SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn âm nhạc tại lớp lá 4 trường mầm non Cư Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm

53 36 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 19:13

SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn âm nhạc tại lớp lá 4 trường mầm non Cư Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâmSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn âm nhạc tại lớp lá 4 trường mầm non Cư Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâmSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn âm nhạc tại lớp lá 4 trường mầm non Cư Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâmSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn âm nhạc tại lớp lá 4 trường mầm non Cư Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâmSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn âm nhạc tại lớp lá 4 trường mầm non Cư Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâmSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn âm nhạc tại lớp lá 4 trường mầm non Cư Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâmSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn âm nhạc tại lớp lá 4 trường mầm non Cư Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâmSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn âm nhạc tại lớp lá 4 trường mầm non Cư Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâmSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn âm nhạc tại lớp lá 4 trường mầm non Cư Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn âm nhạc lại lớp trường mầm non Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm I Phần mở đầu Lí chọn đề tài: Âm nhạc nhu cầu sống, ăn tinh thần thiếu người Đặc biệt trẻ mầm non âm nhạc loại hình nghệ thuật gần gũi phát triển lực cảm xúc, tưởng tượng, sáng tạo, tập trung ý, khả diễn tả hứng thú trẻ Âm nhạc phương tiện giúp trẻ nhận thức giới xung quanh, phát triển ngơn ngữ, quan hệ giao tiếp, trao đổi tình cảm, Đối với trẻ, âm nhạc giới kì diệu đầy cảm xúc Trẻ tiếp nhận âm nhạc từ nằm nơi Trẻ mầm non dễ cảm xúc, ngây thơ, sáng, nên tiếp xúc với âm nhạc nhu cầu thiếu Thế giới âm nhạc muôn màu không ngừng chuyển động tạo điều kiện cho trẻ phát triển chức tâm lí, lực hoạt động hiểu biết Ngồi âm nhạc coi phương tiện hữu hiệu góp phần giáo dục thẩm mỹ cho trẻ Mục đích giáo dục thẩm mỹ tiếp xúc với dạng hoạt động âm nhạc khác ca hát, nghe nhạc, nghe hát, vận động theo nhạc, trò chơi âm nhạc nhằm phát triển trẻ khả lĩnh hội, cảm thụ hiểu đẹp, yêu thích đẹp, thích tạo đẹp Và giáo dục âm nhạc trình phức tạp, gồm nhiều giai đoạn liên tục suốt trình đào tạo người Giáo dục âm nhạc trường mầm non mắt xích quan trọng ấn tượng hay đẹp âm nhạctrẻ tiếp nhận độ tuổi đời không khơi dậy trẻ cảm xúc chân thực với âm nhạc mà giữ tâm hồn trẻ suốt đời Âm nhạc có sức lay động tâm hồn mạnh mẽ, khơng có đánh thức tình cảm người âm nhạc Có thể nói giáo dục âm nhạc đường hồn thiện đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ thể lực cho trẻ Giáo viên mầm non sử dụng âm nhạc để ổn định tổ nhóm vào hay chuyển tiếp phần học hay chuyển từ hoạt động sang hoạt động khác để tạo hứng thú, thư giãn gây ý cho trẻ Nhận thức vai trò giáo dục âm nhạc trẻ, trường quan tâm tới việc giáo dục âm nhạc cho trẻ, qua thực chuyên đề âm nhạc hàng năm cho giáo viên dự - rút kinh nghiệm Tuy nhiên, kết đạt trẻ chưa cao; trẻ chưa mạnh dạn hát, múa, tham gia văn nghệ vào ngày lễ, chưa thể rõ cảm xúc nghe nhạc, khả hát chưa giai điệu, chưa xác lời, vận động rời rạc, với thay đổi phương pháp dạy học bậc học nước, thực xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, nhằm gây hứng thú cho trẻ khơng gò bó áp đặt trẻ vào hoạt động lại đạt hiệu cao …là giáo viên mầm non trực tiếp chăm sóc giáo dục trẻ, với mong muốn truyền đạt thật nhiều kiến thức cho trẻ, giúp trẻ phát triển hết khả vốn có nói chung khả cảm thụ âm nhạc nói riêng Chính lí mà tơi mạnh dạn chọn đề tài “Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn âm nhạc lớp trường mầm non Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm” Trần Thị Thúy Phương - Trường mầm non Pang Trang Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn âm nhạc lại lớp trường mầm non Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm Mục tiêu nhiệm vụ đề tài: Mục tiêu: Giúp trẻ phát triển giáo dục thẩm mỹ, giáo dục đạo đức ,góp phần phát triển trí tuệ có tác động lớn đến phát triển tâm sinh lý trẻ Giúp nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm Giúp trẻ cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, sống Có khả thể cảm xúc, sáng tạo hoạt động âm nhạc Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, cải tiến phương pháp học truyền thống đàm thoại, luyện tập Nhiệm vụ: Nhằm đưa số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt hoạt động âm nhạc Tạo nhiều hội cho trẻ phát huy tính tích cực hứng thú tham gia hoạt động âm nhạc hát, múa, vận động theo nhạc, chơi trò chơi âm nhạc hay tham gia biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày hội, ngày lễ tổ chức trường ngày hội “Bé đến trường”, “Vui hội trăng rằm”, “Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam”,… Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp sư phạm giúp học tốt hoạt động âm nhạc theo hướng lấy trẻ làm trung tâm Giới hạn phạm vi nghiên cứu: Khuôn khổ nghiên cứu: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt hoạt động âm nhạc trường mầm non Pang lấy trẻ làm trung tâm học sinh lớp Đối tượng khảo sát: Trẻ lớp trường Mầm non Pang xã EaBông huyện Krông Ana, tỉnh ĐăkLăk Thời gian nghiên cứu: từ tháng năm 2017 đến tháng năm 2018 Phương pháp nghiên cứu: a Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Phương pháp thu thập thông tin qua tư liệu Internet, tham khảo đọc tài liệu phát triển thẩm mỹ cho trẻ, Module đặc điểm phát triển thẩm mỹ cho trẻ, tham khảo chương trình giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, thơng qua mạng internet tìm hát phù hợp với lứa tuổi trẻ, phù hợp với nội dung chương trình giáo dục mầm non b Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Hằng ngày giáo viên quan sát hoạt động trẻ giúp giáo viên nắm bắt tình hình trẻ để có kế hoạch phù hợp việc chăm sóc giáo dục trẻ sau tổng hợp rút kinh nghiệm Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Thường xuyên nghiên cứu đề tài chương trình giáo dục soạn chuẩn bị đồ dùng trước lên lớp, áp dụng biện pháp vào môn âm nhạc hoạt động khác Phương pháp thực hành: Thông qua hoạt động lồng ghép tác phẩm âm nhạc vào cho trẻ thể điều giúp trẻ hình thành phát triển kỹ âm nhạc trẻ Trần Thị Thúy Phương - Trường mầm non Pang Trang Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn âm nhạc lại lớp trường mầm non Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm c Phương pháp thống kê toán học: Để theo dõi mức độ phát triển tất trẻ lớp giáo viên cần có ghi chép số liệu cụ thể trình bày liệu tính tốn để thuận tiện cho việc theo dõi phát triển trẻ II Phần nội dung Cơ sở lý luận: Âm nhạc môn nghệ thuật dùng âm để diễn tả tâm tư, tình cảm hạnh phúc, khát khao tình yêu sống người Âm nhạc có khả biểu khía cạnh khác sống, tạo cho người cảm xúc mãnh liệt, sắc thái tình cảm tinh tế nhiều màu sắc hay từ tâm trạng sang tâm trạng khác.Và giáo dục âm nhạc hoạt động nghệ thuật có tác dụng giáo dục thẩm mỹ, tạo đời sống văn hóa lành mạnh, góp phần phát triển trí tuệ thể chất cho trẻ Dựa theo chương trình giáo dục trẻ mầm non trẻ 5-6 tuổi kỹ hoạt động âm nhạc trẻ 5-6 tuổi khả tri giác tồn vẹn hình tượng âm nhạc với kinh nghiệm tích lũy từ trước hát giai điệu hát , lời ca , diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ….Và trẻ mầm non 5-6 tuổi hoạt động âm nhạc khơng phải hình thức dạy hát mà hình thức vỗ tay theo nhịp, loại tiết tấu , múa vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu hát, nhạc Trẻ chuyển đổi điệu theo âm điệu, biết kết hợp khăng khít thời gian với âm nhạc, vận động phù hợp toàn thân với trình tự tương đối phức tạp điệu múa hay tái số tiết tấu khó Có nhu cầu hoạt động âm nhạc, biết thể cảm xúc hát múa Trẻ có ấn tượng sâu sắc nghe nhạc qua đài, xem băng đĩa, biết so sánh vài thể loại âm nhạc âm thanh, tính chất, lời ca Nhiều cơng trình nghiên cứu phát triển trẻ xác định rằng, tiến hành việc giáo dục âm nhạc tuổi mẫu giáo thu kết tốt Dựa vào Module 5: Đặc điểm phát triển âm nhạc trẻ mầm non 5-6 tuổi giai đoạn chuẩn bị cho trẻ vào trường Tiểu học, trẻ biết tập trung nghe nhạc, trẻ có khả cảm nhận hát, vận động hoàn thiện hơn, đặc biệt khả vận động lớn Trẻ biết phối hợp động tác tay chân, thân hình, biết múa bạn trẻ có khả tri giác tồn vẹn hình tượng âm nhạc, cảm giác tai nghe kinh nghiệm nghe nhạc trẻ tich lũy nhiều Trẻ phân biệt độ cao thấp âm thanh, độ to nhỏ (mạnh hay yếu) âm sắc số nhạc cụ, giọng hát Trẻ vận động theo nhạc cách nhịp nhàng, uyển chuyển, di chuyển đội hình khác Bỏ qua giai đoạn thiệt thòi lớn cho cháu lứa tuổi sau Theo chương trình thực hành lấy trẻ làm trung tâm Nhà xuất giáo dục: Âm nhạc giúp trẻ sáng tạo sử dụng trí tưởng tượng, cảm giác trẻ bày tỏ cảm giác cảm xúc qua âm nhạc Âm nhạc đem lại cho trẻ giới âm nhiều màu sắc, gợi cho trẻ thú vị, hấp dẫn hài hòa tinh tế, tạo điều kiện cho trẻ thể thân Trần Thị Thúy Phương - Trường mầm non Pang Trang Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn âm nhạc lại lớp trường mầm non Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm Dựa tình hình thực tế lựa chọn nội dung nghe hát, dạy hát, vận động hay múa phải ý tới độ vừa sức cho trẻ Với nghe hát nội dung nghe lời ca tác phẩm phải dễ hiểu, gần gũi với trẻ có tác dụng giáo dục mặt Cần tổ chức cho trẻ nghe nhiều thể loại âm nhạc khác dân ca, nhạc cổ truyền, nhạc nhẹ, nhạc không lời…đặc biệt tác phẩm có nội dung phản ánh vấn đề mà trẻ quan tâm Còn dạy trẻ hát cần lựa chọn tác phẩm chứa đựng tính nhân đạo cao, sâu vào giới tình cảm trẻ, có hình ảnh vừa sức với độ tuổi nội dung tác phẩm vấn đề trẻ quan tâm Thực trạng vấn đề nghiên cứu: Trường Mầm non Pang đơn vị trường đóng địa bàn xã EaBơng thuộc xã đặc biệt khó khăn, trường có ba phân hiệu nằm rải rác số, đa số trẻ đến trường chưa học qua lớp tuổi, tuổi Hầu hết trẻ chưa nói rõ tiếng Việt, trẻ giao tiếp với chủ yếu sử dụng tiếng mẹ đẻ tiếng Êđê, ngơn ngữ giao tiếp tiếng Việt hạn chế, hoạt động âm nhạc trẻ xa lạ Vào đầu năm học, chủ động kiểm tra, khảo sát, thống kê trẻ lớp với tổng số 25 trẻ, DT: 25 kết sau: Nội dung khảo sát Số trẻ đạt Tỉ lệ (%) Trẻ hứng thú tham gia 8/25 hoạt động âm nhạc 32% Trẻ chủ động sáng tạo tham 7/25 gia hoạt động âm nhạc 28% Trẻ hát lời giai điệu 8/25 hát 32% Trẻ thể cảm xúc 6/25 giai điệu hát 24% Trẻ chưa đạt 17/25 18/25 17/25 19/25 Tỉ lệ (%) 68% 72% 68% 76% Nguyên nhân chủ quan: Ưu điểm: Về sở vật chất lớp thuộc phân hiệu Bn Hma có phòng học rộng rãi thống mát, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi phục vụ cho trẻ tương đối đầy đủ Giáo viên đứng lớp 4, nhiệt trình, động sáng tạo, ham học hỏi trau dồi chuyên môn nghiệp vụ biết lắng nghe, biết sửa sai, không bảo thủ, phận chuyên môn tạo điều kiện cho giáo viên tham gia lớp tập huấn, chuyên đề…Giúp nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên; cập nhập thơng tin, xây dựng phương pháp đổi hình thức tổ chức hoạt động theo chương trình mầm non mới, tạo điều kiện cho giáo viên thực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học Trần Thị Thúy Phương - Trường mầm non Pang Trang Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn âm nhạc lại lớp trường mầm non Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm Một số cha mẹ học sinh quan tâm đến em mình, ln có phối hợp với giáo viên việc chăm sóc giáo dục trẻ, thường xuyên ủng hộ nguyên vật liệu để làm đồ dùng, đồ chơi cho cháu Hạn chế: giáo viên trẻ, kinh nghiệm giảng dạy chưa lâu, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi trang bị chưa đáp ứng cho số hoạt động, đặc biệt hoạt động làm quen âm nhạc Trẻ lớp đa số em dân tộc thiểu số, phần lớn cháu lần đến trường nên việc tiếp xúc với ngơn ngữ tiếng Việt gặp nhiều khó khăn, đa số trẻ sử dụng ngơn ngữ tiếng mẹ đẻ giao tiếp đến trường Một số cha mẹ học sinh chưa nhận thức tầm quan trọng việc cho em đến trường Mầm non theo độ tuổi Kiến thức chăm sóc kỹ ni dạy phụ huynh hạn chế Trẻ nhút nhát, chưa mạnh dạn, chưa tự tin vào thân nhu cầu tiếp xúc với người chưa nhiều cha mẹ làm rẫy làm gạch vào tối trẻ theo nên nghỉ nhiều học hay ngủ gật tiếp thu chưa tốt gây ảnh hưởng nhiều q trình giảng dạy trẻ Ngun nhân khách quan: Ưu điểm: Trường có khn viên rộng rãi ĐăkMan xây dựng, khơng gian thống mát, mơi trường học tập lớp vui chơi trẻ sẽ, an tồn, ngồi lớp quan tâm chặt chẽ ban lãnh đạo nhà trường Tập thể giáo viên ln nhiệt tình cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ, cơng tác tun truyền tốt tới bậc cha mẹ học sinh biết tầm quan trọng việc đưa trẻ đến trường độ tuổi Trẻ hứng thú tham gia hoạt động hứng thú với đồ dùng, đồ chơi sử dụng đồ dùng, đồ chơi âm nhạc cách tích cực, có hiệu quả; trẻ thích thể qua hoạt động làm quen âm nhạc Hạn chế: Các cháu học sinh em đồng bào dân tộc thiểu số bố mẹ làm rẫy, làm gạch đời sống kinh tế số phụ huynh chưa thực quan tâm đến việc học em làm giảm sút tình trạng học tập trẻ ngày lớp Đời sống kinh tế số phụ huynh gặp nhiều khó khăn nên quan tâm, chăm sóc giáo dục trẻ chưa cao Một số cha mẹ học sinh chưa nhận thức tầm quan trọng việc cho em đến trường Mầm non theo độ tuổi Kiến thức chăm sóc kỹ ni dạy phụ huynh hạn chế Trẻ nhút nhát, chưa mạnh dạn, chưa tự tin vào thân nhu cầu tiếp xúc với người chưa nhiều cha mẹ làm rẫy làm gạch vào tối trẻ theo nên Trần Thị Thúy Phương - Trường mầm non Pang Trang Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn âm nhạc lại lớp trường mầm non Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm nghỉ nhiều học hay ngủ gật tiếp thu chưa tốt gây ảnh hưởng nhiều q trình giảng dạy trẻ Nội dung hình thức giải pháp a Mục tiêu giải pháp: Từ nguyên nhân, yếu tố thực trạng nêu lựa chọn giải pháp, pháp biện pháp phù hợp Những biện pháp nhằm mục đích giúp trẻ hứng thú tham gia hoạt động nói chung hoạt động âm nhạc nói riêng Lựa chọn giải pháp biện pháp phù hợp giúp trẻ tham gia hoạt động âm nhạc tốt trẻ thích thú đến trường giải vấn đề từ lòng tin đến thay đổi cách nhìn bạc cha mẹ đưa em học trường lơp mầm non, từ giáo viên biết cách thu hút trẻ đến trường tăng tỷ lệ trẻ học chuyên cần Khi áp dụng biện pháp thành công mang lại kết sau: Giáo viên có định hướng rõ ràng việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Trẻ phát triển đồng lĩnh vực, phát huy tính tích cực trẻ, giúp trẻ hứng thú hoạt động Trẻ mạnh dạn, tự tin,linh hoạt trình xử lý tình ngày đồng thời giúp trẻ phát triển tốt mặt Cha mẹ học sinh thấy thay đổi em mình, từ có phối hợp tốt nhà trường, giáo viên cha mẹ trẻ b Nội dung cách thức thực giải pháp: Biện pháp 1: Tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý trẻ, lập kế hoạch giáo dục phù hợp với độ tuổi trẻ lớp Tìm hiểu gia đình nơi trẻ sống thuận lợi khó khăn trẻ để tìm biện pháp chăm sóc giáo dục trẻ cách tốt nhất: Ngay từ đầu năm học nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 4, học sinh đa số em đân tộc thiểu số nên sâu tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý trẻ nhu cầu học trẻ suy nghĩ ngày qua biểu trẻ tạ lớp Ví dụ: Trẻ hơm học buồn không tham gia vào hoạt động học hoạt động mơn âm nhạc, tìm hiểu trẻ xem ngun nhân trẻ có đau ốm khơng? hay gia đình trẻ có chuyện buồn khơng, thơng qua hoạt động trò chuyện trẻ tìm hiểu tâm lý trẻ, hay trao đổi phụ huynh trả trẻ xem tình hình trẻ ngày hơm nào, thông qua giao tiếp bạn bè trẻ xem trẻ ngun nhân trẻ có biểu Bám sát kế hoạch giáo dục nhà trường đầu năm học, bám sát kế hoach xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm nhà xuất giáo dục sở xây dựng kế hoạch năm, chủ đề tuần có 13 tiêu chí gồm 24 số đề kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp với tình hình lớp mình, địa phương nơi trẻ sống sinh hoạt Dựa vào tiêu chí 3: Đa dạng hình thức giao tiếp với cha mẹ trẻ Chỉ số 8: Có đa dạng hình thức giao tiếp trực tiếp Trần Thị Thúy Phương - Trường mầm non Pang Trang Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn âm nhạc lại lớp trường mầm non Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm Mỗi đứa trẻ cá thể riêng biệt trẻ khác thể chất tình cảm trí tuệ, hồn cảnh gia đình Vì đặc điểm tâm sinh lí khác Do việc lựa chọn hát để dạy cho trẻ khác nhau, kể trò chơi âm nhạc Với trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, trẻ hát cách tình cảm khơng phải gắng sức, âm mềm mại, nhẹ nhàng âm vực Rề – Đô, biết giữ trước lúc bắt đầu hát đoạn nhạc Hát lời hát rõ ràng, bắt đầu kết thúc hát lúc, bắt vào giai điệu cách xác Hát to dần, nhỏ dần với tốc độ khác cách tự tin có nhạc đệm khơng có nhạc đệm với người lớn Hát đơn ca hát quen thuộc Chính giáo viên cần hiểu biết hướng lựa chọn hát có chất lượng nghệ thuật, phù hợp với tuổi sâu vào giới trẻ, điều giúp trẻ hứng thú tham gia hoạt động âm nhạc đạt kết tốt Về lời ca: chọn hát có nội dung giáo dục phù hợp với chủ đề năm học, hát nhẹ nhàng tình cảm, vui nhộn, dễ nhớ dễ thuộc … Ví dụ: Như hát “Qủa” – với giai điệu vui tươi nhộn nhịp, ngơn ngữ dễ hiểu có nội dung giáo dục cao phù hợp chủ đề nói đặc điểm loại đồng thời phù hợp với chủ đề “Thế giới thực vật –Tết mùa xuân” Về giai điệu: Các hát có giai điệu vui tươi, sáng, nhẹ nhàng thu hút trẻ Chọn hát có giai điệu phù hợp với chủ đề nội dung hát cần truyền tải cho trẻ Ví dụ: Bài hát “Chú voi Bản Đôn” phù hợp với chủ đề: “Những vật sống rừng” giai điệu vui tươi hồn nhiên giúp trẻ hiểu đặc điểmchú voi Bản Đôn Về nội dung hát: Chọn hát phù hợp với chủ đề trẻ học có tính nhân văn cao giáo dục trẻ biết u thương ơng bà cha mẹ Ví dụ :bài hát “Cháu yêu cô công nhân” phù hợp với chủ đề: “Những nghề bé biết” giai điệu vui tươi hồn nhiên nội dung sâu sắc nhắc trẻ công việc cô công nhân yêu thương quý trọng công việc người sống giáo dục trẻ sâu sắc nhân văn qua hoạt động âm nhạc Việc lựa chọn hát phù hợp cho trẻ quan trọng, giúp trẻ cảm nhận âm nhạc tốt hơn, hứng thú mang đến kết cao Biện pháp 2: Tạo mơi trường âm nhạc ngồi lớp để kích thích trẻ tích cực tham gia hoạt động âm nhạc Do đặc điểm lứa tuổi mầm non chủ yếu tư trực quan, để tổ chức hoạt động âm nhạc thành cơng việc xếp, tạo môi trường hấp dẫn lôi trẻ, tạo cho trẻ hứng thú muốn tham gia hoạt động cần thiết Trần Thị Thúy Phương - Trường mầm non Pang Trang Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn âm nhạc lại lớp trường mầm non Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm Trẻ với góc âm nhạc động âm nhạc phụ huynh Vì vậy, giáo viên phối hợp với phụ huynh cung cấp nguyên vật liệu phế thải hay nguyên vật liệu có địa phương tre, trúc, lon ,chai nhựa , vỏ dừa… tạo nhiều đồ dùng, đồ chơi đẹp, hấp dẫn xung quanh lớp đàn, gõ, dàn trống, trống lắc, … để thu hút trẻ vào góc chơi thể khả âm nhạc Trẻ làm quen, ơn luyện, củng cố vận dụng phát triển kỹ âm nhạc qua trò chơi hoạt động sáng tạo làm phát triển khả sáng tạo trẻ Do đó, cần ý tận dụng diện tích phòng học, góc âm nhạc cách phù hợp ý bố trí, xếp dụng cụ, đồ dùng âm nhạc để tạo môi trường học gần gũi, thoải mái cho trẻ Cung cấp cho trẻ nhiều nguồn âm thanh: loại lon, thùng thiếc, hột hạt, gạo, loại đá, dụng cụ nhà bếp, khối gỗ, chén nhơm Có thể để giấy báo hay loại giây phế liệu có kích cỡ lớn, tạo điều kiện cho trẻ sáng tạo kiểu áo váy theo ý tưởng cá nhân, phục vụ cho biểu diễn văn nghệ nhảy múa tự Tất đồ dùng, đồ chơi trí trạng thái mở, trẻ dễ dàng lấy sử dụng Và bố trí góc âm nhạc cần ý cho nơi tiếng ồn trẻ tạo góc khơng ảnh hưởng, làm phiền đến hoạt động yên tĩnh góc khác Để kích thích tính tò mò, ham hiểu biết, lơi trẻ vào góc chơi âm nhạc, phải ln ý thay đổi chất liệu, thiết bị tạo âm khác định kỳ để trẻ không nhàm chán qua chủ đề năm, tạo điều kiện cho trẻ sử dụng tối đa đồ dùng, đồ chơi Tại góc âm nhạc khuyến khích trẻ tự làm hay trẻ trang trí số đồ dùng đồ chơi để vỗ hay gõ đệm hát nhằm gây hứng thú cho trẻ sử dụng Trần Thị Thúy Phương - Trường mầm non Pang Trang Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn âm nhạc lại lớp trường mầm non Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm Đồ dùng tự tạo giúp trẻ hứng thú hoạt động âm nhạc Có thể cho trẻ phối hợp chơi với nhóm tạo hình trang trí váy áo làm mặt nạ hóa trang, Trẻ vơ thích thú sử dụng đồ dùng trẻ tạo ra, để thực hoạt động âm nhạc Ví dụ :Trẻ ngồi góc tạo hình Hình ảnh âm nhạc góc tạo hình cắt dán tạo trang phục âm nhạc Mơi trường âm nhạc ngồi lớp: Có thể dùng thùng lớn tạo thành trống ghép lại với tạo dựng sân khấu âm nhạc sân thu hút trẻ tham gia hoạt động âm nhạc văn nghệ dịp lễ Tạo môi trường âm nhạc xung quanh trẻ tất hoạt động ngày trẻ điều cần thiết trẻ mẫu giáo, trẻ nhạy cảm với đồ dùng đồ chơi Trần Thị Thúy Phương - Trường mầm non Pang Trang Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn âm nhạc lại lớp trường mầm non Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm màu sắc sặc sỡ Do tạo mơi trường đồ dùng đồ chơi phong phú, đa dạng trạng thái mở giúp trẻ mạnh dạn thể khả âm nhạc đồng thời giúp trẻ học hỏi sửa cho câu hát chưa lời, giai điệu Biện pháp 3: Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, đờ chơi cách bố trí xếp đờ dùng, đồ chơi để thu hút trẻ hứng thú tham gia hoạt động âm nhạc Trên sở xác định nội dung cần xây dựng thứ lưu giữ lại từ chủ đề trước phải có kế hoạch mua sắm, sưu tầm, làm đồ dùng đồ chơi để phục vụ cho chủ đề Ví dụ: Từ chủ đề: “Thế giới thực vật” chuyển sang chủ đề “Thế giới động vật” lưu thành tranh mảng tường “tranh chủ đề với số xanh, hàng rào, thảm cỏ… bổ sung thêm: mơ hình chuồng vật, vật chất liệu khác nhau: nhựa, vải, bông… kết hợp với gia đình để huy động phụ huynh đóng góp ủng hộ số thức ăn cho vật, sưu tầm số tranh ảnh loài động vật mang đến lớp cho mượn vài vật thật mèo, gà,…Tân dụng nguồn nguyên liệu, phế liệu chai lọ can dầu ăn khéo léo cô trẻ giúp tạo vật liệu tự tạo phục vụ nhu cầu học âm nhạc trẻ Đồ dùng cô làm: thứ phải làm thứ có tính chất giới thiệu chủ đề khó làm cần khéo léo thể bố cục, đường nét, màu sắc Đồ dùng phục vụ âm nhạc giúp trẻ hứng thú hoạt động âm nhạc như: Trống lắc, phách tre, trống tròn… Ví dụ: Trống lắc làm từ vỏ lon nước cắt đôi bỏ hạt đá hay sỏi vào dán keo cẩn thận trẻ cầm không bị thương, hay tre trúc cắt đoạn hai đập vào tạo tiếng kêu làm phách tre, trống từ hộp bánh nhôm hay sắt… Giáo viên nghệ sĩ biểu diễn giọng hát cần chuẩn xác, diễn cảm kết hợp động tác, điệu phù hợp mang lại cho trẻ niềm vui Giáo viên cần nghiên cứu tìm tòi cách thể sáng tạo, trình bày tác phẩm nhiều hình thức khác để thu hút tập trung, ý trẻ, lôi trẻ mong muốn tự thể Trẻ mẫu giáo giai đoạn nhạy cảm, dễ cảm xúc với vật, việc xung quanh Do đó, việc tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ phải tự nhiên lôi Trần Thị Thúy Phương - Trường mầm non Pang Trang 10 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn âm nhạc lại lớp trường mầm non Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm Hình ảnh trẻ múa trang phục tây nguyên Mỗi nói chung trẻ em nói riêng mặc đẹp, diện đẹp làm cho tự tin Do đó, để trẻ yêu âm nhạc, hứng thú học âm nhạc ngồi phương pháp linh hoạt việc giáo viên kết hợp cho trẻ sử dụng trang phục trình tham gia hoạt động góp phần cho hoạt động sơi nổi, đạt kết Biện pháp5: Phát huy tính tích cực trẻ hoạt động âm nhạc Để khả cảm thụ âm nhạc trẻ tốt hơn, điều giáo viên nên làm giúp trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động âm nhạc Việc đưa âm nhạc đến với trẻ, giáo viên khơng thiết phải có biệt tài lớn lao, mà hết giáo viên phải tạo cho trẻ hội cảm thụ âm nhạc thể khiếu thân Bởi trẻ lứa tuổi mầm non "Học chơi - chơi mà học" theo chương trình giáo dục Mầm non Do cho trẻ cảm nhận âm nhạc nhiều hình thức khác Cụ thể: Hoạt động âm nhạc có chủ đích: Trần Thị Thúy Phương - Trường mầm non Pang Trang 39 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn âm nhạc lại lớp trường mầm non Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm Cho trẻ tiếp xúc với âm nhạc thơng qua hoạt động có chủ đích, tức trực tiếp dạy cho trẻ hát, múa, vận động, chơi trò chơi âm nhạc để nâng cao khả âm nhạc cho trẻ trình tổ chức hoạt động có chủ đích cần có linh hoạt để trẻ hứng thú tham gia, từ hiệu trẻ tiếp thu tốt Trong hoạt động dạy hát: chọn phần trọng tâm ca hát nội dung tập cho cháu hát thuộc, rõ lời hát nhịp Tuy nhiên phương pháp tổ chức cho trẻ cần cô giáo lựa chọn phù hợp với khả trẻ, khơng áp đặt, khơng gò ép trẻ mà cần phải nhẹ nhàng, linh hoạt tạo hứng thú cho trẻ Nếu trẻ hoàn toàn chưa biết hát giáo viên hát mẫu tập cho trẻ hát câu rõ lời giai điệu, có số trẻ biết giáo viên nên đồng thời khuyến khích trẻ hát cần ý trẻ hát đoạn chưa lời giai điệu giáo viên sửa cho trẻ đoạn cách giáo hát trước trẻ hát sau Do nhu cầu lấy trẻ làm trung tâm trẻ nhớ lời hình thức dạy hát khơng trẻ 5-6 tuổi trẻ học lúc nơi môn hoạt động âm nhạc, trẻ học, ôn tìm hiểu hát lúc nơi tất hoạt động Cô hướng trẻ tham gia hoạt động âm nhạc theo nhiều hình thức: vận động theo nhịp hát, vỗ tay theo nhịp, vận động sáng tạo thể trẻ… Cô giáo cần thay đổi hình thức sử dụng đàn (nếu biết đàn) để trẻ hát với cô theo đàn, khơng tải nhạc mở cho trẻ hát theo nhạc… Với trẻ có thêm âm vui nhộn trẻ hứng thú hơn, không nên để trẻ tư lâu ngồi hát, đứng hát Mặt khác giáo viên cần tổ chức thi đua, có khen thưởng để kích thích trẻ hứng thú Ví dụ: Một tiết hoạt động âm nhạc dẫn dắt lơi trẻ vào hội thi bé yêu ca hát, hay tạo dựng tình trẻ vào chủ đề: “Bé đường an tồn” tạo dựng tình cho trẻ đạp xe đạp làm “bác đưa thư vui tính” dẫn dắt vào hát chủ đề thu hút trẻ Trong q trình hoạt động âm nhạc cho trẻ chọn hình thức vận động theo ý thích trẻ vỗ tay theo nhịp, múa , vận động sáng tạo thể theo nhóm, cá nhân, tổ trẻ Không áp đặt trẻ làm theo cô phát triển hết khả sáng tạo trẻ giúp trẻ hứng thú tham gia hoạt động sôi tiết dạy đạt kết hơn.Kết thúc vận động hát cho trẻ nghe trẻ hát vận động trẻ thích hát: “Anh phi ông ơi” cô giảng nội dung hỏi trẻ bạn thích làm phi cơng lên thực vận động theo hát khuyến khích trẻ tự chủ động Trò chơi âm nhạc giúp trẻ chọn trò chơi phù hợp với trẻ thu hút trẻ hứng thú tham gia chơi, lồng ghép hát chủ đề nhạc khơng lời tăng thêm tính sơi động kích thích trẻ Tuy nhiên việc làm giáo viên khơng nên lặp lặp lại tất hoạt động âm nhạc, trẻ nhàm chán cho trẻ Cũng dạy hát, dạy vận động theo nhịp hát hơm sau giáo viên khơng sử dụng đàn mà cho trẻ sử dụng thêm dụng cụ âm nhạc cho trẻ em xắc xô, gõ, trống lắc … để kết hợp trẻ nhớ lời hát kết hợp sử dụng dụng cụ âm nhạctrẻ tự tạo Trần Thị Thúy Phương - Trường mầm non Pang Trang 40 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn âm nhạc lại lớp trường mầm non Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm Hay dạy trẻ vận động (múa), giáo viên linh hoạt Tùy theo nội dung lời ca tính chất tốc độ để lựa chọn cho phù hợp Giáo viên cho trẻ đứng thành vòng tròn hay vòng cung đội hình thể dục giữ khoảng cách định giáo viên trẻ để bao quát trẻ đễ theo dõi làm theo động tác Ngồi giáo viên kích thích tính sáng tạo cho trẻ, đặt câu hỏi tạo hội cho trẻ thể như: “Với hát kết hợp với vận động phù hợp với nhịp điệu hát” Mời trẻ làm tạo hội cho trẻ thể giáo viên dẫn dắt vào hoạt động muốn hướng tới Chính điều trẻ hứng thú hơn, vừa thể theo sáng tạo đồng thời có thêm cách thể dẫn Nhưng trọng tâm múa theo hát Trẻ hoạt động âm nhạc Trần Thị Thúy Phương - Trường mầm non Pang Trang 41 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn âm nhạc lại lớp trường mầm non Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm Đối với hoạt động vận động theo nhạc, giáo viên cho trẻ nghe hát nhạc có chủ đề Cơ trẻ trò chuyện nội dung tính chất âm nhạc hát Sau gợi mở cho trẻ: Để hát sinh động chọn vận động phù hợp với giai điệu hát ? Dựa vào gợi ý cơ, trẻ đưa ý kiến như: vỗ tay theo tiết tấu chậm tiết tấu tổng hợp theo hát Từ chọn vận động cho hát cho lớp thể nhiều lần theo hình thức Khi trẻ thực thành thạo cô cho trẻ tự vận động theo sở thích trẻ hình thức tổ, nhóm dùng dụng cụ gỗ đệm Bên cạnh gợi ý cho trẻ cách thể vận động theo nhạc phận thể Ví dụ: Bài hát “ Cái mũi” trẻ vừa hát vừa mô tay vào mũi Hoặc hát: “Đố bạn” trẻ vừa hát vừa mô dáng điệu vật phù hợp với nhịp điệu hát Ngoài cách vận động thể giáo viên gợi mở, sáng tạo khuyến khích trẻ nhảy rum ba, cha cha…để cho tiết dạy phong phú Khi cho trẻ nghe hát: Tất hoạt động phải triển khai cách liên hoàn nhịp nhàng linh hoạt Giữa hoạt động nhỏ cần có liên kết hợp lí tránh nhàm chán, đơn điệu, tẻ nhạt Ví dụ sau cô hát cho trẻ nghe – lần giáo viên cho trẻ đọc lời ca hỏi nội dung bài, cho trẻ đặt tên , tiếp đến trò chơi, cho trẻ nghe lại theo hình thức khác Một cách cho trẻ làm quen với âm nhạc tổ chức trò chơi âm nhạc cho trẻ tham gia.Thơng qua trò chơi trẻ trực tiếp thực cảm nhận nhanh chậm, cao thấp to nhỏ âm cách tự nhiên Bên cạnh tổ chức cho trẻ tham gia chơi giúp trẻ cảm nhận âm tốtgiúp trẻ phát triển nhiều lĩnh vực khác Khi tổ chức chơi giáo viên giới thiệu trò chơi, phổ biến cách chơi cách ngắn gọn, rõ ràng Ví dụ: Trò chơi “Tai nhanh hơn” Giáo viên xếp ghế trẻ đứng xung quanh chọn trẻ lên chơi trẻ vòng tròn hát hát chủ đề nghe hiệu lệnh cảu cô vỗ tay hay lắc sắc xơ trẻ chon cho ghế để ngồi bạn nhanh có chỗ ngồi bạn chậm quyền chơi tiếp chỗ đến bạn cuối Trần Thị Thúy Phương - Trường mầm non Pang Trang 42 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn âm nhạc lại lớp trường mầm non Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm Trẻ chơi trò chơi âm nhạc Khi tổ chức cho trẻ tham gia hoạt động âm nhạc để trẻ hứng thú người giáo viên phải linh hoạt, không nhất dạy hát hay dạy vận động thời gian, mà tùy thuộc vào hứng thú trẻ để kéo dài hay nên dừng đủ ba hoạt động dạy hát (hoặc vận động) nghe hát, chơi trò chơi âm nhạc Tất tùy vào trẻ để giáo viên linh hoạt lựa chọn hoạt động phương pháp phù hợp Trần Thị Thúy Phương - Trường mầm non Pang Trang 43 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn âm nhạc lại lớp trường mầm non Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm Trẻ mẫu giáo “Học chơi, chơi mà học”, giáo viên nên tổ chức hình thức trò chơi chương trình âm nhạc thu hút tham gia tích cực trẻ Ví dụ: Qua hoạt động dạy giáo viên thu cách dẫn dắt vào chương trình “Trò chơi âm nhạc” hiệu giáo viên vào dạy trực tiếp trẻ hát Hoặc thay cuối chủ đề cho trẻ ơn lại hát, trò chơi giáo viên tổ chức biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề Trẻ thi đua trình diễn trước đám đơng khả âm nhạc giúp trẻ hứng thú Chính việc tổ chức linh hoạt phương pháp giúp trẻ hứng thú yêu thích học âm nhạc Từ giúp trẻ có tình u với âm nhạc nâng cao dần khả cảm thụ âm nhạc cho trẻ Âm nhạc qua hoạt động dạo chơi, tham quan Trẻ nhỏ thích khám phá điều lạ, buổi dạo chơi tham quan hội cho trẻ thỏa mãn nhu cầu khám phá Qua buổi dạo chơi tham quan giáo viên cần mang âm nhạc đến với trẻ Cho trẻ hát tập thể theo chủ đề vừa tạo khơng khí vui tươi, phấn khởi cho trẻ dạo chơi tham quan đồng thời hội để ôn lại lời hát cho trẻ giúp trẻ cảm nhận xác giai điệu hát qua việc kết hợp vỗ theo loại tiết tấu khác Ví dụ: Cơ trẻ dạo chơi vườn hoa , tham quan vườn rau trường lồng ghép hoạt động âm nhạc hát hát chủ đề cho trẻ hứng thú vui chơi tham quan dạo chơi Hình ảnh trẻ tham quan dạo chơi cô Việc tạo hội cho trẻ tiếp xúc cảm nhận âm nhạc lúc, nơi điều cần thiết Trẻ nghe nhiều, tai nghe trẻ phát triển cảm nhận xác giai điệu để từ hát lời, giai điệu hay hơn, tự tin thể trước đám đông nhiều Âm nhạc tích hợp đón, trả trẻ thể dục sáng: Trần Thị Thúy Phương - Trường mầm non Pang Trang 44 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn âm nhạc lại lớp trường mầm non Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm Âm nhạc đến với trẻ không thiết vào hoạt động âm nhạcâm nhạc đến với trẻ lúc Trẻ tiếp xúc nhiều với âm nhạc hình thành dần trẻ tình yêu âm nhạc, từ khả âm nhạc nâng cao Hơn âm nhạc phương tiện hữu hiệu để tổ chức hoạt động học khác Sáng sớm vừa đến lớp, giáo viên cần mở nhạc theo chủ đề trẻ cảm thấy vui tươi, phấn khởi đến trường Nhạc cất lên ngày cho trẻ phải vui, rộn ràng kích thích hứng thú trẻ, tạo cảm giác an toàn cho trẻ, để trẻ quên cảm giác xa bố mẹ Cụ thể hát “Vui đến trường” chủ đề: Trường mầm non “Cô giáo em” chủ đề: Nghề dạy học Để khởi động ngày cho trẻ, vào buổi tập thể dục sáng cô mở nhạc cho trẻ trình đi, chạy, tập động tác quan trọng, kích thích trẻ vui vẻ, tự tin thực động tác cô Đồng thời, tập với nhạc trẻ cảm nhận nhịp điệu hát, hát dành cho trẻ tập thể dục thường nhạc vui có tiết tấu nhanh, mạnh Cụ thể như: “Tập thể dục buổi sáng”, giáo cho trẻ tập động tác theo nhạc sau cô mở nhạc kết hợp hát cho trẻ nhảy hay vũ điệu tự mà trẻ yêu thích Ví dụ:Bài “trời nắng trời mưa” chủ đề: Hiện tượng tự nhiên cho trẻ nghe nhạc hát theo hát vận động múa động tác thỏ hát Hình ảnh trẻ tập thể dục buổi sáng kết hợp điệu nhảy Âm nhạc tích hợp hoạt động ngồi trời hoạt động góc: Trần Thị Thúy Phương - Trường mầm non Pang Trang 45 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn âm nhạc lại lớp trường mầm non Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm Khơng hoạt động ngồi trời; hoạt động góc hay hoạt động có chủ đích khác; có thêm chút nhạc, trẻ hát, vận động theo nhạc kích thích trẻ tích cực để tiếp tục hoạt động, khơng có âm nhạc hoạt động học trở nên khô khan, chưa khơi dậy hứng thú trẻ việc lồng ghép tích hợp âm nhạc vào hoạt động điều khơng thể thiếu trẻ Ví dụ: Khi cho trẻ hoạt động trời khám phá vườn cổ tích với chủ đề: “Sắc hoa mùa xuân” giáo viên cho trẻ hát “Ra vườn hoa em chơi”, vừa kích thích trẻ hứng khởi sân, giáo dục trẻ vào vườn cổ tích trường khơng bứt hoa bẻ cành, … đồng thời qua việc hát trẻ thuộc lời hát hơn, cảm nhận niềm vui giai điệu hát Trẻ hoạt động âm nhạc ngồi trời Phối hợp với mơn học khác: Việc dùng phương tiện diễn tả âm nhạc nhu công cụ hữ hiệu để kết hợp với hoạt động giáo dục khác làm quen với toán, chữ cái, môi trường…đã trở nên phổ biến hoạt động giáo dục Trong hoạt động làm quen với toán: giáo viên sử dụng âm nhạc giúp trẻ làm quen với số cách tự nhiên, nhẹ nhàng thơng qua với trò chơi với lời ca có số, số người tham gia…Nếu hoạt động thể chất có thêm phần âm nhạc vận động trẻ trở lên dễ dàng giúp trẻ học hứng thú nhiều Ví dụ: Trong tiết tốn muốn cất đồ dùng cho trẻ làm theo hiệu lệnh: “Gió thổi gió thổi Thổi thổi gì?” Trẻ cất đồ dùng theo cô hứng thú tahm gia hoạt động nhanh chóng tun dương khen ngợi trẻ Trần Thị Thúy Phương - Trường mầm non Pang Trang 46 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn âm nhạc lại lớp trường mầm non Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm Trong hoạt động làm quen văn học: Để trẻ cảm thụ văn học tốt hiểu sâu sắc nội dung câu chuyện thơ giáo viên cần lựa chọn lồng ghép tích hợp âm nhạc để tổ chức cho hoạt động làm quen văn học hấp dẫn hứng thú Ví dụ: Khi dạy thơ “Chim chích bông” chủ đề giới thực vật cho trẻ hát bài: “chim chích bơng” (Nguyễn Viết Bình phổ nhạc ) làm nội dung tích hợp Trong tiết tạo hình: Kích thích sáng tạo trí tưởng tượng trẻ trình tham gia hoạt động tạo hình cần lồng ghép hoạt động âm nhạc vào Ví dụ: Tạo hình “xé dán đàn cá” cho trẻ hát “cá vàng bơi” nhẹ nhàng kích thích hứng thú gợi nhớ hình ảnh đàn cá Trong tiết giáo dục thể chất: Hoạt động chủ đích trẻ vận động mở nhạc nhẹ khơng lời kích thích trẻ hưng phấn sơi động tiết dạy Ví dụ: Chủ đề: “Bé đường an tồn” mở nhạc khơng lời bài: “Em qua ngã tư đường phố” cho trẻ nghe kích thích trẻ tham gia âm nhạc làm sơi động cho tiết dạy Trong tiết làm quen chữ cái: Cô kết hợp âm nhạc qua hoạt động mở đầu trò chuyện dẫn dắt vào Ví dụ: Làm quen chữ g, y chủ đề: tượng tự nhiên kết hợp âm nhạc cho trẻ hát bài: “Cho làm mưa với” dẫn vào hoạt động chủ đề vào cho sôi Trong tiết khám phá khoa học: Gây hứng thú cho trẻ trình hoạt động học dùng âm nhạc hát chủ đề để chuyển đổi đội hình hay hoạt động qua hoạt động khác Ví dụ: Trò chuyện nghề dạy học cô kết hợp cho trẻ hát bài: Cô giáo em phù hợp với chủ đề Âm nhạc hoạt động chiều: Hay hoạt động chiều, giáo viên cần cho trẻ thể khả âm nhạc mình, tạo hội cho trẻ nghe nhạc, nghe hát, vận động với nhạc theo ý muốn mình, hay tổ chức cho trẻ chơi trò chơi âm nhạc Đây lúc giáo viên củng cố lại hát, múa, trò chơi âm nhạc trẻ học, trẻ ôn luyện trẻ hát lời hơn, múa dẻo đẹp chơi trò chơi thành thạo … Giáo viên khơng gò bó trẻ có khích lệ tích cực đến trẻ, có cổ vũ trẻ kịp thời trẻ có ý thức sáng tạo khơng âm nhạc mà tất hoạt động khác Chính quan tâm nhỏ giáo giúp trẻ tự tin học hỏi lĩnh hội nhiều kiến thức có âm nhạc Tổ chức âm nhạc cuối tuần, cuối chủ đề: Ôn lại hát học tuần, cuối chủ đề hình thức cho trẻ hát hát trẻ học cuối tuần cắm cờ nhận phiếu bé ngoan tuyên dương dùng âm nhạc khuyến khích, tuyên dương, động viên trẻ học tập Trần Thị Thúy Phương - Trường mầm non Pang Trang 47 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn âm nhạc lại lớp trường mầm non Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm Âm nhạc không đến với trẻ thông qua học, mà ăn, ngủ cần mang âm nhạc đến cho trẻ Những giai điệu nhẹ nhàng, câu hát ru vùng miền phương tiện hữu hiệu giúp trẻ sớm vào giấc ngủ ngon Những giai điệu dân ca, hát tiết tấu nhẹ nhàng lời ru mẹ nên trẻ yên tâm sớm vào giấc ngủ Âm nhạc luôn gần gũi với trẻ trẻ cảm nhận cách tự nhiên khơng cần giáo viên phải ép buộc trẻ Trong trả trẻ lồng ghép lễ giáo chào hỏi dạy trẻ nhắc nhở trẻ qua bài: “ Đi học về” giúp trẻ vui tươi giúp trẻ biết chào hỏi ông bà cha mẹ học Giáo dục âm nhạc qua ngày hội ngày lễ Trẻ mầm non chủ yếu sinh hoạt trường, giáo viên cần tạo hội cho trẻ tiếp xúc học điều tốt đẹp để giúp trẻ hoàn thiện thân phát triển cách tồn diện Thơng qua ngày hội ngày lễ trường, ngành giáo viên tạo hội cho trẻ tham gia biểu diễn văn nghệ “Ngày hội bé đến trường”, “Vui hội trăng rằm”, “Bé với an tồn giao thơng” hay “Chào mừng ngày nhà giáo, ngày 22/12 …” Trẻ mặc quần áo đẹp, trang điểm đẹp, bạn cổ vũ, … hình thành dần cho trẻ tự tin thể trước đám đơng Trẻ hứng thú vui vẻ nhảy erobic ngày khai giảng trường Ngoài ngày hội, ngày lễ cô giáo biểu diễn cho trẻ xem trẻ thích cổ vũ cho mình, thể điệu theo giai điệu hát Qua tiết mục văn nghệ, trẻ nghe xem, cảm nhận giai điệu, lời ca thể cảm xúc mình, từ trẻ u âm nhạc hơn, thích xem mong muốn tham gia giống bạn c Mối quan hệ giải pháp, biện pháp: Trần Thị Thúy Phương - Trường mầm non Pang Trang 48 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn âm nhạc lại lớp trường mầm non Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm Các giải pháp, biện pháp thực đề tài có mối quan hệ liên quan mật thiết với nhau, biện pháp hỗ trợ cho biện pháp nhằm hòa quyện nội dung lại với để đến thể thống tìm giải pháp tối ưu đảm bảo tính xác, khoa hoc lơ gíc giải pháp biện pháp Để thực giải pháp, biện pháp cần phải đảm bảo tính xác, khoa học, cấu trúc lơgic, hợp lí, chặt chẽ, phải đảm bảo phương pháp nghiên cứu phù hợp với đối tượng nghiên cứu Đảm bảo nội dung giải pháp, biện pháp Để thực tốt công tác thu hút trẻ tham gia tốt hoạt động âm nhạc Tạo môi trường âm nhạc đa dạng nhiều hình thức đồ dùng đồ chơi vấn đề đầu tiên, trẻ đến trường công tác tạo mơi trường ngồi lớp, chuẩn bị đầy đủ đồ dung đồ chơi cho hoạt động, sau ta áp dụng vào hoạt động cho phù hợp q trình chăm sóc giáo dục cháu cần phải tuyên dương nêu gương trẻ bỏ qua phối kết hợp gia đình nhà trường tổ chức đoàn thể nhà trường cộng đồng vô cần thiết Nên biện pháp nêu quan trọng d Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu, phạm vi hiệu ứng dụng: Tôi nhà trường phân công phụ trách lớp mẫu giáo (5-6 tuổi) Sau thực biện pháp nêu thấy: Bản thân tự tin sáng tạo tổ chức cho trẻ tham gia vào hoạt động âm nhạc, biết kết hợp đan xen hình thức phương pháp giảng dạy, biết tận dụng vào hoạt động để cháu hứng thú So với đầu năm kết trẻ tham qia hoạt động âm nhạc khả quan nhiều so với ban đầu số trẻ thực tỉ lệ % tăng lên vượt bậc : Đầu năm Nội dung khảo sát Cuối năm Số trẻ Tỉ lệ % Số trẻ Tỉ đạt chưa % đạt lệ Số trẻ Tỉ lệ % Số trẻ Tỉ lệ Số trẻ đạt chưa % đạt đạt tăng Trẻ hứng thú tham 8/25 gia hoạt động âm nhạc 32% 17/25 68% 24/25 96% 1/25 4% 64% Trẻ chủ động sáng 7/25 tạo tham gia hoạt động âm nhạc 28% 18/25 72% 23/25 92% 2/25 8% 64% Trẻ hát lời 8/25 giai điệu hát 32% 17/25 68% 24/25 96% 1/25 4% 64% Trẻ thể cảm 6/25 xúc giai điệu 24% 19/25 75% 24/25 96% 1/25 4% 72% Trần Thị Thúy Phương - Trường mầm non Pang Trang 49 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn âm nhạc lại lớp trường mầm non Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm hát Từ cố gắng nghiên cứu tài liệu, kinh nghiệm thân, đồng thuận hợp tác tập thể sư phạm, ủng hộ tích cực bậc cha mẹ học sinh giúp đạt kết cao trình tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nâng cao Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động nói chung hoạt động âm nhạc nói riêng Cha mẹ trẻ quan tâm đến trẻ nhiều hơn, tích cực tham gia vào hoạt động giáo dục trẻ trường, đồng thời cha mẹ trẻ có liên kết phối hợp chặt chẽ với giáo việc chăm sóc giáo dục trẻ III Kết luận kiến nghị Kết luận Âm nhạc phương tiện giúp trẻ phát triển toàn diện Tuy nhiên, để phát huy tối đa vai trò âm nhạc q trình phát triển toàn diện trẻ giáo viên cần ý kết hợp phương pháp, biện pháp với cách linh hoạt việc tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ giúp trẻ hứng thú, nâng cao khả âm nhạc cho trẻ - hát giai điệu, thể cảm xúc tiếp xúc với âm nhạc Chính vậy, tạo hứng thú cho trẻ, giúp trẻ phát huy khiếu khả âm nhạc vấn đề quan trọng cần thiết, điều việc làm đơn giản mà nhà giáo dục cần có đầu tư suy nghĩ tìm tòi, cần phải dành thời gian cho việc học cách sử dụng dụng cụ âm nhạc thành thạo Một điều quan trọng cần tạo điều kiện để trẻ thể khả năng khiếu biểu diễn có phong cách trẻ sân khấu trước đám đông Kiến nghị a Đối với phòng giáo dục: Thường xuyên tổ chức chuyên đề, tập huấn, phổ biến sáng kiến kinh nghiệm hay sáng tạo thực tế để giáo viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với nhau, trau dồi trình độ chun mơn nghiệp vụ b Về phía nhà trường: Nhà trường trang bị thêm nhiều trang phục biểu diễn văn nghệ phù hợp với âm hưởng vùng miền, chủ đề Mua thêm dụng cụ âm nhạc cho trẻ, loại băng đĩa hát với nhiều thể loại vùng miền phù hợp với trẻ Trên số kinh nghiệm mà thân tơi rút từ tình hình thực tế lớp chủ nhiệm, thân tơi cố gắng tiếp tục học hỏi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu cao việc phát triển toàn diện cho trẻ mầm non Rất mong nhận góp ý giúp đỡ Hội đồng sáng kiến cấp, bạn bè đồng nghiệp để tơi có kinh nghiệm tốt cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ Xin chân thành cảm ơn ! Trần Thị Thúy Phương - Trường mầm non Pang Trang 50 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn âm nhạc lại lớp trường mầm non Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm EaBông, ngày 15 tháng năm 2018 Người viết Trần Thị Thúy Phương NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN Trần Thị Thúy Phương - Trường mầm non Pang Trang 51 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn âm nhạc lại lớp trường mầm non Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm TÀI LIỆU THAM KHẢO STT Tên tài liệu Tác giả Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên dành cho Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non (2004-2007) giáo viên Mầm non (Ban - Module 5: Đặc điểm phát triển thẩm mĩ- hành kèm theo Thông tư số Những mục tiêu kết mong đợi trẻ 36 /2011/TT- BGDĐT ngày 17 tháng năm 2011 mầm non thẩm mĩ Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Module 18: Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 Đào tạo) tuổi Chương trình giáo dục mầm non Sách hướng dẫn tổ chức thực chương Nhà xuất giáo dục trình giáo dục mầm non 5-6 tuổi Tài liệu hướng dẫn thực hành áp dụng quan Nhà xuất giáo dục Việt điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Nam trường mầm non Các tạp chí giáo dục mầm non Chương trình khung giáo dục mầm non Nhà xuất giáo dục Nhà xuất giáo dục MỤC LỤC Trần Thị Thúy Phương - Trường mầm non Pang Trang 52 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn âm nhạc lại lớp trường mầm non Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm MỤC NỘI DUNG TRANG I Phần mở đầu 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nhiệm vụ đề tài Đối tượng nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 2, II Phần nội dung Cơ sở lý luận Thực trạng vấn đề nghiên cứu Nội dung hình thức giải pháp a Mục tiêu giải pháp b Nội dung cách thức thực giải pháp c Mối quan hệ giải pháp biện pháp 21 d Kết khảo nghiệm giá trị khoa học vấn đề 22 nghiên cứu phạm vi hiệu ứng dụng III Phần kết luận, kiến nghị 23 Kết luận 23 Kiến nghị 23 TÀI KIỆU THAM KHẢO 25 MỤC LỤC 26 Trần Thị Thúy Phương - Trường mầm non Pang Trang 53 ... giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn âm nhạc lớp trường mầm non Cư Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm Trần Thị Thúy Phương - Trường mầm non Cư Pang Trang 28 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt. .. Phương - Trường mầm non Cư Pang Trang 12 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn âm nhạc lại lớp trường mầm non Cư Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm Cho trẻ tiếp xúc với âm nhạc thông... Phương - Trường mầm non Cư Pang Trang 15 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn âm nhạc lại lớp trường mầm non Cư Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm Trẻ chơi trò chơi âm nhạc Khi tổ
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn âm nhạc tại lớp lá 4 trường mầm non Cư Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi học tốt môn âm nhạc tại lớp lá 4 trường mầm non Cư Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay