Tâm và Trí (Trích từ Chẳng có ai cả)

77 12 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 18:43

. Chỉ có một cuốn sách đáng đọc nhất, đó là tâmcủa chính mình.. Đức Phật dạy chúng ta hãy vất bỏ tất cả nhữnggì làm tâm ta đau khổ trong khi hành thiền. Phiềnnão đau khổ, chứ không phải tâm đau khổ. Chúngta chẳng biết cái gì là tâm, cái gì là phiền não.Những gì không làm ta thỏa mãn thì ta không muốngặp. Cuộc sống của chúng ta chẳng khốn khổ gìCái khốn khổ ở đây là không thỏa mãn, không hàilòng với cuộc sống. Thật vậy, chỉ có phiền nãokhốn khổ mà thôi.. Thế gian đang ngùn ngụt cháy. Trong sự nóngbỏng này, tâm thay đổi từ yêu sang ghét. Biết cáchlàm cho tâm an tịnh tĩnh lặng sẽ đem lại lợiích lớn lao cho thế gian.. Nếu tâm bạn an lạc hạnh phúc thì ở nơi nào bạncũng an lạc hạnh phúc. Khi trí tuệ khai nở trongtâm bạn thì bất kỳ nơi nào bạn nhìn đến cũng đềulà chân lý. Chân lý ở khắp mọi nơi, chẳng khác chimột khi đã biết đọc chữ thì ở đâu bạn cũng có thểđọc chữ được.. Nếu bạn cảm thấy không hài lòng ở một nơi, bạnsẽ cảm thấy không hài lòng ở mọi nơi. Chẳng cónơi nào bên ngoài làm bạn khó chịu. Nơi khó chịunằm bên trong bạn. Tâm Trí (Trích dẫn từ cuốn: Chẳng có cả) Thiền sư: Ajahn Chah Tâm trí Chỉ có sách đáng đọc nhất, tâm Đức Phật dạy vất bỏ tất làm tâm ta đau khổ hành thiền Phiền não đau khổ, tâm đau khổ Chúng ta chẳng biết tâm, phiền não Những khơng làm ta thỏa mãn ta khơng muốn gặp Cuộc sống chẳng khốn khổ gì! Cái khốn khổ không thỏa mãn, không hài lòng với sống Thật vậy, có phiền não khốn khổ mà Thế gian ngùn ngụt cháy Trong nóng bỏng này, tâm thay đổi từ yêu sang ghét Biết cách làm cho tâm an tịnh tĩnh lặng đem lại lợi ích lớn lao cho gian Nếu tâm bạn an lạc hạnh phúc nơi bạn an lạc hạnh phúc Khi trí tuệ khai nở tâm bạn nơi bạn nhìn đến chân lý Chân lý khắp nơi, chẳng khác chi biết đọc chữ đâu bạn đọc chữ Nếu bạn cảm thấy khơng hài lòng nơi, bạn cảm thấy khơng hài lòng nơi Chẳng có nơi bên ngồi làm bạn khó chịu Nơi khó chịu nằm bên bạn Hãy nhìn vào tâm Người mang vật nặng chẳng thấy gì, người ngồi nhìn vào thấy nặng Vất bỏ vật, bng bỏ tất cả, bạn nhẹ nhõm Tâm vốn an tịnh tĩnh lặng Khi tâm khỏi an tịnh tĩnh lặng bất an rối loạn nhảy vào Khi nhìn thấy bất an rối loạn an tịnh tĩnh lặng trở Phật giáo đạo tâm Thế thôi! Người đào luyện tâm, người thực hành Phật giáo Khi đèn mờ, bạn khơng thể thấy màng nhện giăng góc phòng, lúc đèn sáng bạn thấy rõ ràng để quét Cũng vậy, tâm sáng bạn thấy rõ phiền não để khử trừ Huấn luyện tâm không giống huấn luyện thể Muốn thể mạnh phải bắt thể vận động, muốn tâm mạnh phải giữ tâm đứng yên Vì khơng nhìn thấy nên người ta làm điều sai lầm Họ khơng nhìn vào tâm Khi làm điều sai quấy, họ nhìn trước, ngó sau xem thử có nhìn thấy khơng: Mẹ thấy khơng? Chồng thấy khơng? Vợ thấy khơng? Con thấy khơng? Nếu khơng thấy, họ vội làm Đó họ tự nhục mạ Có điều họ qn họ nhìn thấy họ đấy! Hãy dùng tâm để nghe giáo pháp, đừng dùng tai Chiến đấu với phiền não chiến đấu bên Dùng bom đạn súng ống để đánh chiến đấu bên Chiến thắng kẻ khác đường lối gian Chiến thắng đường lối giáo pháp Chúng ta không chiến đấu để chống lại mà chiến đấu để chinh phục tâm mình, kiên trì chống lại tình cảm xung động Nước mưa đến từ đâu? Nó đến từ nguồn nước dơ bẩn mặt đất bốc mà thành Thật kỳ lạ làm sao? Đối với phiền não, tâm bạn làm vậy, bạn để làm Đức Phật dạy xét đốn mà đừng xét đoán kẻ khác dầu họ tốt xấu Đức Phật chỉ cho ta đường nói: "Chân lý đó" Tâm ta có khơng? Thầy giáo Này bạn ơi! Bạn thầy dạy Tìm kiếm vị thầy khơng giúp bạn giải tỏa hồi nghi Tìm hiểu để thấy thật bên trong, khơng phải bên ngồi Tự hiểu điều quan trọng Một vị thầy ăn nhanh, ăn gây tiếng động ồn ào; mà thầy lại dạy phải ăn chầm chậm chánh niệm Quán sát thầy, lấy làm thất vọng buồn nản Tôi đau khổ ông ta tự nhiên Thật ra, qn sát bên ngồi mà khơng qn sát tơi Sau này, tơi hiểu rõ điều Có nhiều người lái xe nhanh, cẩn thận Trong số người khác lái xe chậm, gây nhiều tai nạn Đừng dính mắc vào qui luật có sẵn Đừng dính mắc vào hình thức bên ngồi Nên nhìn người ngồi mười phần trăm để chín mươi phần trăm nhìn lại Rất khó dạy giới luật Một số hiểu khơng thèm thực hành Một số khơng hiểu khơng chịu tìm hiểu Tôi chẳng biết phải dạy họ Tại lại có người vậy? Khơng biết tệ hại rồi, dạy họ, họ không nghe Họ nghi ngờ pháp thực hành Họ ln ln hồi nghi Họ muốn đến Niết bàn không muốn thực hành Thật trở ngại Khi bảo họ hành thiền, họ sợ hãi; khơng sợ họ ngồi ngủ Phần lớn thích làm điều mà tơi khơng dạy Đó khổ kẻ làm thầy Nếu thấy chân lý Đức Phật cách dễ dàng khơng cần phải có nhiều thầy dạy Khi hiểu lời dạy Đức Phật cần làm cần làm Những điều làm thầy khó khăn học trò khơng chấp nhận giáo pháp, tranh biện với giáo pháp tranh biện với thầy Trước mặt thầy, họ làm họ tốt đẹp, sau lưng thầy họ tên trộm Dạy đạo khó khăn thật! Tơi chẳng dạy học trò sống thực hành cách tùy tiện, thiếu chánh niệm Nhưng điều họ làm vắng mặt Nếu hỏi cảnh sát quanh có trộm khơng họ trả lời khơng, cảnh sát khơng thấy Nhưng khơng có cảnh sát trộm lại hồnh hành Vào thời Đức Phật Bởi thế, tự quán sát, theo dõi mình, đừng quan tâm đến chuyện người khác Vị chân sư thường dạy cách hành thiền khó khăn, đòi hỏi nhiều nỗ lực bạn để loại bỏ tự ngã Dầu có xảy đừng bỏ thầy Hãy để thầy hướng dẫn bạn, bạn dễ quên đường thực hành Mối hoài nghi thầy giúp bạn Hãy nhận từ thầy tốt đẹp ý thức việc thực hành Trí tuệ đến bạn tự quán sát phát triển Không phải thầy bảo trái ngon tin mà không cần biết Tự nếm thử để biết hương vị thật nghi ngờ tiêu tan Thầy người cho ta đường Thành cơng hay khơng thực hành ta Đơi việc dạy dỗ thật khó khăn Nhà sư chẳng khác giỏ rác để người ta vất bỏ vấn đề bực dọc phiền tối vào Càng dạy nhiều học trò rác bẩn nhiều Nhưng dạy dỗ cách thực hành tốt đẹp Dạy dỗ giúp ta phát triển kiên nhẫn hiểu biết Thầy giải tỏa khó khăn Thầy nơi để học đạo Thầy làm cho đạo sáng tỏ Những điều thầy dạy để thực hành để nghe suông Đức Phật chẳng tán dương tin tưởng vào người khác Phải tin tưởng Điều thật khó khăn Nhưng phải Chúng ta nhìn bên ngồi chẳng thấy Phải thật thực hành Hoài nghi không tiêu tan học hỏi nơi kẻ khác mà liên tục thực hành Hiểu biết trí tuệ Khơng chẳng có giải cho bạn Chỉ có hiểu biết bạn giải cho bạn mà thơi Tên khùng vị A La Hán biết mỉm cười: vị A La Hán biết mĩm cười tên khùng khơng Người trí quán sát người khác, quán sát với trí tuệ khơng phải với si mê Qn sát với trí tuệ học hỏi nhiều, quán sát với si mê tìm thấy lỗi người khác mà thơi Điều phiền tối thực biết mà không làm Không biết nên không làm chuyện thường, biết mà khơng chịu làm vấn đề Nghiên cứu sách không quan trọng Dĩ nhiên kinh điển không diễn đạt hết chân lý Kinh điển ngôn từ, chữ viết; mà ngôn từ chữ viết khả diễn đạt có giới hạn Chẳng hạn danh từ "sân hận" khơng thể diễn tả trạng thái nóng nảy, giận hờn; nghe tên người, khác với gặp người Chỉ có kinh nghiệm bạn đem lại đức tin thực Nếu nhìn vật với trí tuệ nội qn khơng bị dính mắc vào chúng Tốt hay xấu đến, vui hay buồn đến nhìn chúng để chúng bạn khơng dính mắc Dầu tham lam hay sân hận có đến bạn dùng trí tuệ để nhìn thấy chất vơ thường chúng để chúng tự Nếu phản ứng lại chúng, yêu hay ghét chúng, rắc rối xảy Phản ứng, chứng tỏ bạn người khơng có trí tuệ mà làm cho đau khổ gia tăng Hiểu biết chân lý khơng suy nghĩ trở thành người có trí tuệ Khơng hiểu biết suy nghĩ nhiều trí tuệ chẳng có chút trí tuệ Suy nghĩ nhiều mà khơng có trí tuệ đau khổ tận Thiên hạ ngày chẳng muốn tìm hiểu chân lý Họ học hỏi để có hiểu biết cần thiết hầu nuôi thân, cấp dưỡng gia đình chăm sóc lẫn mà thơi Đối với họ thơng minh, linh lợi có giá trị trí tuệ Chấm dứt hồi nghi Nhiều người có trình độ đại học, có cấp tốt nghiệp thành công đường đời, cảm thấy sống họ thiếu thốn Dầu có tư tưởng cao xa hay thông minh hoạt bát đến đâu nữa, tâm họ chứa đầy thứ vơ dụng hồi nghi Chim kên kên bay cao đấy, ăn thứ gì? Chân lý hiểu biết vượt ngồi tính cách điều kiện, tổng hợp giới hạn khoa học gian Dĩ nhiên trí tuệ gian dùng vào mục tiêu tốt đẹp Nhưng trí tuệ gian ngược lại với tơn giáo giáo dục Cái hay đẹp trí tuệ siêu sử dụng kỹ thuật trí tuệ gian mà khơng bị dính mắc vào chúng Phải học phần trước Đó đạo đức, giới luật, thấy giả tạm sống, thấy tượng già chết Đó nơi bắt đầu Cũng trước biết đi, bạn phải biết lật, biết bò, biết lái xe, sau đó, lái máy bay du hành quanh trái đất Nghiên cứu sách không quan trọng Dĩ nhiên kinh điển đúng, không diễn đạt hết chân lý Kinh điển ngôn từ, chữ viết, mà ngơn từ chữ viết có khả diễn đạt giới hạn Chẳng hạn danh từ "sân hận" khơng thể diễn tả trạng thái nóng nảy, giận hờn, thiền định Trải lòng từ đến tất chúng sinh tồn giới Chỉ có lòng từ thắng sân hận Đôi bạn thấy vài vị sư có hành động thái độ không tốt Điều làm bạn bất bình Sự bất bình phiền não, đau khổ khơng cần thiết Có ý nghĩ bất bình bạn Giáo Pháp Đức Phật Khi bạn thấy vị sư không tốt, tư tưởng sau đến với bạn: vị khơng hành thiền cách tích cực ta, vị không tốt, v v Suy nghĩ tự tạo mang lấy vào phiền não lớn lao Đừng so sánh, phê phán, phân biệt Hãy thành kiến, quan niệm bạn trơi theo dõi Đó giáo pháp Bạn khơng thể khiến người khác làm bạn hay theo ý bạn Đừng ao ước điều diễn theo ý muốn mình, ngun nhân gây đau khổ Thiền sinh thường vấp phải khuyết điểm thông thường Hãy nhớ rằng: việc quan sát, theo dõi kẻ khác không giúp cho bạn mở mang trí tuệ Đừng phí phạm tâm trí quan sát người khác, mà xem xét mình, xem xét cảm giác Đó phương pháp giúp cho bạn mở mang trí tuệ Hỏi: Trong lúc hành thiền, hay buồn ngủ Sự buồn ngủ làm cho tơi khó hành thiền Tơi phải làm để hết buồn ngủ? Đáp: Có nhiều cách để chế ngự buồn ngủ Nếu bạn ngồi chỗ tối, đến ngồi chỗ sáng mở mắt Đứng dậy, rửa mặt Vỗ vào mặt hay tắm Nếu buồn ngủ, thay đổi tư Đi nhiều Đi thụt lùi Đi thụt lùi khiến bạn ý đến bước nhiều hết buồn ngủ Nếu buồn ngủ, đứng chỗ, tưởng tượng ánh sáng chan hòa khắp nơi Cũng đến ngồi gần mép cầu thang cao ngồi bên bờ miệng giếng sâu, bạn khơng dám buồn ngủ Nếu làm tất chuyện mà buồn ngủ, ngủ! Nằm xuống từ từ, thận trọng theo dõi tâm hoàn toàn rơi vào giấc ngủ Khi thức giấc tỉnh thức ngay, đừng xem đồng hồ hay nằm nướng thêm Hãy chánh niệm ngày từ lúc bạn bắt đầu thức dậy Nếu ngày bạn thấy buồn ngủ, cố gắng ăn Hãy tự xem xét Khi thấy chừng năm muỗng no, ngừng lại đừng ăn nữa, uống nước vào Sau đến chỗ ngồi theo dõi buồn ngủ đói bụng bạn Bạn tập cách quân bình ăn uống Khi tiếp tục làm thế, bạn tự nhiên thấy tinh ăn Hỏi: Tại hàng ngày phải lạy nhiều? Đáp: Lễ lạy quan trọng Đó hình thức biểu bên ngồi phần việc thực tập thiền định bạn Hình thức lễ lạy phải làm cách đứng đắn Đầu phải để sát xuống sàn, cùi chõ phải để gần đầu gối hai đầu gối phải cách gang tay Lạy chậm chậm chánh niệm thân thể bạn Đó cách chữa bệnh kiêu ngạo, ngã mạn Chúng ta phải lễ lạy thường xuyên Khi lạy ba lạy, bạn giữ ba đặc tính q báu: Phật, Pháp, Tăng Đó đức tính tâm sáng suốt bình an Lễ lạy dùng hình thức bên ngồi để tự huấn luyện mình, làm cho thể tâm hồn trở nên điều hòa Đừng để rơi vào khuyết điểm nhìn xem người khác lễ lạy Những tiểu tu khờ khạo, buồn ngủ hay vị sư già thiếu chánh niệm khơng phải đối tượng bạn phán đốn Mỗi người có đặc tính riêng, khó có phương pháp huấn luyện tổng quát Một vài người học hiểu nhanh; số khác lại chậm chạp thực hành hay tiếp thu điều dạy dỗ Phán đoán kẻ khác làm gia tăng tính tự kiêu, ngã mạn bạn Thay phán đốn kẻ khác, xem xét Lễ lạy thường xuyên giúp bạn loại bỏ tính xấu Những vị hài hồ với giáo pháp vượt qua hình thức bên ngồi Mỗi việc họ làm hình thức lễ lạy Khi ăn họ nghiêm trang lạy; đi, đứng, nói năng, họ nghiêm trang lễ lạy; đối xử với người họ nghiêm trang lễ lạy Tại họ có tư thái thế? Bởi họ vượt ngồi ích kỷ Hỏi: Đối với học trò mới, Ngài gặp phải vấn đề khó khăn nhất? Đáp: Đối với thiền sinh mới, vấn đề khó khăn trở ngại lớn lao ảnh hưởng đến viện hành thiền họ, quan điểm ý kiến riêng họ vấn đề: quan điểm họ, quan điểm thực hành, quan điểm lời dạy Đức Phật Tri kiến họ vấn đề, trở ngại lớn lao! Phần lớn người học thiền người có địa vị cao xã hội Họ nhà bn giàu có, người tốt nghiệp đại học, giáo sư, sĩ quan Khối óc họ chứa đầy quan niệm Họ biết đủ thứ; họ giỏi giang nên không cần đến người khác Chẳng khác chén đựng đầy nước dơ đổ thêm nước vào chẳng dùng Phải đổ nước cũ đi, chùi chén sử dụng Bởi thiền sinh phải đầu óc trống rỗng; bỏ hết quan niệm, ý kiến, hiểu biết mình, lúc họ thấy chân lý Việc thực hành vượt ngồi thơng minh ngu dốt Nếu bạn tự nghĩ rằng, "Ta thông minh, ta lanh lợi, ta giàu có, ta nhân vật quan trọng, ta hiểu biết rõ giáo pháp Đức Phật," bạn làm lu mờ chân lý Vô Ngã Đâu đâu bạn nhìn thấy Tơi Của Tơi mà thơi Như bạn giáo pháp Đức Phật, Phật Giáo loại bỏ tự ngã Hỏi: Những phiền não tham lam, sân hận ảo tưởng hay có thật? Đáp: Tham lam, sân hận vừa có thật vừa ảo tưởng Những phiền não mà ta thường gọi tham ái, tham dục, tham lam hay sân hận, si mê, v v., tên bên Giống trường hợp ta gọi chén đẹp, xấu; chén to, nhỏ, v v., khơng phải thật Những tên gọi cách qui ước phát khởi từ tham Nếu ta muốn chén lớn hơn, ta gọi chén ta có chén nhỏ Lòng tham khiến có phân biệt Thật ra, chân lý khơng có tên gọi Nó để Hãy nhìn vật theo thực tướng chúng, đừng định danh theo quan niệm thiên lệch Bạn đàn ơng phải khơng? Bạn trả lời, "Phải." Đó chẳng qua biểu bên vật Thật ra, bạn kết hợp nhiều yếu tố, tổng hợp uẩn biến đổi không ngừng Khi bạn có tâm hồn tự do, cởi mở, bạn khơng có phân biệt Chẳng có lớn hay nhỏ; chẳng có tơi anh Chẳng có Vơ ngã hay khơng có linh hồn vĩnh cửu Thật cuối chẳng có ngã hay vơ ngã Đó danh từ qui ước Hỏi: Xin thầy giải thích thêm nghiệp báo Đáp: Nghiệp tác động Nghiệp dính mắc Cơ thể chúng ta, lời nói tâm tạo nghiệp dính mắc Chúng ta tạo thói quen Những thói quen khiến khổ tương lai Đó kết dính mắc chúng ta, đồng thời kết phiền não khứ Mọi tham dẫn đến nghiệp Giả sử trước trở thành nhà sư, bạn tên trộm Bạn ăn cắp, bạn làm cho người khác đau khổ, làm cho cha mẹ buồn lòng Bây bạn nhà sư, nhớ đến việc sai quấy bạn làm trước đây, bạn không khỏi đau buồn, ân hận Hãy nhớ thân thể mà ngôn ngữ tâm hồn tạo điều kiện cho xảy tương lai Trong khứ bạn làm điều tốt đẹp, nhớ lại thôi, bạn lấy làm sung sướng hãnh diện Trạng thái sung sướng, hãnh diện hơm kết bạn làm q khứ Nói cách khác, bạn nhận hôm kết nghiệp khứ Tất điều kiện hóa nguyên nhân, dầu nguyên nhân có từ lâu hay khoảnh khắc Nhưng bạn chẳng cần phải băn khoăn thắc mắc để tìm hiểu nghiệp thuộc khứ, nghiệp thuộc tại, nghiệp thuộc tương lai, mà bạn cần quan sát thân tâm bạn Khi quan sát, theo dõi biến chuyển tâm, bạn tự hiểu rõ nghiệp báo Vậy quan sát tâm bạn đi, bạn thấy rõ chuyện Đối với nghiệp người ta người ta lo Đừng bận tâm, đừng dính mắc vào chuyện quan sát, tìm hiểu hay lo lắng cho nghiệp người khác làm Nếu tơi uống thuốc đắng tơi đau khổ Bạn khỏi cần chia xẻ đau khổ tơi Hãy nhận tốt đẹp mà thầy bạn đem lại cho bạn Có bạn bình an; tâm trí bạn giống tâm trí thầy bạn Nếu quan sát tâm bạn, bạn thấy Dầu bạn chưa biết quan sát tâm, cần thực tập lần bạn hiểu rõ ràng Tự bạn hiểu thực hành giáo pháp Lúc nhỏ thường cha mẹ dạy dỗ cha mẹ thường lấy làm bực ta Dĩ nhiên cha mẹ muốn ta nên người Bạn thấy điều bạn thực tập thời gian lâu Khi cha mẹ hay thầy giáo phê bình trích chúng ta, thường buồn rầu tức giận, sau hiểu rõ cha mẹ thầy giáo Cũng vậy, thực tập thời gian bạn hiểu Những kẻ giỏi dắn, thông minh, bỏ sau thời gian ngắn, khơng học Nếu bạn thấy bạn giỏi kẻ khác, bạn gặt hái đau khổ mà Đáng thương thay! Nhưng chẳng cần phải âu sầu điều làm Chỉ quan sát thơi Hỏi: Đơi tơi có cảm tưởng từ ngày trở thành vị sư, tơi bị khó khăn đau khổ Đáp: Tôi biết số bạn sống tiện nghi vật chất tự hướng ngoại Nay bạn phải sống với nếp sống nghiêm khắc bó buộc Trong lúc thực hành, chúng tơi lại thường bắt bạn ngồi chờ đợi hàng Thực phẩm khí hậu khác hẳn quê hương bạn Dầu thế, người cố gắng để vượt qua trở ngại này, đau khổ dẫn đến chấm dứt đau khổ Đây hội tốt để bạn học hỏi Lúc bạn nóng giận hay cảm thấy băn khoăn, duyên may lớn lao để bạn hiểu biết tâm Đức Phật thường dạy: Phiền não thầy dạy Tơi xem học trò tơi Tâm tơi lúc đầy lòng từ yêu thương mong cho họ an lành Đơi tơi có làm cho bạn khó chịu hay đau khổ, nhằm đem lại lợi ích cho bạn Tơi biết số bạn có học thức cao hiểu biết nhiều Nhưng người học thức có hiểu biết trung bình dễ hành thiền Nói thế, có nhiều khía cạnh phải ý Các bạn có học thức cao chẳng khác nhà lớn: bạn phải lau chuì nhiều Nhưng sau lau chuì xong, bạn có nhiều phòng rộng rãi để dụng Bạn dùng phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, nhà bếp, v v Vậy kiên nhẫn Kiên nhẫn chịu đựng yếu tố thiết yếu hành thiền Lúc tơi nhà sư trẻ, tơi học nói tiếng nước tơi, tơi ăn thức ăn quen thuộc xứ tơi Thế mà có đơi lúc cảm thấy chán nản, thất vọng Nhiều lần muốn hồn tục đơi có ý nghĩ tự sát Những đau khổ phát sinh từ tư tưởng sai lầm Khi bạn thấy chân lý, bạn khơng bị lệ thuộc quan niệm hay ý kiến nữa, tất chuyện yên lặng, bình an Hỏi: Sau thời gian thực tập, tâm an tịnh lúc hành thiền Tơi nên làm cho bước đây? Đáp: Tâm an tịnh tập trung điều tốt Hãy dùng tâm bình an, tĩnh lặng tập trung để xem xét thân tâm Ngay lúc tâm bất an, bạn phải để tâm theo dõi; sau bạn thấy tâm an tịnh Tại vậy? Bởi bạn thấy vơ thường Ngay bình an, tĩnh lặng phải xem vô thường Nếu bạn bị dính mắc vào trạng thái an tịnh, bạn đau khổ khơng đạt trạng thái bình an, tĩnh lặng Hãy vất bỏ sự, bình an tĩnh lặng Hỏi: Tôi nhớ không lầm thầy nói thầy sợ thiền sinh tích cực, q siêng năng? Đáp: Điều Tơi sợ người Tơi sợ người có tư thái nghiêm trọng Nhất người nỗ lực, tích cực, thiếu trí tuệ Họ tự ép vào cố gắng khơng cần thiết Một số bạn có định phải tu hành giác ngộ được, họ tích cực Họ nghiến tranh đấu với mình, lúc họ chiến đấu hầu mong chóng đạt đến giác ngộ, giải Những cố gắng liên tục đem lại cho họ nhiều khó khăn, đau khổ Ai Họ không hiểu chất vật Tất cấu tạo, thân tâm vô thường Chỉ cần đơn quan sát chúng mà đừng dính mắc vào chúng, đừng để chúng ràng buộc Có số người q tích cực nên họ hay trích, phê bình; họ thường theo dõi người khác để phê phán Họ muốn để họ làm Hãy để họ qua bên với quan niệm họ Riêng chúng ta, đừng có phê phán, phân biệt Ai có quan niệm gì, muốn thực hành sao, để mặc họ Hãy lo cho Đừng phân biệt, phân biệt nguy hiểm, chẳng khác lái xe khúc đường có nhiều khúc cong nguy hiểm, phải chăm lái xe, đừng để xe lệch Nghĩ đến xấu tốt kẻ khác, so sánh người với mình: người xấu tôi, người tốt tôi, người tôi, v v., lệch khỏi đường gặp nguy hiểm Nếu phân biệt, gặt hái đau khổ mà Hỏi: Tôi hành thiền nhiều năm Hầu lúc nào, hồn cảnh nào, tâm trí tơi mở rộng tơi ln ln có bình an tĩnh lặng Nay muốn trở lối cũ: đọc sách hay tìm hiểu giáo lý, v v., thực hành thiền định (thiền vắng lặng) mức cao muốn đạt đến nhập định Thầy thấy nào? Đáp: Được Việc có ích cho việc huấn luyện tâm Nếu bạn có trí tuệ, bạn khơng bị dính mắc vào trạng thái định tâm Trường hợp giống trường hợp muốn ngồi thiền thật lâu Đó cách tốt để thực tập, để huấn luyện tâm Đó trí tuệ Khi bạn xem xét hiểu biết tâm mình, bạn có đủ trí tuệ để hạn chế định tâm có đủ trí tuệ để bớt lệ thuộc vào sách Nếu bạn thực hành thục khơng dính mắc hay bị lệ thuộc vào gì, lúc bạn trở với sách Sách chẳng khác đồ ăn tráng miệng, sách giúp bạn dẫn kẻ khác Bạn trở với thiền vắng lặng thực tập để đạt đến tâm định, với trí tuệ khơng dính mắc vào điều Hỏi: Xin thầy giảng giải thêm việc chia xẻ cho người khác lời dạy Đức Phật Đáp: Hành động với thiện tâm từ đường lối tốt đẹp để truyền bá Giáo Pháp Đức Phật Làm việc lành, giúp đỡ người với tâm từ đạo đức mang lại kết tốt đẹp, khiến cho tâm hồn bạn tâm hồn người mát mẻ, hạnh phúc Dạy dỗ kẻ khác trách nhiệm cao đẹp quan trọng, phải làm với tất nhiệt tâm Phải ý thức dạy dỗ kẻ khác, bạn tự dạy cho Bạn phải tự thực tập, tự làm cho sạch, khơng phải đơn nói cho người khác biết đúng, sai Bạn phải thực hành tất bạn dạy dỗ kẻ khác với tất lòng Phải thành thật với bạn với người Phải hiểu rõ đâu sạch, đâu ô nhiễm Cốt tuỷ lời Phật dạy học hỏi cách nhìn vật cách chân xác, trọn vẹn rõ ràng Thấy thực tướng vạn hữu tự do, giải Hỏi: Xin thầy tóm lược lại điểm buổi vấn đạo hơm Đáp: Bạn phải tự xem xét Hiểu Hiểu thân tâm quan sát theo dõi Trong lúc ngồi thiền, ăn uống, ngủ nghỉ, bạn phải biết làm để giới hạn điều hồ Hãy sử dụng trí tuệ bạn Hành thiền khơng phải nhằm mục đích để đạt được, để hồn thành Chỉ cần tâm tỉnh thức Toàn thể việc hành thiền nhìn thẳng vào tâm Khi nhìn thẳng vào tâm mình, bạn thấy khổ, nguyên nhân khổ chấm dứt khổ Bạn phải kiên nhẫn Phải kiên nhẫn nhiều chịu đựng nhiều Dần dần bạn thấu hiểu học hỏi nhiều điều Đức Phật dạy học trò phải với thầy năm năm Bạn phải học, phải hiểu giá trị dứt bỏ, kiên nhẫn tận tuỵ Đừng thực hành khắt khe, cứng rắn Đừng bị lệ thuộc vào hình thức bên ngồi Chú ý đến kẻ khác lối thực hành tệ hại Hãy tự nhiên chuyện theo dõi tự nhiên khơng gò bó Giới luật nhà sư nội qui tu viện quan trọng, chúng tạo nên đơn giản điều hoà Hãy sử dụng cách có hiệu phương tiện q báu cách tuân theo giới luật nội qui Nhưng nhớ rằng: tinh túy giới luật theo dõi tác ý Theo dõi biết có ý định hay làm Ln ln xem xét tâm Phải có trí tuệ Khơng có tâm phân biệt Bạn có cảm thấy buồn khổ nhìn thấy thân nhỏ rừng, chẳng cao, chẳng thẳng khác không? Chắc chắn khơng rồi! Vì có kẻ điên rồ lo lắng cho số phận cỏ èo uột rừng Cũng thế, đừng phán đoán kẻ khác Cuộc đời có mn màu mn vẻ, bạn để tâm đến làm gì? Muốn thay đổi chúng chẳng khác muốn mang gánh nặng vào thân Vậy kiên nhẫn, giữ giới luật, sống giản dị tự nhiên, theo dõi tâm Đó hành thiền Đó phương cách phát triển lòng vị tha, loại bỏ tính ích kỷ, dẫn dần đến an bình hạnh phúc ... khơng thấy rõ thật Chỉ có thơi! Và trí tuệ khai mở rồi, nhìn đâu bạn thấy chân lý Một tâm trống khơng, khơng có nghĩa chẳng có Nó khơng có phiền não, có đầy trí tuệ Người ta chẳng chịu suy nghiệm... khơng có trí tuệ mà làm cho đau khổ gia tăng Hiểu biết chân lý khơng suy nghĩ trở thành người có trí tuệ Khơng hiểu biết suy nghĩ nhiều trí tuệ chẳng có chút trí tuệ Suy nghĩ nhiều mà khơng có trí. .. chuyện hồn tục, thật chẳng định giữ y lúc chết." Sau nhìn vào bên vị sư trẻ nói: "Dường tâm chẳng có nghĩa lý cả?" Achan Chah trả lời: "Tâm chẳng có nghĩa lý cả, giáo pháp." Có người hỏi Ajahn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tâm và Trí (Trích từ Chẳng có ai cả), Tâm và Trí (Trích từ Chẳng có ai cả)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay