Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số

3 20 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 15:42

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ Ngày soạn: CHƯƠNG IV: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ Tiết 50: KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ I/ MỤC TIÊU: - Học sinh hiểu khái niệm BTĐS Tự tìm số ví dụ BTĐS.Viết BTĐS - Hs tích cực làm cẩn thận xác - Cẩn thận, xác, nghiêm túc học tập II CHUẨN BỊ: - GV : SGK, phấn - HS : SGK, dụng cụ học tập III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/ ổn định tổ chức: 2/ Bài mới: HĐ CỦA GV Hoạt động 1: Nhắc lại HĐ CỦA HS GHI BẢNG biểu thức 1/ Biểu thức số: - Cho số 5, 7, 3, đặt VD: + 3.9 dấu phép tốn ta 52 + biểu thức số 5.7:3+9 - HS cho VD + 2; 16 : 2 Đây biểu thức số - Các số 172 42; (10 + 3).2 Các số nối với gọi biểu thức - Nối với dấu dấu phép tính - Gọi HS đọc?1 phép tính - Cơng thức tính diện tích hình chữ nhật (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa) làm thành - Dài x rộng biểu thức) - Biểu thức biểu thị chu vi hình chữ nhật trên? (3 + + 3) Hoạt động 2: Khái niệm 2/Khái niệm vềBTĐS BTĐS VD: - Cho số 3, 5, a + - +a số chưa biết Ta nối 32 : a số dấu phép 32 53 + a3 tốn ta BTĐS biểu thức đại số - Gọi HS lấy VD 4.x; 2.(5 + a) Định nghĩa: Những biểu - Phát biểu định nghĩa BTĐS x.y; x2(y 1) thức mà ngồi - Gọi HS đọc?2 số, ký hiệu phép toán - GV nêu nhận xét cộng, trừ, nhân, chia, nâng + Không viết dấu chữ lên lũy thừa có chữ chữ, chữ số đại diện biểu thức đại + Trong tích khơng viết số thừa số 1, -1 thay ?2 a (a+2) dấu -“ + Dùng dấu ngoặc để thứ tự phép tính Chú ý: x -> 4x 4/ Củng cố: x y -> xy - Biểu thị chu vi hình chữ x -> x nhật? -1 x -> -x d=2 (1 + x) : r=1 (x + : 2) 22 + -> biểu thức? d = 10 phát biểu? 3/ Vận dụng: r=a Phát biểu BTĐS? (d + r) (d + r) Chú ý: 2.(2.1) -> biểu thức số 2.(10 + a) -> biểu thức đạisố - Khi thực phép tốn 2.(10 + a) chữ áp dụng quy tắc, phép tính, tính chất phép toán số - Yêu cầu HS lên bảng làm BT3 * Bài tập - Gọi HS đọc BT1 lên bảng làm 1/26 - HS nhận xét a./ x + y - Cho vài VD thực tế 1e; 2b; 3a; 4c; 5d b./ x y c./ (x + y).(x y) IV/ HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: - Bài tập 2, 3, SGK - Xem trước ... Dài x rộng biểu thức) - Biểu thức biểu thị chu vi hình chữ nhật trên? (3 + + 3) Hoạt động 2: Khái niệm 2 /Khái niệm vềBTĐS BTĐS VD: - Cho số 3, 5, a + - +a số chưa biết Ta nối 32 : a số dấu phép... x) : r=1 (x + : 2) 22 + -> biểu thức? d = 10 phát biểu? 3/ Vận dụng: r=a Phát biểu BTĐS? (d + r) (d + r) Chú ý: 2.(2.1) -> biểu thức số 2.(10 + a) -> biểu thức đạisố - Khi thực phép tốn 2.(10... a3 tốn ta BTĐS biểu thức đại số - Gọi HS lấy VD 4. x; 2.(5 + a) Định nghĩa: Những biểu - Phát biểu định nghĩa BTĐS x.y; x2(y 1) thức mà ngồi - Gọi HS đọc?2 số, ký hiệu phép toán - GV nêu nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số, Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay