KINH TE CHINH TRI (lop pho soan)

21 41 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 13:42

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN KHOA KINH TẾ HỆ THỐNG CÂU HỎI ƠN TẬP MƠN KINH TẾ CHÍNH TRỊ - MÁC LÊ NIN (45T – tín chỉ) CÂU Trình bày đời sản xuất hàng hóa ưu sản xuất hàng hóa so với sản xuất tự cấp tự túc; cho biết biện pháp để thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa vùng sâu vùng xa? Sản xuất hàng hoá: kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm dùng để trao đổi, mua bán Sản xuất hàng hoá khác với sản xuất tự cấp, tự túc dùng để phục vụ cho nhu cầu Hai trình độ sản xuất hàng hố: sản xuất hàng hoá giản đơn sản xuất hàng hoá tư chủ nghĩa Điều kiện đời sản xuất hàng hố: - Có phân cơng lao động xã hội: chun mơn hố sản xuất, người sản xuất vài sản phẩm Nó điều kiện cần cho đời sản xuất hàng hố - Có chế độ tư hữu hình thức sở hữu khác tư liệu sản xuất: nghĩa phải có người sở hữu sản phẩm đứng quan hệ trao đổi mua bán, sản phẩm trở thành hàng hố Nó điều kiện đủ cho đời sản xuất hàng hoá * Những ưu sản xuất hàng hoá so với sản xuất tự cấp, tự túc: - Thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển: muốn hàng hoá chất lượng, mẫu mã phù hợp, giá thành hợp lý đòi hỏi người sản xuất phải động cải tiến kỹ thuật, áp dụng cơng nghệ đại…từ thúc đẩy LLSX phát triển, nâng cao suất lao động - Đẩy mạnh q trình xã hội hố sản xuất: sản xuất hàng hố phát triển đẩy mạnh q trình hiệp tác phân cơng lao động sâu sắc hơn, dẫn đến q trình tích tụ, tập trung sản xuất mạnh mẽ, dẫn đến trình xã hội hoá sản xuất ngày phát triển - Tạo nhiều hàng hoá đáp ứng nhu cầu đa dạng cho xã hội: sản xuất hàng hoá tạo sản phẩm đa dạng, phong phú nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu tiêu dùng xã hội vật chất lẫn tinh thần - Tạo điều kiện cho sản xuất lớn đời: sản xuất hàng hoá phát triển tạo nguồn vốn ban đầu cho q trình cơng nghiệp hoá cách mạng kỹ thuật để bước xây dựng sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất lớn đời * Có nhiều biện pháp thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hoá vùng sâu, vùng xa cần tập trung biện pháp sau: - Thứ nhất, quy hoạch đầu tư xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật hệ thống đường giao thông, hệ thống lưới điện,…nhằm phục vụ nhu cầu dân sinh đảm bảo yêu cầu cần thiết cho hoạt động sản xuất hàng hoá - Thứ hai, xây dựng nguồn nhân lực chỗ có trình độ, chất lượng - Thứ ba, tiếp cận thị trường tìm hiểu, khai thác ngành nghề, sản phẩm mạnh vùng mà xã hội cần, có sách thu hút đầu tư doanh nghiệp đến sản xuất kinh doanh (ví dụ: bao tiêu sản phẩm, liên kết sản xuất vùng với nhau, giảm phương thức sản xuất nhỏ lẻ…) - Thứ tư, có chế đặc thù dành riêng cho vùng thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hố xây dựng quyền thân thiện, gần gũi, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp hoạt động sản xuất hàng hoá - Thứ năm, kết hợp chặt chẽ 03 nhà: nhà nông, nhà doanh nghiệp nhà nước giúp cho nông dân tiếp cận kỹ thuật, công nghệ mới, có sách ưu đãi vốn, đồng thời hỗ trợ giá đầu vào đầu sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm Từ đó, sản phẩm có sức cạnh tranh, thúc đẩy sản xuất hàng hoá vùng sâu vùng xa hiệu CÂU Hàng hố gì? phân tích hai thuộc tính hàng hố; hàng hóa lại có hai thuộc tính? Vận dụng vấn đề vào sản xuất kinh doanh nào? Khái niệm Hàng hóa: Hàng hóa sản phẩm lao động, thoả mãn nhu cầu người thơng qua trao đổi, mua bán; Hàng hóa bao gồm sản phẩm hữu hình sản phẩm vơ hình Từ khái niệm ta thấy: - Hàng hoá phải sản phẩm lao động, sản phẩm khơng lao động tạo ra, cần thiết cho người như: nước, khơng khí… khơng phải hàng hoá… - Hàng hoá phải qua trao đổi mua bán, sản xuất để tiêu dùng người nơng dân sản xuất thóc để ăn, dệt vải để mặc… sản phẩm khơng phải hàng hố - Hàng hố phải tiêu dùng, vơ dụng khơng phải hàng hố Phân tích hai thuộc tính hàng hố: Hàng hố có hai thuộc tính: + Giá trị sử dụng + Giá trị * Giá trị sử dụng hàng hoá Là cơng dụng hay tính có ích vật phẩm nhằm thoả mãn nhu cầu người; Do thuộc tính tự nhiên định, Một vật có nhiều cơng dụng; Khoa học kỹ thuật PT người phát nhiều cơng dụng vật phẩm; GTSD phạm trù vĩnh viễn Giá trị sử dụng hàng hố cơng dụng quy định Cơng dụng nhằm thoả mãn nhu cầu người, nhu cầu cho tiêu dùng cá nhân như: quần áo, giầy dép, lương thực, thực phẩm, nhu cầu cho tiêu dùng sản xuất máy móc, nguyên liệu, vật liệu phụ Bất hàng hố có cơng dụng định Chính cơng dụng làm cho có giá trị sử dụng, giá trị sử dụng phát dần trình phát triển khoa học, kĩ thuật lực lượng sản xuất Ví dụ: than đá dùng để đun, sưởi, phát minh nồi súpde than đá dùng làm chất đốt, sau ngồi cơng dụng có dùng làm ngun liệu cho cơng nghiệp hố chất => Giá trị sử dụng vật phẩm thuộc tính tự nhiên định Vì giá trị sử dụng phạm trù vĩnh viễn C.Mác viết: "giá trị sử dụng cấu thành nội dung vật chất của cải, chẳng kể hình thái xã hội của cải nào" Như vậy, xã hội nào, cải xã hội xét mặt vật chất lượng định giá trị sử dụng Xã hội tiến số lượng giá trị sử dụng nhiều, chủng loại giá trị sử dụng phong phú, chất lượng giá trị sử dụng ngày cao Giá trị sử dụng nói với tư cách thuộc tính hàng hố, giá trị sử dụng cho thân người sản xuất hàng hoá, mà giá trị sử dụng cho người khác, cho xã hội thông qua trao đổi, mua - bán Trong kinh tế hàng hoá, giá trị sử dụng vật mang giá trị trao đổi * Giá trị hàng hoá Muốn hiểu giá trị hàng hoá phải từ giá trị trao đổi Giá trị trao đổi quan hệ tỷ lệ lượng mà giá trị sử dụng trao đổi với giá trị sử dụng khác Thực chất: trao đổi trao đổi lao động ẩn dấu hàng hóa (Lao động xã hội), Giá trị HH lao động xã hội kết tinh HH, biểu quan hệ người SXHH với nhau; GT phạm trù lịch sử, gắn liền với SXHH Ví dụ: 1m vải = 10 kg thóc Vải thóc hai hàng hố có giá trị sử dụng khác chất, chúng lại trao đổi với trao đổi theo tỷ lệ Khi hai sản phẩm khác (vải thóc) trao đổi với chúng phải có sở chung Cái chung khơng phải giá trị sử dụng chúng, vì, giá trị sử dụng vải để mặc, hoàn toàn khác với giá trị sử dụng thóc để ăn Cái chung là: vải thóc sản phẩm lao động, có lao động kết tinh Nhờ có sở chung mà hàng hố trao đổi với Vì vậy, người ta trao đổi hàng hoá cho chẳng qua trao đổi lao động ẩn dấu hàng hố Chính lao động hao phí để tạo hàng hoá sở chung việc trao đổi tạo thành giá trị hàng hố Như vậy, giá trị hàng hoá lao động xã hội người sản xuất hàng hoá kết tinh hàng hố Còn giá trị trao đổi mà để cập trên, chẳng qua hình thức biểu bên giá trị, giá trị nội dung, sở giá trị trao đổi Đồng thời, giá trị biểu mối quan hệ người sản xuất hàng hố Cũng vậy, giá trị phạm trù lịch sử, tồn kinh tế hàng hố Tại hàng hóa lại có hai thuộc tính: Sở dĩ hàng hóa có hai thuộc tính giá trị sử dụng giá trị lao động sản xuất hàng hóa có tính hai mặt: lao động cụ thể lao động trừu tượng Lao động cụ thể tạo giá trị sử dụng lao động trừu tượng tạo giá trị hàng hóa Khơng phải có hai thứ lao động khác nhau, mà có loại lao động sản xuất hàng hóa, loại lao động xem xét hai mặt Nếu với mục đích tìm hiểu xem người lao động lao động nào, cách để tạo sản phẩm hàng hóa lao động cụ thể Cũng lao động sản xuất hàng hóa đó, lại xem xét để biết tốn sức lực, hết thời gian lao động trừu tượng * Mối quan hệ hai thuộc tính: thống thuộc tính hàng hóa giá trị thuộc tính mâu thuẩn với nhau, tách rời khơng gian thời gian thị trường định Vận dụng vấn đề vào sản xuất kinh doanh - Đẩy mạnh phân công lao động để phát triển kinh tế hàng hoá, đáp ứng nhu cầu đa dạng phong phú xã hội - Phải coi trọng thuộc tính hàng hố để không ngừng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, hạ giá thành - Trong sản xuât kinh doanh phải ý hai mặt giá trị sử dụng giá trị hàng hóa + Giá trị sử dụng: phải làm cho hàng hóa tốt, bền, đẹp,có nhiều tính năng, tác dụng + Về giá trị: Muốn thực giá trị tức muốn bán hàng hóa phải cho giá trị cá biệt thấp giá trị xã hội có lãi: phải đổi kỹ thuật cơng nghệ, hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm nguồn lực sản xuất kinh doanh, tăng suất lao động v.v Vì GTSD vật mang giá trị, nên người SXHH phải quan tâm đến chất lượng, mẫu mã giá thành sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng, bán hàng hóa Còn người tiêu dùng phải “thơng thái” mua hàng lựa chọn hàng hóa có GTSD giá phù hợp CÂU Phân tích nhận định sau đây: “Lượng giá trị hàng hóa tỷ lệ thuận với thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hóa, tỷ lệ nghịch với suất lao động không thay đổi cường độ lao động tăng lên” Lượng giá trị hàng hóa lao động trừu tượng người sản xuất hàng hóa kết tinh hàng hóa Vậy lượng giá trị hàng hóa lượng lao động tiêu hao để làm hàng hóa định Lượng lao động tiêu hao tính theo thời gian lao động Lượng giá trị hàng hóa tỷ lệ thuận với lượng lao động hao phí: Giá trị hàng hóa lao động xã hội người sản xuất hàng hóa kết tinh hàng hóa, phản ánh quan hệ xã hội người sản xuất hàng hóa; Lượng giá trị hàng hóa số lượng lao động người sản xuất hàng hóa kết tinh hàng hóa đo thời gian lao động hao phí để sản xuất hàng hóa Đó thời gian cần để sản xuất hàng hóa điều kiện sản xuất bình thường xã hội Tức với trình độ kỹ thuật trung bình , trình độ tay nghề trung bình cường độ lao động trung bình Điều kiện sản xuất bình thường xã hội thơng thường định điều kiện sản xuất khối lượng chủ yếu loại hàng hóa Thơng thường thời gian lao động xã hội cần thiết xác định theo thời gian lao động cá biệt người sản xuất cung ứng tuyệt đại phận loại hàng hóa thị trường; Trong trình sản xuất hàng hóa, người có lượng lao động hao phí khác nhau, lao động hao phí cá biệt Hao phí sở để xác định giá trị cá biệt hàng hóa Trên thị trường dựa vào giá trị cá biệt hàng hóa để trao đổi mà phải dựa vào giá trị xã hội hàng hóa Giá trị xã hội hàng hóa tính thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hóa Yêu cầu việc xác định lượng giá trị hàng hóa: quy đổi lao động phức tạp thành lao động giản đơn để tính Theo đó, lượng giá trị hàng hóa bầng thời gian lao động giản đơn trung bình cần thiết Lượng giá trị hàng hóa tỷ lệ nghịch với suất lao động Năng suất lao động đo hai cách Một là, số lượng sản phẩm Được tạo đơn vị thời gian, hai thời gian lao động chi phí để sản xuất đơn vị sản phẩm Năng suất lao động định bởi: trình độ tay nghề người lao động; trình độ phát triển khoa học, kỹ thuật –công nghệ mức độ ứng dụng vào sản xuất; việc tổ chức sản xuất xã hội; quy mô hiệu tư liệu sản xuất; điều kiện tự nhiên Khi suất lao động tăng lên, thời gian lao động để sản xuất đơn vị hàng hóa giảm xuống, lượng lao động hao phí để sản xuất hàng hóa đi, nên giá trị đơn vị hàng hóa giảm Ngược lại suất lao động giảm xuống, thời gian lao động để sản xuất đơn vị hàng hóa tăng lên, lượng lao động hao phí để sản xuất hàng hóa nhiều lên, nên giá trị mơt đơn vị hàng hóa tăng lên Quy luật biến đổi giá trị hàng hóa yêu cầu người sản xuất hàng hóa phải lấy thời gian lao động xã hội cần thiết để so sánh với thời gian lao động cá biệt Tỷ lệ thời gian lao động cá biệt hao phí để sản xuất hàng hóa với thời gian lao động xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến thành bại việc thực giá trị kinh doanh Cùng với phát triển khoa học kỹ thuật, suất lao động không ngừng tăng lên, số lượng hàng hóa sản xuất đơn vị thời gian tăng, lượng giá trị đơn vị hàng hóa ngày giảm tính phức tạp lao động ngày gia tăng lại làm cho tổng giá trị xã hội gia tăng Ý nghĩa việc nghiên cứu vấn đề trình sản xuất, kinh doanh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta nay: Bất kể kinh tế thị trường thuộc loại hình tính chất xã hội nào, hạ thấp chi phí sản xuất biện pháp quan trọng để doanh nghiệp đạt hiệu Các biện pháp là: Nâng cao suất lao động, giảm bớt chi phí lao động, nhân tố có tính định nhằm hạ thấp giá trị biệt doanh nghiệp, nâng cao suất lao động tức hạ thấp mức tiêu hao lao động sống lao động vật hóa giá thành sản phẩm; Nâng cao suất lao động làm cho tốc độ tăng trưởng tiền công thấp tốc độ tăng suất lao động, từ giảm bớt hàm lượng tiền công giá thành sản phẩm; Tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, giảm bớt hao phí nguyên nhiên vật liệu đơn vị sẩn phẩm; Sử dụng hợp lý thiết bị máy móc, nâng cao hiệu suất sử dụng thiết bị; Nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thiểu thứ phẩm phế phẩm nhằm giảm bớt lãng phí lao động sống lao động vật hóa; Tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp giảm bớt loại chi phí khơng mang tính sản xuất CÂU Phân tích nguồn gốc, chất chức tiền *Nguồn gốc: Tiền tệ xuất kết trình phát triển lâu dài sản xuất trao đổi hàng hóa, hay q trình phát triển hình thái giá trị hàng hóa - Hình thái giản đơn hay ngẫu nhiên hình thái mà giá trị hàng hóa biểu hàng hóa khác Ví dụ: rìu = 20 kg thóc - Hình thái đầy đủ hay mở rộng giá trị hình thái mà giá trị hàng hóa đuệoc biểu nhiều hàng hố khác Ví dụ: cừu = 40 kg thóc 20kg chè - Hình thái chung giá trị hình thái mà tất hàng hóa biểu giá trị hàng hóa có vai trò làm vật ngang giá chung Ví dụ: rìu 40kg thóc = cừu - Hình thái tiền tệ hình thái vật ngang giá chung cố định hàng hóa độc tơn phổ biến Lúc đầu có nhiều hàng hóa đóng vai trò tiền tệ, cuối cố định lại vàng Ví dụ: 40 kg thóc 10 kg chè = gram vàng rìu Như vậy, tiền tệ đời kết trình phát triển lâu dài sản xuất trao đổi hàng hóa, đồng thời trinh phát triển hình thái giá trị Tiền tệ hàng hóa đặc biệt tách làm vật ngang giá chung cho tất hàng hóa, thể lao động xã hội biểu quan hệ người sản xuất hàng hóa *Bản chất: Khi tiền tệ đời giới hàng hóa phân làm hai cực: cực hàng hố thơng thường đại biểu cho giá trị sử dụng, cực khác hàng hóa đóng vai trò tiền tệ, đại biểu cho giá trị Chức tiền tệ có chức bản: - Thước đo giá trị Chức thước đo giá trị chức nhất, với chức này, tiền dùng để biểu đo lường giá trị hàng hóa Tiền làm thước đo giá trị cho hàng hóa khác thân có giá trị Tiền làm chức thước đo giá trị không thiết phải tiền mặt, tiền thật, mà cần tiền ý niệm, tiền tượng trưng Khi giá trị biểu thành tiền gọi giá Như vậy, giá trị nội dung bên trong, giá hình thức biểu bên ngoài, giá trị thay đổi giá biến đổi theo - Phương tiện lưu thông Làm chức phương tiện lưu thông, tiền tệ mơ giới việc trao đổi hàng hóa Khi tiền tệ làm mơ giới q trình trao đổi gọi lưu thơng hàng hóa có cơng thức: H – T – H (Hàng - Tiền – Hàng) Tiền làm chức phương tịên lưu thông phải tiền vàng thật, chư tiền ý niệm Tiền phương tiện lưu thơng phải có khối lượng định Thông thường, khối lượng tổng số giá hàng hóa chia cho số vòng quay đồng tiền loại Công thức: M= P.Q V Trong đó: M – khối lượng tiền cần cho lưu thông P – Là giá hàng hóa Q – Là khối lượng hàng hóa lưu thơng V – Là số vòng quay đồng tiền loại Tiền làm chức phương tiện lưu thông làm cho việc lưu thơng hàng hóa trở nên thuận lợi Nhưng đồng thời làm cho việc mua – bán hàng hóa tách rời khơng gian thời gian - Phương tiện cất trữ Làm phương tiện cất trữ, tiền rút khỏi lưu thông cất trữ Làm phương tiện cất trữ, tiền tệ thiết phải tiền vàng thật Tiền tệ làm phương tiện cất trữ có vai trò to lớn, tự phát điều tiết khối lượng tiền lưu thông hàng hóa Nếu sản xuấ hàng hóa giảm sút, lượng hàng hóa lưu thơng phần tiền rút khỏi lưu thông cất trữ Ngược lại, sản xuất hàng hóa phát triển, khối lượng hàng hóa lưu thơng tăng, đồng tiền quay trở lại lưu thơng - Phương tiện tốn Khi sản xuất hàng hóa phát triển đến trình độ đó, tất yếu dẫn đến tình trạng mua – bán chịu, tiền có thêm chức toán Tiền làm phương tiện toán tiền dùng để chi trả sau công việc mua bán hồn thành Thí dụ: Trả tiền mua hàng chịu, th nhà, nộp thuế… Trong trình thực chức phương tiện tốn, xuất nhiều hình thức tiền: tiền tín dụng, tiền sec…nên giảm tiền mặt Do đó, tiền làm phương tiện tốn quy luật khối lượng tiền cần cho lưu thông bổ sung sau: Cơng thức: M=A-B+C-D V Trong đó: M - Khối lượng tiền cần cho lưu thông A - Tổng số giá hàng hóa B - Tổng số giá hàng hóa bán chịu C - Tổng số giá hàng hóa đến kỳ tốn D - Tổng số giá hàng hóa khấu trừ V- Tốc độ vòng quay đồng tiền loại - Tiền tệ giới Khi trao đổi hàng hóa mở rộng bên ngồi biển giới quốc gia tiền tệ làm chức tiền tệ giới Chức tiền tệ giới dùng tiền làm phương tiện trao đổi hàng hóa tốn quốc tế, chuyển cải từ nước sang nước khác Làm chức tiền tệ giới phải tiền vàng tiền tín dụng cơng nhận phương tiện tốn quốc tế CÂU Trình bày nội dung, yêu cầu tác dụng quy luật giá trị kinh tế hàng hoá; vận dụng quy luật giá trị vào hoạt động sản xuất kinh doanh nào? Nội dung, yêu cầu: Định nghĩa: Quy luật giá trị quy luật kinh tế quan trọng sản xuất lưu thông hàng hóa Quy luật quy định việc sản xuất trao đổi hàng hóa phải tiến hành sỡ hao phí lao động xã hội cần thiết Do vậy, sản xuất đòi hỏi người sản xuất phải làm cho giá trị cá biệt thấp giá trị xã hội có lãi Còn lưu thơng đòi hỏi người phải trao đổi ngang giá, Nghĩa phải bán theo giá trị thị trường Tác dụng: có tác dụng sau đây: - Một là, điều tiết sản xuất lưu thông Sự điều tiết quy luật giá trị sản xuất thể việc phân bố lại sức lao động tư liệu sản xuất ngành Sự điều tiết tiến hành cách tự phát thông qua giá thị trường Nếu cung nhỏ cầu,hàng hóa khan làm cho giá cao giá trị có lãi nhiều, người sản xuất mở rộng quy mô sản xuất, số người khác chuyển sang sản xuất mặt hàng Như tư liệu sản xuất sức lao động chuyển vào ngành nhiều ngành khác ngược lại Nếu cung lớn cầu, hàng hóa khơng bán buộc người sản xuất phải thu hẹp quy mô sản xuất chuyển sang sản xuất mặt hàng khác Quy luật giá trị không điều tiết sản xuất mà điều tiết lưu thơng Nó khơi nguồn hàng từ nơi giá thấp đến nơi giá cao nhờ mà tạo cân đối tạm thời cung cầu hàng hóa - Hai là, kích thích cải tiến kỹ thuật, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển Các hàng hóa sản xuất điều kiện khác nhau, nên có giá trị cá biệt khác Nhưng thị trường đòi hỏi người sản xuất phải tuân theo giá trị thị trường Do vậy, người phải tìm cách như: cải tiến kỹ thụât, tổ chức lại sản xuất…để làm cho giá trị cá biệt nhỏ giá trị xã hội thu lợi nhuận Lúc đầu có vài người tiên phong, sau trở thành phổ biến toàn xã hội Như vậy, tác dụng quy luật giá trị thúc đẩy lực lựơng sản xuất phát triển - Ba là, phân hoá người sản xuất Quy luật giá trị đòi hỏi người sản xuất hàng hóa phải đảm bảo thời gian lao động xã hội cần thiết Do người có giá trị cá biệt thấp giá trị xã hội sẻ phát tài, trở nên giàu có Ngược lại, người có giá trị cá biệt hàng hóa cao giá trị xã hội sẻ vào bất lợi, làm ăn thua lỗ phá sản Như vậy, tác dụng quy luật giá trị đưa tới phân hóa người sản xuất hàng hóa, phân hố sỡ kinh tế cho phân hóa giàu nghèo xã hội *Vận dụng vào sản xuất kinh doanh: - Nâng cao tính cạnh tranh kinh tế Cùng với xu hướng cơng khai tài doanh nghiệp để giao dịch sàn giao dịch chứng khoán , thúc đẩy tiến trình gia nhập AFTA WTO; cá nhân, doanh nghiệp phải nâng cao sức cạnh tranh để đứng vững bão táp trình hội nhập quốc tế hội nhập đến Sức cạnh tranh nâng cao nói đến sức canh tranh doanh nghiệp nước với doanh nghiệp nước doanh nghiệp nước , cá nhân nước nhân nước - Tạo nên động kinh tế thị trường Cạnh tranh gay gắt đưa đến hệ tất yếu làm cho kinh tế động lên Vì cạnh tranh, người tìm cho đường lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tạo nên sản xuấ hiệu Sự động thể phát triển nhiều thành phần kinh tế Vì, việc phát triển nhiều thành phần kinh tế có tác dụng thu hút nguồn nhân lực vào thành phần kinh tế, phát huy nội lực, tận dụng nội lực để sản xuất nhiều hàng hóa thu lợi nhuận hay nâng cao trình độ sản xuất ngành, lĩnh vực định - Thúc đẩy trình hội nhập quốc Với mục đích tìm kiếm lợi nhuận, siêu lợi nhuận, đầu tư nước đầu tư nước ngồi ngày phát triển, hay nói cách khác thúc đẩy trình hội nhập quốc tế Ngồi ra, quy luật giá trị tác động có tác dụng giáo dục cán lãnh đạo kinh tế tiến hành sản xuất hợp lý, tôn trọng kỉ luật, học hỏi tiềm lực sản xuất, tính tốn xác, nắm bắt tình hình thực sản xuất, biết tìm cách lực lượng dự trữ tiềm tàng giấu kín sản xuất CÂU Trình bày mâu thuẫn công thức thức chung tư giải thích trao đổi ngang nhà tư thu giá trị thặng dư? Để giải mâu thuẫn chung tư trước hết phải nghiên cứu lưu thông sau: - Tiền: sản vật cuối lưu thơng hàng hóa đồng thời hình thức biểu hiền tư bản,bản thân tiền ko phải tư - Tiền lưu thơng hàng hóa giản đơn vận động theo cơng thức H-T-H (1) tiền coi tư vận động theo cơng thức T-H-T (2) - Sự giống khác công thức là: + Giống nhau: Đều yếu tố cấu thành nên hàng tiền Đều chứa đựng hành vi đối lập mua bán Đều biểu quan hệ kinh tế người mua bán khác + Khác nhau: Lưu thơng hàng hóa giản đơn bắt đầu hành vi bán (H-T) hành vi mua (T-H), điểm xuất phát kết thúc hàng hóa, tiền đóng vai trò trung gian mục đích gía trị sử dụng Ngược lại lưu thông tư bắt đầu hành vi mua (T-H) kết thúc hành vi bán (H-T), tiền vừa điểm xuất phát vừa điểm kết thúc hàng hóa đóng vai trò trung gian, Tiền trở thành tư đem lại giá trị thặng dư cho nhà tư Công thức T-H-T' với T'=T+m công thức chung tư bản, điểm khác biệt lớn (1) (2) lớn lên đồng tiền  Mâu thuẫn công thức chung tư + Mua bán ngang giá + Mua bán ko ngang giá Giải thích: Ta lấy 01 ví dụ Giả định để sản xuất 10 kg sợi, cần 10 kg giá 10 kg 10 $ Để biến số bơng thành sợi, công nhân phải lao động hao mòn máy móc $; giá trị sức lao động ngày $ ngày lao động 12 giờ; lao động, người công nhân tạo lượng giá trị 0,5 $; cuối giả định trình sản xuất, sợi hao phí theo thời gian lao động xã hội cần thiết Với giả định vậy, nhà tư bắt công nhân lao động giờ, nhà tư phải ứng 15 $ giá trị sản phẩm (10 kg sợi) mà nhà tư thu 15 $ Như vậy, trình lao động kéo dài đến điểm đủ bù đắp lại giá trị sức lao động (6 giờ), tức thời gian lao động tất yếu, chưa sản xuất giá trị thặng dư, tiền chưa biến thành tư Nếu nhà tư bắt công nhân lao động 12 ngày thoả thuận thì: Chi phí sản xuất Giá trị sản phẩm (20 kg sợi) - Tiền mua bơng (20 kg): 20$Tiền hao mòn máy móc: 4$- Tiền mua sức lao động ngày:3$ Tổng cộng 27$ - Giá trị chuyển vào sợi: 20$- Giá trị máy móc chuyển vào sợi: 4$- Giá trị lao động công nhân tạo 12 lao động: 6$ Tổng cộng: 30$ Như vậy, tồn chi phí sản xuất mà nhà tư bỏ 27 $, giá trị sản phẩm (20 kg sợi) công nhân sản xuất 12 lao động 30$ Vậy 27 $ ứng trước chuyển hoá thành 30$, đem lại giá trị thặng dư 3$ Do tiền tệ ứng ban đầu chuyển hoá thành tư Nhưng nhà tư sán xuất 27$ bán 27$ tức trao đổi ngang giá thi nhà tư có giá trị thặng dư 3$ giá trị lao động hay gọi lấy cơng làm lời CÂU Hãy thơng qua ví dụ để trình bày cách làm tăng giá trị (cách làm giàu) nhà tư bản; từ rút định nghĩa thời gian lao động tất yếu, thời gian lao đông thặng dư, ngày lao động định nghĩa đầy đủ tư -Để hiểu chất trình sản xuất giá trị thặng dư diễn ta tìm hiểu qua ví dụ sau: Để sản xuất 10kg sợi cần có bơng, nhà tư chi phí yếu tố sản xuất sau: mua 10kg hết 20.000 đơn vị tiền tệ; mua sức lao động công nhân 01 ngày (10 giờ) hết 5.000 đơn vị tiền tệ; Hao mòn máy móc để chuyển 01kg bơng thành sợi hết 3.000 đơn vị tiền tệ Giả sử 05 đầu ngày lao động, lao động cụ thể, dụng máy móc cán xe 10 kg bơng thành sợ, theo giá trị bơng (20.000) phần hao mòn máy móc (3.000) chuyển vào sợi; lao động trừu tượng, người công nhân tạo lượng giá trị sức lao động (5.000) Như giá trị 10 kg sợi 28.000đơn vị tiền tệ Nếu nhà tư yêu câu người công nhân làm việc nhà tư khơng có lợi lộc gì, khơng đạt mục đích kiếm giá trị thặng dư Nhưng nhà tư mua sức lao động ngày(10 giờ) phải sử dụng số hàng mua ngày Trong lao động ngày lao động, nhà tư phí yếu tố sản xuất sau: mua thêm 10 kg hết 20.000 đơn vị tiền tệ; hao mòn máy móc để chuyển 10 kg thành sợi hết 3.000 đơn vị tiền tệ Quá trình lao động lại tiếp tục diễn kết thúc q trình này, người cơng nhân lại tạo 10 kg sợi có giá trị 28.000 đơn vị tiền tệ Như sau ngày nhà tư có 20 kg sợi với giá trị 56.000 phải bỏ 51.000 so với số tư ứng trước (51.000) sản phẩm sợi thu có giá trị lớn 5.000 Đó giá trị thặng dư mà nhà tư thu Vậy giá trị thặng dư phần giá trị dơi ngồi giá trị sức lao động công nhân làm thuê tạo bị nhà tư chiếm không tư giá trị đem lại giá trị thặng dư cách bóc lột cơng nhân làm thuê Mục đích nhà tư đạt được, theo quy luật trao đổi: mua bán ngang giá Đến giải thích rõ mâu thuẫn cơng thức chung tư bản: q trình lưu thơng, nhà tư trả giá trị hàng hóa sức lao động; q trình sản xuất, cơng nhân tạo giá trị giá trị sức lao động cộng thêm giá trị thặng dư; nhà tư đem bán hàng có chứa đựng giá trị thặng dư, nên thu nhiều tiền so với số tiền bỏ ban đầu - ĐN thời gian lao động tất yếu: phận thời gian để tái sản xuất giá trị sức lao động gọi thời gian lao động cần thiết + ĐN thời gian lao động thặng dư: phận thời gian sản xuất giá trị thặng dư + ĐN ngày lao động: trình làm tăng thêm giá trị, ngày lao động chia làm hai phận: thời gian lao động cần thiết hay tất yếu thời gian lao động thặng dư + ĐN tư bản: giá trị mang lại giá trị thặng dư cách bóc lột sức lao động cơng nhân làm thuê CÂU Tại nói “sản xuất ngày nhiều giá trị thặng dư cho nhà tư cách không ngừng mở rộng sản xuất, cải tiến kỹ thuật” quy luật kinh tế tuyệt đối chủ nghĩa tư bản? Trả lời: Mỗi phương thức sản xuất tồn quy luật kinh tế phản ánh mặt chất phương thức sản xuất đó, quy luật kinh tế gọi quy luật kinh tế Sản xuất giá trị thặng dư quy luật kinh tế chủ nghĩa tư bản, thực chất quy luật sản xuất nhiều giá trị thặng dư cách tăng cường bóc lột cơng nhân làm thuê Như C.Mác rõ, sản xuất giá trị thặng dư quy luật tuyệt đối chủ nghĩa tư giá trị thăng dư phản ảnh đầy đủ chất bóc lột chủ nghĩa tư bản, phản ánh mối quan hệ giai cấp tư sản bốc lột giai cấp công nhân làm thuê Quy luật giá trị thặng dư vạch rõ mục đích sản xuất tư chủ nghĩa phương tiện để đạt mục đích đó: mục đích sản xuất tư chủ nghĩa giá trị thặng dư nhiều tốt; phương tiện thủ đoạn để có nhiều giá trị thặng dư tăng cường phương tiện kỹ thuật quản lý So với phương thức bóc lột xã hội trước chủ nghĩa tư phương thức bóc lột giá trị thặng dư có điểm khác biệt: khác biệt bóc lột khơng giới hạn; phương pháp bóc lột tinh vi đại, dựa sở phụ thuộc kinh tế biểu bên ngồi hình thức quan hệ mua bán sòng phẳng nhà tư công nhân làm thuê Tác động quy luật giá trị thặng dư: sản xuất nhiều giá trị thặng dư mục đích, động lực thúc đẩy sản xuất tư chủ nghĩa phát triển bị thay phương thức sản xuất tiến CÂU Phân tích chất hình thức tiền cơng; nói hình thức tiền cơng xun tạc chất tiền công? * Bản chất tiền công: Bản chất tiền cơng CNTB hình thức biểu tiền giá trị sức lao động, hay giá lại biểu bề giá lao động Công nhân làm thuê cho nhà tư thời gian định, sản xuất cho nhà tư số hàng hóa định trả khoản tiên công định, tiền cơng giá lao động, tồn lao động mà người cơng nhân hao phí nhà tư trả cơng đầy đủ, khơng có bóc lột thực tiền cơng khơng phải giá lao động, lao động khơng phải hàng hóa, lao động đối tượng mua bán vì: Một là, lao động bị đem bán thứ Hàng hóa khác, lđộng phải có giá trị, mà giá trị lại đo thời gian lđộng xã hội cần thiết; Hai là, lđộng đòi hỏi phải có tư liệu sản xuất, cơng nhân khơng có tư 9liệu sx, nên lđ thực bắt đầu khơng thuộc người cơng nhân nữa, họ khơng thể bán lđộng được; Ba là, bán lđộng có nghĩa đổi lđộng sống lấy lđ vật hóa hình thức tiền tệ Như lđ khơng thể hàng hóa khơng thể có giá trị Cái mà cơng nhân bán cho nhà tư sức lđộng Tiền công mà nhà tư trả cho công nhân hình thức chuyển hóa giá trị sức lao động thành giá sức lao động Bản chất tiền cơng giá hàng hóa sức lao động, lại biểu bên giá lđộng * Các hình thức tiền cơng: tiền cơng trả hai hình thức: tiền cơng tính theo thời gian tiền cơng tính theo sản phẩm Một: Tiền cơng tính theo thời gian hình thức tiền cơng mà số lượng hay nhiều tùy theo thời gian lđ công nhân (giờ, ngay, tháng) dài hay ngắn tiền cơng tính theo thời gian , nhà tư áp dụng thủ đoạn bóc lột tinh vi: kéo dài ngày lđ mà khơng tăng tiền công ngày; kéo dài ngày lđộng tăng tiền công ngày theo tỷ lệ không tương xứng; tăng cường độ lđ Hai: Tiền cơng tính theo sản phẩm hình thức tiền cơng mà số lượng phụ thuộc vào số lượng sản phẩm làm số lượng cơng việc hồn thành thời gian định Đơn giá tiền công xác định cách lấy tiền cơng trung bình ngày công nhân chia cho số lượng sản phẩm công nhân làm ngày bình thường C.Mác cho tiền cơng tính theo sản phẩm hình thức tiền cơng thích hợp với phương thức sx TBCN vì: là, có tác dụng kiểm tra chất lượng lđộng, theo sản phẩm phải có chất lượng trung bình trả công theo giá thỏa thuận; hai là, thước đo cường độ lđộng cách xác, theo cơng nhân ngày khơng sx số lượng sp định, bị sa thải; ba là, lợi ích cá nhân thúc đẩy, cơng nhân làm việc mình, điều kiện để nhà tư dễ dàng nâng cao cường độ lđ; bốn là, tiết kiệm thời gian, công sức chi phí quản lý, tạo sở cho chế độ gia công đời Tiền công danh nghĩa tiền công thực tế: Tiền công danh nghĩa số tiền mà công nhân nhận bán slđ cho nhà tư tiền cơng danh nghĩa giá hàng hóa sức lao động, phụ thuộc vào quan hệ cung cầu Hàng hóa sức lao động thị trường, tiền công danh nghĩa không phản ánh đầy đủ mức sống công nhân Tiền công thực tế tiền công biểu số lượng tư liệu sinh hoạt dịch vụ tiêu dùng mà người công nhân mua tiền cơng danh nghĩa Tiền cơng thực tế giá hàng hóa slđ, tăng lên hay giảm xuống tùy theo biến động quan hệ cung cầu Hàng hóa sức lao động thị trường tiền cơng danh nghĩa có vai trò định tiền công thực tế thời gian đó, tiền cơng danh nghĩa giữ ngun giá tư liệu sinh hoạt dịch vụ tăng lên hay giảm xuống tiền cơng thực tế giảm xuống hay tăng lên * Tại nói hình thức tiền công xuyên tạc chất tiền cơng Vì: Hình thức tiền cơng công nhân làm thuê nhà tư áp dụng thủ đoạn bóc lột tinh vi, kéo dài ngày lao động cho người lao động mà không tăng tiền công lao động, có tăng khơng tương xứng cho người lao động Còn chất tiền cơng công nhân làm thuê cho nhà tư thời gian định, sản xuất cho nhà tư số hàng hóa định trả khoản tiên cơng định, tiền cơng giá lao động, tồn lao động mà người cơng nhân hao phí nhà tư trả cơng đầy đủ, khơng có bóc lột Cơng nhân làm sản phẩm trả lương thỏa đáng CÂU 10 Phân tích thực chất tích luỹ tư hệ tất yếu tích lũy tư *Thực chất tích lũy tư Tích lũy tư tư hóa giá trị thặng dư, biến phần giá trị thặng dư quay trở lại làm chức tư bản, thành tư phụ thêm để mở rộng sản xuất Tích lũy tư tái sản xuất tư với quy mô ngày mở rộng Nguồn gốc tích lũy tư giá trị thặng dư, lao động không cơng người cơng nhân làm th Tư tích lũy chiếm tỷ lệ ngày lớn toàn tư bản, tư ứng trước giọt nước dòng sơng ngày lớn tích lũy tồn giàu có giai cấp tư sản kết chiếm đoạt giá trị thặng dư giai cấp công nhân tạo Ví dụ: Xét mơ hình sản xuất nhà tư bản: Năm thứ quy mô sản xuất là: 800c + 200v + 200m Giả định 200m không bị nhà tư tiêu dùng tất cho cá nhân mà phân thành 100m dùng để tích lũy 100m dành cho tiêu dùng cá nhân nhà tư Phần 100m dùng để tích lũy phân thành 80c + 20v quy mơ sản xuất năm sau là: 880c + 220v + 220m ( với điều kiện tỉ suất lợi nhuận m’ không đổi) Như vậy, vào năm thứ quy mô tư bất biến tư khả biến tăng lên, giá trị thặng dư tăng lên tương ứng Và quy mơ sản xuất ngày mở rộng, tích lũy tư ngày lớn, phần giá trị thặng dư thành tư ngày tăng lên Đây thực chất chủ nghĩa tư * Những hệ tất yếu tích lũy tư Một là, nhu cầu tái sản xuất mở rộng kinh tế tư chủ nghĩa Đặc trưng sản xuất tư chủ nghĩa tái sản xuất mở rộng, có thu ngày nhiều giá trị thặng dư Nhưng muốn tái sản xuất mở rộng phải đầu tư lượng tư ngày lớn Vì tất yếu phải tích lũy Hai là, nhu cầu phải thắng đối thủ cạnh tranh Cạnh tranh biểu mang tính quy luật sản xuất tư chủ nghĩa Để có điều kiện thắng đối thủ cạnh tranh liệt đó, cần nhiều tư để đầu tư Do đó, tất yếu nhà tư phải tích lũy Ba là, yêu cầu phát triển khoa học- kỹ thuật sản xuất tư chủ nghĩa Tư chủ nghĩa phát triển với phát triển đại công nghiệp Việc ứng dụng thành tựu cách mạng khoa học kỹ thuật khoa học - công nghệ vào sản xuất nhằm thu ngày nhiều giá trị thặng dư việc làm thường xuyên nhà tư Nhưng muốn ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật khoa học - cơng nghệ phải có lượng tư đầu tư thỏa đáng Vì thế, tất yếu phải tích lũy Bốn là, yêu cầu thống trị tư lao động, có lượng tư tương đối lớn trang bị máy móc đại, đủ điều kiện buộc công nhân phải tuân theo “kỹ luật công xưởng”, phải gắn liền với dây chuyền sản xuất tư chủ nghĩa * Liên hệ thực tiễn Việt Nam (nếu có) Tích lũy tư làm cho kinh tế nước ta tích lũy nguồn vốn phát triển kinh tế xây dựng chủ nghĩa xã hội Để đạt điều doanh nghiệp cần phải động sáng tạo tiếp thu thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tạo hàng hóa có chất lượng tốt, suất cao, nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa thị trường Đồng thời cần mở rộng hội nhập để mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa Đào tạo đội ngũ cơng nhân, lao động có tay nghề, thúc đẩy sản xuất Bên cạnh có tác động tiêu cực: Việc tích lũy tư khơng mục đích làm cho xã hội Việt Nam có phân hóa giàu nghèo, tạo nên bình đẳng xã hội ngày lớn, tăng nguy thất nghiệp, tệ nạn xã hội tăng / CÂU 11 Phân tích vận động tư cơng nghiệp, từ rút khái niệm tuần hoàn chu chuyển tư bản; vận dụng lý luận vào hoạt động sản xuất kinh doanh nào? Sự vận động tư phải trải qua giai đoạn, mang hình thái: tư tiền tệ, tư sản xuất tư hàng hóa để thực chức định, cuối thực mục tiêu gia tăng giá trị tư Công thức tư bản: T- H – (SLĐ,TLSX) …SX…H’-T’ * Giai đoạn 1: tư tiền tệ: nhà tư với tư cách người mua xuất (mua sức lao động mua tư liệu sản xuất), để chuẩn bị cho trình sản xuất Chức chuẩn bị sản xuất Hình thái tư lúc đầu tư tiền tệ, kết thúc tư sản xuất Công thức: T- H (TLSX, SLĐ) * Giai đoạn 2: tư sản xuất: kết hợp tư liệu sản xuất sức lao động, thực trình sản xuất giá trị giá trị thăng dư Công thức: H – (TLSX+ SLĐ) …Sx…H’ Giai đoạn sản xuất giai đoạn đặc biệt tư bản, định tính chất đặc biệt kết hợp TLSX SLĐ, kết hợp khác với trình sản xuất thông thường Chức tạo giá trị giá trị thặng dư Hình thái ban đầu tư sản xuất kết thúc tư hàng hóa * Giai đoạn 3: tư hàng hóa với nhiệm vụ bán sản phẩm, thu tiền với giá trị lớn Công thức: H’-T’ Giai đoạn xét hình thức: khơng khác với giai đoạn tiêu thụ hàng hóa thơng thường điều biến hàng hóa thành tiền, hàng hóa từ tay người bán chuyển sang tay người mua, hình thức giá trị từ hàng hóa chuyển thành tiền, lượng giá trị không thay đổi Nếu xét tính chất khác với giai đoạn tiêu thụ hàng hóa thơng thường lượng giá trị bao gồm giá trị tư ứng trước giá trị thặng dư, kết q trình sản xuất tư chủ nghĩa Giai đoạn thay đổi giá trị hàng hóa mà thay đổi hình thức tư bản, trình thực giá trị giá trị thặng dư Đây giai đoạn đặc biệt tuần hoàn tư Chức bán hàng hóa tạo giá trị tư giá trị thặng dư nằm hàng hóa  Tuần hoàn tư bản: vận động tư trải qua giai đoạn, mang hình thái, thực chức năng, để trở hình thái ban đầu với lượng giá trị khơng bảo tồn mà tăng lên  Chu chuyển tư bản: tuần hoàn tư lập lập lại cách có định kỳ Một lần chu chuyển tư tuần hoàn tư bản; lặp lại chu kỳ tuần hoàn tư chu chuyển tư Thời gian chu chuyển: gồm thời gian sản xuất thời gian lưu thông  Vận dụng lý luận vào hoạt động sản xuất kinh doanh nào? Trong sản xuất kinh doanh doanh nghiệp cần nghiên cứu lý thuyết tuần hồn tư nghiên cứu q trình lưu thơng để xác định rõ vị trí lưu thơng hiểu biết đầy đủ vận động tư với biểu quan hệ bóc lột tư chủ nghĩa q trình vận động Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần kết hợp phân tích lý thuyết tuần hoàn chu chuyển tư với điều kiện có doanh nghiệp CÂU 12 Bản chất lợi nhuận? nguồn gốc lợi nhuận thương nghiệp lợi nhuận ngân hàng? Từ vấn đề bạn có nhận xết q trình sản xuất tư chủ nghĩa nói chung? * Bản chất lợi nhuận: Do có chênh lệc giá trị hàng hóa chi phí sx TBCN, nên bán hàng hóa theo giá thị trường(bằng giá trị hàng hóa) nhà tư thu khoản tiền lời gọi lợi nhuận, ký hiệu p so sánh lợi nhuận với giá trị thặng dư cho thấy: Về lượng: cung cầu giá hàng hóa bán theo giá trị số lượng lợi nhuận thu số lượng giá trị thặng dư Nếu cung nhỏ lớn cầu, giá hàng hóa cao hay thấp giá trị tư cá biệt thu lượng lợi nhuận lớn nhỏ lương giá trị thặng dư Nhưng toàn xã hội, tổng số giá ngang với tổng giá trị hàng hóa,tổng số lợi nhuận ngang với tổng số giá trị thặng Về chất, giá trị thặng dư phận giá trị lđ công nhân tạo lĩnh vực sx dơi ngồi phần bù lại giá trị tư khả biến mà nhà tư trả cho cơng nhân; lợi nhuận hình thức biểu bên giá trị thặng dư, giá trị thặng dư quan niệm để toàn tư ứng trước, kết hoạt động toàn tư đầu tư vào sx kinh doanh Như C.Mác viết: “Giá trị thặng dư hay lợi nhuận, phần giá trị dôi giá trị HH so với chi phi sx nó, nghĩa phần dơi tổng số lao động chứa đựng hàng hóa so với số lượng lao động trả công chứa đựng HH” Phạm trù lợi nhuận phản ánh sai lệch chất quan hệ sx tư lđ làm cho người ta tưởng giá trị thặng dư lao động làm thuê tạo Thực chất, lợi nhuận giá trị thặng dư một, lợi nhuận chẳng qua hình thái thần bí hóa giá trị thặng dư * Nguồn gốc lợi nhuận thương nghiệp: Tư thương nghiệp làm nhiệm vụ lưu thông hàng hóa (nếu khơng kể đến việc vận chuyển, bao bì, đóng gói, bảo quản)thì khơng tạo giá trị thặng dư, lợi nhuận thương nghiệp đâu mà có? Do tư thương nghiệp chuyên làm nhiệm vụ lưu thơng hàng hóa cho tư cơng nghiệp, nên tư công nghiệp phải nhường phần giá trị thặng dư cho tư thương nghiệp Việc làm có lợi cho tư cơng nghiệp thương nghiệp Tư bảng công nghiệp nhường cách bán hàng hóa thấp giá trị thực tế nó, để tư thương nghiệp bán giá trị, thu lợi nhuận thương nghiệp Như tư thương nghiệp bán hàng hóa cao giá trị, mà mua hàng hóa thấp giá trị bán giá trị thu lơi nhuận * Nguồn gốc lợi nhuận ngân hàng: Lợi tức phần lợi nhuận bình quân mà người vay trả cho người vay sử dụng tiền tệ họ để sản xuất, kinh doanh thu lợi nhuận bình qn Tín dụng ngân hàng hình thức tín dụng chủ ngân hàng với nhà tư trực tiếp kinh doanh Ngân hàng xí nghiệp kinh doanh tiền tệ - ngân hàng trở thành kẻ trung gian đại diện tất người có nhu cầu cho vay tiền người muốn vay tiền, ngân hàng có nghiệp vụ: nhận gửi cho vay Nhận gửi với lợi tức thấp, cho vay với lợi tức cao, khoản chênh lệch lợi tức nhận gửi lợi tức cho vay, sau trừ khoản chi phí kỹ thuật tiền tệ, lại lợi nhuận ngân hàng * Từ vấn đề cho thấy trình sản xuất tư chủ nghĩa thống trình lao động tạo giá trị sử dụng trình sản xuất giá trị thặng dư Một mặt, q trình lao động Đó q trình kết hợp sức lao động với tư liệu sản xuất để tạo giá trị sữ dụng đáp ứng nhu cầu xã hội Quá trình nhà tư sử dụng sức lao động có đặc điểm riêng: cơng nhân làm việc kiểm soát nhà tư bản; sản phẩm làm thuộc quyền sở hữu nhà tư Mặt khác, trình tạo giá trị làm tăng giá trị Nhà tư phải tuân thủ quy luật giá trị, tức phải tuân thủ theo thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hóa CÂU 13 Trình bày đặc điểm kinh tế chủ nghĩa tư độc quyền biểu đặc điểm chủ nghĩa tư ngày Chủ nghĩa tư độc quyền chủ nghĩa tư mà hầu hết ngành, lĩnh vực kinh tế tồn tổ chức tư độc quyền chúng chi phối phát triển phát triển toàn kinh tế Sự đời chủ nghĩa tư độc quyền không làm thay đổi chất chủ nghĩa tư Những đặc điểm kinh tế chủ nghĩa tư độc quyền - Ra đời phát triển phổ biến tổ chức độc quyền thống trị tồn kinh tế Thơng qua việc hình thành tổ chức độc quyền, chủ nghĩa tư độc quyền chi phối thống trị việc sản xuất thị trường tiêu thụ hàng hóa nước, định giá độc quyền thu lợi nhuận độc quyền Các hình thức độc quyền: cácten, xanhđica, tờrớt,… - Tư tài Tư tài liên minh độc quyền ngân hàng độc quyền công nghiệp nhằm thống trị nguồn vốn sản xuất xã hội để thu lợi nhuận độc quyền cao Tư tài thống trị đời sống kinh tế - xã hội thông qua chế độ tham dự, chế độ ủy nhiệm Ngoài ra, áp dụng thủ đoạn lập cơng ty mới, kinh doanh cơng trái, đầu chứng khốn có giá sở giao dịch, lập công ty bảo hiểm,… - Xuất tư Xuất đưa tư nước để thu giá trị thặng dư nguồn lợi khác nước nhập tư Xét góc độ đầu tư, có hai hình thức xuất tư đầu tư trực tiếp nước (FDI) đầu tư gián tiếp nước ngồi (FPI) Xét góc độ sở hữu, phân thành xuất tư nhà nước xuất tư tư nhân - Sự phân chia giới liên minh tư độc quyền Thực thông qua việc ký kết hiệp định để phân chia thị trường, khu vực xuất dựa tương quan lực lượng kinh tế cường quốc tư hình thành thơng qua hình thức tổ chức như: tờrớt quốc tế, cácten quốc tế,… - Sự phân chia giới cường quốc Để đảm bảo phân chia giới kinh tế, cường quốc tư tiến hành phân chia giới lãnh thổ Thông qua phân chia để biến nước lạc hậu thành thuộc địa nửa thuộc địa Biểu đặc điểm chủ nghĩa tư ngày Thứ nhất, tích tụ tập trung tư Tích tụ tập trung tư dẫn đến tập trung sản xuất vận động theo ba hướng: Một là, hình thành doanh nghiệp khổng lồ tồn dạng công ty xuyên quốc gia Hai là, hình thành phát triển bùng nổ doanh nghiệp nhỏ vừa Ba là, liên kết hai loại hình doanh nghiệp tạo thành mối liên kế kiểu mạng lưới Các tổ chức độc quyền có biểu cấu tổ chức Tổ chức độc quyền tạo quan hệ liên kết: liên kết dọc ngang kiểu consơn côngglômêrát để tăng tính linh hoạt hiệu trước biến đổi thị trường giới Thứ hai, tư tài đại Phạm vi liên kết xâm nhập vào tư ngân hàng tư công nghiệp mở rộng nhiều ngành Nội dung liên kết đa dạng, tinh vi phức tạp Hình thức liên kết theo hướng tâm ly tâm, hình thành nên trung tâm tài giới như: Nhật Bản, Mỹ, Đức, Hồng Kông, Xingapo,… Thứ ba, xuất tư đại Xuất tư sở độc quyền quốc tế sau chiến tranh Ngày nay, điều kiện lịch sử có biến đổi lớn Biểu xu hướng dòng xuất tư bản: kết hợp xuất khẫu chiều đa chiều Biểu hình thức, vai trò chất xuất tư Trong thập kỷ gân đại phận dòng đầu tư lại chảy qua chảy lại nước tư phát triển với Vai trò cơng ty xuyên quốc gia xuất tư ngày lớn, đặc biệt đầu tư trực tiếp nước Đã xuất nhiều chủ thể xuất tư từ nước phát triển mà bật NIEs châu Á Hình thức xuất tư đa dạng Chẳng hạn, đầu tư trực tiếp xuất hình thức BOT,BT… Sự áp đặt mang tính chất thực dân xuất tư gỡ bỏ dần nguyên tắc có lợi đề cao Thứ tư, biểu hình thành liên minh độc quyền phân chia thị trường giới Trong chủ nghĩa tư nay, tham gia vào phân chia thị trường giới khơng có liên minh cơng ty độc quyền tư bản, mà có quốc gia, tạo thành khối kinh tế mở cơng ty xun quốc gia trở thành mắt xích neo chặt kinh tế có trình độ phát triển chế độ trị khác lại thành khối kinh tế lớn Xu hướng quốc tế hóa, tồn cầu hóa kinh tế ngày tăng bên cạnh xu hướng khu vực hóa kinh tế Cùng với xu hướng tồn cầu hóa kinh tế lại diễn xu hướng khu vực hóa kinh tế, hình thành nhiều liên minh kinh tế khu vực như: Liên minh châu Âu (EU); Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (APEC), khu vực tư Bắc Mỹ (NAFTA)… Sự phân chia giới cường quốc tiếp tục hình thức cạnh tranh thống trị Chiến tranh lạnh kết thúc, nguy chiến tranh giới bị đẩy lùi, lại thay chiến tranh thương mại, chiến tranh sắc tộc, tôn giáo ... thành khối kinh tế mở cơng ty xun quốc gia trở thành mắt xích neo chặt kinh tế có trình độ phát tri n chế độ trị khác lại thành khối kinh tế lớn Xu hướng quốc tế hóa, tồn cầu hóa kinh tế ngày... vực hóa kinh tế Cùng với xu hướng tồn cầu hóa kinh tế lại diễn xu hướng khu vực hóa kinh tế, hình thành nhiều liên minh kinh tế khu vực như: Liên minh châu Âu (EU); Diễn đàn hợp tác kinh tế châu... hiệu Sự động thể phát tri n nhiều thành phần kinh tế Vì, việc phát tri n nhiều thành phần kinh tế có tác dụng thu hút nguồn nhân lực vào thành phần kinh tế, phát huy nội lực, tận dụng nội lực
- Xem thêm -

Xem thêm: KINH TE CHINH TRI (lop pho soan), KINH TE CHINH TRI (lop pho soan)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay