SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh

55 26 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 17:20

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình MinhSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình MinhSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình MinhSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình MinhSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình MinhSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Bình Minh I Phần mở đầu: Lý chọn đề tài Trẻ em, hệ mầm non tương lai đất nước, chủ nhân kế thừa phát huy tốt đẹp lồi người Việc giáo dục trẻ từ nhỏ vô quan trọng nghiệp giáo dục, nhằm hình thành phát triển tồn diện nhân cách cho trẻ sau Sản phẩm giáo dục người mà người mục tiêu, động lực phát triển đất nước tương lai hệ trẻ Xã hội làm thay đổi sống người, nhiều vấn đề phức tạp liên tục nảy sinh Bên cạnh tác động tích cực, có tác động tiêu cực, gây nguy hại cho người, đặc biệt trẻ em Nếu người có trẻ em khơng có kiến thức cần thiết để biết lựa chọn giá trị sống tích cực, khơng có lực để ứng phó, để vượt qua thách thức mà hành động theo cảm tính dễ gặp trở ngại, rủi ro sống Do đó, việc hình thành kỹ sống cho người nói chung trẻ em nói riêng trở thành nhiệm vụ quan trọng Giáo dục kỹ sống phải đo vận dụng kỹ sống cá nhân để sống tích cực, sống hạnh phúc, sống có ý nghĩa Giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non nhằm giúp trẻ phát triển hài hòa, tồn diện nhân cách Cung cấp cho trẻ kiến thức cần thiết kỹ sống để em sống cho lành mạnh có ý nghĩa Giúp em hiểu, biến kiến thức kỹ sống cung cấp thành hành động cụ thể trình hoạt động thực tiễn với thân, với người khác, với xã hội, ứng phó trước nhiều tình huống, học cách giao tiếp, ứng xử với người, giải mâu thuẫn mối quan hệ thể thân cách tích cực Vì vậy, mục tiêu Giáo dục Đào tạo ghi rõ hình thành cho trẻ sở ban đầu nhân cách người xã hội chủ nghĩa: khỏe mạnh, nhanh nhẹn, phát triển hài hòa, cân đối, giàu lòng yêu thương biết quan tâm, nhường nhịn giúp người, biết yêu thích giữ gìn đẹp, thơng minh, ham hiểu biết, thích khám phá tìm tòi số kỹ như: nhẹ nhàng, khéo léo, biết xin lỗi nhận lỗi có lỗi Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Bình Minh Chính thế, nhiệm vụ cô giáo mầm non việc giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non vấn đề thiết, việc làm cần thiết có vai trò to lớn việc giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non, đặc biệt trẻ vùng đồng bào DTTS nơi công tác Do việc bồi dưỡng, đạo cho đội ngũ giáo viên việc giáo dục kỹ sống cho trẻ cần thiết Chính lí trên, chọn đề tài: “Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Bình Minh” Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Nghiên cứu đề tài nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ trường mầm non chuẩn bị tốt tâm cho trẻ vào học trường phổ thông phát triển sau trẻ Đề xuất số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dụcsống cho trẻ để đạt hiệu cao Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ kỹ tư vấn tuyên truyền kiến thức nuôi dạy theo khoa học với bậc cha mẹ cho toàn thể đội ngũ giáo viên cán quản lý trường Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường mầm non Bình Minh- xã Đray Sáp- huyện Krông Ana- tỉnh Đăk Lăk Giới hạn đề tài * Về nội dung: Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dụcsống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường mầm non Bình Minh- xã Đray Sáp- huyện Krông Ana- tỉnh Đăk Lăk * Đối tượng khảo sát: Giáo viên, học sinh trường mầm non Bình Minh- xã Đray Sáp- huyện Krơng Ana- tỉnh Đăk Lăk * Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 9/2017 đến tháng 3/2018 Phương pháp nghiên cứu Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Bình Minh Để thực đề tàiMột số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường mầm non Bình Minh” Tơi sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp thực hành - Phương pháp thống kê giáo dục - Phương pháp trực quan hình ảnh - Phương pháp điều tra, thu thập thông tin cá nhân II Phần nội dung Cơ sở lý luận Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Kỹ sống khả để có hành vi thích ứng (adaptive) tích cực (positive) giúp cá nhân ứng xử hiệu trước nhu cầu thách thức sống hàng ngày Theo Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) Kỹ sống cách tiếp cận giúp thay đổi hình thành hành vi mới, cách tiếp cận lưu ý đến cân tiếp thu kiến thức hình thành thái độ kỹ Những năm gần đây, kết nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, can thiệp dựa giáo dục kỹ sống giúp cho việc thay đổi hành vi đạt hiệu cao so với phương pháp tiếp cận cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức Ở Việt Nam, năm gần đây, việc giáo dục kỹ sống ngày nhân rộng nội dung chương trình bước đầu có kết đáng ghi nhận Vì vậy, trường mầm non có nhiệm vụ giáo dục trẻ có thói quen học tập, sinh hoạt hàng ngày Giáo dục “Kỹ sống” cho trẻ MN nhằm giúp trẻ có kinh nghiệm sống, biết điều nên làm không nên làm Giáo dục “Kỹ sống” cho trẻ giáo dục cách sống tích cực xã hội đại Giáo dục cho trẻ kỹ mang tính cá nhân xã hội nhằm giúp trẻ chuyển kiến thức, thái độ, cảm nhận thành khả thực Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Bình Minh thụ, giúp trẻ biết xử lý hành vi tình khác sống Giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non, hoạt động tích cực, hướng vào hoạt động cá nhân nhóm trẻ với mục đích giúp trẻ ứng phó hiệu với tình huống, thách thức sống hàng ngày Định hướng giáo dục kỹ sống cho trẻ giúp trẻ làm chủ thân, ứng xử phù hợp với cộng đồng xã hội, thích nghi, học tập hiệu quả, nâng cao sức khỏe tinh thần thể chất, ứng phó tích cực tình sống Theo số nghiên cứu cho thấy, kỹ sống khác theo địa lý, thời gian… Ví dụ trẻ em vùng biểnsố kỹ sống khác với trẻ em vùng núi, kỹ sống trẻ em thành phố khác với kỹ sống trẻ em nông thôn, kỹ sống trẻ em khác với kỹ sống trẻ em bây giờ… Tuy nhiên thấy rõ ràng kỹ sống ln gắn bó với giá trị Các giá trị sống đắn kết tinh truyền lại tôn trọng, sống trách nhiệm, yêu thương, tự tin, sáng tạo, lòng ham hiểu biết…các giá trị truyền lại nhằm giáo dục giúp cho người sống có chuẩn mực góp phần vào tiến xã hội Thực trạng vấn đề nghiên cứu 2.1 Ưu điểm: Trường quan tâm đạo sát UBND huyện, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện, quyền địa phương, q dòng nữ vương Hòa Bình bậc cha mẹ học sinh Trường có 100% học sinh ăn bán trú, CSVC khang trang đẹp Tập thể giáo viên đồn kết trí, thương yêu, giúp đỡ lẫn công tác đời sống Giáo viên nắm vững phương pháp, có trình độ chuẩn, có nhiệt tình chia sẻ, phối hợp với quan tâm tới trẻ, thường xuyên dành thời gian trao đổi với phụ huynh để chăm sóc giáo dục trẻ 2.2 Hạn chế: Bên cạnh mặt ưu điểm số hạn chế tồn sau: 92.4% học sinh em đồng bào DTTS, bệnh nhân phong nên việc thực giáo dục kỹ sống nhiều lúng túng giáo viên học sinh Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Bình Minh Chưa có nhiều tài liệu sách báo giáo dục kỹ sống cho trẻ để giáo viên nghiên cứu, tham khảo Giáo viên nhiều hạn chế phương pháp tổ chức giáo dục kỹ sống cho trẻ Trình độ chun mơn nghiệp vụ, kĩ tun truyền giáo viên chưa đồng làm ảnh hưởng đến chất lượng truyền thông Nội dung, công tác phối hợp sài, đơi thiếu tín thực tế, khơng phù hợp chưa cập nhật thông tin kịp thời dẫn đến hiệu chưa cao, chưa thu hút quan tâm đáp ứng thông tin bậc cha mẹ cộng đồng Đa số phụ huynh học sinh người dân tộc thiểu số nên chưa hiểu quan tâm đến việc giáo dục rèn luyện kỹ sống cho trẻ Đặc biệt với tập tục xưng hơ người đồng bào bố mẹ, ông bà hay anh em xưng mày, tao, nó…nên ảnh hưởng khơng nhỏ đến việc giáo dục trẻ Bên cạnh đó, nơi tơi cơng tác đa số phụ huynh làm ăn xa, họ thường dẫn theo em theo nên việc tuyên truyền vận động gặp nhiều khó khăn Nhiều phụ huynh chưa gương mẫu hành vi gia đình Điều dẫn đến việc giáo dục kỹ sống cho trẻ giáo viên trẻ trường gặp nhiều hạn chế Phòng học, điều kiện sở vật chất, trang thiết bị số lớp thiếu thốn chưa đáp ứng yêu cầu dạy học nên giáo viên gặp khơng khó khăn dạy học điều khơng thể tránh khỏi *Khảo sát đầu năm giáo viên: Nội dung khảo sát Số lượng Tỷ lệ + Có hiểu biết nhận thức đắn việc giáo dục kỹ sống cho trẻ 02/08 25% + Có kế hoạch thực nội dung giáo dục kỹ sống cho trẻ 03/08 37.5% + Có nhiều đồ dùng, đồ chơi, thơ ca, truyện kể có nội dung giáo dục kỹ sống 03/08 37.5% 02/08 25% + Có nhiều hình thức, hoạt động để lồng ghép nội dung giáo dục kỹ sống cho trẻ Phát Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Bình Minh huy tính tích cực trẻ *Kết khảo nghiệm học sinh toàn trường đầu năm 2017 – 2018 Tỉ lệ đạt % Nội dung Tốt Khá TB Mạnh dạn tự tin 35% 23% 42% Kỹ giao tiếp 28% 20% 52% Kỹ thích khám phá học hỏi 32% 21% 47% Kỹ vệ sinh cá nhân tự lập 24% 22% 54% 29% 10% 61% Kỹ nhận thức Ghi * Về phía phụ huynh Tơi tiến hành khảo sát mức độ nhận thức phụ huynh tầm quan trọng việc dạy kĩ sống cho trẻ 02 lớp Lá Mầm với tổng số 64 phụ huynh Phụ huynh (Tổng số : 64) Mức độ Số lượng % Rất quan trọng 08/64 12.5 % Quan trọng 16/64 25% Bình thường 31/64 48.4 % Không quan trọng 09/64 14.1 % Qua bảng tổng hợp ta thấy giáo viên nắm nội dung giáo dục kỹ sống cho trẻ song chưa đầy đủ Giáo viên tập trung vào việc dạy trẻ theo chương trình giáo dục mầm non mới, chưa coi trọng việc dạy trẻsống cho học sinh nên việc tổ chức giáo viên chung chung nội dung hình thức phương pháp dạy trẻ Nhiều giáo viên mơ hồ việc giáo dụcsống cho học sinh, chủ yếu dạy trẻ theo chương Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Bình Minh trình với chủ đề năm, việc lồng ghép giáo dụcsống cho học sinh lúng túng nội dung giáo dục chưa cụ thể Mới có 25 % giáo viên có hiểu biết nhận thức đắn việc giáo dục kỹ sống cho trẻ 37,5 % giáo viên có kế hoạch thực nội dung giáo dục kỹ sống cho trẻ Việc lập kế hoạch giáo dụcsống tích hợp theo chủ đề năm học chưa linh hoạt Kĩ sống học sinh nghèo nàn, đa số trẻ chưa biết cách ứng xử với tình bất thường xảy chưa biết cách giao tiếp ứng xử có văn hóa với người thân người xã hội Tỉ lệ trẻ mạnh dạn tự tin giao tiếp 35% trẻ làm tốt, kỹ khác tỉ lệ thấp Đa phần phụ huynh chưa nhận thức tầm quan trọng việc dạy kĩ sống cho con, 12.% phụ huynh cho việc dạy kĩ sống cho quan trọng, 25% quan trọng, tỉ lệ chưa quan trọng 48.4% không quan trọng 14,1% Phụ huynh chưa thường xuyên phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để thống giáo dụcsống cho nội dung phương pháp Một số phụ huynh chưa biết nội dung dạy dạy Do trình giáo dục thấy nguyên nhân chủ quan nguyên nhân khách quan sau: 2.3 Nguyên nhân chủ quan: Đội ngũ giáo viên trường, kinh nghiệm giảng dạy nên nhiều bỡ ngỡ việc lồng ghép giáo dục kỹ sống cho trẻ Chưa biết cách lựa chọn nội dung giáo dục kỹ sống để vận dụng vào thực tế cho hiệu Cách tổ chức áp đặt, nặng nề, mang tính hình thức Việc lồng ghép nội dung giáo dục kỹ sống vào giảng dạy chưa linh hoạt, sáng tạo vừa làm vừa rút kinh nghiệm 2.4 Nguyên nhân khách quan Do lực, trình độ nhận thức, tuổi đời, giáo viên nhà trường chưa đồng đều, giáo viên rập khuân, cứng nhắc việc thực giảng dạy Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Bình Minh Đa số giáo viên người dân tộc thiểu số nên phần ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy Thiếu điều kiện tối thiểu để tiến hành giáo duc kỹ sống nhà trường, trước hết tài liệu cho giáo viên cho học sinh Thực tế đặt yêu cầu cấp thiết cho cán quản lý nhà trường: Phải tích cực tổ chức bồi dưỡng chuyên môn lâu dài để có đội ngũ giáo viên vững vàng việc giáo dục kỹ sống cho trẻ Nội dung hình thức giải pháp: a Mục tiêu giải pháp Giúp trẻ phát triển toàn diện lĩnh vực như: phát triển thể chất, tình cảm, nhận thức, ngơn ngữ, thẩm mỹ Hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1, hình thành trẻ em chức tâm sinh lí, lực phẩm chất mang tính tảng, kỹ sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy phát triển tối đa khả tiềm ẩn, đặt tảng cho việc học cấp học cho việc học suốt đời Giúp giáo viên làm tốt công tác giáo dụcsống cho trẻ để đạt hiệu cao Nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ kỹ tư vấn tuyên truyền kiến thức nuôi dạy theo khoa học với bậc cha mẹ cho toàn thể đội ngũ giáo viên cán quản lý trường b Nội dung cách thức thực giải pháp * Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên giáo dục kỹ sống cho trẻ Bản thân nhận thấy việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhà trường việc làm thường xuyên, liên tục theo kế hoạch hàng tháng, hàng tuần Ban giám hiệu nhà trường Đặc biệt vấn đề dạy kỹ sống cho trẻ trường mầm non mẻ nhiều giáo viên chưa hiểu rõ tầm quan trọng vấn đề thiếu kỹ giảng dạy để truyền đạt cho trẻ hiểu hình thành cho trẻ kỹ sống cần thiết cho trẻ Vì từ đầu năm học tiến hành họp chuyên môn nêu nhiệm vụ trọng tâm Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Bình Minh năm học, nhấn mạnh đến việc đưa kỹ dạy trẻ tập làm số công việc tự phục vụ, ý yếu tố cá nhân trẻ Muốn nâng cao chất lượng giáo dục kỹ sống cho học sinh, trước tiên giáo viên phải có nhận thức nội dung dạy trẻ Để giúp giáo viên có vốn kinh nghiệm nhận thức sâu sắc việc dạy kỹ sống cho trẻ cần xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên bao gồm nội dung cụ thể sau: - Cung cấp tài liệu cho giáo viên tham khảo hoạt động dạy trẻ kỹ sống Cho giáo viên tham khảo số giáo án hay, kinh nghiệm dạy trẻ có nội dung giáo dục kỹ sống giáo viên giỏi tạp chí - Tập trung bồi dưỡng cho giáo viên lý thuyết nội dung mà trẻ yếu để giáo viên có kiến thức dạy trẻ Bồi dưỡng cho giáo viên hiểu rõ dạy kỹ sống Dạy kỹ sống dạy cho trẻ kỹ Dạy kỹ sống cho trẻ vào thời điểm hiệu Đặc biệt nhấn mạnh đến kỹ năng: lao động tự phục vụ; hợp tác, chia sẻ; giao tiếp, lễ giáo; khám phá, học hỏi; mạnh dạn tự tin + Kỹ sống tự tin: Ngay từ đến lớp giáo viên nên khuyến khích động viên trẻ giới thiệu tên với bạn lớp Nghĩa giúp trẻ cảm nhận ai, cá nhân mối quan hệ với người khác Kỹ giúp trẻ ln cảm thấy tự tin tình nơi, lúc Thể khả năng, khiếu thân trước tập thể như: Biết tự giới thiệu thân, tham gia chương trình văn nghệ, biểu diễn thời trang… Ví dụ: Trẻ tự tin đứng trước người giới thiệu tên hát hát yêu thích + Kỹ lao động tự phục vụ: Trẻ lứa tuổi MN vụng về, để trẻ tự xúc ăn bố, mẹ giáo thấy trẻ lúng túng lại đút cho trẻ ăn để tránh rơi vãi, đến lớp bố mẹ không cất giầy dép, cởi bớt áo khoác, cất ba lô mà lại làm giúp cho Nhưng giáo viên phải xác định cách trẻ học làm người lớn, trẻ tự cần thìa xúc cơm ăn, lúc đầu chưa quen sau trẻ thành thục việc tự phục vụ cho ăn uống VD: Tự giày dép, uống nước, tự lấy nệm, lấy gối cho Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Bình Minh (trẻ lớp mầm)…tự mặc quần áo, với cô bạn kê dọn bàn ăn, tự đánh sau ăn, tự rửa mặt …(trẻ 4-5 tuổi) + Kỹ vệ sinh cá nhân: Giúp cho giáo viên dạy trẻ tự súc miệng, đánh rửa mặt Dạy trẻ cách rửa tay trước bữa ăn nhận biết quần áo bị bẩn cần phải giặt Đối với bé gái, giáo viên phải biết dạy trẻ thói quen tóc tai ln gọn gàng, biết giúp người lớn dọn dẹp, không làm ảnh hưởng đến người xung quanh + Kỹ sống hợp tác: Khi dạy trẻ kỹ hợp tác cần giúp trẻ hiểu có cơng việc khơng thể làm VD Trong hoạt động góc trẻ hợp tác bạn xây dựng ngơi nhà, khu vui chơi… Chính phải có hợp tác thành viên nhóm + Kỹ ham học hỏi, khả thấu hiểu: Đây kỹ quan trọng cần có trẻ vào giai đoạn Giáo viên cần sử dụng nhiều tư liệu ý tưởng khác để khêu gợi tính tò mò tự nhiên trẻ Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, câu chuyện hoạt động tư liệu mang tính chất khác lạ thường khêu gợi trí não nhiều thứ đốn trước VD: Khám phá khoa học “ Một số vật nuôi gia đình” trẻ quan sát vật, từ tìm hiểu xem vật lơng hay gà lại dùng chân bới xuống đất để làm gì… + Kỹ giao tiếp: Trẻ cần biết thể thân diễn đạt ý tưởng cho người khác hiểu Trẻ cần cảm nhận vị trí, kiến thức giới xung quanh Đây kỹ quan trọng trẻ, có vị trí yếu so với tất kỹ khác như: Đọc, viết Nếu trẻ cảm thấy thoải mái nói ý tưởng hay kiến đó, trẻ dễ dàng học sẵn sàng tiếp nhận suy nghĩ Đây yếu tố cần thiết để giúp trẻ sẵn sàng học thứ + Dạy trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi: Ngay từ bé, trẻ hiểu nên dùng lời cảm ơn xin lỗi hồn cảnh phù hợp có lợi cho việc hình thành nhân cách trẻ sau Cho nên giáo viên cần phải biết dạy trẻ sử dụng lời nói vào hồn cảnh cụ thể Ví dụ có người lớn cho quà trẻ phải biết nhận hai tay nói lời “cảm ơn”, khơng may lỡ làm bạn ngã phải biết dùng lời “xin lỗi” bạn Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam 10 SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Bình Minh VD: Chỉ đạo tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ vào cuối chủ đề lớp, tổ chức giao lưu lớp với nhau, tổ chức mừng sinh nhật nhóm trẻ Qua trẻ hứng thú thơng qua hoạt động nhằm giáo dục kỹ sống cho trẻ cách nhẹ nhàng có hiệu Đối với góc khác lớp, tơi cho giáo viên xây dựng dạng mở trẻ khám phá, trải nghiệm giúp trang trí Biện pháp 3: Chỉ đạo giáo viên giáo dục kỹ sống thông qua tiết học Lồng nội dung giáo dục kỹ sống vào mơn học nhằm hình thành cho trẻ thói quen, hành vi có văn hố cần thiết Trên tiết học trẻ vừa cung cấp kiến thức vừa giáo dục kỹ cần thiết Ví dụ: * Giờ học khám phá xã hội: Trẻ lĩnh hội kiến thức giới xung quanh, từ hình thành cho trẻ kỹ kỹ giao tiếp, kỹ bảo vệ an toàn cho thân… Với chủ đề Nghề nghiệp giáo dục trẻ biết xã hội có nhiều nghề , nghề cao quý giúp ích cho xã hội thông qua giáo dục trẻgiao tiếp kĩ chia sẻ Liên hệ số nghề gần gũi xung quanh trẻ làm để giúp đỡ bác cơng nhân đỡ vất vả Ví dụ: Trẻ người khơng vứt rác, khơng phóng uế bừa bãi để người công nhân quét dọn đường phố đường phố đỡ vất vả Trẻ biết chia sẻ thơng tin gia đình, kể thành viên gia đình, việc mà trẻ thường làm nhà Với chủ đề “ Bản thân” giáo viên cho trẻ trải nghiệm với giác quan mình, trải nghiệm sống ngày trẻ, tự giới thiệu thân,sở thích… Kỹ sống trẻ học là: Giao tiếp cởi mở với bạn, lắng nghe bạn nói chờ đến lượt bạn nói Biết nói rõ ràng để bạn hiểu chơi bạn * Giờ học phát triển thể chất: Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam 41 SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Bình Minh Giáo viên tổ chức cho trẻ vận động : Bò qua chướng ngại vật, ghế thể dục , chuyền bóng, bật qua vật cản, Nhảy từ độ cao 45cm, ném trúng đích thẳng đứng, Bò díc dắc qua điểm, nối gót, …qua rèn cho trẻ kỹ nhanh nhẹn, mạnh dạn, tự tin, khéo léo tham gia vận động, biết bảo vệ sức khỏe, biết siêng rèn luyện để thể khoẻ mạnh, trẻ biết tập phải xếp hàng theo thứ tự không chen lấn xô đẩu Trẻ biết tự lấy đồ dùng, dụng cụ thể dục Biết hợp tác với bạn để chơi trò chơi * Giờ học tạo hình: Đề tài “ Vẽ số phương tiện giao thông” Giáo dục trẻ không vứt rác xuống lòng đường, xuống sơng phương tiện giao thơng, khơng chơi lòng đường đường sắt, kĩ tự bảo vệ thân phương tiện giao thông cách ứng xử có văn hóa phương tiện giao thông, kĩ thực luật giao thông bắt buộc, kĩ tự phục vụ biết giúp phát màu, giấy vẽ, cất dọn đò dùng… * Giờ làm quen văn học: Hướng dẫn giáo viện lựa chon thơ câu chuyện có mang tính giáo dục kỹ sống : Tích Chu, Ba gái , Bác Gấu đen Thỏ, Nhổ củ cải… VD: Giáo dục trẻ kỹ hợp tác thơng qua câu chuyện “ Nhổ củ cải” Một ông lão nhổ củ cải khổng lồ mà phải cần hợp tác thành viên gia đình nhổ Với tiết kể chuyện “ Hai anh em”, tiết đóng kịch “Cây tre trăm đốt”, giáo viên kể cho trẻ nghe, đặt câu hỏi đàm thoại để trẻ trả lời, cho trẻ nhập vào vai nhân vật câu truyện giáo dục trẻ làm việc theo nhóm, khơng tham lam ích kỷ, biết lắng nghe ý kiến người khác, tôn trọng hợp tác với bạn bè, với người xung quanh * Giờ giáo dục âm nhạc: Trong tiết vận động múa minh họa cho hát “Cô giáo miền xi ” + Trẻ nói: Cơ khơng biết múa + Cơ: Thế có u q giáo khơng nào? À u q giáo mình, múa Từ lời động viên Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam 42 SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Bình Minh khích lệ trẻ có hứng thú tự tin hơn, mạnh dạn hoạt động để từ trẻ mạnh dạn, chủ động, tự tin hoạt động khác… Thông qua hát : “ Rửa mặt mèo” giáo dục trẻ thói quen tự vệ sinh thân thể Ngồi lớp tổ chức học biểu diễn văn nghệ lớp để giúp trẻ tự tin đứng trước đám đông * Thơng qua hoạt độngLàm quen với tốn” đề tài “ Sắp xếp theo quy tắc” giáo viên sử dụng trò chơi gắn dụng cụ nghề xếp theo quy tắc, đội gắn nhanh đội chiến thắng Như buộc trẻ phải thảo luận với nhau, hợp tác hoàn thành tập học giáo viên sưu tầm đồ dùng sáng tạo Thông qua giáo dục trực quan thiết bị đại, học tinh thần đồng đội, giao tiếp, thuyết trình, tư khái qt hình ảnh, từ có vần điệu, đồng dao, ca dao phù hợp với chủ đề đưa vào để trẻ dễ dàng tiếp thu q trình học tập Bên cạnh giáo viên đóng vai trò người hỗ trợ giúp trẻ phát huy khả năng, mạnh từ phát triển ứng xử tích cực tự tin sống Biện pháp 4: Chỉ đạo giáo viên lồng ghép giáo dụcsống cho trẻ thông qua hoạt động ngày * Thông qua đón trả trẻ : Giúp cho giáo viên nhận thấy việc dậy kỹ chủ yếu hoạt động kỹ tự phục vụ: Cất giầy dép, ba lơ…., ngồi dạy trẻ kỹ giáo dục lễ giáo như: biết chào hỏi, biết nói lời xin lỗi, biết nói cảm ơi, khơng nói leo người khác nói, khơng tự tiện lấy đồ sử dụng đồ người khác… * Thông qua hoạt động trời : Một kỹgiáo viên cần tâm phát triển tự tin, lòng tự trọng trẻ Nghĩa giúp trẻ cảm nhận ai, cá nhân mối quan hệ với người khác Kỹ sống giúp trẻ cảm thấy tự tin tình nơi Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam 43 SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Bình Minh Ví dụ: Cơ tổ chức cho đội chơi trò chơi “Kéo co” trò chơi cháu thực luật chơi Mỗi đội ln tự tin chiến thắng tìm cách động viên khích lệ nhóm cố gắng có ý chí vươn lên Khi cho trẻ chơi tự hoạt động trời, giáo viên vừa quan sát trẻ chơi vừa hướng dẫn trẻ cách chơi an toàn như: Cách leo lên xuống thang, cách nắm thành cầu trượt để trượt cho an toàn, cách cầm dây thừng cà kheo, có bạn cà kheo khơng đứng phía trước bạn gây nguy hiểm cho bạn, hướng dẫn trẻ cách kiên trì chờ đến lượt chơi, tuyệt đối khơng xơ đẩy, tranh giành đồ chơi, chỗ chơi với bạn Chỉ đạo giáo viên sưu tầm trò chơi vận động, dân gian sau phân loại trò chơi theo tác dụng chúng việc giáo dục kỹ sống cho trẻ Rèn kĩ hợp tác: Đây đức tính cần thiết trẻ lứa tuổi Có việc tự làm được, người khác giúp đỡ ta hồn thành việc ta muốn làm Khi kết hợp lực làm việc với người khác theo mục đích chung, hợp tác Sự hợp tác giúp ta hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng dễ dàng tự làm lấy Khả hợp tác giúp trẻ biết làm, chơi với bạn bè, biết cảm thơng chia sẻ với bạn Trò chơi: “Bắt cá chum” Cách chơi: Mỗi đội có trẻ Trẻ đội tay quàng qua vai bạn đội mình, tay khoắng chum phối hợp với để bắt cá Trong khoảng thời gian định, đội bắt nhiều cá đội giành chiến thắng Kỹ sống tự tin: Một kỹgiáo viên cần tâm phát triển tự tin trẻ Nghĩa giúp trẻ cảm nhận ai, cá nhân mối quan hệ với người khác Khơng sinh có tự tin Đó đức tính có nhờ vào việc rèn luyện học hỏi Sự tự tin lớn dần lên nhờ vào cảm giác u thương, tơn trọng thấy có giá trị Một trẻ tự tin “duy trì khả học hỏi, khám phá học tập ln sẵn sàng đón nhận thách thức mới, mong muốn u q đón nhận khởi đầu tuyệt vời để trẻ gần gũi với người – Trò chơi: “Gánh hoa qua cầu” Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam 44 SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Bình Minh + Cách chơi: Cho trẻ đứng thành hai hàng ngang Lần lượt trẻ gánh quang gánh có đựng hoa qua ghế thể dục Ai ngã khỏi cầu, làm rơi hoa phải lần chơi Trẻ đứng hàng cổ vũ cho bạn đọc đồng dao * Thơng qua hoạt động góc :Trẻ mầm non chơi – trải nghiệm Các góc chơi mang tính tích hợp cao giáo dục trẻ, đáp ứng nhu cầu trẻ, đồng thời tích hợp nội dung giáo dục, có nội dung giáo dụcsống nên giáo viên lồng ghép giáo dụcsống thơng qua nội dung trò chơi đặc biệt trò chơi phân vai Ví dụ : Trò chơi bác sĩ : qua trò chơi cô giáo dạy trẻ biết cảm thông chia sẻ với người ốm, với người thiệt thòi … * Thơng qua hoạt động lao động - vệ sinh : Giáo dục trẻ đại tiện, tiểu tiện chỗ xong biết dội nước, đồ dùng vệ sinh dùng để ngăn nắp … Điều giúp trẻ tự khẳng định mình, nhận thức khả mình, góp phần tham gia vào lao động thực người lớn bạn tuổi nhằm bảo vệ môi trường trường mầm non sạch, đẹp Trẻ biết phân loại rác, sống tiết kiệm: Giữ gìn đồ chơi, đồ dùng, tiết kiệm điện, nước sinh hoạt lớp nhà dùng chậu, cốc lấy nước khơng để vòi nước chảy liên tục đánh răng, rửa mặt Biết cô làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu phế thải, biết giữ gìn quần áo, tay chân sẽ, trẻ tham gia dọn sân trường *Phát triển kỹ sống qua việc tổ chức hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh nhà trường Trong năm học nhà trường phối hợp với đoàn thể xây dựng kế hoạch đạo thực nhiều hoạt động cách thiết thực, khuyến khích tham gia chủ động, tự giác trẻ như: tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao kỷ niệm ngày lễ lớn Ví dụ: Bé vui chơi ngày hội trăng rằm, múa hát nhân ngày NGVN 20/11, ngày QTPN 8/3 hay tổ chức hội thi trẻ mầm non hát dân ca vv Ngồi tổ chức trò chơi dân gian hoạt động vui chơi giải trí tích cực như: trò chơi ăn quan, chồng nụ chồng hoa, chơi bật qua vòng Tổ Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam 45 SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Bình Minh chức buổi lao động phù hợp với lứa tuổi trẻ như: Lao động dọn vệ sinh cô, nhổ cỏ vườn hoa - Phát động phong trào “Bé cô làm đồ dùng dạy học, đồ chơi dân gian nguyên vật liệu phế thải” Tổ chức hội thi sáng tác hát, điệu múa, thơ ca, hò vè lứa tuổi mầm non Tổ chức hội thi “Bé tài năng” nhằm tìm “tài nhí” để có kế hoạch bồi dưỡng kịp thời *Biện pháp 5: Làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh việc giáo dục kỹ sống cho trẻ Việc làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh góp phần đáng kể việc chăm sóc giáo dục trẻ Nhận thức tầm quan trọng biện pháp này, học, chơi lớp đạo giáo viên phải thường xuyên liên hệ với phụ huynh học sinh để kịp thời nắm bắt tình hình trẻ nhà, trao đổi với phụ huynh nội dung biện pháp chăm sóc giáo dục trẻ nhà, bàn bạc cách giải khó khăn gặp phải Tuyên truyền phụ huynh hiểu việc nên không nên trẻ để giúp trẻkỹ sống tốt, trẻkỹ tự bảo vệ thân, tự tin sống Trẻ bắt chước người lớn cha mẹ trẻ người lớn gần gũi trẻ bậc làm cha làm mẹ đừng vơ tình bỏ qua hội đơn giản thuận lợi hàng ngày để hướng dẫn thói quen tốt để sau lại bắt trẻ thời gian học lại điều nơi khác với người xa lạ Cha mẹ trẻ ý giúp trẻ hình thành kỹ sống tốt kỹ giao tiếp xã hội để tự khám phá, đánh giá thân người khác VD: Cha mẹ cho phép trẻ vui chơi bày biện đồ chơi theo theo ý thích trẻ, đừng cấm đoán hay la mắng Điều quan trọng để trẻ tự thu dọn đồ chơi sau chơi xong Cha mẹ thu dọn tuyệt đối không làm thay trẻ Đầu năm học đạo lớp họp phụ huynh học sinh Nêu rõ yêu cầu mục đích nội dung giáo dục kỹ sống cho trẻ năm học Phân tích để cha mẹ hiểu rõ việc nên tham gia vào buổi trao đổi với giáo viên, tham gia buổi họp nhà trường giúp phụ huynh hiểu trẻ học phải học đời Mọi thành viên gia đình cần ý đến việc dạy trẻ nghi thức văn hóa ăn uống cần thiết Để trẻkỹ xảo, thói quen Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam 46 SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Bình Minh sử dụng đồ dùng cách xác thục khéo léo, khơng đòi hỏi trẻ phải thường xun luyện tập, mà phải đáp ứng nhu cầu trẻ, cung cấp cho trẻ mẫu hành vi văn hóa, hành vi đúng, đẹp, văn minh cha mẹ người xung quanh trẻ Cha mẹ trẻ cần phối hợp vớp giáo viên cách chặt chẽ hợp lý việc tham gia tình nguyện vào trình giáo dục nhà trường Cha mẹ nên tham gia vào buổi trao đổi với giáo viên, tham gia buổi họp nhà trường dự số học, dự hoạt động ngoại khóa; cách thơi cha mẹ giúp trẻ hiểu học phải học đời Ví dụ: Tham gia vào buổi chuyên đề Môi trường vệ sinh cá nhân, chuyên đề Luật lệ an tồn giao thơng Tham gia trẻ vào hoạt động Ngày hội bé tri ân thầy giáo, Chương trình Chúng tơi chiến sĩ nhà trường tổ chức Xây dựng kế hoạch tuyên truyền với nội dung cần tuyên truyền thể chương trình học kỳ, năm học, tháng Kế hoạch xây dựng cách linh hoạt, phù hợp với nhu cầu tình hình thực tế nhà trường Tuyên truyền đến bậc phụ huynh văn đạo, sách, chế độ liên quan đến công tác giáo dục mầm non Trong đặc biệt quan tâm đến nội dung giáo dục kỹ sống cho trẻ Trao đổi thường xuyên, ngày nhà trường, giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh qua điện thoại trao đổi trực tiếp thơng qua đón trẻ, trả trẻ Nhà trường tun truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho bậc cha mẹ, tuyên truyền phòng số bệnh nguy hiệm, thường gặp trẻ cho bậc cha mẹ cộng đồng g Mối quan hệ giải pháp, biện pháp Bồi dưỡng cho giáo viên việc giáo dục kỹ sống cho trẻ việc làm cần thiết cán quản lý Bởi chất lượng hiệu việc hình thành kỹ sống cho trẻ phụ thuộc vào trình tổ chức hoạt động giáo dục giáo mầm non Nếu trình tổ chức hoạt động học tập hoạt động góc, hoạt động lúc nơi thiết kế dựa vào nội dung tiết học việc tổ chức trò chơi hấp dẫn phù hợp với đặc điểm tâm Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam 47 SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Bình Minh sinh lý trẻ góp phần tích cực việc hình thành kỹ sống cho trẻ, giúp trẻ ghi nhớ vận dụng hành vi vào xử lý tình sống hàng ngày cách tự ý thức, mà không cần người lớn nhắc Để rèn luyện tốt kỹ sống cho trẻ mầm non vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải phối hợp nhiều giải pháp, biện pháp với Tuy biện pháp có đặc điểm tính chất, nội dung cụ thể khác nhau, ln có liên kết chặt chẽ với nhau, q trình thống khơng thể tách rời, có tác dụng hỗ trợ lẫn nội dung hướng tới việc thực mục tiêu giáo dục nhà trường Tùy điều kiện tình hình lớp, học sinh mà giáo viên áp dụng cho phù hợp h Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu, phạm vi hiệu ứng dụng Qua thực tế trường Mầm non Bình Minh thuộc Buôn tuôr A, xã DraySap, áp dụng số biện pháp để rèn luyện kỹ sống cho trẻ trường thu kết sau -Kết khảo nghiệm học sinh cuối năm: Nội dung Trước thực đề tài Sau thực đề tài Tốt Khá TB Tốt Khá TB Mạnh dạn tự tin 35% 23% 42% 87% 8% 5% Kỹ giao tiếp 28% 20% 52% 82% 16% 6% Kỹ thích khám phá học hỏi 32% 21% 47% 87% 7% 6% Kỹ vệ sinh cá nhân tự lập 24% 22% 54% 74% 14% 12% 29% 10% 61% 81% 11% 8% Kỹ nhận thức - Kết khảo nghiệm giáo viên cuối năm Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam 48 SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Bình Minh Trước thực đề tài Nội dung khảo sát Số lượng + Có hiểu biết nhận thức đắn việc giáo dục kỹ sống cho trẻ Sau thực đề tài Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 02/08 25% 07/08 87.5% 03/08 37.5% 08/08 100% + Có nhiều đồ dùng, đồ chơi, thơ ca, truyện kể có nội dung giáo dục kỹ sống 03/08 37.5% 07/08 87.5% + Có nhiều hình thức, hoạt động để lồng ghép nội dung giáo dục kỹ sống cho trẻ Phát huy tính tích cực trẻ 02/08 25% 07/08 87.5% + Có kế hoạch thực nội dung giáo dục kỹ sống cho trẻ - Kết khảo sát phụ huynh mức độ quan trọng việc dạy kỹ sống cho trẻ Trước thực đề tài Mức độ Số lượng % Sau thực đề tài Số lượng % Rất quan trọng 08 12.5 % 31 48.7 % Quan trọng 16 25% 30 40.4 % Bình thường 31 48.4 % 10.9 % Không quan trọng 09 14.1 % 0% Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam 49 SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Bình Minh * Giá trị khoa học: Từ kết khát sát cho thấy vấn đề nghiên cứu mang lại giá trị khoa học cho việc dạy kỹ sống cho trẻ sau Giáo viên ngày rút nhiều học kinh nghiệm cho thân thực hoạt động dạy trẻ 100% giáo viên có kế hoạch thực nội dung giáo dục kỹ sống cho trẻ, 87.5 % giáo viên có hiểu biết nhận thức đắn việc giáo dục kỹ sống cho trẻ, có nhiều hình thức, hoạt động để lồng ghép nội dung giáo dục kỹ sống cho trẻ Phát huy tính tích cực trẻ Có nhiều đồ dùng, đồ chơi, thơ ca, truyện kể có nội dung giáo dục kỹ sống Qua tỉ lệ cho cúng ta thấy việc dạy kỹ sống cho trẻ mầm non, giáo viên biết lựa chọn phương pháp, áp dụng vào hoạt động học, hoạt động chơi tích hợp nhuần nhuyễn lúc, nơi mang lại hiệu cao cho công tác giảng dạy Đó tiền đề quan trọng ban đầu cho việc phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ 100% trẻgiáo cha mẹ tạo điều kiện khuyến khích khơi dậy tình tò mò, phát triển trí tưởng tượng, động, mạnh dạn, tự tin, 100% trẻ rèn luyện khả sẳn sàng học tập hiệu ngày cao Tỷ lệ trẻ mạnh dạn tự tin tăng 52% đạt loại tốt, kĩ giao tiếp tăng 54%, kỹ thích khám phá học hỏi tăng 55%, kỹ vệ sinh cá nhân tự lập tăng 50%, kỹ nhận thức tăng 52% Vốn từ tiếng Việt trẻ ngày phong phú, cấu trúc ngữ pháp nói rõ ràng, mạch lạc, biểu cảm Trẻ nhanh nhẹn, tự tin tham gia vào hoạt động, lễ phép, ngoan ngoãn biết đoàn kết giúp đỡ tiến Như khẳng định kiến thức không dễ dàng có mà phải trãi qua thời gian tập luyện, học tập nghiên cứu điều đặc biệt động viên kịp thời, tán dương đồng nghiệp ghi nhận kết đạt học sinh Trẻ biết động viên bố mẹ tham gia như: nhắc bố mẹ không xe máy, xe đạp vào sân trường làm bụi bẩn sân trường, nhắc bố mẹ thu gom phế liệu, đóng góp tranh ảnh để làm đồ dùng, đồ chơi trang trí góc tun truyền Trẻ tự phát triển ngơn ngữ mạch lạc, rõ ràng lưu loát đủ câu giao tiếp, đàm thoại Tự có hành vi thái độ mong muốn bảo vệ môi trường cách rõ rệt Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam 50 SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Bình Minh Tỷ lệ nhận thức phụ huynh tầm qua trọng việc giáo dục kỹ sống sau thực đề tài tăng lên rõ rệt Cụ thể phụ huynh cho việc giáo dục kỹ sống cho trẻ việc làm quan trọng tăng 36.2 %, mức độ quan trọng tăng 15.4 %, mức độ bình thường giảm từ 48.4% xuống 10.9 %, mức độ khơng quan trọng giảm từ 14.1% xuống 0% Phụ huynh phấn khởi n tâm thấy em có ý thức học tập, biết quan tâm đến người xung quanh trẻ, khơng trường mà gia đình nên đóng góp tranh ảnh có nội dung giáo dục, tranh ảnh, hình ảnh hoạt động người môi trường đến học liệu, vật liệu như: hạt rau, củ giống, rau, củ quả, bóng bay, nến, cát, sỏi giáo viên học sinh trải nghiệm trồng, chăm sóc Bản thân bậc phụ huynh ý thức cao trách nhiệm cao nhiều việc giáo dục kỹ sống trường mầm non VI Phần kết luận, kiến nghị Kết luận: Việc giáo dục kỹ sống cho trẻ đóng vai trò vơ quan trọng, khơng giúp trẻ phát triển tư duy, óc quan sát, ghi nhớ, ý có chủ định mà giúp trẻ so sánh, phân tích, tổng hợp… Tạo cho trẻ kinh nghiệm bổ ích sống thực tiển hàng ngày diễn xung quanh trẻ Giúp trẻ có hành trang vững vàng, tâm tự tin để bước vào sống Giáo viên đóng vai trò quan trọng việc dạy kỹ sống cho trẻ Vì vậy, cô giáo phải gương sáng để trẻ soi vào, để trẻ học làm người Không phương pháp hiệu phương pháp Dùng nhân cách để giáo dục nhân cách Yêu thương, tôn trọng, đối xử công với trẻ, mẫu mực hành vi, lời ăn tiếng nói, cách ứng xử, giải vấn đề Nghiên cứu hoạt động nhằm tích hợp lồng ghép nội dung giáo dục kỹ sống vào hoạt động cho phù hợp với đặc điểm nhận thức trẻ Tạo nhiều hội cho trẻ tiếp xúc, giao tiếp với bạn, với người xung quanh, hành vi ứng xử giáo viên phải quán để tạo thành cảm nhận rõ ràng, chắn nơi trẻ Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam 51 SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Bình Minh Tăng cường cho trẻ rèn luyện kỹ sống lớp nhà Giúp trẻ vận dụng kiến thức kỹ vào tình sống khả giải tình Kịp thời khen ngợi động viên trẻ trẻ có biểu kỹ sống phù hợp Tạo điều kiện cho trẻ quan sát, tiếp xúc giới xung quanh, môi trường xã hội gần gũi trải nghiệm kỹ sống học Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để có thống việc giáo dục trẻ Kiến nghị Ban giám hiệu nhà trường cần phối hợp chặt chẽ đoàn thể nhà trường thực tốt phong trào thi đua vận đông, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực chương trình giáo dục mầm non nói chung giáo dục trẻsống nói riêng Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên Tham mưu với cấp ngành tăng cường đầu tư kinh phí mua sắm sở vật chất trang thiết bị, đồ dung dạy học đồ chơi cho trẻ đảm bảo nhu cầu chăm sóc- ni dưỡng giáo dục trẻ theo hướng đại đáp ứng yêu cầu giáo dục giai đoạn Đối với giáo viên: u nghề có tinh thần đồn kết trách nhiệm cao công việc Yêu thương trẻ em ruột thịt mình, ln tự học, tự rèn,nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, làm tốt công tác tuyên truyền kiến thức nuôi dạy theo khoa học với bậc phụ huynh cộng đồng Đối với phụ huynh học sinh: Quan tâm đến con, phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm lớp với nhà trường thống chăm sóc- ni dưỡng giáo dục trẻ theo khoa học nói chung giáo dục trẻsống nói riêng giúp trẻ phát triển toàn diện để chuẩn bị tốt cho trẻ vào học trường phổ thông Dray Sáp, ngày 04 tháng 03 năm 2018 NGƯỜI THỰC HIỆN Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam 52 SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Bình Minh Nguyễn Thị Phương Nam NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN MỤC LỤC I Phần mở đầu 1 Lý chọn đề tài: Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài: Đối tượng nghiên cứu Giới hạn đề tài Phương pháp nghiên cứu .2 II Phần nội dung .3 Cơ sở lí luận Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam 53 SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Bình Minh Thực trạng vấn đề nghiên cứu 2.1 Ưu điểm, hạn chế .4 2.2 Hạn chế .4 2.3 Nguyên nhân chủ quan .4 2.4 Nguyên nhân khách quan Các biện pháp thực Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu .17 III PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ .23 1.Kết luận 23 2.Kiến nghị 24 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chăm sóc giáo dục kỹ sống mẫu giáo hướng dẫn thực tuổi - nhà xuất giáo dục Việt Nam Tâm lý học mầm non Tài liệu giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non Chương trình bồi dưỡng thường xun theo Thơng Tư số 36/1011/TTBGDDT Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non Bộ Giáo Dục Đào Tạo Vụ Giáo Dục Mầm non UNESCO tài liệu hướng dẫn bậc cha mẹ chăm sóc giáo dục mầm non dùng cho trung tâm học tập cộng đồng Hà Nội 2006 Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam 54 SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Bình Minh Lê Bích Ngọc Giáo dục kỹ sống cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi NXB Giáo Dục 2008- 2009 Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam 55 ... Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Bình Minh Để thực đề tài “ Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác. .. Nam 26 SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Bình Minh Lê Bích Ngọc Giáo dục kỹ sống cho trẻ mẫu giáo 5-6.. .SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Bình Minh Chính thế, nhiệm vụ cô giáo mầm non việc giáo dục kỹ sống
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh, SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh, * Thông qua hoạt động ngoài trời : Một trong những kỹ năng đầu tiên mà giáo viên cần chú tâm là phát triển sự tự tin, lòng tự trọng của trẻ. Nghĩa là giúp trẻ cảm nhận được mình là ai, cả về cá nhân cũng như trong mối quan hệ với những người khác. Kỹ năng, Các biện pháp thực hiện 8

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay