Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Lý 2018 có giải

126 34 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 19:28

Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Lý 2018 có giải file word Đề thi thử THPT QG THPT 2018 D phôtôn tồn trạng thái chuyển động DE2 Câu 5: Khi nói sóng cơ, phát biểu sau sai ? Câu 1: Trong máy quang phổ lăng A Sóng lan truyền chất rắn kính, lăng kính tác dụng B sóng lan truyền chất lỏng A tăng cường độ chùm sáng C Sóng lan truyền chất khí B tán sắc ánh sáng D Sóng lan truyền chân khơng Câu 6: Dải sóng điện từ chân khơng tần số từ 2.10 13 Hz đến C nhiễu xạ ánh sáng D giao thoa ánh sáng 8.1013 Hz Dải sóng thuộc vùng sóng điện từ? Biết tốc độ Câu 2: Tia hồng ngoại ánh sáng chân không 3.108 m/s A ánh sáng nhín thấy, màu A Vùng tia Rơnghen hồng B Vùng tia tử ngoại B ứng C Vùng tia hồng ngoại dụng để sưởi ấm D Vùng ánh sáng nhìn thấy C khơng truyền chân Câu 7: Phát biểu sau đặc điểm tia không D không Rơnghen ( tia X) ? phải sóng điện từ A Tác dụng mạnh lên kính ảnh B thể qua lớp chì Câu 3: Một dây dẫn thẳng dài vơ hạn dày vài centimet đặt chân khơng mang dòng điện C Khả đâm xuyên mạnh D Gây tượng cường độ I(A) Độ lớn cảm ứng từ quang điện từ trường dòng điện gây điểm Câu 8: Một sóng điện từ tần số f truyền chân không với tốc độ M cách dây đoạn R( m) tính c Bước sóng sóng theo cơng thức 7 A B  2.10 Bπ 107 Bπ 107 I R A λ  2πc f D λ  c f B I R C I R D B λ  2πf c λ C f c Câu 9: Pin quang điện nguồn điện hoạt động dựa tượng Bπ 10 I R7 A quang điện B quang - phát quang C tán sắc ánh sáng D huỳnh quang Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu cuộn dây cảm Câu 4: Phát biểu sau sai độ tự cảm L = 0,2/π H Cảm kháng đoạn mạch nói phơtơn ánh sáng? A 20 2Ω B 20Ω C 10Ω A phơtơn lượng D 10 2Ω xác định Câu 11: Cơng êlectron khỏi đồng 6,625.10 -19 J Cho h = B lượng phôtôn ánh sáng 6,625.10-34J.s; c = 3.108 m / s,giới hạn quang điện đồng tím lớn lượng phơtơn A 0,30μ m ánh sáng màu đỏ D 0,55 μ m C lượng phôtôn ánh sáng đơn sắc khác nhau B 0,65 μ m C 0,15 μm Câu 12: Một hệ dao động Câu 15: Một sợi dây căng ngang sóng dừng Sóng truyền thực dao động cưỡng dây bước sóng λ Khoảng cách hai bụng sóng liên tiếp Hiện tượng cộng hưởng xảy A λ B λ /4 C λ/2 A tần số lực cưỡng D λ tần số dao động riêng hệ dao độngCâu 16: Cho hai dao động điều hòa phương phương trình lần B biên độ lực cưỡng nhỏ π cm x  ) ; 2πt 5cos(2 cm lượt xπt  5cos(2 nhiều biên độ dao động riêng hệ dao động hợp hai dao động biên độ C chu kì lực cưỡng nhỏ chu kì dao động riêng hệ dao động A cm π  ) B cm Dao động tổng C cm D 10 cm Câu 17: Phương lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện đặt D biên độ lực cưỡng từ trường khơng đặc điểm sau đây? biên độ dao động riêng hệ dao A Vuông góc với mặt phẳng chứa vectơ cảm ứng từ dòng điện động B Vng góc với vectơ cảm ứng từ Câu 13: Một lắc lò xo gồm vật C Song song với đường sức từ nhỏ lò xo nhẹ, dao động D Vng góc với dây dẫn mang dòng điện điều hòa mặt phẳng nằm π� � 100 V  � vào hai đầu đoạn mạch ngang Động lắc đạt Câu 18: Đặt điện áp u  Uπt cos � 6� � giá trị cực tiểu RLC nối tiếp cường độ dòng điện qua mạch A vật vận tốc cực đại B lò xo khơng biến dạng C vật qua vị trí cân π � � i  Iπt 100A  � Hệ số công suất đoạn mạch cos � 12 � � D lò xo chiều dài cực đại A 0,50 Câu 14: Khẳng định sau D 1,00 B 0,71 C 0,87 khơng nói lực tương Câu 19: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp điện áp xoay tác hai điện tích điểm chiều u = U0cos(2πft) (trong U0 khơng đổi, tần số f thay đổi) chân khơng Ban đầu f = f0 mạch xảy tượng cộng hưởng, sau tăng dần tần số dòng điện giữ nguyên tất thơng số khác Chọn A độ lớn tỉ lệ với tích độ lớn hai điện tích phát biểu sai? B lực hút hai điện tích A Cường độ hiệu dụng dòng giảm trái dấu tụ điện tăng C độ lớn tỉ lệ nghịch với C Điện áp hiệu dụng điện trở giảm khoảng cách hai điện tích B Điện áp hiệu dụng D Hệ số công suất mạch giảm Câu 20: Một lắc đơn chiều dài l dao động điều hòa nơi D phương đường thẳng nối hai điện tích gia tốc trọng trường g Khi tăng chiều dài lắc đơn thêm đoạn 3l Thì chu kì dao động riêng lắc A giảm lần lần lần 3Câu 24: Trong thực hành vật lí, bạn Tiến sử dụng đồng hồ đo điện đa số hình vẽ bên, bạn muốn đo điện áp C giảm xoay chiều 220V phải xoay núm vặn đến : D tăng B tăng lần Câu 21: Khi động không đồng ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay từ trường khơng đổi tốc độ quay rơto A lớn tốc độ quay từ trường B lớn A vạch số 250 vùng DCV tốc độ biến thiên dòng điện ACV B vạch số 50 vùng C nhỏ tốc độ quay từ C vạch số 50 vùng DCV trường D vùng ACV D vạch số 250 tốc độ quay từ trường Câu 25: Một máy hạ tỉ số số vòng dây cuộn sơ cấp số Câu 22: Hai bóng đèn sợi đốt vòng cuộn thứ cấp k (k > 1) Nhưng không ghi ký hiệu máy hiệu điện định mức nên cuộn sơ cấp thứ cấp Một người dùng U1 U2.Nếu công suất định máy biến đấu hai đầu cuộn dây máy vào mạng mức hai bóng đèn điện xoay chiều điện áp hiệu dụng khơng đổi U dùng vơn kế đo tỷ số hai điện trở R1/R2 A (U1/U2) C U1/U2 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây lại Kết lần đo thứ B U2/U1 thu 160V, lần đo thứ 10V.Máy tỉ số k D (U2/U1) A B C Câu 23: Khi tịnh tiến chậm D 16 vật AB dạng đoạn thẳng nhỏ Câu 26: Một sóng truyền dọc theo sợi dây đàn hồi dài với dọc theo vng góc với biên độ mm Tại thời điểm, hai phần tử dây lệch khỏi trục (A nằm trục chính) vị trí cân mm, chuyển động ngược chiều với độ lớn vận tốc mắt khơng tật từ xa đến 0,3π 3cm / s cách khoảng ngắn 8cm (tính theo điểm cực cận nó, ảnh phương truyền sóng) Tốc độ truyền sóng dây là: rõ võng mạc Trong A 0,6 m/s B 12 cm/s C 2,4 m/s k hi vật dịch chuyển, tiêu cự D 1,2 m/s thủy tinh thể góc trơng vật Câu 27: Một vòng dây kín tiết diện S = 100 cm điện trở R = mắt thay đổi nào? 0,314Ω đặt từ trường cảm ứng từ độ lớn B = 0,1 A Tiêu cự tăng, góc trơng vật tăng T Cho vòng dây quay với vận tốc góc ω = 100 rad/s quanh B Tiêu cự tăng, góc trơng vật tăng trục nằm mặt phẳng vòng dây vng góc với đường sức từ C Tiêu cự giảm, góc trơng vật Nhiệt lượng tỏa vòng dây quay 1000 vòng giảm D Tiêu cự A 0,10 J B 1,00 J C 0,51 J giảm, góc trơng vật tăng D 3,14 J Câu 28: Một học sinh khảo sát dao động điều hòa chất điểm tính theo biểu thức En   E0 (E0 số dương, n = 1,2,3, ) n2 dọc theo trục Ox (gốc tọa độ O Một đám nguyên tử hiđrô trạng thái Khi chiếu xạ vị trí cân bằng), kết thu tần sốf1 vào đám nguyên tử chúng phát tối đa xạ Khi đường biểu diễn phụ thuộc li độ, chiếu xạ tần số f2 = 0,8f1 vào đám nguyên tử chúng phát vận tốc, gia tốc theo thời gian t tối đa hình vẽ Đồ thịx(t), v(t) a(t) theo A 10 xạ thứ tự đường D 15 xạ B xạ C xạ Câu 31: Cho hai điểm sáng dao động điều hòa trục Ox Tại thời điểm ban đầu t = hai điểm sáng qua vị trí cân theo chiều dương với độ lớn vận tốc, đến vận tốc điểm sáng 1bằng khơng vận tốc điểm sáng giảm lần Vào thời điểm mà hai điểm sáng độ lớn vận tốc lần sau thời điểm ban đầu tỉ số độ lớn li độ chúng A 1,5 A (3), (2), (1) B 0,4 C 0,5 B (2), (1), D 1,0 (3) Câu 32: Cho mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động E, điện C (1), (2), (3) trở r mạch biến trở R Khi biến trở giá D (2), (3), (1) trị R1 = 0,5 Ω R2 = 8Ω cơng suất mạch ngồi giá trị Câu 29: Trên mặt nước hai Điện trở nguồn điện điểm A B cách 25 cm, A r = Ω hai nguồn kết hợp dao động điều D r = Ω B r = 0,5 Ω C r = Ω hòa biên độ, pha với tần Câu 33: Hai cầu nhỏ giống nhau, khối lượng m = 0,2 kg , số 25 Hz theo phương thẳng đứng treo điểm hai sợi dây mảnh cách điện Tốc độ truyền sóng mặt nước chiều dài l = 0,5 m Tích điện cho cầu điện tích q nhau, m/s Một điểm M nằm mặt chúng đẩy Khi cân khoảng cách hai cầu a = nước cách A, B 15 cm 5cm Độ lớn điện tích cầu xấp xỉ 17 cm biên độ dao động A |q| = 2,6.10-9 C 12 mm Điểm N nằm đoạn AB D |q| = 1,7.10-7 C B |q| = 3,4.10-7 C C |q| = 5,3.10-9 cách trung điểm O AB cm Câu 34: Tại điểm sóng điện từ truyền qua, cảm ứng từ biến dao động với biên độ A 8mm C 12mm mm t 106 ) (t tính s) Kể từ lúc t thiên theo phương trình B  Bπ cos(2 B mm = 0, thời điểm để cường độ điện trường điểm D A 0,33 μs B 0,25 μs C 1,00 μs D 0,50 μs Câu 30: iết lượng ứng với Câu 35: Một vật AB dạng đoạn thẳng nhỏ cao cm đặt song song trạng thái dừng nguyên tử hiđrô với hứng ảnh cố định Đặt thấu kính tiêu cự f vào khoảng vật cho trục thấu kính qua A C vng góc với ảnh Khi ảnh A 56,6 dB vật AB rõ nét D 60,2 dB B 46,0 dB C 42,0 dB khoảng cách vật đo Câu 38: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y- âng, khoảng cách từ gấp 7,2 lần tiêu cự Chiều cao mặt phẳng hai khe đến D = 2m, nguồn sáng S ( cách khe) ảnh AB A 10 cm 0,4 cm B cách mặt phẳng hai khe khoảng d = 1m phát ánh sáng đơn sắc cm bước sóng λ = 0,75μm Bố trí thí nghiệm cho vị trí nguồn sáng cm C cm S, mặt phẳng chứa hai khe S1, S2 ảnh giữ cố định cm D cm vị trí khe S1, S2 thay đổi ln song song 0,2 cm với Lúc đầu thu O vân sáng trung tâm Câu 36: Một mạch dao động khoảng cách vân sáng liên tiếp mm Sau cố định vị trí tưởng thực dao động khe S1 tịnh tiến khe S2 lại gần khe S1một đoạn Δa cho O vân điện từ tự do, điện tích sáng Giá trị nhỏ Δa tụ điện biến thiên theo phương A 1,0 mm trình Trong ba khoảng thời gian D 0,5 mm B 2,5 mm C 1,8 mm theo thứ tự liên tiếp Δt = Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự 0,5μs; Δt2 = Δt3 = 1μs điện gồm cuộn dây không cảm, tụ điện, điện trở mắc nối tiếp lượng chuyển qua tiết diện ngang Gọi M điểm nối cuộn dây tụ điện, N điểm nối tụ điện dây dẫn tương ứng Δq1 = điện AN vào dao động ký điện tử ta thu đồ thị biểu diễn phụ 3.10-6C; Δq2 = 9.10—6C; Δq3,trong thuộc điện áp theo thời gian hình vẽ Biết cường độ dòng điện hiệu dụng mạch I = 3A Tổng điện trở mạch điện A Δq3 = 9.10—6C B Δq3 bằng: = 6.10—6C C Δq3 = 12.10—6C D Δq3 = 15.10—6C Câu 37: Cho tam giác ABC vuông cân A nằm mơi trường truyền âm Một nguồn âm điểm O công suất không đổi phát âm đẳng hướng đặt B người M đứng C nghe âm mức cường độ âm 40dB Sau di chuyển nguồn O A 50 3Ω B 100Ω C 150 3Ω đoạn AB người M di D 50Ω chuyển đoạn AC cho BO = Câu 40: Một lò xo sợi dây đàn hồi nhẹ chiều AM Mức cường độ âm lớn dài tự nhiên treo thẳng đứng vào điểm cố định, mà người nghe đầu lại lò xo sợi dây gắn vào vật nặng khối trình hai di chuyển lượng m =100g hình vẽ Lò xo độ cứng k = 10 N/m, sợi dây bị kéo dãn xuất Tia hồng ngoại ứng dụng để sưởi ấm lực đàn hồi độ lớn tỷ lệ với độ Câu 3: Đáp án A giãn sợi dây với hệ số đàn hồi Câu 4: Đáp án C k2 = 30 N/m ( sợi dây bị kéo Câu C sai lượng phôtôn ánh sáng đơn sắc khác dãn tương đương lò xo, khác nhau dây bị luwjcj đàn hồi triệt Câu 5: Đáp án D tiêu ) Ban đầu vật vị trí cân Sự lan truyền sóng truyền dao động môi trường chân bằng, kéo vật thẳng đứng xuống khơng khơng phần tử dao động nên sóng không lan truyền đoạn a = cm thả Câu 6: Đáp án C nhẹ Khoảng thời gian kể từ thả Dải sóng điện từ tần số nằm khoảng 2.10 13 Hz đến 8.1013 vật đạt độ cao cực đại Hz bước sóng nằm khoảng 1,5.10 -5m đến 3,75.10-6m thuộc lần thứ xấp xỉ A 0,157 s vùng tia hồng ngoại B 0,751 s Câu 7: Đáp án B C 0,175 s D 0,457 s Tia X bị chặn lớp chì dày vài milimet nên câu B sai Đáp án Câu 8: Đáp án D Bước sóng sóng điện từ truyền chân không xác định - - - - - - - - - B B A C D C B D A - biểu thức λ  c f B Câu 9: Đáp án A Pin quang điện hoạt động dựa tượng quang điện Câu 10: Đáp án B - - - - - - - - - Cảm kháng cuộn dây xác định biểu thức: A A D C C A C B B D 0, 2 2 2 2 2 ZωL  π100  20Ω L  π - - - - - - - - - - Câu 11: Đáp án A C A D D C B B D D A Giới hạn quang điện đồng xác định biểu thức: 3 3 3 3 hc 6,625.1034.3.108 λ   3.107 m  0,3 μm 19 A 6, 625.10 1 1 1 1 - - - - - - - - - - Câu 12: Đáp án A C C D B A D B D D C Hiện tượng cộng hưởng xảy tần số ngoại lực cưỡng LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính tác dụng tán sắc ánh sáng Câu 2: Đáp án B tần số riêng hệ Câu 13: Đáp án D Động lắc lò xo nằm ngang đạt giá trị cực tiểu lò xo chiều dài cực đại tức vật vị trí biên vận tốc giá trị cực tiểu Câu 14: Đáp án C Áp dụng cơng thức tính lực điện Câu 21: Đáp án C Cu lông: F  k q1 q2 εr Câu 22: Đáp án A ta thấy lực Công suất định mức hai bóng đèn ta có: điện tỷ lệ nghịch với bình phương P1  khoảng cách câu C sai => Đáp án A Câu 15: Đáp án C Khoảng cách hai bụng sóng liên tiếp sóng dừng λ Câu 23: Đáp án D Câu 24: Đáp án D Câu 25: Đáp án C + Câu 16: Đáp án A Biên độ dao động tổng hợp xác định biểu thức : A U12 U2 R U2  P2    12 R1 R2 R2 U Lần đo thứ nhất: U2 = 160V =>  Câu 17: Đáp án C tăng � U  kU1 � 160  kU (1) + Lần đo thứ hai: U2’ = 10V => máy hạ � U 2� A12  A22  A1 Aφ  1 cosφ máy U1 U � 10  (2) k k � π 2� π � � ta được: 16 => =� 4.cm5 Lấy 52 (1)/(2)  52  cos 2.5.5 = k �  k� � � �6� � Câu 26: Đáp án B Câu 27: Đáp án B Câu C sai lực từ phương Vận tốc góc: ω = 100 rad/s vng góc với B khơng song Khi vòng dây quay 1000 vòng góc quay được: ∆α = 1000.2π = song với đường sức từ 2000π (rad/s) Câu 18: Đáp án B Δ α 2000π  20 => Thời gian quay hết 1000 vòng là: tπ s  Hệ số công suất mạch ω 100 xác định biểu thức:   => Nhiệt lượng toả vòng dây quay 1000 vòng là: �π � π � � ωBS � cos φ  cos  φu  φi   cos �  �  �  �0,� 71 � 4 � �  ωBS  �6 � 12 � � U 22 100.0,1.100.10   20  �t  Q t� tπ J R R 2R 2.0,314 Câu 19: Đáp án B Câu 20: Đáp án D Câu 28: Đáp án D Từ đồ thị ta thấy: Chu kỳ dao động lắc đơn (1) sớm pha (3) góc π/2 (3) sớm pha (2) góc π/2 Tπ  l g => (2) đồ thị x(t); (3) đồ thị v(t); (1) đồ thị a(t) Câu 29: Đáp án D Chu kỳ lắc tăn chiều dài Tπ  thêm l  3l π 2.2 g 3l l T g Vậy sau tăng chiều dài thêm 3l chu kỳ lắc tăng thêm Bước sóng: λ = vT = v/f = 12cm lần Biên độ điểm M N: Câu 33: ánAM D �   MB  AM   Đáp MB    17  15  A  2a c os cos cos �M   12 A � � M   � AN   BN  AN    14,5  10,5    BN  AN  � cos cos A  2a c os N �  12  � � 12 cos30   � A N  3cm A N cos60 Câu 30: Đáp án A Khi chiếu xạ tần số f1 vào vào đám nguyên tử chúng phát tối đa xạ: n  n  1 Từ hình vẽ ta có:  � n  � hf1  E3  E1 F 2,5 2,5 2,5 tan α  d  � Fd  P 0, 2.10  0,1 2 2 2 (1) P 50  2,5 50  2,5 50  2,5 Khi chiếu xạ tần số f2 = 2 2 0,1 5.10    1, 7.107 C F r kq 1,08f1 thì: hf2 = Ex – E1 (2) d Lại có: F  �q   d k r 9.10 Từ (1) (2) Câu 34: Đáp án B � E0 hf Ex  E1 x2 �  � 1, 08  E hf1 E3  E1  20  => Phát tối đa:   1 Phương trình cường độ điện trường: E = E0.cos(2π.106t) � E0 � 2π  2π1 �  � T   106 sμs 1 Chu kì: � �� 1, 08ω  x22π.106� x5 E � E0 �  20 tròn lượng giác: � Biểu diễn đường � �1 �  10 Kể từ lúc t = 0, thời điểm cường độ điện trường là: xạ Câu 31 tμs  T   0, 25 4 Câu 35: Đáp án A A1 x1 A    0,5 sáng: x2 A2 A2 Câu 32: Đáp án C Cơng suất mạch ngồi giá trị: Ta có: 1 1 7, �1 1  7, 2f �   �   �   d  d� � d d� d  d d d� d  d� �d d � f 7, 2 � d  2d.d �  d�  7, 2d.d �  � d  5, 2d.d �  d� 0 Δ  23, 04.d �2 � Δ  4,8d � � 5,  4,8 � � 2 d d  5d � � E � � E � � E 2� �E � � P1  P2 � � R  R � 0,5  � � � �� � �.8 � 5,  4,8 r  R r  R r  0,5 r  � � � � � � � � d d�  0, 2d �� � 0,5 2 �  � 0,5  r     r  0,5  � r  2Ω 2  r  0,5   r   A �� B � �AB  �� A �� B �  � �AB d�  � A �� B  0, 4cm d d�  � A �� B  10cm d Câu 36: Đáp án D Điện lượng chuyển qua tiết diện Δ q  q1  q2 q  0,5Q � q2 q1 �  1� T �   arccos  arccos  � Q   C � q  Q �  t  � � � � q  Q  Q0 Q0 � T �1 �  t1  t   q1  q� � T � t  t  Q Q � q  q  � q  q  q   Q0  9C 2 Câu 37: Đáp án B Trường hợp : Nếu q1  q2 q1  q  q1 � q1  6.106 C � � q3  q1 ���� � � q  q  q q  3.106 C � � Khi nguồn âm O đặt B, người đứng C nghe âm mức � Q0 q  � q1 q2 �  1� �1P  � ar cos  ar cos �  Q0  6C  q  Q0  �  40dB Q � Q0 Q0 � cường độ âm: LC  10.log 4� πq.BC   �3 Khi di chuyển nguồn O đoạn AB người M di chuyển đoạn Q AC cho BO = AM mức cường độ âm người nghe được: q4    Δ q3  q4  q3  ( Loại trường hợp này) Trường hợp : Nếu q1  q LM  10.log P 4π.OM Ta có:  LM  max � OM 6 q1  q1  q � q  6.10 C � � q3  ql1 ���� � � ∆ABC vng cân A BO = AM => OMmin OM đường 6 q  q  q q  3.10 C � � trung bình ∆ABC � OM  BC �  LM  max  10.log P �BC � 4π � � �2 �  10.log 4P 4π.BC �  LM  max  LC  10.log + Giai đoạn 4P P (khi dây bị trùng lực đàn hồi bị triệt tiêu): Vật từ vị trị  10.log  10 log �  LM  max  LC  10 log 2 4π.BC π BC x = -∆l = -2,5cm đến biên âm �  LM  max  40  10 log  46dB - Giai đoạn 1: Câu 38: Đáp án D Hệ dao động gồm lò xo sợi dây đàn hồi nhẹ chiều dài tự nhiên treo thẳng đứng vào điểm cố định đầu lại lò xo sợi dây gắn vào vật nặng coi hai lò xo mắc song song => Độ cứng hệ: k = k1 + k2 = 10 + 30 = 40 N/m m π k Chu kì dao động hệ: Tπ 0,1 π0,1 s 40   Ban đầu vật VTCB, kéo vật thẳng đứng xuống đoạn a = 5cm thả nhẹ => A = 5cm Thời gian vật từ x = 5cm đến x = -2,5cm biểu diễn đường a � MI  S1I  S1 M  � a atròn  alượng a giác: � � �  MI    4i  3mm  i  mm � � � SS a  a 2 � � � S1M   � 2 ΔSIM đồng dạng với ΔSOO Δa SI MI d k 1  �  ��� Δ amin  0,5mm SI  IO OO � s  D ki Câu 39: Câu 40: Đáp án C Chọn gốc toạ độ VTCB; chiều => Góc quét: α1  dương hướng xuống Tại li π π 2π 2π T 2π 0,1π π   � t1    s 3 2π 2π 30 độ x = -2,5cm vật vận tốc: Độ giãn hệ lò xo + dây đàn hồi Δl  vật VTCB: vω A mg 0,1.10   2,5cm k 40 x  2π 52  2,52  50 cm 3 s/ 0,1π - Giai đoạn 2:  - Khoảng thời gian từ thả vật Độ giãn lò xo VTCB: Δ l � đến vật đạt độ cao cực đại lần thứ chia làm hai giai đoạn:  mg  10cm => vị trí lò xo không k1 biến dạng x = -10cm Vật dao động điều hồ với chu kì biên độ: � m 0,1 2 + Giai đoạn (sợi dây bị kéo giãn � T�  2  2  0, 2  s  � �   10rad / s k 10 0,  � tương đương lò xo): Vật � 2 � 50 từ vị trí biên x = 5cm đến vị trí x v � A�  x    10    7cm � 102 � = -∆l = -2,5cm   R = 48 Ω Tổng trở đoạn A 0,5 cm mạch B cm C 1,5 cm D cm A 80 Ω B 75 Ω Câu 13: Sóng dọc lan truyền mơi trường với bước sóng 15 C 60 Ω cm với biên độ không đổi A  cm Gọi M N hai điểm D 28,8 Ω nằm phương truyền sóng mà chưa sóng truyền đến lần Câu 10: Một mạch dao động LC lí lượt cách nguồn khoảng 20 cm 30 cm Khoảng cách xa tưởng gồm cuộn cảm độ gần phần tử môi trường M N sóng truyền qua tự cảm L tụ điện điện dung bao nhiêu? C Tần số góc mạch dao động A l = 25 mm, l max A = B lmax = 25 mm, lmin = 25 mm 2 LC B LC C LC C lmax = 25 cm, lmin = Câu 14: Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng A tốc độ cực đại phần tử mơi trường truyền sóng B tốc độ lan truyền dao động mơi trường truyền sóng D 2 LC C tốc độ chuyển động phần tử mơi trường truyền sóng Câu 11: Một máy biến áp lí tưởng, cuộn sơ cấp thứ cấp theo thứ tự: N1 N2 số vòng dây, U1 U2 điện áp hiệu dụng, I1 I2 giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện Khi cuộn thứ cấp nối với điện trở R U1 I1  A U I2 U I1  B U1 I D tốc độ cực tiểu phần tử môi trường truyền sóng Câu 15: Cho đoạn mạch điện nối tiếp gồm cuộn dây cảm độ tự cảm L thay đổi được, tụ điện điện C D D lmax = 250 cm, lmin = U1 N  U N1 I1 N1  I2 N2 dung mF 6 điện trở 40 Ω Đồ thị Câu 12: Một sóng lan truyền phụ thuộc mặt nước tần số f = 20 Hz, thời gian tốc độ truyền sóng 160 cm/s Hai điện áp hai điểm gần đầu mạch hướng truyền sóng lệch pha dạng π/8 cách hình vẽ Xác định L URC đạt để giá trị cực đại Câu 18: Một học sinh quấn máy biến áp với dự định số vòng dây Tìm giá trị cuộn thứ cấp 0,8 lần số vòng dây cuộn sơ cấp Do sơ suất cực đại nên cuộn thứ cấp bị thiếu số vòng dây Muốn xác định số vòng dây thiếu để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh đặt vào A hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng không 0, L H, U RC max  125 V  đổi, dùng vôn kế xác định tỉ số điện áp cuộn thứ cấp để hở cuộn sơ cấp Lúc đầu tỉ số điện áp 0,4 Sau quấn thêm vào cuộn thứ cấp 25 vòng dây tỉ số điện áp 0,5 Bỏ qua hao B phí máy biến áp Để máy biến áp dự định, học 0,15 L H, U RC max  125 V  sinh phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp A 84 vòng dây B 40 vòng dây C 100 vòng dây D 75 vòng dây C Câu 19: Một máy phát điện xoay chiều pha, rơto p cực bắc p 0,15 L H, U RC max  135 V  cực nam, suất điện động máy phát tần số f rơto phải quay D A n  với tốc độ (tính vòng/giây) p f B n  f 60p C f  pn 60 D 0,8 H, U RC max  145 V f  n Câu 16: Một mạch dao động điện p L từ lí tưởng thực dao Câu 20: Một mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp gồm cuộn cảm động điện từ tự tần số f = 60 cảm kháng ZL, biến trở R tụ điện dung kháng ZC Khi MHz, tốc độ ánh sáng chân R thay đổi mà ZL = 2ZC , điện áp hiệu dụng đoạn RC khơng c = 3.108 m/s Mạch thu A không thay đổi B nhỏ điện áp sóng điện từ bước sóng hiệu dụng hai đầu đoạn mạch th� nh b� i Dethithpt.com] C giảm [Ph� A m B m C m D m D lúc tăng lúc giảm Câu 21: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch R, C mắc nối tiếp (R biến trở), giảm giá trị R điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện Câu 17: Một chất điểm dao động A giảm B tăng C giảm tăng D điều hòa với chu kì T = 0,15 s tăng giảm biên độ A = cm Quãng đường Câu 22: Giao thoa mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt A ngắn mà chất điểm B dao động điều hòa pha theo phương thẳng đứng Sóng truyền thời gian 0,7 s A 120 cm mặt nước bước sóng λ Cực tiểu giao thoa nằm điểm B 109,6 cm hiệu đường hai sóng từ hai nguồn tới C 114 cm D 116,5 cm A (2k + 1)λ với k = 0, ±1, ±2 B 2kλ với k = 0, ±1, ±2 C (k + 0,5)λ với k = 0, ±1, ±2 D kλ với k = 0, ±1, ±2 Câu 23: Một lắc lò xo gồm Câu 27: Trong dao động cưỡng vật nhỏ lò xo nhẹ độ A tần số dao động tần số riêng hệ dao động cứng k, dao động điều hòa B tần số dao động tần số ngoại lực Mốc vị trí cân C biên độ dao động không phụ thuộc vào tần số ngoại lực Biểu thức lắc li D biên độ dao động không phụ thuộc vào biên độ ngoại lực độ x A Câu 28: Điện áp hiệu dụng hai cực trạm phát điện cần kx2 B tăng lên lần để giảm cơng suất hao phí đường dây tải kx C 2kx điện 100 lần, với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi? Biết chưa tăng điện áp độ giảm điện áp đường dây tải điện D 2kx2 Câu 24: Hai dao động điều hòa 5% điện áp hiệu dụng hai cực trạm phát điện Coi cường phương, tần số, độ dòng điện mạch ln pha với điện áp đặt lên đường dây pha biên độ A1 A2 A 8,515 lần B 9,01 lần C 10 lần D 9,505 Dao động tổng hợp hai dao lần động biên độ A A12  A 22 Câu 29: Đặt điện áp u  U cos 2ft (trong U khơng đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm R C mắc nối tiếp Khi tần số B A12  A 22 f1 f2 = 3f1 cường độ hiệu dụng qua mạch tương ứng I C A1  A D I2 với I  2I1 Khi tần số f  A1  A Câu 25: Một lắc đơn chiều mạch dài l dao động điều hòa nơi A 0,5I B 0,6I1 f1 cường độ hiệu dụng C 0,8 I1 D gia tốc trọng trường g Tần số dao 0,87I động riêng lắc Câu 30: Chuyển động lắc đơn từ vị trí cân vị trí biên A g 2 l B 2 l g g C 2 l A chuyển động chậm dần C chuyển động nhanh dần B chuyển động tròn D chuyển động nhanh dần Câu 31: Cuộn dây điện trở R độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều u  250 cos100t V cường độ dòng điện hiệu dụng D l 2 g qua cuộn dây A cường độ dòng điện lệch pha π/3 so với điện áp u Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X để tạo thành đoạn Câu 26: Sóng điện từ sóng mạch AB lại đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp u nói học khơng chung tính chất cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch A điện áp hai đầu cuộn A mang lượng B khúc xạ C truyền chân không D phản xạ dây vuông pha với điện áp hai đầu X Công suất tiêu thụ đoạn mạch X là: A 200 W 300 W B 300 W C 200 W D Câu 32: Một lắc đơn chiều r, tụ điện điện dung C Đáp án sai nói cơng suất dài dây treo 50 cm vật nhỏ tiêu thụ đoạn mạch B P   R  r  I khối lượng 0,01 kg mang điện tích A P  UI cos  q = 5μC coi điện tích điểm Ban đầu lắc dao động tác dụng trọng trường Khi P C P  UI cos  D U2  R  r   R  r   ZL  ZC  lắc vận tốc 0, tác dụng Câu 35: Một chất điểm dao động điều hoà, gia tốc a li độ x chất điện trường mà véc tơ cường điểm liên hệ với hệ thức a= -4π 2x cm/s2 Chu kì dao động độ điện trường độ lớn 104 V/m hướng thẳng đứng xuống A 0,4 s B 0,5 s C 0,25 s D Lấy g = 10m/s s lắc sau tác dụng điện trường Câu 36: Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng Chu kì dao động riêng thay đổi nào? mạch thứ T1; mạch thứ hai T 2=3T1 Ban đầu điện tích A tăng 50 % B tăng 20% tụ điện độ lớn cực đại Q Sau tụ điện phóng C giảm 50% D giảm 20 % điện qua cuộn cảm mạch Khi điện tích tụ hai mạch độ lớn q (0
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Lý 2018 có giải, Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Lý 2018 có giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay