Giáo án Đại số 7 chương 3 bài 3: Biểu Đồ

6 33 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 16:59

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ Ngày soạn:……./…… /…… Tiết 45 BIỂU ĐỒ A.Mục tiêu dạy: - Học sinh hiểu ý nghĩa minh hoạ biểu đồ giá trị dấu hiệu tần số tương ứng - Biết cách dựng biểu đồ đoạn thẳng từ bảng “ Tần số” bảng ghi dãy biến thiên theo thời gian -Biết đọc biểu đồ đơn giản B.Chuẩn bị: ♦ GV: Thước thẳng có chia khoảng , phấn màu , bảng phụ ♦ HS : Thước thẳng có chia khoảng , sưu tầm số biểu đồ , bảng nhóm , bút C Tiến trình dạy: I Kiểm tra cũ: (7’) Sửa tập cho tiết 44 a) Dấu hiệu : Thời gian hồn thành sản phẩm cơng nhân Có giá trị khác dấu hiệu 3;4;5;6;7;8 b)Bảng “tần số” Thời gian hồn thành sản phẩm(x) Tần số(n) 14 N=35 Nhận xét :+Thời gian hồn thành sản phẩm ngắn : phút ; dài : phút + Đa số công nhân hồn thành sản phẩm phút II Dạy học : Giới thiệu (1’) : Ngồi bảng số liệu thống kê ban đầu , bảng tần số , người ta dùng biểu đồ hình ảnh cụ thể giá trị dấu hiệu tần số Có loại biểu đồ ? Biểu đồ vẽ ? HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ GHI BẢNG Hoạt động :Biểu đồ đoạn thẳng (18’) 1) Biểu đồ đoạn thẳng : -HS làm ? theo bước SGK Bước : Dựng hệ trục tọa độ , trục hồnh biểu diễn giá trị x , trục tung biểu diễn tần số n -GV cho HS đọc theo bước làm Bước : Xác định điểm có tọa độ cặp giá trị tần theo số -GV lưu ý : a) Độ dài đơn vị trục Bước :Vẽ đoạn thẳng ( nối điểm với điểm khác Trục hồnh biểu diễn trục hồnh có hồnh độ ) giá trị x , trục tung biểu diễn tần số n n 10 b) Giá trị viết trước , tần số viết sau -GV: Em nhắc lại bước vẽ biểu đồ đoạn thẳng ? O 35 50 x 28 30 n -HS 12làm 10/14-SGK: +GV treo bảng phụ ghi tập + 10 HS trình bày bảng GV kiểm tra làm8của số học sinh động 2: Chú ý (10’) Hoạt -GV:Bên cạnh biểu đồ đoạn thẳng các2tài liệu thống kê…như hình hình.chữ nhật có vẽ sát x -GV: O Các 10 để nhận xét so sánh GV giới thiệu cho HS đặc điểm biểu đồ hình chữ nhật biểu diễn thay đổi giá trị dấu hiệu theo thời gian (từ năm 1995 đến năm 1998) a)Dấu hiệu : điểm kiểm tra Tốn HKI -GV: Em cho biết trục biểu diễn cho HS lớp 7C đại lượng ? Số giá trị 50 -GV yêu cầu HS nối trung điểm đáy b)Biểu đồ đoạn thẳng :( hình ) hình chữ nhật HS nhận xét tình 2) Chú ý : SGK/ 13,14 hình tăng giảm diện tích rừng bị phá -GV: Như biểu đồ đoạn thẳng(hay biểu đồ hình chữ nhật ) hình gồm đoạn thẳng (hay hình chữ nhật ) có chiều cao tỉ lệ thuận với tần số III.Củng cố , luyện tập (8’) -Em nêu ý nghĩa việc vẽ biểu đồ ? -Nêu bước vẽ biểu đồ đoạn thẳng ? - Bài 8/5 –SBT: HS quan sát biểu đồ trả lời : a) Nhận xét : +HS lớp học không +Điểm thấp Điểm cao 10 +Số HS đạt điểm 5,6,7 nhiều b)Bảng “tần số” Điểm(x) Tần số (n) 3 III Hướng dẫn học nhà : (1’) 5 -Nắm vững bước vẽ biểu đồ đoạn thẳng -Làm tập : 11,12/ 14-SGK ; 9,10/ 5,6-SBT -Đọc đọc thêm 6 8 10 N=33 Ngày soạn:……./…… /…… Tiết 46 LUYỆN TẬP A.Mục tiêu dạy: ♦ HS biết cách dựng biểu đồ đoạn thẳng từ bảng ‘tần số” ngược lại ♦ HS có kĩ đọc biểu đồ cách thành thạo ♦ HS biết tính tần suất biết thêm biểu đồ hình quạt qua đọc thêm B.Chuẩn bị: ♦ GV: Bảng phụ , thước có chia khoảng , phấn màu Một vài biểu đồ đoạn thẳng , biểu đồ hình chữ nhật biểu đồ hình quạt ♦ HS: Thước có chia khoảng , bảng nhóm, bút C Tiến trình dạy: I Kiểm tra cũ: (8’) - Nêu bước vẽ biểu đồ đoạn thẳng Sửa tập 11/14-SGK +Bảng “tần số” +Biểu đồ đoạn thẳng : n Số 17 hộ gia đình (x) Tần số (n) 17 2 N=30 II Dạy học : LUYỆN TẬP (36’) x HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ GHI BẢNG *Bài 12/14-SGK *Bài 12/ 14-SGK -GV treo bảng phụ , HS đọc đề a) Bảng “tần số” -GV gọi HS làm câu a HS làm câu b -HS nhận xét việc vẽ biểu đồ bạn *GV treo bảng phụ ghi tập sau : Giá trị(x) Tần số(n) Biểu đồ sau biểu diễn lỗi tả tập làm văn lớp Hãy : a) n n Nhận xét b) Lập bảng “tần số” b) 17 18 20 25 28 30 31 32 N=12 26 10 1718 20 25 28 10 x x 3031 32 *Bài tập thêm: -HS hoạt động nhóm GV kiểm tra nhóm làm việc -GV : So sánh tập 12-SGK tập vừa làm a) Có HS mắc lỗi ; HS mắc lỗi ; HS mắc lỗi lỗi em có nhận xét ? Đa số HS mắc từ lỗi đến lỗi (32 HS ) *Bài 10/5,6-SBT b) Bảng “tần số” -HS tự làm vào -GV gọi HS trình bày bảng -HS nhận xét làm bạn *Bài 13/15-SGK Số lỗi(x) Tần số(n) -GV treo bảng phụ 0 5 7 10 -GV: Em quan sát biểu đồ cho biết biểu đồ thuộc loại ? -HS trả lời câu hỏi tập -GV nói để HS thấy tầm quan trọng kế hoạch gia n đình *Bài 10/5,6-SBT a) Mỗi đội phải đá 18 trận b) * BÀI ĐỌC THÊM : -GV hướng dẫn HS đọc đọc thêm SGK/ 15,16 -GV giới thiệu cho HS cách tính tần suất theo công n N thức1:f = x :N số giá trị n tần số giá trị f tần suất giá trị - GV rõ nhiều bảng “tần số” có thêm dòng (hoặc cột ) tần suất , biểu diễn tần suất dạng tỉ c)Số trận đội bóng khơng ghi bàn thắng : 18 -16 = trận số phần trăm Khơng thể nói đội bóng thắng 16 trận phải - GV treo bảng phụ ví dụ trang 16-SGK , hướng so sánh với số bàn thắng đội bạn trận dẫn tính cột tần suất , giải thích ý nghĩa tần suất *Bài 13/ 15-SGK -GV giới thiệu cho HS biểu đồ hình quạt trang 16- a) 16 triệu người b) sau 78 năm ( 1999 – 1921 =78) SGK nhấn mạnh biểu đồ hình quạt hình tròn c) 22 triệu người ( biểu thị 100%) chia thành hình quạt tỉ lệ với tần suất *Bài đọc thêm :SGK/ 15,16 *KIỂM TRA 15 PHÚT *KIỂM TRA 15 PHÚT : -Đề : phần ghi bảng Điểm kiểm tra tiết môn Tốn lớp ghi -Đáp án : lại bảng sau : a) Dấu hiệu : Điểm kiểm tra tiết mônTốn HS lớp (1đ) Có 40 HS làm kiểm tra (1đ) Số giá trị khác dấu hiệu 8.(1đ) b)Bảng “tần số” ( 4đ) x n 5 8 10 8 5 10 5 6 9 a)Dấu hiệu ? Có học sinh làm kiểm tra ? Số giá trị khác dấu hiệu ? b)Lập bảng “tần số” N=4 c) Điểm kiểm tra thấp :3 ; cao : 10 Điểm kiểm tra có tần số lớn (1đ) c)Hãy nhận xét : Điểm kiểm tra thấp ? cao ? Điểm kiểm tra có tần số lớn ? d)Vẽ biểu đồ đoạn thẳng d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng: , cân đối trục (2đ) III Hướng dẫn học nhà(1’) Ôn lại học Đọc trước :Số trung bình cộng ... 11/14-SGK +Bảng “tần số +Biểu đồ đoạn thẳng : n Số 17 hộ gia đình (x) Tần số (n) 17 2 N =30 II Dạy học : LUYỆN TẬP (36 ’) x HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ GHI BẢNG *Bài 12/14-SGK *Bài 12/ 14-SGK -GV... Nhận xét b) Lập bảng “tần số b) 17 18 20 25 28 30 31 32 N=12 26 10 171 8 20 25 28 10 x x 30 31 32 *Bài tập thêm: -HS hoạt động nhóm GV kiểm tra nhóm làm việc -GV : So sánh tập 12-SGK tập vừa làm... số HS mắc từ lỗi đến lỗi (32 HS ) *Bài 10/5,6-SBT b) Bảng “tần số -HS tự làm vào -GV gọi HS trình bày bảng -HS nhận xét làm bạn *Bài 13/ 15-SGK Số lỗi(x) Tần số( n) -GV treo bảng phụ 0 5 7
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 7 chương 3 bài 3: Biểu Đồ, Giáo án Đại số 7 chương 3 bài 3: Biểu Đồ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay