Giáo án Đại số 7 chương 3 bài 3: Biểu Đồ

3 23 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 16:59

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ BIỂU ĐỒ I Mục tiêu: - Học sinh hiểu ý nghĩa minh hoạ biểu đồ giá trị dấu hiệu tần số tương ứng - Biết cách dựng biểu đồ đoạn thẳng từ bảng tần số bảng ghi dãy số biến thiên theo thời gian - Biết đọc biểu đồ đơn giản vận dụng kiến thức vào thực tế II Chuẩn bị TL-TBDH: *GV: sgk, sbt, thước kẻ, bảng phụ *HS: sgk, sbt, thước kẻ; ôn tập biểu đồ học lớp III.Tiến trình tổ chức dạy học : Tổ chức: KT s/số: 7A: 7B: Kiểm tra cũ: -GV: đặt vấn đề phần mở sgk 3.Dạy học mới: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức cần đạt Biểu đồ đoạn thẳng -GV: cho hs xem lại bảng tần số bảng quan sát biểu đồ Hình 1, +Bảng tần số bảng 1: giới thiệu: cách dùng bảng tần số Giá trị (x) 28 30 35 50 để biểu diễn giá trị tần số cảu dấu Tần số (n) hiệu người ta dùng biểu đồ => cho +Biểu đồ đoạn thẳng cho bảng tần số trên: N=20 ta hình ảnh dễ nhớ, dễ thấy, so sánh, … n -GV: cho hs làm câu ? sgk hdhs vẽ biểu đồ đoạn thẳng -GV: gọi HS nêu bước để vẽ biểu đồ đoạn thẳng: + Lập bảng tần số 28 30 35 +Dựng hệ trục tọa độ: trục hoành ghi 50 x giá trị dấu hiệu, trục tung ghi tần số tương ứng +Vẽ điểm cho bảng số + Vẽ đoạn thẳng Chú ý Bên cạnh biểu đồ đoạn thẳng tài liệu thống -GV: cho hs quan sát biểu đồ hình kê sách, báo, … gặp laọi biểu đồ hình nêu ý sgk chữ nhật *Ví dụ: Hình - sgk - trang 14 -GV: gọi hs đọc so sánh số liệu biểu đồ Củng cố - Luyện tập - GV: cho hs hoạt động nhóm làm tập 10 n a) Dấu hiệu:điểm kiểm b) Biểu đồ đoạn thẳng: tra12toán (HKI) học sinh lớp 7C, số giá trị: 50 10 1 10 x Hướng dẫn nhà: - Ôn kĩ bài, nắm bước vẽ biểu đồ đoạn thẳng - Làm 11 ; 8, 9 ... gọi hs đọc so sánh số liệu biểu đồ Củng cố - Luyện tập - GV: cho hs hoạt động nhóm làm tập 10 n a) Dấu hiệu:điểm kiểm b) Biểu đồ đoạn thẳng: tra12toán (HKI) học sinh lớp 7C, số giá trị: 50... trục tung ghi tần số tương ứng +Vẽ điểm cho bảng số + Vẽ đoạn thẳng Chú ý Bên cạnh biểu đồ đoạn thẳng tài liệu thống -GV: cho hs quan sát biểu đồ hình kê sách, báo, … gặp laọi biểu đồ hình nêu ý... hình ảnh dễ nhớ, dễ thấy, so sánh, … n -GV: cho hs làm câu ? sgk hdhs vẽ biểu đồ đoạn thẳng -GV: gọi HS nêu bước để vẽ biểu đồ đoạn thẳng: + Lập bảng tần số 28 30 35 +Dựng hệ trục tọa độ: trục
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 7 chương 3 bài 3: Biểu Đồ, Giáo án Đại số 7 chương 3 bài 3: Biểu Đồ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay