nhận thức trẻ, tác phong sư phạm linh hoạt, có sáng tạo hoạt động dạy học Người thực : Trịnh Thị Phương Trang 50 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học lớp - Trường MN Ea Na cho trẻ dựa vào điều kiện thực tế sẵn có giúp hoạt động trở nên gần gũi khơng xa vời, gò ép trẻ *Đối với cha mẹ trẻ: Cha mẹ trẻ có phối hợp với nhà trường, có thay đổi suy nghĩ tầm quan trọng giáo dục Mầm non, quan tâm đến việc học tập trẻ, vui vẻ, phấn khởi ủng hộ nhiệt tình đồ dùng đồ chơi để trẻ tham gia hoạt động Khám phá khoa học III Phần kết luận, Kiến nghị: Kết luận: Học tốt môn Khám phá khoa học có phần nâng cao chất lượng giáo dục trường Mầm non Ea Na Phát triển khả tìm tòi, khám phá, trải nghiệm thơng qua hoạt động, cung cấp cho trẻ kiến thức bổ ích khơng ngừng thơi thúc trẻ suy nghĩ điều trẻ thắc mắc Những kĩ hứng thú tham gia hoạt động khám phá khoa học, trẻ tăng lên rõ rệt so với đầu năm học Các biện pháp giúp cho giáo viên nhiều việc bồi dưỡng chuyên môn, lĩnh vực phát triển nhận thức cho trẻ Quan trọng biện pháp có tính khả thi thúc đẩy để trẻ tích cực tham gia hoạt động Khám phá khoa học đạt hiệu cao Thực trì biện pháp giúp cho giáo viên có lớp học ln sinh động tràn đầy lượng Trẻ phát triển nhận thức rõ rệt, hòa đồng, mạnh dạn, hứng thú tham gia hoạt động Đó thành cơng lớn mà tơi mong đợi trẻ Một điều đặc biệt đề tài việc phối hợp giáo viên cha mẹ trẻ cải thiện, cha mẹ trẻ hiểu tầm quan trọng cho trẻ tiếp xúc với hoạt động Khám phá khoa học sớm, giúp trẻ có hứng thú hoạt động tìm hiểu mơi trường xung quanh, từ phát triển tồn diện mặt thể chất, trí tuệ, ngơn ngữ, tình cảm xã hội, thẩm mĩ Với kết ý nghĩa đạt sáng kiến áp dụng cho số lớp tồn trường, góp phần nâng cao chất lượng cho trẻ tham gia hoạt động Khám phá khoa học Đề tài phát triển mở rộng thêm cho năm học sau, ta nâng cao yêu cầu với trẻ sáng tạo hình thức tổ chức hấp dẫn hơn, hiểu nắm ý nghĩa, tầm quan trọng việc nâng cao chất lượng cho trẻ tham gia hoạt động Khám phá khoa học trẻ nhà trường từ giáo viên khơng ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua giáo viên môn Người thực : Trịnh Thị Phương Trang 51 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học lớp - Trường MN Ea Na Từ phấn đấu vươn lên thân giúp đỡ nhiệt tình lãnh đạo nhà trường đồng nghiệp tơi hồn thành tốt việc chăm sóc giáo dục nói chung hoạt động Khám phá khoa học nói riêng 2.Kiến nghị: Đối với nhà trường: Tham mưu đầu tư xây dựng sở vật chất, trang thiết bị, tranh ảnh phục vụ cho việc nâng cao chất lượng cho trẻ tham gia hoạt động Khám phá khoa học nhà trường Với khuôn khổ viết nhỏ, vấn đề dừng lại phạm vi hạn chế, chưa thể bao quát hết tất cả, đồng thời trình viết thiếu sót định Tơi mong góp ý xây dựng bạn đồng nghiệp, cấp lãnh đạo giúp tơi hồn thành đề tài nhằm đưa hoạt động Khám phá khoa học đến trẻ cách hiệu Ea Na, ngày 10 tháng năm 2018 Người Viết Trịnh Thị Phương Người thực : Trịnh Thị Phương Trang 52 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học lớp - Trường MN Ea Na TÀI LIỆU THAM KHẢO, SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Modum 30 hướng dẫn sử dụng đồ dùng đồ chơi Modum 4– Đặc điểm phát triển nhận thức, mục tiêu kết mong đợi trẻ mầm non nhận thức Modum 22 ứng dụng phương pháp dạy học tích cực lĩnh vực phát triển nhận thức Báo cáo tổng kết trường MN Ea Na năm học 2016-2017 Cơ sở lý luận khoa học môn Khám phá khoa học Phương pháp tổ chức hoạt động Khám phá khoa học Kế hoạch giáo dục tổ chức thực hoạt động giáo dục – Nhà xuất giáo dục Việt Nam 8.Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 5-6 tuổi lĩnh vực phát triển nhận thức- Nhà xuất giáo dục Việt Nam Chương trình giáo dục Mầm Non – Nhà xuất giáo dục Mầm Non 10 Tài liệu lí luận phương pháp phát triển nhận thức cho trẻ em- NXB ĐH Huế năm 2013 11.Những sáng kiến kinh nghiệm chọn lọc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ dành cho giáo viên mầm non- Nhà xuất giáo dục Việt Nam Người thực : Trịnh Thị Phương Trang 53 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học lớp - Trường MN Ea Na MỤC LỤC I Phần mở đầu 1 Lý chọn đề tài 2.Mục tiêu nhiệm vụ đề tài Đối tượng nghiên cứu 4.Giới hạn đề tài .3 Phương pháp nghiên cứu II Phần nội dung .3 Cơ sở lý luận .3 Thực trạng Nội dung hình thức giải pháp a) Mục tiêu biện pháp .7 b) Nội dung cách thức thực biện pháp - Biện pháp - Biện pháp - Biện pháp 12 - Biện pháp 13 - Biện pháp 15 - Biện pháp 16 c) Mối quan hệ biện pháp 20 d) Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu 21 III Phần kết luận , kiến nghị 23 Kết luận .23 Kiến nghị 24 - Tài liệu tham khảo 25 Người thực : Trịnh Thị Phương Trang 54 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học lớp - Trường MN Ea Na NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN Người thực : Trịnh Thị Phương Trang 55 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học lớp - Trường MN Ea Na Người thực : Trịnh Thị Phương Trang 56 ... 27 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học lớp Lá - Trường MN Ea Na Hết Người thực : Trịnh Thị Phương Trang 28 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa. .. Trang Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học lớp Lá - Trường MN Ea Na sóc hệ mầm non Dạy trẻ trồng non Trồng non tốt sau lên tốt, dạy trẻ tốt sau cháu làm người tốt, trẻ. .. này, chọn đề tài Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học lớp Lá trường Mầm non Ea Na để nghiên cứu áp dụng cho trẻ - tuổi học tốt môn Khám phá khoa học Mục tiêu nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 3 trường Mầm non Ea Na, SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn Khám phá khoa học tại lớp Lá 3 trường Mầm non Ea Na

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay