Giáo án Đại số 7 chương 3 bài 3: Biểu Đồ

6 29 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 16:59

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ Tiết 45: §3 Biểu đồ A/ Mục tiêu: HS - Hiểu ý nghĩa minh hoạ biểu đồ giá trị dấu hiệu tần số tương ứng - Biết cách sử dụng biểu đồ đoạn thẳng từ bảng “tần số” bảng ghi dãy số biến thiên theo thời gian - Biết đọc biểu đồ đơn giản B/ Chuẩn bị : GV: Thước thẳng, bảng phụ, SGk, … HS: Thước kẽ, bảng nhóm,… C/ Tiến trình dạy học : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra củ (10ph) GV nêu yêu cầu kiểm tra HS lên bảng kiểm tra - Từ bảng số liệu ban đầu lập bảng ? - Nêu tác dụng bảng ? - Y/c HS làm BT: Thời gian hoàn thành sản phẩm (tính phút ) 35 cơng nhân xưởng sản xuất ghi Bài tập: bảng sau : 5 5 6 5 7 5 T/gian hoàn thành sp’(x) Tần số (n) 6 5 a) Dấu hiệu: Thời gian hoàn thành sản 3 phẩm (tính phút) cơng nhân Có giá trị khác dấu hiệu là: 3; 4;5; 6; 7; b) Bảng “tần số” 14 N=35 Nhận xét : - TG hoàn thành 1sp’ ngắn 3ph - TG hoàn thành 1sp’nhiều ph - Đa số hoàn thành 1sp’ 5ph Hoạt động 2: Biểu đồ đoạn thẳng (15ph) - Trở lại bảng “tần số” lập từ bảng n HS làm theo bước sgk - Giới thiệu cho HS biểu đồ dùng biểu thẳng đồ đoạn O 2830 35 50 x Hoạt động 3: Chú ý (10ph) - Bên cạnh biểu đồ đoạn thẳng tài liệu thống kê sách báo gặp loại biểu đồ hình trang 14 (sgk) - Giới thiệu cho HS đặc điểm biểu đồ - Trục hoành biểu diễn thời gian từ năm HCN biểu diễn thay đổi giá trị 1995 đến năm 1998 dấu hiệu theo thời gian (từ năm 1995 đến - Trục tung biểu diễn diện tích rừng nước ta năm 1998 ) bị phá Đơn vị nghìn - Trong năm kể từ năm 1995 đến năm 1998 rừng nước ta bị phá nhiều vào năm 1995 - Năm 1996 rừng bị phá so với năm song mức độ phá rừng lại có chiều - Hãy cho biết trục biểu diễn cho đại hướng gia tăng vào năm 1997; 1998 lượng ? - Hãy nhận xét tình hình tăng giảm diện tích phá rừng ? - Biểu đồ đoạn thẳng hay biểu đồ HCN có chiều cao tỉ lệ thuận với tần số Hoạt động 4: Củng cố - Luyện tập (10ph) - Hãy nêu ý nghĩa việc vẽ biểu đồ ? * ý nghĩa: Vẽ biểu đồ cho hình ảnh cụ thể dễ thấy, dễ nhớ gí trị dấu hiệu tần số - Nêu bước vẽ biểu đồ - HS nêu sgk - YC hs làm BT 10(sgk) BT10 (sgk) a) Dấu hiệu: Điểm kiểm tra toán HKI HS lớp 7C Số giá trị 50 b) Biểu đồ đoạn thẳng (HS lập biểu đồ) Hoạt động 5: Hướng dẫn nhà (1ph) - Xem lại BT chữa nắm vững phương pháp làm - Làm BT 11,12 (sgk) BT 9, 10 (sbt) - Đọc đọc thêm trang 15 ,16 (sgk) Tiết 46: A/ Mục tiêu: Luyện tập - HS biết cách dựng biểu đồ đoạn thẳng từ bảng “tần số” ngược lại từ biểu đồ đoạn thẳng HS biết lập lại bảng “tần số” - HS có kĩ đọc biểu đồ cách thành thạo - HS biết tính tần suất biết thêm biểu đồ hình quạt qua đọc thêm B/ Chuẩn bị : GV : Bảng phụ, thước thẳng, phấn màu HS : Bảng nhóm, thước kẽ C/ Tiến trình dạy học : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra củ (8ph) GV nêu yêu cầu kiểm tra HS lên bảng kiểm tra - Nêu bước vẽ biểu đồ đoạn thẳng? HS nêu bước vẽ biểu đồ đoạn thẳng - Làm tập 8/SBT BT8/SBT: Nhận xét: a) - Số điểm thấp - Số điểm cao 10 - Phần lớn em đạt điểm b) Giá trị (x) Tần số (n) 3 GV nhận xét đánh giá cho điểm HS HS nhận xét Hoạt động 2: Luyện tập (25ph) - Bài tập 12/SGK: Bài tập 12/SGK: 10 N = 35 Căn vào bảng 16, em thực yêu a) Lập bảng (HS lập bảng) cầu đề b) Biểu diễn biểu đồ đoạn thẳng n 17 18 - Bài tập 13/SGK: 31 32 20 25 28 30x - Y/c HS đọc kỷ ề - Quan sát biểu đồ H3 BT 13 cho biết - BT 13 (sgk) biểu đồ thuộc loại ? a)16 triệu người - Năm 1921 , dân số nước ta ? - Sau năm (kể từ năm 1921) b) Sau 78 năm (1999 - 1921 = 78) dân số nước ta tăng thêm 60 triệu người ? - Từ năm 1980 đến năm 1999 dân số nước c) 22 triệu người ta tăng thêm bao nhiêu? - Bài tập 10/SBT: - Bài tập 10/SGK: a) Mỗi đội phải đá 18 trận b) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng (1HS lên bảng vẽ, HS lại vẽ vào vở) c) Số trận đội khơng ghi bàn thắng là: 18 - 16 = (trận) Khơng thể nói đội thắng 16 trận phải so sánh với bàn thắng đội bạn trận đấu Hoạt động 3: Bài đọc thêm (10ph) - Hướng dẫn HS cách tính tần suất theo Đọc đọc thêm công thức : f = n N - N số giá trị - n tần số giá trị - f tần suất giá trị - Người ta thường biểu diễn tần suất dạng tỉ số  - Giới thiệu biểu đồ hình quạt (biểu thị ) chia thành hình quạt tỉ lệ với tần suất - VD: HS giỏi 5 biểu diễn hình quạt 180, HS 25 biểu diễn hình quạt 900 Đọc VD trang 16 (sgk) HS đọc toán quan sát H4 trang 16 (sgk) Hoạt động 4: Hướng dẫn nhà (2ph) - Xem lại BT chữa lớp nắm vững cách làm - Làm BT thêm sau: Điểm thi HKI mơn tốn lớp 7D cho bảng sau : 7,5 5 5,5 4,5 4,5 6,5 8 8,5 6,5 6,5 7,5 7,5 a) Dấu hiệu cần quan tâm ? Có giá trị b) Có giá trị khác dãy giá trị dấu hiệu c) Lập bảng “tần số” lập bảng tần suất dấu hiệu d) Hãy biểu diễn biểu đồ đoạn thẳng 6,5 ... = 35 Căn vào bảng 16, em thực yêu a) Lập bảng (HS lập bảng) cầu đề b) Biểu diễn biểu đồ đoạn thẳng n 17 18 - Bài tập 13/ SGK: 31 32 20 25 28 30 x - Y/c HS đọc kỷ ề - Quan sát biểu đồ H3 BT 13 cho... dùng biểu thẳng đồ đoạn O 2 830 35 50 x Hoạt động 3: Chú ý (10ph) - Bên cạnh biểu đồ đoạn thẳng tài liệu thống kê sách báo gặp loại biểu đồ hình trang 14 (sgk) - Giới thiệu cho HS đặc điểm biểu đồ. .. cách dựng biểu đồ đoạn thẳng từ bảng “tần số ngược lại từ biểu đồ đoạn thẳng HS biết lập lại bảng “tần số - HS có kĩ đọc biểu đồ cách thành thạo - HS biết tính tần suất biết thêm biểu đồ hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 7 chương 3 bài 3: Biểu Đồ, Giáo án Đại số 7 chương 3 bài 3: Biểu Đồ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay